Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 002390 23473833 na godz. na dobę w sumie
Umowy terminowe - jak zawierać i wypowiadać - ebook/pdf
Umowy terminowe - jak zawierać i wypowiadać - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 92
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-693-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce przedstawiamy, na czym polegają rewolucyjne zmiany w zawieraniu i rozwiązywaniu umów terminowych od 22 lutego 2016 r.

Z publikacji można dowiedzieć się m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY I ZUS NR 1 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-693-2 luty 2016 Wydanie II CENA 29,90 ZŁ (W tyM 5 VAt) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY OD 22 LUTEGO 2016 r. UMOWY TERMINOWE – JAK ZAWIERAĆ I WYPOWIADAĆ Kiedy można bez limitów zawierać umowy na czas określony Co się zmieni w zawieraniu umów na okres próbny Kiedy umowa na czas określony przekształci się w umowę bezterminową Jak wypowiadać umowy na czas określony ISBN 978-83-7440-693-2 Partner merytoryczny UMOWY TERMINOWE – JAK ZAWIERAĆ I WYPOWIADAĆ Kiedy można bez limitów zawierać umowy na czas określony Co się zmieni w zawieraniu umów na okres próbny Kiedy umowa na czas określony przekształci się w umowę bezterminową Jak wypowiadać umowy na czas określony www.infororganizer.pl Najszybsze odpowiedzi! Mobilny INFORorganizer to najszybszy dostęp do aktualności dla księgowych. Aplikacja błyskawicznie dostarczy informacje z zakresu prawa i podatków na twoją komórkę. Bezpłatna aplikacja UMOWY TERMINOWE – JAK ZAWIERAĆ I WYPOWIADAĆ Grupa INFOR PL Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Redaktorzy merytoryczni Bożena Goliszewska-Chojdak Marek Skałkowski Redaktor graficzno-techniczny Agnieszka Zuchowicz Korekta Anna Seroczyńska Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Biuro Reklamy Monika Jukiewicz tel. 22 530 40 27 e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel.: 22 212 07 30, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Druk tINtA, Działdowo Copyright by INFOR Pl Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. SPIS TREścI Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Rozdział I. Ogólne informacje dotyczące zawierania umów o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 . Określenie stron umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . Rodzaj umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 . Zmiany w rodzajach umów o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rozdział II. Umowa na okres próbny po zmianach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 . Cel umowy na okres próbny po zmianie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 . Ponowne zawieranie umowy na okres próbny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rozdział III. Nowe zasady zatrudniania pracowników na umowy na czas określony . . . . . . . . . . . . 14 1 . Zmiany w zawieraniu umów na czas określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 . Brak limitów w zawieraniu umów na czas określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 . Nowy obowiązek informacyjny względem PIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 . Rozwiązywanie umów na czas określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Rozdział IV. Zatrudnianie na umowy na czas nieokreślony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1 . Okres wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2 . Konsultacja związkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3 . Przyczyna wypowiedzenia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4 . Pouczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Rozdział V. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy po zmianie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 . Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 .1 . Forma dokonania zwolnienia ze świadczenia pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1 .2 . Wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 . Zwolnienie z obowiązku pracy a dni wolne na poszukiwanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3 . Prawo do ubezpieczeń społecznych w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy . . . . . 33 Rozdział VI. Zmiany dotyczące odszkodowań pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1 . Odszkodowanie za rozwiązanie umowy na czas określony z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych – po zmianie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2 . Odszkodowanie za rozwiązanie umowy na czas określony z naruszeniem przepisów . . . . . . . . . . 35 2 .1 . Termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2 .2 . Decyzja sądu w sprawie przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania . . . . . . . . . . . . 36 2 .3 . Zaliczenie okresu pozostawania bez pracy do stażu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3 . Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3 .1 . Prawo do odszkodowania po zmianie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4 . Odszkodowanie dla pracodawcy za bezzasadne rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4 .1 . Wina pracodawcy a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4 .2 . Prawo do odszkodowania po zmianie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5 . Odszkodowanie dla pracownika z powodu śmierci pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 5 .1 . Prawo do odszkodowania po zmianie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Rozdział VII. Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1 . Wydawanie świadectwa pracy za okres pracy na umowie na czas określonej pracy . . . . . . . . . . . 43 www.infor.Pl 3 UMowY terMinowe Po zMianaCh – JaK zawierać i wYPowiadać 1 .1 . Dwie umowy i przerwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1 .2 . Dwie umowy i kolejna na czas określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1 .3 . Dwie umowy i kolejna na czas nieokreślony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1 .4 . Żądanie wydania świadectwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1 .5 . Sposób wypełniania świadectwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1 .6 . Procedura odwoławcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2 . Przedłużenie umowy na czas wykonania określonej pracy do dnia porodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2 .1 . Ochrona pracownic w ciąży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2 .2 . Nie zawsze trzeba przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2 .3 . Liczenie terminu uprawniającego do przedłużenia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2 .4 . Sposób przedłużania umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2 .5 . Rozwiązanie umowy terminowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3 . Brak prawa do urlopu macierzyńskiego w przypadku rezygnacji z wychowywania dziecka . . . . . 48 4 . Katalog wyłączeń sporów przed sądem pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5 . Grzywna za niepoinformowanie PIP o zawarciu umowy terminowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Rozdział VIII. Zmiany w innych ustawach dostosowujących przepisy do nowych regulacji . . . . . . 52 1 . Zmiany w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . 52 2 . Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3 . Zmiany w ustawie o zwolnieniach grupowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 4 . Zmiany w ustawie o urzędnikach państwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5 . Zmiany w ustawie o służbie cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6 . Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Rozdział IX. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1 . Umowy na czas wykonania określonej pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2 . Wypowiadanie umów na czas określony w okresie przejściowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3 . Zawieranie umów na czas określony w okresie przejściowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4 . Uzupełnienie treści umów na czas określony zawartych przed nowelizacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5 . Obowiązek zmiany informacji o warunkach zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6 . Skracanie umów na czas określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Rozdział X. Odpowiedzi na pytania Czytelników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1 . Czy od 22 lutego 2016 r . będzie można zawrzeć umowę na czas wykonania określonej pracy, jeśli przewiduje to umowa przedwstępna zawarta w 2015 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2 . Jakie terminowe umowy o pracę stosować w przypadku działaczy na etatach związkowych . . . . 71 3 . Czy miesięczna przerwa w zatrudnieniu pozwoli od nowa liczyć umowy na czas określony . . . . . 72 4 . Czy pracownik wykonujący pracę przez 33 miesiące na umowę na czas określony po zmianie przepisów od razu otrzyma stałą umowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 5 . Jak wypowiedzieć umowy zawarte na czas określony, trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6 . Czy będzie można wypowiedzieć umowę na czas określony, w której nie przewidziano możliwości wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY – j .t . Dz .U . z 2014 r ., poz . 1502, zm .: Dz .U . z 2014 r ., poz . 1662, z 2015 r ., poz . 1066, poz . 1220, poz . 1224, poz . 1240, poz . 1268 (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 WSTĘP Od 22 lutego 2016 r . z tym samym pracownikiem będzie można podpisać umowę na czas określony maksymalnie na 33 miesiące . Dopuszczalne będzie też zawarcie z zatrudnionym najwyżej trzech takich umów . Przekroczenie 33-miesięcznego terminu lub zawarcie większej niż 3 liczby umów na czas określo- ny będzie skutkować uznaniem z mocy prawa, że pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony . W przypadku umów na czas określony oraz umów na zastępstwo zmienią się również okresy wypowie- dzenia . Będą takie same jak dla umów na czas nieokreślony . Zostaną więc uzależnione od okresu zatrud- nienia u danego pracodawcy . Takie zmiany wprowadziła ustawa z 25 czerwca 2015 r . o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektó- rych innych ustaw (Dz .U . z 2015 r ., poz . 1220) . Głównym celem nowelizacji przepisów Kodeksu pracy jest ograniczenie nadużywania umów na czas określony . Część pracodawców stosowało i nadal stosuje nieuzasadnione obiektywnie umowy na czas określony często na bardzo długie okresy . Zawieranie długotrwałych umów na czas określony przewidu- jących możliwość ich rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w przeszłości często bywało po- strzegane przez sądy jako obejście przepisów o zawieraniu umów na czas nieokreślony . Nowe przepisy mają też na celu usunięcie uchybień związanych z wdrożeniem do polskich przepisów dyrektywy Rady 99/70 WE z 28 czerwca 1999 r . dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony . Uchybienia te zostały wskazane przez Komisję Europejską i dotyczą zarzutów w zakresie niezgodności polskiego prawa z wymaganiami wspomnianej dyrektywy . Obejmują następujące aspekty: ■■ krótszy okres wypowiedzenia umów zawieranych na czas określony obowiązujących przez długi czas w stosunku do długości okresu wypowiedzenia umów zawieranych na czas nieokreślony w przypadku umów obejmujących podobny okres oznacza mniej korzystne traktowanie pracowników zatrudnionych na czas określony bez obiektywnego uzasadnienia, ■■ okres, który musi upłynąć między dwiema umowami na czas określony, aby nie były one uważane za „następujące po sobie”, jest zbyt krótki, ■■ pojęcie „zadań realizowanych cyklicznie”, w ramach którego dozwolone jest nieograniczone zawiera- nie następujących po sobie umów na czas określony, nie jest wystarczająco określone prawem, aby można było zapobiegać zawieraniu nadmiernej liczby takich umów . ROZDZIAł I. OgólNE INfORMAcJE DOTYcZącE ZAWIERANIA UMóW O PRAcĘ Stosunek pracy zostaje nawiązany w wyniku zgodnego oświadczenia woli obu stron tego stosunku prawnego, tj . pracodawcy i pracownika . Każda umowa, bez względu na swoją nazwę, jeżeli zawiera cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, jest umową o pracę (art . 22 § 11 Kodeksu pracy) . Elementy cechu- jące umowę o pracę to: ■■ stałe miejsce pracy, ■■ stałe godziny pracy, ■■ osobiste świadczenie pracy, ■■ wykonywanie pracy w podporządkowaniu i na ryzyko pracodawcy, ■■ wynagrodzenie w pieniądzu przysługujące za wykonaną pracę . Umowę o pracę zawiera się na piśmie (art . 29 § 2 Kodeksu pracy) . Jeżeli umowa o pracę nie zostanie zawarta na piśmie, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy potwier- dzić mu na piśmie ustalenia dotyczące stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków . Pracodawca sporządza umowę o pracę co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza pracownikowi, a drugi włącza do części B jego akt osobowych . Postanowienia umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy . Takie postanowienia są z mocy prawa nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy (art . 18 Kodeksu pracy) . Każda umowa o pracę powinna zawierać określone elementy . Można je podzielić na obowiązkowe oraz nieobowiązkowe . Elementy umowy o pracę Obowiązkowe elementy umowy o pracę Nieobowiązkowe elementy umowy o pracę ■■ zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, ■■ przydzielenie samochodu służbowego, ■■ przyznanie dodatkowych świadczeń, np. dodatkowe- go urlopu wypoczynkowego ■■ strony umowy o pracę, ■■ rodzaj umowy o pracę, ■■ data zawarcia umowy o pracę, ■■ warunki pracy i płacy takie jak: — rodzaj pracy, — miejsce wykonywania pracy, — wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodza- jowi pracy, ze wskazaniem składników wynagro- dzenia, — wymiar czasu pracy, — termin rozpoczęcia pracy, ■■ limit godzin ponadwymiarowych (dotyczy to tylko umów zawartych na niepełny etat), ■■ system czasu pracy (dotyczy to tylko systemu week- endowego i systemu skróconego tygodnia pracy), ■■ od 22 lutego 2016 r. przyczyny uzasadniające podpi- sanie umowy na czas określony w sytuacji, gdy jest ona zawierana na okres przekraczający 33 miesiące lub jest 4. umową tego rodzaju zawieraną z tym sa- mym pracownikiem (dotyczy to umów o pracę zawie- ranych na czas określony na zastępstwo, na czas kadencji, przy pracy dorywczej lub sezonowej, a tak- że w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie) 6 UMowY terMinowe OGóLNE INFORMaCJE DOTyCZąCE ZaWIERaNIa UMóW O PRaCę Brak oznaczenia niektórych elementów powoduje nieważność umowy . Umowa o pracę jest nieważna, jeżeli nie zawarto w niej stron umowy i rodzaju pracy . Brak pozostałych elementów powoduje ich domnie- manie na podstawie ogólnych przepisów prawa pracy . Umowa o pracę powinna być podpisana przez obie strony własnoręcznym podpisem . Nie można podpisywać umowy jedynie parafą . Umowa podpisana parafą będzie nieważna . W takim przypadku do nawiązania stosunku pracy dojdzie przez samo dopusz- czenie pracownika do wykonywania pracy . Umowa zostanie wówczas nawiązana w sposób dorozumiany na podstawie treści nieważnej umowy . 1. Określenie stron umowy o pracę Umowę o pracę zawierają pracodawca i pracownik . Pracodawcą może być jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art . 3 Kodeksu pracy) . Określenie pracodawcy w umowie o pracę będzie więc polegało na wskazaniu nazwy i adresu firmy lub na wskazaniu imienia i nazwiska oraz adresu pracodawcy . Umowę o pracę może zawrzeć w imieniu pracodawcy osoba uprawniona do jego reprezentacji wobec pracowników w zakresie dokonywania czynności z prawa pracy . Zatem umowa o pracę powinna być podpisana przez organ lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu pra- codawcy . Informację, kto jest takim organem lub osobą, zawiera akt o utworzeniu pracodawcy lub peł- nomocnictwo . PRZYKŁAD Pracownik zostaje zatrudniony na stanowisku prezesa zarządu sp . z o .o . Spółka nie ma oprócz niego innych członków zarządu . W takim przypadku do podpisania umowy o pracę z prezesem zarządu bę- dzie upoważniona rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników spółki . Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art . 2 Kodeksu pracy) . Określając w umowie o pracę pracownika jako jej stronę, należy podać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania . 2. Rodzaj umowy o pracę Wybór rodzaju umowy o pracę zależy najczęściej od tego, jakiego pracownika zatrudniamy (np . czy jest to wysokiej klasy specjalista poszukiwany na rynku pracy, czy pracownik rozpoczynający swoją ka- rierę zawodową) oraz na jak długo potrzebujemy danego pracownika . Obecnie umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy . Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności (art . 25 § 1 Kodeksu pracy) . Każda z tych umów może być poprzedzona umową zawartą na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy . Warunki wyboru odpowiedniego rodzaju umowy o pracę Rodzaj umowy 1 Na okres próbny Na czas określony Warunki wyboru 2 Umowa ta ma na celu sprawdzenie umiejętności pracownika. również pra- cownik ma możliwość sprawdzenia, jak sobie radzi w nowym miejscu pracy. Umowa ta jest zawierana, jeżeli pracownik jest potrzebny tylko na pewien okres, który można z góry przewidzieć. Jej zawarcie może wynikać z okreso- wego charakteru prac, do których zostaje zatrudniony pracownik. www.infor.Pl 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy terminowe - jak zawierać i wypowiadać
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: