Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00132 002760 20676829 na godz. na dobę w sumie
Umowy terminowe po zmianach - ebook/pdf
Umowy terminowe po zmianach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374403856 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook (-4%), audiobook).
Nie wiesz jak po zmianach zatrudniać pracowników na terminowe umowy o pracę? Sięgnij po książkę 'Umowy terminowe po zmianach'. Zapoznaj się z nowymi zasadami zatrudniania. Publikacja omawia najnowsze zmiany, m.in. :• na jaki maksymalny okres można zawierać umowy na czas określony, • jakie okresy wypowiedzenia trzeba stosować w przypadku umów na czas określony, • jak zawierać umowy na okres próbny • jak stosować nowe przepisy w okresie przejściowym.Zmienione regulacje przedstawione są na praktycznych przykładach. Publikacja zawiera o wzory dokumentów oraz treść nowych przepisów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY I ZUS NR 5 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-390-0 SIErpIEń 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Uwaga! RewolUcyjne zmiany w 2016 r. Umowy terminowe po zmianach Jak zawierać umowy na okres próbny po zmianie przepisów Na jaki maksymalnie czas będzie można zawierać umowy na czas określony Jakie będą skutki nieprawidłowego zawarcia umowy na czas określony Jak wypowiadać umowy na czas określony na nowych zasadach Czy będzie można zwolnić pracownika jednostronnie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia ISBN 978-83-7440-390-0 Partner merytoryczny Przygotuj się na zmiany w prawie pracy Zamów prenumeratę MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń Na łamach dwutygodnika: nowe zasady zawierania umów terminowych zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r. nowe przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich i macierzyńskich zmiany w dokumentowaniu zwolnień lekarskich – tzw. e-zwolnienia Ponadto Prenumeratorzy otrzymają około 20 dodatków specjalistycznych. Jeszcze w tym roku Prenumeratorzy otrzymają: www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl Umowy terminowe po zmianach Jak zawierać umowy na okres próbny po zmianie przepisów Na jaki maksymalnie czas będzie można zawierać umowy na czas określony Jakie będą skutki nieprawidłowego zawarcia umowy na czas określony Jak wypowiadać umowy na czas określony na nowych zasadach Czy będzie można zwolnić pracownika jednostronnie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umOwy teRNImOwe PO ZmIANACh Grupa INFOR PL Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Redaktorzy merytoryczni Bożena Goliszewska-Chojdak Marek Skałkowski Redaktor graficzno-techniczny Monika Rodziewicz Korekta Anna Seroczyńska Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Biuro Reklamy Monika Jukiewicz tel. 22 530 40 27 e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel.: 22 212 07 30, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Druk Abedik Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. SpiS treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Rozdział I. Ogólne informacje dotyczące zawierania umów o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 . Określenie stron umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . Rodzaj umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 . Zmiany w rodzajach umów o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rozdział II. Umowa na okres próbny po zmianach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 . Cel umowy na okres próbny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 . Ponowne zawieranie umowy na okres próbny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rozdział III. Nowe zasady zatrudniania pracowników na umowy na czas określony . . . . . . . . . . . . 13 1 . Zmiany w zawieraniu umów na czas określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 . Brak limitów w zawieraniu umów terminowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3 . Nowy obowiązek informacyjny względem PIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4 . Rozwiązywanie umów na czas określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rozdział IV. Zatrudnianie na umowy na czas nieokreślony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 . Okres wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2 . Konsultacja związkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3 . Przyczyna wypowiedzenia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4 . Pouczenie 26 Rozdział V. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy po zmianie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1 . Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1 .1 . Forma dokonania zwolnienia ze świadczenia pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1 .2 . Wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1 .2 .1 . Wynagrodzenie ustalane jak za przestój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1 .2 .2 . Wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1 .2 .3 . Wynagrodzenie ustalane jak ekwiwalent urlopowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 . Zwolnienie z obowiązku pracy a dni wolne na poszukiwanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3 . Prawo do ubezpieczeń społecznych w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy . . . . . 32 Rozdział VI. Zmiany dotyczące odszkodowań pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1 . Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1 .1 . Wysokość odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1 .2 . Skrócenie okresu wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony . . . . . . . . . . . . . . 36 2 . Odszkodowanie za rozwiązanie umowy terminowej z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika po zmianie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3 . Odszkodowanie za rozwiązanie umowy terminowej z naruszeniem przepisów . . . . . . . . . . . . . . . 37 3 .1 . Termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3 .2 . Decyzja sądu w sprawie przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania . . . . . . . . . . . . 37 3 .3 . Zaliczenie okresu pozostawania bez pracy do stażu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3 .4 . Prawo do wyższego odszkodowania niż wynikające z przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4 . Prawo do odszkodowania po zmianie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4 .1 . Odszkodowanie dla pracodawcy za bezzasadne rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4 .2 . Wina pracodawcy a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4 .3 . Prawo do odszkodowania po zmianie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 www.iNfor.pl 3 umowy termiNowe po zmiaNaCh 5 . Odszkodowanie dla pracownika z powodu śmierci pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 5 .1 . Prawo do odszkodowania po zmianie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 6 . Oskładkowanie i opodatkowanie odszkodowań pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Rozdział VII. Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 . Wydawanie świadectwa pracy za okres pracy na umowie na czas określonej pracy . . . . . . . . . . . 45 1 .1 . Dwie umowy i przerwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 .2 . Dwie umowy i kolejna na czas określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 .3 . Dwie umowy i kolejna na czas nieokreślony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1 .4 . Żądanie wydania świadectwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1 .5 . Sposób wypełniania świadectwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1 .6 . Procedura odwoławcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2 . Przedłużenie umowy na czas wykonania określonej pracy do dnia porodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2 .1 . Ochrona pracownic w ciąży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2 .2 . Nie zawsze trzeba przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2 .3 . Liczenie terminu uprawniającego do przedłużenia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2 .4 . Sposób przedłużania umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2 .5 . Rozwiązanie umowy terminowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3 . Brak prawa do urlopu macierzyńskiego w przypadku rezygnacji z wychowywania dziecka . . . . . 50 4 . Katalog wyłączeń sporów przed sądem pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 . Grzywna za niepoinformowanie PIP o zawarciu umowy terminowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Rozdział VIII. Zmiany w innych ustawach dostosowujących przepisy do nowych regulacji . . . . . . 54 1 . Zmiany w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . 54 2 . Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3 . Zmiany w ustawie o zwolnieniach grupowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4 . Zmiany w ustawie o urzędnikach państwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5 . Zmiany w ustawie o służbie cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6 . Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Rozdział IX. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Rozdział X. Odpowiedzi na pytania Czytelników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 4 umowy termiNowe po zmiaNaCh WSTĘP Umowy na czas określony będzie można zawierać maksymalnie na 33 miesiące. Dopuszczalne będzie też zawarcie w tym okresie maksymalnie 3 takich umów. Przekroczenie 33-miesięcznego terminu lub za- warcie większej niż 3 liczby umów na czas określony będzie skutkować uznaniem z mocy prawa, że pra- cownik jest zatrudniony na czas nieokreślony. W przypadku umów na czas określony zmienią się również okresy wypowiedzenia. Będą takie same jak dla umów na czas nieokreślony. Zostaną więc uzależnione od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Takie zmiany wprowadza ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (w dniu oddania niniejszej książki do druku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw). Wejdzie ona w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jednak już teraz pracodawcy po- winni przygotować się do nowych regulacji. Głównym celem nowelizacji przepisów Kodeksu pracy jest ograniczenie nadużywania umów na czas określony. Część pracodawców stosowało i nadal stosuje nieuzasadnione obiektywnie umowy na czas określony często na bardzo długie okresy. Zawieranie długotrwałych umów na czas określony przewidu- jących możliwość ich rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w przeszłości często bywało po- strzegane przez sądy jako obejście przepisów o zawieraniu umów na czas nieokreślony. Nowe przepisy mają też na celu usunięcie uchybień związanych z wdrożeniem do polskich przepisów dyrektywy Rady 99/70 WE z 28 czerwca 1999 r. dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony. Uchybienia te zostały wskazane przez Komisję Europejską i dotyczą zarzutów w zakresie niezgodności polskiego prawa z wymaganiami wspomnianej dyrektywy. Obejmują następujące aspekty: ■■ krótszy okres wypowiedzenia umów zawieranych na czas określony obowiązujących przez długi czas w stosunku do długości okresu wypowiedzenia umów zawieranych na czas nieokreślony w przypadku umów obejmujących podobny okres oznacza mniej korzystne traktowanie pracowników zatrudnionych na czas określony bez obiektywnego uzasadnienia, ■■ okres, który musi upłynąć między dwiema umowami na czas określony, aby nie były one uważane za „następujące po sobie”, jest zbyt krótki, ■■ pojęcie „zadań realizowanych cyklicznie”, w ramach którego dozwolone jest nieograniczone zawiera- nie następujących po sobie umów na czas określony, nie jest wystarczająco określone prawem, aby można było zapobiegać zawieraniu nadmiernej liczby takich umów. www.infor.pl 5 Rozdział i. ogólne infoRmacje doTyczące zaWieRania umóW o PRacĘ Stosunek pracy zostaje nawiązany w wyniku zgodnego oświadczenia woli obu stron tego stosunku prawnego, tj. pracodawcy i pracownika. Każda umowa, bez względu na swoją nazwę, jeżeli zawiera cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, jest umową o pracę (art. 22 § 11 Kodeksu pracy). Elementy cechu- jące umowę o pracę to: ■■ stałe miejsce pracy, ■■ stałe godziny pracy, ■■ osobiste świadczenie pracy, ■■ wykonywanie pracy w podporządkowaniu i na ryzyko pracodawcy, ■■ wynagrodzenie w pieniądzu przysługujące za wykonaną pracę. Umowę o pracę zawiera się na piśmie (art. 29 § 2 Kodeksu pracy). Jeżeli umowa o pracę nie zostanie zawarta na piśmie, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy potwier- dzić mu na piśmie ustalenia dotyczące stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Pracodawca sporządza umowę o pracę co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza pracownikowi, a drugi włącza do części B jego akt osobowych. Postanowienia umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Takie postanowienia są z mocy prawa nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy (art. 18 Kodeksu pracy). Każda umowa o pracę powinna zawierać określone elementy. Można je podzielić na obowiązkowe oraz nieobowiązkowe. Elementy umowy o pracę Obowiązkowe elementy umowy o pracę Nieobowiązkowe elementy umowy o pracę ■■ zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, ■■ przydzielenie samochodu służbowego, ■■ przyznanie dodatkowych świadczeń, np. dodatkowe- go urlopu wypoczynkowego ■■ strony umowy o pracę, ■■ rodzaj umowy o pracę, ■■ data zawarcia umowy o pracę, ■■ warunki pracy i płacy, ■■ rodzaj pracy, ■■ miejsce wykonywania pracy, ■■ wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, ■■ wymiar czasu pracy, ■■ termin rozpoczęcia pracy, ■■ limit godzin ponadwymiarowych (dotyczy to tylko umów zawartych na niepełny etat), ■■ system czasu pracy (dotyczy to tylko systemu week- endowego i systemu skróconego tygodnia pracy) Brak oznaczenia niektórych elementów powoduje nieważność umowy. Umowa o pracę jest nieważna, jeżeli nie zawarto w niej stron umowy i rodzaju pracy. Brak pozostałych elementów powoduje ich domnie- manie na podstawie ogólnych przepisów prawa pracy. Umowa o pracę powinna być podpisana przez obie strony własnoręcznym podpisem. Nie można podpisywać umowy jedynie parafą. Umowa podpisana parafą będzie nieważna. W takim przypadku do nawiązania stosunku pracy dojdzie przez samo dopusz- 6 UMowY TErMinowE po ZMiAnACH
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy terminowe po zmianach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: