Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00454 008465 21042182 na godz. na dobę w sumie
Umowy zlecenia  i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r. Problemy praktyczne - ebook/pdf
Umowy zlecenia  i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r. Problemy praktyczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789341 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. 

Omówiono w niej ponadto ważne zmiany dotyczące obowiązków pracodawców wynikających z prowadzenia działalności socjalnej wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. Praktyczne wyjaśnienia dotyczące rezygnacji z zfśs lub ze świadczenia urlopowego, które zaprezentowano w książce, zostały potwierdzone przytoczonym w niej pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9 lutego 2017 r.

Publikację wzbogacono o rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Są one przedstawione w formie pytań i odpowiedzi jako odrębna od komentarza część książki.

Jest to obowiązkowa lektura zarówno dla podmiotów prowadzących działalność socjalną, jak i beneficjentów świadczeń pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

= = =

Mariusz Pigulski – ekspert i praktyk od ponad 17 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej. 


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 978-83-65789-34-1poDaTKi nr 5INDEKS 36990X ISBN 978-83-65789-34-1 MARZEC 2017 Wydanie IV CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT)UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKUUmoWy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r.KomuijakzapewnićminimalnąstawkęgodzinowąWjakisposóbinspektorzypracykontrolujązatrudnienienaumowycywilnoprawneiobowiązekzapewnieniaminimalnejstawkigodzinowejJakoskładkowaćumowycywilnoprawnewedługnajnowszychwytycznychZUSJakąochronąprzedpotrąceniamikomorniczymiiadministracyjnymijestobjętewynagrodzeniezumówcywilnoprawnychUmowy zleceniai inne Umowy cywilnoprawne w 2017 r.proBlemy praKTycznepartnermerytoryczny Umowy zleceniai inne Umowy cywilnoprawne w 2017 r.proBlemy praKTyczne Komuijakzapewnićminimalnąstawkęgodzinową Wjakisposóbinspektorzypracykontrolujązatrudnienienaumowycywilnoprawneiobowiązekzapewnieniaminimalnejstawkigodzinowej JakoskładkowaćumowycywilnoprawnewedługnajnowszychwytycznychZUS Jakąochronąprzedpotrąceniamikomorniczymiiadministracyjnymijestobjętewynagrodzeniezumówcywilnoprawnych Grupa inFor pl prezes zarządu Ryszard PieńkowskiinFor pl Spółka akcyjna01-042 Warszawaul. Okopowa 58/72www.infor.plDyrektor centrum wydawniczegoMarzena Nikielredaktor merytorycznyBożena Goliszewska-ChojdakSekretarz redakcjiAnna Seroczyńskaredaktor graficzno-technicznyAgnieszka ZuchowiczKorektaBarbara Redzyńskaadres redakcji01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72www.pgp.infor.plBiuro reklamy Kamilla Alchimowicztel. 22 530 40 75e-mail: kamilla.alchimowicz@infor.pl Biuro opiekunów Klienta01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel.: 22 761 30 30, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.plDrukTINTA, DziałdowoCopyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika-cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną me-todą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydaw-cy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za-chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach.Umowy zleceniai inne Umowy cywilnoprawne w 2017 r. proBlemy praKTyczneDUŻANOWELIZACJAVATNajpraktyczNiejszykOmENTArZInformacje i zamówienia:tel. 22 761 30 30, 801 626 666e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.plWersja SUPErPrEmIUmz WIDEOAkADEmIĄ VATi e-poradnią155x115_vat2017_cb.indd 12017-03-14 10:16:05 3WWW.infor.plSpiS treściWstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Rozdział I. Umowa zlecenia – kiedy można ją podpisać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . Obowiązki stron umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . Różnice między umową o pracę a umową zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 .1 . Elementy odróżniające umowę zlecenia od umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 .2 . Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 . Wynagrodzenie w umowie zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 .1 . Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3 .2 . Ewidencja liczby przepracowanych godzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3 .3 . Wypłata wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3 .4 . Aneksy do trwających umów zlecenia (o świadczenie usług) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 .5 . Zleceniobiorcy i samozatrudnieni bez prawa do minimalnej stawki godzinowej . . . . . . . . . 21 3 .5 .1 . Samozatrudniony niewykonujący osobiście pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 .5 .2 . Samodzielność wykonujących pracę i wynagrodzenie prowizyjne . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 .5 .3 . Prowadzenie rodzinnego domu pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3 .5 .4 . Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3 .5 .5 . Opieka na wypoczynkach i wycieczkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3 .5 .6 . Opieka domowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 . Kontrola PIP w zakresie wypłacania minimalnej stawki godzinowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4 .1 . Dokumentacja kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 .2 . Środki prawne PIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 .3 . Odpowiedzialność za wykroczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 . Jak sformułować umowę zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5 .1 . Najczęściej pojawiające się problemy przy sporządzaniu umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . 266 . Odpowiedzialność z tytułu umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 . Oskładkowanie umów zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7 .1 . Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenia i inne tytuły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7 .1 .1 . Kilka umów zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 7 .1 .2 . Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz . . 40 7 .1 .3 . Umowa zlecenia zawarta z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 7 .1 .4 . Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7 .1 .5 . Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, dla której minimalną podstawę wymiaru składek z tytułu działalności stanowi 60 prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7 .1 .6 . Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której właściwa jest preferencyjna podstawa wymiaru składek (30 minimalnego wynagrodzenia za pracę) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7 .1 .7 . Umowa zlecenia w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 . Umowa o pracę i umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności . . . . . . . . . . . . . 47 8 .1 . Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym pracodawcą oraz prowadzenie pozarolniczej działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 8 .2 . Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności . . . . . . . . . . . . 47 UMoWYZleceniaiinneUMoWYcYWilnopraWneW2017r.–praKtYcZneprobleMY4UMoWYZleceniaiinneUMoWY... 9 . Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4810 . Umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności i prawo do emerytury lub renty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4911 . Umowa o pracę i umowa zlecenia oraz prawo do emerytury lub renty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 11 .1 . Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz pracodawcy oraz prawo do emerytury lub renty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 11 .2 . Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz oraz prawo do emerytury lub renty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5212 . Umowa zlecenia z uczniem lub studentem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5213 . Umowa zlecenia i pobieranie zasiłku macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5414 . Umowa zlecenia i przebywanie na urlopie wychowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5415 . Umowa zlecenia i status rolnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5516 . Umowa zlecenia i pozostawanie w stosunku służby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5517 . Uprawnienia płatnika składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5518 . Wysokość i zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5719 . Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 19 .1 . Odprawy i odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 19 .2 . Świadczenia bhp i ekwiwalenty za te świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 19 .3 . Należności za podróż służbową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 19 .4 . Koszty używania prywatnego samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 19 .5 . Wsparcie socjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 19 .6 . Diety dla zleceniobiorców wysłanych do pracy za granicę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 19 .7 . Ekwiwalenty za narzędzia, materiały lub sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 19 .8 . Wartość posiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 19 .9 . Zapomogi losowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6320 . Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6721 . Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6922 . Umowa zlecenia i inne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 22 .1 . Umowa zlecenia i umowa o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 22 .2 . Kilka umów zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 22 .3 . Umowa zlecenia i przebywanie na urlopie wychowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 22 .4 . Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 22 .5 . Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 22 .6 . Umowa zlecenia z uczniem lub studentem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7023 . Składka na Fundusz Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7024 . Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7225 . Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7326 . Rozwiązanie umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7427 . Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7528 . Plusy i minusy umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7529 . Konsekwencje zmian przepisów dotyczących umów zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7530 . Opodatkowanie przychodów z umów zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 30 .1 . Koszty uzyskania przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 30 .2 . Przychód z umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 30 .2 .1 . Kwota zmniejszająca podatek w 2017 r . dla podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Rozdział II. Umowa o dzieło – kiedy można ją zawrzeć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 . Obowiązki stron umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 5WWW.infor.plSpiStreŚci2 . Forma i treść umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 . Wynagrodzenie w umowie o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3 .1 . Wynagrodzenie ryczałtowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3 .2 . Wynagrodzenie kosztorysowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3 .3 . Wynagrodzenie kosztorysowo-ryczałtowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3 .4 . Odpowiedzialność z tytułu umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 . Umowa o dzieło a składki ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 . Opodatkowanie umów o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 . Rozwiązanie umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 . Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 . Plusy i minusy umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 . Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 9 .1 . Zawieranie umów o dzieło – 6 praktycznych wskazówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Rozdział III. Umowa agencyjna – z kim może być zawarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 . Uprawnienia agenta i zleceniodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982 . Jak sformułować umowę agencyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 . Wynagrodzenie w umowie agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3 .1 . Prowizja dla agenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 . Oskładkowanie umów agencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 . Opodatkowanie przychodów z umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026 . Rozwiązanie umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 6 .1 . Świadczenie wyrównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 . Plusy i minusy umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Rozdział IV. Kontrakt menedżerski – komu można go zaproponować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 . Obowiązki stron kontraktu menedżerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 . Forma i treść kontraktu menedżerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1063 . Wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 . Odpowiedzialność z tytułu kontraktu menedżerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115 . Rozwiązanie kontraktu menedżerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116 . Plusy i minusy kontraktu menedżerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117 . Oskładkowanie kontraktów menedżerskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118 . Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne członków rad nadzorczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 8 .1 . Tytuł do ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 8 .2 . Członkostwo w radzie nadzorczej a inne tytuły do ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . 113 8 .3 . Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne członków rad nadzorczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 8 .4 . Członkostwo w radzie nadzorczej w ustawie zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 8 .5 . Zgłoszenie do ubezpieczeń i rozliczenie składek za członka rady nadzorczej . . . . . . . . . . . 1159 . Opodatkowanie kontraktów menedżerskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 9 .1 . Podatek liniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 9 .2 . Zaliczka na podatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 9 .3 . Menedżerowie niebędący rezydentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Rozdział V. Umowy o współpracy z samozatrudnionymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191 . Na czym polega samozatrudnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 UMoWYZleceniaiinneUMoWYcYWilnopraWneW2017r.–praKtYcZneprobleMY6UMoWYZleceniaiinneUMoWY...2 . Zawarcie umowy o świadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2 .1 . Wyłączenie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 2 .2 . Stopień podporządkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 2 .3 . Ryzyko gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 . Uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234 . Oskładkowanie samozatrudnionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245 . Opodatkowanie samozatrudnionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246 . Plusy i minusy samozatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Rozdział VI. Zasiłki z ubezpieczenia społęcznego dla zleceniobiorców i samozatrudnionych . . . 1261 . Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262 . Niezdolność do pracy podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 12 pełnych kalendarzowych miesięcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273 . Podstawa wymiaru zasiłku, gdy niezdolność do pracy powstanie przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284 . Podstawa wymiaru w przypadku zmniejszenia przychodu w miesiącu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1295 . Zasiłek za okres po ustaniu ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Rozdział VII. Potrącenia z umów cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 . Gdy przychód z umowy cywilnoprawnej jest jedynym źródłem utrzymania . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312 . Dochody z pracy i zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353 . Potrącenia na rzecz zleceniodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364 . Potrącenia z zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Rozdział VIII. Orzecznictwo sądowe i interpretacje urzędowe dotyczące umów cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401 . Umowy cywilnoprawne w orzecznictwie sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402 . Najciekawsze interpretacje ZUS w zakresie oskładkowania umów cywilnoprawnych . . . . . . . . . 142 7WWW.infor.plWStępOd 1 stycznia 2017 r . przedsiębiorców i zleceniobiorców objęły nowe, duże zmiany przepisów wprowa-dzające minimalną stawkę godzinową . Zasadniczo prawo do minimalnej stawki uzyskały osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami, oraz osoby fizyczne niewykonujące działal-ności gospodarczej, które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie takich umów na rzecz przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalno-ści . W 2017 r . minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł brutto i ma być corocznie waloryzowana, tak jak płaca minimalna dla pracowników . Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonywania zlecenia czy świadczenia usługi należy ustalić w umo-wie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonanej pracy stawka nie była niższa niż obowiązująca usta-wowa stawka minimalna . Obowiązek zapewnienia nowego minimalnego wynagrodzenia podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy . Sankcją za wypłatę przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w wysokości niższej niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa jest kara grzywny, która może wynieść od 1000 zł do 30 000 zł .Obowiązujące przepisy przewidują katalog umów, do których nie ma zastosowania minimalna stawka wynagrodzenia . Są to m .in . umowy zlecenia lub o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie ich wykona-nia decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie pro-wizyjne, a także dotyczące usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinne-go domu pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej . Omawiana zmiana jest kolejną, po obowiązującej od 1 stycznia 2016 r . i równie rewolucyjnej, zmianą w zakresie pobierania składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów z umów zlecenia . W publikacji zwrócono uwagę na praktyczne konsekwencje zmian przepisów dla przedsiębiorców i in-nych jednostek organizacyjnych zawierających umowy cywilnoprawne . Wskazano, jak postępować w sy-tuacjach wątpliwych dotyczących nowych i wcześniej istniejących regulacji . Zostały przy tym omówione zasady oskładkowania i opodatkowania najbardziej popularnych, obok umów zlecenia, umów cywilno-prawnych, m .in . o dzieło, agencyjnych czy kontraktów menedżerskich . Redakcja 8UMoWYZleceniaiinneUMoWY...rozdział i. UmoWa zlecenia – kiedy można ją podpiSaćOd 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcy i osoby osobiście świadczące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce lub poza krajami UE mają prawo do minimalnej stawki za każdą godzinę pracy. W 2017 r. wynosi ona 13 zł brutto i musi zostać wypłacona w formie pieniężnej. Przy umowach zlecenia zawartych na okres dłuższy niż miesiąc wypłata wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej musi nastąpić przynajmniej raz w miesiącu. Sankcje za niezapew-nianie minimalnego wynagrodzenia są dotkliwe i mogą wynieść nawet 30 000 zł. Jest to już kolejna niedogodność związana z zatrudnianiem na podstawie umów cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2016 r . w wyniku zmian dotyczących zasad obejmowania obowiązkowymi ubezpieczenia-mi społecznymi umów zlecenia i innych umów, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, znacz-nie wzrosły koszty wynagrodzeń osób zatrudnianych na tej podstawie . Od tej daty bowiem znaczenie dla obowiązku ubezpieczeń społecznych ma wysokość osiąganych przez zleceniobiorców przychodów w da-nym miesiącu . W tej sytuacji pracodawcy mogą preferować np . zatrudnianie osób z innym tytułem do ubezpieczeń społecznych zapewniającym przychód w wysokości co najmniej minimalnej płacy albo, pod pewnymi warunkami, zawierać więcej niż jedno zlecenie z tą samą osobą na kwotę nadwyżki ponad mini-malny przychód podlegający składkom emerytalnej i rentowej, aby od wynagrodzenia tych osób opłacić tylko składkę zdrowotną . Pomimo wprowadzenia tych niekorzystnych zmian w przypadku zleceń, zawieranie umów cywilnopraw-nych nadal będzie opłacalne . Zatrudnionym na umowy cywilnoprawne nie przysługują bowiem uprawnie-nia pracownicze, takie jak np . urlop wypoczynkowy czy ochrona przed zwolnieniem z pracy . W przypadku umów o dzieło, jeżeli nie są one zawierane z własnym pracownikiem, w dalszym ciągu nie trzeba opłacać składek ZUS . Przedsiębiorca będzie musiał jednak rozważyć, czy bardziej opłacalne nie okaże się zawar-cie innej umowy cywilnoprawnej niż umowy zlecenia .Umowa zlecenia podlega przepisom Kodeksu cywilnego . Charakteryzuje się ona tym, że przyjmujący zlecenie, tj . zleceniobiorca, zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, tj . zleceniodawcy (art . 734 § 1 Kodeksu cywilnego) . Czynnością prawną jest np . zawarcie umo-wy bądź reprezentowanie zleceniodawcy przed organami sądowymi lub administracyjnymi . Mimo że definicja umowy zlecenia nie obejmuje zleceń dotyczących wykonywania faktycznych czyn-ności, jednak w praktyce tę umowę często stosuje się także w odniesieniu do takich właśnie czynno-ści, polegających np. na sprzątaniu pomieszczeń biurowych, roznoszeniu ulotek czy testowaniu okre-ślonego programu komputerowego. Przepisy dotyczące umów zlecenia stosujemy bowiem do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami (art . 750 Kodeksu cywilnego) .PrzykładSpółka z o .o . zamierza zatrudnić hostessy na targach wędliniarskich, które organizuje . Ich zadaniem będzie zachęcanie klientów do degustacji produktów firmy . Hostessy będą zatrudnione w celu zwięk-szenia sprzedaży i poprawy wizerunku produktów firmy . Jednak nie będą rozliczane z tego, czy i w ja-kiej ilości produkty firmy zostaną sprzedane . W przedstawionej sytuacji nie można również określić, że rezultat pracy hostess będzie mierzony jakimkolwiek wymiernym efektem w postaci np . liczby złożo-nych zamówień przez klientów, którym hostessy prezentowały produkty firmy . Dlatego hostessy mogą być zatrudnione na umowę zlecenia . PrzykładPrzedmiotem umowy cywilnoprawnej ma być wykonanie półek dla firmy X . Jeżeli półki będą wykonywa-ne przy użyciu narzędzi należących do wykonawcy, u niego w domu, na podstawie jego własnych pro-jektów, wówczas właściwe będzie podpisanie z nim umowy o dzieło . Natomiast gdy półki będą wyko- roZdZiałi.UMoWaZlecenia–KiedYMoŻnaJĄpodpiSaĆ9WWW.infor.plnywane w siedzibie firmy X, zgodnie z projektem przygotowanym przez tę firmę, przy zastosowaniu materiałów przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy ich wykonywaniu będą pomagały inne osoby wskazane przez firmę X, to z taką osobą będzie można podpisać umowę zlecenia .Umowa zlecenia, wskutek której dochodzi do nawiązania między jej stronami stosunku cywilnoprawne-go, jest umową starannego działania . Sformułowanie „umowa starannego działania” oznacza w tym przy-padku, że o wywiązaniu się z umowy nie decyduje jej efekt, ale odpowiednie wykonywanie czynności oraz dołożenie należytej staranności w realizowaniu określonych działań (np . adwokat zobowiązuje się do starannego prowadzenia sprawy swojego klienta, ale nie zobowiązuje się do jej wygrania) .1. obowiązki stron umowy zleceniaStronami umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niepo-siadające osobowości prawnej .Obowiązki stron umowy zlecenia kształtują się w ten sposób, że zleceniobiorca powinien przede wszystkim podejmować działania, które pozwolą mu na jak najlepsze wykonywanie zleconych mu prac . Powinien przy tym kierować się wskazówkami otrzymanymi od zleceniodawcy . Może jednak odstąpić od wskazanego przez zleceniodawcę sposobu wykonania zlecenia, bez jego wcześniejszej zgody, w sytuacji gdy nie może uzyskać takiej zgody, a przypuszcza (i to przypuszczenie jest uzasadnione), że zlecenio-dawca, wiedząc o istniejącym stanie rzeczy, zgodziłby się na zmianę (art . 737 Kodeksu cywilnego) . Taka zmiana może dotyczyć jedynie sposobu wykonania czynności objętej umową zlecenia, nie zaś samej czynności . Zleceniobiorca ma ponadto obowiązek wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia uzyskał dla zle-ceniodawcy, nawet we własnym imieniu. Ponadto nie wolno mu używać na własne potrzeby rzeczy i pie-niędzy zleceniodawcy . Jest też zobowiązany zapłacić zleceniodawcy odsetki ustawowe od środków pie-niężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia . Zleceniobiorca powinien udzielać zlecającemu potrzebnych informacji o przebiegu sprawy, a po wyko-naniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie (art . 740 Kodeksu cy-wilnego) . Wystarczające będzie w tym przypadku udzielenie informacji na wezwanie zleceniodawcy oraz zawiadomienie go o wykonaniu prac lub o niemożności ich wykonania . Z kolei sprawozdanie powinno zawierać niezbędne informacje o przebiegu sprawy oraz zestawienie wszelkich wydatków i przycho-dów łącznie z dokumentami (np. rachunkami, fakturami). Zleceniobiorca może również, zgodnie z zasadą swobody umów, zobowiązać się wobec zleceniodaw-cy do niepodejmowania działań konkurencyjnych w czasie trwania umowy (wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2003 r ., III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167) . Nie ma przeszkód, aby zakaz konkurencji do-tyczył też okresu po zakończeniu umowy zlecenia . Jednak zawarcie umowy o zakazie konkurencji na okres po rozwiązaniu umowy zlecenia z osobą fizyczną nie może być nieodpłatne . Inaczej jest w przypad-ku przedsiębiorców, gdzie nie jest wykluczone zawarcie bezpłatnej umowy o zakazie konkurencji na okres po zakończeniu współpracy (wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2013 r ., V CSK 30/13) .UWaGa! zleceniodawca może podpisać ze zleceniobiorcą umowę o zakazie konkuren-cji zarówno na czas trwania umowy zlecenia, jak i po jej zakończeniu.Jeżeli osoba, która zawodowo zajmuje się załatwianiem czynności dla innych, nie chce przyjąć zlece-nia, powinna o tym zawiadomić dającego zlecenie . Tak samo powinna postąpić osoba, która dającemu zlecenie oświadczyła gotowość załatwiania czynności danego rodzaju . Z kolei podstawowym obowiązkiem zleceniodawcy jest zapewnienie zleceniobiorcy możliwości wyko-nania zlecenia poprzez np . udostępnienie mu potrzebnych, określonych w umowie informacji czy rzeczy, a także zapłata wynagrodzenia w przypadku odpłatności zlecenia . Obowiązkiem zleceniodawcy jest tak-że zwrot wykonującemu zlecenie wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z ustawowymi odsetkami . Powinien też zwolnić zleceniobiorcę z zobowiązań, które ten zaciągnął UMoWYZleceniaiinneUMoWYcYWilnopraWneW2017r.–praKtYcZneprobleMY10UMoWYZleceniaiinneUMoWY...w imieniu własnym, by wykonać zlecenie . Do jego obowiązków należy ponadto udzielenie zleceniobiorcy odpowiedniej zaliczki w sytuacji, gdy wykonanie zlecenia wymaga wydatków i zleceniobiorca tego zażą-dał (art . 743 Kodeksu cywilnego) . UWaGa! jeżeli wykonanie zlecenia wymaga zaliczki i zleceniobiorca jej zażąda, zlece-niodawca powinien udzielić jej zleceniobiorcy.Ponadto zleceniodawca ma obowiązek zapewnienia zleceniobiorcom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jeżeli wykonują pracę w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez przedsiębior-cę (art . 304 § 1 Kodeksu pracy) . Zleceniodawca ma zatem obowiązek ochrony życia i zdrowia zlecenio-biorców zagrożonych w procesie pracy, a także zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, osobom świadczącym pracę w ra-mach zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia . Nie oznacza to, że osoba zatrudniona w ramach umo-wy zlecenia musi być np . w każdym przypadku kierowana na badania lekarskie . Wskazane jest natomiast odbycie przez nią szkolenia bhp . Ze względu na brak wyraźnego nakazu ustawodawcy kierowania osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia na badania lekarskie pracodawca może we własnym zakresie zdecydować, czy rodzaj wykonywanych przez nie czynności i stopień zagrożeń związanych z warunkami wykonywania tych czynności wskazywałby na celowość dopuszczania do pracy wyłącznie osób cieszących się odpo-wiednim stanem zdrowia. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 25 września 1974 r . (II CR 493/74, niepubl .), stwierdzając, że pracodawca może, ale nie musi, wymagać od tych osób poddania się badaniom lekarskim .PrzykładPracodawca doraźnie zatrudnia osoby na podstawie umów zlecenia do prac porządkowych (do sprzą-tania hal, innych powierzchni itp .) . Osoby te przychodzą do pracy kilka razy w miesiącu, w zależności od potrzeb zakładu pracy . W tej sytuacji pracodawca nie musi wymagać od wskazanych osób aktual-nych badań lekarskich ze względu na niskie ryzyko czynników szkodliwych dla zdrowia, a także doraź-ny charakter wykonywanych czynności na terenie jego zakładu pracy . Może jedynie zdecydować o przeprowadzeniu szkolenia bhp .PrzykładPracodawca zatrudnił na okres wakacyjny w ramach umów zlecenia osoby do pomocy w laboratorium chemicznym . Osoby te przychodzą do pracy średnio 20 godzin tygodniowo, w zależności od bieżących potrzeb . W tej sytuacji, ze względu na zagrożenie czynnikami uciążliwymi i szkodliwymi dla zdrowia, pracodawca mógł zażądać przedłożenia przez nie aktualnych zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy na tego rodzaju stanowisku . Pracodawca nie musi przy tym pokrywać kosztów tych badań, jeże-li w umowie zlecenia będzie zapis, że badania lekarskie odbywają się na koszt zleceniobiorcy .Pracodawca ma obowiązek pokrywania kosztów badań lekarskich jedynie w przypadku pracowników (art . 229 § 6 Kodeksu pracy) . Nie ma takiego obowiązku w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia .Jednak część ekspertów prawa pracy uważa, że skoro na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zapew-nienia zleceniobiorcom odpowiednich warunków bhp, to również musi on pokryć koszty badań lekar-skich . Najlepiej kwestię tę ustalić w umowie cywilnoprawnej . Nie ma przeszkód, aby w takiej umowie za-znaczono, że koszty badań lekarskich pokrywa przedsiębiorca, przy czym można również ustalić, że koszty te w całości ponosi zleceniobiorca . Jeżeli charakter pracy zleceniobiorcy tego wymaga, zleceniodawca powinien mu zapewnić również inne świadczenia bhp, np. odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz napoje i posiłki profilaktyczne.Natomiast zleceniodawca nie musi zapewniać zleceniobiorcom innych świadczeń pracowniczych niż związane z bhp . Zatem w przypadku zleceniobiorców zleceniodawca nie musi: roZdZiałi.UMoWaZlecenia–KiedYMoŻnaJĄpodpiSaĆ11WWW.infor.pl■■udzielać im urlopu wypoczynkowego,■■przestrzegać okresów odpoczynków dobowych i tygodniowych oraz innych przepisów o czasie pracy,■■zapewniać świadczeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych,■■stosować przepisów dotyczących ochrony przed zwolnieniem z pracy,■■zapewniać dodatkowych świadczeń pracowniczych, takich jak np .: nagrody jubileuszowe, dodatki sta-żowe, odprawy emerytalno-rentowe, odprawy z tytułu zwolnienia z pracy,■■stosować sformalizowanych procedur dotyczących rozwiązania umowy o pracę (podawanie przyczyny wypowiedzenia, przeprowadzanie konsultacji związkowej, przestrzeganie ustawowych okresów wypo-wiedzenia) . Nie ma jednak przeszkód, aby w umowie zlecenia ustalić niektóre regulacje podobne do właściwych dla stosunku pracy, np . prawo do dni wolnych z prawem do wynagrodzenia czy kilkumiesięczny okres wypowiedzenia . Zależy to jednak wyłącznie od woli stron umowy zlecenia . Porównanie obowiązków zleceniodawcy i zleceniobiorcyObowiązki zleceniodawcyObowiązki zleceniobiorcyzapłatawynagrodzeniazawykonanąpracę(niedotyczyumówzlecenia,któresąbezpłatne)wykonanieznależytąstarannościąumówionychczyn­nościnarzeczdającegozleceniezwrotzleceniobiorcywydatków,któreponiósłonwcelunależytegowykonaniazleceniastosowaniesiędowskazówekzleceniodawcy(zlece­niobiorcamożebezuprzedniejzgodydającegozlece­nieodstąpićodwskazanegoprzezniegosposobuwy­konaniazlecenia,jeżeliniemamożliwościuzyskaniajegozgody,azachodziuzasadnionypowóddoprzy­puszczenia,żezleceniodawcazgodziłbysięnazmia­nę,gdybywiedziałoistniejącymstanierzeczy)zapewnieniebezpiecznychihigienicznychwarunkówpracywzakładziepracylubwinnymwyznaczonymmiejscupracyudzielaniezleceniodawcypotrzebnychinformacjioprze­bieguprocesurealizacjizlecenia(naruszenietegoobo­wiązkustanowinienależytewykonaniezobowiązania)udzieleniezaliczki,jeżeliwymagategowykonaniezle­ceniaizażądałjejzleceniobiorcapoinformowaniezleceniodawcyopowierzeniuwykona­niazleceniaosobietrzeciej(gdytakąmożliwośćprze­widująpostanowieniaumowyzlecenia–wynikatozezwyczajulubgdyzleceniobiorcajestdotegozmuszonyokolicznościami)odprowadzaniedoZUSnaliczonychskładekorazdourzęduskarbowegopobranychzaliczeknapodatekdochodowyprzestrzeganiezasadbhpzgłoszenieprzyjmującegozlecenienaformularzuZUSZUawterminie7dnidoubezpieczeńspołecz­nychizdrowotnegolubnaZUSZZa(tylkodoubezpie­czeniazdrowotnego),jeśliumowazleceniastanowidodatkowytytułdoubezpieczeńspołecznychwydaniewszystkiego,coprzywykonaniuzleceniauzy­skałdlazleceniodawcy(np.przekazanierzeczy,doku­mentów)wyrejestrowaniezubezpieczeńspołecznychwtermi­nie7dni2. różnice między umową o pracę a umową zleceniaPrzedsiębiorca zatrudniając zleceniobiorcę musi zwrócić uwagę na to, czy charakter jego pracy nie spełnia warunków właściwych dla umowy o pracę . Nie jest bowiem dopuszczalne zawieranie umowy zle-cenia, jeżeli praca spełnia warunki właściwe dla umowy o pracę (art . 22 § 11 Kodeksu pracy) . Zatrudnienie spełniające definicyjne wymagania zawarte w Kodeksie pracy jest zawsze zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, bez względu na nazwę zawartej umowy . Nie oznacza to jednak, że praco- UMoWYZleceniaiinneUMoWYcYWilnopraWneW2017r.–praKtYcZneprobleMY12UMoWYZleceniaiinneUMoWY...dawcy nie mogą korzystać z regulacji Kodeksu cywilnego i zatrudniać na tej podstawie osób wykonują-cych zadania na ich rzecz .UWaGa! zatrudnienie spełniające warunki właściwe dla stosunku pracy jest zawsze zatrudnieniem na takiej podstawie, bez względu na nazwę zawartej umowy.Tak zawarta umowa musi spełniać wymagania wyznaczone jej przez Kodeks cywilny i nie może pokry-wać się z definicją stosunku pracy zawartą w Kodeksie pracy . Definicja stosunku pracy zawarta w Kodek-sie pracy ma kilka istotnych elementów . Stosunkiem pracy jest sytuacja, gdy pracownik za wynagrodze-niem należnym mu od pracodawcy zobowiązuje się do świadczenia określonej przez pracodawcę pracy pod jego kierownictwem, w czasie i miejscu wyznaczonych przez pracodawcę .PrzykładPracownik zatrudniony na stanowisku tokarza w pełnym wymiarze czasu pracy dodatkowo zostaje za-trudniony przez tego samego pracodawcę w ramach umowy zlecenia na tym samym stanowisku . Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie zatrudnienie stanowi uzupełnienie umowy o pracę i jest nieprawidłowe . Za zawieranie umowy zlecenia spełniającej warunki właściwe dla umowy o pracę praco-dawca może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł . Pracownikowi natomiast będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone na podstawie jego stawki przyjętej w ramach umowy o pracę, nie niższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę (lub jego proporcjonalnej części) . Ponad-to będzie mu przysługiwał dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych .2.1. elementy odróżniające umowę zlecenia od umowy o pracęDefinicja stosunku pracy znajdująca się w Kodeksie pracy często może krzyżować się z definicją umo-wy zlecenia . Wiele jest elementów wspólnych, które łatwo można pomylić i narazić się w ten sposób na konsekwencje PIP . Istnieją jednak elementy, które pomagają rozróżnić te dwie kategorie umów . Należy do nich przede wszystkim kierownictwo pracodawcy . Jest to cecha szczególna, w sposób zdecydowany charakteryzująca umowę o pracę i odróżniająca ją od umów cywilnoprawnych . Przy umowie zlecenia zle-ceniobiorca nie wykonuje swej pracy pod kierownictwem zleceniodawcy . Praca wykonywana pod kierow-nictwem, lecz na podstawie umowy cywilnoprawnej, będzie traktowana jak praca na podstawie umowy o pracę, bez względu na fakt, że została zawarta umowa zlecenia .PrzykładJan K . zawarł umowę zlecenia na wykonanie prac biurowych . W umowie wyraźnie wskazano sposób wykonania zlecenia i ustalono, że wynagrodzenie będzie przysługiwało tylko wtedy, gdy umowa zosta-nie wykonana w określony sposób . W czasie wykonywania pracy przez Jana K . kierownik jednostki organizacyjnej wydawał mu wiążące polecenia . Tak wykonywana praca, z uwagi na wykonywanie jej pod ścisłym kierownictwem, ma charakter pracy na podstawie stosunku pracy, bez względu na to, że strony zawarły umowę zlecenia .Praca wykonywana na podstawie umowy o pracę powinna być ściśle określona . Przy umowach cywil-noprawnych nie ma takiego wymogu . Umowa zlecenia zobowiązuje do dokonania określonej czynności . Zgodnie z zasadami prawa pracy pracownik nie ponosi odpowiedzialności za efekt, jaki powstaje w wy-niku jego pracy . Ryzyko to przejmuje na siebie pracodawca .Znacznie trudniej jest uchwycić różnicę w tym zakresie przy umowie zlecenia . Zleceniobiorca, podobnie jak pracownik, zobowiązuje się bowiem do wykonania określonej pracy i jest oceniany za staranne wykona-nie powierzonego mu zadania . Przy umowie zlecenia określenie pracy ma charakter bardziej ogólny, niż ma to miejsce w przypadku umowy o pracę . Zlecenie zawiera bowiem w swej treści najczęściej wiele czynności powiązanych ze sobą rodzajowo, natomiast umowa o pracę bardziej szczegółowe oznaczenia .Kolejnymi elementami odróżniającymi umowę o pracę od umowy zlecenia są czas i miejsce wykony-wania pracy. Przy umowie o pracę to pracodawca określa te elementy . Inaczej jest przy umowach zlece- roZdZiałi.UMoWaZlecenia–KiedYMoŻnaJĄpodpiSaĆ13WWW.infor.plnia . Zasadniczo zleceniodawca nie może ingerować w to, gdzie i kiedy usługodawca wykonuje zamówio-ną usługę . Zleceniodawca może określić ramowy czas wykonania zlecenia, nie może jednak określić dokładnego czasu, miejsca i sposobu jego wykonania . O wszystkich tych elementach samodzielnie decy-duje zleceniobiorca . Każdy odmienny sposób uregulowania tej kwestii powoduje, że zawarta umowa może być traktowana jak umowa o pracę .PrzykładZleceniodawca zlecił zleceniobiorcy wykonywanie prac biurowych . Jednocześnie zażądał, aby zlecenie było wykonywane na terenie i w godzinach pracy jego zakładu pracy . Takie uregulowanie powyższej kwestii budzi podejrzenie, że została zawarta umowa o pracę, a zawarcie umowy zlecenia było jedynie próbą obejścia przepisów Kodeksu pracy .Wspólnym mianownikiem umów o pracę i umów zlecenia jest możliwość rozwiązania obu rodzajów umów w każdym czasie na mocy porozumienia stron . Jednostronne wcześniejsze rozwiązanie tych umów jest jednak uregulowane inaczej . Przepisy prawa pracy nakładają obowiązek wcześniejszego powiada-miania pracownika o zamiarze rozwiązania umowy (okres wypowiedzenia), nakazując w niektórych przy-padkach uzasadnić taką decyzję czy skonsultować z organizacjami związkowymi chroniącymi interesy pracowników .Przy umowach cywilnych takich obowiązków nie ma . Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę zle-cenia w każdym czasie, nie podając żadnych przyczyn i nie zachowując żadnych terminów (jeśli takiego obowiązku nie nakłada na niego treść umowy) .Pokazane elementy w wyraźny sposób odróżniają umowę o pracę od umowy zlecenia . W praktyce jed-nak często warunki umowy zlecenia i umowy o pracę mieszają się, krzyżują i nawzajem przenikają . Powo-duje to znaczne problemy interpretacyjne, które są rozstrzygane przez sądy w coraz powszechniejszych procesach o ustalenie istnienia stosunku pracy .2.2. konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracęSąd, ustalając, czy dana umowa jest umową o pracę mimo innego formalnego jej nazwania, bierze pod uwagę, czy elementami przeważającymi są elementy przypisane umowie o pracę czy umowie zlecenia . W sytuacji gdy trudno ustalić przeważający czynnik, sądy najczęściej opierają się na argumencie zgodnej woli stron i orzekają zgodnie z treścią zawartej umowy .Pracodawca, który przegrał z zatrudnionym proces o ustalenie stosunku pracy, a od dnia uprawomoc-nienia się wyroku dalej go zatrudnia, musi go traktować jak pracownika (zatrudnionego, w zależności od treści wyroku, na czas określony lub nieokreślony) . Zatem pierwszą konsekwencją nabycia statusu pra-cownika jest prawo do żądania wszystkich świadczeń należnych pracownikom, których nie otrzymują zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wyjaśnił jednak, że przyjmuje się, iż interes prawny pracow-nika w ustaleniu istnienia stosunku pracy nie wyczerpuje się w żądaniu świadczeń należnych z tego stosunku prawnego (np . wyrok z 29 marca 2001 r ., I PKN 333/00, OSNP 2003/1/12) . Ustalenie istnie-nia stosunku pracy warunkuje bowiem prawo do niektórych bieżących i przyszłych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także wpływa, przez konstrukcję stażu ubezpieczenia, na ich wyso-kość . Może mieć znaczenie dla uzależnionych od okresu zatrudnienia przyszłych świadczeń – prawa do nich lub ich wymiaru – z kolejnych stosunków pracy (np . dodatku stażowego czy nagrody jubile-uszowej) . Ustalenie pracowniczego charakteru umowy łączącej pracodawcę i pracownika powo-duje także skutki w sferze podatkowej, w szczególności w zakresie konieczności opłacania przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z zasadami właściwymi dla zatrudnienia pracowniczego.W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że wyrok uwzględniający powództwo w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy nie będzie powodował dla przegranego pracodawcy żadnych dal-szych konsekwencji, a w szczególności nie pociągnie za sobą obowiązku wypłacenia pracownikowi przez pracodawcę dodatkowych świadczeń . UMoWYZleceniaiinneUMoWYcYWilnopraWneW2017r.–praKtYcZneprobleMY14UMoWYZleceniaiinneUMoWY...PrzykładZleceniobiorca dochodzi od byłego zleceniodawcy ustalenia istnienia stosunku pracy, który uległ roz-wiązaniu przed 9 laty . Jest mu to potrzebne przede wszystkim do ustalenia u nowego pracodawcy pra-wa do nagrody jubileuszowej . Przegranie takiego procesu przez zleceniodawcę nie będzie miało dla niego konsekwencji finansowych, ponieważ korzystny dla zleceniobiorcy wyrok jest mu potrzebny do uzyskania dodatkowego świadczenia u nowego pracodawcy . Natomiast ewentualne świadczenia przy-sługujące od zleceniodawcy w większości uległy przedawnieniu, gdyż w prawie pracy obowiązuje 3-let-ni termin przedawnienia . Ten termin nie dotyczy jednak roszczenia o ustalenie istnienia stosunku pracy .Niezależnie od tego, czy proces o ustalenie pracowniczego charakteru zatrudnienia zainicjował inspek-tor pracy czy sam pracownik, uwzględnienie powództwa przez sąd automatycznie przesądza o prawie pracownika do świadczeń, których nie otrzymywał w okresie obowiązywania umowy zlecenia nie będąc uznawany wtedy za pracownika . Swoje roszczenia w tym zakresie pracownicy mogą zgłosić już bezpo-średnio w pozwie o ustalenie stosunku pracy . W praktyce spotyka się również sytuacje, gdy żądania za-ległych świadczeń są zgłaszane dopiero po przesądzeniu w prawomocnym wyroku zatrudnienia na pod-stawie stosunku pracy .UWaGa! świadczenia wynikające z uznania umowy zlecenia za stosunek pracy mogą być dochodzone w tym samym procesie co ustalenie stosunku pracy bądź w odrębnej sprawie.Podstawowym uprawnieniem, które nabywa osoba uznana za pracownika, jest prawo do urlopu wypo-czynkowego . Jeśli pracownik jest nadal zatrudniany, przysługuje mu automatycznie nie tylko prawo do bieżącego urlopu w naturze, ale także do urlopu zaległego, jednak tylko za okres, w którym sąd uznał, że był zatrudniony jako pracownik . Jeśli ustalenie sądu dotyczyło dłuższego okresu, konieczne będzie uwzględnienie 3-letniego okresu przedawnienia .PrzykładDozorca jest zatrudniany od 7 lat na podstawie umów zlecenia . Wystąpił on przeciwko pracodawcy o ustalenie, że od początku był zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony w pełnym wy-miarze czasu pracy . Sąd prawomocnym wyrokiem z września 2016 r . uwzględnił powództwo w całości . Pracownik ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego za 2016 r . oraz po 26 dni urlopu za lata 2013, 2014 i 2015 . Mimo stwierdzenia pracowniczego charakteru zatrudnienia urlopy za wcześniejsze lata uległy przedawnieniu .Bardziej korzystna jest sytuacja pracodawcy (poprzednio zleceniodawcy) przegrywającego proces z pracownikiem (poprzednio zleceniobiorcą), którego stosunek pracy (poprzednio zlecenia) już się za-kończył . Taka osoba może żądać ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w wymiarze, który przysługiwałby jej na ogólnych zasadach, z uwzględnieniem okresu zatrudnienia . Cywilnoprawny charakter umowy wy-kluczał bowiem wcześniejsze skorzystanie z urlopu wypoczynkowego w naturze przez tę osobę . Do usta-lenia prawa do urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop istotne jest więc, w jakim okresie i wymiarze sąd stwierdził pracowniczy charakter zatrudnienia powoda .Zatrudniony na podstawie umowy zlecenia zazwyczaj otrzymuje wynagrodzenie . Zwykle nie jest ono wypłacane w identycznej kwocie, jaką mógłby otrzymać jako pracownik . W takiej sytuacji, po wygranym procesie o ustalenie istnienia stosunku pracy, w niektórych przypadkach przysługuje mu prawo do wy-równania różnicy . To, czy takie roszczenia w ogóle mogą być dochodzone, zależy od konkretnych okolicz-ności . Przykładowo, wynagrodzenie, które zatrudniony otrzymywał na podstawie umowy zlecenia, mogło być niższe niż gwarantowane pracownikom minimalne wynagrodzenie . Pracodawca, który przegrywa proces o ustalenie istnienia stosunku pracy, musi najczęściej liczyć się z wyrównaniem zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia różnicy między jego wynagrodzeniem a pensją innych pracowników zatrud-nionych na identycznych stanowiskach na podstawie stosunków pracy, jeżeli prawo do ich wynagrodze-nia wynikało z zakładowych przepisów prawa pracy . Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy zlecenia  i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r. Problemy praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: