Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00081 003005 22421737 na godz. na dobę w sumie
Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania. - ebook/pdf
Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania. - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 279
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5387-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

O czym jest książka?

Książka skupia się na istotnych z punktu widzenia pracodawcy obszarach:

 1. Uprawieniach pracownika do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu macierzyńskiego z tytułu przysposobienia dziecka i dodatkowego urlopu z tego samego tytułu, urlopów dla ojców oraz nowego świadczenia dla pracowników, którym jest urlop rodzicielski.
 2. Ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego, jego podstawy i wysokości za okresy odpowiadające okresom urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego.
 3. Prawidłowym dokumentowaniu prawa do urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego oraz dokumentach niezbędnych do wypłaty zasiłków macierzyńskich.

Co się zmieniło w przepisach?

Najistotniejsze zmiany

Od 17 czerwca br. zmieniły się przepisy w Kodeksie pracy dotyczące nabywania uprawnień do urlopów z tytułu macierzyństwa pracownika. Najważniejszą zmianą jest wydłużenie urlopów. Do tej wymiar urlopu z tytułu jednego dziecka urodzonego przy porodzie wynosił 20 tygodni. Pracownica lub pracownik mógł wydłużyć ten urlop o 4 tygodnie.

Od 17 czerwca br. rodzic na jedno dziecko może skorzystać z urlopu w wymiarze nawet  52 tygodni – 364 dni!  (Urlop ten jest naturalnie dłuższy w przypadku ciąży mnogiej)

Wydłużenie urlopu było możliwe dzięki:

 1. zachowaniu dotychczasowego wymiaru urlopu macierzyńskiego – 20 tygodniu
 2. wydłużeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego – z 4 do 6 tygodni
 3. wprowadzeniu nowego urlopu rodzicielskiego – 26 tygodni

Zmiany w Kodeksie pracy pociągnęły za sobą konieczność wprowadzenia modyfikacji także w innych przepisach. Najistotniejsze dokonano w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, tzw. ustawie zasiłkowej. Do tej pory za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu ubezpieczona/y otrzymywali 100% podstawy wymiaru zasiłku. Od 17 czerwca br. 100% podstawy otrzymują tylko te osoby, które nie zdecydują się na urlop rodzicielski.

Zasiłek macierzyński aktualnie przysługuje:

 1. 100% podstawy – za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu
 2. 60% podstawy – za okres urlopu rodzicielskiego
 3. 80% podstawy – za wszystkie pełne okresy urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu i urlopu rodzicielskiego (jeśli pracownik na czas zgłosi chęć przebywania na wszystkich urlopach)

Pozostałe niektóre zmiany, o których możesz nie wiedzieć

Czym książka się wyróżnia?

 1. Skupia się na wszystkich pięciu obszarach związanych z urlopami macierzyńskimi:
  - prawo pracy – przyznawanie prawa do urlopów dla rodziców;
  - dokumentacja – zawiera wykaz dokumentów niezbędnych do przyznania urlopu oraz wypłaty zasiłku przez pracodawcę lub przez ZUS, także wtedy, gdy ubezpieczony nie jest pracownikiem, książka      zaopatrzona jest w liczne wzory dokumentów obowiązujących od 17 czerwca br. (35 wzorów);
  - zasiłki – przyznawanie zasiłku, ustalanie wysokości i naliczanie – czyli wszystkie informacje niezbędne dla działów kadrowo-płacowych;
  - rozliczenia zasiłków macierzyńskich z podatku i składek ZUS
  - jak stosować przepisy przejściowe (temat dotyczy dzieci urodzonych w pierwszym kwartale 2013 r. – zatem ten argument pozostanie aktualny do sierpnia/września.
 2. Napisana jest w sposób praktyczny przez znakomitych ekspertów – prawników MPiPS i ZUS – współtwórców zmian w przepisach
 3. Zawiera zestawienia wymiarów w tabelach
 4. Zawiera interpretacje i podpowiedzi, jak stosować nowe przepisy, w szczególności – jak należy zmodyfikować dotychczasowe zasady postępowania, dokumenty, rozliczenia
 5. Zawiera liczne przykłady, case study, w których przedstawiono możliwe komplikacje w udzielaniu urlopów i wypłacie zasiłków
 6. Przedstawia  rozliczenia „krok po kroku” zasiłków macierzyńskich, ustalanie podstaw zasiłkowych, wypłaty świadczeń, wypełnianie dokumentacji ZUS pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich
 7. Dodano także przepisy: Kodeks pracy w części dotyczącej uprawnień rodziców, pełną ustawę „zasiłkową” oraz ustawę wprowadzającą zmiany
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania Bożena Lenart, Renata Tonder GRATIS dostęp do portalu www.ekspertbeck.pl Kadry i płace w firmie Nabywając niniejszą książkę otrzymują Państwo: • interpretacje i podpowiedzi, jak stoso­ wać nowe przepisy, w szczególności – jak modyfikować dotychczasowe zasady postępowania, dokumenty, rozliczenia; • rozliczenia „krok po kroku” zasiłków macierzyńskich, zasady ustalania pod­ staw zasiłkowych i wypłata świadczeń, wypełnianie dokumentacji ZUS; • 35 wzorów dokumentów; • wyjaśnienia i stanowiska ZUS. U r l o p y r o d z i c e l s k e i i Za wysoką jakość merytoryczną odpo­ wiadają eksperci: Bożena Lenart – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, wie- loletni pracownik Departamentu Prawa Pracy MPiPS. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy, doradca i doświad­ czony szkoleniowiec. Renata Tonder – specjalista ds. zasiłków, od ponad 30 lat pracuje w ZUS. Autorka tekstów i komentarzy dotyczących tema- tyki związanej z zasadami przyznawania świadczeń chorobowych. i z a s i ł k i i m a c e r z y ń s k e i Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania Od 17 czerwca 2013 r. obowiązują nowe przepisy wydłużające urlopy związane z rodzicielstwem pracownika. Urlop ma­ cierzyński, dodatkowy urlop oraz zupeł­ nie nowe uprawnienie, którym jest urlop rodzicielski będą trwać łącznie rok. Jest to bardzo duża zmiana w Kodeksie pracy i w przepisach zasiłkowych. Książka w sposób całościowy i praktyczny omawia problematykę udzielania i korzy­ stania z urlopów macierzyńskich oraz wypłat zasiłków po zmianach. W części kadrowej przedstawiono zasady udzielania podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Omówiono też urlop ojcowski oraz urlop dla rodziców adopcyjnych. Przede wszystkim jednak skupiono się na nowym świadczeniu – prawie do urlopu rodzicielskiego. W części zasiłkowej wskazano zasady ustalania i wypłaty zasiłków za okres macierzyństwa i i urlopu rodzicielskiego. W prosty i przystępny sposób omówiono rozliczenia zasiłków oraz wypełnianie do­ kumentacji ZUS za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich. Całość dopełnia bogaty zbiór wzorów oraz tematyczne akty prawne. Wydawnictwo C.H. Beck Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00­203 Warszawa tel.: 22 311 22 22 faks: 22 33 77 601 e­mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl zdrapka24:zdrapka10.qxd 13-06-14 15:08 Page 1 Po rejestracji: 1. otrzymasz link aktywacyjny – kliknij w niego 2. bezpłatnie przez miesiąc od momentu aktywacji konta (cid:202) www.EkspertBeck.pl loguj się na stronie W przypadku pytań prosimy o kontakt: (22) 311 22 22 lub centrum.klienta@beck.pl Darmowy dostęp do modułu Kadry i płace w firmie otrzymasz po zakupie książki i założeniu konta. Kod rabatowy należy zrealizować do 31 grudnia 2014 r. zdrapka24:zdrapka10.qxd 13-06-14 15:08 Page 2 Wejdź na stronę www.EkspertBeck.pl/ksiazki Wpisz kod rabatowy ze zdrapki rodzicielstwo UWAGA! Naruszenie pola ze zdrapką jest równoznaczne z zakupem książki! Zakup książki daje dostęp (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do modułu Kadry i płace w firmie portalu www.ekspertbeck.pl przez 1 miesiąc gratis. Wydawnictwo(cid:202)C.H.(cid:202)Beck,(cid:202) Beck(cid:202)Info(cid:202)Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.sklep.beckinfobiznes.pl Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Bożena Lenart, Renata Tonder Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Zasady przyznawania, dokumentowania i wyplacania wydanie I lipiec 2013 Autorzy: Bożena Lenart – rozdz. 1–4, 9 Renata Tonder – rozdz. 6–8 Redakcja: Anna Kopyść Korekta: Monika Mielczarek Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. stanowią osobisty punkt widzenia Autora Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. 22 33 77 600, faks 22 33 77 602 www.beckinfobiznes.pl ISBN: 978-83-255-5386-9 ISBN e-book: 978-83-255-5387-6 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ....................................................................................................... XI Wykaz aktów prawnych ....................................................................................... XIII Wykaz piktogramów ............................................................................................. XIV Wprowadzenie ....................................................................................................... 1. Urlop macierzyński ........................................................................................ 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego ........................................................ 1.2. Wymiar urlopu macierzyńskiego .......................................................... 1.3. Zasady wykorzystywania urlopu macierzyńskiego ........................... 1.4. Urlop macierzyński dla pracownika – ojca dziecka ........................... 1.5. Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu macierzyńskiego ............ 1.6. Powrót pracownika do pracy po urlopie macierzyńskim ................. 2. Dodatkowy urlop macierzyński .................................................................. 2.1. Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego .............................. 2.2. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego ................................. 2.3. Zasady wykorzystywania dodatkowego urlopu macierzyńskiego ... 2.4. Łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą .................. 2.5. Ochrona stosunku pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego ....................................................................................... 2.6. Powrót pracownika do pracy po dodatkowym urlopie macierzyńskim .......................................................................................... 1 3 3 5 8 13 16 18 21 21 22 23 28 30 32 V 3. Uprawnienia ojcowskie ................................................................................. 3.1. Urlop ojcowski ......................................................................................... 3.2. Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu ojcowskiego .................... 3.3. Urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy .............................................. 3.4. Zwolnienie od pracy w związku z urodzeniem się dziecka .............. 4. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego ......................................... 4.1. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego .................................... 4.2. Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego .............. 5. Urlop rodzicielski .......................................................................................... 5.1. Prawo do urlopu rodzicielskiego ........................................................... 5.2. Wymiar urlopu rodzicielskiego ............................................................. 5.3. Zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego .............................. 5.4. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą .............................................. 5.5. Powrót pracownika do pracy po urlopie rodzicielskim ..................... 5.6. Urlop dodatkowy i urlop rodzicielski udzielane na jeden wniosek ... 5.7. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego ..................................................... 6. Wypłata zasiłku macierzyńskiego z tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu .................................................................................................. 6.1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego ..................................................... 6.2. Okresy pobierania zasiłków macierzyńskich .................................... 6.3. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego ................................................................ 6.4. Zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego .......................... 6.5. Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego ................................................................................... 6.6. Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ............................................. 6.7. Zasiłek macierzyński z tytułu korzystania z urlopu rodzicielskiego ....................................................................................... 6.8. Dodatkowy zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ................................ 6.9. Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego ........................................... 6.10. Wysokość i podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego .............. VI 34 34 38 39 40 43 43 46 49 49 50 51 53 53 53 55 61 61 63 71 73 74 77 79 81 82 82 Spis treści 7. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego przysługującego pracownikom .......................................... 7.1. Przychód stanowiący podstawę zasiłku ............................................ 7.2. Składniki przyjmowane do podstawy zasiłku .................................. 7.3. Uzupełnianie podstawy zasiłkowej ................................................... 7.4. Składniki przysługujące do określonego terminu ........................... 7.5. Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa zasiłkowa ..................... 7.6. Ustalanie przeciętnego wynagrodzenia z 12 miesięcy ..................... 7.7. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku .............................................. 7.8. Maksymalna podstawa wymiaru zasiłku .......................................... 7.9. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku lub podstawa kontynuowana ....................................................................................... 7.10. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych niebędących pracownikami ................................................................. 7.11. Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego ....... 7.12. Dokumenty w okresie przejściowym, do czasu nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentowania prawa do zasiłków ............................................................................................. 7.13. Zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS .................................... 7.14. Podleganie ubezpieczeniom społecznym ......................................... 7.15. Rozliczenie składkowo-podatkowe zasiłku chorobowego i macierzyńskiego .................................................................................. 7.16. Rozliczenie składkowo-podatkowe zasiłku macierzyńskiego i wynagrodzenia za pracę ..................................................................... 8. Zestawienia wymiarów w tabelach ............................................................. 8.1. Wymiar urlopu macierzyńskiego ........................................................ 8.2. Dodatkowy urlop macierzyński ............................................................ 8.3. Urlop rodzicielski ..................................................................................... 8.4. Urlop ojcowski .......................................................................................... 9. Wzory dokumentów ....................................................................................... 9.1. Wzory dotyczące pracodawcy ............................................................... Wzór 1. Udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem .......... Wzór 2. Udzielenie urlopu macierzyńskiego ....................................... Wzór 3. Udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego łączonego z pracą ........................................................................... 104 104 106 113 119 119 121 124 124 126 128 132 138 142 145 146 150 153 153 153 153 154 155 155 155 156 157 VII Spis treści Wzór 4. Udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego niełączonego z pracą ...................................................................... Wzór 5. Udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego łączonego z pracą ........................................................................... Wzór 6. Odmowa dopuszczenia do pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego ................................................................ Wzór. 7. Udzielenie urlopu macierzyńskiego ojcu .............................. Wzór. 8. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu części urlopu macierzyńskiego ojcu .................................................................... Wzór. 9. Udzielenie urlopu rodzicielskiego ......................................... Wzór. 10. Udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego ................................................................ Wzór. 11. Udzielenie dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ............................................................................. Wzór. 12. Udzielenie urlopu ojcowskiego ............................................ 9.2. Wzory dotyczące pracownika ................................................................ Wzór 13. Wniosek o urlop macierzyński przed porodem ................. Wzór 14. Wniosek o dodatkowy urlop łączony z pracą ..................... Wzór 15. Wniosek o dodatkowy urlop bez podejmowania pracy .... Wzór 16. Wniosek o udzielenie części dodatkowego urlopu macierzyńskiego ............................................................................. Wzór 17. Wniosek o urlop macierzyński dla ojca ............................... Wzór 18. Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego ................... Wzór 19. Wniosek o przerwanie urlopu macierzyńskiego ................ Wzór 20. Wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego ... Wzór 21. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego ..................... Wzór 22. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą .............................................................................................. Wzór 23. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego .................................. Wzór 24. Wniosek – rezygnacja z całości/części dodatkowego urlopu macierzyńskiego ................................................................ Wzór 25. Wniosek o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ............................................................................. Wzór 26. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego .......................... VIII 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 167 168 169 170 171 172 173 174 175 177 178 179 180 181 Spis treści 10. Akty prawne .................................................................................................... 182 10.1. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw .......................................................................................... 10.2. Kodeks pracy – (wyciąg) ....................................................................... 10.3. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ................................. 182 215 231 IX Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW art. ..................... artykuł Dz.U. .................. Dziennik Ustaw KP ....................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy lit. ....................... litera m.in. .................. między innymi MPiPS ............... Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Oblicz-WynagrR ......... rozporządzenie z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wyna- grodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodat- ków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy pkt ...................... punkt pkt. .................... punkty por. ..................... porównaj rozdz. ................ rozdział rozp. .................. rozporządzenie s. ......................... strona t.j. ....................... tekst jednolity Usprawied- NieobR ............. rozporządzenie z 15.5.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwia- nia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy XI ZasiłkiU ........... ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ze zm. ................ ze zmianami ZUS .................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZwolGrupU ..... ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra- cownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni- ków XII Wykaz skrótów WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) Ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami sto- sunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) Rozporządzenie MPiPS z 15.5.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nie- obecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.) Rozporządzenie MPiPS z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.) XIII WYKAZ PIKTOGRAMÓW – ORZECZNICTWO – PRZYKŁAD – WAŻNE Wprowadzenie Wychowywanie dziecka łączy się z nabyciem przez pracow- ników – rodziców, zarówno biologicznych, jak i adopcyjnych określonych uprawnień. W Kodeksie pracy ustawodawca przewiduje bowiem szereg praw mających umożliwić pra- cownikom – rodzicom lub opiekunom sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Przepisy Kodeksu pracy dają także możliwość dzielenia się tymi uprawnieniami przez rodziców dziecka, w taki sposób, aby jak najpełniej mogli wypełniać obowiąz- ki rodzicielskie, nie rezygnując jednocześnie z pracy zawo- dowej. Wskazać tu należy na uprawnienia do urlopu macie- rzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego, urlopu oj- cowskiego, zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, ochro- ny stosunku pracy w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz urlopu wychowawczego, korzystania z obniżonego wy- miaru czasu pracy, korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy. Kodeks pracy gwarantuje pracownikom – rodzicom odpo- wiednie standardy, które zgodne są z rozwiązaniami przy- jętymi w dyrektywach Unii Europejskiej, czy też w innych aktach międzynarodowych, np. w Europejskiej Karcie Spo- łecznej, a nawet w niektórych obszarach są korzystniejsze. Uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługują na równych prawach obojgu rodzicom: matce dziecka i ojcu dziecka. Konieczne zróżnicowanie w zakresie niektórych z nich wynika m.in. z uwarunkowań biologicznych, jak np. 8-tygodniowa część poporodowa urlopu macierzyńskie- 1 Wprowadzenie go, która musi obowiązkowo być wykorzystana przez pra- cownicę-matkę dziecka. Można zaobserwować, że kolejne zmiany w przepisach Ko- deksu pracy sprzyjają rodzinie, tworząc instytucje prawne, mające na celu ochronę rodziny i możliwości jej właściwego rozwoju. Świadczy o tym także ostatnia nowelizacja Kodek- su pracy z 28 maja 2013 r., która weszła w życie 17 czerw- ca 2013 r., m.in. wydłużająca wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach ur- lopu macierzyńskiego. Jednak najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie instytucji urlopu rodzicielskiego. Dzięki temu od 2013 r. rodzice zyskali roczną płatną opiekę nad dzieckiem. Redakcja 2 1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego jest ochrona zdrowia kobie- ty w ostatnim okresie ciąży i umożliwienie jej odzyskania sił po porodzie i sprawowania opieki nad dzieckiem w pierw- szych miesiącach jego życia. Nabycie prawa do urlopu macierzyńskiego nie jest uzależ- nione od spełnienia dodatkowych warunków – ani od stażu pracy, ani też od wymiaru czasu pracy, w jakim pracownica jest zatrudniona. W praktyce spotyka się również sytuacje, gdy poród na- stępuje w okresie nieświadczenia przez pracownicę pracy (np. z powodu urlopu wychowawczego na poprzednie dzie- cko lub korzystania z urlopu bezpłatnego). W okresie urlo- pu wychowawczego i bezpłatnego pracownicy nie przysłu- guje urlop macierzyński, ponieważ w okresie tych urlopów prawa i obowiązki stron stosunku pracy są zawieszone. Gdy pracownica urodziła dziecko w czasie urlopu wychowaw- czego, ma jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego. PRZYKŁAD Urodzenie dziecka w trakcie urlopu Pracownica od 1.8.2011 r. przebywa na urlopie wycho- wawczym, który został udzielony na 3 lata (tj. do 31.7.2014 r.). 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania.
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: