Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00126 004327 21714872 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 141
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0401-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Krajowy Rejestr Sądowy to bardzo ważna instytucja obrotu cywilnoprawnego. Jest oficjalnym, prowadzonym przez sąd, urzędowym zbiorem danych o określonych podmiotach, które podlegają wpisowi do Rejestru na podstawie ustawy. Składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych. Pełni on bardzo ważną rolę w życiu gospodarczym, zapewniając m.in. pewność i przejrzystość obrotu.

Komentarz do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym omawia prawne uregulowania, przedstawiając zarówno teoretyczne założenia poszczególnych przepisów, jak i aspekty praktyczne ich stosowania. W omówieniu uwzględniono treść aktów wykonawczych, orzecznictwo oraz poglądy doktryny.

Pozycja jest adresowana przede wszystkim do sędziów, referendarzy, radców prawnych, adwokatów, aplikantów, a także do osób zainteresowanych funkcjonowaniem Rejestru. Okaże się ona pomocna także studentom pragnącym rozszerzyć wiedzę z zakresu prawa gospodarczego.

Monika Magdalena Dębska – prawnik; autorka m.in. publikacji: „Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz”, „Ustawa o partiach politycznych. Komentarz”. „Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Komentarz” oraz „Zasady techniki prawodawczej. Komentarz”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Monika Magdalena Dębska WYDANIE 1 Stan prawny na 22 listopada 2013 roku Warszawa 2013 Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Bojarska Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-278-0401-3 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Moim Rodzicom – Halinie i Kazimierzowi oraz Mężowi – Maciejowi Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ROZDZIAŁ 2. Rejestr przedsiębiorców (art. 36–48) . . . . . . . . . . . . . . . . 99 ROZDZIAŁ 3. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 49–54) 125 ROZDZIAŁ 4. Rejestr dłużników niewypłacalnych (art. 55–60) . . . . . 134 ROZDZIAŁ 5. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe (art. 61–88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 7 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne g.p.i.k. k.c. k.h. k.k. – ustawa z 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazy- waniu informacji kryminalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153 ze zm.) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 82, poz. 600 ze zm.) – uchy- lony – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. k.p.c. k.s.h. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) p.u.s.p. – ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych p.w.u.KRS – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) rozporządzenie o opłatach CI rozporządzenie o ustroju CI u.KRS o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wy- dawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicz- nego katalogu dokumentów spółek (Dz.U. Nr 247, poz. 1812) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmio- tach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfi kację z danymi w Rejestrze (Dz.U. Nr 297, poz. 1760) – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203) 9 Wykaz skrótów Publikatory CBOSA KPP LexisNexis OSNC OSP PPH Pr.Spółek PS TPP Inne KRS NSA SN UE – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Prawo Spółek” – „Przegląd Sądowy” – „Transformacje Prawa Prywatnego” – Krajowy Rejestr Sądowy – Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Najwyższy – Unia Europejska
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: