Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00181 005833 22565027 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o broni i amunicji - ebook/pdf
Ustawa o broni i amunicji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1491-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana publikacja stanowi szczegółowy komentarz do ustawy z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.). Autor bardzo dokładnie omawia w niej:

Autor skomentował również aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące omawianej regulacji. Publikacja zawiera ponadto Dyrektywę Rady z 18.6.1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.Urz. UE L 256/51).

Komentarz jest adresowany nie tylko do prawników i osób zawodowo zajmujących się bronią, ale także szerokiego grona jej miłośników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Prezentowana publikacja stanowi szczegółowy komentarz do ustawy z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.). Autor bardzo dokładnie omawia w niej:  zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń,  nabywanie, rejestrację i przechowywanie broni,  zbywanie i deponowanie broni,  przewóz przez terytorium Polski oraz przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji,  zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców,  zasady funkcjonowania strzelnic, a także  odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia określone w tej ustawie. Autor skomentował również aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące omawianej regulacji. Publikacja zawiera ponadto Dyrektywę Rady z 18.6.1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.Urz. UE L 256/51). Komentarz jest adresowany nie tylko do prawników i osób zawodowo zajmujących się bronią, ale także szerokiego grona jej miłośników. Bolesław Kurzępa – doktor nauk prawnych (UMSC), adiunkt na Politechnice Rzeszowskiej oraz WSE w Stalowej Woli. Autor licznych komentarzy do ustaw, a także kilkunastu zbiorów prze- pisów i orzecznictwa. W dorobku naukowym posiada ponad 260 artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa karnego i innych dziedzin prawa. Redaktor naczelny miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” i redaktor miesięcznika „Orzecznictwo Sądowe w Sprawach Gospodarczych”. Wykonuje też zawód adwokata. ISBN 978-83-255-1491-4 Krótkie Komentarze Becka Bolesław Kurzępa Ustawa o broni i amunicji z r a t n e m o K Komentarz i j c i n u m a i i n o r b o a w a t s U a p ę z r u K www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http:// www.beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena 69,00 zł C. H. Beck C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o broni i amunicji Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: R. Adamus BEZSKUTECZNOŚĆ I ZASKARŻANIE CZYNNOŚCI UPADŁEGO K. Haładyj USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ J. Ignaczewski POCHODZENIE DZIECKA I WŁADZA RODZICIELSKA PO NOWELIZACJI. Art. 619–1136 KRO Z. Zawadzka USTAWA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM J. Ignaczewski ROZWÓD PO NOWELIZACJI. ART. 56–61 KRO G. Rejman ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ M. Płużański PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH J. Gołaczyński, M. Leśniak ZASTAW REJESTROWY I REJESTR ZASTAWÓW J. Ignaczewski OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. ART. 128–1441 KRO M. Wolanin USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH www.sklep.beck.pl Ustawa o broni i amunicji Komentarz Bolesław Kurzępa WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2010 Ustawa o broni i amunicji Stan prawny: 1 maja 2010 r. Redakcja: Anna Łubińska-Bujak © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1491-4 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 549). Tekst jednolity z dnia 18 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Zakaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Wyłączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Defi nicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Istotne części broni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Zakaz przeróbek broni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6a. Trwałe pozbawienie cech użytkowych . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Broń palna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Broń pneumatyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8a. Informowanie państw członkowskich UE . . . . . . . . . . . 3 37 39 39 42 47 50 62 63 64 73 78 84 Rozdział 2. Zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni oraz dysponowania bronią i amunicją 85 Art. 9. Pozwolenia na broń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Art. 10. Wydawanie pozwoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Art. 10a. Europejska karta broni palnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Art. 11. Broń niewymagająca pozwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Art. 12. Treść pozwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Art. 13. Rejestracja pozwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Art. 14. Nabywanie amunicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Art. 15. Podmioty uprawnione i nieuprawnione . . . . . . . . . . . . . 137 Art. 16. Egzamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Art. 17. Odmowa wydania pozwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Art. 18. Cofnięcie pozwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 V Spis treści Art. 19. Przejęcie broni do depozytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Art. 20. Tryb cofnięcia pozwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Art. 21. Zbywanie broni i amunicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Art. 22. Nakaz zbycia broni i amunicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Art. 23. Deponowanie broni i amunicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Art. 24. Upoważnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Art. 25. Utrata broni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Art. 26. Zmiana miejsca zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Art. 27. Kontrola wydawania pozwoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Art. 28. Użyczanie w celach łowieckich i sportowych . . . . . . . . 255 Art. 29. Pozwolenie na broń na okaziciela . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Art. 30. Inne osoby dopuszczone do posiadania . . . . . . . . . . . . . 260 Art. 31. Upoważnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Art. 32. Zasady przechowywania i noszenia broni . . . . . . . . . . . 264 Art. 33. Zakaz noszenia broni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Rozdział 3. Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji oraz zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Art. 34. Zasady przewozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Art. 35. Przewożenie środkami transportu publicznego . . . . . . . 272 Art. 36. Przesyłanie broni za pośrednictwem . . . . . . . . . . . . . . . 274 Art. 37. Przywóz broni przez obywateli polskich . . . . . . . . . . . . 281 Art. 37a. Uprzednia zgoda przewozowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Art. 38. Wywóz broni i amunicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Art. 39. Członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Art. 40. Inni cudzoziemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Art. 41. Zaświadczenie dla cudzoziemców . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Art. 42. Specjalne zaświadczenia dla cudzoziemców . . . . . . . . . 291 Art. 43. Nabycie broni przez cudzoziemca . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Art. 43a. Odmowa poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej i zgody przewozowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Art. 44. Upoważnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Art. 44a. Odesłanie do ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Rozdział 4. Strzelnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Art. 45. Broń do celów sportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Art. 46. Funkcjonowanie strzelnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Art. 47. Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy . . . . . . . . . . . . . . . 311 Art. 48. Upoważnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 VI Spis treści Art. 49. Wyłączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Rozdział 5. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Art. 50. Porzucenie broni lub amunicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Art. 51. Inne przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Art. 52. Utrzymanie w mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Art. 53. Sprawy w toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Art. 54. Posiadanie broni bez pozwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Art. 55. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Art. 56. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 C. Tekst Dyrektywy z załącznikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Dyrektywa Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Załącznik I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Załącznik II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 VII Przedmowa Posiadanie broni zawsze było w naszym kraju przedmiotem ścisłej regla- mentacji prawnej, gdyż ustawodawca wychodził z założenia, że powszechny dostęp do broni może stać się przyczyną bardzo wielu problemów, w tym uszkodzeń ciała i śmierci ludzi. Na pewno niemały wpływ na przyjęcie takiego modelu dostępu do broni miały też względy bezpieczeństwa społe- czeństwa, a także racje polityczne. Postępujący rozwój techniczny nie ominął także i produkcji broni. Nie tylko powstały nowe rodzaje broni, ale wiele jej odmian utraciło swój dotychczas jedyny charakter, tzn. środka walki. Broń stała się również przedmiotem służącym uprawianiu sportu, łowiectwa, rekreacji, kolekcjonerstwa. Nie bez znaczenia jest też fakt, że udoskonalane i zautomatyzowane procesy produkcyjne wpłynęły na cenę jednostkową broni, którą – bez większego uszczerbku dla swojego budżetu – może nabyć praktycznie każda osoba, a nie wyłącznie nieliczne jednostki o odpowiednio wysokim statusie fi nansowym. Wszystkie te okoliczności zadecydowały o stworzeniu takich regulacji prawnych, które godzą wymienione racje. Nie da się ukryć, że w naszym kraju nie ma jeszcze zbyt dużego przyzwolenia społecznego na powszechny dostęp do broni. Środek ten nadal budzi lęk u wielu osób, a szeroko nagłośniane przypadki użycia broni przez młodych ludzi w innych krajach lub osoby niezrównoważone psychicznie, wpływa- ją hamująco na pojawiające się od czasu do czasu propozycje masowego dostępu do broni. Obecnie w Polsce obowiązuje ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amu- nicji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.), która weszła w życie 20.3.2000 r., z wyjątkiem przepisu o abolicji (art. 54) obowiązującym już od 4.4.1999 r. Określa ona reguły wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowania, zbywania i deponowania broni i amu- nicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak też zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzel- nic. Zastąpiła mocno przestarzałą i powstałą w zupełnie innych warunkach społecznych i gospodarczych ustawę z 31.1.1961 r. o broni, amunicji i ma- teriałach wybuchowych (Dz.U. Nr 6, poz. 43 ze zm.). Na komplet przepisów regulujących posiadanie broni i amunicji, oprócz wspomnianej 56-artykuło- wej ustawy, składają się także 22 rozporządzenia, w których zawarte zostały szczegółowe unormowania dotyczące różnych aspektów broni i amunicji. IX Przedmowa Należy także mieć na uwadze treść art. 263 KK, który penalizuje nielegalne wyrabianie i handel bronią palną lub amunicją, posiadanie tych przedmiotów bez wymaganego zezwolenia, udostępnianie ich osobie nieuprawnionej oraz nieumyślne spowodowanie utraty broni palnej bądź amunicji. Podkreślenia wymaga to, że w odróżnieniu np. od ustawy zasadniczej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, prawo posiadania broni palnej nie należy w naszym kraju do bezwzględnych praw obywatelskich zagwa- rantowanych w Konstytucji RP. Gwarancji takich nie dają też unormowa- nia konwencji międzynarodowych oraz prawo wspólnotowe. Oznacza to, że każdy zainteresowany legalnym posiadaniem broni musi indywidualnie wystąpić do odpowiednich organów o wydanie mu stosowanego pozwolenia na jej posiadanie oraz zarejestrowanie. Musi spełnić określone w ustawie kryteria, gdyż interes społeczny wymaga uniemożliwienia dostępu do broni palnej osobom niedającym rękojmi jej używania zgodnie z przeznaczeniem oraz porządkiem publicznym. Według danych Komendy Głównej Policji, w 2008 r. pozwolenie na broń miało 303 119 osób fi zycznych, z czego 18 349 na broń palną bojową, 123 186 na broń palną myśliwską, 14 131 na broń palną sportową, 431 na broń palną sygnałową i alarmową, 175 na przedmioty do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej, 162 na kusze, 39 na broń białą, 148 646 na broń palną gazową. Lektura ustawy z 21.5.1999 r. o broni i amunicji może prowadzić do wniosku, że jej przepisy nie są zbyt przejrzyste i zrozumiałe dla każdego. Jeśli do tego doda się dużą liczbę regulacji zawartych w rozporządzeniach wydanych na podstawie komentowanej ustawy, to trudno dziwić się stosun- kowo niskiej świadomości prawnej społeczeństwa w tym zakresie. Dlate- go celem niniejszego komentarza jest pomóc wszystkim zainteresowanym w zrozumieniu aktualnie obowiązujących uregulowań w zakresie posiadania broni palnej i amunicji. Dla lepszego zrozumienia poruszanych zagadnień w wielu miejscach posłużono się orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych. Bolesław Kurzępa X Wykaz skrótów Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) 1. Źródła prawa BrońAmU . . . . . . . . . ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KKS . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPSW . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w spra- wach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) 2. Czasopisma Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw M.P. . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski ONSAiWSA . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNKW . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Karna i Woj- skowa) OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo Prok. i Pr. . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo XI Wykaz skrótów 3. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł lit. . . . . . . . . . . . . . . . litera n. . . . . . . . . . . . . . . . . następny (a) Nb . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. . . . . . . . . . . . niepublikowany Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała wyd. . . . . . . . . . . . . . wydanie wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok XII Wykaz literatury Adamczak S., Pojęcie broni palnej, Problemy Kryminalistyki 1967, Nr 66. Białczak B., Broń strzelecka. Cz. I i II, Radom 1982. Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem, Warszawa 1992. Butyn M., Glosa do postanowień Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2002 r., V KKN 376/01 oraz z dnia 22 stycznia 2002 r., I KZP 40/02, Prok. i Pr. 2004, Nr 3. Ciepliński A., Woźniak R., Ilustrowana encyklopedia współczesnej broni palnej, Warszawa 1997. Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996. Filar M., Prawo posiadania broni palnej jako obywatelskie prawo podmio- towe. Teoria prawa. Filozofi a prawa. Współczesne prawo i prawoznaw- stwo, Toruń 1998. Gaberze A., Niebezpieczne narzędzie jako problem legislacyjny, PiP 1993, z. 1. Godlewski S., Vademecum myśliwego, Warszawa 2002. Gorazdowski K., Wątpliwości wokół pojęcia broni palnej pozbawionej cech użytkowych, Prok. i Pr. 2004, Nr 6. Grządkowski A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2003 r., I KZP 46/02, Studia Iuridica Lublinensis 2004, Nr 4. Gutekunst W., Kryminalistyka, Warszawa 1965. Horyszowski P., Kryminalistyka, Warszawa 1958. Jancewicz R., Odpowiedzialność karna na tle art. 263 k.k., Wojskowy Prze- Jancewicz R., Pojęcie broni palnej i amunicji w prawie polskim, Wojskowy gląd Prawniczy 2005, Nr 1. Przegląd Prawniczy 2004, Nr 3. Jeleń Z., Pojęcie broni palnej, Prok. i Pr. 2002, Nr 5. Kędzierski W., Broń palna i ślady jej użycia, [w:] Technika kryminalistycz- na, t. III, Szczytno 1995. Kędzierski W., Kulicki M., Badania nad wpływem wewnętrznej struktu- ry lufy na parametry balistyczne strzału typowymi pociskami z długiej broni pneumatycznej, Biuletyn Informacyjny Centralnego Laborato- rium Kryminalistycznego KGP 2000, Nr 112. Kędzierski W., Kulicki M., Kryminalistyczne, wybrane aspekty użycia ka- rabinków pneumatycznych, Problemy Kryminalistyki 1997, Nr 218. XIII Wykaz literatury Kmieciak Z., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2005 r., OSK 1273/04, PPP 2007, Nr 5. Kochański S., Działanie pocisku na ciało ludzkie. Biuletyn Informacyjny, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP 1996, Nr 100. Kotowski W., Kurzępa B., Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz, War- Kotowski W., Kurzępa B., Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, War- Kulicki M., Dowodowa problematyka współczesnej broni strzeleckiej, Kra- Kulicki M., Kryminalistyczne problemy użycia broni palnej, Warszawa– szawa 2007. szawa 2008. ków 2001. Poznań, 1972. Nr 2003. Kulicki M., Nieostrożne obchodzenie się z bronią palną. Studium z zakresu Kulicki M., Stępka L., Stucki D., Kryminalistyczno-prawna problematyka kryminalistyki, Toruń 1982. broni strzeleckiej, Kraków 2003. Lampel/Mahrhold, Leksykon broni od A do Ż, Warszawa 2006. Litwin P., Broń gazowa czy palna, Problemy Kryminalistyki 1994, Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007. Paśnik J., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2007r., II OSK 1082/06, Zeszyty Naukowe Sądów Administra- cyjnych 2008, Nr 2. Przyjemski S., Broń, amunicja, materiały wybuchowe i inne środki walki jako przedmioty przestępstwa z art. 143, 286 i 329 k.k. – próba klasyfi - kacji, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1971, Nr 4. Radecki W., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2001r., I KZP 10/01, OSP 2002, Nr 2, poz. 24. Sońta C., Broń palna – główne problemy wykładni przepisów kodeksu kar- nego, Prok. i Pr. 2004, Nr 5. Sońta C., Wybrane zagadnienia granic wykładni w prawie karnym w świet- le zasady nullum crimen sine lege, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2004, Nr 4. Szyrkowiec A., Wszystko o broni myśliwskiej, Warszawa 1993. Tomaszewski T., Pojęcie broni palnej w prawie karnym, Prok. i Pr. 2006, Nr 10. Torecki S., 1000 słów o broni i balistyce, Warszawa 1982. Zaleski K., Broń i amunicja myśliwska, Warszawa 1959. XIV A. Tekst ustawy Ustawa o broni i amunicji1,2 z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 549) Tekst jednolity z dnia 18 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 52, poz. 525) (zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036; Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, poz. 711; Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238; Dz.U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1199; Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) Spis treści Art. Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–8a Rozdział 2. Zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni oraz dysponowania bronią i amunicją . . . . . . 9–33 Rozdział 3. Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji oraz zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców . . . . . . . . . . 34–44a Rozdział 4. Strzelnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45–49 Rozdział 5. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50–51 Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52–56 Odnośnik 1. Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Ustawa określa zasady wydawania i cofania po- zwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i de- ponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic. Art. 2. [Zakaz] Poza przypadkami określonymi w ustawie nabywanie, po- siadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione. Art. 3.3 [Wyłączenie] Przepisy ustawy nie dotyczą: 1 Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawą z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 959), która wchodzi w życie 1.05.2004 r. Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy. 2 Tekst jednolity ogłoszono dnia 31.03.2004 r. 3 Art. 3 pkt 2a dodany ustawą z dnia 3.10.2008 r. (Dz.U. Nr 195, poz. 1199), która wchodzi w życie 15.11.2008 r.; pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. Nr 168, poz. 1323), która wchodzi w życie 31.10.2009 r. 3 Art. 4 A. Tekst ustawy 1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospo- litej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj- skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rzą- du, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz innych państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy; 2) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii państw ob- cych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związ- ku z przedsięwzięciami wojskowymi realizowanymi wspólnie z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie umów i po- rozumień międzynarodowych; 2a) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy straży gra- nicznej państw Unii Europejskiej przebywających na terytorium Rze- czypospolitej Polskiej w ramach zespołów szybkiej interwencji na gra- nicy na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiają- cym mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odnie- sieniu do tego mechanizmu i określającym uprawnienia i zadania za- proszonych funkcjonariuszy (Dz.Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 30); 3) obrotu z zagranicą bronią i amunicją, technologiami i usługami mają- cymi znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa lub ważnych interesów Państwa oraz wytwarzania, przewozu przez terytorium Rzeczypospo- litej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amu- nicji w celach przemysłowych lub handlowych, a także obrotu nimi na podstawie odrębnych przepisów; 4) przemieszczania amunicji przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o ma- teriałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019). Art. 4. [Defi nicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć: 1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmo- wą i sygnałową; 2) broń pneumatyczną; 3) miotacze gazu obezwładniającego; 4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu: a) broń białą w postaci: – ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, 4 Ustawa o broni i amunicji Art. 5 – kastetów i nunczaków, – pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego mate- riału lub zawierających wkładki z takiego materiału, – pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, b) broń cięciwową w postaci kusz, c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą ener- gii elektrycznej. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o amunicji, należy przez to rozumieć amunicję do broni palnej. 3. W rozumieniu ustawy amunicją są naboje scalone i naboje ślepe prze- znaczone do strzelania z broni palnej. 4.1 Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Euro- pejskiej należy przez to rozumieć również państwa trzecie traktowane na równi z nimi na podstawie umowy w sprawie włączenia tych państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen. 5.2 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) zgodzie przewozowej należy przez to rozumieć dokument wystawiany przez zbywcę broni palnej w państwie początkowym transakcji na każ- dorazowe przemieszczenie broni palnej, poświadczony przez właści- we władze tego państwa, zaświadczający o wiarygodności tego zbyw- cy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji; 2) uprzedniej zgodzie przewozowej należy przez to rozumieć dokument wystawiany przez nabywcę broni palnej w państwie docelowym trans- akcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, poświadczony przez właściwe władze tego państwa, zaświadczający o wiarygodności tego nabywcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji. Art. 5. [Istotne części broni] 1. Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję. 2. Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są: szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy. 3. Istotnymi częściami amunicji są: pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalają- cymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdro- 1 Art. 4 ust. 4 dodany ustawą z dnia 24.08.2007 r. (Dz.U. Nr 176, poz. 1238), która wchodzi 2 Art. 4 ust. 5 dodany ustawą z dnia 24.08.2007 r. (Dz.U. Nr 176, poz. 1238), która wchodzi w życie 10.10.2007 r. w życie 10.10.2007 r. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o broni i amunicji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: