Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00120 004051 21773486 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0230-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

W publikacji omówiono szczegółowo zasady tworzenia i prowadzenia cmentarzy, ponownego otworzenia grobu, działań, jakie należy podjąć, i dokumentów, jakie należy złożyć w celu przeprowadzenia pochówku, przewozu i ekshumacji zwłok i szczątków, działania organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów zawartych w komentowanej ustawie.

Na szczególną uwagę czytelnika zasługuje ta część komentarza, która dotyka społecznie ważnej problematyki związanej z pochówkiem dziecka martwo urodzonego. Z dniem 14 października 2011 r. weszły w życie przepisy dotyczące tej kwestii. Ich celem jest umożliwienie godnego pochówku dzieci martwo urodzonych i uniknięcie trudnych decyzji czy dyskusji dotyczących wieku (czasu trwania ciąży) dziecka martwo urodzonego, które uprawniają do jego pochówku. Nowe obwiązujące regulacje w tym zakresie pozwalają na pochówek dziecka bez względu na czas trwania ciąży.

Książka ze względu na poruszaną problematykę adresowana jest niemal do każdego obywatela. Szczególną grupą adresatów są osoby wykonujące zawód medyczny, kadra zarządzająca i administracyjna podmiotów leczniczych, wystawiających karty zgonu, a także pracownicy urzędów gmin, osoby odpowiedzialne za administrowanie cmentarzami wyznaniowymi.

Elżbieta Darmorost – autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego oraz szeroko rozumianego prawa administracyjnego; od 2000 r. zawodowo związana z komórkami prawno-legislacyjnymi administracji publicznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień prawa karnego, prawa społecznego oraz prawa administracyjnego i prawa medycznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych Elżbieta Darmorost WYDANIE 1 Stan prawny na 1 stycznia 2014 roku Warszawa 2014 Opracowanie redakcyjne: Joanna Tchorek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-278-0230-9 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Adgar Park West, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.) 13 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 5 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Biul. SN k.c. k.p.a. KPZK 2030 k.r.o. LexisNexis OSNCP OSP OSPiKA p.p.s.a. rozp. spr. ewd. gr. rozp. spr. kart. zg. rozp. spr. post. zw. Wykaz skrótów – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 do 1994 r.) – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini- stracji z 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. Nr 90, poz. 1013 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu i sposobu jej wystawiania (Dz.U. Nr 153, poz. 1782 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozba- wionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresz- tach śledczych (Dz.U. Nr 123, poz. 839) rozp. spr. post. zw. cudz. – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini- stracji z 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia (Dz.U. Nr 213, poz. 1405 ze zm.) rozp. spr. post. zw. ludz. – rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783 ze zm.) 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: