Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 002618 22419957 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 527
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1775-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja stanowi komentarz do ustawy z 17.12.2009 r. normującej sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w których dochodzone są roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Komentarz zawiera omówienie:

Opracowanie wzbogacono o najnowszą literaturę w przedmiotowym zakresie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka Tomasz Jaworski Patrick Radzimierski Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Polecamy nasze publikacje: Jerzy Pieróg PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, wyd. 10 Andrzej Zieliński KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH, wyd. 7 Leszek Ogiegło (red.) USTAWA O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY Piotr Kostański (red.) PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Marcin Bejm, Piotr Bogdanowicz, Paweł Piotrowski USTAWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE, wyd. 3 Jerzy Skorupka (red.) SKARGA NA NARUSZENIE PRAWA STRONY DO ROZPOZNANIA SPRAWY BEZ NIEUZASADNIONEJ ZWŁOKI www.sklep.beck.pl o dochodzeniu w postępowaniu Ustawa roszczeń grupowym Komentarz Autorzy Tomasz Jaworski Patrick Radzimierski WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2010 Propozycja cytowania: Jaworski, Radzimierski, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, art. 7, Nb 1, Warszawa 2010 Redakcja: Iwona Duda Redaktor prowadzący: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: PERFEKT S.A. Warszawa ISBN 978-83-255-1775-5 Spis treści VII Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Ujednolicenie wysokości roszczeń pieniężnych . . . . . . Art. 3. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Reprezentant grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Wynagrodzenie pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Pozew w postępowaniu grupowym . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Mediacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Kaucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Zaspokojenie z kaucji, wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Badanie dopuszczalności postępowania grupowego . . Art. 11. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania . . . . . . . . . . . Art. 12. Oświadczenie o przystąpieniu do grupy . . . . . . . . . . Art. 13. Przystąpienie, skutek sprawy w toku . . . . . . . . . . . . Art. 14. Niedopuszczalność interwencji ubocznej . . . . . . . . . Art. 15. Zarzuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Postanowienie co do składu grupy . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Zmiana reprezentanta grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Cofnięcie pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Przesłuchanie członka grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Wyrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. Tytuł egzekucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Egzekucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Zastosowanie przepisów innych ustaw . . . . . . . . . . . 3 16 100 130 141 162 167 200 211 228 231 270 288 309 319 323 330 337 359 376 394 395 407 411 413 V Spis treści Art. 25. Zmiana KSCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 494 499 VI Przedmowa Niezwykle rzadko zdarza się, by fascynująca, choć trudna i hermetyczna materia procedury cywilnej budziła tak szerokie zainteresowanie społeczne i wywoływała tak liczne komentarze. Najtrafniej kontrowersje i emocje, które wywołuje instytucja postępowań grupowych, podsumował uznany amerykański ekspert w dziedzinie class actions Nicholas M. Pace: Spośród donośnych głosów tych, którzy widzą w class actions tylko „rycerzy w lśniącej zbroi” albo tylko „potwory Frankensteina”, wyłania się refleksja innych, którzy analizują tę instytucję głębiej, z bardziej zniuansowanej i, siłą rzeczy, bardziej przydatnej perspektywy (N. M. Pace, Class Actions in the United States of America: An Overview of the Process and the Empirical Literature, Rand Institute for Civil Justice, Santa Monica, California 2007, s. 95). Zainspirowani toczącą się na temat „pozwów zbiorowych” dyskusją podjęliśmy się przygotowania opracowania, które nie rości pretensji do statusu wyczerpującej monografii, ale kładzie nacisk na kwestie praktyczne. Mamy nadzieję, że nasz komentarz stanie się pomocą i wskazówką dla tych, którzy z instytucją postępowań grupowych stykać się będą na co dzień. To pragmatyczne podejście zdeterminowało charakter publikacji, którą staraliśmy się zogniskować na problemach i rozwiązaniach praktycznych, w niezbędnym jedynie zakresie odwołując się do teorii prawa oraz zagadnień komparatystycznych i korzystając – z konieczności – z dorobku zagranicznego orzecznictwa i doktryny. Ilość i charakter wątpliwości, które wywołuje ta bezprecedensowa w polskim porządku prawnym regulacja, procesowa terra incognita, powodowała, że naszej pracy towarzyszyła nie tylko przyjemna ekscytacja „odkrywcy”, ale i nieustająca świadomość ryzyka popełnienia błędu. Staraliśmy się więc unikać wszelkiego dogmatyzmu, a raczej dostrzegać i wskazywać zarówno korzyści, jak i zagrożenia, wynikające z przyjętego przez ustawodawcę kształtu ustawy. Wszędzie tam, gdzie trudno było o jednoznaczny wynik wykładni, próbowaliśmy zaproponować rozwiązania alternatywne pozostawiając ostateczny osąd Czytelnikowi. Złożoność komentowanej materii, fragmentaryczny charakter regulacji i jej zakła- VII Przedmowa dany „pilotażowy” charakter sprawią zapewne, że wiele szczegółowych rozwiązań podlegać będzie w przyszłości, pod wpływem orzecznictwa i doktryny, znaczącej ewolucji, i to zarówno w procesie stosowania ustawy, jak i prawdopodobnych zmian legislacyjnych. Świadomi niedoskonałości, których z pewnością nie udało nam się uniknąć, wyrażamy pokorną nadzieję, że zechcecie, Szanowni Czytelnicy, uznać tę pozycję za przydatną i pomocną w codziennej praktyce. Dziękujemy z całego serca za cierpliwość i wyrozumiałość naszym najbliższym – Monice, Alicji, Szymonowi oraz Kasi, Ignacemu i Marysi, bez których nieocenionego wsparcia publikacja ta nigdy by nie powstała. Autorzy VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospoli- tej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) OKiKU . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PNPRU . . . . . . . . . . ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nie- uczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) PostGrU . . . . . . . . . . ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) PrAut . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrGeolGórn . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) IX Wykaz skrótów PrOchrŚrod . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) PrPras . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemy- słowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) RegSądR . . . . . . . . . rozporządzenie Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Ministra SprzKonsU . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TWE . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 9.5.2008 r. (Dz.Urz. UE 2008 C 115/47) (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) UsłTurU . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw 3. Czasopisma, publikatory Biul. SN . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. Dz.Urz. KZS . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy X . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Wykaz skrótów NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OTK-A . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A PiZS . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne R. Pr. . . . . . . . . . . . . Radca Prawny 4. Inne skróty FRCP . . . . . . . . . . . . Federal Rules of Civil Procedure KKPC . . . . . . . . . . . Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego KRS . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy MS . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości n. Nr nt. post. RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów . . . . . . . . . . . . rozporządzenie rozp. t.j. . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity uchw. Uzasadnienie . . . . . . Druk sejmowy Nr 1829, Sejm VI kadencji, Uza- . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . . na temat . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . uchwała sadnienie ww. wyr. z. . . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniony (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt XI Bibliografia A. Adamska, Nietrafione postępowanie grupowe, Prawo Europejskie w praktyce 2009, Nr 10 Biała Księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z na- ruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji z 2.4.2008 r., COM 2008, Nr 165, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/ documents.html W. Broniewicz, Glosa do wyr. SN z 12.12.2000 r., V CKN 175/00, OSP 2001, Nr 7–8 tenże, Legitymacja procesowe, Łódź 1963 tenże, Podstawienie procesowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytety Łódz- kiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Prawo 1963, z. 31 tenże, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1983 J. Budzowska, Pozwy zbiorowe: co przepis to wątpliwość, Rzeczpospo- lita – dodatek z 9.7.2010 r. nego, PiZS 2003, Nr 8 A. Chróścicki, Odpowiedzialność powszechnego towarzystwa emerytal- T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2007 Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective re- in the European Union, Civic Consulting and dress mechanisms Oxford Economics 2008, raport przygotowany na zlecenie Dyrek- cji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/consumers/redress study- part1-final2008-11-26.pdf cons/finalreportevaluation E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006 K. Gonera, Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Warszawa 2008 Warszawa 2008 A. Góra-Błaszczykowska, Zasada równości stron w procesie cywilnym, A. Górski, L. Walentynowicz, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa i orzekanie. Komentarz praktyczny, Warszawa 2008 J. Grajewski, L. K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2003 XIII Bibliografia 2005 S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa C. Hodges, The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Systems: A New Framework for Collective Redress in Europe, Oxford 2008 A. Hrycaj, Syndyk masy upadłości, Poznań 2006 „Improving Access to Justice through Collective Actions. Develo- ping a More Efficient and Effective Procedure for Collective Ac- tions. A Series of Recommendations to the Lord Chancellor”, Ci- vil Justice Council lipiec 2008, opublikowano w grudniu 2008 r., http://www.civiljusticecouncil.gov.uk/files/Improving Access to Justice through Collective Actions.pdf (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, A. Jakubecki Warszawa 2008 Kraków 2005 Kraków 2006 tenże (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, A. Jaworski, Dopuszczalność postępowania grupowego – uwagi porów- M. Jędrzejewska, Współuczestnictwo procesowe. Istota, zakres, rodzaje, nawcze, PS 2009, Nr 11–12 Warszawa 1975 R. H. Klonoff, Class Actions and Other Multi-Party Litigation in a Nutshell, Second Edition, Thomson West 2004 Komunikat Centrum Informacyjnego Rządu http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje rzadu/id:640/ z 10.3.2009 r., J. Kozak, Niedopuszczalność powództwa wzajemnego, NP 1991, Nr 4–6 A. Kubas, R. Kos, Opinia w sprawie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Druk sejmowy Nr 1829) R. Kulski, Opinia o rządowym projekcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Druk sejmowy Nr 1829) P. H. Lindblom, Group Litigation in Scandinavia, [w:] materiały z konferencji „Collective Redress. Towards a system of class actions in Europe?”, Florencja 30–31.10.2008 r. tenże, National Report: Group Litigation in Sweden, 6.12.2007 r., [w:] materiały z konferencji „The Globalization of Class Actions”, Oxford, 12–14.12.2004 r. A. Lipski, Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Druk sejmowy Nr 1829) E. Łętowska, Glosa do wyr. SN z 5.4.2000 r., I CKN 621/98, OSP 2001, Nr 6 XIV Bibliografia Materiały z konferencji „Pozwy grupowe – kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony konsumentów”, Warszawa 22.4.2010 r. R. Mulheron, The Class Action in Common Law Legal Systems. A Comparative Perspective, Hart Publishing, Oxford–Portland Oregon 2004 Nagrania z posiedzeń Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do roz- patrzenia projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z 21.5.2009 r., 17.6.2009 r., 25.6.2009 r., 30.6.2009 r., 14.7.2009 r. Opinia do projektu ustawy, PKPP Lewiatan, 5.9.2008 r., [w:] materiały KKPC Opinia Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z 10.9.2008 r., [w:] materiały KKPC Opinia Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych do projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z 15.5.2009 r., [w:] materiały KKPC Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA o projekcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, [w:] materiały KKPC N. M. Pace, Class Actions in the United States of America: An overview of the Process and the Empirical Literature,RAND Institute for Civil Justice, Santa Monica, California 2007 J. Panowicz-Lipska, Kilka uwag do projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (projekt z dnia 17.3.2008 r.), [w:] materiały KKPC taż, Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975 K. Piasecki Warszawa 1996 (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2005 P. Pogonowski, Ochrona roszczeń rozproszonych w Anglii i USA – dwa modele regulacji postępowań grupowych, Przegląd Sądowy 2009, Nr 6 tenże, Postępowanie grupowe. Ochrona prawna wielu podmiotów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2009 KKPC nt. pozwów zbiorowych, Protokół z posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 21.10.2009 r., http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/ugskrnr6/ SPC-167 Protokół z posiedzenia Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanego do problematyki pozwów zbiorowych z 5.7.2007 r., 11.10.2007 r., 30.11.2007 r., 17.1.2008 r., 28.2.2008 r., 5.7.2007 r., [w:] materiały KKPC Protokół z konferencji 18–19.1.2007 r., [w:] materiały KKPC XV Bibliografia Warszawa 2009 M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. 2, Warszawa 2007 A. Raszka, P. Skórski, Projekt polskiej instytucji powództwa zbiorowego na tle modelu amerykańskiego, R. Pr. 2009, Nr 3 M. Rejdak, Ofiary wypadków nie mają szans na wystąpienie z pozwem zbiorowym, Dziennik Gazeta Prawna z 6.7.2010 r. Roszczenia: dużą grupą w małej sprawie, wywiad z A. Jakubeckim, Dziennik Gazeta Prawna z 21.7.2010 r. M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. 1, Warszawa 2007 M. Sieradzka, Postępowanie grupowe – kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony interesu wielu podmiotów w jednym postępowaniu PPH 2010, Nr 4 taż, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2010 Warszawa 2008 taż, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008 Stanowisko KKPC wobec uwag zgłoszonych do projektu ustawy w ramach konsultacji społecznych, [w:] materiały KKPC A. Świczewska, Class action oraz inne postępowania zbiorowe, Przegląd Sądowy 2008, Nr 4 The Governmentñs Response to the Civil Justice Councilñs Report: „Improving Access to Justice through Collective Actions”, lipiec 2009, Ministerstwo Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, http://www.justice.gov.uk /government-response-cjc-collective-actions.pdf A. Tomaszek, Pełnomocnik powoda w postępowaniu grupowym, MoP 2010, Nr 12 2006, Nr 24 M. Trzepiński, Glosa do post. SN z 17.6.2005 r., III CZ 49/05, MoP J. Turek, Ugoda w procesie cywilnym, MoP 2005, Nr 21 Uzasadnienie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Druk sejmowy Nr 1829) D. Zawistowski, Postępowanie zabezpieczające. Komentarz. Wybór orzeczeń, Warszawa 2007 T. Zembrzuski, Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowskim w postępowaniu przed Sądem Najwyższym po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, Przegląd Sądowy 2006, Nr 1 tenże, Opłata sądowa od pozwu w sprawach o ochronę dóbr osobistych, R. Pr. 2010, Nr 1 XVI Bibliografia A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008 Zielona Księga w sprawie dochodzenia zbiorowych roszczeń konsu- mentów z 27.11.2008, KOM 2008, Nr 794, http://ec.europa.eu/consumers/ redress cons/collective redress en.htm XVII Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym1 z dnia 17 grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) 1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: