Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00390 009958 20264542 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4035-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Komentarz do ustawy z 20.12.1997 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) opisuje dopuszczalne sposoby realizowania gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego. Możliwość korzystania przez samorządy z formy spółki kapitałowej stanowi coraz częstszy sposób zarówno na realizację zadań własnych w sferze użyteczności publicznej, jak i poza nią w zakresie dopuszczonym m.in. przepisami komentowanej ustawy. Wykroczenie poza ustawowe ramy może skutkować nieważnością dokonanych czynności np. uchwała organu stanowiącego. W ustawie w sposób szczególny określono reguły funkcjonowania spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego zarówno tych, które powstały w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych, jak i tych utworzonych przez samorządy. Spółki te bowiem oprócz reguł wskazanych w Kodeksie spółek handlowych muszą przestrzegać przepisów ustawy o gospodarce komunalnej.

Z uwagi na praktykę zawodową Autora prezentowany komentarz pozwala:

Prezentowany komentarz adresowany jest do wszystkich, którzy interesują się tematyką funkcjonowania samorządu oraz spółek handlowych, zwłaszcza do osób związanych zawodowo z tymi podmiotami, w tym m.in. świadczących pomoc prawną na ich rzecz tj. radców prawnych i adwokatów.

Autor uwzględnił w komentarzu dorobek doktryny oraz orzecznictwa w zakresie gospodarki komunalnej oraz wszystkie zmiany ustawy, jakie zostały dokonane do czasu wydania tekstu jednolitego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Jakub Jan Zięty Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o gospodarce komunalnej Polecamy nasze publikacje: Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski (red.) USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM. KOMANTARZ Z ODNIESIENIAMI DO USTAW O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM I SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA Duże Komentarze Becka Jacek Jaworski, Marian Wolanin, Adam Tułodziecki, Arkadiusz Prusaczyk USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, wyd. 2 Komentarze Becka Ryszard Strzelczyk OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO Krótkie Komentarze Becka Marian Wolanin PRAWO NIERUCHOMOŚCI, wyd. 6 Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa Mirosław Żak WYCENA NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości Piotr Kunicki UMOWA DEWELOPERSKA, wyd. 2 Nieruchomości www.księgarnia.beck.pl Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz Jakub Jan Zięty WYDAWNICTWO C..H. BECK WARSZAWA 2012 Redakcja: Elżbieta Jóźwiak Redaktor prowadzący: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4034-0 ISBN e-book 978-83-255-4035-7 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1a. Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Gospodarka komunalna; formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Powierzenie zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Zadania rady gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Samorządowe zakłady budżetowe . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Samorządowe zakłady budżetowe . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Pracownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 13 15 15 31 35 41 49 60 73 73 78 81 Rozdział 3. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 89 Art. 9. Tworzenie spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Spółki prawa handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Art. 10a. Członkowie rad nadzorczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Art. 10b. Spółki zależne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Art. 11. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Art. 12. Stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Art. 13. Regulamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Rozdział 4. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych . . . . 173 Art. 14. Przekształcenie spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Art. 15. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Art. 16. Stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Art. 17. Reprezentacja w spółce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181  Spis treści Art. 18. Rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Art. 19. Pracownicy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Art. 20. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Art. 21. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Art. 22. Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego . . 205 Art. 23. Składniki mienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Art. 24. Zmiana ustawy o samorządzie terytorialnym . . . . . . . 220 Art. 25. Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych . . . . 222 Art. 26. Zmiana ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samo- rządowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Art. 27. Dostosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Art. 28. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 I Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DziałLeczU . . . . . . . . ustawa z 15 .4 .2011 r . o działalności leczniczej FinPublU . . . . . . . . . . ustawa z 27 .8 .2009 r . o finansach publicznych (­Dz .U . Nr 112, poz . 654 ze zm .) (­Dz .U . Nr 157, poz . 1240 ze zm .) GospKomU . . . . . . . . ustawa z 20 .12 .1996 r . o gospodarce komunalnej (­t .j . Dz .U . z 2011 r . Nr 45, poz . 236) GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21 .8 .1997 r . o gospodarce nieruchomościa- mi (­t .j . Dz .U . z 2010 r . Nr 102, poz . 651 ze zm .) InfoPracU . . . . . . . . . . ustawa z 7 .4 .2006 r . o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (­Dz .U . Nr 79, poz . 550 ze zm .) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (­Dz .U . Nr 16, poz . 93 ze zm .) KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. − Kodeks Handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KomPrywU . . . . . . . . ustawa z 30 .8 .1996 r . o komercjalizacji i prywatyza- cji (­t .j . Dz .U . z 2002 r . Nr 171, poz . 1397 ze zm .) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 .4 .1997 r . KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26 .6 .1974 r . – Kodeks pracy (­t .j . Dz .U . (­Dz .U . Nr 78, poz . 483 ze zm .) z 1998 r . Nr 21, poz . 94 ze zm .) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17 .11 .1964 r . – Kodeks postępowania cy- wilnego (­Dz .U . Nr 43, poz . 296 ze zm .) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15 .9 .2000 r . – Kodeks spółek handlowych (­Dz .U . Nr 94, poz . 1037 ze zm .) OchrKonsU . . . . . . . . ustawa z 16 .2 .2007 r . o ochronie konkurencji i kon- sumentów (­Dz .U . Nr 50, poz . 331 ze zm .) OgrDzGospU . . . . . . . ustawa z 21 .8 .1997 r . o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (­t .j . Dz .U . z 2006 r . Nr 216, poz . 1584 ze zm .) PracSamU . . . . . . . . . ustawa z 21 .11 .2008 r . o pracownikach samorządo- wych (­Dz .U . Nr 223, poz . 1458 ze zm .) VII Wykaz skrótów PWSamTerU . . . . . . . ustawa z 10.5.1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pra- cownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) RIOU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obra- chunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SwobDziałGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) UjawInfU . . . . . . . . . . ustawa z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) WynOsóbU . . . . . . . . . ustawa z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kieru- jących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) ZamPublU . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ZmGospKomU . . . . . . ustawa z 17.10.2003 r. o zmianie ustawy o gospo- darce komunalnej (Dz.U. Nr 199, poz. 1937) 2. Czasopisma BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw FK . . . . . . . . . . . . . . . Finanse Komunalne GSP . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NZS . . . . . . . . . . . . . . Nowe Zeszyty Samorządowe OSN . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orze- czeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), III Wykaz skrótów Orzeczenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzeczni- ctwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982), Orzecznictwo Sądu Naj- wyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003) OSNAPiUS . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędo- wy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Są- dów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957–1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) OSS . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPH . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny Rz PCD . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita − dodatek: Prawo co dnia S.Prac. . . . . . . . . . . . . Służba Pracownicza ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny St.Pr.PiPSp . . . . . . . . . Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej Zam. Pub. Dor. . . . . . . Zamówienia Publiczne Doradca 3. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny RIO . . . . . . . . . . . . . . Regionalna Izba Obrachunkowa SA . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny IX Wykaz skrótów 4. Inne art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł j.s.t. . . . . . . . . . . . . . . . jednostka samorządu terytorialnego KRS . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy Legalis . . . . . . . . . . . . System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H. Beck lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera m.in. . . . . . . . . . . . . . . między innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . . następna Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona s.z.b. . . . . . . . . . . . . . . samorządowy zakład budżetowy t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity SN(7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów UOKiK . . . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust. . . . . . . . . . . . . . . . ustęp wyr. . . . . . . . . . . . . . . . wyrok ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz X Wykaz literatury Adamus R., Jasiński T., Kurowska E., Marekwia A., Związki międzygmin- ne. Komentarz, Warszawa 2012 Agopszowicz A., Granice działalności gospodarczej gmin, Gospodarka Ko- Agopszowicz A., Przejęcie przez gminy mienia państwowego, ST 1991, munalna 1994, Nr 1 Nr 1–2 2003 Agopszowicz A., Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1991 Agopszowicz A., Gilowska Z., Taniewska-Peszko M., Prawo samorządu te- rytorialnego w zarysie, Katowice 1999 Agopszowicz A., Wagner P., Mienie związków i porozumień komunalnych – artykuł dyskusyjny, ST 1995, Nr 6 Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Bielsko-Biała 1998 Bałdyga M., Gospodarka komunalna. Aspekty prawne, Ostrołęka 2004 Banasiński C., Kulesza M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002 Banasiński C., Kulesza M., Szafrański D., Ustawa o gospodarce komunal- nej. Komentarz i przepisy towarzyszące, Warszawa 1997 Bandarzewski K., Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych, Kraków Bar L., Publiczna subsydiarna działalność w gospodarce rynkowej. Wybra- ne zagadnienia, PiP 1994, Nr 6 Baran K.W., Komentarz do ustawy o informowaniu pracowników i prze- prowadzaniu z nimi konsultacji, [w:] K.W. Baran, Zbiorowe prawo pra- cy. Komentarz, Warszawa 2010 Bator M., Prowadzenie przez powiat działalności gospodarczej w drodze nabycia od Skarbu Państwa akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samo- chodowej, NZS 2011, Nr 1 Bator M., Realizacja zadań publicznych w zakresie komunikacji lokalnej, NZS 2010, Nr 5 Bator M., Ninard G., Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, PPH 2006, Nr 6 Bednarek M., Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego zachowania w to- ku postępowania przetargowego. Zagadnienia koncepcyjno-interpreta- cyjne, KPP 2011, Nr 2 Bednarek M., [w:] E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego, t. , Pra- wo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2006 XI Wykaz literatury Bejm M. (red.), Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Bielecki M., Problematyka podejmowania uchwał rady nadzorczej spółki Bielecki M., Uprawnienia kontrolno-nadzorcze wspólników w spółce Warszawa 2010 z o.o., Pr. Sp. 2007, Nr 2 z o.o., Pr. Sp. 2005, Nr 7–8 Bielecki M., Zasada kolegialnej reprezentacji spółki akcyjnej przez radę nadzorczą w umowach z członkami zarządu, PPH 2005, Nr 3 Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R., Kodeks spółek handlo- wych. Komentarz, Warszawa 2011 Bieniek G., Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych według ustawy z 30.8.1996 r., cz. I, PiZS 1997, Nr 6 Bieniek G., Przedsiębiorstwa państwowe. Przepisy i komentarz, Warsza- wa 1997 jent 2003, Nr 2 Bieniek G., W sprawie reprezentacji gminy jako osoby prawnej, Re- Bieniek G., Brol J., Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsię- biorstw państwowych. Komentarz, Warszawa 1997 Błaszczyk P., Funkcjonowanie spółki celowej w ramach partnerstwa pub- liczno-prywatnego − wybrane zagadnienia, Pr. Sp. 2010, Nr 5 Błaszczyk P., Odpowiedzialność odszkodowawcza menedżerów spółek a przekroczenie tzw. dopuszczalnego ryzyka gospodarczego, PPH 2009, Nr 11 Boć J., Guziński M., Kocowski T., Uczestnictwo pracowników jednoosobo- wej spółki Skarbu Państwa w radzie nadzorczej, PPH 1997, Nr 4 Bojarski P., Radecki W., Rotko J., Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wo- dę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2011 Bończak-Kucharczyk E., Mozaika przepisów na ten sam temat, Rz PCD Byjoch K., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2000 Ciepiela M., Formy komunalnej działalności gospodarczej, PUG 2001, z 29.10.2004 r. Nr 6 Ciepiela M., Mienie związków komunalnych − wątpliwości dotychczaso- we i nowe, ST 2000, Nr 7–8 Ciepiela M., Pozycja prawna jednostki samorządu terytorialnego działają- cej jako przedsiębiorca, Rejent 2001, Nr 12 Ciepiela M., Status prawny gmin jako komandytariusza, PPH 2001, Nr 4 Cisek A., Możliwości wynagradzania sekretarzy i skarbników gmin za udział w pracach rad nadzorczych w spółkach z ograniczoną odpowie- dzialnością z udziałem gminy, NZS 2005, Nr 4 XII Wykaz literatury Cisek A., Tryb utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z więk- szościowym udziałem gminy, NZS 2000, Nr 5 Chmielnicki P. (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, War- szawa 2006 Warszawa 2010 Chmielnicki P., Zasady reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w obrocie cywilnym, ST 1999, Nr 12 Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Chomiuk M., Wygaśnięcie mandatów organów spółek kapitałowych po upływie kadencji – spojrzenie praktyczne. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, MoP 2010, Nr 22 Chróścik A., Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań- stwowych. Komentarz, Warszawa 2001 Cybulska R., Faruga A., Przekazywanie zadań gminy spółkom prawa hand- lowego, Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe 2010, Nr 2 Czarnik Z., Glosa do wyroku NSA z 11.8.2005 r., II GSK 105/05, ST 2006, Nr 5 Czarnow S., Cel i przedmiot przedsiębiorstwa spółki w świetle ustawy o gospodarce komunalnej, Rejent 1998, Nr 1 Czarnow S., Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego jako element gospodarki komunalnej, Rejent 2002, Nr 2–3 Czarnow S., Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne sa- morządu terytorialnego, ST 2002, Nr 10 Czarnow S., Samorządowe osoby prawne – perspektywa nowej regulacji, Czarnow S., Status prawny spółki gminy w świetle ustawy o gospodarce ST 2009, Nr 7–8 komunalnej, PiP 1998, Nr 4 Czechowski P., Jaroszyński A., Piątek S., Komentarz do ustawy o samorzą- dzie terytorialnym, Warszawa 1993 Ćwiertniak B.M., Podstawy zatrudniania pracowników samorządowych (uwagi de lege ferenda), [w:] M. Stec (red.), Stosunki pracy pracowni- ków samorządowych, Warszawa 2008 Dercz M., [w:] M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komen- tarz, Lex/el. 2012 Dłużewski W., Ustawa o gospodarce komunalnej − nadal nie rozwiązany problem zakresu komercyjności przedsiębiorczości gminnej, PUG 1997, Nr 7–8 Dolnicki B., Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy, ST 2007, Nr 1–2 Domański G., Ustalenie daty wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki akcyjnej – aspekty praktyczne, PPH 2008, Nr 11 XIII Wykaz literatury Domański G., Jagielska M., Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powoływa- nie, kompetencje, funkcjonowanie − aspekty prawne. Podręcznik prak- tyczny z przykładami, Warszawa 2011 Dominowska J., [w:] J. Dominowska, R. Hauser (red.), Ustawa o samorzą- dzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2011 Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o pracownikach samo- rządowych. Komentarz, Warszawa 2010 Drobny W., [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pra- cownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010 Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problema- tyka prawna, Kraków 1998 Dudzik S., Wnoszenie mienia gminnego do spółek handlowych oraz nadzór nad jego wykorzystaniem (wybrane zagadnienia), ST 1993, Nr 5 Dudzińska A., Samorząd terytorialny: jak utworzyć jednoosobową spółkę Dudzińska A., Wymogi stawiane członkom rady nadzorczej spółki komu- z o.o.?, Rz PCD z 19.6.2007 r. nalnej, FK 2008, Nr 12 Dybowski T., Komunalizacja przedsiębiorstw, ST 1991, Nr 5 Dybowski T., Mienie komunalne, ST 1991, Nr 1–2 Dzierżanowski W., Grzebalska M., Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań gminy, Zam. Pub. Dor. 2011, Nr 2 Etel L., Pahl B., Glosa do wyroku WSA z 14.12.2010 r., I SA/Kr 1624/10, ST 2011, Nr 5 Gajewska A.T., Łączenie funkcji skarbnika i sekretarza gminy z członko- stwem w radzie nadzorczej spółki komunalnej, Zeszyty Prawnicze Biu- ra Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2005, Nr 4 Gawlik Z., Pytania i odpowiedzi, Rejent 1992, Nr 7–8 Gersdorf M., Glosa do wyroku SN z 8.6.2004 r., III PK 21/04, GSP 2005, Nr 3 Nr 7–8 Giedrewicz-Niewińska A., Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pra- cy z pracownikami samorządowymi, Warszawa 2008 Gniewek E., [w:] S. Włodyka (red.), Obrót nieruchomościami państwowy- Gonet W., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Wzory umów mi i komunalnymi, Kraków 1994 i regulaminów, Warszawa 2010 Gonet W., Uwagi o formach prowadzenia gospodarki komunalnej, ST 2008, Gonet W., Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2011 Gonet W., Zasady przekazywania zadań jednostkom samorządu terytorial- nego przez administrację rządową, FK 2011, Nr 1–2 XI Wykaz literatury Góralczyk W., Komentarz do ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw pań- Góreczny G., Rada nadzorcza w spółkach komunalnych – zarys problema- stwowych, Warszawa 1991 tyki, ST 2010, Nr 11 Góreczny G., Zbycie przez województwo udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ST 2009, Nr 1–2 Górka Z., Wołowiec T., Zlecanie wykonywania zadań własnych gminy w komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, NZS 2011, Nr 3 Grabowski J., Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Komentarz, Warszawa 1998 Granecki P., Panasiuk A., Zamówienia sektorowe, Warszawa 2007 Grosse T. G., Europejskie Ugrupowania Współpracy terytorialnej – oce- na dotychczasowych efektów i dalszy rozwój z polskiej perspektywy, ST 2012, Nr 4 Gruszecki K., Regulaminy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, ST 2008, Nr 12 Hadel M., Świątek P., Czy wydawanie gazety samorządowej przez jed- nostki samorządu terytorialnego jest realizacją ich ustawowych zadań?, FK 2009, Nr 6 Hadrowicz E., Reprezentacja powiatu − czyżby instytucja wymagająca zmian?, ST 2010, Nr 10 Hajn Z., Charakter prawny i skutki komercjalizacji i prywatyzacji przedsię- biorstwa państwowego w świetle prawa pracy, PiZS 2000, Nr 10 Horubski K., Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego, a stosowanie przepisów o udzielaniu zamówień pub- licznych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ST 2006, Nr 10 Izdebski H., Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. gospodarce komunalnej, [w:] A. Piekara, Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny. Zagad- nienia prawne i administracyjne, Warszawa 1998 Jacyszyn J., Gminne przekształcenia, Rejent 1997, Nr 6 Janiszewska B., Klauzula generalna dobrych obyczajów w znowelizowa- nych przepisach kodeksu cywilnego, PPH 2003, Nr 10 Jaroszyński K., [w:] J. Dominowska, R. Hauser (red.), Ustawa o samorzą- dzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2011 Jelińska U., Wpływ przekształceń po stronie pracodawcy na treść stosunku pracy przejętych pracowników, S.Prac. 2000, Nr 7 Jerzmanowski J., Nielegalnie odwołany prezes spółki może się bronić, Rz PCD z 15.11.2006 r. Jerzmanowski Z., Likwidacja i przekształcenie zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, [w:] Z. Jerzmanowski (red.), Procedury X Wykaz literatury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu tery- torialnego. Poradnik dla praktyków, Warszawa 2010 Jerzmanowski Z. (red.), Procedury likwidacji i przekształceń jednostek or- ganizacyjnych samorządu terytorialnego. Poradnik dla praktyków, War- szawa 2010 Jochymczyk A., [w:] A. Szewc (red.), Ustawa o pracownikach samorządo- wych. Komentarz, Warszawa 2011 Kalisiak M., Paluch W., Działalność gospodarcza gminy i powiatu, Zielo- na Góra 2000 Kamińska A., Wpływ zmiany umowy spółki z o.o. na bieg kadencji człon- Karwowska R., Piotrkowski A., Wykorzystanie spółek w gospodarce komu- ków zarządu, Pr. Sp. 2010, Nr 9 nalnej, Wspólnota 2006, Nr 26 Kasiński M., Związki międzygminne a działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych, ST 1994, Nr 5 Kastelik J., Organy nadzoru nad działalnością związku komunalnego, Ad- ministrator 2008, Nr 1 Katner W.J., Komercjalizacja i prywatyzacja. Komentarz, Warszawa 2003 Katner W.J., [w:] System Prawa Prywatnego, t. I, M. Safjan (red.), War- szawa 2007 Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2010 Kidyba A., Spółki jako forma gospodarki komunalnej. Zagadnienia wy- brane, [w:] Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i pra- wa, Lublin 1997 Kieres L., Ustrój i zadania celowych związków gmin, ST 1994, Nr 3 Kieres L., Związki i porozumienia komunalne, ST 1991, Nr 10 Klein A., Glosa do uchwały TK z 9.12.1992 r., W 13/92, PiP 1993, Nr 4 Kociński C., Dopuszczalność przekształcenia zakładu budżetowego w jed- noosobową spółkę gminy, NZS 2000, Nr 2 Kociński C., Możliwość dysponowania przez związek międzygmin- ny udziałami wniesionymi przez gminę przystępującą do związku, NZS 2005, Nr 6 Kociński C., Możliwość nieodpłatnego zbycia 100 akcji PKS SA przez Ministra Skarbu Państwa na rzecz powiatu, NZS 2010, Nr 3 Kociński C., Radny jako reprezentant jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego, NZS 2000, Nr 4 Kocowski T., Sprywatyzowanie komunalnej spółki z ograniczoną odpo- wiedzialnością poprzez podniesienie kapitału i objęcie udziałów przez inwestora wyłonionego w trybie rokowań podjętych na podstawie pub- licznego zaproszenia, NSZ 2007, Nr 1 XI Wykaz literatury Kocowski T., Zlecanie samorządowym jednostkom organizacyjnym zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorial- nego, NZS 2003, Nr 5 Kohutek K., Komentarz do ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U.03.199.1937), Lex/el. 2004 Kołaczyńska-Wyszogrodzka I., Czy samorząd wojewódzki może przystą- pić do sp. z o.o., której celem jest wdrażanie projektu dotyczącego wy- korzystania zasobów wód termalnych i energii odnawialnej oraz do- radztwo dla przedsiębiorców i udział w innych spółkach kapitałowych?, FK 2007, Nr 9 Kołaczyńska-Wyszogrodzka I., Podatkowe skutki przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, FK 2007, Nr 6 Koniuszewska E., Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jed- nostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administra- cyjnym, Warszawa 2009 Kopaczyńska-Pieczniak K., [w:] A. Kidyba (red.), Spółka z ograniczoną od- powiedzialnością, Warszawa 2007 Kopyra J., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2005 Korczak J., Wymagania kwalifikacyjne wobec przedstawicieli gmin w ra- dach nadzorczych spółek komunalnych, NZS 2009, Nr 6 Korczak J., Zasady podejmowania czynności kontrolnych względem spó- łek prawa handlowego z udziałem mienia samorządowego, NZS 2007, Nr 4 Kosikowski C., Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, War- szawa 2010 Kosikowski C., Śniegucki M., Komercjalizacja i prywatyzacja przedsię- biorstw państwowych, Komentarz, Warszawa 1997 Kowalczyk A., Szymańska A., Prawo zamówień publicznych. Zamówienia sektorowe. Komentarz, Warszawa 2011 Kowalski S., Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o., cz. III, MoP 2003, Nr 19 cz. II, PUG 1998, Nr 10 Kozłowski K., Zakres podmiotowy ustawy o zamówieniach publicznych, Kryczko P., Prawno-finansowe konsekwencje przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę gminy, ST 1992, Nr 4 Krześniak E.J., Relacje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą w spółkach kapitałowych, Palestra 2005, Nr 3–4 Kubot Z., Ustanie bytu prawnego komunalnego zakładu budżetowego w następstwie przekształcenia w spółkę gminy, Rejent 1998, Nr 5 Kuniewicz Z., Reprezentacja gminy przez pełnomocnika, Radca Prawny 2003, Nr 5 XII Wykaz literatury Kurowska T., Upowszechnienie prawa własności nieruchomości, Katowi- ce 1994 Kwaśnicki R.L., Niebezpieczne związki, Rz PCD z 12.5.2004 r. Kwaśnicki R.L., Ustawa antykorupcyjna: nieprecyzyjne przepisy do zmia- ny, Rz PCD z 6.5.2008 r. Kwaśnicki R.L., Letolc P., Wygaśnięcie mandatów członków organów me- nedżerskich spółek kapitałowych, MoP 2009, Nr 9 Leoński Z., Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, ST 1995, Leoński Z., Glosa do wyroku NSA z 27.9.1994 r., SA/Łd 1906/94, OSP Lewandowski R., Charakter prawny i kompetencje rady nadzorczej w spół- ce komandytowo-akcyjnej, Pr. Sp. 2005, Nr 3 Łachman A., Glosa do uchwały SN z 7.7.2000 r., III ZP 16/00, OSP 2001, Nr 4 1996, Nr 3 Nr 7–8 szawa 2010 Malinowski A., Członek zarządu − funkcjonariusz spółki czy powiernik in- teresów dominującego akcjonariusza?, Pr. Sp. 2001, Nr 10 Martysz C., [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym, War- Martysz C., [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Materna G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochro- Komentarz, Warszawa 2007 ny konkurencji, Warszawa 2009 Michalski M., Spółka Akcyjna, Warszawa 2010 Modras M., Status spółki komunalnej w świetle przepisów prawa admini- stracyjnego, ST 2004, Nr 7–8 Naworski J.P., Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do indywidualnego wykonywania nadzoru. Próba wykładni art. 390 k.s.h., PPH 2001, Nr 12, wkładka Naworski J.P., Indywidualnie wykonywane czynności nadzorcze członka rady nadzorczej. Glosa do wyroku SN z 27.11.2003 r., I CKN 218/02, Glosa 2005, Nr 2 Naworski J.P., Kompetencje komisji rewizyjnej w spółce z o.o. nie mającej rady nadzorczej, PUG 2003, Nr 10 Niewiadomski Z., [w:] J. Dominowska, R. Hauser (red.), Ustawa o samo- rządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2011 Nowacki J., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, Nr 3 Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008 Olejniczak-Szałowska E., Członkostwo wspólnoty samorządowej, ST 1996, Opalski A., Kadencja i mandat członka zarządu, PPH 2003, Nr 10 Nr 5 XIII Wykaz literatury Opalski A., Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa 2006 Orzeł P., Likwidacja zakładu budżetowego powołanego w drodze uchwały rady gminy a podatek od towarów i usług, FK 2008, Nr 5 Ostrowska A., Problemy z dotowaniem sportu kwalifikowanego z budżetu samorządu terytorialnego, FK 2008, Nr 7–8 Pabis R., [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pa- bis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011 Paczocha M., Przegląd orzecznictwa dotyczącego art. 6 i 7 ustawy o samo- rządzie gminnym, FK 2011, Nr 1–2 Padrak R., Prywatyzacja spółek komunalnych w trybie przetargu publicz- nego, FK 2008, Nr 7–8 cyjnego, PUG 2003, Nr 1 Palarz H., Zadania gminy jako regulatora rynku wodociągowo-kanaliza- Panasiuk A., Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo pub- liczno-prywatne. Komentarz, Warszawa 2009 Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2012 Pieróg J., Wojcieszek D., Bezprzetargowe zamówienia, Przetargi Publicz- ne 2009, Nr 9 Pinior P., Osobiste uprawnienia wyboru członków władz spółki kapitało- wej, [w:] W.J. Katner, U. Promińska (red.), Prawo handlowe po przy- stąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2010 Pinior P., Szczególne sposoby podejmowania uchwał przez radę nadzorczą, [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewo- lucji. Księga jubileuszowa Prof. Józefa Okolskiego, Warszawa 2010 Piskorz-Ryń A., Ślęczkowska I., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Wrocław 2009 Pławecki Z., [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010 Popielarski B., Pojęcie reprezentanta Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki kapitałowej na gruncie tzw. ustawy antykorupcyjnej, MoP 2005, Nr 5 Popiołek W., Samorządowe spółki akcyjne, [w:] R. Mikosz (red.), Rozpra- wy prawnicze. Księga pamiątkowa dla ucczenia pracy naukowej Profe- sora Antoniego Agopszowicza, Katowice 2000 Popiołek W., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1−44910, Warszawa 2011 Przychodzki M., Sącińska K., Zasady gospodarowania mieniem przez jed- nostki samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji ustawy o gospo- darce komunalnej, ST 2005, Nr 9 Radwański Z., Sankcje wadliwej czynności prawnej, [w:] Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. II, Warszawa 2002 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: