Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00177 006061 21293378 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1775
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5002-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> nieruchomości
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Trzecie wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnia zmiany stanu prawnego na dzień 1.4.2013 r.

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie takich zagadnień jak:

Obejmuje omówienie wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania, m.in.:

Komentarz adresowany jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości oraz uczestników procesu inwestycyjnego.

Autorzy jako prawnicy specjalizujący się w szeroko rozumianej problematyce gospodarki nieruchomościami starali się nie tylko omówić, ale w sposób praktyczny wyjaśnić szereg wątpliwości związanych ze stosowaniem komentowanej ustawy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka J. Jaworski/A. Prusaczyk A. Tułodziecki/M. Wolanin Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz 3. wydanie C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Ustawa o gospodarce nieruchomościami Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Jerzy Wratny KODEKS PRACY, wyd. 5 Stanisław Piątek PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, wyd. 3 Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE, wyd. 5 Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 7 Bernard Smykla PRAWO BANKOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński (red.) PRAWO PRASOWE, wyd. 2 www.ksiegarnia.beck.pl Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Autorzy dr Jacek Jaworski (UKSW) Arkadiusz Prusaczyk Adam Tułodziecki Marian Wolanin 3. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 Propozycja cytowania: A. Prusaczyk, [w:] Jaworski, Prusaczyk, Tułodziecki, Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, 3. wyd., art. 68, Nb 2, Warszawa 2013 Poszczególne artykuły skomentowali: dr Jacek Jaworski: art. 109–111, 149–198 Arkadiusz Prusaczyk: art. 67–91, 143–148b, 199–242 Adam Tułodziecki: art. 10–66 Marian Wolanin: art. 1–9a, 92–108, 112–142 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-5001-1 ISBN e-book 978-83-255-5002-8 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o gospodarce nieruchomościami Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–9a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zasoby nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20–26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste Art. 27–36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37–42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43–50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne Art. 51–61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62–66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 67–91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Podziały nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 92–100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości IX XI 3 3 138 138 138 160 160 179 179 212 212 231 231 249 249 270 270 277 277 538 538 538 V Spis treści Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości . . . . . . . . . . . Art. 101–108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości . . . . . . . . . . . Art. 109–111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 112–127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości Art. 128–135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 707 783 783 822 822 996 996 . . . . . . . 1062 Art. 136–142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062 Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruk- tury technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142 Art. 143–148b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142 Dział IV. Wycena nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188 Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości . . . . . . . . . . 1188 Art. 149–159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188 . . . . . . . . . 1237 Art. 160–173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237 Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . 1253 Art. 173a–173c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253 Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256 Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . 1256 Art. 174–178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256 Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami . . . . 1297 Art. 179–183a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1297 Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . 1360 Art. 184–190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360 Rozdział 4. Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieru- chomościami i zarządcom nieruchomości oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej . . . . . . . . . . . . . . . 1428 Art. 191–197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1428 Dział VI. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482 Art. 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482 Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowią- zujących i przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488 Rozdział 1. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488 Art. 199–233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488 VI Spis treści Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . 1744 Art. 234–239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744 Rozdział 3. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744 Art. 240–242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1747 VII Przedmowa To już trzecie wydanie w serii Komentarze Becka poświęcone ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Oddajemy je w Państwa ręce wierząc, że zostanie ono równie dobrze przyjęte jak drugie wydanie zaprezentowane ponad rok temu przez Wydawnictwo C.H. Beck. Przez ten okres wielokrotnie nowelizowano ustawę o gospodarce nieruchomościami. Pojawiło się także wiele nowych, niejednokrotnie odmiennych od dotychczasowych orzeczeń zarówno sądów powszechnych, jak i administracyjnych. To wszystko sprawia, że niniejszy Komentarz – poszerzony i zaktualizowany – powinien spełnić oczekiwania prawników zajmujących się gospodarką nieruchomościami. Ponad trzynaście lat obowiązywania ustawy o gospodarce nieruchomo- ściami, to czas rozwoju doktryny, orzecznictwa, ale także coraz większe doświadczenie samych autorów. Przy tej okazji należy przypomnieć, że pierwszy wydany jeszcze w 1998 r. przez Wydawnictwo C.H. Beck komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami napisał jeden z obecnych współautorów – Marian Wolanin. Komentarz ma za zadanie odnieść się do praktycznych zagadnień gospodarowania nieruchomościami, nie przemilczając przy tym kwestii trudnych i spornych, z którymi na co dzień stykają się prawnicy, urzędnicy czy uczestnicy rynku nieruchomości. Nowością jest także kompleksowe omówienie mających duże znaczenie, a niejednokrotnie pomijanych, przepisów przejściowych oraz szczegółowe odniesienie się do aktów wykonawczych. Treść przedmiotowej ustawy jest obszerna i nie ogranicza się wyłącznie do kwestii gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego nie tylko sprzedaż, oddawanie w użyt- kowanie wieczyste czy zasady wykonywania pierwokupu i procedury wywłaszczania, ale też kwestie podziałów nieruchomości czy ustalania opłat adiacenckich były przedmiotem szczegółowej analizy. Powyższe zagadnienia bez wątpienia zainteresują pełnomocników procesowych i samych urzędników. Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi ponadto, wraz z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, podstawę do IX Przedmowa prawidłowego oszacowania nieruchomości. Tak więc komentarz jest także adresowany do grona rzeczoznawców majątkowych uprawnionych do spo- rządzania w formie operatu majątkowego opinii o wartości nieruchomości. Ze względu na licencjonowanie zawodów rynku nieruchomości oraz prowadzenie postępowań dyscyplinarnych także pośrednicy w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości stanowią grupę adresatów niniejszej publikacji. Współautorzy – a mam tu na myśli Arkadiusza Prusaczyka, Adama Tułodzieckiego oraz Mariana Wolanina – to wybitni prawnicy, ale także, co nie mniej istotne, doświadczeni praktycy w zakresie tzw. prawa nieruchomości. Komentarz zawiera stan prawny na dzień 1.3.2013 r. Uzupełniony został o najnowsze orzecznictwo i literaturę w przedmiotowym zakresie. Warszawa, marzec 2013 r. Jacek Jaworski X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BrPlZagospR . . . . . . rozporządzenie MI z 26.8.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania prze- strzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588) DostInfPublU . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) DrogPublU . . . . . . . . ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) dyrektywa 2005/36/WE . . . . . . . dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.9.2005 r. w sprawie uznawania kwalifi- kacji zawodowych (Dz.Urz. UE 255 z 30.9.2005 r., s. 22) DziałAdmRzU . . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) EURO2012U . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 ze zm.) EwGrBudR . . . . . . . rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) GospGruntU . . . . . . ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) GospNierSPU . . . . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru- chomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.) XI Wykaz skrótów GospNierU . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) GospTerU . . . . . . . . ustawa z 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (t.j. Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.) InwDrPublU . . . . . . . ustawa z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KomPrywU . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji prywaty- zacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) Konstytucja RP . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospo- litej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) LeczUzdrU . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o lecznictwie uzdrowisko- wym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowi- skowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 651 ze zm.) XII Wykaz skrótów ListyZastU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i ban- kach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) NadLicR . . . . . . . . . rozporządzenie MI z 15.2.2008 r. w sprawie nada- wania uprawnień i licencji zawodowych w dzie- dzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. Nr 31, poz. 189 ze zm.) OchrGruntU . . . . . . . ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OchrObZagłU . . . . . . ustawa z 7.5.1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412 ze zm.) OchrPrzyrU . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) OchrZabU . . . . . . . . ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) OrdPodU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PartPublPrywU . . . . . ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno- -prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) PodzNierR . . . . . . . . rozporządzenie RM z 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nierucho- mości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663) PomocSpołU . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) PrAut PostEgzAdmU . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrEnerg . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) XIII Wykaz skrótów PrLot PrNot PrGeod . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze PrGeol (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 933 ze zm.) . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrOchrŚrod . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ProjPlZagospR . . . . . rozporządzenie MI z 26.8.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) ProkGenSPU . . . . . . ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) . . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. PrPoczt z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) PrPostAdm . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrRDrog . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym PrSzkolWyższ (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) . . . . . ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) PrTelekom . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrWod . . . . . . . . . . . ustawa 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) PrzeksztUżWU . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie- ruchomości (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.) SamGminU . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) XIV Wykaz skrótów SamWojU . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) ScalGrU . . . . . . . . . . ustawa z 26.3.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 ze zm.) ScalPodzNierR . . . . . rozporządzenie RM z 4.5.2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz.U. Nr 86, poz. 736) SpółdzMieszkU . . . . ustawa 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkanio- wych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) SwobDziałGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) SystOśwU . . . . . . . . ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) ŚwUstRPU . . . . . . . . ustawa z 4.3.2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278 ze zm.) TranspKolU . . . . . . . ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) TWE . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, spo- rządzony w Rzymie 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) WarTechBudR . . . . . rozporządzenie MI z 12.4.2002 r. w sprawie wa- runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WycenaNierR . . . . . . rozporządzenie RM z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) WywłaszczNierU . . . ustawa z 12.3.1958 r. o zasadach i trybie wywłasz- czania nieruchomości (t.j. Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.) Zagosp PrzestrzU 1994 . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu prze- strzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) XV Wykaz skrótów ZagospPrzestrzU . . . . ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) ZaopWodU . . . . . . . . ustawa z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) ZOZU . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowot- nej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) ŻeglŚrodU . . . . . . . . ustawa z 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 ze zm.) 2. Organy, organizacje i instytucje ANR . . . . . . . . . . . . Agencja Nieruchomości Rolnych ETPCz . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości GUS . . . . . . . . . . . . Główny Urząd Statystyczny MB . . . . . . . . . . . . . Minister Budownictwa MI . . . . . . . . . . . . . . Minister Infrastruktury MTiGM . . . . . . . . . . Minister Transportu i Gospodarki Morskiej NBP . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA(5) . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie pięciu NSA(7) . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów sędziów SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SKO . . . . . . . . . . . . Samorządowe Kolegium Odwoławcze SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy 3. Czasopisma Biul. SN . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. Dz.Urz. M.P. MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego XVI . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski Wykaz skrótów ONSAiWSA . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- OSS . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A POSAG . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego wych w Gdańsku ST . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny Wok. ZNSA . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego . . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . artykuł . . . . . . . . . . . . . litera 4. Inne skróty art. lit. mpzp . . . . . . . . . . . . miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nast. . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) Nb . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. Nr por. post. poz. red. RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozp. . . . . . . . . . . . . rozporządzenie s. t. t.j. tj. . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . redakcja . . . . . . . . . . . . . . . strona . . . . . . . . . . . . . . . tom . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . . to jest XVII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . w związku uchw. uchw.(7) . . . . . . . . . . uchwała w składzie siedmiu sędziów UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska w zw. WE . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska wyr. ze zm. zd. zob. . . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . . zobacz . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . ze zmianami XVIII Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Tekst jednolity z dnia 19 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 102, poz. 651)1 (zm.: Dz.U. 2010, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; 2011, Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; 2012, poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 11.06.2010 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: