Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00478 006324 20226059 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 290
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3981-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Komentarz do ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) wobec braku publikacji dotyczącej tej tematyki, wypełnia niszę na rynku w tym zakresie. Towarzystwa budownictwa społecznego nie mają bogato zapisanych kart historii, jednakże ich znaczenie dla rozwoju mieszkalnictwa w Polsce jest niekwestionowane. Obecnie pełnią one ważną rolę w zaspokajaniu mieszkaniowych potrzeb lokalnych społeczności.

Prezentowany komentarz adresowany jest do wszystkich, którzy interesują się tematyką budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza do osób związanych zawodowo z działalnościa towarzystw budownictwa społecznego, w tym m.in. świadczących pomoc prawną na ich rzecz radców prawnych i adwokatów, a także sędziów i prokuratorów, osób zajmujących się działalnością zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, jak również do samych lokatorów, stanowiących „ostatnie ogniwo” produktu końcowego budownictwa mieszkaniowego, jakim jest mieszkanie.

Autorzy uwzględnili w komentarzu w szczególności liczne akty prawne związane z budownictwem mieszkaniowym sensu largo, dorobek orzecznictwa oraz piśmiennictwo.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Mirosław Pawełczyk Piotr Sokal Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: M. Grabowski USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH T. Ostrowski USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI GOSPODARCZYCH I WYMIANIE DANYCH GOSPODARCZYCH J. Nowak-Kubiak USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ A. Kopeć, M. Chruściak, M. Szakun, M. Kłoda, G. Kott, T. Ostrowski USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM. REKOMENDACJE INTERPRETACYJNE PODSTAWOWYCH REGULACJI R. Strzelczyk OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO R. Adamus, T. Jasiński, E. Kurowska, A. Marekwia ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE M. Rojewski, M. Szuchnik USTAWA O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA. USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. USTAWA „REFUNDACYJNA”. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ www.księgarnia.beck.pl Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Komentarz Mirosław Pawełczyk Piotr Sokal WYDAWNICTWO C..H. BECK WARSZAWA 2012 Redakcja: Elżbieta Jóźwiak Redaktor prowadzący: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3980-1 ISBN e-book 978-83-255-3981-8 Spis treści IX Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 654) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Kasy mieszkaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Prowadzenie kas mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Gwarancje Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Przychody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6a. Dodatkowe środki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Upoważnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Umowa o kredyt kontraktowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Definicja; cele mieszkaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Forma; treść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Okres oszczędzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Oprocentowanie; wysokość kredytu . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Umowa kredytowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Modyfikacje; odstąpienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Rozwiązanie umowy o kredyt kontraktowy . . . . . . . . Art. 15. Małżonkowie; zmiana strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2a. Kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Kra- jowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Art. 15a. Udzielanie kredytów przez BGK . . . . . . . . . . . . . . . 103 Art. 15b. Warunki i tryb udzielania kredytów . . . . . . . . . . . . . 107 3 23 25 27 27 31 45 50 58 59 66 72 72 76 83 84 85 91 94 95  Spis treści Art. 15c. Plan rzeczowo-finansowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Art. 15d. Środki na fundusz statutowy BGK . . . . . . . . . . . . . . 115 Art. 15e. Status lokali wybudowanych z wykorzystaniem kredytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Rozdział 3. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Art. 16. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Art. 17. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Art. 18. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Art. 19. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Art. 19a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Art. 20. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Art. 21. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Art. 21a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Art. 21b. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Art. 22. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Rozdział 4. Towarzystwa budownictwa społecznego . . . . . . . . . 146 Art. 23. Formy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Art. 24. Zasady działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Art. 25. Organy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Art. 26. Oznaczenie towarzystwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Art. 27. Zakres działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Art. 28. Czynsz regulowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Art. 29. Umowy o udział w kosztach budowy . . . . . . . . . . . . . 166 Art. 29a. Partycypacja osoby fizycznej w kosztach . . . . . . . . . 170 Art. 30. Najemca; deklaracja o dochodach . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Art. 30a. Podnajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Art. 31. Zasady najmu; pierwszeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Art. 32. Kaucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Art. 33. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Rozdział 4a. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Art. 33a–33d. (skreślone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Rozdział 4b. Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzie- lonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego . . . . . . . . . . . . . . 201 Art. 33e. Ustanowienie odrębnej własności lokali . . . . . . . . . . 201 Art. 33f. Cena sprzedaży lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Art. 33g. Spłata zadłużenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Art. 33h. Wpłata środków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Art. 33i. Hipoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Art. 33j. Zarząd nieruchomością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Art. 33k. Odpowiednie zastosowanie przepisów . . . . . . . . . . . 235 I Spis treści Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . 236 Art. 34. Zmiany do ustawy – Prawo spółdzielcze . . . . . . . . . . 236 Art. 35. Zmiana do ustawy o podatku od spadków i darowizn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Art. 36. Zmiana do ustawy – Prawo bankowe . . . . . . . . . . . . . 243 Art. 37. Zmiana do ustawy o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Art. 38. Zmiana do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Art. 39. Zmiana do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Art. 40. Zmiana do ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Art. 41. Zmiana do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Art. 42. Dotychczasowe towarzystwa budownictwa . . . . . . . . 254 Art. 43. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Art. 44. Vacatio legis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 II Przedmowa Towarzystwa budownictwa społecznego nie mają bogato zapisanych kart historii, jednak ich znaczenie dla rozwoju mieszkalnictwa w Polsce jest niekwestionowane. Obecnie pełnią one ważną rolę w zaspokajaniu miesz- kaniowych potrzeb lokalnych społeczności. Zasadnicze ramy prawne dla funkcjonowania TBS-ów wyznaczyła ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), która obowiązuje od 28.12.1995 r., z wyjątkiem przepisów art. 35, 38 i 39, które weszły w życie z dniem 1.1.1996 r. W na- stępstwie ostatniej nowelizacji, dokonanej ustawą z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1180) dodany został m.in. istotny rozdział 4b, który usankcjonował procedurę wyodrębnienia na własność lokali wybudowanych na wynajem przy wyko- rzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Niewątpliwie na realizacji zadań polegających na wspieraniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a przez to zaspokajaniu potrzeb mieszka- niowych, w tym budownictwa mającego na celu budowę lokali mieszkal- nych na wynajem powinno zależeć wielu podmiotom, a w szczególności państwu i gminom. W świetle bowiem art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczy- pospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdom- ności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działa- nia obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nakłada na Bank Gospodarstwa Krajowego obowiązek udzielania kredytów w ra- mach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszka- niowego. Bank ten realizuje wspomniane programy poprzez udzielanie na warunkach preferencyjnych kredytów towarzystwom budownictwa spo- łecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwe- stycyjno-budowlane, mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wy- najem, jak również udzielanie gminom, na warunkach preferencyjnych, kredytów na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszą- cej budownictwu mieszkaniowemu. Warto wspomnieć, że doświadczenia krajów europejskich, np. Niemczech, Francji, Szwecji potwierdzają zna- IX Przedmowa czenie wieloletnich programów mieszkaniowych, które pozwoliły na zna- czące przyspieszenie budownictwa mieszkaniowego. Wobec braku publikacji tego rodzaju, dotyczących ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, niniejszy komentarz wypełnia niszę na rynku w tym zakresie. �utorzy uwzględnili �utorzy uwzględnili w komentarzu w szczególności liczne akty prawne związane z budownictwem budownictwem mieszkaniowym sensu largo, dorobek orzecznictwa oraz piśmiennictwo. dorobek orzecznictwa oraz piśmiennictwo. Prezentowany komentarz adresowany jest do wszystkich, którzy interesują się tematyką budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza do osób związanych zawodowo z działalnością towarzystw budownictwa społecznego, w tym m.in. świadczących pomoc prawną na ich rzecz radców prawnych i adwo- katów, a także sędziów i prokuratorów, osób zajmujących się działalnością zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, jak również do samych lokatorów, stanowiących „ostatnie ogniwo” produktu końcowego produktu końcowego budownictwa mieszkaniowego, jakim jest mieszkanie.. Warszawa, maj 2012 r. Dr Mirosław Pawełczyk Dr Piotr Sokal X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BankSpółdzU . . . . . . . ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrze- szających (Dz.U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.) BGKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.3.2003 r. o Banku Gospodarstwa Kra- DodMieszU . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jowego (Dz.U. Nr 65, poz. 594 ze zm.) (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) DokDopłR . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Finansów z 19.5.2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Kra- jowego Funduszu Mieszkaniowego (Dz.U. Nr 93, poz. 589 ze zm.) DopłOprocKredU . . . . ustawa z 5.12.2002 r. o dopłatach do oprocento- wania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz.U. Nr 230, poz. 1922 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) FinWspRodzU . . . . . . ustawa z 8.9.2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 90) FIU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) FunGwU . . . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoś- ciami (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KasOszczBudU . . . . . . ustawa z 5.6.1997 r. o kasach oszczędnościowo-bu- dowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędza- nia na cele mieszkaniowe (Dz.U. Nr 85, poz. 538 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. − Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) XI KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. − Kodeks rodzinny i opiekuń- KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. − Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Wykaz skrótów KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. − Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KredKonsU . . . . . . . . ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim KredKonsU z 2001 r. . . ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim KWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) LZU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i ban- kach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) NBPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Pol- skim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) OchrPrawLokU . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek- su cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) PBudMU . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach po- pierania budownictwa mieszkaniowego (tekst pier- wotny Dz.U. Nr 133, poz. 654; t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PBudU . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.1947 r. o popieraniu budownictwa (Dz.U. Nr 52, poz. 270 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PomPańU . . . . . . . . . . ustawa z 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 ze zm.) PomSpołU . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) XII Wykaz skrótów PorGwU . . . . . . . . . . . ustawa z 8.5.1997 r. o poręczeniach i gwaran- cjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz nie- które osoby prawne (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. − Prawo bankowe (t.j. Dz.U. PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. − Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. − Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. projekt ZmPBudMU z 11.2.2010 r. . . . . . . . komisyjny projekt z 11.2.2010 r. ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budowni- ctwa mieszkaniowego (Druk sejmowy Nr 2920) PrPostAdmU . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. − Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. − Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. − Prawo upadłościowe i napraw- cze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SpDarU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i daro- wizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) SpółMieszkU . . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszka- niowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) Statut Polskiej Izby Gospodarczej TBS . . . Statut Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego, t.j. uchwalony na walnym zgromadzeniu Ogólnopolskiej Izby Go- spodarczej TBS w dniu 20.5.2005 r., ze zm., http://www.izbatbs.pl UdzKredR . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady Ministrów z 7.11.2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Miesz- kaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. Nr 212, poz. 1556) XIII Wykaz skrótów uzasadnienie ZmPBudMU z 19.8.2011 r. . . . . . . . uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popiera- nia budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Druk sejmowy Nr 4029) ATU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) WarTechBudR . . . . . . rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin- ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) WarUmR . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady Ministrów z 11.6.1996 r. w sprawie ogólnych warunków umów o kredyt kontraktowy (Dz.U. Nr 68, poz. 330) WłLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZamPublPr . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. − Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zarządzenie KNF . . . . zarządzenie Nr 11/98 Komisji Nadzoru Bankowe- go z 3.6.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowego wyodrębniania kas mieszkaniowych w bankach oraz rozliczeń między bankiem, któ- ry zaprzestał prowadzenia kasy mieszkaniowej, a bankiem przejmującym tę działalność (Dz.Urz. NBP Nr 14, poz. 29) ZmKWU . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 1075) ZmPBudMU z 4.11.1999 r. . . . . . . . ustawa z 4.11.1999 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 108, poz. 1226) ZmPBudMU z 27.8.2004 r. . . . . . . . ustawa z 27.8.2004 r. o zmianie ustawy o niektó- rych formach popierania budownictwa mieszka- niowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213, poz. 2157) XI Wykaz skrótów ZmPBudMU z 19.8.2011 r. . . . . . . . ustawa z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowe- go oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1180) ZmPorGwU . . . . . . . . ustawa z 2.4.2009 r. o zmianie ustawy o poręcze- niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pań- stwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 65, poz. 545) ZmWarInwU . . . . . . . . ustawa z 4.10.1991 r. o zmianie niektórych warun- ków przygotowania inwestycji budownictwa miesz- kaniowego w latach 1991−1995 oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 103, poz. 446 ze zm.) ZTPR . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) 2. Czasopisma BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Gl. . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSP . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego LEX/el. . . . . . . . . . . . System Informacji Prawnej LEX MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego OSNP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny 3. Organy orzekające SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd �pelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd �dministracyjny X Wykaz skrótów 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł BGK . . . . . . . . . . . . . . Bank Gospodarstwa Krajowego cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytowana (-a, -e) cz. . . . . . . . . . . . . . . . . część d. . . . . . . . . . . . . . . . . . dawny (-a, -e) dop. . . . . . . . . . . . . . . . dopisek dot. . . . . . . . . . . . . . . . dotyczy Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw etc. . . . . . . . . . . . . . . . et cetera, i tak dalej jw. . . . . . . . . . . . . . . . . jak wyżej KFM . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Fundusz Mieszkaniowy KNB . . . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzowru Bankowego KNF . . . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Finansowego lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera m.in. . . . . . . . . . . . . . . między innymi M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski n. . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) NBP . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowane (-a, -y) nin. . . . . . . . . . . . . . . . niniejszy (-a, -e) np. . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer nt. . . . . . . . . . . . . . . . . na temat pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja przyp. . . . . . . . . . . . . . przypis pt. . . . . . . . . . . . . . . . . pod tytułem publ. . . . . . . . . . . . . . . publikowany (-a, -e) r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja RP . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona (-e, -y) t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom, teza (-y) TBS . . . . . . . . . . . . . . Towarzystwo Budownictwa Społecznego tj. . . . . . . . . . . . . . . . . to jest t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tzn. . . . . . . . . . . . . . . . to znaczy tzw. . . . . . . . . . . . . . . . tak zwana (-e, -y) XI Wykaz skrótów uchw. . . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . . ustęp uzasad. . . . . . . . . . . . . uzasadnienie ww. . . . . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniony (-a, -e) wyr. . . . . . . . . . . . . . . . wyrok w zw. . . . . . . . . . . . . . w związku zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz XII Wykaz literatury B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadmini- A. Agopszowicz, Mienie związków i porozumień komunalnych (artykuł stracyjne, Warszawa 2005. dyskusyjny), ST 1995, Nr 6. S. Babiarz, [w:] S. Babiarz, A. Mariański, W. Nykiel, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, LEX/el. 2010. P. Banasik, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, cz. II. Komentarz praktyczny, LEX/el. J. Barej, Czynności poświadczeniowe w praktyce notarialnej, Nowy Prze- A. Bartosiewicz, R. Kubacki, [w:] A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Ko- gląd Notarialny 2008, Nr 3. mentarz, LEX/el. 2010. A. Białek-Jaworska, Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budow- nictwa mieszakniowego przez banki komercyjne, Warszawa 2007. Z. Bidziński, Nowa regulacja prawna w zakresie ochrony lokatorów, KPP P. Bielski, Prawo firmowe w kodeksie spółek handlowych, cz. II, Pr. Sp. 2001, Nr 4. 2004, Nr 3. P. Bielski, [w:] T. Bąkowski, P. Bielski, K. Kaszubowski, M. Kokoszczyński, J. Stelina, J. Warylewski, G. Wierczyński, Zasady techniki prawodaw- czej. Komentarz do rozporządzenia, LEX/el. 2003. G. Bieniek, Ustawa o własności lokali w praktyce notarialnej (wybrane za- gadnienia), Nowy Przegląd Notarialny 2000, Nr 5−6. G. Bieniek, �ktualne problemy stosowania ustawy o własności lokali, cz. II, Rej. 2006, Nr 11. G. Bieniek, Odrębna własność lokali w budynkach spółdzielni mieszkanio- wych po 31 lipca 2007 r., cz. I, Rej. 2007, Nr 11. P. Bodył-Szymala, Małoletni posiadaczem rachunku bankowego, cz. II, Prawo Bankowe 2005, Nr 1. E. Bończak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów, najem i inne formy od- płatnego używania mieszkań w świetle nowych przepisów, Warszawa 2002. E. Bończak-Kucharczyk, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, LEX/el. E. Bończak-Kucharczyk, Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Ko- 2008. mentarz, LEX/el. 2010. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: