Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 007518 22961074 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-161-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz jest praktycznym przewodnikiem po skomplikowanych i wysoce specjalistycznych dziedzinach prawa, jakimi są prawo konkurencji i prawo konsumenckie. Jego autorzy wysokiej klasy specjaliści pracujący zarówno w kancelariach prawniczych, jak i w administracji państwowej - postawili sobie za cel przystępne i jasne wyłożenie wszystkich kluczowych zagadnień, kompleksowo i wyczerpująco omawiając m.in. ostatnie nowelizacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Publikacja ta, jako jedyna na rynku, tłumaczy nie tylko prawne, lecz także ekonomiczne uwarunkowania ingerencji organów państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. Wpisuje się tym samym znakomicie w zjawisko postępującej ekonomizacji stosowania przepisów prawa konkurencji.
Mając świadomość zjawisk następujących w gospodarce, autorzy po raz pierwszy położyli także nacisk na kwestię stosowania prawa konkurencji w działalności prowadzonej z wykorzystaniem Internetu (e-commerce). Niezwykle wyczerpująco odniesiono się także do kwestii ochrony interesów konsumentów, która nabiera coraz większego znaczenia w praktyce stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Komentarz Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Komentarz redakcja naukowa Aleksander Stawicki, Edward Stawicki Jerzy Baehr, Mateusz Błachucki, Tomasz Feliszewski Paulina Komorowska, Jarosław Krüger, Wojciech Kulczyk Tomasz Kwieciński, Marek Prętki, Marek Radwański Aleksander Stawicki, Edward Stawicki, Bartosz Turno Emilia Wardęga, Aleksandra Wędrychowska-Karpińska Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Andrzej Wierciński Anna Witkowska, Agata Zawłocka-Turno redakcja naukowa Dariusz Świecki KOMENTARZE 2. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 sierpnia 2016 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne i łamanie JustLuk Komentarze do poszczególnych artykułów napisali: Jerzy Baehr, Tomasz Feliszewski − art. 29–31, 33–36; Mateusz Błachucki − art. 17, 31a–31d, 73a, 96a; Tomasz Feliszewski − art. 5; Jarosław Krüger − art. 47–61, 69–73, 74–80, 86–89, 90, 92, 93; Jarosław Krüger, Emilia Wardęga – art. 111; Tomasz Kwieciński, Anna Witkowska − art. 81–85; Marek Prętki − art. 99a–99f, 101a; Marek Radwański − art. 26–28, 37–40, 42–46, 100, 101, 114; Marek Radwański, Marek Prętki – art. 102–105; Aleksander Stawicki – art. 3, 6, 6a, 7, 8, 9, 12a, 21, 22, 106a, 115–138; Aleksander Stawicki, Paulina Komorowska − art. 107, 108, 112; Aleksander Stawicki, Wojciech Kulczyk – art. 15, 16, 23, 94–96, 97–99; Aleksander Stawicki, Edward Stawicki − art. 1; Aleksander Stawicki, Emilia Wardęga – art. 106, 113; Aleksander Stawicki, Agata Zawłocka-Turno – art. 10, 12; Edward Stawicki − art. 4, 18, 19, 20; Bartosz Turno − art. 91, 105a−105q, 113a–113k; Aleksandra Wędrychowska-Karpińska, Agnieszka Wiercińska-Krużewska − art. 23a, 24–25; Agnieszka Wiercińska-Krużewska − art. 2; Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Marek Prętki − art. 23b−23d; Andrzej Wierciński − art. 13–14; Agata Zawłocka-Turno − art. 89a © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-447-5 2. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Od redaktorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 1 . Art . 2 . Art. 3.  Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Cele i zakres ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zakres zastosowania ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wyłączenie zastosowania ustawy do ograniczeń konkurencji  dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw]  . . . . . . . . . . . . [Słownik terminów ustawowych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przeliczenie wartości euro oraz innych walut obcych na złote  oraz wartości złotego na euro]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4.  Art. 5.  Art. 6.  Art . 6a . Art. 7.  Dział II. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję . . . . . . . . . . . [Zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień]  . . . . . . . . . [Odpowiedzialność osoby zarządzającej za naruszenie zakazów] . . [Wyłączenia spod zakazu zawierania porozumień  anty konkurencyjnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Indywidualne i grupowe wyłączenie spod zakazu zawierania  porozumień antykonkurencyjnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zakaz nadużywania pozycji dominującej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję . . . Art. 8.  Art. 9.  Art. 10.  Art. 11.  Art. 12.  Art. 12a.  [Decyzja stwierdzająca antykonkurencyjną praktykę.  Środki zaradcze]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Decyzja zobowiązująca]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Stwierdzenie, że osoba zarządzająca naruszyła zakaz porozumień  antykonkurencyjnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 25 27 29 29 46 60 75 208 210 210 210 294 299 309 322 322 408 408 430 430 446 5 Spis treści Art. 16.  Art. 17.  Art. 13.  Art. 14.  Art. 15.  Dział III. Koncentracje przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Kontrola koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji]  . . . . . . . . . . . . . . . [Wyłączenie spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji]  . . [Uznanie koncentracji dokonanej przez przedsiębiorcę zależnego  za koncentrację dokonaną przez przedsiębiorcę dominującego]  . . [Obliczanie obrotów przedsiębiorców uczestniczących  w koncentracji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Delegacja do określenia sposobu obliczania obrotu  przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji]  . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zgoda na koncentrację]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zgoda warunkowa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zakaz koncentracji i zgoda wyjątkowa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Uchylenie decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji.  Środki restytucyjne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wygaśnięcie decyzji. Przedłużenie okresu obowiązywania decyzji  zawierającej zgodę na koncentrację]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przedłużenie terminu na odsprzedaż akcji lub udziałów nabytych  lub objętych przez instytucję finansową]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18.  Art. 19.  Art. 20.  Art. 21.  Art. 22.  Art. 23.  449 449 449 469 479 481 486 488 488 528 551 566 576 581 584 584 584 602 602 611 623 627 627 627 697 705 705 712 717 Dział IIIa. Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Niedozwolone postanowienia wzorców umów . . . . . . . . . . . . Art. 23a.  [Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień  wzorca umowy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Decyzje w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23b.  Art. 23c.  Art. 23d.  [Decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy  za niedozwolone]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia określonych działań]  . . [Rozszerzony skutek prawomocnej decyzji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów . . . Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . Art. 24.  Art. 25.  [Zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy  konsumentów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów wynikająca  z innych ustaw]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26.  Art. 27.  Art. 28.  [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy  konsumentów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Stwierdzenie zaniechania stosowania praktyki naruszającej  zbiorowe interesy konsumentów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Decyzja zobowiązująca]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Art. 31b.  Art. 31c.  Art. 29.  Art. 30.  Art. 31.  Art. 31a.  Dział V. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Prezes Urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów]  . . . . . . . . [Powołanie i odwołanie wiceprezesów UOKiK]  . . . . . . . . . . . . . . [Zakres działania Prezesa UOKiK]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wyjaśnienia i interpretacje mające istotne znaczenie  dla stosowania przepisów w sprawach objętych zakresem  działania Prezesa UOKiK]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Publikacja decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK]  . . . . . . . . [Publikacja komunikatów Prezesa UOKiK w publicznej radiofonii  i telewizji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przedstawianie sądom poglądów w sprawach dotyczących  ochrony konkurencji i konsumentów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Struktura organizacyjna UOKiK. Wydawanie decyzji  i postanowień w imieniu Prezesa UOKiK]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Statut Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów]  . . . . . . . . . [Zlecenie Inspekcji Handlowej przeprowadzenia kontroli  lub realizacji innych zadań]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie . . . . . . . . . Art. 31d.  Art. 32.  Art. 33.  Art. 34.  Art. 35.  Art. 36.  Art. 37.  Art. 38.  Art. 39.  Art. 40.  Art. 41.  Art. 42.  Art. 43.  Art. 44.  Art. 45.  Art. 46.  [Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony  konsumentów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Edukacja konsumencka]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów]  . . . . . . . . . . . . . . . [Stosunek pracy powiatowego (miejskiego) rzecznika  konsumentów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Kompetencje rzecznika konsumentów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Sprawozdanie roczne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . [Organizacje konsumenckie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Roczna dotacja celowa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47.  Art. 48.  Art. 49.  Art . 49a . Art. 50.  Dział VI. Postępowanie przed Prezesem Urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK]  . . . . [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK]  . . . . [Tryb wszczynania postępowań przed Prezesem UOKiK]  . . . . . . . [Wystąpienie do przedsiębiorcy bez wszczynania postępowania] . . [Obowiązek przekazywania informacji i dokumentów.  Składanie wyjaśnień]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Dowód z dokumentu. Język dokumentu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Dowód ze świadków. Wezwanie świadka]  . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka]  . . . . . . . . . . . . . . Art. 51.  Art. 52.  Art. 53.  Spis treści 728 728 728 732 733 741 745 749 753 758 758 760 761 761 762 762 771 779 784 791 791 833 836 842 848 850 850 850 856 863 868 870 879 882 886 7 Spis treści Art. 73.  Art. 73a.  Art. 59.  Art. 60.  Art. 54.  Art. 55.  Art. 56.  Art. 57.  Art. 58.  [Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wniosek o wyłączenie biegłego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Okazanie biegłemu akt sprawy i przedmiotu oględzin]  . . . . . . . [Uzasadnienie opinii biegłego. Opinia łączna]  . . . . . . . . . . . . . . . [Wynagrodzenie biegłego. Zaliczka na poczet wydatków biegłego.  Ponoszenie kosztów wynagrodzenia biegłego]  . . . . . . . . . . . . . . . [Opinia jednostki naukowej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Rozprawa administracyjna; przesłanki, uczestnicy rozprawy  i wyłączenie jawności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61.  [Pomoc sądowa w postępowaniu administracyjnym]  . . . . . . . . . Art. 62–68. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego]  . . . . . Art. 69.  Art. 70.  [Ograniczenie udostępnienia materiału dowodowego]  . . . . . . . . [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 71.  [Obowiązek udostępniania akt oraz informacji przez organy  Art. 72.  administracji publicznej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wykorzystywanie informacji uzyskanych w toku postępowania  przed Prezesem UOKiK]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Podanie do publicznej wiadomości informacji o podejrzeniu  praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów]  . . . . . . . [Uwzględnienie zarzutów stron]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Obligatoryjne i fakultatywne umorzenie postępowania]  . . . . . . [Przedawnienie wszczęcia postępowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zasada ponoszenia kosztów postępowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . [Obowiązek zwrotu kosztów postępowania wywołanych  zachowaniem strony]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Ponoszenie kosztów niezbędnych opinii w sprawach dotyczących  koncentracji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Postanowienie w sprawie końcowych kosztów postępowania] . . . [Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK]  . . . . . . . . [Wyłączenie stosowania nadzwyczajnych trybów wzruszenia  decyzji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Stosowanie przepisów k.p.a. do postępowania  przed Prezesem UOKiK]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. do postępowania  dowodowego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Postępowanie w sprawach nakładania kar pieniężnych]  . . . . . . Art. 74.  Art. 75.  Art. 76.  Art. 77.  Art. 78.  Art . 80 . Art. 81.  Art. 82.  Art. 79.  Art. 83.  Art. 84.  Art. 85.  Rozdział 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 86.  Art. 87.  Art. 88.  [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk  ograniczających konkurencję]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Obligatoryjne i fakultatywne podstawy niewszczynania  postępowania. Zawieszenie postępowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . [Strona postępowania. Wszczęcie postępowania]  . . . . . . . . . . . . 8 887 891 893 894 896 897 898 901 902 902 911 915 916 917 923 931 937 942 943 945 945 946 947 990 994 1000 1004 1009 1009 1014 1017 Spis treści Art. 89.  Art. 89a.  Art. 90.  Art. 91.  Art. 92.  [Decyzja tymczasowa. Czas obowiązywania decyzji]  . . . . . . . . . . [Procedura dobrowolnego poddania się karze pieniężnej]  . . . . . [Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji]  . . . . . . [Przeszukanie w lokalu mieszkalnym]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Termin zakończenia postępowania w sprawach praktyk  ograniczających konkurencję]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przedawnienie wszczęcia postępowania w sprawach praktyk  ograniczających konkurencję]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji . . . Art. 93.  Art. 97.  Art. 95.  Art. 94.  Art. 96.  Art. 96a.  [Strona postępowania. Zgłoszenie zamiaru koncentracji.  Opłaty od wniosków]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zwrot zgłoszenia koncentracji oraz wezwanie do uzupełnienia  braków w tym zgłoszeniu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Termin zakończenia postępowania w sprawach koncentracji]  . . [Przedłużenie terminu zakończenia postępowania. Zastrzeżenia  i warunki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wstrzymanie się od dokonania koncentracji. Warunkowe  dokonanie czynności, na podstawie której ma nastąpić  koncentracja]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Brak naruszenia obowiązku wstrzymania się od dokonania  koncentracji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Decyzja w sprawie podziału przedsiębiorcy.  Wystąpienie do sądu o stwierdzenie nieważności umowy]  . . . . . Rozdział 3a. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98.  Art. 99.  Art. 99a.  Art. 99b.  [Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania niedozwolonych  postanowień]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Strona postępowania; postanowienie o wszczęciu  postępowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Podmiot zainteresowany]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Rygor natychmiastowej wykonalności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Termin zakończenia postępowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Termin przedawnienia wszczęcia postępowania]  . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99c.  Art. 99d.  Art. 99e.  Art. 99f.  Art. 100.  Art. 101.  [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk  naruszających zbiorowe interesy konsumentów]  . . . . . . . . . . . . . [Strona postępowania w sprawach praktyk naruszających  zbiorowe interesy konsumentów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 101a.  [Decyzja tymczasowa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102.  Art. 103.  [Rygor natychmiastowej wykonalności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Terminy zakończenia postępowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104.  Art. 105.  [Termin przedawnienia wszczęcia postępowania]  . . . . . . . . . . . . 1029 1034 1050 1053 1061 1063 1072 1072 1080 1085 1088 1098 1103 1104 1108 1110 1125 1129 1144 1147 1151 1157 1157 1166 1173 1191 1192 1198 1201 9 Spis treści Rozdział 5. Kontrola i przeszukanie w toku postępowania przed Prezesem Urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105a.  [Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK]  . . . . . . Art. 105b.  [Uprawnienia dochodzeniowe kontrolującego]  . . . . . . . . . . . . . . Art. 105c.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105d.  [Obowiązki kontrolowanego. Odmowa udzielenia informacji  lub współdziałania w toku kontroli]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105e.  [Zapewnienie warunków i środków do sprawnej kontroli.  Potwierdzenie za zgodność z oryginałem]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105f.  [Ustalenie stanu faktycznego. Zabezpieczenie dowodów]  . . . . . . Art. 105g.  [Zajęcie w celu zabezpieczenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105h.  [Zajęcie w celu zabezpieczenia – rozwinięcie]  . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105i.  [Kontrola lub przeszukanie bez wszczynania odrębnego  postępowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105ia. [Tajemniczy klient]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105j.  [Protokół kontroli; elementy protokołu i załączniki]  . . . . . . . . . . . Art. 105k.  [Protokół kontroli; podpisy, zastrzeżenia, odmowa podpisania]  . Art. 105l.  [Stosowanie przepisów u.s.d.g. do kontroli. Sprzeciw]  . . . . . . . . Art. 105m. [Zażalenie na czynności kontrolne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105n.  [Przeszukanie pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy. Wniosek  i zgoda na przeszukanie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105o.  [Uprawnienia przeszukującego do sporządzania notatek]  . . . . . . Art. 105p.  [Zażalenie na czynności przeszukania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105q.  [Odpowiednie stosowanie przepisów do przeszukania]  . . . . . . . Dział VII. Kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Nakładanie kar pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106.  [Kary pieniężne i ich wysokość]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106a.  [Kara nakładana na osobę zarządzającą]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 107.  [Kary w celu przymuszenia wykonania decyzji, postanowień  lub wyroków]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Kara nałożona na osobę pełniącą funkcję kierowniczą  lub zarządczą] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 109–110. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Miarkowanie wysokości kary pieniężnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 111.  [Przeznaczenie środków pochodzących z kar. Termin i sposób  Art. 112.  zapłaty kary pieniężnej. Egzekucja]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Odroczenie uiszczenia kary lub rozłożenie jej na raty. Odsetki] . . . Art . 108 . 1207 1207 1270 1291 1291 1306 1317 1321 1327 1332 1340 1345 1352 1357 1364 1366 1383 1384 1385 1389 1389 1389 1416 1420 1428 1440 1440 1466 1469 Art . 113 . Rozdział 2. Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję . . . . . . . . . . . . . . . . 1477 Art. 113a.  [Program leniency. Wniosek o odstąpienie od wymierzenia  kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień  ograniczających konkurencję]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 113b.  [Przesłanki odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej]  . . . . . . . . . Art. 113c.  [Przesłanki obniżenia kary pieniężnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477 1512 1520 10 Spis treści Art. 113d.  [Leniency plus] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 113e.  [Marker. Skrócony wniosek leniency] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 113f.  [Uproszczony wniosek leniency] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 113g.  [Zwrot nieuwzględnionego lub wycofanego wniosku leniency] . . . Art. 113h.  [Odpowiednie zastosowanie instytucji leniency do osób  zarządzających]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 113i.  [Informacje we wniosku leniency składanym przez osobę  zarządzającą]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 113j.  [Objęcie osób zarządzających wnioskiem leniency składanym  przez przedsiębiorcę]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 113k.  [Delegacja ustawowa do określenia sposobu i trybu  1526 1532 1537 1542 1544 1547 1548 postępowania z wnioskiem leniency] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1551 Dział VIII. Przepis karny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przepis karny]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 114.  Dział IX. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 115–129. (pominięto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Kryterium ustalania wysokości kary pieniężnej]  . . . . . . . . . . . . . Art. 130.  [Regulacje intertemporalne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 131.  [Ciągłość funkcji Prezesa UOKiK]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 132.  Art . 133 . [Zachowanie członkostwa w Radzie Rzeczników Konsumenckich] . . [Ciągłość funkcji rzeczników konsumentów]  . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 134.  [Zasada kontynuacji (sukcesji) UOKiK]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 135.  [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 136.  [Przepis derogacyjny]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 137.  Art. 138.  [Wejście w życie ustawy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552 1552 1560 1560 1560 1560 1561 1561 1561 1561 1561 1562 1562 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599 O autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607 11 Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. Polskie akty prawne i wytyczne k.c.  k .k . Konstytucja RP  Konwencja,   Europejska Konwencja  Praw Człowieka k.p.  k.p.a.  k.p.c.  k.p.k.  k.p.w.  k.s.h.  – ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzu- pełniona Protokołem nr  2 (Dz. U. z  1993 r. Nr  61, poz. 284 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowa- nia cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz.  101 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek hand- lowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) 13 Wykaz skrótów k .w . nowelizacja  konsumencka nowelizacja z dnia  10 czerwca 2014 r. o.p.  p.p.s.a.  pr. aut.  pr. bank.  pr. energ.  pr. farm.  pr. spółdz.  pr. upadł.  p.w.p.  p.z.p.  reg.  r .o .k . r .o .k . 2007 14 – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 5 sierpnia 2015 r. o  zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1634) – ustawa z  dnia 10 czerwca 2014 r. o  zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 945) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko- wa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra- wach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutycz- ne (tekst jedn.: Dz. U. z  2008 r. Nr  45, poz.  271 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 21 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności prze- mysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pub- licznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grud- nia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszech- nych (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej ob- niżenie (Dz. U. z 2015 r. poz. 81) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkuren- r .o .k . 2009 r .s .o .o . u.d.i.p.  u.d.r.p.g.  u.d.u.r.  u.g.k.  u.i.d.p.  ustawa o IH  u.k.s.c.  u.n.r.f.  u.o.d.o.  u .o .i .n . u .o .k .k . 2000 u.o.p.z.  Wykaz skrótów cji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (Dz. U. Nr 134, poz. 938) – rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wy- stąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymie- rzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (Dz. U. Nr 20, poz. 109) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz. U. z 2015 r. poz. 79) – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informa- cji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz.  2058 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpie- czeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunal- nej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 573) – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal- ności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1059) – ustawa z  dnia 28 lipca 2005 r. o  kosztach sądowych w  sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r. poz. 623) – ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r. poz.  174 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso- bowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i  konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z  2005 r. Nr  244, poz. 2080 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzial- ności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1541) 15 Wykaz skrótów u.p.d.o.f.  u.p.d.o.p.  u.p.e.a.  u.p.k.  u.p.n.p.r.  u.p.p.m.  u.p.p.m. z 1990 r.  u .r . u .r .r . u.s.d.g.  u.s.g.  u.s.p.  Ustawa, u.o.k.k.  u .z .n .k . wertykalne rozporządzenie  wyłączające 16 – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egze- kucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nie- uczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 3) – ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu prak- tykom monopolistycznym i ochronie interesów konsu- mentów (tekst jedn.: Dz. U. z  1999 r. Nr  52, poz.  547 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu prak- tykom monopolistycznym (Dz. U. Nr 14, poz. 88) – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu rekla- macji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 892) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato- wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 814) – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z  2003 r. Nr  153, poz. 1503 z późn. zm.) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 81, poz. 441) Wykaz skrótów wyjaśnienia UOKiK  w sprawie  Szczegółowego  uzasadnienia zarzutów – wyjaśnienia UOKiK z dnia 1 września 2015 r. dotyczące przedstawiania Szczegółowego uzasadnienia zarzutów w postępowaniach w sprawach: 1) praktyk ograniczają- cych konkurencję, 2) praktyk naruszających zbiorowe in- teresy konsumentów oraz 3) nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy (www.uokik.gov.pl) wyjaśnienia UOKiK  dotyczące oceny  zgłaszanych koncentracji – wyjaśnienia UOKiK z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczące oceny przez Prezesa UOKiK zgłaszanych koncentracji (www.uokik.gov.pl) wyjaśnienia UOKiK  w sprawie procedury  dobrowolnego  poddania się karze wyjaśnienia UOKiK  w sprawie procedury  koncentracji wyjaśnienia UOKiK  w sprawie reguł kontak- tów z przedsiębiorcami  w związku z kompeten- cjami orzeczniczymi  Prezesa UOKiK wyjaśnienia UOKiK  w sprawie ustalania  wysokości kar (POK) wyjaśnienia UOKiK  w sprawie ustalania  wysokości kar (ZIK) wyjaśnienia UOKiK  w sprawie wydawania  decyzji zobowiązującej wyt. len.,  wytyczne leniency – wyjaśnienia UOKiK z dnia 18 listopada 2015 r. w spra- wie procedury dobrowolnego poddania się karze pie- niężnej (www.uokik.gov.pl) – wyjaśnienia UOKiK z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK (www.uokik.gov.pl) – wyjaśnienia UOKiK z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie reguł kontaktów z przedsiębiorcami w związku z kom- petencjami orzeczniczymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl) – wyjaśnienia UOKiK z dnia 28 grudnia 2015 r. dotyczące ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach zwią- zanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję (www.uokik.gov.pl) – wyjaśnienia UOKiK z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie prak- tyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (www.uokik.gov.pl.) – wyjaśnienia UOKiK z  dnia 26 października 2015 r. w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w spra- wach praktyk ograniczających konkurencję oraz prak- tyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (www.uokik.gov.pl) – wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon- sumentów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie programu łagodzenia kar (leniency) (www.uokik.gov.pl) 17 Wykaz skrótów wytyczne BKA  wytyczne NMa  – wytyczne niemieckiego organu ochrony konkurencji (Bundeskartellamt) – wytyczne holenderskiego organu ochrony konkurencji (Nederlandse Mededingingsautoriteit); od 1 kwietnia 2013 r. organ ten przekształcono w De Autoriteit Consu- ment Markt (ACM) 2. Unijne akty prawne i dokumenty Komisji dyrektywa  private enforcement – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie nie- których przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konku- rencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE L  349 z 5.12.2014, s. 1) komunikat 2010/C 130/01 – komunikat Komisji „Wytyczne w  sprawie ograniczeń wertykalnych” (Dz. Urz. UE C 130 z 19.05.2010, s. 1) komunikat 2011/C 11/01  – komunikat Komisji „Wytyczne w  sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych” (Dz. Urz. UE C 11 z 14.01.2011, s. 1) – Modelowy Program Leniency (ECN Model Leniency Programme), 29.09.2006 [MEMO/06/356] – obwieszczenie Komisji w  sprawie nienakładania lub ograniczenia wysokości grzywien w  sprawach karteli (Dz. Urz. UE C 207 z 18.07.1996, s. 4) – obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właści- wego dla celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz. Urz. UE C 372 z 9.12.1997, s. 5) – obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w  przypadkach karteli (Dz. Urz. UE C 45 z 19.02.2002, s. 3) – obwieszczenie Komisji „Wytyczne w sprawie oceny kon- centracji horyzontalnych regulowanych rozporządze- niem Rady w  sprawie kontroli koncentracji przedsię- biorstw” (Dz. Urz. UE C 31 z 5.02.2004, s. 5) – obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania art. 81 TWE do porozumień o transferze technologii (Dz. Urz. UE C 101 z 27.04.2004, s. 2) Modelowy Program  Leniency obwieszczenie  1996/C 207/04 obwieszczenie  1997/C 372/03 obwieszczenie  2002/C 45/03 obwieszczenie  2004/C 31/03 obwieszczenie  2004/C 101/02 18 obwieszczenie  2004/C 101/03 obwieszczenie  2004/C 101/04 obwieszczenie  2004/C 101/06 obwieszczenie  2004/C 101/07 obwieszczenie  2004/C 101/08 obwieszczenie  2005/C 56/03 obwieszczenie  2006/C 210/02 obwieszczenie  2006/C 298/11 obwieszczenie  2008/C 95/01 obwieszczenie  2008/C 167/01 obwieszczenie  2008/C 265/07 Wykaz skrótów – obwieszczenie Komisji w sprawie współpracy w obrębie Sieci Organów Konkurencji (Dz. Urz. UE C  101 z 27.04.2004, s. 43) – obwieszczenie Komisji w sprawie współpracy między Ko- misją a sądami krajów członkowskich UE w stosowaniu art. 81 i 82 TWE (Dz. Urz. UE C 101 z 27.04.2004, s. 54) – obwieszczenie Komisji dotyczące nieformalnych wytycz- nych w  związku z  pytaniami związanymi z  art.  81 i  82  TWE w  sprawach indywidualnych (Dz. Urz. UE C 101 z 27.04.2004, s. 78) – obwieszczenie Komisji w sprawie rozumienia wpływu na handel – kategorii zawartej w  art.  81 i  82  TWE (Dz. Urz. UE C 101 z 27.04.2004, s. 81) – obwieszczenie Komisji „Wytyczne w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 TWE” (Dz. Urz. UE C 101 z 27.04.2004, s. 97) – obwieszczenie Komisji „Komunikat w sprawie ograni- czeń bezpośrednio związanych i koniecznych dla doko- nania koncentracji” (Dz. Urz. UE C 56 z 5.03.2005, s. 24) – obwieszczenie Komisji „Wytyczne w  sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit.  a  rozporządzenia 1/2003” (Dz. Urz. UE C  210 z 1.09.2006, s. 2) – obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i  zmniejszania grzywien w  sprawach kartelowych (Dz. Urz. UE C 298 z 8.12.2006, s. 17) – obwieszczenie Komisji „Skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy roz- porządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw” (Dz. Urz. UE C  95 z 16.04.2008, s. 1) – obwieszczenie Komisji w sprawie prowadzenia postępo- wań ugodowych w  związku z  przyjęciem decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawach kartelowych (Dz. Urz. UE C 167 z 2.07.2008, s. 1) – obwieszczenie Komisji „Wytyczne w sprawie oceny nie- horyzontalnych połączeń przedsiębiorstw na mocy roz- porządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przed- siębiorstw” (Dz. Urz. UE C 265 z 18.10.2008, s. 6). 19 – obwieszczenie Komisji „Zawiadomienie w sprawie środ- ków zaradczych dopuszczalnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 802/2004” (Dz. Urz. UE C 267 z 22.10.2008, s. 1) – obwieszczenie Komisji „Komunikat w sprawie prioryte- tów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowa- niu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmo- wanych przez przedsiębiorstwa dominujące” (Dz. Urz. UE C 45 z 24.02.2009, s. 7) raport o rozporządzeniu – Informacja Komisji dla Rady i  Parlamentu – Raport o funkcjonowaniu rozporządzenia 1/2003 (COM (2009) nr 1/2003 – 206 final), 29.04.2009 raport o rozporządzeniu – Informacja Komisji dla Rady – Raport o funkcjonowaniu rozporządzenia 139/2004 (COM (2009) – 281 final), nr 139/2004 18.06.2009 rozporządzenie nr 17/62  – rozporządzenie Rady EWG nr 17 – pierwsze rozporzą- dzenie wprowadzające w  życie art.  85 i  86  Traktatu (Dz. Urz. UE L 13 z 21.02.1962, s. 204) nieobowiązujące – rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konku- rencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. UE L 1 z 4.01.2003, s. 1, z późn. zm.) rozporządzenie  nr 1/2003 – rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycz- nia 2004 r. w  sprawie kontroli koncentracji przedsię- biorstw (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, s. 1) – rozporządzenie Komisji (WE) nr  773/2004 z  dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 123 z 27.04.2004, s. 18, z późn. zm.) – rozporządzenie Komisji (WE) nr  802/2004 z  dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 133 z 30.04.2004, s. 1, z późn. zm.) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady nr 2006/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzial- nymi za egzekwowanie przepisów prawa w  zakresie ochrony konsumentów (Dz. Urz. UE L 364 z 9.12.2004, s. 1, z późn. zm.) Wykaz skrótów obwieszczenie  2008/C 267/01 obwieszczenie  2009/C 45/02 rozporządzenie  nr 139/2004 rozporządzenie  nr 773/2004 rozporządzenie  nr 802/2004 rozporządzenie  nr 2006/2004 20 rozporządzenie  nr 622/2008 rozporządzenie  nr 330/2010 TFUE TUE TWE zawiadomienie  2014/C 291/01 Wykaz skrótów – rozporządzenie Komisji (WE) nr  622/2008 z  dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 773/2004 w odniesieniu do prowadzenia postępowań ugodowych w sprawach kartelowych (Dz. Urz. UE L 171 z 1.07.2008, s. 3) – rozporządzenie Komisji (UE) nr  330/2010 z  dnia 20 kwietnia 2010 r. w  sprawie stosowania art.  101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnio- nych (Dz. Urz. UE L 102 z 23.04.2010, s. 1) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (skonsoli- dowana wersja: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 47); nowa nazwa traktatów założycielskich po wejściu w ży- cie, w dniu 1 grudnia 2009 r., traktatu lizbońskiego – Traktatu zmieniającego Traktat o  Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską); TFUE ogłoszono w Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569 – Traktat o  Unii Europejskiej (skonsolidowana wersja: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 13) – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, s. 37) – zastąpiony przez TFUE – komunikat Komisji „Zawiadomienie w sprawie porozu- mień o mniejszym znaczeniu, które nie ograniczają od- czuwalnie konkurencji na mocy art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zawiadomienie de minimis)” (2014/С 291/01) 3. Wyjaśnienia brytyjskiego Office of Fair Trading OFT 401 OFT 402 OFT 403 OFT 407 OFT 408 OFT 414a OFT 415 OFT 421 – Porozumienia i praktyki uzgodnione (grudzień 2004 r.) – Nadużycie pozycji dominującej (grudzień 2004 r.) – Definicja (definiowanie) rynku (grudzień 2004 r.) – Praktyczne wskazówki stosowania wytycznych OFT w sprawie okoliczności, w których zaakceptowane mogą być warunki zobowiązania (grudzień 2004 r.) – Izby, związki przedsiębiorców i samorządy zawodowe (grudzień 2004 r.) – Ocena zachowań (kwiecień 2004) – Ocena siły rynkowej (grudzień 2004 r.) – Usługi i działalność w interesie publicznym (grudzień 2004 r.) 21 Wykaz skrótów OFT 423 OFT 428 OFT 430 OFT 803 – Wytyczne w sprawie właściwej wysokości kar pienięż- nych (grudzień 2004 r.) – Zastosowania w sektorze energetycznym (styczeń 2005 r.) – Zastosowania w usługach związanych z kolejnictwem (październik 2005 r.) – Leniency and no-action. OFT’s guidance note on the handling of applications (December 2008) 4. Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne – Antitrust Law Journal – Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego – Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Common Market Law Review – Gdańskie Studia Prawnicze – European Competition Law Review – European Court Reports – European Law Journal – European Law Review – Europejski Przegląd Sądowy – Fordham International Law Journal – internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny – Kwartalnik Prawa Prywatnego – Kwartalnik Prawa Publicznego – Monitor Podatkowy – Monitor Prawniczy – Monitor Sądowy i Gospodarczy – Nowe Prawo – Orzecznictwo Gospodarcze – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wo- jewódzkich sądów administracyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa ALJ  Biul. Skarb.  Biul . SN BUOKiK  CMLR  GSP ECLR  ECR  ELJ  ELR  EPS FILJ  iKAR  KPP  KPPubl.  M. Pod.  M . Praw . MSiG NP Orz. Gosp.  ONSA ONSA WSA OSA OSNAPiUS OSNC OSNCP OSNKW  22 OSNP OSP OTK  OTK-A  OTK ZU  OwSS PiP PiPUE PPH  Pr. Gosp.  Prok . i Pr . Pr. Spółek  PS PUE PUG RPEiS  YARS  Zb. Orz.  ZNSA ZNUJ  ZNUJ PWiOWI  Wykaz skrótów – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpie- czeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzę- – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzę- dowy, seria A dowy – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Państwo i Prawo – Prawo i Podatki Unii Europejskiej – Przegląd Prawa Handlowego – Prawo Gospodarcze – Prokuratura i Prawo – Prawo Spółek – Przegląd Sądowy – Prawo Unii Europejskiej – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny – Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies – Zbiór Orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo- ści i Sądu Pierwszej Instancji – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 5. Instytucje, sądy, urzędy i organizacje DOJ  ECN ETPCz ETS FTC IH  KNB  KNF  Komisja lub KE  – Department of Justice – European Competition Network (Europejska Sieć Kon- kurencji) – Europejski Trybunał Praw Człowieka – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Court of Justice of the European Union) – Federal Trade Commission – Inspekcja Handlowa – Komisja Nadzoru Bankowego – Komisja Nadzoru Finansowego – Komisja Europejska 23 Wykaz skrótów – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – Najwyższa Izba Kontroli – Naczelny Sąd Administracyjny – Office of Fair Trading KRRiT  NIK  NSA OFT Prezes, Prezes Urzędu,   – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK Prezes UKE  Prezes ULC Prezes URE  Prezesa UTK  RPO  SA SAM, SOKiK  – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Rzecznik Praw Obywatelskich – Sąd Apelacyjny – odpowiednio: Sąd Antymonopolowy, Sąd Ochrony Kon- kurencji i Konsumentów – resale price maintenance – utrzymywanie jednolitych cen – Sąd Najwyższy – Sąd Pierwszej Instancji (Court of First Instance), obecnie Sąd Ogólny (General Court) – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Stanu – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – odpowiednio: Urząd Antymonopolowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Unia Europejska – wojewódzki sąd administracyjny SN SPI, CFI  TK  TS TSUE UA, UOKiK  UE WSA 6. Inne RPM  24 Od redaktorów Od redaktorów Z satysfakcją oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie redagowanego przez nas ko- mentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jest on wynikiem pracy zespołu ludzi, którzy od wielu lat zajmują się prawem konkurencji i prawem konsu- menckim w swojej działalności zawodowej. Część autorów ma za sobą doświadczenia wynikające z pracy w administracji państwowej odpowiedzialnej za egzekwowanie reguł konkurencji oraz ochronę interesów konsumentów, pozostali od wielu lat dora- dzają klientom w tego typu sprawach. Różnorodność tych doświadczeń oraz ich od- mienność stanowiły punkt wyjścia do wielu niezwykle interesujących dyskusji w toku prac nad publikacją, które znalazły swoje odbicie w prezentowanych w komentarzu te- zach. Pracując nad książką, dążyliśmy również do tego, by złożone zagadnienia przed- stawić w możliwie jak najprostszy sposób. Wierzymy, że tym samym nasz komentarz będzie stanowić dla Państwa praktyczny przewodnik po skomplikowanym świecie prawa konkurencji. Niniejsze opracowanie wieńczy niemal dwa lata wytężonych prac. Mamy nadzieję, że przekazywany Państwu komentarz ułatwi podejmowanie trudnych decyzji bizneso- wych albo wydawanie trafnych rozstrzygnięć administracyjnych lub sądowych, będąc jednocześnie ciekawą, pouczającą i przekonującą lekturą. Poznań, 1 sierpnia 2016 r. Aleksander Stawicki Edward Stawicki 25 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1 (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1618, poz. 1634) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 98/27/WE Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz. Urz. UE L 166 z 11.06.1998; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 43). Dział I. Przepisy ogólne Aleksander Stawicki, Edward Stawicki Art. 1 DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. [Cele i zakres ustawy] 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podej- mowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsu- mentów. 2. Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym kon- kurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowa- niu niedozwolonych postanowień wzorców umów, a także przeciwdziałania anty- konkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki, stosowanie niedozwolonych postanowień lub koncentracje wywołują lub mogą wy- woływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i kon- sumentów. 1. Uwagi wprowadzające Artykuł 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) normuje trzy podstawowe dla jej stosowania kwestie: • określa cele i przedmiot regulacji Ustawy (ust. 1); • definiuje podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny zakres zastosowania przepi- • stanowi o powołaniu organów właściwych w sprawach ochrony konkurencji i kon- sów Ustawy (ust. 2); sumentów (ust. 3)2. 2 Tak również D. Miąsik (w:) T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2014, s. 25. Aleksander Stawicki, Edward Stawicki 29 Art. 1 Dział I. Przepisy ogólne Powyższe normy mają podstawowe znaczenie dla polskiego systemu prawa konkurencji, wyznaczając granice jego stosowania oraz stanowiąc punkt wyjścia do interpretacji (wy- kładni) innych przepisów Ustawy i wydanych na jej podstawie rozporządzeń, a także innych polskich przepisów regulujących sprawy z zakresu konkurencji3. Zawierają one klauzule generalne4, które z uwagi na swoją szczególną rolę określane są także mianem „metaklau- zul odsyłających” lub „klauzul uniwersalnych ogólnego zastosowania”. Owe klauzule sta- nowią ramy interpretacyjne przepisów szczególnych, jak się na to wskazuje w doktrynie, „wyznaczając jednocześnie aksjologiczne granice do interpretacji klauzul szczegółowych, zawartych w tychże przepisach”5. Tym samym, rekonstruując zindywidualizowaną normę prawną, Prezes Urzędu zobowiązany jest do oceny zachowań przedsiębiorców (oraz innych elementów stanu faktycznego) przez pryzmat wartości zawartych w klauzulach generalnych. W konsekwencji kształtują one luz decyzyjny (interpretacyjny) organu antymonopolowego, pozwalając mu na indywidualną ocenę każdej sprawy i wyznaczając ramy takiej oceny6. 2. Cele i przedmiot Ustawy (art. 1 ust. 1) 2.1. Cele Ustawy 2.1.1 Uwagi wprowadzające W myśl przepisu ust. 1, Ustawa „określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji” oraz „zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębior- ców i konsumentów”. 3 Należy podkreślić, że Ustawa nie jest jedynym polskim aktem prawnym (rangi ustawowej) regulującym zasa- dy ochrony konkurencji. Jest bez wątpienia aktem najbardziej kompleksowym i adresowanym do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od rodzaju ich działalności, sektora, formy organizacyjnej czy własnościowej. Za- wiera normy adresowane do przedsiębiorców (anti-trust), czyli normy regulujące zasady i procedury ochrony konkurencji przed działaniami tę konkure
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: