Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 003465 21533339 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 665
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6296-0 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII

Ustawa Prawo o ofercie publicznej w warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje szeroko pojęty rynek papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, zasady i warunki dokonywania oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, zasady wykonywania obowiązków informacyjnych (tzw. stałe obowiązki informacyjne, obowiązki prospektowe). Komentarz z jednej strony skupia się na ramach organizacyjnych i funkcjonowaniu zintegrowanego systemu finansowego, zaś z drugiej strony opisuje naturę prawną instrumentów finansowych, w tym również zasady rozporządzania nimi.

Komentarz zawiera omówienie takich zagadnień jak:

NAJBARDZIEJ AKTUALNY STAN PRAWNY

Komentarz uwzględnia tekst jednolity z 28.6.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) i zawiera omówienie zmian, m.in.: wprowadzenia oferty kaskadowej oraz jednolitej definicji oferty publicznej, zmianę zakresu odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, a także wprowadzenie zakazu publicznego zachęcania do nabycia papierów wartościowych (nie dotyczy to tzw. akcji promocyjnej). Wdrożone zmiany wiążą się z implementacją dyrektyw Unii Europejskiej.

AUTORZY - PRAKTYCY

Autorami Komentarza są profesorowie UKSW, a także specjaliści z Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego.

Ich wieloletnia praktyka zawodowa i praca naukowa gwarantują, że skomplikowane i budzące wątpliwości zagadnienia zostały przedstawione w przystępny sposób. Autorzy publikacji w sposób jasny i przejrzysty przedstawiają pojawiające się w praktyce problemy związane z wykładnią komentowanej ustawy.

PRECYZYJNA NAWIGACJA WEWNĘTRZNA

Komentarz jest czytelny, a korzystanie z niego jest łatwe. Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

SZEROKIE GRONO ODBIORCÓW

Niniejsza pozycja będzie w szczególności przydatna dla praktyków, w tym adwokatów, radców prawnych, sędziów, urzędników organów publicznych, a także aplikantów zawodów prawniczych. Powinna także zainteresować pracowników domów maklerskich, banków oraz firm inwestycyjnych, a także emitentów instrumentów finansowych, osoby wchodzące w skład ich organów zarządzających, nadzorczych oraz prokurentów.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o ofercie publicznej Komentarz Polecamy nowości w serii Krótkie Komentarze Becka: Izabela Wereśniak-Masri NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. KOMENTARZ, wyd. 2 Aneta Korcz-Maciejko, Aneta Brzeźna USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMEN- TÓW. KOMENTARZ, wyd. 2 Wojciech Maciejko (red.) ŚWIADCZENIA RODZINNE. KOMENTARZ, wyd. 4 Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek (red.) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA. KOMENTARZ Stanisław Piątek, Wojciech Dziomdziora, Krzysztof Wojciechowski USTAWA O RADIOFONII I TELEWIZJI. KOMENTARZ www.ksiegarnia.beck.pl Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Komentarz Marek Michalski (red.) Autorzy Paweł Błaszczyk, Arkadiusz Famirski, Agnieszka Gontarek, Ilona Pieczyńska-Czerny, Marek Michalski, Dominika Waltz-Komierowska, Piotr Zapadka WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Poszczególne części komentarza opracowali: Paweł Błaszczyk: Objaśnienia do art. 80a–80d Arkadiusz Famirski: Objaśnienia do art. 3, 69–80, 81, 93, 95–97 Agnieszka Gontarek: Objaśnienia do art. 11a, 55a, 56–58, 60–67, 68a Ilona Pieczyńska-Czerny: Objaśnienia do art. 7 Nb 7–23, art. 8–11, 21, 23–32, 34–38a, 45–51, 52, 68, 94 Marek Michalski: Wprowadzenie do ustawy i objaśnienia do art. 1–2, 4–6, 7 Nb 1–6, art. 12–13, 20, 33, 38b, 82–84, 87, 88a–92 Dominika Waltz-Komierowska: Objaśnienia do art. 15a–19a, 39–44, 51a, 53–55 Piotr Zapadka: Objaśnienia do art. 14–15, 22, 55b, 59, 85–86, 98–104 Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6295-3 ISBN e-book 978-83-255-6296-0 Spis treści IX Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVII Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Wyłączenie stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Publiczne proponowanie nabycia; oferta publiczna . . . . . . . . . . Art. 4. Objaśnienie pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4a. Kwota wyrażona w euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Objęcie w obrocie pierwotnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5a. Wpłaty pieniężne, wydzielony rachunek bankowy . . . . . . . . . . Art. 6. Elektroniczne oświadczenie woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Prospekt emisyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Klient profesjonalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Równoważność ram prawnych i nadzorczych rynku 1 2 2 11 23 38 91 92 94 96 101 101 101 125 regulowanego w państwie niebędącym państwem członkowskim . Art. 10. Ewidencja papierów wartościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Państwo macierzyste i przyjmujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11a. Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Tryb i warunki dematerializacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Rejestracja instrumentów finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Umowa o subemisję inwestycyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Umowa o subemisję usługową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15a. Oferta kaskadowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Postępowanie w przypadku naruszenia prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Postępowanie w przypadku naruszenia prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu . . . Art. 18. Dodatkowe przesłanki zastosowania środków nadzoru . . . . . . Art. 18a. Odstępstwa od zasad postępowania administracyjnego . . . . . . Art. 19. Informowanie państwa macierzystego emitenta . . . . . . . . . . . . Art. 19a. Uchylenie decyzji Komisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Zasada równego traktowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 127 131 133 141 154 155 160 162 169 177 179 185 189 191 192 V Spis treści Oddział 2. Prospekt emisyjny i memorandum informacyjne objęte zasadami obowiązującymi jednolicie w państwach członkowskich . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Forma prospektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. Zawartość prospektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Informacje o szczegółowych warunkach oferty . . . . . . . . . . . . Art. 25. Definicja małego lub średniego przedsiębiorcy oraz spółki o obniżonej kapitalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26a. Zatwierdzenie prospektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27. Wniosek o zatwierdzenie prospektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Prospekt w formie zestawu dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29. Dokument rejestracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30. Zatwierdzenie dokumentu ofertowego i podsumowującego . . Art. 31. Strony postępowania o zatwierdzenie prospektu . . . . . . . . . . . Art. 32. Żądanie uzupełnienia dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. Zatwierdzenie prospektu; odmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35. Przekazanie wniosku do innego państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36. Zaświadczenie o zatwierdzeniu prospektu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37. Notyfikacja prospektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38. Memorandum informacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38a. Notyfikacja dokumentu informacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38b. Zatwierdzenie memorandum informacyjnego . . . . . . . . . . . . Art. 39. Udostępnienie memorandum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 40. Uzupełnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Memorandum informacyjne i inne dokumenty informacyjne objęte zasadami obowiązującymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Art. 41. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 42–42b. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44. Warunki obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na podstawie tej oferty lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45. Postępowanie po zatwierdzeniu prospektu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46. Język w jakim prospekt jest udostępniany . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47. Metody udostępnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48. Udostępnianie poszczególnych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . Art. 49. Terminy ważności dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50. Prawdziwość informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51. Informacje w formie aneksu do prospektu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51a. Uchylenie od skutków prawnych zapisu . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52. Zgodność treści i formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53. Akcja promocyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54. Warunki niepodania ceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55. Delegacja ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Obowiązki informacyjne emitentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55a. Definicja państwa macierzystego dla potrzeb przepisów określających obowiązki informacyjne emitenta . . . . . . . . . . . . . . VI 195 195 198 201 203 205 207 210 212 218 220 222 223 224 227 233 233 236 237 241 243 246 252 255 257 257 263 263 264 266 266 269 270 272 273 276 278 282 285 286 296 301 301 301 Spis treści Art. 55b. Emitent kwitów depozytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56. Obowiązki informacyjne emitentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56a. Język sporządzania informacji regulowanych przez emitentów, dla których Polska jest państwem przyjmującym . . . . . Art. 56b. Język informacji regulowanych przekazywanych przez emitenta, dla którego Polska jest krajem macierzystym . . . . . . . . . Art. 56c. Język informacji regulowanych przekazywanych przez emitentów wysokonominałowych papierów wartościowych denominowanych w euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57. Opóźnienie publikacji informacji poufnej . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58. Tryb przekazywania informacji regulowanych. Agencja informacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59. Informacje od emitenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60. Przepisy wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61. Obowiązki informacyjne na rynku niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62. Zwolnienie z obowiązku publikacji określonych informacji. Informacje równoważne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 63. Dostępność informacji okresowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64. Wyłączenia dla państw oraz banków centralnych . . . . . . . . . . . Art. 65. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66. Obowiązek zachowania poufności informacji do czasu ich opublikowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 67. Ograniczenia dla podmiotu dominującego . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 68. Nadzór Komisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 68a. Obowiązek ujawniania danych przez członków organów emitenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Znaczne pakiety akcji spółek publicznych . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Ujawnianie stanu posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69. Obowiązek ujawnienia udziału w ogólnej liczbie głosów . . . . Art. 69a. Obowiązek zawiadomienia Komisji; rozszerzenie zakresu podmiotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70. Zakres obowiązków spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70a. Język sporządzenia informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 71. Zwolnienie z obowiązku informowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72. Ogłoszenie wezwania przy nabyciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73. Przekroczenie progu 33 głosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 74. Przekroczenie progu 66 głosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75. Odmienność przy nabywaniu akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 76. Przedmiot wezwania na zamianę akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 77. Ogłoszenie wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 78. Zmiany w treści wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 79. Cena akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 80. Stanowisko zarządu spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 80a. Zasada neutralności funkcjonariuszy spółki przejmo wanej . . Art. 80b. Zasada „przełamania” prewencyjnych środków obrony przed przejęciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 80c. Zasada wzajemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 80d. Odszkodowanie dla akcjonariuszy, których uprawnienia uległy ograniczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 311 339 341 343 344 355 358 359 363 366 374 376 376 376 381 383 387 389 389 389 415 421 426 427 429 429 435 444 450 455 459 469 473 482 485 490 495 496 VII Spis treści Art. 81. Uprawnienia dla ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82. Wykup przymusowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 83. Przymusowy odkup akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia . . . Art. 85. Wyznaczenie rewidenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 86. Obowiązek udostępnienia dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 87. Podmioty zobowiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88a. Ograniczenie w nabywaniu akcji; przekroczenie progu głosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 89. Prawo głosu z akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 90. Wyłączenie stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 90a. Wyłączenie stosowania; rozszerzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Zniesienie dematerializacji akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 91. Przywrócenie akcjom formy dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 92. Zakres zniesienia dematerializacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93. Wielkość opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 94. Opłata ewidencyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 95. Wpływy z opłat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów . . . . . . . . Art. 96. Nienależyte wykonanie obowiązków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 96a. Nienależyte wykonanie obowiązków; rozszerzenie . . . . . . . . Art. 96b. Kary dla zarządu spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 97. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98. Osoby odpowiedzialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99. Bezprawne proponowanie nabycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99a. Dokonanie oferty wbrew zakazowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 100. Nieprawdziwe dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 101. Wpływanie na treść informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102. Utrudnianie przeprowadzania czynności . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 103. Nieprzekazanie aneksu do prospektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104. Nieudostępnienie do publicznej wiadomości . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105–127. (pominięte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 128. Sprawy w toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 129. Postępowanie w okresie przejściowym . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 130. (pominięty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 131. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 502 502 510 513 516 517 519 519 534 534 536 543 553 555 555 564 566 566 567 569 570 570 588 590 591 595 595 599 599 603 604 605 606 608 609 610 610 610 610 612 612 612 615 VIII Przedmowa Ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru- mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz- nych otwiera kolejny etap w rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Jego bez mała dwunastoletnie już funkcjonowanie w formie ustrukturalizowanej dowodzi znako- micie znaczenia, jakie we współczesnej gospodarce odgrywa obrót instrumentami finansowymi, stanowiący aktualnie sferę na wskroś umiędzynarodowioną i z tej ra- cji poddawaną coraz to nowym standardom regulacyjnym, ujednolicającym podsta- wowe zasady obrotu. Rynek kapitałowy nie jest już pojęciem abstrakcyjnym, jakim wydawał się być jeszcze pod koniec lat 80. XX w. Co więcej, samo pojęcie „ryn- ku kapitałowego” weszło już do języka prawnego, przestając tym samym być two- rem czysto doktrynalnym. Jednocześnie dynamika rozwoju instytucji rynku kapi- tałowego – co widać chociażby na przykładzie zmian legislacyjnych, jak ustawa z 8.9.2008 r. oraz ustawa z 8.3.2013 r. – dowodzi, iż mamy do czynienia z prężnym zjawiskiem gospodarczym ujmowanym w ramy normatywne, nadające mu – być może zbyt rygorystyczną postać od strony formalnej, ale nadające mu wymiar bez- pieczny od strony instytytucjonalno-organizacyjnej. Niemniej poziom skompliko- wania regulacji w zakresie rynku kapitałowego, co bez wątpienia uwarunkowane jest jego profesjonalizacją, ale też i technicyzacją, stanowi za każdym razem asumpt do coraz to nowych prób skomentowania zmieniającej się wciąż rzeczywistości nor- matywnej. Tak jest i tym razem, jako że pod wpływem ostatniej nowelizacji usta- wy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonanej ustawą z 8.3.2013 r., grono wybitnych przedstawicieli doktryny prawa oraz uznanych prak- tyków rynku kapitałowego, podjęło się tego zadania, starając się, poza aspektem ju- rydycznym, spojrzeć na problematykę obowiązujących przepisów także od strony ich stosowania. Efektem tej pracy jest niniejszy komentarz. W komentarzu tym po- glądy wyrażone przez jego współautorów, zwłaszcza praktyków rynku, są ich osobi- stymi poglądami i nie powinny być utożsamiane z poglądami Urzędów i Instytucji, w których pracują. Warszawa, kwiecień 2014 r. prof. dr hab. Marek Michalski IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BankHipU ................................. ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i ban- kach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) BiegRewU ................................. ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do bada- nia sprawozdań finansowych oraz o nadzorze pub- licznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) DopIFinRRegR ......................... rozporządzenie Min. Finansów z 11.10.2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. Nr 205, poz. 1699) Dyrektywa 94/19/WE ............... Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 30.5.1994 r. w sprawie systemów gwaran- cji depozytów (Dz.Urz. UE L Nr 135, s. 5 ze zm.) Dyrektywa 97/9/WE ................. Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3.3.1997 r. w sprawie systemów rekom- pensat dla inwestorów (Dz.Urz. UE L Nr 84, s. 22) Dyrektywa 2003/71/WE ........... Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady z 4.11.2003 r. w sprawie prospektu emi- syjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów war- tościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L Nr 345, s. 64 ze zm.) Dyrektywa 2004/25/WE ........... Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L Nr 142, s. 12 ze zm.) Dyrektywa 2004/109/WE ......... Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 15.12.2004 r. w sprawie harmoni- zacji wymogów dotyczących przejrzystości infor- macji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L Nr 390, s. 38 ze zm.) Dyrektywa 2007/14/WE ........... Dyrektywa Komisji 2007/14/WE z 8.3.2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wdrożenia nie- których przepisów dyrektywy 2004/109/WE w spra- wie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzy- stości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku re- gulowanym (Dz.Urz. UE L Nr 69, s. 27 ze zm.) Dyrektywa 2007/36/WE ........... Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania nie- których praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.Urz. UE L Nr 184, s. 17) XI Wykaz skrótów Dyrektywa 2007/44/WE ........... Dyrektywa 2007/44/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady z 5.9.2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w za- kresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny sto- so wa nych w ramach oceny ostrożnościowej przy- padków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego (Dz.Urz. UE L Nr 247, s. 1) Dyrektywa 2009/65/WE ........... Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z 13.7.2009 r. w sprawie koordyna- cji przepisów ustawowych, wykonawczych i admi- nistracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papie- ry wartościowe (UCITS) (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L Nr 302, s. 32 ze zm.) Dyrektywa 2010/73/UE ............ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z 24.11.2010 r. zmieniająca Dyrekty- wę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościo- wych oraz Dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzysto- ści informacji o emitentach, których papiery war- tościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regu- lowanym (Dz.Urz. UE L Nr 327, s. 1) DzUbezpU ................................. ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpiecze- niowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.) EgzAdmU ................................. ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) FundEmU .................................. ustawa z 28.8.1997 r., o organizacji i funkcjono- waniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.) FundInwU ................................. ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyj- nych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 157) InfBieżOkrR .............................. rozporządzenie Min. Finansów z 19.2.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów war- tościowych oraz warunków uznawania za równo- ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133) Konstytucja RP ......................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KrytAgInfR ............................... rozporządzenie Min. Finansów z 19.2.2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać pod- mioty ubiegające się o status agencji informacyj- nej (Dz.U. Nr 31, poz. 210) KSH ........................................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) XII Wykaz skrótów NadzRFinU ............................... ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem fi- nansowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1149 ze zm.) NadzRKapU .............................. ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem ka- pitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 ze zm.) ObligU ....................................... ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObrInstrFinU ............................. ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi- nansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94) OfertaPublU .............................. ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spół- kach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) OpłPodNadzR ........................... rozporządzenie Min. Finansów z 16.3.2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nad- zoru Finansowego przez podmioty nadzorowa- ne prowadzące działalność na rynku kapitałowym (Dz.U. Nr 57, poz. 364 ze zm.) PostDokOfPublR ....................... rozporządzenie Min. Finansów z 7.11.2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związa- nymi z dokonywaniem niektórych czynności re- gulowanych ustawą o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 224, poz. 1925) PrBank ....................................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) PrPapW z 1991 r. ...................... ustawa z 21.3.1991 r. – Prawo o publicznym obro- cie papierami wartościowymi oraz funduszach po- wierniczych (Dz.U. Nr 35, poz. 155 ze zm.) PrPapW ..................................... ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obro- cie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrCzek ....................................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWeksl ..................................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. PrzekInKPWiGR ....................... rozporządzenie Min. Finansów z 13.2.2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych słu- żących do przekazywania niektórych informa- cji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Dz.U. Nr 25, poz. 188) PrzymWykR .............................. rozporządzenie Min. Finansów z 14.11.2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz.U. Nr 229, poz. 1948) RachunkU ................................. ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) XIII Rozporządzenie (WE) Nr 1606/2002 ............................ rozporządzenie (WE) Nr 1606/2002 Parlamen- tu Europejskiego i Rady z 19.7.2002 r. w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.Urz. UE L Nr 243, s. 1 ze zm.) Rozporządzenie (UE) Nr 862/2012 .............................. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 862/2012 z 4.6.2012 r. zmieniające rozporzą- dzenie (WE) Nr 809/2004 w odniesieniu do in- formacji dotyczących zgody na wykorzystanie prospektu emisyjnego, informacji o indeksach ba- zowych, a także w odniesieniu do wymogu doty- czącego raportu sporządzonego przez niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów (Dz.Urz. UE L Nr 256, s. 4), Wykaz skrótów RodzInfSłIEmR ......................... rozporządzenie Min. Finansów z 13.4.2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naru- szyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu po- stępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. Nr 67, poz. 476) Rozporządzenie (WE) Nr 809/2004 .............................. rozporządzenie Komisji (WE) Nr 809/2004 z 29.4.2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie infor- macji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji ta- kich prospektów emisyjnych oraz rozpowszech- niania reklam (Dz.Urz. UE L Nr 149, s. 1) RynOfR ..................................... rozporządzenie Min. Finansów z 12.5.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopusz- czonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. Nr 84, poz. 547) WarMemInfR ............................ rozporządzenie Min. Finansów z 8.8.2013 r. w spra- wie szczegółowych warunków, jakim powinno od- powiadać memorandum informacyjne sporządzo- ne w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. z 2013 r. poz. 988) WzWezwSprzAR ...................... rozporządzenie z 19.10.2005 r. w sprawie wzo- rów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywa- nia akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. Nr 207, poz. 1729 ze zm.) ZabFinU .................................... ustawa z 2.4.2004 r. o niektórych zabezpiecze- niach finansowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 942 ze zm.) XIV Wykaz skrótów ZmOfertaPublU z 4.9.2008 r. .... ustawa z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen- tów finansowych do zorganizowanego systemu ob- rotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 231, poz. 1547) ZmOfertaPublU z 2013 r. .......... ustawa z 8.3.2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen- tów finansowych do zorganizowanego systemu ob- rotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 433) 2. Piśmiennictwo Czerniawski, Wierzbowski, Komentarz ................................. R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Ustawa – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 2002 Haładyj, Komentarz .................. K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komen- tarz, Warszawa 2009 Kidyba, Komentarz ................... A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komen- tarz, t. I, wyd. 1, Kraków 2002; wyd. 2, Kraków 2004; wyd. 3, Kraków 2005; wyd. 4, Warszawa 2006; wyd. 5, Warszawa 2007; wyd. 6, Warszawa 2008; wyd. 7, Warszawa 2010; wyd. 8, Warszawa 2011; wyd. 9, Warszawa 2012; wyd. 10, Warszawa 2013; t. II, wyd. 2, Kraków 2002; wyd. 3, Kraków 2005; wyd. 4, Warszawa 2006; wyd. 5, Warszawa 2007; wyd. 6, Warszawa 2008; wyd. 7, Warszawa 2010; wyd. 8, Warszawa 2011; wyd. 9, Warszawa 2012; wyd. 10, Warszawa 2013 Michalski, Spółka [2014] .......... M. Michalski, Spółka akcyjna, wyd. 2, Warszawa 2010; wyd. 3, Warszawa 2014 Rodzynkiewicz, Komentarz ....... M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2005; wyd. 2, War- szawa 2007; wyd. 3, Warszawa 2009; wyd. 4, War- szawa 2012; wyd. 5, Warszawa 2013 Romanowski, Komentarz ........... M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie pa- pierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 2003 Naworski, Strzelczyk, Siemiątkowski, Potrzeszcz, Komentarz. Spółka z o.o. .......... J. P. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz do Kodeksu spółek hand- lowych. Spółka z o.o., Warszawa 2001 Sobolewski, Komentarz ............. L. Sobolewski (red.), Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999 Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH ........................ S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwa- ja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, XV Wykaz skrótów wyd. 1, Warszawa 2001; wyd. 2, Warszawa 2006, wyd. 3, Warszawa 2012; t. II, wyd. 1, Warszawa 2002, wyd. 2, Warszawa 2005, wyd. 3, Warszawa 2014; t. III, wyd. 1, Warszawa 2003; wyd. 2, War- szawa 2008, wyd. 3, Warszawa 2013; t. IV, wyd. 1, Warszawa 2004, wyd. 2, Warszawa 2009, wyd. 3, Warszawa 2012; Suplement do t. IV, Warszawa 2004; Suplement do t. I–IV, Warszawa 2010; t. V, wyd. 1, Warszawa 2004; wyd. 2, Warszawa 2008 Strzępka, Komentarz KSH ........ Kodeks spółek handlowych. Komentarz (red. J. A. Strzępka), wyd. 1, Warszawa 2001; wyd. 2, Warszawa 2003; t. I i II, wyd. 3, Warszawa 2005; wyd. 4, Warszawa 2009, wyd. 5, Warszawa 2012; wyd. 6, Warszawa 2013 System PrCyw ........................... System prawa cywilnego, praca zbiorowa, t. I, wyd. 1, Ossolineum 1974, wyd. 2, Ossolineum 1985; t. II, Ossolineum 1977; t. III, cz. 1, Ossoline- um 1981; t. III, cz. 2, Ossolineum 1976; t. IV, Os- solineum 1986 System PrHandl, t. [] ................. System Prawa Handlowego, t. 1, Warszawa 2009; t. 2A, wyd. 1, Warszawa 2007; t. 2B, wyd. 1, War- szawa 2007; t. 2, wyd. 2, Warszawa 2012; t. 5, wyd. 1, Warszawa 2001 (seria Prawo Gospodar- cze i Handlowe), wyd. 2, Warszawa 2006, wyd. 3, Warszawa 2011; t. 7, wyd. 1, Warszawa 2007, wyd. 2, Warszawa 2013; t. 8, Warszawa 2010; t. 9, Warszawa 2013; t. 10, Warszawa 2012 System PrPryw, t. [ ] ................. System Prawa Prywatnego, t. 1, wyd. 1, Warszawa 2007; wyd. 2, Warszawa 2012; t. 2, wyd. 1, War- szawa 2002; wyd. 2, Warszawa 2008; Suplement do t. 2, Warszawa 2004; t. 3, wyd. 1, Warszawa 2003, wyd. 2, Warszawa 2007; wyd. 3, Warszawa 2013; t. 4, wyd. 1, Warszawa 2005, wyd. 2, War- szawa 2007; wyd. 3, Warszawa 2012; t. 5, War- szawa 2006; wyd. 2, Warszawa 2012; t. 6, War- szawa 2009; Suplement do t. 6, Warszawa 2010; t. 7, wyd. 1, Warszawa 2001, wyd. 2, Warszawa 2004, wyd. 3, Warszawa 2011; t. 8, wyd. 1, War- szawa 2004, wyd. 2, Warszawa 2011; t. 9, Warsza- wa 2010; t. 10, Warszawa 2009, wyd. 2, Warszawa 2013; t. 11, Warszawa 2009; t. 12, Warszawa 2003, 2011; t. 13, wyd. 1, Warszawa 2003, wyd. 2, War- szawa 2007, wyd. 3, Warszawa 2013; t. 14A, War- szawa 2012; t. 14B Warszawa 2012; t. 15, Warsza- wa 2013; t. 16, Warszawa 2008; t. 17A, Warszawa 2010; t. 17B, Warszawa 2010; t. 18, wyd. 1, War- szawa 2005, wyd. 2, Warszawa 2010, Suplement do t. 18, Warszawa 2006; t. 19, Warszawa 2006; t. 20 (w przygotowaniu 1. wyd.) Sójka, Komentarz ...................... T. Sójka (red.), Ustawa o ofercie publicznej i wa- runkach wprowadzania instrumentów finansowych XVI Wykaz skrótów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spół- kach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010; Wierzbowski, Sobolewski, Wajda, Prawo rynku kapitałowego ............................. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.) Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2012 Włodyka, Prawo papierów ......... Prawo papierów wartościowych (red. S. Włodyka), Kraków 1994 2. Organy orzekające NSA ........................................... Naczelny Sąd Administracyjny SN ............................................. Sąd Najwyższy WSA .......................................... Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma, publikatory BSN ........................................... Biuletyn Sądu Najwyższego MoP ........................................... Monitor Prawniczy MoPod ....................................... Monitor Podatkowy MSiG ......................................... ONSA ONSA ........................................ Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj- nego ONSAiWSA .............................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjne- go i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSN ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orze- czeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orzeczenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzeczni- ctwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982 r.), Orzecznictwo Sądu Naj- wyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 1.1.2003 r.) OSNK ........................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSPiKA ..................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- żowych (w latach 1957–1989) OTK-A ...................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A PB .............................................. Prawo Bankowe PiP ............................................. Państwo i Prawo PPH ........................................... Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. ........................................ Prawo Spółek PUG ........................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 4. Inne skróty ang. ............................................ język angielski/po angielsku art. ............................................. artykuł XVII Wykaz skrótów cz. .............................................. część EBC ........................................... Europejski Bank Centralny EOG .......................................... Europejski Obszar Gospodarczy EUNGiPW ................................ Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów War- tościowych itp. ............................................. i temu podobne KDPW S.A. ............................... Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. KE ............................................. Komisja Europejska KNF ........................................... Komisja Nadzoru Finansowego KPWiG ...................................... Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (istniała w latach 1991–2006) lit. .............................................. litera m.in. .......................................... między innymi Min. ........................................... Minister n. ................................................ następna (-e, -y) Nb .............................................. numer brzegowy NBP ........................................... Narodowy Bank Polski niepubl. ...................................... niepublikowana (-e, -y) np. .............................................. na przykład Nr .............................................. numer pkt ............................................. punkt por. ............................................ porównaj post. ........................................... postanowienie poz. ............................................ pozycja przyp. aut. .................................. przypis autora r. ................................................ rok red. ............................................ redakcja Regulamin GPW ....................... Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z 4.1.2006 r. ze zm. do- stępny na stronie internetowej: http://www.gpw.pl s. ................................................ strona (-y) S.A. ........................................... spółka akcyjna t. ................................................ tom tj. ............................................... to jest t.j. .............................................. tekst jednolity tzn. ............................................. to znaczy tzw. ............................................ tak zwane uchw. ......................................... uchwała UE ............................................. Unia Europejska ust. ............................................. ustęp Uzasadnienie projektu OfertaPublU .............................. uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Sejm IV kadencji, druk Nr 3970 z 26.4.2005 r. Uzasadnienie do ZmOfertaPublU z 4.9.2008 r. ............................... uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do XVIII Wykaz skrótów zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw, Sejm VI kadencji, druk Nr 63 z 6.11.2007 r. Uzasadnienie do ZmOfertaPublU z 2013 r. ..... uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Sejm VII kadencji, druk Nr 903 z 14.11.2012 r. WE ............................................ Wspólnota Europejska wyd. ........................................... wydanie wyr. ............................................ wyrok w zw. ......................................... w związku zd. .............................................. zdanie ze sprost. .................................... ze sprostowaniem ze zm. ........................................ ze zmianami zob. ............................................ zobacz XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: