Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 002683 20658447 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-9064-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jacek Matarewicz adwokat, doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Oddziale
Mazowieckim Krajowej Izby Doradców Podatkowych; lider zespołu podatku akcyzowego w jednej z wiodących polskich kancelarii podatkowych, zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów
z branży alkoholowej, energetycznej, tytoniowej oraz motoryzacyjnej, występuje jako pełno-
mocnik polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w sporach z organami administracji podatko-
wej dotyczących podatku akcyzowego; prowadzi szkolenia z zakresu akcyzy; autor wielu opinii,
ekspertyz, publikacji oraz komentarzy.

Komentarz zawiera praktyczne omówienie problemów występujących w trakcie stosowania prze-
pisów ustawy o podatku akcyzowym oraz związanych z tą ustawą aktów wykonawczych. W pracy
przedstawiono liczne przykłady orzeczeń sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, interpretacji urzędowych oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie.
W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o po-
datku akcyzowym obowiązujące od 1 i 8 stycznia 2015 r., 1 kwietnia 2015 r., 1 września 2015 r.,
a także 1 stycznia 2016 r., w tym odnoszące się do takich kwestii jak:
stosowanie zabezpieczeń akcyzowych,
zniesienie odrębnego druku INF informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatko-
wym,
nowe zasady opodatkowania akcyzą suszu tytoniowego sprzedawanego przez pośredniczące
podmioty tytoniowe,
uproszczenie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych,
odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia
piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji.
Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych,
a także osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego. Ze względu na oma-
wiane zagadnienia zainteresuje szefów departamentów podatkowych w spółkach energetycznych
oraz inne osoby, które stykają się z omawianą tematyką.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ustawa o podatku akcyzowym Komentarz Jacek Matarewicz KOMENTARZE PRAKTYCZNE 2. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne Ewa Wiater Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-296-9 2. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści 15 23 29 31 31 41 89 94 94 95 97 100 101 105 108 108 112 120 121 121 122 122 123 5 Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przedmiot ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Słowniczek ustawowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Klasyfikacja wyrobów według CN] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Podstawa ustalania ulg i zwolnień] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Konkretyzacja przedmiotu opodatkowania] . . . . . . . . . . . . . . . [Odpowiednie stosowanie ustawy – Ordynacja podatkowa do postępowań akcyzowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Współpraca administracyjna w dziedzinie akcyzy] . . . . . . . . . . [Mosty transgraniczne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wiążąca informacja taryfowa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Procedury celne a akcyza] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Art. 7a. Art. 7b. Art. 7c. Dział Ia. Wiążąca informacja akcyzowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wiążąca informacja akcyzowa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wniosek o WIA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Badanie wyrobu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Termin wydania decyzji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Termin ważności WIA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Odmowa wydania WIA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przetwarzanie danych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Biuletyn Informacji Publicznej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7d. Art. 7e. Art. 7f. Art. 7g. Art. 7h. Art. 7i. Art. 7j. Art. 7k. www.wolterskluwer.pl Spis treści Dział II. Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 8. Art. 9. Art. 9a. Art. 9b. Art. 9c. Art. 10. Art. 11. Art. 11a. Art. 11b. Art. 12. Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przedmiot opodatkowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przedmiot opodatkowania – energia elektryczna] . . . . . . . . . . . [Przedmiot opodatkowania – wyroby węglowe] . . . . . . . . . . . . [Przedmiot opodatkowania – susz tytoniowy] . . . . . . . . . . . . . . [Przedmiot opodatkowania – wyroby gazowe] . . . . . . . . . . . . . [Obowiązek podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Obowiązek podatkowy – energia elektryczna] . . . . . . . . . . . . . [Obowiązek podatkowy – susz tytoniowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . [Obowiązek podatkowy – wyroby gazowe] . . . . . . . . . . . . . . . . [Obowiązek podatkowy w dniu stwierdzenia czynności przez organy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Podatnik akcyzy. Właściwość organów podatkowych . . . . . . [Podatnicy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Właściwość organów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Właściwość organów w sprawach znaków akcyzy] . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rejestracja podmiotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Rejestracja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Podmiot reprezentujący] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Rejestr podatników] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wyrejestrowanie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów dokumentów rejestracyjnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3a. Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych . . . . . [Rejestr pośredniczących podmiotów tytoniowych] . . . . . . . . . . [Podmioty mogące być pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Podmiot reprezentujący pośredniczący podmiot tytoniowy] . . [Wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Warunki wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Decyzja o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Art. 16a. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 20a. Art. 20b. Art. 20c. Art. 20d. Art. 20e. Art. 20f. 6 124 124 139 147 155 162 168 176 182 184 185 186 186 197 214 217 217 230 231 233 235 236 239 239 240 241 242 244 245 www.wolterskluwer.pl Art. 20g. Art. 20h. Art. 20i. Art. 25. Art. 26. Art. 21. Art. 21a. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 24a. Art. 24b. Art. 24c. [Odmowa wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Decyzja o wykreśleniu z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Delegacja dla Ministra Finansów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy . . . . . . . . . . [Deklaracje podatkowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Deklaracje od wyrobów węglowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przedpłata akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wpłaty dzienne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Deklaracje – energia elektryczna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Deklaracje – susz tytoniowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Deklaracje – wyroby gazowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Dowolna właściwość organów w sprawie deklaracji – centrum obsługi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Postępowanie w przypadku importu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Import] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – prawo celne] . . [Przedawnienie należności celnych a określenie kwoty akcyzy z tytułu importu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zwolnienia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zwolnienia dla instytucji i organizacji prawa międzynarodowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zwolnienia wyrobów węglowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zwolnienia wyrobów gazowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [System prowadzący do osiągnięcia celów służących ochronie środowiska oraz podwyższeniu efektywności energetycznej] . . [Zwolnienie energii wykorzystywanej przez zakład energochłonny] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Szczególne przypadki zwolnień ze względu na przeznaczenie oraz warunki ich stosowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Szczególne zwolnienia dotyczące paliw silnikowych] . . . . . . . . [Zwolnienia WNT w celach niehandlowych] . . . . . . . . . . . . . . . . [Szczególne zwolnienia dla importu paliw i smarów] . . . . . . . . Art. 31a. Art. 31b. Art. 31c. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 31d. Art. 32. Spis treści 247 248 249 250 250 276 277 283 285 287 287 289 290 290 292 292 297 300 301 301 323 327 348 366 366 372 397 399 401 7 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. [Zwolnienia importu wyrobów tytoniowych i alkoholowych w bagażu osobistym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zwolnienia importu wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych o charakterze okazjonalnym] . . . . . . . . . . . . . . . . [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zwolnień] . . . . . . . [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zwolnień] . . . . . . . Art. 40. Art. 41. Art. 41a. Art. 41b. Art. 41c. Art. 41d. Art. 41e. Art. 41f. Art. 41g. Dział III. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy] . . . . . . . [Zasady stosowania procedury zawieszenia poboru] . . . . . . . . . [Przemieszczanie wyrobów akcyzowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Projekt e-AD] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Podmiot odbierający] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zmiana miejsca przeznaczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Raport odbioru] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Niedostępność systemu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Niedostępność systemu – dokument zastępujący raport odbioru] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Informacje przesyłane do systemu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy] . . . . . . . . [Delegacja dla Ministra Finansów w związku z dokumentowaniem procedury zawieszenia poboru] . . . . . . . . [Inne przypadki zakończenia procedury zawieszenia poboru] . . [Zobowiązanie podatkowe w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [System] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Składy podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41h. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. [Zastosowanie składów podatkowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Magazynowanie wyrobów energetycznych w jednym zbiorniku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego] . . . . . . . . . . [Wymogi co do miejsca magazynowania wyrobów] . . . . . . . . . [Wydanie zezwolenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Numer akcyzowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Obowiązek posługiwania się numerem akcyzowym] . . . . . . . . [Odmowa wydania lub cofnięcie zezwolenia] . . . . . . . . . . . . . . (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46. Art. 47. Art. 47a. Art. 48. Art. 48a. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. 8 402 405 407 408 411 411 411 417 428 436 437 438 439 444 446 447 448 455 456 459 459 461 461 477 478 486 487 492 493 493 497 www.wolterskluwer.pl Art. 54. [Zezwolenie wyprowadzenia wyrobów z cudzego składu podatkowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie składów podatkowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Podmiot pośredniczący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55. Art. 56. Art. 56a. [Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Magazynowanie wyrobów przez podmiot pośredniczący] . . . . Rozdział 4. Zarejestrowani odbiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57. Art. 58. Art. 59. [Warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy] . . . . . . . . . . . . . [Obowiązki zarejestrowanego odbiorcy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60–62. (uchylone). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5a. Zarejestrowani wysyłający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany wysyłający] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego] . . . . . . . . . . [Obowiązki zarejestrowanego wysyłającego] . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zabezpieczenie akcyzowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62b. Art. 62c. Art. 62a. Spis treści 497 503 504 504 509 509 509 520 522 531 531 531 531 534 535 535 535 540 546 558 560 563 563 567 568 568 569 573 574 9 Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. [Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . . . . . . . . . . [Rodzaje zabezpieczeń akcyzowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Formy zabezpieczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Depozyt w walucie polskiej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Gwarant] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wybór formy zabezpieczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Odmowa przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . . . . . [Żądanie uzupełnienia lub przedłużenia zabezpieczenia] . . . . . . [Pokrycie zobowiązania z zabezpieczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zwrot zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Brak odsetek od kwoty zwracanego zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 76. [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie potwierdzenia zabezpieczenia składanego przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia z zapłaconą akcyzą] . . . . . . Rozdział 7. Wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Obowiązki podatnika przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu z akcyzą zapłaconą poza Polską] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przedstawiciel podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Warunki i obowiązki przedstawiciela podatkowego] . . . . . . . . [Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zwrot akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Reklamacja wyrobów akcyzowych wykorzystywanych następnie do produkcji kolejnych wyrobów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Reklamacja wyrobów akcyzowych podlegających niszczeniu] . Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 83a. Rozdział 8. Zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zezwolenia akcyzowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84. Rozdział 9. Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . [Rozliczanie ubytków akcyzowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Dział IV. Wyroby akcyzowe – przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wyroby energetyczne i energia elektryczna . . . . . . . . . . . . . . [Katalog wyrobów energetycznych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Produkcja wyrobów energetycznych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Podstawa opodatkowania wyrobów energetycznych oraz energii elektrycznej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Stawki akcyzy na wyroby energetyczne oraz energię elektryczną] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Znakowanie i barwienie olejów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 90. Art. 91. Art. 91a. Art. 91b. Art. 89. 10 574 575 575 583 598 598 601 605 613 614 617 617 619 619 635 635 635 640 645 651 680 681 682 682 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Rozdział 2. Napoje alkoholowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Katalog napojów alkoholowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Stawka akcyzy na alkohol etylowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Akcyza od piwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Akcyza od win] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Napoje fermentowane] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Akcyza od wyrobów pośrednich] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Katalog wyrobów tytoniowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Akcyza od suszu tytoniowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98. Art. 99. Art. 99a. Dział V. Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych . . . . . . . . . . . . . . Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 106. Art. 107. Art. 108. Art. 109. Art. 110. Art. 110a. [Zwolnienie dla karetek pogotowia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 111. [Samochody osobowe – przedmiot opodatkowania] . . . . . . . . . [Samochody osobowe – obowiązek podatkowy] . . . . . . . . . . . . [Samochody osobowe – podatnik] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Samochody osobowe – płatnik podatku] . . . . . . . . . . . . . . . . . [Podstawa opodatkowania – samochody osobowe] . . . . . . . . . . [Samochody osobowe – stawka akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Samochody osobowe – deklaracje] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Samochody osobowe – zwrot akcyzy na wniosek] . . . . . . . . . . (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Samochody osobowe – potwierdzenie zapłaty akcyzy] . . . . . . [Samochody osobowe – zwolnienie mienia osobistego] . . . . . . [Samochód osobowy przywożony czasowo do celów prywatnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Samochód osobowy stanowiący mienie przesiedleńcze] . . . . . [Delegacja dla Ministra Finansów do określenia innych zwolnień samochodów osobowych w rozporządzeniu] . . . . . . . . . . . . . . . Art. 112. Art. 113. Dział VI. Znaki akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Obowiązek oznaczania znakami akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wyroby oznaczane znakami akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wytwórca znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów znakami akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Moment oznaczenia wyrobów znakami akcyzy] . . . . . . . . . . . . Art. 114. Art. 115. Art. 116. Art. 117. 682 682 683 687 697 698 702 702 702 705 713 718 718 728 731 732 734 738 739 741 745 745 748 753 755 759 761 763 763 763 764 765 769 11 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 118. Art. 119. [Zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy] . . . . . . . [Zwolnienia z obowiązku oznaczania określone przez Ministra Finansów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 Art. 120. Art. 121. Art. 122. Art. 123. Art. 124. Art. 125. Art. 126. Art. 127. Art. 128. Art. 129. Rozdział 2. Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . [Sposób nanoszenia znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Nanoszenie znaków akcyzy na opakowania nietypowe] . . . . . . [Delegacja dla Ministra Finansów w zakresie określenia sposobu nanoszenia znaków akcyzy w rozporządzeniu] . . . . . . . . . . . . . [Zgoda na zdjęcie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Kasowanie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Procedura otrzymywania znaków akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . [Otrzymywanie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wniosek o wydanie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Odmowa wydania lub sprzedaży znaków] . . . . . . . . . . . . . . . . [Podmioty wydające znaki akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wzory wniosków – delegacja dla Ministra Finansów] . . . . . . . . Rozdział 4. Prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy [Zbywanie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Ewidencja znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Rozliczenie z przekazanych znaków] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Znaki uszkodzone i zniszczone] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Nowe wzory znaków; zwrot znaków niewykorzystanych] . . . . [Zwrot wpłaconych kwot w przypadku zwrotu znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Terminy naniesienia znaków na opakowania] . . . . . . . . . . . . . . [Sposób zwrotu znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Straty znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 130. Art. 131. Art. 132. Art. 133. Art. 134. Art. 135. Art. 136. Art. 137. Art. 138. 774 776 776 778 779 806 808 809 809 817 820 821 822 822 822 824 830 832 832 835 836 841 841 844 844 847 848 849 850 851 852 Dział VIa. Ewidencje i inne dokumentacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138a. [Ewidencja składów podatkowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138b. [Ewidencja zarejestrowanego wysyłającego] . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138c. [Ewidencja WNT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138d. [Księgi kontroli – alkohol] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138e. [Ewidencja dokumentów handlowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138f. [Ewidencja wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138g. [Ewidencja suszu tytoniowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 138h. [Ewidencja energii elektrycznej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138i. [Ewidencja wyrobów węglowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138j. [Ewidencja wyrobów gazowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138k. [Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138l. [Ewidencja znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138m. [Protokoły] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138n. [Spis wyrobów nieprawidłowo oznaczonych] . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138o. [Dokumenty produkcyjne dotyczące wina i piwa] . . . . . . . . . . . Art. 138p. [Forma prowadzonych ewidencji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138q. [Okres przechowywania ewidencji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138r. [Zestawienie dokumentów dostawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138s. [Delegacja dla Ministra Finansów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 139. Art. 140. Art. 141. Art. 142. Art. 143. Art. 144. Art. 145. Art. 146. Art. 147. Art. 148. Art. 149. Art. 150. Art. 151. Art. 152. Art. 153. [Zmiana w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zmiana w przepisach o autostradach płatnych] . . . . . . . . . . . . [Zmiana w przepisach o numerze identyfikacji podatkowej] . . . [Zmiany w ustawie – prawo energetyczne] . . . . . . . . . . . . . . . . [Zmiany w ustawie – prawo o ruchu drogowym] . . . . . . . . . . . [Zmiany w kodeksie karnym skarbowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zmiany w przepisach dotyczących wytwarzania alkoholu i wyrobów tytoniowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów winiarskich] . . . . [Zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług] . . . . . . . . . [Zmiana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej] . . . [Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zmiany w przepisach o wyrobie napojów spirytusowych] . . . . [Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów energetycznych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 857 858 860 861 862 865 866 867 868 869 871 872 872 872 872 872 873 873 873 873 874 874 874 874 874 875 875 875 13 www.wolterskluwer.pl 876 876 877 878 879 879 879 880 880 881 881 882 882 883 883 883 883 883 885 897 Spis treści Art. 154. Art. 155. Art. 156. Art. 157. Art. 158. Art. 159. Art. 160. Art. 161. Art. 162. Rozdział 2. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Obowiązek podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Rejestracja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zezwolenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zabezpieczenia akcyzowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Postępowania w sprawie zwrotu akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zezwolenie wyprowadzenia oraz podmioty pośredniczące] . . . [Dopuszczalne ubytki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wyroby energetyczne powstałe jako produkt uboczny] . . . . . . [Fakturowanie energii sprzedawanej na przełomie lutego i marca 2009 r.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Opodatkowanie wyrobów węglowych i koksu] . . . . . . . . . . . . . [Opodatkowanie gazu ziemnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Prawo Ministra Finansów do obniżenia stawek akcyzy] . . . . . . [Najpopularniejsza kategoria cenowa papierosów] . . . . . . . . . . [Znaki akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Uchylenie ustawy z 2004 r.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Data wejścia w życie ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 163. Art. 164. Art. 165. Art. 166. Art. 167. Art. 168. Art. 169. Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. Akty prawne dyrektywa 92/83/EWG dyrektywa 92/84/EWG dyrektywa 2003/96/WE dyrektywa 2006/112/WE dyrektywa 2008/118/WE dyrektywa 2009/119/WE dyrektywa 2011/64/UE – dyrektywa Rady 92/83/EWG z  dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i  napojów alkoholowych (Dz. Urz. UE L  316 z  31.10.1992, s.  21; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 206, z późn. zm.) – dyrektywa Rady 92/84/EWG z  dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. UE L 316 z 31.10.1992, s. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 213) – dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramo- wych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, s. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 405, z późn. zm.) – dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.) – dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w spra- wie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchyla- jąca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, s. 12, z późn. zm.) – dyrektywa Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. na- kładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopo- chodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 9.10.2009, s. 9) – dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w spra- wie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L 176 z 5.07.2011, s. 24) 15 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów k.c. k .k . k .k .s . Konstytucja RP k .p . k.p.a. k.p.c. k .p .k . k.s.h. o .p . p.p.s.a. pr. bank. pr. cel. p .r .d . pr. energ. r .d .d . r.d.u. 16 – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karne- go (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 858 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alko- hol etylowy (Dz. U. poz. 2285) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i do- puszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 2175) www.wolterskluwer.pl r .e .d . r.o.w.a. rozporządzenie 2658/87 rozporządzenie 3199/93 rozporządzenie 884/2001 rozporządzenie 2073/2004 rozporządzenie 684/2009 rozporządzenie 282/2011 rozporządzenie 389/2012 rozporządzenie 162/2013 Wykaz skrótów – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyro- bów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 2361) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 2283) – rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w spra- wie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z 7.09.1987, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, s. 382, z późn. zm.) – rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowite- go skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L 288 z 23.11.1993, s. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 249, z późn. zm.) – rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dotyczące dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiar- skich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 128 z 10.05.2001, s. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal- ne, rozdz. 3, t. 32, s. 202, z późn. zm.) – archiwalny – rozporządzenie Rady (WE) nr 2073/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych (Dz. Urz. UE L 359 z 4.12.2004, s. 1) – archiwalny – rozporządzenie Komisji (WE) nr  684/2009 z  dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemiesz- czania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia pobo- ru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, s. 24, z późn. zm.) – rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr  282/2011 z  dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, s. 1, z późn. zm.) – rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 (Dz. Urz. UE L 121 z 8.05.2012, s. 1, z późn. zm.) – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia 17 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów r .p .s .p . r.z.a. r.z.a.w.a. r.z.p.a. TFUE TUE u.a.p. u.b.b.c. u.e.e. u.g.t. u.o.d.o. u.o.i.f. u.o.z.e. u.p.a. u.p.e.a. u.s.d.g. 18 (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L 49 z 22.02.2013, s. 55) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca od- bioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podat- kowego (Dz. U. poz. 2234) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. poz. 2326) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w  sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1053 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 195 z późn. zm.) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsoli- dowana: Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47) – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 13) – ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o  Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 641 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopa- liwach ciekłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 775 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 197 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan- sowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach ener- gii (Dz. U. poz. 478 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz.  1619 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo- darczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów ustawa o SC ustawa o VAT – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 990 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ustawa z 2004 r. – ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. ustawa z 2013 r. – ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) akcyzowym (Dz. U. poz. 1231) ustawa z 2015 r. – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku ak- cyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.  1479 z późn. zm.) u.w.w. u.z.r.n. w.k.c. z 1992 r. w.k.c. z 2013 r. – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1104 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, pro- duktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowa- nia w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego pań- stwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1695 z późn. zm.) – rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, s. 307, z późn. zm.) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, s. 1) 2. Organy orzekające DIC DIS IC IS MF NSA NUC SA SN TK TSUE – Dyrektor Izby Celnej – Dyrektor Izby Skarbowej – Izba Celna – Izba Skarbowa – Minister Finansów – Naczelny Sąd Administracyjny – Naczelnik Urzędu Celnego – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów URE US WSA 3. Publikatory – Urząd Regulacji Energetyki – Urząd Skarbowy – wojewódzki sąd administracyjny Dor . Pod . Dz. Urz. MF Dz . Urz . UE/WE M. Pod. – Doradztwo Podatkowe – Dziennik Urzędowy Ministra Finansów – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej/Wspólnoty Europejskiej – Monitor Podatkowy – Administracyjny Dokument Towarzyszący – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – kod Nomenklatury Scalonej zgodny z załącznikiem I do rozpo- rządzenia Rady (EWG) nr  2658/87 z  dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w spra- wie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z 7.09.1987, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, s. 382, z późn. zm.) – Kod CN obowiązujący w dacie wejścia w życie ustawy o podat- 4. Pozostałe ADT CBOSA CEIDG CN CN 2009 e -AD EFTA IRGiT KE KRS NBP NIP ORINS PKWiU S-PL S-UE System UDT VAT WDT WIA 20 ku akcyzowym (od 1 marca 2009 r.) – elektroniczny Administracyjny Dokument – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych – Komisja Europejska – Krajowy Rejestr Sądowy – Narodowy Bank Polski – Numer Identyfikacji Podatkowej – Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – polski skład podatkowy – skład podatkowy w innym kraju UE (niż Polska) – System EMCS – system przemieszczania oraz nadzoru wyro- bów akcyzowych – uproszczony dokument towarzyszący – podatek od towarów i usług – wewnątrzwspólnotowa dostawa – wiążąca informacja akcyzowa www.wolterskluwer.pl WIT WNT ZUS – wiążąca informacja taryfowa – wewnątrzwspólnotowe nabycie – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wykaz skrótów 21 www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie Wprowadzenie Niniejsza publikacja jest kompleksowym komentarzem do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), na- pisanym przez praktyka zajmującego się na co dzień świadczeniem doradztwa podat- kowego na rzecz podmiotów m.in. z branż: energetycznej (paliwa, wyroby gazowe, wyroby węglowe), energii elektrycznej, tytoniowej, alkoholowej oraz motoryzacyjnej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zarówno drobnych przedsiębiorców (np. sprowadzających samochody osobowe do Polski, prowadzących hurtownie alko- holowe lub sprzedających węgiel), jak i największych w Polsce spółek (np. zajmujących się obrotem energią elektryczną lub jej dystrybucją albo produkujących paliwa). Publikacja zawiera wiele odniesień do problemów, z którymi borykają się osoby zawo- dowo rozliczające akcyzę w przedsiębiorstwach i z których istnienia często nie zdają sobie sprawy ci, których wiedza o akcyzie ogranicza się jedynie do lektury przepisów. Z tego też powodu znajdują się w niej liczne przykłady orzeczeń sądów administra- cyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, interpretacji urzędowych oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie. Miejscami autor posłużył się własnymi przykła- dami, co powinno ułatwić zrozumienie problematyki. Komentarz do poszczególnych artykułów ustawy jest uzupełniony licznymi odwoła- niami do aktów wykonawczych, bez których omówienie przepisów ustawowych byłoby niezupełne. Autor zwrócił również uwagę na kwestie wątpliwe, co do których stano- wisko organów podatkowych nie zawsze jest spójne. Szczególny nacisk położono na przybliżenie najnowszych zmian do ustawy, a także aktów wykonawczych wprowadzanych sukcesywnie w trakcie 2015 r., z których część weszła w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r. W  odniesieniu do zmian legislacyjnych, które weszły w  życie z  dniem 1 stycznia 2015 r., omówiono m.in. te wprowadzone ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwie- 23 www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie niu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662), włączającej do polskie- go porządku prawnego instytucję wiążącej informacji akcyzowej. Ponadto na mocy tej ustawy m.in.: – odstąpiono od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego o formie (pa- pierowa/elektroniczna) prowadzonej ewidencji akcyzowej, – wprowadzono ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi, – wprowadzono ułatwienia dla tzw. małych winiarni i rolników wytwarzających wina. Dodatkowo spośród zmian obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. omówiono te wpro- wadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z re- alizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877 z późn. zm.), przewidujące m.in. zmianę zasad opodatkowania cygar i cygaretek oraz papierosów z tytoniu do palenia lub cygar wytwarzanych przy użyciu maszyn udostępnianych w miejscach sprzedaży detalicznej. Pozostając przy zasadach rozliczenia akcyzy, uwzględniono zmiany w stawkach akcyzy na paliwa silnikowe wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015 (M.P. poz. 1148). Nie zabrakło również odniesień do ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmia- nie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1559), która z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadziła zmiany mające na celu objęcie opłaty paliwo- wej zabezpieczeniem akcyzowym, a także uprawniła Ministra Finansów do corocznego aktualizowania stawek akcyzy na niektóre paliwa. Poświęcono także sporo uwagi zmianie, która weszła w życie 8 stycznia 2015 r. na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 18), wprowadzającej zwolnienie z akcyzy dla karetek pogotowia (ambulansów). Ze zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2015 r. skoncentrowano się na tych wprowa- dzonych ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, usta- wy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 211). W zmianach tych chodziło o określenie innej niż dotychczas właściwości miejscowej organów podatkowych właściwych w zakresie postępowań dotyczących zwrotu akcyzy oraz zwrotu kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy, kwoty na po- krycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy, należności za legalizacyjne znaki akcyzy lub należności za legalizacyjne znaki akcyzy pomniejszone o koszty ich wytworzenia. Ustawa ta zainicjowała zmianę mającą doprowadzić do rozliczeń podatnika wyłącznie z jedną izbą celną. Celem ich było zapewnienie, aby w sytuacji zaistnienia potrzeby złożenia wyjaśnień czy też dokumentów przedsiębiorca i podatnik kontaktowali się 24 www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie tylko z jednym organem celnym. Kontynuacją tych zmian są zmiany wprowadzone 1 października 2015 r., związane m.in. z wyznaczeniem Dyrektora Izby Celnej w Kra- kowie jako organu odpowiedzialnego za rozliczanie akcyzy z podatnikami. Uwzględniono też zmiany, które weszły w życie 1 września 2015 r., wynikające z usta- wy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 z późn. zm.), tj. możliwości złożenia deklaracji akcyzowych w każdym urzędzie celnym lub urzędzie skarbowym, w którym jest prowadzone centrum obsługi. Nie pominięto również obszernych zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. Usta- wa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479 z późn. zm.) zakłada: 1) zniesienie odrębnego druku INF – informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym; 2) umożliwienie korzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z wy- korzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych oraz podmiotowi uru- chamiającemu nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe lub wyroby ga- zowe, a także doprecyzowanie pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej; 3) zmianę zasad opodatkowania akcyzą suszu tytoniowego sprzedawanego przez po- średniczące podmioty tytoniowe; 4) zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji che- micznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych lub w pro- cesach mineralogicznych; 5) rozszerzenie możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych przy obej- mowaniu procedurą wywozu alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach; 6) doprecyzowanie regulacji dotyczących wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, np. określenie katalogu przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy, odstąpienie od obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego; 7) doprecyzowanie regulacji w zakresie opodatkowania strat olejów smarowych oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na prze- znaczenie przez objęcie ich definicją ubytków wyrobów akcyzowych; 8) zmiany przepisów dotyczących zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, m.in. przez zmniejszenie minimalnych wysokości obrotu oraz wielkości powierzchni magazynowych dla podmiotów prowadzących dzia- łalność w formie usługowych składów podatkowych typu magazynowego; 9) wydłużenie terminu nałożenia otrzymanych znaków akcyzy, zwrotu niewyko- rzystanych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy oraz wydłużenie okresu ważności znaków akcyzy w przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy; 25 www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie 10) rozszerzenie przypadków, w których dopuszcza się przemieszczanie na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy pomiędzy składami podatkowymi; 11) odstąpienie od obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie jako warunku zwolnienia tych wyrobów od akcyzy; 12) zmiany uproszczeniowe w zakresie przepisów dotyczących warunków magazyno- wania wyrobów akcyzowych; 13) doprecyzowanie przepisów dotyczących dokonywania przeładunku olejów sma- rowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym w sytuacji, gdy dochodzi do zmiany środka transportu, a przeładowywane oleje smarowe w całości są przemieszczane do jednego miejsca odbioru wskazanego w dokumencie handlowym; 14) zmiany uproszczeniowe w sposobie stosowania zabezpieczeń akcyzowych; 15) odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji; 16) zmiany przepisów z zakresu podatku akcyzowego i kontroli mające na celu uprosz- czenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych: a) umożliwienie wnoszenia zastrzeżeń do protokołu z kontroli obrachunkowej, b) wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwole- nia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego, c) wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i o urzędowe sprawdzenie, d) odstąpienie od przeprowadzania urzędowego sprawdzenia po wznowieniu dzia- łalności, e) dodanie w ustawie o podatku akcyzowym nowego działu, regulującego kwestie związane z ewidencjami i innymi dokumentacjami; 17) wprowadzenie możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowe- go w zakresie akcyzy, w sytuacji gdy czynności prawne podlegające opodatkowaniu akcyzą są dokonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą wy- stępują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych; 18) wprowadzenie regulacji umożliwiającej korektę ilości wyrobów gazowych podlega- jących zwolnieniu od akcyzy, określonej w umowie stanowiącej warunek ich zwol- nienia od akcyzy, jeżeli sprzedaż tych wyrobów jest rozliczana okresowo, a umowa dotyczy również wyrobów gazowych niepodlegających zwolnieniu. W książce mowa jest również o drobniejszych modyfikacjach wprowadzonych 1 stycz- nia 2016 r. ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podat- kowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.), tj. podwyższonej stawce odsetek za zwłokę w wysokości 150 w odniesieniu do podatników akcyzy zaniżających o 25 akcyzę należną oraz zasad stosowania przepisów celnych do po- 26 www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie boru i wysokości odsetek od zaległości podatkowej między akcyzą wynikającą z de- cyzji importowej naczelnika urzędu celnego a akcyzą pobraną przez ten organ wraz z odsetkami za zwłokę od niepobranej kwoty akcyzy. W sposób syntetyczny odniesiono się do zmian w przepisach wykonawczych do ustawy akcyzowej (m.in. nowe: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, Dz. U. poz. 2326; rozporządzenie Ministra Fi- nansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji doty- czących wyrobów akcyzowych i znakó
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: