Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00023 004325 24081815 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 852
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0122-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług został napisany przez praktyków – doradców podatkowych, którzy skoncentrowali się na wyjaśnianiu zagadnień problematycznych pojawiających się w ich pracy zawodowej. W celu przystępnego zobrazowania omawianych kwestii i stawianych tez publikację wzbogacono licznymi przykładami, odwołaniami do interpretacji indywidualnych oraz orzeczeniami zarówno sądów administracyjnych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Szczególny nacisk położono na omówienie najnowszych nowelizacji. Przedstawiono zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r., a dotyczą zarówno przepisów ustawowych m.in. o małych podatnikach czy stosowania ulgi na złe długi, jak i przepisów wykonawczych, np. o fakturowaniu czy kasach rejestrujących.

W ramach zmian legislacyjnych, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r., szczególną uwagę zwrócono przede wszystkim na nowe zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych oraz na znowelizowane uregulowania w przepisach dotyczących podatników i płatników, stawek i zwolnień podatkowych.

Komentarz uwzględnia również zmiany, które – co do zasady – weszły w życie 1 października 2013 r., a dotyczą zapowiadanych od dłuższego czasu regulacji w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w podatku od towarów i usług w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Zmiany te odnoszą się do niektórych wyrobów stalowych, paliw, złota oraz niektórych odpadów i obejmują trzy obszary: rozszerzenie katalogu towarów objętego odwróconym obciążeniem, wyłączenie w niektórych przypadkach możliwości kwartalnych rozliczeń oraz wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej.

W treści przepisów uwzględniono również zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2014 r., i skomentowano najważniejsze z nich, w tym m.in. w zakresie: fakturowania, ustalania podstawy opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz procedur dotyczących drobnych przedsiębiorców.

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do praktyków, czyli księgowych, doradców podatkowych, sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów oraz osób chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie problematyki VAT.

Jacek Matarewicz – adwokat, doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, menedżer w jednej z czołowych polskich firm doradztwa podatkowego. Trener prowadzący szkolenia z zakresu VAT, akcyzy oraz prawa karnego skarbowego. Autor licznych publikacji z zakresu podatków i prawa podatkowego, w tym komentarzy do ustawy o VAT oraz dyrektywy 2006/112/WE.

Anna Piątkowska Chmiel – doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Śląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, właściciel kancelarii podatkowej. Doradza w kwestiach podatkowych oraz prowadzi księgową obsługę firm z różnych sektorów gospodarki. Zajmuje się rozliczaniem podatku VAT od samego początku jego obowiązywania w Polsce, tj. od 1993 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarz do poszczególnych działów ustawy opracowali: Anna Piątkowska-Chmiel – działy: I, II, V, VII, VIII, Xa, XII Jacek Matarewicz – działy: III, IV, VI, IX, X, XI, XIII Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne: Iwona Długoszewska Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0122-7 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) . . . . . . . . . . . 31 DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. 1–4) Art. 1 [Podatek od towarów i usług] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Podatek od towarów i usług – ogólna charakterystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Podstawowe zasady systemu podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Ustawa o podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Dyrektywy Rady UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Podatek jako źródło dochodów budżetu państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Art. 2 [Słowniczek ustawowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Słowniczek ustawowy – uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Państwo członkowskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Terytorium Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Terytorium państwa członkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Terytorium państwa trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Towary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Import towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Eksport towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Import usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Nowe środki transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Podatek od wartości dodanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Obiekty budownictwa mieszkaniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Urząd Skarbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Pierwsze zasiedlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Wytworzenie nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Działalność rolnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Gospodarstwo rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Gospodarstwo leśne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 5 Spis treści Gospodarstwo rybackie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Rolnik ryczałtowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Produkty rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Usługi rolnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Mały podatnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Usługi elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 System gazowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Wyroby akcyzowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 System elektroenergetyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Wartość rynkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Magazyn konsygnacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Prowadzący magazyn konsygnacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Zorganizowana część przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Czasopisma specjalistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Tereny budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Faktura i faktura elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Art. 2a [Mosty transgraniczne i wspólne odcinki dróg] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Art. 3 [Właściwość miejscowa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Właściwość miejscowa określona na zasadach ogólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Właściwość dla podatników wymienionych w art. 16 i 17 ustawy o VAT . . . . 82 Właściwość dla podmiotów zagranicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Właściwość w przypadku dużych urzędów skarbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Właściwość w pozostałych przypadkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Art. 4 [Ulgi i zwolnienia podatkowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 DZIAŁ II. Zakres opodatkowania (art. 5–14) Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 5–6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Art. 5 [Czynności opodatkowane] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Czynności opodatkowane podatkiem VAT – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Eksport towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Import towarów na terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Zachowanie warunków oraz form określonych prawem przy wykonywaniu czynności opodatkowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Opodatkowanie podatkiem VAT towarów przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Art. 5a [Towary wymienione w klasyfikacjach statystycznych] . . . . . . . . . . . . . . 91 Art. 6 [Czynności nieobjęte ustawą o VAT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Czynności nieobjęte ustawą o VAT – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy . . . . 98 6 Spis treści Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług (art. 7–8) . . . . . . . . . . . . . 100 Art. 7 [Dostawa towarów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Dostawa towarów – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Dzierżawa, najem, leasing lub inna umowa o podobnym charakterze . . . . . . . 105 Umowa komisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Ustanowienie i zbycie spółdzielczego prawa do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Nieodpłatne przekazanie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Prezenty o małej wartości i próbki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Transakcje łańcuchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Art. 8 [Świadczenie usług] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Uwagi ogólne – świadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych . . . . . . . . . . . . . . 114 Zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności, lub sytuacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa . . . 117 Nieodpłatne świadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Refakturowanie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 9–13) . . . . . . . . 124 Art. 9 [Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Warunki, jakie muszą spełniać nabywca i dostawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu . . . . . . . . . . . . . . 126 Art. 10 [Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – wyłączenia] . . . . . . . . . . . . . 126 Uwagi ogólne – wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów . . . . 128 Brak występowania wewnątrzwspólnotowego nabycia w określonych przypadkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Wyłączenie wewnątrzwspólnotowego nabycia ze względu na nabywcę z uwzględnieniem limitu wartościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Niewystępowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia ze względu na dostawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Art. 11 [Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – pozostałe przypadki] . . . . . . . 133 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów należących do własnego przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez siły zbrojne NATO . . . . . . . . . 135 Art. 12 [Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – wyłączenia niektórych przemieszczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Uwagi ogólne dotyczące wyłączeń z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów niektórych przemieszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Przywóz towarów w celu ich instalacji i montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Sprzedaż wysyłkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Przemieszczanie towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów . . . 137 Przemieszczenie towarów do Polski w celu ich wywozu poza terytorium Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 7 Spis treści Przemieszczenie towarów do Polski w celu ich wywozu na terytorium innego państwa członkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Przemieszczenie towarów w celu ich wyceny lub wykonania na nich prac . . . 140 Towary używane czasowo na terytorium Polski w celu świadczenia usług . . . 140 Towary używane czasowo na terytorium Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Przemieszczanie gazu i energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Art. 12a [Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – magazyn konsygnacyjny] . . 142 Art. 13 [Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Definicja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Wywóz towarów w celu ich instalacji i montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Sprzedaż wysyłkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Przemieszczanie towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów . . . 150 Przemieszczenie towarów z Polski w celu jego eksportu . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Przemieszczenie towarów z Polski, jeżeli mają być przedmiotem WDT . . . . . . 152 Przemieszczenie towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego w celu ich wyceny lub wykonania na nich prac . . . . . . . . 152 Towary używane czasowo na terytorium innego państwa Unii w celu świadczenia usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Towary używane czasowo na terytorium innego państwa członkowskiego . . . 153 Przemieszczanie gazu i energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu . . . . . . . . . . . . . 153 Pozostałe wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów . . . . . . . . . . 154 Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki Art. 14 [Spis z natury na dzień zaprzestania wykonywania czynności i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną (art. 14) . . . . . . 155 opodatkowanych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Uwagi ogólne do art. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Opodatkowanie spisu z natury na dzień zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Zwolnienie dla dostaw towarów opodatkowanych w spisie z natury . . . . . . . . 161 Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 DZIAŁ III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi (art. 15–18d) Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy (art. 15–18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Art. 15 [Podatnik] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Wykonanie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako kryterium decydujące o statusie podatnika VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Wyłączenia pewnej kategorii przychodów z opodatkowania VAT . . . . . . . . . . 168 Organy władzy publicznej jako podatnicy VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Art. 16 [Podatnik z tytułu WDT nowego środka transportu] . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Art. 17 [Inni podatnicy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Transakcje, dla których podatnikiem jest nabywca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Import usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 8 Spis treści WNT oraz dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca . . . . . . . . . 181 Dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT . . . . . 183 Art. 18 [Organy egzekucyjne jako płatnicy VAT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi (art. 18a–18d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Art. 18a [Podmioty obowiązane (uprawnione) do ustanowienia przedstawiciela podatkowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Art. 18b [Warunki dla przedstawicieli podatkowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Art. 18c [Czynności przedstawiciela podatkowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Art. 18d [Zwolnienie z obowiązku rejestracji dla podmiotów dokonujących importu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Przedstawiciel podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 DZIAŁ IV. Obowiązek podatkowy (art. 19–21) Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 19–19a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Art. 19 [Obowiązek podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Zasada ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Usługi i dostawy ciągłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Pożyczki i kredyt kupiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Trudny do zidentyfikowania moment wykonania usługi lub dostawy towaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Obowiązek podatkowy w imporcie i eksporcie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Dostawa mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Usługi transportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Usługi budowlane i dostawa nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Usługi najmu, dzierżawy, leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Przeniesienie praw autorskich, udzielenie licencji, sprzedaż znaku towarowego lub patentu itp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Dostawa wysyłkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Komis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Powiernictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Dotacje, subwencje, dopłaty o podobnym charakterze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Import usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Art. 19a [Obowiązek podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Obowiązek podatkowy od 1 stycznia 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (art. 20–20b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Art. 20 [Obowiązek podatkowy przy WDT i WNT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Art. 20a [Obowiązek podatkowy – magazyn konsygnacyjny] . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Art. 20b [Obowiązek podatkowy – magazyn konsygnacyjny] . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Transakcje wewnątrzwspólnotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 WNT oraz WDT w ramach magazynu konsygnacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników (art. 21) . . . . . . . . 229 Art. 21 [Obowiązek podatkowy – mały podatnik] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 9 Spis treści DZIAŁ V. Miejsce świadczenia (art. 22–28o) Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów (art. 22–24) . . . . . . 232 Art. 22 [Miejsce dostawy towarów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Miejsce dostawy towarów – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Miejsce dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych oraz towarów niewysyłanych ani nietransportowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Miejsce dostawy towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Miejsce dostawy towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów . . . 237 Miejsce dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Miejsce dostawy w przypadku transakcji łańcuchowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Art. 23 [Miejsce dostawy przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju] . . . . . . 240 Uwagi ogólne – sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Określenie miejsca dostawy przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju . . 244 Limity obrotów przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju . . . . . . . . . . . . 246 Dokumentowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . 247 Wyłączenia ze sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Art. 24 [Miejsce dostawy przy sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju] . . . . . 249 Uwagi ogólne – sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Miejsce dostawy i limit przy sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju . . . . . 251 Wyłączenia ze sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (art. 25–26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Art. 25 [Miejsce dostawy przy WNT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Art. 26 [Miejsce dostawy przy WNT – kryteria podmiotowe] . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów (art. 26a) . . . . . . . 255 Art. 26a [Miejsce świadczenia – import towarów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług (art. 27–28o) . . . . . 257 Art. 27–28 (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Art. 28a [Miejsce świadczenia usług – definicje] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Art. 28b [Miejsce świadczenia usług na rzecz podatników – zasady ogólne] . . . . 258 Art. 28c [Miejsce świadczenia usług na rzecz niepodatników – zasady ogólne] . . 261 Art. 28d [Miejsce świadczenia na rzecz niepodatników w przypadku usług pośredników] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Art. 28e [Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami] . . . . . . . . 263 Art. 28f [Miejsce świadczenia usług transportowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Miejsce świadczenia usług transportowych – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . 265 Usługi transportu pasażerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Usługi transportu towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Art. 28g [Miejsce świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne i inne] . . . . . 266 Usługi wstępu oraz usługi kulturalne świadczone na rzecz podatników . . . . . . 267 Usługi wstępu oraz usługi kulturalne świadczone na rzecz niepodatników . . . . 267 10 Spis treści Art. 28h [Usługi na rzecz niepodatników opodatkowane w miejscu ich wykonania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Art. 28i [Miejsce świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych] . . . . . . . . 269 Art. 28j [Miejsce świadczenia usług wynajmu środków transportu] . . . . . . . . . . 270 Krótkoterminowy wynajem środków transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Inny niż krótkoterminowy wynajem środków transportu na rzecz niepodatników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Art. 28k [Usługi elektroniczne świadczone przez podmioty zagraniczne na rzecz podmiotów z UE niebędących podatnikami] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Art. 28l [Usługi na rzecz podmiotów z krajów trzecich niebędących podatnikami] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Art. 28m [Miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz niepodatników z terytorium UE] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Art. 28n [Miejsce świadczenia usług turystyki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Art. 28o [Delegacja MF] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 DZIAŁ VI. Podstawa opodatkowania (art. 29–32) Art. 29 [Podstawa opodatkowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Obrót jako podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Podstawa opodatkowania przy cesji opodatkowanej VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych przekazaniach (świadczeniach, czynnościach) dla których nie została określona cena, oraz wewnątrzwspólnotowych przemieszczeniach wewnętrznych . . . . . . . . . . . . 287 Zaliczki, przedpłaty etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Rabaty; potwierdzenie odbioru faktury korygującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Premie pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Korekta podstawy opodatkowania przy dostawie energii, eksporcie towarów i WDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Dostawa gruntów wraz z budynkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Świadczenia złożone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Karty paliwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Usługi agencji reklamowych łączone z nieodpłatnym wydaniem towarów . . . . 297 Dostawa sprzętu medycznego wraz z adaptacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Ubezpieczenie przedmiotu leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Serwis przedmiotu leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Garaż zbywany wraz z lokalem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Dostawa okien wraz z montażem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Najem plus media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Magazynowanie i logistyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Barter, potrącenie wzajemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Nabycie akcji w celu umorzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Aport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Art. 29a [Podstawa opodatkowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Najważniejsze zmiany dotyczące podstawy opodatkowania od 1 stycznia 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Art. 30 [Podstawa opodatkowania dotycząca niektórych umów cywilnoprawnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Art. 30a [Podstawa opodatkowania przy WNT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 11 Spis treści Art. 30b [Podstawa opodatkowania przy imporcie towarów] . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Art. 30c [Podstawa opodatkowania przy imporcie usług i dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Art. 31 [Podstawa opodatkowania przy WNT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Komis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Czynności maklerskie. Umowa agencyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Refakturowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Zmiany od 1 stycznia 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Art. 31a [Przeliczanie waluty obcej na potrzeby VAT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Przeliczenie waluty – zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Import towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Wstęp na imprezy masowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Art. 32 [Szacowanie podstawy opodatkowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Szacowanie podstawy opodatkowania na podstawie Ordynacji podatkowej . . . 333 Kogo powinny obejmować powiązania, żeby szacowanie było uzasadnione . . . 335 Rodzaje powiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Wynagrodzenie jako przesłanka szacowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Zmiany od 1 stycznia 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 DZIAŁ VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów (art. 33–40) Art. 33 [Podatek VAT z tytułu importu towarów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Uwagi ogólne dotyczące wymiaru podatku od importu towarów . . . . . . . . . . . 340 Zgłoszenie celne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Zapłata podatku, zabezpieczenie zapłaty podatku z tytułu importu . . . . . . . . . 341 Inne terminy zapłaty podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Art. 33a [Procedura uproszczona w imporcie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Import w procedurze uproszczonej – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Warunki stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów . . . . . . . . . 346 Wybór i rezygnacja z procedury uproszczonej w imporcie towarów . . . . . . . . 346 Obowiązek sprawozdawczości przy stosowaniu procedury uproszczonej w imporcie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Utrata prawa do stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów . . . 347 Przedstawiciel pośredni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Art. 33b [Rozliczenie importu w przypadku pojedynczego pozwolenia] . . . . . . . . 348 Art. 33c [VAT od importu pobierany przez Pocztę] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Art. 34 [VAT z tytułu importu towarów wymierzany w decyzji] . . . . . . . . . . . . 351 Art. 35–36 [Szczególne procedury a import towarów – uchylenie art. 36] . . . . . . 352 Art. 37 [Termin zapłaty podatku wynikającego z decyzji naczelnika urzędu celnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Art. 38 [Stosowanie odpowiednich przepisów dotyczących poboru podatku w imporcie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Art. 39 [Organ właściwy w sprawie ulg] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Art. 40 [Nadpłata VAT od importu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 12 Spis treści DZIAŁ VIII. Wysokość opodatkowania (art. 41–85) Rozdział 1. Stawki (art. 41–42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Art. 41 [Stawki podatku VAT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Uwagi ogólne dotyczące stawek VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Stawka 22 VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Stawka 7 VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Załącznik nr 3 do ustawy o VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Art. 41 ust. 12 ustawy o VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Regulacje zawarte w § 7 rozporządzenia o VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Art. 120 ust. 2 i 3 ustawy o VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Stawka 5 VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Stawka 0 VAT w WDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Stawka 0 w eksporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Zryczałtowany zwrot podatku dla rolników ryczałtowych . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Zryczałtowany VAT od usług taksówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Art. 42 [Warunki zastosowania stawki 0 w WDT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Rozdział 2. Zwolnienia (art. 43–44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Art. 43 [Zwolnienia z podatku VAT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Towary używane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Dostawa gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów . . . . . . . . . . . . . . 421 Produkty rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Znaczki pocztowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Ludzkie organy, mleko kobiece, krew i osocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Transakcje dotyczące walut, pieniędzy i złota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Budynki, budowle lub ich części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Usługi zarządzania zasobami finansowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Programy komputerowe dla szkół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Usługi techników dentystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od gier . . . . . . . . . . . . . . . 431 Przekazywanie towarów organizacjom pożytku publicznego . . . . . . . . . . . . . . 433 Powszechne usługi pocztowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Usługi w zakresie opieki medycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Usługi świadczone przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków . . . 441 Usługi pomocy społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Usługi edukacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Usługi zakwaterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Usługi związane ze sportem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Usługi kulturalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Usługi wynajmowania nieruchomości mieszkalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Usługi finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 13 Spis treści Usługi dotyczące instrumentów finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Usługi finansowe wyłączone ze zwolnienia z VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Art. 44 [Zwolnienia dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów] . . . . . 470 Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów (art. 45–82) . . . . . . . . . . . 471 Art. 45 [Zwolnienia dotyczące importu towarów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Art. 46 [Definicje dotyczące zwolnień w imporcie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Art. 47 [Zwolnienie z importu rzeczy osobistego użytku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Art. 48 [Zwolnienie dotyczące importu rzeczy osobistego użytku w związku z zawarciem małżeństwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Art. 49 [Zwolnienie importu rzeczy pochodzących ze spadku] . . . . . . . . . . . . . . . 478 Art. 50 [Zwolnienie importu towarów osób uczących się] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Art. 51 [Zwolnienia dotyczące drobnych przesyłek z kraju trzeciego] . . . . . . . . . 480 Art. 52 [Limity zwolnienia obejmujące wybrane towary przesyłane w paczkach] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Art. 53 [Zwolnienie dotyczące przedsiębiorców sprowadzających majątek do Polski] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Art. 54 [Zwolnienie od podatku importu produktów rolnych] . . . . . . . . . . . . . . . 485 Art. 55 [Zwolnienie w zakresie importu produktów służących do uprawy ziemi i roślin] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Art. 56 [Zwolnienie dotyczące importu towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Art. 57 [Zwolnienie od podatku importu zwierząt laboratoryjnych i substancji do celów naukowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Art. 58 [Zwolnienie dotyczące importu substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego i odczynników do badań] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Art. 59 [Zwolnienie w zakresie importu próbek wykorzystywanych przez firmy farmaceutyczne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Art. 60 [Zwolnienie dotyczące importu środków farmaceutycznych i leków na cele imprez sportowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Art. 61 [Zwolnienia w zakresie importu towarów związanych z działalnością charytatywną i społeczną] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Art. 62 [Zwolnienie od podatku importu towarów specjalnie przystosowanych do celów m.in. rehabilitacji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Art. 63 [Zwolnienie w zakresie importu towarów w związku z katastrofami i klęskami żywiołowymi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Art. 64 [Zwolnienie dotyczące importu odznaczeń, pucharów, medali i podobnych przedmiotów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Art. 65 [Zwolnienie od podatku importu podarunków] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Art. 66 [Zwolnienie w zakresie importu darów dla osób panujących] . . . . . . . . . 501 Art. 67 [Zwolnienie dotyczące importu próbek towarów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Art. 68 [Zwolnienie od podatku importu drukowanych materiałów reklamowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Art. 69 [Zwolnienie w zakresie importu pozostałych materiałów reklamowych] . . 503 Art. 70 [Zwolnienie importu próbek reklamowych i towarów używanych do demonstracji urządzeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Art. 71 [Zwolnienie w zakresie importu towarów przeznaczonych do badań i analiz] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 Art. 72 [Zwolnienie od podatku importu znaków, wzorów, szkiców i projektów] 507 14 Spis treści Art. 73 [Zwolnienie dotyczące importu materiałów promocyjnych zachęcających do wyjazdów zagranicznych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Art. 74 [Zwolnienie od podatku importu różnych towarów, które nie mają wartości handlowej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Art. 75 [Zwolnienie dotyczące importu materiałów do mocowania i zabezpieczania towarów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Art. 76 [Zwolnienie w zakresie importu ściółki, nawozów i pasz zużywanych przy przywozie zwierząt] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Art. 77 [Zwolnienie importu paliw w zbiornikach środków transportu i innych towarów eksploatacyjnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Art. 78 [Zwolnienie importu towarów przeznaczonych do budowy, utrzymania i ozdoby cmentarzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Art. 79 [Zwolnienie dotyczące importu trumien, urn i wieńców] . . . . . . . . . . . . . 514 Art. 80 [Zwolnienie w zakresie importu towarów do użytku dyplomatycznego i konsularnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 Art. 81 [Zwolnienie od podatku importu towarów zwolnionych od cła] . . . . . . . 515 Art. 82 [Delegacja dla Ministra Finansów do wprowadzenia innych zwolnień w drodze rozporządzenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0 (art. 83) . . . . . . . 523 Art. 83 [Stawka 0 VAT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 Towary i usługi związane z transportem morskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Towary i usługi związane z transportem lotniczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Usługi związane z eksportem i importem towarów oraz dostawą do wolnych obszarów celnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 Transport międzynarodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 Naprawa, uszlachetnianie, przerób lub przetwarzanie towarów . . . . . . . . . . . . 540 Sprzęt komputerowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego (art. 84–85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Art. 84 [Proporcja sprzedaży dla świadczących usługi w zakresie handlu] . . . . . . 544 Art. 85 [Szczególne zasady obliczania podatku w zakresie handlu i gastronomii] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 DZIAŁ IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe (art. 86–95) Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku (art. 86–89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Art. 86 [Zasady odliczania VAT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Prawo do odliczenia VAT naliczonego – zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Małżeńska wspólność majątkowa a odliczenie VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 Szczególne transakcje, które nie dają prawa do odliczenia VAT . . . . . . . . . . . . 557 Dokumenty i kwoty będące podatkiem naliczonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Kwestionowanie VAT naliczonego pod warunkiem jednoczesnej korekty VAT należnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Moment powstania prawa do odliczenia VAT – zasada ogólna . . . . . . . . . . . . 560 WNT, import usług oraz dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Import towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 15 Spis treści Usługi telekomunikacyjne, dostawa mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Spis z natury sporządzony przez podatników zwolnionych podmiotowo, którzy rezygnują lub tracą prawo do zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 Decyzja wymiarowa VAT z tytułu importu towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Zakaz odliczania VAT naliczonego przed wykonaniem usługi/dostawą towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Zbyt wczesne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT naliczonego na przykładzie zbycia znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 Terminy odliczenia VAT naliczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 Odliczanie VAT przez małych podatników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Art. 86a [Zasady odliczania VAT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Odliczanie VAT naliczonego od samochodów osobowych oraz paliwa w 2013 r. i 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 Zmiany od 1 stycznia 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 Art. 87 [Zwrot VAT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 Sposoby zadysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym . . . . 584 Zaliczenie kwoty zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych . . . . . . . . 585 60-dni jako standardowy termin zwrotu VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 180-dniowy termin zwrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Przyspieszony zwrot w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia . . . . . . . . . . 590 Art. 88 [Wyłączenia w prawie do odliczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Art. 88a [Wyłączenia w prawie do odliczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Brak prawa do odliczenia od usług noclegowych i gastronomicznych . . . . . . . 593 Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący. Działalność tzw. podmiotów słupów a prawo do odliczenia. Karuzele podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Brak prawa do odliczenia VAT z faktur niedokumentujących czynności opodatkowanej VAT lub dokumentujących w istocie czynności zwolnione z VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Dokumenty niedokumentujące faktycznie wykonanych czynności . . . . . . . . . . 600 Dokumenty podające kwoty niezgodne z rzeczywistością . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Dokumenty potwierdzające czynności bezprawne i pozorne . . . . . . . . . . . . . . . 600 Niezaakceptowane przez sprzedającego faktury wystawione przez nabywcę . . . 601 Wykazanie VAT na fakturze, na której nie wykazuje się VAT należnego . . . . . 601 Odliczenie VAT od zakupów „przedrejestracyjnych” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 Zmiany od 1 stycznia 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 Art. 89 [Zwrot podatku dla nierezydentów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 Krajowe przepisy wykonawcze regulujące zwrot podatku nierezydentom . . . . 608 Przepisy wspólnotowe regulujące zwrot VAT nierezydentom . . . . . . . . . . . . . . 610 Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (art. 89a–89b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Art. 89a [Korekta podatku należnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Możliwość korekty podatku należnego – zasada ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 Uprawdopodobnienie nieściągalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Dostawa/świadczenie na rzecz podatnika niebędącego w stanie upadłości/likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Czas, w którym można dokonać korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 Uregulowanie należności a korekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 Zawiadomienie NUS właściwego dla wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 16 Spis treści Wyłączenie korekty do transakcji między podmiotami powiązanymi . . . . . . . . 615 Art. 89b [Korekta podatku naliczonego przez dłużnika] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Obowiązek korekty podatku naliczonego przez dłużnika – zasada ogólna . . . . 616 Uregulowanie należności a korekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Dodatkowe zobowiązanie (sankcja w VAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego (art. 90–95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Art. 90 [Proporcja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Art. 90a [Zmiana przeznaczenia nieruchomości wykorzystywanej w działalności] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 Art. 91 [Korekta podatku naliczonego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 Art. 92 [Delegacja dla MF] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Art. 93–95 (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 Przyporządkowanie zakupów do czynności opodatkowanych lub niepodlegających opodatkowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 Współczynnik proporcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 Prognoza uzgodniona z NUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 Czynności włączane do współczynnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 Sporadyczne transakcje finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 Zaokrąglanie proporcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 Zmiana zakresu użytkowania nieruchomości wykorzystywanej w działalności przez podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 Korekta proporcji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 Korekta w przypadku nieruchomości oraz środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 Zmiana przeznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 DZIAŁ X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku (art. 96–105) Rozdział 1. Rejestracja (art. 96–98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Art. 96 [Obowiązek rejestracyjny] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Art. 96a [Obowiązki rejestracyjno-dokumentacyjne podmiotów świadczących usługi międzynarodowego przewozu drogowego osób] . . . . . . . . . . . . . 639 Art. 97 [Obowiązki rejestracyjne z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowych] . . 639 Art. 98 [Delegacja dla MF w sprawie wydania przepisów wykonawczych dotyczących rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 Obowiązek rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 Zgłoszenie o zaprzestaniu działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 Aktualizacja zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 Potwierdzenie rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 Rejestracja jako podatnik VAT-UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 Zmiany od 1 stycznia 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 Rozdział 2. Deklaracje (art. 99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 Art. 99 [Deklaracje VAT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 Samoobliczenie VAT jako element konstrukcyjny tego podatku . . . . . . . . . . . . 653 Rodzaje deklaracji VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 17 Spis treści Deklaracje miesięczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 Deklaracje kwartalne składane z wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 Mali podatnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 Podatnicy zwolnieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 Ograniczenia w możliwości składania deklaracji kwartalnych (towary wrażliwe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 Rozdział 3. Informacje podsumowujące (art. 100–102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 Art. 100 [Informacje podsumowujące] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 Art. 101 [Korekta informacji podsumowującej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 Art. 102 [Delegacja dla MF w sprawie przepisów dotyczących informacji podsumowujących] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 Podmioty obowiązane do składania informacji podsumowujących . . . . . . . . . . 664 Terminy składania informacji podsumowujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Rozdział 4. Zapłata podatku (art. 103–105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 Art. 103 [Rozliczenie podatku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 Art. 104 [Rozliczenie kasowe podatku dla małych podatników] . . . . . . . . . . . . . 669 Art. 105 [Zaświadczenia dotyczące środków transportu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 Obowiązek rozliczenia podatku w terminie na złożenie deklaracji . . . . . . . . . . 671 Zaliczki na podatek wpłacane przez niektórych podatników rozliczających się kwartalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 Obowiązki związane z dokonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych dotyczących środków transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Nowe środki transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 DZIAŁ Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach (art. 105a–105c) Art. 105a [Zasady odpowiedzialności podatkowej podmiotu nabywającego towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT] . . . . . . . . . 679 Art. 105b [Kaucje gwarancyjne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 Art. 105c [Wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną] . . . . . . . . . . . . 687 DZIAŁ XI. Dokumentacja (art. 106–112) Rozdział 1. Faktury (art. 106–108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 Art. 106 [Faktury] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 Art. 106a [Zakres zastosowania przepisów dotyczących fakturowania] . . . . . . . . 692 Art. 106b [Obowiązek wystawienia faktury] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 Art. 106c [Faktury wystawiane przez płatników VAT] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 Art. 106d [Samofakturowanie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 Art. 106e [Dane, jakie powinna zawierać faktura] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Art. 106f [Dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa] . . . . . . . . . . . . . . . 696 Art. 106g [Ilość egzemplarzy faktury] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 Art. 106h [Faktura a paragon] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 Art. 106i [Terminy wystawiania faktur] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 Art. 106j [Korekty faktur] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 18 Spis treści Art. 106k [Nota korygująca] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Art. 106l [Duplikat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Art. 106m [Autentyczność pochodzenia i integralność treści – e-faktury] . . . . . . . 700 Art. 106n [Akceptacja odbiorcy – e-faktury] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Art. 106o [Delegacja dla MF ws. danych na fakturach] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Art. 106p [Delegacja dla MF ws. przeliczania walut na PLN] . . . . . . . . . . . . . . . 701 Art. 106q [Delegacja dla MF ws. terminów wystawiania faktur] . . . . . . . . . . . . . 701 Art. 107 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 Art. 108 [Puste faktury] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 Obowiązek wystawiania faktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 Dane na fakturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 Nazwa faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 Liczba egzemplarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 Oznaczanie stron poprzez ich pełną nazwę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 Data dokonania dostawy/wykonania usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 Faktury wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: