Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00779 022018 23385672 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o prokuraturze. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o prokuraturze. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 432
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2323-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Komentarz opisuje ustrój prokuratury, prawa i obowiązki prokuratorów, a także pozycję prawną urzędników zatrudnionych w prokuraturze. Obejmuje także przedstawienie historii prokuratury na ziemiach polskich, omówienie aktów prawnych odnoszących się do obowiązków i uprawnień prokuratorów, jak również zagadnienia związane z etyką tego zawodu. Spojrzenie okiem trzech różnych praktyków prawa: sędziego, adwokata i prokuratora, którzy jednocześnie są wykładowcami akademickimi, stanowi o obiektywnym i naukowym podejściu do tej tematyki.

W związku z powyższym niniejsza pozycja może być bardzo pomocna dla praktyków zajmujących się zagadnieniami organów ochrony prawnej, dla samych prokuratorów każdego szczebla, jak również dla studentów i aplikantów, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę z tej dziedziny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Maciej Mitera Michał Rojewski Elżbieta Rojowska Ustawa o prokuraturze Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o prokuraturze Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: A. Kiełtyka, A. Wa(cid:298)ny USTAWA O WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNO(cid:285)CI POZA ZAKŁADEM KARNYM W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO B. Kurz(cid:266)pa USTAWA O BRONI I AMUNICJI P. Janda, A. Kiełtyka USTAWA O PA(cid:275)STWOWEJ KOMPENSACIE PRZYSŁUGUJ(cid:260)CEJ OFIAROM NIEKTÓRYCH PRZEST(cid:265)PSTW B. Kosmus, G. Kuczy(cid:276)ski (red.) PRAWO PRASOWE A. Szewc (red.) USTAWA O PRACOWNIKACH SAMORZ(cid:260)DOWYCH M. Horoszko, D. P(cid:266)chorzewski (red.) GOSPODARKA NIERUCHOMO(cid:285)CIAMI P. Mierzejewski, D. Trzci(cid:276)ska USTAWA O ZASADACH WYKONYWANIA UPRAWNIE(cid:275) PRZYSŁUGUJ(cid:260)CYCH SKARBOWI PA(cid:275)STWA A. Korcz-Maciejko USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW www.sklep.beck.pl Ustawa o prokuraturze Komentarz Maciej Mitera Michał Rojewski El(cid:298)bieta Rojowska WYDAWNICTWO C..H. BECK WARSZAWA 2011 Ustawa o prokuraturze Stan prawny: marzec 2011 r. Redaktor prowadz(cid:261)cy: Natalia Adamczyk Poszczególne fragmenty komentarza opracowali: Maciej Mitera Michał Rojewski El(cid:298)bieta Rojowska art. 32–34, 44−89 art. 27–31, 35–43, 98–101c art. 1–26 © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2281-0 ISBN e-book 978-83-255-2323-7 Spis tre(cid:286)ci Słowo wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zarys historii prokuratury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury . . . . . . . 1.2. Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury . . . . . . . . . 1.3. Kontrola prokuratorska nad administracj(cid:261) publiczn(cid:261) w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Etyka zawodu prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Prokurator Generalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Zadanie ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Zadania szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Badanie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Bezstronno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Niezale(cid:298)no(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8a. Zmiana lub uchylenie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8b. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć podmiotowa, zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Współdziałanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Organizacja prokuratury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Kierowanie działalno(cid:286)ci(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10a. Powołanie na stanowisko Prokuratora Generalnego . . Art. 10b. Zakaz ł(cid:261)czenia stanowisk i przynale(cid:298)no(cid:286)ci partyjnej . . Art. 10c. Immunitet prokuratorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10d. Kadencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 5 9 11 15 17 18 18 25 27 49 49 51 56 56 57 58 62 62 62 65 68 68 69 V Spis tre(cid:286)ci Art. 10e. Sprawozdanie z rocznej działalno(cid:286)ci proku ratury . . . . Art. 10ea. Informacja przedstawiona Sejmowi i Senatowi . . . . . Art. 10f. Procedura odwołania przez Sejm . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Tryb powołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Zast(cid:266)pcy Prokuratora Generalnego, powołanie . . . . . . . Art. 13. Prokurator apelacyjny, powołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13a. Prokurator okr(cid:266)gowy, powołanie, kadencja . . . . . . . . Art. 13b. Prokurator rejonowy, powołanie, kadencja . . . . . . . . . Art. 13c. Tryb odwołania prokuratorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13d. Obsada pozostałych stanowisk w prokuraturach . . . . Art. 14. Kwalifi kacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14a. Wymagany sta(cid:298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14b. Obwieszczenie o wolnych stanowiskach; zgłaszanie 71 73 73 74 75 76 77 77 78 79 80 81 82 83 kandydatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. (utracił moc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Art. 16. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 91 Art. 16a. Przeniesienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Art. 17. Jednostki organizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17a. Prawo wydawania polece(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Art. 17b. Bezpiecze(cid:276)stwo w budynkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Art. 18. Regulamin wewn(cid:266)trznego urz(cid:266)dowania . . . . . . . . . . . . 100 Art. 19. Samorz(cid:261)d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Art. 20. Zadania samorz(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Art. 21. Kolegium prokuratury apelacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Art. 22. Zadania kolegium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Art. 22a. Kolegium prokuratury okr(cid:266)gowej, skład, kadencja . . . 106 Art. 22b. Zadania kolegium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Art. 23. Skład Krajowej Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Art. 23a. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie mandatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Art. 24. Zadania Krajowej Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Art. 24a. Skład Krajowej Rady, posiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . 110 Art. 24b. Obsługa Krajowej Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Rozdział 3. Działalno(cid:286)ć prokuratury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Post(cid:266)powanie przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Art. 25. Osobiste prowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Art. 26. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Art. 27. Sygnalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Art. 28. Przekazanie sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Art. 29. Wytyczne i informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Art. 30. Wyst(cid:261)pienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 VI Spis tre(cid:286)ci Art. 31. Prokurator wojskowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Udział prokuratora w post(cid:266)powaniu s(cid:261)dowym . . . . . . . . . . . . . 120 Art. 32. Oskar(cid:298)yciel publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Art. 33. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Art. 34. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Nadzór nad wykonywaniem decyzji o pozbawieniu wolno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Art. 35. Nadzór nad pozbawionymi wolno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . 124 Art. 36. (utracił moc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Art. 37. (utracił moc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Art. 38. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Art. 39. Wnioski o ułaskawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Badanie problematyki przest(cid:266)pczo(cid:286)ci oraz działa(cid:276) słu(cid:298)(cid:261)cych jej zwalczaniu i zapobieganiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Art. 40. Przeciwdziałanie przest(cid:266)pczo(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Art. 41. Prokuratorzy wojskowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Udział prokuratora w innych post(cid:266)powaniach . . . . . . . . . . . . . . 127 Art. 42. Inne post(cid:266)powania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Art. 42a. Prokurator w elektronicznym post(cid:266)powaniu upominawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Art. 43. Ochrona praworz(cid:261)dno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Rozdział 4. Prokuratorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Obowi(cid:261)zki i prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Art. 44. Obowi(cid:261)zki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Art. 44a. Obowi(cid:261)zek podnoszenia kwalifi kacji . . . . . . . . . . . . . 136 Art. 45. Obj(cid:266)cie stanowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Art. 46. Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Art. 46a. Legitymacja słu(cid:298)bowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Art. 47. Droga słu(cid:298)bowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Art. 48. Tajemnica słu(cid:298)bowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Art. 49. Dodatkowe zatrudnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Art. 49a. O(cid:286)wiadczenie o stanie maj(cid:261)tkowym . . . . . . . . . . . . . . 145 Art. 49b. Formularz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Art. 49c. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Art. 50. Delegowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Art. 50a. Wynagrodzenie prokuratora delegowanego . . . . . . . . . 156 Art. 50b. Nale(cid:298)no(cid:286)ci dla prokuratora delegowanego . . . . . . . . . 158 Art. 51. Wynagrodzenie w okresie niewykonywania czynno(cid:286)ci . 159 Art. 51a. Jednorazowe odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Art. 51b. Kontrole zwolnie(cid:276) lekarskich przez ZUS . . . . . . . . . . 161 VII Spis tre(cid:286)ci Art. 52. Wymiar urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Art. 53. Urlop szczególny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Art. 54. Immunitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Art. 54a. Odpowiedzialno(cid:286)ć dyscyplinarna za wykro czenie . . . 170 Art. 54b. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Art. 54c. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Art. 55. Post(cid:266)powanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Art. 56. Miejsce zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Art. 57. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Art. 58. Pomoc fi nansowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Art. 59. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Art. 60. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Art. 61. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Art. 61a. Podstawa ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Art. 62. Wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Art. 62a. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Art. 62b. Upowa(cid:298)nienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Art. 62c. Prokuratorzy w stanie spoczynku; uposa(cid:298)enie . . . . . . . 182 Art. 62d. Utrata uprawnie(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Art. 63. (wygasł) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Art. 64. Prokurator wojskowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Art. 65. Słu(cid:298)ba wojskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Art. 65a. Obowi(cid:261)zek zrzeczenia si(cid:266) stanowiska . . . . . . . . . . . . . 185 Odpowiedzialno(cid:286)ć dyscyplinarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Art. 66. Przewinienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Art. 67. Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Art. 68. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Art. 69. Przeło(cid:298)ony dyscyplinarny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Art. 70. S(cid:261)dy dyscyplinarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Art. 71. Zawieszenie w czynno(cid:286)ciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Art. 71a. Obni(cid:298)enie wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Art. 72. Kary porz(cid:261)dkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Art. 73. Skład S(cid:261)du dyscyplinarnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Art. 74. Rzecznik dyscyplinarny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Art. 75. Prawo do obro(cid:276)cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Art. 76. Wył(cid:261)czenie jawno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Art. 77. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Art. 78. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Art. 79. Rozszerzenie post(cid:266)powania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Art. 80. Rozwi(cid:261)zanie stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . . . . . . . . . . 212 VIII Spis tre(cid:286)ci Art. 81. Przest(cid:266)pstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Art. 82. Orzeczenie komisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Art. 83. Odwołanie; kasacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Art. 83a. Rozpoznanie kasacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Art. 84. Koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Art. 85. Wykonanie orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Art. 86. Zatarcie skazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Art. 87. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Art. 88. Uprawnienia Prokuratora Generalnego . . . . . . . . . . . . . 218 Art. 89. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Rozdział 5. Asesorzy prokuratury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Art. 90–97. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Art. 98. Mianowanie asesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Art. 99. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Art. 100. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Rozdział 5a. Asystenci prokuratorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Art. 100a. Zakres czynno(cid:286)ci; wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . 232 Art. 100b. Okresowe oceny kwalifi kacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Art. 100c. Nabór kandydatów; konkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Rozdział 6. Urz(cid:266)dnicy i inni pracownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Art. 101. Zasady zatrudniania urz(cid:266)dników . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Rozdział 6a. Przetwarzanie danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . 243 Art. 101a. Zakres uprawnie(cid:276) Prokuratora Generalnego . . . . . . . 243 Rozdział 6b. Bud(cid:298)et powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Art. 101b. Dochody i wydatki prokuratur . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Art. 101c. Dysponent cz(cid:266)(cid:286)ci bud(cid:298)etowej prokuratury . . . . . . . . 245 Rozdział 7. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Art. 102–107. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Rozdział 8. Przepisy szczególne dotycz(cid:261)ce prokuratorów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (art. 108 do 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych oraz przepisy przej(cid:286)ciowe i ko(cid:276)cowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Art. 117. Prokurator emerytowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Art. 118. Stosowanie innych przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 IX Spis tre(cid:286)ci Art. 119. Poj(cid:266)cie ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Art. 120. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 B. Przepisy zwi(cid:261)zane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 1. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci Regulamin wewn(cid:266)trznego urz(cid:266)dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z 24.3.2010 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 296) 251 2. Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks post(cid:266)powania karnego (wyci(cid:261)g) . . 363 C. Adresy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 X Słowo wst(cid:266)pne Prezentowany komentarz opisuje ustrój prokuratury, prawa i obowi(cid:261)zki prokuratorów, a tak(cid:298)e pozycj(cid:266) prawn(cid:261) urz(cid:266)dników zatrudnionych w poszcze- gólnych prokuraturach. Zmiany w ustawodawstwie, których efektem jest rozdzielenie stanowisk Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci i Prokuratora Generalnego, s(cid:261) elementem reformy prokuratury, która ma obecnie miejsce. Zmiany te s(cid:261) powolne – głównie na skutek problemów fi nansowych oraz ró(cid:298)nych kon- cepcji ustrojowych co do funkcjonowania prokuratury – jednak nale(cid:298)y mieć nadziej(cid:266), (cid:298)e zmiany legislacyjne zarówno bie(cid:298)(cid:261)ce, jak i proponowane przez legislatora i przedstawicieli doktryny usprawni(cid:261) prac(cid:266) jednego z wa(cid:298)niej- szych fundamentów polskiego pa(cid:276)stwa prawa. Opracowanie zawiera omó- wienie artykułów ustawy o prokuraturze, przepisów dotycz(cid:261)cych asystentów, aplikantów Krajowej Szkoły S(cid:261)downictwa i Prokuratury oraz prezentuje stanowisko autorów odno(cid:286)nie do zmian w przepisach. Komentarz mo(cid:298)e być bardzo pomocny dla praktyków zajmuj(cid:261)cych si(cid:266) zagadnieniami organów ochrony prawnej, dla samych prokuratorów ka(cid:298)de- go szczebla, jak równie(cid:298) dla studentów i aplikantów chc(cid:261)cych ugruntować swoj(cid:261) wiedz(cid:266) z tej dziedziny. Spojrzenie okiem trzech ró(cid:298)nych praktyków prawa: s(cid:266)dziego, adwokata i prokuratora, którzy jednocze(cid:286)nie s(cid:261) wykła- dowcami akademickimi, stanowi o obiektywnym i naukowym podej(cid:286)ciu do tej tematyki. Układ komentarza obejmuje zarówno przedstawienie historii prokuratu- ry na ziemiach polskich, omówienie aktów prawnych odnosz(cid:261)cych si(cid:266) do obowi(cid:261)zków i uprawnie(cid:276) prokuratorów, jak równie(cid:298) zagadnienia zwi(cid:261)zane z etyk(cid:261) tego zawodu, natomiast pomini(cid:266)to analiz(cid:266) wojskowych jednostek prokuratury. Chcieliby(cid:286)my gor(cid:261)co podzi(cid:266)kować wszystkim naszym współpracowni- kom za cenne uwagi, których udzielali nam w trakcie pracy nad komen- tarzem. S(cid:261)dzimy, (cid:298)e pozycja ta b(cid:266)dzie wst(cid:266)pem do szerszej dyskusji nad systemem reformy prokuratury w Polsce. Warszawa, marzec 2011 r. S(cid:266)dzia Maciej Mitera Adw. dr Michał Rojewski Prok. dr El(cid:298)bieta Rojowska XI Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks post(cid:266)powania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cy- KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks post(cid:266)powania karnego wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KSSPU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.1.2009 r. o Krajowej Szkole S(cid:261)downi- ctwa i Prokuratury (Dz.U. Nr 26, poz. 157 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykrocze(cid:276) (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) OrdPodU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PostAdmU . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ProkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. PrUSP . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów po- Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) RegWewnPowProk . . Rozporz(cid:261)dzenie Ministra wszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Sprawiedliwo(cid:286)ci z 24.3.2010 r. – Regulamin wewn(cid:266)trznego urz(cid:266)do- wania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49, poz. 296) SamGminU . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorz(cid:261)dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) XIII Wykaz skrótów 2. Organy orzekaj(cid:261)ce NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny NTA . . . . . . . . . . . . . Najwy(cid:298)szy Trybunał Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S(cid:261)d Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw M.P. . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski OSNAPiUS . . . . . . . Zbiór Orzecze(cid:276) S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego: Izby Admini- stracyjnej, Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych OTK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Prok. i Pr. . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł m.in. . . . . . . . . . . . . . mi(cid:266)dzy innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pny Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . pozycja rozp. . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona tj. . . . . . . . . . . . . . . . to jest tekst jedn. . . . . . . . . . tekst jednolity uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . ust(cid:266)p wyr. . . . . . . . . . . . . . wyrok zd. . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . ze zmianami XIV Wykaz literatury Bardach J., Le(cid:286)nodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1996 Bojarski Ł., Sprawny s(cid:261)d – zbiór dobrych praktyk, Warszawa 2008 Czerwi(cid:276)ski W., Prokuratura ustawa, regulamin, inne przepisy, Toru(cid:276) 2000 Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t. IV, Warszawa 1978 Grajewski J. (red.), Prawo karne procesowe cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 2009 Grzeszczyk W., Nowy model ustrojowy prokuratury, Prok. i Pr. 2010, Nr 3 Herzog A., Nowelizacja ustawy o prokuraturze. Komentarz, Warszawa 2010 Izdebski H., Skuczy(cid:276)ski P. (red.), Etyka zawodów prawniczych, etyka praw- nicza, Warszawa 2006 Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004 Kijowski A., Sytuacja prawna aplikanta ze zbiorem przepisów, Pozna(cid:276) Korózs Ł., Sztorc M., Ustrój s(cid:261)dów powszechnych. Komentarz, Warszawa 1998 2004 Pakulski K., Instytucja polskiej prokuratury i jej faktyczne usytuowanie ustrojowe, Prokurator 2008, Nr 4 Rojewski M., Aplikacje prawnicze, Warszawa 2005 Rojewski M., Referendarze, asystenci s(cid:266)dziów, urz(cid:266)dnicy s(cid:261)dowi, Warsza- wa 2007 Sagan S., Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2001 Serafi n S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej, Warszawa 2007 Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Warszawa 2009 Wa(cid:298)ny A., Konstytucja bez prokuratury, Prok. i Pr. 2009, Nr 9 Zi(cid:266)ba-Załuska H., Instytucja prokuratury w Polsce, Warszawa 2003 Zi(cid:266)ba-Załuska H., Nowelizacja ustawy o prokuraturze, Jurysta 2004, Nr 4 XV Wprowadzenie Spis tre(cid:286)ci 1. Zarys historii prokuratury . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Kontrola prokuratorska nad administracj(cid:261) publiczn(cid:261) w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Etyka zawodu prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . Nb 1 1 10 17 21 1. Zarys historii prokuratury 1.1. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 11 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.) zawierała wprost zapisy o prokura- turze. Zgodnie z nimi Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypo- spolitej Ludowej powoływała i odwoływała Rada Pa(cid:276)stwa. Proku- rator Generalny zdawał sprawozdanie Radzie Pa(cid:276)stwa z działalno(cid:286)ci prokuratury (art. 55). Z kolei do kompetencji Rady Pa(cid:276)stwa zgod- nie z Konstytucj(cid:261) nale(cid:298)ało m.in. zarz(cid:261)dzanie wyborów do Sejmu i zwoływanie sesji Sejmu, ustalanie powszechnie obowi(cid:261)zuj(cid:261)cej wykładni ustaw, wydawanie dekretów z moc(cid:261) ustawy, stosowanie prawa łaski, spełnianie innych funkcji, które podobnie jak wy(cid:298)ej wymienione dawały temu organowi uprawnienia zarówno władzy ustawodawczej, wykonawczej, jak i s(cid:261)downiczej. Umiejscowienie prokuratury w Konstytucji w tak przyj(cid:266)tym rozwi(cid:261)zaniu ustrojowym niegwarantuj(cid:261)cym wzajemnej kontroli władzy ustawodawczej, wy- konawczej i s(cid:261)downiczej, jak i dodatkowa regulacja stanowi(cid:261)ca ten sam organ odpowiedzialny za powoływanie i kontrol(cid:266) Prokuratora Generalnego nie nadawały jej atrybutu niezale(cid:298)no(cid:286)ci. 1 Wprowadzenie 22 33 Pomysł poł(cid:261)czenia funkcji Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z funkcj(cid:261) zwierzchnika prokuratury po II wojnie (cid:286)wiatowej, jak i w ustawie z 29.12.1989 r. o zmianie Konstytucji zaczerpni(cid:266)to z regulacji II RP. W okresie tym przepisy o prokuraturze były umieszczone w Prawie o ustroju s(cid:261)dów powszechnych – rozporz(cid:261)dzeniu Prezydenta Rzeczy- pospolitej z 6.2.1928 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 93 ze zm.). W akcie tym powi(cid:261)zano prokuratur(cid:266) z Ministerstwem Sprawiedliwo(cid:286)ci, stanowi(cid:261)c, i(cid:298) Minister Sprawiedliwo(cid:286)ci sprawuje jednocze(cid:286)nie funkcj(cid:266) Naczel- nego Prokuratora. Powołano prokuratury – S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego, s(cid:261)- dów apelacyjnych i s(cid:261)dów okr(cid:266)gowych, dostosowuj(cid:261)c organizacj(cid:266) hierarchiczn(cid:261) prokuratury do organizacji hierarchicznej s(cid:261)downictwa. W Ministerstwie Sprawiedliwo(cid:286)ci utworzono Nadzór Prokuratorski. Artykuł 231 brzmi: „Prokurator stoi na stra(cid:298)y ustaw. W czynno(cid:286)ciach swoich prokurator podlega zleceniom swej zwierzchno(cid:286)ci kieruj(cid:261)c si(cid:266) równ(cid:261) dla wszystkich bezstronno(cid:286)ci(cid:261)”. Zmiana tego modelu nast(cid:261)piła w 1950 r. ustaw(cid:261) z 20.7.1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 38, poz. 346), kiedy to prokuratur(cid:266) podporz(cid:261)dkowano Radzie Pa(cid:276)stwa, wyodr(cid:266)b- niaj(cid:261)c j(cid:261) z Ministerstwa Sprawiedliwo(cid:286)ci. Na jej czele postawiono Prokuratora Generalnego. Prokuratur(cid:266) stanowiły, zgodnie z podzia- łem administracyjnym kraju, Prokuratura Generalna, prokuratury wojewódzkie i prokuratury powiatowe. Prokuratury wojskowe do 1967 r. pozostawały poza struktur(cid:261) organizacyjn(cid:261) prokuratur po- wszechnych. W wyniku reformy z 1950 r. zmieniono zadania proku- ratury i jej usytuowanie w systemie organów pa(cid:276)stwowych. Zamiast organu powołanego głównie do (cid:286)cigania przest(cid:266)pstw powstał organ zajmuj(cid:261)cy si(cid:266) – poza t(cid:261) funkcj(cid:261) – kontrol(cid:261) legalno(cid:286)ci w post(cid:266)powa- niu wszelkich organów, organizacji i obywateli. W szczególno(cid:286)ci umocowano prokuratur(cid:266) w uprawnienia w zakresie nadzoru ogól- nego dotycz(cid:261)cego kontroli legalno(cid:286)ci w post(cid:266)powaniu wskazanych wy(cid:298)ej podmiotów oraz do wyst(cid:266)powania w s(cid:261)dowym post(cid:266)powaniu cywilnym w charakterze pełnoprawnej strony post(cid:266)powania. Bez- po(cid:286)rednie podporz(cid:261)dkowanie prokuratury Radzie Pa(cid:276)stwa wi(cid:261)zało si(cid:266) z powoływaniem przez ten organ Prokuratora Generalnego, za- st(cid:266)pców Prokuratora Generalnego, prokuratorów Prokuratury Ge- neralnej oraz prokuratorów wojewódzkich. Podporz(cid:261)dkowanie to oznaczało równie(cid:298) obowi(cid:261)zek Prokuratura Generalnego do zdawania Radzie Pa(cid:276)stwa sprawozdania z działalno(cid:286)ci prokuratury, uprawnie- 2 Wprowadzenie nie Rady Pa(cid:276)stwa do ustalania wytycznych działalno(cid:286)ci prokuratury i uchwalania statutu organizacyjnego prokuratury okre(cid:286)laj(cid:261)cego jej wewn(cid:266)trzn(cid:261) organizacj(cid:266). Ustawa z 14.4.1967 r. o Prokuraturze PRL (Dz.U. Nr 13, poz. 55 ze zm.) nie zmieniła w istotny sposób ustroju prokuratury, pozosta- wiaj(cid:261)c j(cid:261) w strukturze organów pa(cid:276)stwowych w systemie okre(cid:286)lo- nym przez poprzednie uregulowania. Odmienno(cid:286)ci(cid:261) było powi(cid:261)za- nie prokuratury wojskowej z Prokuratorem Generalnym. Artykuł 8 ustawy okre(cid:286)lał, i(cid:298) jednym z zast(cid:266)pców Prokuratora Generalnego jest Naczelny Prokurator Wojskowy, którego powołuje i odwołuje Rada Pa(cid:276)stwa na wspólny wniosek Prokuratora Generalnego i Mini- stra Obrony Narodowej, za(cid:286) Naczelny Prokurator Wojskowy kieruje w zast(cid:266)pstwie Prokuratora Generalnego działalno(cid:286)ci(cid:261) wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. W art. 9 ówczesnej ustawy wskazano, (cid:298)e Prokuratorowi Gene- ralnemu podlegaj(cid:261) zast(cid:266)pcy Prokuratora Generalnego, zast(cid:266)pcy Naczelnego Prokuratora Wojskowego oraz prokuratorzy, zast(cid:266)pcy prokuratorów, wiceprokuratorzy i podprokuratorzy odpowiednich po- wszechnych lub wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, a tak(cid:298)e ofi cerowie (cid:286)ledczy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. Z kolei zgodnie z art. 12 ustawy zast(cid:266)pców Naczelne- go Prokuratora Wojskowego, prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej i prokuratorów okr(cid:266)gów wojskowych mianowała i zwal- niała Rada Pa(cid:276)stwa na wspólny wniosek Prokuratora Generalnego i Ministra Obrony Narodowej. Mianowanie i zwolnienie prokurato- ra w wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury nast(cid:266)powało na wniosek Prokuratora Generalnego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Ustawa ta okre(cid:286)lała, (cid:298)e prokuratura działała na podstawie nast(cid:266)- puj(cid:261)cych zasad: niezale(cid:298)no(cid:286)ci, bezstronno(cid:286)ci i zasady równego trak- towania wszystkich obywateli. Co jednak wcze(cid:286)niej zauwa(cid:298)ono, jej kształt ustrojowy regulowany przepisami ustaw z 1950 i 1967 r. nie stwarzał gwarancji realnego przestrzegania wyra(cid:298)onych w ustawie zasad. Kolejna ustawa z 20.6.1985 r. o Prokuraturze PRL (Dz.U. Nr 31, poz. 138 ze zm.) nie wprowadzała innego modelu ustrojowego prokuratury ni(cid:298) wprowadzony ustaw(cid:261) z 1950 r., utrwalony ustaw(cid:261) z 1967 r. Zmiany w jej tre(cid:286)ci ograniczone były do spraw wewn(cid:261)trz- organizacyjnych i socjalno-bytowych. 44 55 66 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o prokuraturze. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: