Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01024 012140 21090803 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 122
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-504-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Realizacja zamówień 30 lipca 2012 roku.
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastręcza wielu wątpliwości interpretacyjnych, o czym świadczą liczne rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. W niniejszej publikacji Autor stara się je wyjaśnić. Szczegółowo omawia m.in. – pominięte przez ustawodawcę – zagadnienie stosowania przepisów komentowanej ustawy w odniesieniu do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a także zwraca uwagę na sytuację cudzoziemców i przypadki, kiedy do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności konieczne jest uzyskanie zezwolenia ministra spraw wewnętrznych.

W książce przedstawiono m.in. istotne praktyczne kwestie związane ze złożeniem wniosku o przekształcenie. Komentarz zawiera ponadto wzory dokumentów: m.in. uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, zarządzeń wojewody, wniosku o przekształcenie, oraz decyzji o przekształceniu.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, wydających decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dla użytkowników wieczystych, w szczególności zarządzających spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi.

Autor dr Wojciech Gonet jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego dotychczasowe publikacje książkowe (7) i artykuły naukowe (ponad 35) dotyczyły problematyki prawa i finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządu terytorialnego, gospodarki komunalnej, prawa bankowego, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawa handlowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Komentarz Wojciech Gonet Wydanie 1 Stan prawny na 10 lipca 2012 roku Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Masłowska Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7806-504-3 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Pamięci mojego Taty – Stanisława Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Art. 1. [Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy] . . . . . . . . . . . 1. Przesłanki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 19 w prawo własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2. Następcy prawni użytkowników wieczystych uprawnieni do przekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3. Wyłączenia podmiotowe w zakresie uprawnienia do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności . . . . . . . . . . . . . . . 33 4. Wyłączenie przedmiotowe w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5. Zakres czasowy obowiązywania ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Art. 2. [Przekształcenie współużytkowania wieczystego] . . . . . . . . 42 1. Współużytkowanie wieczyste w częściach ułamkowych . . . . . . . . . 43 2. Współużytkowanie wieczyste łączne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3. Szczególne przypadki konieczności uzyskania zezwolenia lub zgody innego organu na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Art. 3. [Organ wydający decyzję o przekształceniu] . . . . . . . . . . . 65 1. Decyzja o przekształceniu użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach Skarbu Państwa w prawo własności . . . . . . . 66 Spis treści 2. Decyzja o przekształceniu użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach jednostek samorządu terytorialnego w prawo własności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 3. Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4. Decyzja o przekształceniu użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach związków gmin lub powiatów w prawo własności 73 5. Treść decyzji o przekształceniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6. Data nabycia prawa własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Art. 4. [Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 1. Opłata za przekształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2. Organy zezwalające na zastosowanie innej wysokości stopy procentowej od nieuiszczonej części opłaty oraz decydujące o wysokości bonifikaty od opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3. Odsetki od nieuiszczonej części opłaty za przekształcenie . . . . . . . . 85 4. Hipoteka przymusowa na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 5. Bonifikata od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 6. Zwrot bonifikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 7. Zwrot opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . 99 8. Dochody powiatów i miast na prawach powiatu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9. Skutki finansowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla sektora publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Art. 5. [Nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Art. 5a. [Pomoc publiczna związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności] . . . . . . . . . 104 Art. 6. [Zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Art. 7. [Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami] . . . . . . . 110 Art. 8. [Przepis przejściowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: