Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00523 005365 21760014 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 229
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5730-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Ustawa z 28.6.2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych weszła w życie 3.8.2012 r. Celem tej ustawy jest likwidacja zatorów płatniczych w sektorze robót drogowych. Jej praktyczne znaczenie jest bardzo istotne dla wielu przedsiębiorców, którzy działali w tej części branży budowlanej. Stwarza ona bowiem alternatywny względem drogi sądowej tryb uzyskania zaspokojenia należności przedsiębiorców - podwykonawców, które nie zostały spłacone przez wykonawców.

Skorzystanie ze szczególnego trybu zaspokojenia należności przewidzianego w komentowanej ustawie jest uzależnione od spełnienia przesłanek o charakterze materialnym oraz złożenia odpowiednich dokumentów w odpowiednich terminach.

Niniejszy komentarz zawiera informacje przydatne dla podwykonawców do dochodzenia należności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 28.6.2012 roku, jak również dla pracowników administracji publicznej, którzy stosują przepisy tej ustawy. Komentarz zawiera również wzory najważniejszych dokumentów, które mogą być sporządzane przy stosowaniu komentowanej ustawy. Komentarz uwzględnia stan prawny ukształtowany wskutek wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.6.2013 r., K 37/12.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Polecamy nasze publikacje: Jerzy Pieróg PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, wyd. 12 Duże Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski (red.) KODEKS CYWILNY. Tom I–II, wyd. 7 Duże Komentarze Becka Stanisław Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 9 Roman Hauser, Andrzej Skoczylas (red.) POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI, wyd. 6 Duże Komentarze Becka Jolanta Strusińska-Żukowska, Beata Gudowska (red.) USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. KOMENTARZ Komentarze Becka www.ksiegarnia.beck.pl Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Komentarz Beata Gibbons (tłum.) dr Bogusław Lackoroński Piotr Duma dr Joanna Łagowska WYDAWNICTWO C..H.BECK WARSZAWA 2013 Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębior- ców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Stan prawny: 20 października 2013 r. Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warszawski © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5729-4 ISBN e-book 978-83-255-5730-0 Spis treści Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych za- mówień publicznych z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 891) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Maksymalna wysokość spłat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Czasowy zakres zastosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Określenia ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Zgłoszenie; lista przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Zaliczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Wymagane dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Oświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Ponowne sporządzenie listy przedsiębiorców . . . . . . . . Art. 10. Upadłość wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Roszczenie o zwrot środków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Wyłączenie ze składu masy upadłości . . . . . . . . . . . . Art. 13. Projekt zmiany planu finansowego KFD . . . . . . . . . . Art. 14. Retroaktywność ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Commentary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reference Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Act of June 28, 2012, on Repayment of Certain Outstanding Amounts Due to Companies resulting from Performance of Public Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Art. 1. Objective Scope of Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Art. 2. Limitation of the Scope of Repayments . . . . . . . . . . . . 102 Art. 3. Term of Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Art. 4. Legal Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Art. 5. Notice of Amounts Due; List of Enterprises . . . . . . . . . 113 3 3 21 25 29 32 49 54 59 63 65 67 74 75 78 78 79 81 V Spis treści Art. 6. Advance Payment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Art. 7. Required Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Art. 8. Enterprises’ Statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Art. 9. Redrafting the List of Enterprises . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Art. 10. Bankruptcy of a Contractor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Art. 11. Claim for Reimbursement of Funds . . . . . . . . . . . . . . 149 Art. 12. Exclusion from the Contractor’s Bankruptcy Estate . . 156 Art. 13. Amendments to the Financial Plan of the National Road Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Art. 14. Retroactive Nature of the Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Art. 15. Effective Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 C. Wzory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 1. Wzór ogłoszenia GDDKiA, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 2. Wzór zgłoszenia należności bez uznania należności przez wykonawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 3. Wzór zgłoszenia należności z uznaniem należności przez wykonawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 4. Wzór uznania należności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 5. Wzór wezwania do zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 6. Wzór postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o umieszczenie przedsiębiorcy na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 7. Wzór zawiadomienia przedsiębiorcy o umieszczeniu na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . 174 8. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o umieszczeniu na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . 176 9. Wzór listy, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . 178 10. Wzór zaświadczenia o umieszczeniu na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 11. Wzór wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień . . . . . . 182 12. Wzór decyzji o odmowie umieszczenia przedsiębiorcy na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . 184 13. Wzór decyzji o częściowej odmowie umieszczenia przedsiębiorcy na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 14. Wzór wniosku o doręczenie decyzji o odmowie umieszczenia na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . . 188 15. Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o umieszczenie na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 VI Spis treści 16. Wzór wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie umieszczenia przedsiębiorcy na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 17. Wzór wniosku o wznowienie postępowania w sprawie o umieszczenie przedsiębiorcy na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 18. Wzór postanowienia o wznowieniu na wniosek postępowania w sprawie o umieszczenie przedsiębiorcy na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . 197 19. Wzór postanowienia o wznowieniu z urzędu postępowania w sprawie o umieszczenie przedsiębiorcy na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 20. Wzór wniosku o wypłatę zaliczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21. Wzór wniosku o spłatę należności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 22. Wzór oświadczenia o niezaleganiu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 23. Wzór oświadczenia o przeznaczeniu zaliczki, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 24. Wzór oświadczenia o wykonaniu i odbiorze prac, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 25. Wzór oświadczenia o braku zabezpieczenia należności gwarancją wykonawcy oraz braku zaspokojenia należności, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 26. Wzór zawiadomienia sędziego-komisarza o przedsiębiorcach, którym wypłacono należności oraz o ich wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 VII Słowo wstępne Z dużą przyjemnością oddajemy do rąk czytelników pierwsze wyda- nie drukowane komentarza do ustawy z 28.6.2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Komentarz składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza zawie- ra omówienie przepisów komentowanej ustawy w języku polskim, dru- ga obejmuje tekst przepisów komentowanej ustawy oraz ich omówienie w języku angielskim, a trzecia zawiera wzory najważniejszych dokumen- tów, jakie mogą być przygotowywane zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez pracowników administracji publicznej w procesie stosowania ko- mentowanej ustawy. Przygotowanie tłumaczenia przepisów komentowanej ustawy oraz ich omówienia stanowi odpowiedź na potrzeby zagranicznych wykonawców robót budowlanych w branży drogowej, których komento- wana ustawa dotyczy bezpośrednio lub pośrednio. Autorzy komentarza oraz Autorka jego przekładu na język angielski ma- ją nadzieję, że będzie on pomocny zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników organów administracji publicznej przy stosowaniu komen- towanej ustawy. Autorzy komentarza składają wyrazy wdzięczności władzom Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, które dofinansowały jego publikację. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruje- my do dr. hab. Edwarda Haliżaka, Dyrektora Instytutu Stosunków Między- narodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersyte- tu Warszawskiego za wsparcie, zaangażowanie i pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie wydania niniejszego komentarza w formie drukowanej. Warszawa, październik 2013 r. Piotr Duma Beata Gibbons dr Bogusław Lackoroński dr Joanna Łagowska IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- ministracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- PrZamPubl . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- prawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) nych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) SwobDziałU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) ustawa lub komentowana ustawa . ustawa z 28.6.2012 r. o spłacie niektórych nieza- spokojonych należności przedsiębiorców, wynika- jących z realizacji udzielonych zamówień publicz- nych (Dz.U. z 2012 r. poz. 891 ze zm.) 2. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw GDDKiA . . . . . . . . . . Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad KFD . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Fundusz Drogowy lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera m.in. . . . . . . . . . . . . . . między innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-e, -a) niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowane Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer XI Wykaz skrótów NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja PPH . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok RP . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity ust. . . . . . . . . . . . . . . . ustęp WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny ze zm. . . . . . . . . . . . . ze zmianami XII Bibliografia 1. Wykaz literatury Borkowski J., Adamiak B., Kodeks postępowania administracyjnego. Ko- mentarz, Warszawa 2011 Drapała P., Ustawa o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń podwyko- nawców w sektorze budowlanym – analiza krytyczna, PPH 2013, Nr 7 Jaśkowska M., Wróbel A., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, LEX/el. 2012 Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wyrządzenie szkody przez kilka osób, War- szawa 1978 Warszawa 2011 Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do art. 1–44910, Wierzbowski M., Wiktorowska A. (red.), Kodeks postępowania administra- cyjnego. Komentarz, Warszawa 2013 2. Orzecznictwo Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18.6.2013 r., K 37/12, Dz.U. z 2013 r., poz. 792 Wyrok SN z 7.3.2003 r., I CKN 11/01, niepubl. Wyrok SN z 16.3.2012 r., IV CSK 366/11, niepubl. Wyrok WSA w Warszawie z 10.4.2007 r., IV SA/Wa 1811/06 Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 19.1.2012 r., II SA/Go 838/11 Postanowienie WSA w Olsztynie z 16.11.2012 r., I SA/Ol 602/12 Postanowienie WSA w Warszawie z 22.3.2013 r., V SA/Wa 387/13, (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query) Postanowienie WSA w Warszawie z 9.5.2013 r., V SA/Wa 1133/13, (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query) Postanowienie WSA w Warszawie z 14.5.2013 r., V SA/Wa 1028/13, (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query) Postanowienie WSA w Warszawie z 6.6.2013 r., V SA/Wa 1237/13, (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query) Postanowienie WSA w Warszawie z 12.6.2013 r., V SA/Wa 1142/13, (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query) Postanowienie WSA w Warszawie z 1.7.2013 r., IV SA/Wa 484/13, (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query) XIII Bibliografia ze zm.) z 2013 r. poz. 267) poz. 296 ze zm.) 3. Akty prawne Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) ze zm.) ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ustawa z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fundu- szu Drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 931 ze zm.) ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. ustawa z 9.7.2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. poz. 1112 ze zm.) Nr 180, poz. 1758 ze zm.) poz. 907 ze zm.) z 2013 r. poz. 672 ze zm.) ustawą z 8.1.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 222) ustawa z 4.3.2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 ze zm.) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) XIV A. Komentarz Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 891) (zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 792) Art. 1. [Zakres przedmiotowy] 1. Ustawa określa zasady spłaty przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad niezaspokojonych przez wykonawcę należności głównych przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wyko- nawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Kra- jowych i Autostrad, wyłącznie za zrealizowane i odebrane prace, zwanych dalej „należnościami”. 2. Przepisy ustawy nie mają zastosowania do należności, które mogą być zaspokojone na podstawie art. 6471 ustawy z dnia 23 kwiet- nia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Spis treści Nb I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Uchwalenie ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Cel regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 C. Dotychczasowe regulacje o podobnych funkcjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 D. Stosunki prawne, których dotyczy ustawa 1 1 11 3 Art. 1 A. Komentarz II. Zakres podmiotowy zastosowania ustawy . . . III. Zakres przedmiotowy zastosowania ustawy . IV. Stosunek prawny pomiędzy Skarbem Państwa – GDDKiA a przedsiębiorcą . . . . . . V. Ustawa a KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Ustawa a KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Kwestia zgodności ustawy z Konstytucją RP 13 25 36 43 47 49 I. Uwagi wprowadzające A. Uchwalenie ustawy 1 2 3 1. Komentowana ustawa została uchwalona przez Sejm 28.6.2012 r. Prezydent RP podpisał ją 1.8.2012 r. Została ona ogłoszona w Dzien- niku Ustaw 3.8.2012 r. pod pozycją 891. Ustawa zgodnie z jej art. 15 weszła w życie z dniem ogłoszenia. Zgodnie z art. 14 komentowana ustawa ma charakter retroaktywny. 2. Wejście w życie komentowanej ustawy rodzi pytanie o granice uprzywilejowania podwykonawców w budowlanych procesach inwe- stycyjnych względem wszystkich innych podwykonawców, o to, jak dalece specyfika budowlanych procesów inwestycyjnych uzasadnia szczególne traktowanie podwykonawców. Uzasadnieniem dla przy- znania szczególnej ochrony podwykonawcom w budowlanych proce- sach inwestycyjnych jest często występująca konieczność dokonania znacznych nakładów ze środków własnych podwykonawcy, niezbęd- nych do ukończenia całości lub części obiektu. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że podwykonawcy robót budowlanych nie są jedy- nymi, którzy muszą dokonać znacznych nakładów w celu wykonania zobowiązania. Większość tych kwestii była przedmiotem rozważań zawartych w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego wydanym w na- stępstwie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Dnia 7.8.2012 r. Prezydent RP skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 1, art. 3, art. 4, art. 5 ust. 3 oraz art. 12 w związku z art. 3, art. 14 i art. 15 komentowanej ustawy. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta RP 18.6.2013 r. i uznał art. 4 pkt 1 komentowanej usta- wy w zakresie, w jakim za przedsiębiorcę uznaje tylko przedsiębior- cę spełniającego wymagania dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy za niezgodne z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji RP, a art. 12 komentowanej usta- 4 A. Komentarz Art. 1 wy w zakresie, w jakim dotyczy wykonawcy, wobec którego ogłoszo- no upadłość przed wejściem w życie tej ustawy za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP (K 37/12). Uzasadnienie tego wyroku Trybunału Kon- stytucyjnego może mieć istotne znaczenie dla kierunku wykładni przepisów komentowanej ustawy. Może być ono również źródłem dy- rektyw, które ustawodawca powinien uwzględnić przy tworzeniu po- dobnych regulacji w przyszłości. 4. Nie bez znaczenia przy wykładni przepisów komentowanej usta- wy jest opublikowane uzasadnienie zawartej w niej regulacji (por. druk sejmowy Nr 451 – dostępny na stronie internetowej: http://www.sejm. gov.pl). Znaczenie to jednak jest niewielkie w stosunku do tego, jakie mogłoby być, gdyby uzasadnienie projektu sporządzonego w trakcie procesu legislacyjnego w większym stopniu korespondowało z treścią przepisów zawartych w komentowanej ustawie. Należy podkreślić, że w zakresie, w jakim uzasadnienie projektu komentowanej ustawy nie znajduje odzwierciedlenia w treści jej przepisów, ma ono bardzo ogra- niczone znaczenie dla ich wykładni. B. Cel regulacji 1. Celem komentowanej ustawy jest przede wszystkim usunięcie negatywnych skutków zjawiska niepłacenia przez wykonawców robót budowlanych ich kontrahentom, którzy zawarli z nimi umowy pozo- stające w związku z realizacją zamówienia publicznego udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zjawi- sko to jest niekiedy określane mianem „zatorów płatniczych”. Wpro- wadzenie regulacji zawartej w komentowanej ustawie było spowodo- wane dążeniem do usunięcia lub złagodzenia szkodliwych skutków powyższego zjawiska nie tylko dla przedsiębiorców będących kontra- hentami wykonawców robót budowlanych, lecz również dla polskiej gospodarki. Sądząc jednak po liczbie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży budowlanej, których upadłość zo- stała ogłoszona m.in. w następstwie wykonywania robót budowlanych w ramach inwestycji drogowych, chociażby w 2012 r., w którym ta ustawa weszła w życie, wydaje się, że cel ten uda się osiągnąć w stop- niu ograniczonym. 4 5 2. W myśl komentowanej ustawy mechanizmem służącym zapo- bieganiu powstawaniu zjawiska „zatorów płatniczych” oraz usuwa- niu jego skutków jest uprawnienie przedsiębiorców do uzyskania spła- 6 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: