Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 002613 20673502 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 585
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5048-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym(tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) jest kluczowym aktem regulującym zasady podejmowania i prowadzenia transportu drogowego. Z uwagi na duże znaczenie transportu drogowego dla współczesnej gospodarki, ale również z uwagi na liczne niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą wykonywanie przewozów drogowych, prowadzenie działalności w tym zakresie zostało poddane niezwykle szczegółowej regulacji prawnej. Praktyka pokazuje, że stosowanie tej regulacji może rodzić liczne problemy.

Konieczność uwzględnienia regulacji UE i dostosowania do niej regulacji krajowej zaowocowała nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. Wprowadzone w ramach nowelizacji rozwiązania stworzyły liczne wątpliwości interpretacyjne. W ostatnim czasie weszły w życie trzy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE):

Komentarz stanowi przedstawienie zarówno praktycznej, jak i teoretycznej strony obowiązywania ustawy, w sposób umożliwiający rozwiązywanie problemów interpretacyjnych pojawiających się w praktyce stosowania przedmiotowej regulacji.

W pracy uwzględniono dorobek doktryny oraz orzecznictwa, w tym w szczególności Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów, radców prawnych, członków organów samorządowych, osób zatrudnionych w administracji rządowej, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, a także studentów takich kierunków jak: prawo, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Grzegorz Lubeńczuk Kamil Sikora Ustawa o transporcie drogowym Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o transporcie drogowym Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: K. Pietrzykowski SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, wyd. 7 P. Barta, P. Litwiński USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, wyd. 2 J. Maliszewska-Nienartowicz DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA RELIGIĘ, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, WIEK LUB ORIENTACJĘ SEKSUALNĄ. DYREKTYWA 2000/78 I ORZECZNICTWO TS UE J. Chaciński OCHRONA PRAW LOKATORÓW, wyd. 3 G. Manjura-Niśkiewicz DODATKI MIESZKANIOWE, wyd. 4 T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. Sebzda-Załuska, M. Szydło, J. Wilczewski USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH M.J. Nowak (red.) USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM www.księgarnia.beck.pl Ustawa o transporcie drogowym Komentarz Grzegorz Lubeńczuk Kamil Sikora WYDAWNICTWO C..H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5047-9 ISBN e-book 978-83-255-5048-6 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Przedsiębiorca zagraniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Wyłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Określenia ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 8 9 23 Rozdział 2. Zasady podejmowania i wykonywania… transportu drogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 67 Art. 5. Warunki udzielenia licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Art. 5a. Licencja wspólnotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Art. 5b. Licencja, przewóz osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Art. 5c. Warunki uzyskania licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Taksówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Art. 7. Udzielenie, zmiany, cofnięcie licencji . . . . . . . . . . . . . . . 110 Art. 7a. Wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Art. 7b. Sprawozdania finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Art. 7c. Zadania zarządzającego transportem . . . . . . . . . . . . . . . 127 Art. 7d. Dobra reputacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Art. 7e. Środki rehabilitacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Art. 8. Wniosek o udzielenie licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Art. 9–10. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Art. 11. Treść licencji, załączniki, wypis licencji . . . . . . . . . . . . 144 Art. 11a. Zakaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Art. 12. Uprawnienia wynikające z licencji . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Art. 13. Osobisty charakter licencji; przeniesienie uprawnień . . 151 Art. 14. Obowiązki przewoźnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Art. 14a. Zawieszenie wykonywania transportu . . . . . . . . . . . . . 161 Art. 15. Cofnięcie licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Art. 16. Wygaśnięcie licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Art. 16a. Przechowywanie dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 V Spis treści Art. 16b. Stwierdzenie niezdolności do kierowania operacjami transportowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Art. 17. Delegacja ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Art. 17a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Art. 17b. Wymóg zezwolenia zagranicznego . . . . . . . . . . . . . . . 188 Rozdział 3. Transport drogowy osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Art. 18. Wymóg zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Art. 18a. Przejazdy ulgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Art. 18b. Zasady wykonywania przewozów regular nych . . . . . . 197 Art. 19. Przewóz kabotażowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Art. 19a. Przewóz kabotażowy; przewoźnik zagraniczny . . . . . 205 Art. 20. Essentialia negotii zezwolenia; wzór . . . . . . . . . . . . . . 206 Art. 20a. Przyczyny obiektywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Art. 21. Czasowy charakter zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Art. 22. Wniosek o zezwolenie; załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Art. 22a. Zmiany lub cofnięcie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Art. 22b. Informacja o zmianie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Art. 23. Odmowa udzielenia zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Art. 24. Zmiana lub cofnięcie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Art. 25. Zezwolenie zagraniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Art. 25a. Zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Art. 26. Upoważnienie ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Art. 27. Przewozy wahadłowe i okazjonalne . . . . . . . . . . . . . . . 239 Art. 27a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Rozdział 4. Transport drogowy rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Art. 28. Przewoźnik drogowy zagraniczny; zezwolenie . . . . . . . 241 Art. 28a. Blankiet zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Art. 29. Przewóz kabotażowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Art. 29a. Przewóz kabotażowy bez zezwolenia . . . . . . . . . . . . . 248 Art. 29b. Delegacja ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Art. 29c. Kontyngent zezwoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Art. 30. Warunek wydania zezwolenia przewoźnikowi zagranicznemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Art. 30a. Delegacja ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Art. 31. Transport kombinowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Art. 32. Upoważnienie ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Rozdział 4a. Świadectwo kierowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Art. 32a. Stosowanie przepisów UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Art. 32b. Świadectwo kierowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Art. 32c. Kontrola wydanych świadectw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 VI Spis treści Art. 32d. (utracił moc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Art. 32e. Rejestr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Rozdział 5. Przewozy na potrzeby własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Art. 33. Zaświadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Art. 33a. Przechowywanie dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Art. 34. Przewóz niezarobkowy; zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . 274 Art. 34a. Używanie pojazdów do celów służbowych . . . . . . . . . 275 Rozdział 6. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia . . . . 278 Art. 35. Przesłanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Art. 36. Dokumenty potwierdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Rozdział 7. Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Art. 37. Warunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Art. 38. Tryb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Art. 38a. Osoby zwolnione z egzaminu pisemnego . . . . . . . . . . 290 Art. 39. Organizacja; egzamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Rozdział 7a. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy . . . . . . . . 293 Art. 39a. Warunki zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Art. 39b. Kursy dokształcające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Art. 39b1. Forma zajęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Art. 39b2. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca . . . . . . . . . . . . . 309 Art. 39c. Badania lekarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Art. 39d. Szkolenie okresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Art. 39e. Obowiązki przewoźnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Art. 39f. Odpowiednie zastosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . 317 Art. 39g. Charakter działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . 321 Art. 39h. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Art. 39i. Delegacja ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Art. 39j. Badania lekarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Art. 39k. Badania psychologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Art. 39l. Zobowiązania przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Art. 39m. Zastosowanie wymagań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Art. 39n. Odznaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Rozdział 8. Opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Art. 40. Opłaty; zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Art. 41. Opłaty administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Art. 42. (utracił moc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Art. 42a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Art. 43. Inne opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 VII Spis treści Art. 44. Prowizje od opłat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Art. 45. Zwolnienie z opłat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Art. 45a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Art. 46. Wpływy z opłat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Art. 47. Wysokość opłat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Art. 47a. Zadania własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Rozdział 9. Inspekcja Transportu Drogowego . . . . . . . . . . . . . . 361 Art. 48. Cel działań Inspekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Art. 49. Uprawnienia kontrolne innych organów . . . . . . . . . . . . 366 Art. 50. Zadania Inspekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 A. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 B. Uprawnienia kontrolne ITD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 C. Prowadzenie postępowania administracyjnego przez ITD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Art. 50a. Delegacja ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Art. 50b. Urządzenia do ważenia pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Art. 51. Organy Inspekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Art. 52. Główny Inspektor; wojewódzki inspektor . . . . . . . . . . . 386 A. Główny Inspektorat Transportu Drogowego . . . . . . . . . 387 B. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego . . . . . 391 Art. 53. Powołanie; odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Art. 54. Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Art. 54a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Art. 54b. Czas jazdy i czas postoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Art. 55. Uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Art. 56. Kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 A. Kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 B. Grzywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Art. 57. Środki przymusu bezpośredniego i broni palnej . . . . . . 419 Art. 58–65. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Art. 66. Pozwolenie na zakup broni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Art. 67. Organy współdziałające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Art. 68. Zakres kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Art. 69. Umundurowanie; legitymacja służbowa . . . . . . . . . . . . 428 Art. 70. Obowiązki inspektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Art. 71. Warunek zatrzymania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Art. 72. Obowiązki kontrolowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Art. 73. Uprawnienia inspektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Art. 74. Protokół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Art. 75. Konsekwencje kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Art. 76. Inspektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 VIII Spis treści Art. 76a. Uprawnienia kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Art. 77. Pracownicy Inspekcji; zastosowanie przepisów . . . . . . 461 Art. 78. Dodatek inspekcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Art. 79. Prawna ochrona inspektorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Art. 80. Centralna ewidencja naruszeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Art. 81. Podmioty odpowiedzialne za przekazanie danych . . . . 469 Art. 82. Administrator danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Rozdział 10. Nadzór i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Art. 83. Uprawnienia organu nadzorującego . . . . . . . . . . . . . . . 470 Art. 84. Zakres kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Art. 85. Postępowanie kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Art. 86. Delegacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Art. 87. Obowiązki kierowcy podczas kontroli . . . . . . . . . . . . . 484 Art. 88. Kolizje przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Art. 89. Organy uprawnione do kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Art. 89a. Warunki i tryb kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Art. 89a1. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Art. 89b. Obowiązek wylegitymowania się . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Art. 89c. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Art. 90. Negatywny wynik kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Art. 90a. Przekazanie danych do KE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Art. 90b. Niezwłoczne powiadomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Art. 91. Kontrola ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Rozdział 11. Kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Art. 92. Działania i zaniechania podlegające karze . . . . . . . . . . 510 Art. 92a. Przypadki naruszeń; sankcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Art. 92b. Kara grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Art. 92c. Kara pieniężna, postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Art. 93. Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej . . . . . . . . . . . . . . . 522 Art. 94. Uiszczenie kary pieniężnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Art. 94a. Kara niebyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Art. 95. Nieuiszczenie kary pieniężnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Art. 95a. Zmiana danych; zwrot licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 Art. 96. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Rozdział 11a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących… , przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Art. 97–103. (pominięte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 IX Spis treści Art. 104. Moc zezwoleń dotychczasowych . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Art. 105. Ceryfikat kompetencji zawodowych . . . . . . . . . . . . . . 533 Art. 106. (pominięty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Art. 107. Wyłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Art. 108. (pominięty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Art. 109. Utrata mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Art. 110. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Załącznik Nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 Załącznik Nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Załącznik Nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 X Przedmowa Ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 ze zm.) jest kluczowym aktem regulującym zasady podejmo- wania i prowadzenia transportu drogowego. Z uwagi na duże znaczenie transportu drogowego dla współczesnej gospodarki, ale również z uwagi na liczne niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą wykonywanie przewo- zów drogowych, prowadzenie działalności w tym zakresie zostało podda- ne niezwykle szczegółowej regulacji prawnej. Praktyka pokazuje, że sto- sowanie tej regulacji może rodzić liczne problemy. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących prowadzenia transportu drogowego. Zamierzeniem autorów jest przed- stawienie zarówno praktycznej, jak i teoretycznej strony obowiązywa- nia omawianej ustawy, w taki sposób, aby komentarz stał się narzędziem umożliwiającym rozwiązanie problemów interpretacyjnych pojawiają- cych się w praktyce stosowania przedmiotowej regulacji. Zaprezento- wano w nim dorobek doktryny, jak również aktualną linię orzecznictwa w sprawach z zakresu transportu drogowego. Publikacja zawiera szczegó- łową i wielopłaszczyznową analizę poszczególnych instytucji związanych z prowadzeniem transportu drogowego, prowadzona pod kątem praktyki stosowania prawa w tym zakresie. W opracowaniu uwzględniono najnowsze nowelizacje ustawy o trans- porcie drogowym dokonane m.in. ustawą z 5.4.2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 567), które weszły w życie z dniem 15.8.2013 r., a także ustawą z 11.7.2013 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o transpor- cie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 914). W zakresie korzystania przez inspektorów Inspekcji Transportu Dro- gowego z prawa użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni pal- nej uwzględniono najnowsze rozwiązania zawarte w przepisach ustawy z 24.5.2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628), które weszły w życie z dniem 5.6.2013 r. W treści komentarza zostały również omówione zmiany, które za- czną obowiązywać z dniem 1.1.2014 r., a związane są przepisami usta- wy z 13.6.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829) wprowadzającymi nowe regulacje XI Przedmowa prawne w zakresie licencjonowania wykonywania transportu drogowego taksówką. Autorzy wyrażają nadzieję, iż prezentowane opracowanie będzie stano- wiło cenną pomoc zarówno dla organów stosujących prawo, jak również przedstawicieli doktryny, praktyków oraz studentów kierunków: prawo, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Warszawa, sierpień 2013 r. Autorzy XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne AdmRządWojewU . . . ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) CzasKierU . . . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o czasie pracy kierowców DrPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KierujPojU . . . . . . . . . ustawa z 5.1.2011 r. o kierujących pojazdami KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) Nr 16, poz. 93 ze zm.) (Dz.U. Nr 30, poz. 151 ze zm.) poz. 553 ze zm.) (Dz.U. z 2013 r. poz. 186) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KontrPaliwR . . . . . . . rozporządzenie (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) Ministra Infrastruktury z 27.12.2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa (Dz.U. Nr 257, poz. 1735) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395) KrRejKarU . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Kar- KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- nym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) XIII Wykaz skrótów KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482) OchrDanychU . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobo- wych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa PojazdyTechR . . . . . . rozporządzenie (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposa- żenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) PrDrog . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) PrPrzew . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe PrPoczt . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.) z 2012 r. poz. 1529) PrUpadNapr . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PublTranspZbU . . . . . ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) rozporządzenie 1013/2006 . . . . . . . . . rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.6.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. UE L Nr 190, s. 1 ze zm.) rozporządzenie 1071/2009 . . . . . . . . . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywa- nia zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz. UE L Nr 300, s. 51 ze zm.) rozporządzenie 1072/2009 . . . . . . . . . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 21.10.2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynaro- dowych przewozów drogowych (Dz.Urz. UE L Nr 300, s. 72 ze zm.) rozporządzenie 1073/2009 . . . . . . . . . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z 21.10.2009 r. w sprawie XIV Wykaz skrótów wspólnych zasad dostępu do międzynarodowe- go rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 300, s. 88 ze zm.) rozporządzenie 11/98 . . rozporządzenie Rady (WE) Nr 11/98 z 11.12.1997 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) Nr 684/92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (Dz.Urz. UE L z 1998 r. Nr 4, s. 1 ze zm.) rozporządzenie 3821/85 . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3821/85 z 20.12.1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.Urz. UE L Nr 370, s. 8 ze zm.) rozporządzenie 561/2006 . . . . . . . . . . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 561/2006 z 15.3.2006 r. w sprawie har- monizacji niektórych przepisów socjalnych odno- szących się do transportu drogowego oraz zmie- niające rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporzą- dzenie Rady (EWG) Nr 3820/85 (Dz.Urz. UE L Nr 102, s. 1 ze zm.) rozporządzenie 684/92 . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady rozporządzenie 881/92 . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady (EWG) Nr 684/92 z 16.3.1992 r. w sprawie wspólnych zasad między- narodowego przewozu osób autokarem i autobu- sem (Dz.Urz. UE L Nr 74, s. 1 ze zm.) (EWG) Nr 881/92 z 26.3.1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogo- wych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tran- zycie przez jedno lub więcej Państw Członkow- skich (Dz.Urz. UE L Nr 95, s. 1 ze zm.) SwobDziałGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SzkolKierR . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1.4.2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz. 314 ze zm.) XV Wykaz skrótów TransDrogU . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 ze zm.) Umowa INTERBUS . umowa w sprawie międzynarodowych okazjo- nalnych przewozów pasażerów autokarami i au- tobusami, sporządzona w Brukseli 11.12.2000 r. (Dz.Urz. UE L z 2002 r. Nr 321, s. 13 ze zm.) ZmTransDrogU z 1.7.2011 r. . . . . . . . . ustawa z 1.7.2011 r. o zmianie ustawy o transpor- cie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 159, poz. 945) ZmTransDrogU z 16.9.2011 r. . . . . . . . ustawa z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy o trans- porcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 244, poz. 1454) 2. Organy, instytucje i organizacje CEIDG . . . . . . . . . . . . Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej EFTA . . . . . . . . . . . . . . Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu EOG . . . . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy GDDKiA . . . . . . . . . . . Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GITD . . . . . . . . . . . . . . Główny Inspektor Transportu Drogowego ITD . . . . . . . . . . . . . . . Inspekcja Transportu Drogowego KE . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Europejska KRS . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy NBP . . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NSA . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy UE . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. Min. Infrastruktury . . . . . . . Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Dz.Urz. UE . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski XVI Wykaz skrótów ONSAiWSA . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjne- go i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNAPiUS . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent i Wojskowa 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł CBOSA . . . . . . . . . . . Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- nych lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera lp. . . . . . . . . . . . . . . . . liczba porządkowa n. . . . . . . . . . . . . . . . . . następny niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowany NIP . . . . . . . . . . . . . . . numer identyfikacji podatkowej Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer PESEL . . . . . . . . . . . . Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PKD . . . . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Działalności post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity uchw. . . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . . ustęp w zw. . . . . . . . . . . . . . w związku wyr. . . . . . . . . . . . . . . . wyrok zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze sprost. . . . . . . . . . . ze sprostowaniem ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami XVII Wykaz literatury Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. 2, War- Bartosiewicz A., Komentarz do art. 96a ustawy o podatku od towarów i usług, w: A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, Lex/el. 2013 Filipiak T.A., Komentarz do art. 192, w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. II. Własność i inne prawa rzeczowe, Lex/el. 2012 Frąckowiak J., Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rej. szawa 1987 2003, Nr 6 Gniewek E., Komentarz do art. 192, w: E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księ- ga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001 Janiak A., Komentarz do art. 58, w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Ko- mentarz. T. I. Część ogólna, Lex/el. 2012 Kidyba A., Komentarz do art. 41, w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. I. Część ogólna, Lex/el. 2012 Kohutek K., Komentarz do art. 2, w: M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis, S. Szuster, Komentarz do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo- bodzie działalności gospodarczej, Lex/el. 2005 Kijowski D.R., Pozwolenia w administracji publicznej. Studium z teorii prawa administracyjnego, Białystok 2000 Kotowski W., Kurzępa B., Ważny A., Razowski T., Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym, Warsza- wa 2009 Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Lex/el. 2010 Nadler J., Komentarz do art. 192, w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Warsza- wa 2004 Sieradzka M., Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, Lex/el. Skowyra M., Poświadczenie zdolności finansowej w firmach transporto- wych po 4 grudnia 2011 r., czyli rzecz o sprawozdaniach finansowych, publikacja zamieszczona na stronie internetowej: http://transtica.pl/in- dex.php?mact=News,cntnt01,detail,0 cntnt01articleid=16 cntnt01re turnid=65 Stefański R.A., w: Wykroczenia drogowe. Komentarz, Warszawa 2011 Stefański R.A., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Lex/el. 2008 2012 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: