Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 003373 22432566 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - ebook/pdf
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 499
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2958-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz do ustawy z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest pierwszym na rynku opracowaniem, które w sposób kompleksowy i praktyczny (w oparciu o orzecznictwo sądów polskich jak i ETS-u) omawia problematykę związaną z ubezpieczeniami obowiązkowymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym i Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Publikacja składa się z dziesięciu rozdziałów podzielonych tematycznie. Obejmują one zagadnienia związane z: ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczeniem OC rolników, ubezpieczeniem budynków rolniczych, reprezentantem do spraw roszczeń, kontrolą spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników i budynków rolniczych oraz opłatą za niespełnienie tego obowiązku, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Spojrzenie okiem trzech różnych praktyków prawa: sędziego, adwokata i radcę prawnego stanowi o profesjonalnym i naukowym podejściu do tematu, czyniąc publikację niezwykle przydatną zarówno dla osób i instytucji, które w swojej działalności zajmują się tematyką ubezpieczeniową jak i dla prawników, sędziów i studentów prawa a także osób zainteresowanych tym dziełem prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polecamy nasze publikacje: Jolanta Strusińska-Żukowska, Beata Gudowska (red.) USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. KOMENTARZ Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski (red.) KODEKS CYWILNY. Tom I-II Duże Komentarze Becka Aleksander Raczyński SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZE- NIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Monografie prawnicze Ilona Kwiecień UBEZPIECZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ Ubezpieczenia Marcin Kawiński UBEZPIECZENIA PUBLICZNE I PRYWATNE W POLITYCE SPOŁECZNEJ. SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ Ubezpieczenia www.ksiegarnia.beck.pl Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Komentarz Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2012 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Redakcja: Anna Łubińska-Bujak Wydawca: Dagna Kordyasz Poszczególne fragmenty komentarza opracowali: Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński art. 78–83d, 96–140 art. 1–43a art. 44–77, 84–95 © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2957-4 ISBN e-book 978-83-255-2958-1 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 3 z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Art. 2. Słowniczek wyrażeń ustawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Art. 3. Ubezpieczenie obowiązkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Art. 4. Rodzaje ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Art. 5. Zawarcie umowy ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Art. 5a. Skutki braku odpowiedzi na ofertę . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Art. 6. Zawarcie umowy z naruszeniem prawa . . . . . . . . . . . . . . 64 Art. 7. Suma gwarancyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Art. 8. Ustalanie składek ubezpieczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . 73 Art. 8a. Podstawa zmiany wysokości składki . . . . . . . . . . . . . . . 75 Art. 9. Zakres objęty umową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Art. 9a. Zakres przedmiotowy umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Art. 10. Spełnienie obowiązku ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . 82 Art. 11. Dziedziny objęte obowiązkowym ubezpieczeniem . . . . 85 Art. 12. Czas trwania ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Art. 13. Podstawa wypłaty odszkodowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Termin na wypłacenie odszkodowania . . . . . . . . . . . . . 95 Art. 15. Zwrot kosztów zabezpieczenia mienia . . . . . . . . . . . . . 108 Art. 16. Obowiązki osoby objętej ubezpieczeniem . . . . . . . . . . . 113 Art. 17. Niedopełnienie obowiązków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Art. 18. Zawiadomienia i oświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Art. 19. Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego . . . . . . . 125 Art. 20. Powództwo o naprawienie szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Art. 21. Skuteczność przy braku zgody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Art. 22. Odpowiednie stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . 141 V Spis treści Rozdział 2. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Art. 23. Obowiązek zawarcia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Art. 24. Wyłączenia z obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Art. 25. Zakres terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Art. 26. Okres objęty umową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Art. 27. Ubezpieczenie krótkoterminowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Art. 28. Wypowiedzenie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Art. 28a. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . 166 Art. 29. Umowa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych . . . . 168 Art. 30. Opłata ewidencyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Art. 31. Przypadki rozwiązania umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Art. 32. Zbycie pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Art. 33. Rozwiązanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Art. 34. Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę . . . . . . . . . . . . . 187 Art. 35. Odpowiedzialność cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Art. 36. Odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Art. 36a. Dodatkowe badanie techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Art. 37. Przyczepy, pojazdy holowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Art. 38. Wyłączenie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Art. 39. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu . . . . . . 237 Art. 40. Ustanie odpowiedzialności zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Art. 41. Zwrot składki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Art. 42. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Art. 42a. Odpowiednie zastosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . 247 Art. 43. Zwrot wypłaconego odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . 248 Art. 43a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Rozdział 3. Ubezpieczenie OC rolników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Art. 44. Obowiązek ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Art. 45. Czas objęty ubezpieczeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Art. 46. Zawarcie następnej umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Art. 46a. Kilka umów ubezpieczenia OC, wypowiedzenie . . . . . 271 Art. 47. Powstanie obowiązku ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . 272 Art. 48. Obowiązek zawiadomienia o zmianach w majątku . . . 275 Art. 49. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . 276 Art. 50. Odszkodowanie za szkodę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Art. 51. Podmioty objęte ubezpieczeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Art. 52. Odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej . . . . 280 Art. 53. Wyłączenie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Art. 54. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu . . . . . . 283 Art. 55. Ustanie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 VI Spis treści Art. 56. Zwrot składki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Art. 57. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Art. 58. Dochodzenie ubezpieczenia od sprawcy szkody . . . . . . 287 Rozdział 4. Ubezpieczenie budynków rolniczych . . . . . . . . . . . . . . 289 Art. 59. Obowiązek ubezpieczenia budynku . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Art. 60. Powstanie obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Art. 61. Okres zawarcia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Art. 62. Zawarcie następnej umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Art. 62a. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia budynków rolniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Art. 63. Przejście praw i obowiązków na inną osobę . . . . . . . . . 297 Art. 64. Obowiązek powiadomienia o zmianach . . . . . . . . . . . . 300 Art. 65. Rozwiązanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Art. 66. Wyłączenie budynku z ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . 302 Art. 67. Zjawiska zaliczane do szkód objętych ubezpieczeniem 303 Art. 68. Ustalanie wysokości szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Art. 69. Zmniejszenie, zwiększenie wysokości szkody . . . . . . . 308 Art. 70. Ustalanie sumy ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Art. 71. Aktualizacja wartości budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Art. 72. Budynki niepodlegające ubezpieczeniu . . . . . . . . . . . . . 311 Art. 73. Wyłączenia odpowiedzialności zakładu . . . . . . . . . . . . . 312 Art. 74. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . 313 Art. 75. Ustanie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Art. 76. Zwrot składki za niewykorzystane ubezpieczenie . . . . . 315 Art. 77. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Rozdział 5. Dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń powstałych za granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Art. 78. Ustanowienie reprezentanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Art. 79. Powiadomienie reprezentanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Art. 80. Zadania reprezentanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Art. 81. Wymogi dotyczące reprezentanta . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Art. 82. Działanie na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Art. 83. Obowiązek udzielenia odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Art. 83a. Przekazanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Art. 83b. Termin podjęcia czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Art. 83c. Odpowiedź ostateczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Art. 83d. Forma odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Rozdział 6. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników i budynków rolniczych oraz opłaty za niespełnienie tego obowiązku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 VII Spis treści Art. 84. Organy kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Art. 85. Spełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia . . . . . . 343 Art. 86. Okazanie dokumentu ubezpieczenia na żądanie . . . . . . 347 Art. 87. Zawiadomienie o braku dokumentu u kontrolowanego 347 Art. 88. Opłata za brak ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Art. 89. Zakaz przekroczenia granicy bez ubezpieczenia . . . . . . 355 Art. 90. Wezwanie do uiszczenia opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Art. 91. Egzekucja opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Art. 92. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Art. 93. Obowiązek ubezpieczenia mimo wniesienia opłaty . . . 365 Art. 94. Umorzenie opłaty; ulga w spłacie . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Art. 95. Wyłączenie stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Rozdział 7. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny . . . . . . . . . . 368 Art. 96. Status i zadania Funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Art. 97. Członkostwo w Funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Art. 98. Zadania Funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Art. 99. Pomoc finansowa dla zakładu ubezpieczeń . . . . . . . . . . 387 Art. 100. Kontrola zakładu ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Art. 101. Źródło pochodzenia środków na pomoc . . . . . . . . . . . 392 Art. 102. Ośrodek informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Art. 103. Gromadzenie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Art. 104. Udostępnianie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Art. 105. Dane z centralnej ewidencji pojazdów . . . . . . . . . . . . 406 Art. 106. Zaspokajanie roszczeń; wyłączenia . . . . . . . . . . . . . . . 409 Art. 107. Zasady wypłat z Funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Art. 108. Zgłoszenie roszczenia do Funduszu . . . . . . . . . . . . . . 413 Art. 109. Obowiązek zaspokojenia roszczenia . . . . . . . . . . . . . . 414 Art. 109a. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Art. 110. Okoliczności zwrotu świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Art. 111. Postępowanie w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Art. 112. Składki na rzecz Funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Art. 113. Zaspokajanie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Art. 114. Przejęcie zobowiązań przez Fundusz . . . . . . . . . . . . . 432 Art. 115. Organy Funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Art. 116. Statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Art. 117. Dochody Funduszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Art. 118. Składki z zagranicznych zakładów . . . . . . . . . . . . . . . 438 Art. 119. Roczne sprawozdanie z działalności . . . . . . . . . . . . . . 438 Art. 119a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 VIII Spis treści Rozdział 8. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych . . . 440 Art. 120. Status Biura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Art. 121. Członkowie Biura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Art. 122. Zakres działania Biura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Art. 123. Odpowiedzialność Biura za szkody . . . . . . . . . . . . . . . 446 Art. 124. Udostępnianie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Art. 125. Udostępnianie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Art. 126. Zawiadomienie Biura o wypadku . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Art. 127. Źródła danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Art. 128. Organ odszkodowawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Art. 129. Informacja o zgłoszeniu żądania . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Art. 130. Ustalenie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Art. 131. Ostateczność decyzji Biura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Art. 132. Zwrot odszkodowania i innych kosztów . . . . . . . . . . . 457 Art. 133. Zwrot na rzecz obcego organu odszkodowawczego . . 457 Art. 134. Przypadki uzasadniające zwrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Art. 135. Likwidacja szkód; suma gwarancyjna . . . . . . . . . . . . . 461 Art. 136. Termin na wypłatę odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . 462 Art. 137. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Art. 138. Składki członkowskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Art. 139. Organy Biura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Art. 140. Roczne sprawozdanie z działalności . . . . . . . . . . . . . . 467 Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . 469 Art. 141–158. (pominięte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Art. 159. Sprawy w toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Art. 160. Przekształcenia z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Art. 161. Przepisy wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Art. 162. Stosowanie od dnia wejścia do UE . . . . . . . . . . . . . . . 470 Art. 163. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 IX Przedmowa Komentarz wkracza w problematykę odpowiedzialności odszkodowaw- czej normowanej przepisami ogólnymi prawa cywilnego. Całościowo trak- tuje problematykę zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń, także przy uwzględnieniu za- gadnień postępowania przed sądami, omawia zasady jurysdykcji. Wspie- ra się na orzecznictwie sądów polskich, Trybunału Sprawiedliwości UE, uwzględnia poglądy nauki prawa. Komentarz kładąc nacisk na kwestie praktyczne, odpowiada aktualnym wymogom i oczekiwaniom rynku ubez- pieczeń. Jest pierwszym podręcznym komentarzem kompleksowo regu- lującym dziedzinę ubezpieczeń obowiązkowych. Uwzględniając ostatnie głębokie nowelizacje ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubez- pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczy- cieli Komunikacyjnych, komentarz nie poprzestaje na omówieniu aktual- nych zagadnień, lecz omawia również zmiany i różnice stanów prawnych, przez porównanie dotychczasowych rozwiązań (mających zastosowanie do wcześniej zawartych umów ubezpieczenia oraz dotychczas niezakończo- nych postępowań dotyczących roszczeń odszkodowawczych) do obecnie obowiązujących regulacji. Autorzy XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DorPodU . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) Dyrektywa 2009/103/WE . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z 16.9.2009 r. w sprawie ubezpie- czenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mecha- nicznych i egzekwowania obowiązku ubezpiecza- nia od takiej odpowiedzialności (Dz.Urz. UE L 263 z 7.10.2009 r., str. 11) DziałUbezpU . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczenio- wej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) DziałUbezpU z 1990 r. . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.1990 r. o działalności ubezpieczenio- wej (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.) I Dyrektywa Komunikacyjna . . . . . Dyrektywa Rady 72/166/EWG z 24.4.1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Człon- kowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i eg- zekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej od- powiedzialności (Dz.Urz. UE L 103 z 2.2.1972 r., str. 1 ze zm.) II Dyrektywa Komunikacyjna . . . . . Druga Dyrektywa Rady 84/5/EWG z 30.12.1983 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Człon- kowskich odnoszących się do ubezpieczenia w za- kresie odpowiedzialności cywilnej za szkody po- wstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych (Dz.Urz. UE L 8 z 11.1.1984 r., str. 17 ze zm.) XIII Wykaz skrótów III Dyrektywa Komunikacyjna . . . . . Trzecia Dyrektywa Rady 90/232/EWG z 14.5.1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Człon- kowskich odnoszących się do ubezpieczenia w za- kresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powsta- łe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (Dz.Urz. UE L 129 z 19.5.1990 r., str. 33 ze zm.) IV Dyrektywa Komunikacyjna . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/26/WE z 16.5.2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG i 88/357/EWG (Dz.Urz. UE L 181 z 20.7.2000 r., str. 65 ze zm.) V Dyrektywa Komunikacyjna . . . . . Dyrektywa 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.5.2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/ EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicz- nych (Dz.Urz. UE L 149 z 11.6.2005 r., str. 14) GospNierU . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KomSEgzU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i eg- zekucji (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze sprost. i ze zm.) Konwencja wiedeńska . . . . . . . . . Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cy- wilnej za szkodę jądrową, sporządzona w Wiedniu dnia 21.5.1963 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 63, poz. 370 ze zm. i poz. 371) XIV Wykaz skrótów Konwencja z Lugano Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano dnia 16.9.1988 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132 i 133) KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karne- go (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) OchrProdNiebU . . . . ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) PobWojskU . . . . . . . . ustawa z 23.9.1999 r. o zasadach pobytu wojsk ob- cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to teryto- rium (Dz.U. Nr 93, poz. 1063 ze zm.) PostEgzAdmU. . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze PrAtom . . . . . . . . . . . ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zm.) z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie PrRDrog . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrzeciwNarkU . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma- nii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) Regulamin Wewnętrzny . . . . . . . . . Jednolite Porozumienie między Biurami Narodowymi – Regulamin Wewnętrzny przyjęty 30.5.2002 r. przez Zgromadzenie Ogólne Rady Biur (www.cobx.org) XV (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w spra- wach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L 12 z 16.1.2001 r., str. 1 ze zm.) RPrU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) Wykaz skrótów rozporządzenie Nr 44/2001 . . . . . . . . rozporządzenie Rady Statut UFG . . . . . . . . załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z 18.10.2004 r. w sprawie ogłoszenia statutu Ubez- pieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 144 ze zm.) SwobDziałGospU . . . ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal- ności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ŚwiadczOpZdrU . . . . ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdro- wotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) UbezpObowU . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiąz- kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran- cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komuni- kacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) UbezpUprU . . . . . . . . ustawa z 7.7.2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249 ze zm.) WychTrzeźwU . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwo- ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) 2. Organy orzekające i instytucje CEPiK . . . . . . . . . . . Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich) PBUK . . . . . . . . . . . . Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych SA . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy UFG . . . . . . . . . . . . . Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 3. Czasopisma i publikatory BSN . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego XVI Wykaz skrótów Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. MF . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Dz.Urz. UE . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Gl. . . . . . . . . . . . . . . . Glosa MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MU . . . . . . . . . . . . . . Monitor Ubezpieczeniowy NP . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAŁ . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi OSAW . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu OSN . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) OSNC-ZD . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Cywilna). Zbiór Dodatkowy OSNKW . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Karna) OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSNPG . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej wych OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- OTK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PA . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Asekuracyjne Pal. . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy Rej. . . . . . . . . . . . . . . Rejent RU . . . . . . . . . . . . . . . Rozprawy Ubezpieczeniowe Wok. . . . . . . . . . . . . . Wokanda WU . . . . . . . . . . . . . . Wiadomości Ubezpieczeniowe Zb. Orz. . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń (orzeczenia Trybunału Sprawied- liwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji) ZNUJ . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego XVII Wykaz skrótów 4. Inne skróty AC . . . . . . . . . . . . . . auto-casco lit. . . . . . . . . . . . . . . . litera m.in. . . . . . . . . . . . . . między innymi nast. . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) niepubl. . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) np. . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer NW . . . . . . . . . . . . . . następstwa nieszczęśliwych wypadków OC . . . . . . . . . . . . . . odpowiedzialność cywilna orz. . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie p. . . . . . . . . . . . . . . . przeciwko pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . rok str. . . . . . . . . . . . . . . . strona t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tzw. . . . . . . . . . . . . . . tak zwany (-a, -e) uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . ustęp uzas. . . . . . . . . . . . . . uzasadnienie VAT . . . . . . . . . . . . . podatek od towaru i usług w zw. . . . . . . . . . . . . w związku ww. . . . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniony (-a, -e) wyr. . . . . . . . . . . . . . wyrok ze zm. . . . . . . . . . . . ze zmianami zd. . . . . . . . . . . . . . . . zdanie zob. . . . . . . . . . . . . . zobacz § . . . . . . . . . . . . . . . . paragraf XVIII Wykaz literatury Adamowicz M., Brodecka-Chamera A., Fuchs D., Glicz M., Janyga B., Ko- roluk S., Kruczalak-Jankowska J., Malinowska K., Maśniak D., Nawra- cała J., Serwach M., Spigarska E., Wieczorek E., Wowerka A., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, t. I, Komentarz, Warszawa 2010 Basak Z., Z zagadnień odpowiedzialności cywilnej notariusza, Rej. 1992, Bieniek G., Cywilnoprawna problematyka ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na tle nowych uregulowań, PS 2004, Nr 5 Bieniek G., Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, Warszawa Nr 7–8 2006 Bucoń P., Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyj- Capik M., Capik M., Co innego powiadomienie, co innego wezwanie, nego, Warszawa 2008 Rzeczpospolita 2004, Nr 1 Chmielowiec B., Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, MU 2008, Nr 36 Chmielowiec B., Pomniejszenie wartości części koniecznych do naprawy pojazdu (tzw. potrącenie amortyzacyjne lub merkantylny ubytek warto- ści) w przypadku likwidacji szkody w ramach obowiązkowego ubezpie- czenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, MU 2010, Nr 42 Czerski Z., Zasady odpowiedzialności cywilnej związanej z wypadkiem Czerwińska K., Ilnicki M. P., J. Kowalski W., Nowe prawo ubezpieczenio- w ruchu lądowym, Pal. 1974, Nr 2 we. Komentarz, Warszawa 2003 Dybała G., Pojęcie osoby trzeciej w rozumieniu art. 822 § 1 KC – glosa do wyroku SN z 15.4.2004 r., IV CK 232/03, MoP 2005, Nr 13 Filipiak P., Dopuszczalność odstąpienia przez konsumenta od umowy obo- wiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej na odległość, PA 2009, Nr 1 Florczak M., Odpowiedzialność cywilna notariusza, Rej. 1995, Nr 4 Fuchs D., Rozgraniczenie zakresu stosowania norm kodeksu cywilnego oraz tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych do ubezpieczeń OC posia- daczy pojazdów mechanicznych, Rej. 2007, Nr 4 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: