Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00077 010081 20261730 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - ebook/pdf
Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 277
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3884-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Intencją powołania do życia w 2003 r. instytucji prawnej biur informacji gospodarczej było zapewnienie uczestnikom obrotu gospodarczego komplementarnego narzędzia służącego ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta. Celem uchwalenia komentowanej ustawy było usprawnienie funkcjonowania istniejącego systemu wymiany informacji za pośrednictwem biur w celu poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i ochrony wierzycieli, przy jednoczesnym zagwarantowaniu słusznych praw osób, których dotyczą udostępniane informacje. Zachowując formę komentarza do poszczególnych przepisów ustawy, niniejsza praca stanowi kompleksowe omówienie prawnych aspektów systemu udostępniania informacji gospodarczych, z uwzględnieniem praktycznych problemów funkcjonowania biur informacji gospodarczej, a także praw i obowiązków oraz zasad odpowiedzialności pozostałych uczestników systemu, w szczególności przedsiębiorców i konsumentów, w tym także wynikających z właściwych przepisów powiązanych aktów prawnych, m.in. ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa bankowego, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz adresowany jest zarówno do praktyków – prawników zajmujących się obsługą prawną przedsiębiorstw, pracowników instytucji finansowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji konsumenckich, jak i do pracowników naukowych oraz studentów zainteresowanych tematyką prawa gospodarczego, ochrony konkurencji, praw konsumentów, ochrony dóbr osobistych oraz przetwarzania danych osobowych.

Tomasz Ostrowski – adwokat, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, od 2009 r. prowadzi indywidualną praktykę adwokacką we Wrocławiu, specjalizuje się w zagadnieniach obrotu i zarządzania wierzytelnościami (w tym w aspekcie transgranicznym), ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, a także systemów wymiany informacji gospodarczych i kredytowych, ekspert jednego z biur informacji gospodarczej, uczestnik procesów legislacyjnych (m.in. ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ustawa o kredycie konsumenckim), członek zespołu ds. rekomendacji interpretacyjnych ustawy o kredycie konsumenckim przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, współautor komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim, w latach 2009–2011 członek Komisji Etyki KPF.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Tomasz Ostrowski Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: M. Grabowski USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH J. Nowak-Kubiak USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ A. Kopeć, M. Chruściak, M. Szakun, M. Kłoda, G. Kott, T. Ostrowski USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM. REKOMENDACJE INTERPRETACYJNE PODSTAWOWYCH REGULACJI R. Strzelczyk OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO R. Adamus, T. Jasiński, E. Kurowska, A. Marekwia ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE M. Rojewski, M. Szuchnik USTAWA O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA. USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. USTAWA „REFUNDACYJNA”. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ www.księgarnia.beck.pl Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Komentarz Tomasz Ostrowski WYDAWNICTWO C..H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3883-5 ISBN e-book 978-83-255-3884-2 Spis treści IX Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 29 31 31 39 50 55 55 59 61 64 71 74 Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Objaśnienie pojęć, informacje gospodarcze . . . . . . . . . Art. 3. Odpowiednie stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Biuro informacji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Tryb udostępniania informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Forma prawna biura, akcje biura . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Zakaz zatrudniania w organach biura . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Przedmiot działalności gospodarczej biura . . . . . . . . . . Art. 8. Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Dane dotyczące wiarygodności płatniczej . . . . . . . . . . Art. 10. Ujawnienie danych dotyczących wiarygodości płatniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Regulamin zarządzania danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Przekazywanie informacji gospodarczych do biura . . Art. 12. Umowa o udostępnieniu danych . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Cel udostępnienia danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Przesłanki przekazania danych dotyczących konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Art. 15. Przesłanki przekazania informacji o dłużniku niebędącym konsumentem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Art. 16. Pozostałe przypadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Art. 17. Informacje o oszustwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Art. 18. Przekazanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 80 83 89 89 94  Spis treści Art. 19. Zastrzeżenie jawności informacji . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Art. 20. Obowiązek rozwiązania umowy z biurem . . . . . . . . . 157 Rozdział 4. Przechowywanie, ujawnianie, aktualizacja i usuwa- nie informacji gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Art. 21. Aktualizacja, przechowywanie danych . . . . . . . . . . . . 159 Art. 22. Ujawnienie danych w drodze teletransmisji . . . . . . . . 164 Art. 23. Prawo dostępu do informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Art. 24. Upoważnienie konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Art. 25. Uprawnienie do otrzymania informacji . . . . . . . . . . . 184 Art. 26. Obowiązki ciążące na adresacie informacji . . . . . . . . 190 Art. 27. Rejestr zapytań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Art. 28. Dane ze zbiorów PESEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Art. 29. Obowiązki wierzyciela dotyczące danych . . . . . . . . . 205 Art. 30. Obowiązek aktualizacji danych przez wierzyciela . . . 213 Art. 31. Usunięcie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Rozdział 5. Nadzór nad biurami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Art. 32. Zakres nadzoru ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Art. 33. Kontrola biura, wyłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Art. 34. Uprawnienia kontrolującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Art. 35. Materiał dowodowy, zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . 233 Art. 36. Notatka, odmowa udzielenia wyjaśnień . . . . . . . . . . . 233 Art. 37. Informowanie o ustaleniach kontroli . . . . . . . . . . . . . 234 Art. 38. Zapewnienie kontrolującemu odpowiednich warun- ków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Art. 39. Protokół kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Art. 40. Składniki protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Art. 41. Pisemne zastrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Art. 42. Odmowa podpisania protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Art. 43. Usunięcie nieprawidłowości, zakaz wykonywania działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Art. 44. Odpowiednie stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . 239 Rozdział 6. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Art. 45. Działalność pozaregulaminowa . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Art. 46. Nadużywanie nazwy biura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Art. 47. Nieusunięcie danych w terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Art. 48. Nieprawdziwe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Art. 49. Nierozwiązanie umowy z biurem . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Art. 50. Działanie bez wymaganego upoważnienia . . . . . . . . . 240 Art. 51. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu biura . . . . . . . . 241 I Spis treści Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Art. 52–60 (pominięte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Art. 61. Biura utworzone przed wejściem w życie ustawy . . . 250 Art. 62. Przekazanie regulaminów do zatwierdzenia . . . . . . . . 251 Art. 63. Zachowanie mocy prawnej regulaminów . . . . . . . . . . 251 Art. 64. Zobowiązania wcześniejsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Art. 65. Informacje gospodarcze przekazane na mocy poprzedniej ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Art. 66. Stosowanie przepisów dotychczasowych do postępowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Art. 67. Stosowanie przepisów dotychczasowych do kontroli . 252 Art. 68. Czasowe ograniczenie ujawnienia informacji . . . . . . . 252 Art. 69. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Art. 70. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 II Wstęp Będąca przedmiotem niniejszego komentarza ustawa z 9.4.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodar- czych stanowi podstawę tworzenia i funkcjonowania biur informacji go- spodarczej, tj. instytucji pośredniczących w udostępnianiu informacji go- spodarczych oraz innych danych dotyczących wiarygodności płatniczej. Komentowana ustawa zastąpiła ustawę z 14.3.2003 r. o udostępnianiu in- formacji gospodarczych. Poprzednio obowiązujący akt prawny, jakkolwiek powołał do życia instytucję biur informacji gospodarczej i stworzył pod- waliny pod budowę w Polsce nowoczesnego wymiany danych dotyczą- cych wiarygodności płatniczej, nie realizował w pełni celów założonych przez ustawodawcę w zakresie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodar- czego i ochrony wierzycieli. Celem uchwalenia nowej ustawy było głów- nie usprawnienie dotychczasowych rozwiązań prawnych, m.in. poprzez rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy, uszczel- nienie systemu wymiany danych, racjonalizację przesłanek udostępniania informacji oraz redukcję obciążeń administracyjnych. Z dotychczasowej dwuletniej praktyki stosowania nowych przepisów wynika, że założenia te udało się w znacznej mierze osiągnąć, co nie oznacza, że system wy- miany danych funkcjonuje bez zakłóceń i nie występują problemy z in- terpretacją oraz stosowaniem przepisów. Celem niniejszego komentarza jest omówienie podstaw prawnych systemu wymiany danych z udziałem biur informacji gospodarczych, z uwzględnieniem stosunkowo niewielkie- go dotychczas dorobku doktryny prawa i orzecznictwa sądów, jak również wyjaśnienie niektórych wątpliwości związanych z wykładnią oraz stoso- waniem przepisów w praktyce. Warszawa, czerwiec 2012 r. T. Ostrowski IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AlimU . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnio- nym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) EwLudU . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i do- wodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) FunInwU . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych InfNieU . . . . . . . . . . . ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejaw- (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) nych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 533 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Konstytucja RP . . . . . Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karne- wilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KredKonsU . . . . . . . . ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim go (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) KRSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) OchrDanOU . . . . . . . . ustawa z 29.7.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) XI Wykaz skrótów OdpPZbiU . . . . . . . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności pod- miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groź- bą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PostEgzAU . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrPostAdm . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) SwDziałGospU . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) UInfGU . . . . . . . . . . . ustawa z 9.4.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.) WspRodzU . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i syste- mie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) ZwNKonU . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy i instytucje EFTA . . . . . . . . . . . . . Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu GIODO . . . . . . . . . . . . Generalny Inspektor Danych Osobowych SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy UOKIK . . . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw MSiG . . . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN(C) . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna XII Wykaz skrótów 4. Inne skróty nast. . . . . . . . . . . . . . . następny np. . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity Wok. . . . . . . . . . . . . . Wokanda zd. . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . ze zmianami XIII Wykaz literatury stracyjne, Warszawa 2005 mentarz, Warszawa 2011 Warszawa 2007 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadmini- Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Ko- Bączyk M., [w:] E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Białek T., [w:] A. Marzec, T. Białek, Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Komentarz, War- szawa 2011 Białek T., Zajączkowska-Weremczuk K., Uprawnienia i obowiązki instytu- cji określonych w art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe, Prawo Ban- kowe 2006, Nr 12 Bieć A., Ocena rozwoju polskiego rynku informacji gospodarczych, War- szawa 2008 na, Warszawa 2006 Bieć A., Słabości polskiego sektora rejestrów kredytowych, Warszawa 2009 Brzozowski A., [w:] Ewa Łętowska (red.), Prawo zobowiązań – część ogól- Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierw- sza. Część ogólna, Warszawa 2011 H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), H. Ciepła, D. Zawistowski, T. Żyznowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. IV. Artykuły 730–1088 LEX 2011 Dolecki H., Wiśniewski T. (red.), A. Hrycaj, A. Jakubecki, P. Rylski, Ko- deks postępowania cywilnego. Komentarz, t. V. Artykuły 1096–1217, Warszawa 2012 Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2008 European Commission, Report of Expert Group on Credit Histories, DG Internal Markets and Services, May 2009 (http://ec.europa.eu/internal_ market/consultations/docs/2009/credit_histories/egch_report_en.pdf) Fraud Prevention and Data Protection. A Eurofinas – ACCIS Report on Fighting Fraud in Consumer Lending, Brussels, December 2011, (http:// www.eurofinas.org/uploads/documents/Non-visible/Eurofinas-Accis_ ReportOnFraud_WEB.pdf) X Wykaz literatury Frąckowiak J., [w:] W. Pyzioł (red.), Kodeks spółek handlowych. Komen- tarz, Warszawa 2008 Gromska-Szuster I., [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępo- wania cywilnego. Komentarz, t. I. Artykuły 1–366, Warszawa 2011 Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa Hauser R., Skoczylas A. (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2011 Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/ak- 2011 tualny Janiak A., Glosa do wyroku SN z 22.3.2001 r., V CKN 769/00, OSNC 2001, Nr 11, poz. 166 Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II. Komentarz do art. 301–633 k.s.h., Warszawa 2011 Kubiak-Cyrul A., Dobra osobiste osób prawnych, Kraków 2005 Machnikowski P., [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Machnikowski P., [w:] E. Łętowska (red.) Prawo zobowiązań – część ogól- Warszawa 2010 na, Warszawa, 2006 Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010 Mednis A., [w:] A. Mednis, J. Noga-Bogomilska, Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2003 Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warsza- Molis J., [w:] F. Zoll (red.), Prawo bankowe, Komentarz, t. I, Kraków 2005 Noga-Bogumilska J., [w:] A. Mednis, J. Noga-Bogumilska, Ustawa o udo- stępnianiu informacji gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2003 Olejniczak A., [w:] A. Kidyba, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, War- wa 1999 szawa 2010 Ostrowski T., [w:] A. Kopeć, M. Chruściak, M. Szakun, M. Kłoda, G. Kott, T. Ostrowski, Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje inter- pretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz, Warszawa 2012 Pabis R., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011 Piasecki K., (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do arty- kułów 1–366. t. I, Warszawa 2010. Piasecki K., Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna, Kraków 2003 Piasecki K., [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Ko- mentarz do artykułów 1–366, t. I, Warszawa 2010 Piskorz-Ryń A., Sibiga G., Opinia prawna na temat rządowego projek- tu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (Druk sejmowy Nr 1997), Warszawa, 5 stycznia 2010 r., http://orka.sejm.gov.pl/rex- domk6.nsf/Opdodr?OpenPage nr=1997 XI Wykaz literatury Popiołek W., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44910, t. I, Warszawa 2011 Pyzioł W., [w:] tenże (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, War- szawa 2008 Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2009 Rothemund M., Gerhardt M., The European Credit Information Landsca- pe. An analysis of a survey of credit bureaus in Europe, ECRI Industry Survey, Brussels 2011 The World Bank, General Principles for Credit Reporting, Washington D.C., September 2011 (http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/ Resources/Credit_Reporting_text.pdf) Sieńko-Kowalska B., Obrót informacjami w świetle nowej ustawy o udo- stępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodar- czych, Przegląd Prawa Handlowego 2010, Nr 7 Smykla B., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2006 Smykla B., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2011 Szuster S., Wyrwiński M., [w:] F. Zoll (red.), Prawo bankowe, Komentarz, t. I, Kraków 2005 XII A. Tekst ustawy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: