Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00023 002573 22737190 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-357-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Marian Zdyb - profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor ponad 30 książek oraz ponad 150 artykułów i innych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, teorii organizacji i samorządu terytorialnego.

Małgorzata Sieradzka doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; adwokat prowadzący kancelarię adwokacką; członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji; członek CARS; specjalizuje się w prawie antymonopolowym, w tym w prawie konkurencji oraz prawie zamówień publicznych; prowadzi szkolenia; autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy i monografii, glos do orzeczeń sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W publikacji w sposób przejrzysty i wyczerpujący omówiono zagadnienia zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach. Autorzy szczegółowo omówili katalog czynów niedozwolonej konkurencji oraz kwestie dotyczące odpowiedzialności cywilnej oraz karnej wynikającej z ich popełnienia.
Drugie wydanie komentarza zostało poszerzone i uaktualnione o najnowsze zmiany legislacyjne oraz orzecznictwo sądowe, które ma istotne znaczenie dla praktyki stosowania ustawy. Ponadto, w sposób szeroki odniesiono się do piśmiennictwa polskiego i zagranicznego. Opracowanie ma charakter ekspercki - poglądy autorów wpłynęły niejednokrotnie na linię orzeczniczą sądów w sprawach nieuczciwej konkurencji.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji. Będzie również pomocnym źródłem dla przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz redakcja naukowa Marian Zdyb, Małgorzata Sieradzka Arkadiusz Michalak, Marcin Mioduszewski Janusz Raglewski, Justyna Rasiewicz Małgorzata Sieradzka, Jarosław Sroczyński Marek Szydło, Michał Wyrwiński, Marian Zdyb KOMENTARZE 2. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Kinga Zając Opracowanie redakcyjne Elżbieta Jóźwiak Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Poszczególne części komentarza napisali: Arkadiusz Michalak – art. 5, 10, 11 Janusz Raglewski – art. 23–27 Justyna Rasiewicz – art. 18–22 Małgorzata Sieradzka – art. 1, 8, 9, 12, 15 ust. 1 pkt 1 II B i C, 15a–17e Jarosław Sroczyński wspólnie z Marcinem Mioduszewskim – art. 13–15 (z wyjątkiem art. 15 ust. 1 pkt 1 II B i C) Marek Szydło – Wprowadzenie, art. 2, 4 Michał Wyrwiński – art. 6, 7 Marian Zdyb – Wstęp, art. 3 Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-264-9377-5 2. wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Przedmowa do wydania drugiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 1 Art. 2.  Art. 3.  Art. 4.  37 [Zakres regulacji ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 63 [Pojęcie przedsiębiorcy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Czyn nieuczciwej konkurencji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 175 [Status osób zagranicznych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Czyny nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 [Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa]  . . 216 Art. 5.  Art. 6.  [Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa  za pomocą nazwiska przedsiębiorcy]  . . . . . . . . . . . . . . . . 265 [Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa  zlikwidowanego, podzielonego lub przekształconego]  . . 276 [Fałszywe lub oszukańcze oznaczenia geograficzne]  . . . . 282 [Fałszywe lub oszukańcze kwalifikowane  oznaczenia geograficzne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 [Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów i usług]  . . 333 Art. 8.  Art. 9.  Art. 7.  Art. 10.  5 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 11.  Art. 12.  Art. 13.  Art. 14.  [Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa]  . . . . . . . . . . . . . 386 [Nieuczciwy wpływ na stosunki umowne]  . . . . . . . . . . . . 446 [Naśladownictwo gotowego produktu]  . . . . . . . . . . . . . . 469 [Rozpowszechnianie nieprawdziwych  lub wprowadzających w błąd informacji]  . . . . . . . . . . . . 550 Art . 15 . [Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku] . . 623 Art. 15a  [Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną]  . . . . . . 751 Art. 15b. [Urządzenia niedozwolone]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 Art. 16.  769 Art. 17.  [Reklama nieuczciwa oraz reklama porównawcza]  . . . . . [Odpowiedzialność innych podmiotów za czyn  nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy]  . . . . . . . . . . 952 Art. 17a.  [Sprzedaż premiowana]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 973  Art. 17b. (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17c.  [Sprzedaż lawinowa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 Art. 17d. [Dominujące wprowadzenie do obrotu  własnych produktów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Art. 17e.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 983 Rozdział 3. Odpowiedzialność cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 Art. 18.  [Odpowiedzialność cywilna]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 Art. 18a.  [Ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji]  . . 1064 [Szczególne przypadki legitymacji czynnej]  . . . . . . . . . . . 1068 Art. 19.  Art. 20.  [Przedawnienie – uwagi ogólne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076 1091 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Art. 21.  Art. 22.  [Wniesienie oczywiście bezzasadnego powództwa]  . . . . 1091 Rozdział 3a. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096 Rozdział 4. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23.  [Odpowiedzialność za naruszenie  tajemnicy przedsiębiorstwa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111 [Odpowiedzialność za czyn naśladownictwa  gotowego produktu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154 Art. 24.  1097 Art. 24a.  [Odpowiedzialność za organizowanie i kierowanie  systemem sprzedaży]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 1181  Art. 24b. (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25.  [Odpowiedzialność za wprowadzające w błąd oznaczenia  towarów lub usług za delikt w zakresie reklamy  oraz sprzedaży premiowanej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181 6 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 26.  Art. 27.  [Odpowiedzialność za rozpowszechnianie  nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd  wiadomości o przedsiębiorstwie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 [Ściganie przestępstw i wykroczeń]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212 Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . 1216  Art. 28–29. (pominięte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216 Rozdział 6. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217 [Utrata mocy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217 Art. 30.  Art. 31.  [Wejście w życie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1249 Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271 7 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty normatywne dyrektywa 84/450/EWG  – dyrektywa Rady 84/450/EWG z  dnia 10 września 1984 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porów- nawczej (Dz. Urz. WE L 250 z 19.09.1984, s. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe- cjalne, rozdz. 15, t. 1, s. 227, z późn. zm.) – uchylona dyrektywa 89/104/EWG  – Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Człon- kowskich odnoszących się do znaków to- warowych (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal- ne, rozdz.  17, t.  1, s.  92, z  późn. zm.) – uchylona dyrektywa 89/552/EWG  – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizu- alnych usługach medialnych) (Dz. Urz. WE 9 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów L 298 z 17.10.1989, s. 23; Dz. Urz. UE Pol- skie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, s. 224, z późn. zm.) – uchylona dyrektywa 97/55/WE  – dyrektywa 97/55/WE Parlamentu Euro- pejskiego i  Rady z  dnia 6 października 1997 r. zmieniająca dy rekt y wę 84/450/EWG dotyczącą reklamy wprowa- dzającej w błąd w celu włączenia do niej reklamy porównawczej (Dz. Urz. WE L 290 z 23.10.1997, s. 18; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, s. 365) dyrektywa 2005/29/WE  – dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlo- wych stosowanych przez przedsiębior- stwa wobec konsumentów na rynku we- wnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europej- skiego i  Rady („Dyrektywa o  nieuczci- wych praktykach handlowych”) (Dz. Urz. UE L 149 z 11.06.2005, s. 22) dyrektywa 2006/114/WE – dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Eu- ropejskiego i  Rady z  dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzają- cej w  błąd i  reklamy porównawczej (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, s. 21) dyrektywa 2007/65/WE  – dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Eu- ropejskiego i  Rady z  dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji nie- których przepisów ustawowych, wyko- nawczych i  administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywa- 10 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów nia telewizyjnej działalności transmisyj- nej (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, s. 27) dyrektywa 2008/95/WE  – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 październi- ka 2008 r. mająca na celu zbliżenie usta- wodawstw państw członkowskich odno- szących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008, s. 25) k .c . k .k . k.k. z 1969 r.  Konstytucja RP  konwencja paryska  k.p.  k.p.c.  k.p.k.  k.p.w.  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Ko- deks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Ko- deks karny (Dz. U. Nr  13, poz.  94 z późn. zm.) – uchylona – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – Konwencja paryska z dnia 20 marca 1883 r. o  ochronie własności przemysłowej, w brzmieniu nadanym jej aktem sztokholm- skim (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, zał.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko- deks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr  89, poz. 555 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z  2013 r. poz.  395 z późn. zm.) 11 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów k.s.h.  k .w . nowelizacja  z dnia 5 lipca 2002 r. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Ko- deks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji (Dz. U. Nr 126, poz. 1071) porozumienie  lizbońskie – Porozumienie lizbońskie w sprawie ochro- ny nazw pochodzenia i ich międzynaro- dowej rejestracji z dnia 31 października 1958 r. (tekst dostępny w: Konwencje mię- dzynarodowe w sprawie ochrony własności przemysłowej, Warszawa 1975, s. 99 i n.) porozumienie madryckie – Porozumienie madryckie z dnia 14 kwiet- nia 1891 r. dotyczące zwalczania fałszy- wych oznaczeń pochodzenia towarów (Dz. U. z 1932 r. Nr 47, poz. 446) porozumienie TRIPS  – Porozumienie w  sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.1994, s. 214; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 21, s. 305, z późn. zm.) – ustawa z  dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) – ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290 z późn. zm.) – uchylona – ustawa z  dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o  adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 615 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) p.p.m.  p.p.m. z 1965 r.  pr. adw.  pr. farm.  12 www.wolterskluwer.pl projekt dyrektywy  o ochronie know-how pr. pras.  pr. stow.  p.w.p.  p.z.p.  rozporządzenie  nr 2081/92 rozporządzenie  nr 110/2008 Wykaz skrótów – projekt dyrektywy Parlamentu Europej- skiego i Rady w sprawie ochrony niejaw- nego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wyko- rz yst y wa niem i  ujaw nia niem, COM/2013/0813 final – 2013/0402 (COD); http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0813 fro m=EN, dostęp 23.6.2015 – ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o  stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – rozporządzenie Rady (EWG) nr  2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodze- nia produktów rolnych i środków spożyw- czych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.07.1992, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, s. 4, z późn. zm.) – uchylone – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezen- tacji, etykietowania i  ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr  1576/89 (Dz. Urz. UE L  39 z 13.02.2008, s. 16, z późn. zm.) 13 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów rozporządzenie Rzym II  – rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parla- mentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lip- ca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, s. 40) TFUE  TWE  u.b.ż.ż.  u.d.g.  u.d.i.p.  u.d.p.  u .i .c .t .u . u .k .s .c . u .o .k .k . u.o.n.u.e.  14 – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europej- skiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47) – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europej- ską (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, s. 37) – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bez- pieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia- łalności gospodarczej (Dz. U. Nr  41, poz. 324 z późn. zm.) – uchylona – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostę- pie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) – ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informo- waniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w  sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów na dostępie warunkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1341) – ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywa- telstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 października 2002 r. o od- powiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 z późn. zm.) – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au- torskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciw- działaniu nieuczciwym praktykom rynko- wym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 6 lipca 1982 r. o  radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz. 507 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązy- waniu sporów zbiorowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 295 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radio- fonii i  telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadcze- niu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wy- nalazczości (tekst jedn.: Dz. U. z  1993 r. Nr 26, poz. 117 z późn. zm.) – uchylona 15 u.o.p.  u.o.p.z.  u.p.a.  u.p.k.  u.p.n.p.r.  u.r.p.  u.r.s.z.  u .r .t . u.s.d.g.  u.ś.u.d.e.  u .w . www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów u.w.t.p.a.  u.z.n.k.  u.z.n.k. z 1926 r.  u.z.t.  – ustawa z  dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciw- działaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal- czaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwal- czaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z  1930 r. Nr  56, poz.  467 z późn. zm.) – uchylona – ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zna- kach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz.  17 z późn. zm.) – uchylona Publikatory, czasopisma Apel.-Lub.  Apel.-W-wa  AUL  AUW Biul . SAKa Biul . SN CzPKiNP  DPP  EIPR  EP  EPP  EPS  GRUR  GRUR Int.  GSP  16 – Orzecznictwo sądów apelacji lubelskiej – Orzecznictwo sądów apelacji warszawskiej – Acta Universitatis Lodziensis – Acta Universitatis Wratislaviensis – Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach – Biuletyn Sądu Najwyższego – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penal- – Demokratyczny Przegląd Prawniczy – European Intellectual Property Review – Edukacja Prawnicza – Europejski Przegląd Prawa – Europejski Przegląd Sądowy – Gewerblichter Rechtsschutz und Urheber- nych recht – Gewerblichter Rechtsschutz und Urheber- recht, Internationaler Teil – Gdańskie Studia Prawnicze www.wolterskluwer.pl GSP – Prz. Orz. iKAR KPP M . Praw . NP NZS OG  OSA OSAB OSN(C)  OSNC OSNKW OSNP OSNwSK OSPiKA OTK  OTK-A  PiP PIPWI UJ  PiZS PO PP PPH PPiA Pr. Bank.  Wykaz skrótów – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd – internetowy Kwartalnik Antymonopolo- Orzecznictwa wy i Regulacyjny – Kwartalnik Prawa Prywatnego – Monitor Prawniczy – Nowe Prawo – Nowe Zeszyty Samorządowe – Orzecznictwo Gospodarcze – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej – Orzeczenia Sądu Najwyższego (Izba Cy- wilna) Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Spra- – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji wach Karnych Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjne- go; zbiór urzędowy, Seria A – Państwo i Prawo – Prace Instytutu Prawa Własności Intelek- tualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Praca i Zabezpieczenie Społeczne – Przegląd Organizacji – Prawo Pracy – Przegląd Prawa Handlowego – Przegląd Prawa i Administracji – Prawo Bankowe 17 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów Pr. Gosp.  Prok . i Pr . Pr. Spółek  PS PUG  R . Pr . RPEiS  Rz. Pat.  SC Sł. Pracow.  St. Iur.  St. Pr. PiPSp.  St . Praw . SWTN  TPP  WRP ZNSA ZNUJ Pr. Wynal.  ZPO Inne ETS  KRS OHIM  SA SAmp  18 – Prawo Gospodarcze – Prokuratura i Prawo – Prawo Spółek – Przegląd Sądowy – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego – Radca Prawny – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo- giczny – Rzecznik Patentowy – Studia Cywilistyczne – Służba Pracownicza – Studia Iuridica – Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej – Studia Prawnicze – Sprawozdania Wrocławskiego Towarzy- stwa Naukowego – Transformacje Prawa Prywatnego – Wettbewerb in Recht und Praxis – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Admini- stracyjnego – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloń- skiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej – Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie TSUE) – Krajowy Rejestr Sądowy – Office for Harmonization in the Internal Market, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego – Sąd Apelacyjny – Sąd Antymonopolowy www.wolterskluwer.pl SN SO SOKiK SPI  SW TK  TSUE  UOKiK UP WIPO  WSA WTO  ZA Wykaz skrótów – Sąd Najwyższy – Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Sąd Pierwszej Instancji – Sąd Wojewódzki – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej- skiej (wcześniej ETS) – Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsu- mentów – Urząd Patentowy – World Intellectual Property Organisation, Światowa Organizacja Własności Intelek- tualnej – Wojewódzki Sąd Administracyjny – World Trade Organisation, Światowa Or- ganizacja Handlu – Zespół arbitrów 19 www.wolterskluwer.pl Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania drugiego Ponad 5 lat od I wydania komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji pozwoliło Autorom przeanalizować i ocenić zmiany, jakie dokonały się w prawie konkurencji. Zmiany ustawodawstwa, jakie miały miejsce w tym czasie, mają istotne znaczenie z punktu widzenia celów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warto chociażby wspomnieć o nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji czy ustawy – Prawo własności przemysłowej. W czasie od ostatniego wydania ukazała się również znacząca liczba publikacji naukowych z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej kon- kurencji, co wymagało uwzględnienia w  treści komentarza. Także liczne wyroki sądów dotyczące przepisów ustawy o zwalczaniu nie- uczciwej konkurencji, w tym także rozbieżność stanowisk, wymagały gruntownego omówienia. Autorzy nie tylko uzupełnili w niezbędnym zakresie dotychczasowe poglądy, ale w wielu miejscach dokonali ich rewizji – całkowicie je zmieniając. Powodem zmiany stanowisk były doświadczenia zawodowe związane ze stosowaniem ustawy o zwalcza- niu nieuczciwej konkurencji. Doświadczenie nabyte w ostatnich latach pozwoliło Autorom znacznie ulepszyć swoje części komentarza i utrzy- mać jego ekspercki charakter. Drugie wydanie, podobnie jak pierwsze, skierowane jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji. Będzie również pomocnym źródłem dla przedsiębiorców i wszystkich zainte- resowanych problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji. 21 www.wolterskluwer.pl Przedmowa do wydania drugiego Wierzymy, że komentarz nadal będzie pozycją często przytaczaną w orzeczeniach sądów, co utwierdzi Autorów w przekonaniu o jego znaczeniu na rynku publikacji naukowych poświęconych prawu kon- kurencji. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. Dr Małgorzata Sieradzka Prof. dr hab. Marian Zdyb 22 www.wolterskluwer.pl Marian Zdyb Wstęp Wstęp Problematyka zwalczania nieuczciwej konkurencji nabiera współcześ- nie szczególnego znaczenia. Nowe wyzwania stojące przed prawodaw- cą, doktryną i organami stosującymi prawo zmusiły i zmobilizowały nas do przygotowania nowego komentarza do ustawy z dnia 16 kwiet- nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odmiennym niż dotychczasowe składzie autorskim. Ukształtowany on został w taki sposób, aby zaistniała – przy odpowiednim szacunku dla dotychcza- sowego dorobku doktryny – możliwość podniesienia zagadnień do- tąd pomijanych albo niedostrzeganych. Nie ulega bowiem wątpliwo- ści, że atrybutem każdej wolnej działalności gospodarczej powinna być oparta na czytelnych standardach uczciwa konkurencja. Trzeba jednak przyznać, że typowe dla klasycznej szkoły liberalizmu założenie, że w warunkach gospodarki rynkowej rynek sam w sobie jest w stanie kształtować zdrowe podstawy ładu gospodarczego (idea ładu samo- rzutnego), okazało się nadmiernie optymistyczne. Bez odpowiedniego oparcia w normach prawnych i etycznych, hasła – niewątpliwie o du- żym blasku i bogatej treści – takie jak uczciwość kupiecka czy założe- nie, „że nie opłaci się być nie uczciwym”, nie zyskują same przez się optymalnych i oczekiwanych treści. Wolna działalność gospodarcza nie ma tylko wymiaru ekonomicznego, ale także tetyczny, aksjologicz- ny i etyczny, co nie zawsze jest jednak dostrzegane. To rodzi niebezpie- czeństwo jednowymiarowego ujmowania rzeczywistości gospodarczej. Ład gospodarczy w takim układzie odniesienia staje się przypadko- wym zlepkiem ładu ustrojowego, ekonomicznego, prawnego czy mo- ralnego, gdzie każdy z nich żyje odrębnym życiem. W takim układzie 23 www.wolterskluwer.pl Wstęp odniesienia żaden z nich nie musiał być koniecznym elementem inne- go. W takim stanie rzeczy rodzące się w tym kontekście niebezpieczeń- stwa nie mają jednowymiarowego charakteru, stąd widzieć je należy nie tylko w płaszczyźnie ekonomicznej, ale także prawnej i etycznej. Należy wyraźnie zaznaczyć, że niebezpieczne jest dziś nadmierne hoł- dowanie idei ładu podzielonego. „W ciągu ostatnich lat proces uwalniania prawa i gospodarki od warto- ści, narastanie tendencji relatywizujących fundamenty ładu publicznego, tzw. wyzwolenie prawa z prawa zrodziły układ, który musiał zaowocować kryzysem w wielu płaszczyznach, także gospodarczej. Oprócz wielu ekono- micznych aspektów dzisiejszego kryzysu gospodarczego, mających wymiar gospodarczy, trzeba byłoby więc mówić o innych aspektach tego problemu, który potęguje głębokość ekonomicznej i finansowej zapaści” (M. Zdyb, Kryzys gospodarczy czy kryzys zaufania do państwa i prawa (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileu- szowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009, s. 191). Są to: kryzys zaufania do instytucji zaufania publicznego, kryzys zaufania do prawa, kryzys zaufania do organów państwa i orga- nizacji międzynarodowych połączone z kryzysem wartości, uwolnieniem ładu gospodarczego od aksjologicznych podstaw oraz etycznej perspekty- wy. Dzisiejszy kryzys jest więc przede wszystkim kryzysem zaufania. Wy- rażam w związku z tym głębokie przekonanie, że odpowiednia wykładnia przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji pozwoli nie tylko skutecznie zwalczać wszelkie przejawy nieuczci- wości w tej płaszczyźnie, ale i budować optymalną formułę prawa, które ma temu służyć. Treść ustawy takiemu zamierzeniu niewątpliwie sprzyja, jest bowiem ona przesycona pojęciami niedookreślonymi oraz odniesie- niami do norm, reguł i zasad pozasystemowych, pozwalającymi na wie- lopłaszczyznowe ujęcie zagadnienia zwalczania nieuczciwej konkurencji. Mając na uwadze taki stan rzeczy, staramy się w prezentowanym ko- mentarzu: – po pierwsze – wychodzić naprzeciw starorzymskiej zasadzie, wedle której prawo powinno być sztuką tego, co dobre i słuszne. To zmu- sza do poszukiwania optymalnej formuły prawa, sprawiedliwości, 24 www.wolterskluwer.pl Wstęp uczciwości, reguł gospodarki rynkowej, co jest niezbędne do kre- owania normatywnego, ekonomicznego i moralnego ładu w sferze stosunków gospodarczych. Bez niego gospodarka rynkowa i wyra- żające ją wartości narażone są na liczne niebezpieczeństwa; – po drugie – stawiać zaporę przed nadmiernym relatywizmem w sferze prawa i gospodarki, którego efektem staje się niedopusz- czalna ich instrumentalizacja, uniemożliwiająca kształtowanie poczucia ładu oraz prawości woli w działaniach przedsiębiorców. Problem ten dość szeroko przedstawiałem już wcześniej, m.in. w publikacji Kryzys gospodarczy czy kryzys zaufania… oraz Dro- gi i bezdroża państwa prawnego (w:) Konstytucja – ustrój – system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Studia i Materia- ły TK 1999, nr 10, s. 197–235), gdzie zaznaczyłem, iż: „Lansowana dziś często teoria aksjologicznej neutralności prawa: tzw. «moralny sytuacjonizm» prowadzi do relatywizmu w sferze wartości i zało- żenia, że wszystko jest względne. Takie podejście jest bardzo nie- bezpieczne, ponieważ kruszy fundamenty, na których wspierała się kultura prawna w Polsce i w krajach z kręgu kultury łacińskiej”; – po trzecie – kształtować poczucie prawa opartego na czytelnych wartościach i jasnych podstawach aksjologicznych. Nie jest dziś bezpodstawna teza o tym, że idea państwa prawnego, prawo, ład gospodarczy itd., w stopniu niepokojącym „wyzwolone” zostały z treści, stały się niejednokrotnie mającym oddziaływać na wy- obraźnię mitem, uwolnionym od etycznej i społecznej perspekty- wy, niejednokrotnie zrelatywizowanym do potrzeb jakiejś kate- gorii przedsiębiorców, grup nacisku itd. Stąd pojęcia te, aby nie stawały się parawanem do usprawiedliwiania nieprawości, wyma- gają ciągłego dookreślenia i oparcia na wyraźnych podstawach ak- sjologicznych. Ważne znaczenie w tym względzie mogą spełniać odesłania pozasystemowe oraz pojęcia niedookreślone, które bu- dują most pomiędzy prawem pozytywnym a wartościami poza- systemowymi i pozwalają zarówno prawodawcy, jak i organom stosującym prawo (a także doktrynie) w obowiązującym prawie odnajdywać optymalne treści. Dzięki temu sprawiedliwość, uczci- wość (np. kupiecka) nabierają normatywnego sensu. Sama nazwa 25 www.wolterskluwer.pl Wstęp ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sprowadza problem konkurencji do płaszczyzny nie tylko normatywnej, ekonomicznej i prawnej, ale i etycznej. Ważne staje się to, aby nie funkcjonowały one obok siebie, ale żeby wzajemnie przenikały się i uzupełniały. Prezentowany przez nas komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji wychodzi naprzeciw nie tylko wskazanym wyżej ocze- kiwaniom, ale i także problemom związanym z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, z czym wiąże się potrzeba uwzględnienia nowej perspektywy, a także nowych cywilizacyjnych wyzwań. W pewnym sensie znalazło to odzwierciedlenie w ostatnich nowelizacjach. Zjawi- ska te powodują, że istnieje potrzeba, aby znalazły one odzwierciedle- nie w pogłębionych analizach doktrynalnych. Te, które zostały zawarte w niniejszym opracowaniu, zostały wzbogacone o najnowsze orzecz- nictwo sądowe, do którego dotarcie było możliwe także dzięki życzli- wości sądów. Należy żywić przekonanie, że prezentowany komentarz poszerzy za- kres dyskusji nad rolą prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w nowej rzeczywistości gospodarczej i stanie się opracowaniem wyko- rzystywanym nie tylko na Wydziałach Prawa i Administracji, ale także na innych – zwłaszcza administracyjnych, ekonomicznych, w szkołach biznesu i zarządzania, na studiach menedżerskich itd. Krąg odbiorców może być więc bardzo szeroki. Mam nadzieję, że będą do niego sięgać też praktycy i teoretycy, a także osoby, które podejmują albo zamierza- ją podejmować działalność gospodarczą. Warszawa, 1 września 2010 r. Prof. dr hab. Marian Zdyb 26 www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie Marek Szydło Wprowadzenie 1. Myśl o zwalczaniu w drodze przepisów prawa różnych przejawów nie- uczciwego konkurowania w obrocie gospodarczym towarzyszy pań- stwowym prawodawcom już od czasów najdawniejszych, od kiedy tyl- ko zaczęli się oni interesować reglamentowaniem życia gospodarczego w obrębie danego organizmu państwowego. Metody, sposoby oraz treść działań zwalczających nieuczciwą konkurencję istotnie się od siebie różniły, będąc funkcją miejsca, kultury (tradycji) prawnej oraz cza- su. Niemniej sama obecność i praktyczna implementacja tej idei były w ciągu różnych epok historycznych niezaprzeczalnym faktem. 2. Dla czasów starożytnych szczególnie znamienne są ustawowe (praw- ne) zakazy dopuszczania się lichwy, względnie też takich nieuczciwych działań kupieckich, które przejawiały się oszukiwaniem na miarach, wagach i objętości. Praktyki te były przedmiotem regulacji chociażby w państwie rzymskim, a także w ustawodawstwie dawnego Izraela, a konkretnie w prawie mojżeszowym. Z kolei starożytne chińskie usta- wodawstwo karne penalizowało niektóre przejawy nieuczciwej reklamy (L. Górnicki, Nieuczciwa konkurencja, w szczególności przez wprowa- dzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, i środki ochrony w prawie polskim, Wrocław 1997, s. 11). 3. W średniowieczu zwalczanie przejawów nieuczciwego konkurowania stało się jednym z celów ustawodawstwa cechowego. Jako znamien- ne przykłady podaje się zwłaszcza w tym kontekście statuty cechowe wydawane lub zatwierdzane przez władze miejskie w miastach wło- Marek Szydło 27 www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie skich lub niemieckich. Przykładowo w 1401 r. władze miejskie Luene- burga zakazały obmawiania konkurentów handlowych, zaś w 1482 r. w Hamburgu doszło do wydania zakazu wdzierania się przez golibro- dów w klientelę ich konkurentów (L. Górnicki, Nieuczciwa konkuren- cja…, s. 11). Również zresztą w miastach polskich wprowadzane były podobne za- kazy, jak chociażby zakaz „obmawiania” („odwabiania”) czeladników i uczniów od ich mistrzów w ramach cechu, zakaz „odwabiania” kup- ców i klientów, zakaz przeszkadzania przy zakupie surowców lub przy produkcji, czy też zakaz „ganienia” prac wykonywanych przez innych członków cechu. Za dokonywanie tych i innych podobnych praktyk ich sprawcom groziły dotkliwe majątkowe sankcje cywilne (odszko- dowawcze), a niekiedy także sankcje karne (L. Górnicki, Nieuczciwa konkurencja…, s. 12 oraz podana tam literatura). Inna sprawa, że po- dane przykłady dotyczyły ochrony uczciwej konkurencji w stosunkach pomiędzy samodzielnymi rzemieślnikami (lub kupcami) będącymi członkami określonego cechu (lub gildii kupieckiej). Tymczasem wcale przecież liczną grupę zakazanych przez statuty cechowe nieuczciwych praktyk stanowiły te, które były dokonywane przez osoby niezrzeszo- ne w danym cechu lub gildii i które polegały na takich przejawach konkurowania z członkami cechu, jakich nikt nie uznałby już dzisiaj za konkurencję nieuczciwą (np. zakaz sprzedaży na rynku miejskim produktów wytworzonych przez tzw. partaczy, czyli rzemieślników pozostających poza cechem). Zakazy należące do tej drugiej grupy, choć w subiektywnym mniemaniu cechów i władz miejskich miały one chronić uczciwą konkurencję, były w rzeczywistości nakierowane na ochronę egoistycznie pojmowanych gospodarczych interesów człon- ków cechu, i często niewiele miały wspólnego z ochroną uczciwości obrotu oraz klientów. 4. W czasach nowożytnych (XVI–XVIII w.) nie nastąpiły w omawianym tu zakresie jakieś szersze zmiany jakościowe. Nadal bowiem prawo- dawstwo chroniące uczciwość konkurowania cechował duży partyku- laryzm (wyrażający się w istnieniu licznych szczegółowych przepisów przyjmowanych przez poszczególne ośrodki miejskie). Do wyjątków 28 Marek Szydło www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie natomiast należało w tym względzie prawodawstwo ogólnopaństwowe. Do takich chlubnych wyjątków należy w tym względzie dekret królew- ski wydany we Francji w 1648 r., w którym postanowiono, że żaden kupiec ani szynkarz nie może wykorzystywać w charakterze szyldu figury znajdującej się w innym przedsiębiorstwie położonym w tej sa- mej miejscowości. Warto również wspomnieć o austriackim dekrecie cesarskim z 1758 r., zakazującym piekarzom, aptekarzom i rzeźnikom wręczania ich służącym prezentów noworocznych, co było uznawane za nieuczciwą konkurencję wobec tych piekarzy, aptekarzy i rzeźników, którzy wspomnianych prezentów nie dawali (L. Górnicki, Nieuczciwa konkurencja…, s. 12–13). 5. Istotne zmiany w omawianym zakresie przyniosła dopiero rewolucja francuska oraz zmiany ustrojowo-gospodarcze, jakie w swoich konse- kwencjach ona spowodowała. Rewolucja ta przyczyniła się do rozbi- cia struktur cechowych w Europie (choć oczywiście w poszczególnych państwach nastąpiło to w różnym czasie; np. o ile w Prusach przymus cechowy zniesiono już w 1808 r., o tyle w wielu innych państwach nie- mieckich dokonano tego ostatecznie w 1868 r.). Spowodowała ona tak- że rozwój koncepcji praw podmiotowych wraz z uznaniem za możliwy przedmiot takich praw dóbr duchowych (niematerialnych). Umożliwiło to zrewolucjonizowanie sposobów ochrony pracy (myśli) artystycznej i przemysłowej także w kontekście nieuczciwego konkurowania wy- tworami tej pracy. Dopiero wszakże XIX-wieczny rozwój wolnokonkurencyjnego kapitali- zmu sprawił, że ochrona nieuczciwej konkurencji – podejmowana do- tąd sporadycznie i bez jakiegoś szerszego zamysłu stworzenia jednego i spójnego systemu takiej ochrony – stała się ważnym celem działania krajowych prawodawców, którzy zaczęli uchwalać w tym zakresie od- rębne ustawy (zob. szerzej E. Dąbrowski, Nieuczciwe współzawodni- ctwo, Warszawa 1929, s. 85 i n.). 6. W Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. początkowo obowią- zywały niejednolite w poszczególnych dzielnicach i fragmentaryczne w swojej treści przepisy prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Marek Szydło 29 www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie Nielicznym przepisom o proweniencji czysto rodzimej (zob. zwłaszcza trzy dekrety Naczelnika Państwa z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie patentów, wzorów rysunkowych i modeli oraz znaków towarowych, Dz. U. Nr 13, poz. 137, 138 i 139; dekrety te zostały następnie zastą- pione ustawą z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, Dz. U. Nr 31, poz. 306 z późn. zm.) towarzyszyły liczne przepisy pozaborcze, z których zresztą ochronę przed nieuczci- wą konkurencją można było wywodzić co najwyżej pośrednio, z ogól- nych norm o deliktach. Jedynie na terenie byłego zaboru austriackiego istniało dość dobrze rozwinięte prawodawstwo chroniące firmę oraz spółkę przed nieuczciwym wspólnikiem, marki ochronne, wzory, pa- tenty, prawa autorskie, a także zapobiegające nieuczciwej konkurencji przy wyprzedaży (L. Górnicki, Nieuczciwa konkurencja…, s. 14–15). 7. W takim układzie niezwykle ważnym wydarzeniem stało się uchwale- nie pierwszej polskiej ustawy całościowo zajmującej się problematyką ochrony uczciwości konkurowania – ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1930 r. Nr 56, poz. 467). Za jej rzeczywistego autora uchodził dość powszechnie F. Zoll, który inspirował się wprawdzie pewnymi rozwiązaniami francuskimi (kła- dącymi nacisk na konieczność ochrony prawa podmiotowego przedsię- biorcy) oraz niemieckimi (wysuwającymi na czoło przesłankę w posta- ci sprzeczności danego czynu z dobrymi obyczajami), niemniej potrafił stworzyć twór w bardzo dużej mierze oryginalny, cechujący się dosko- nałą (przejrzystą) techniką legislacyjną oraz udanymi na ogół rozwią- zaniami merytorycznymi. W napisanym przez siebie (wspólnie z A. Krausem) komentarzu do wspomnianej ustawy F. Zoll stwierdzał, że w przeciwieństwie do nie- mieckiej i austriackiej ustawy o nieuczciwej konkurencji (odpowied- nio, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1909, vom 7 Juni 1909, RGBl. S. 499, oraz Bundesgesetz vom 26. September 1923 gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. Nr. 531), skonstruowanych przeważnie w formie mniej lub bardziej kazuistycznych zakazów, polska ustawa zwalcza nieuczciwą konkurencję przede wszystkim z punktu widze- nia podmiotowego prawa przedsiębiorcy, jak na to zresztą wskazywał 30 Marek Szydło www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie nagłówek przed jej art. 1: „Ochrona cywilno-prawna praw przedsię- biorcy”. Roszczenia przedsiębiorcy unormowane ustawą nie były za- tem bezpośrednim następstwem przekroczenia ustawowych zakazów, ale raczej pochodną naruszenia prawa podmiotowego przedsiębiorcy (A. Kraus, F. Zoll, Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Poznań 1929, s. 55). Zdaniem F. Zolla, wspomniane wyżej prawo podmiotowe przedsiębior- cy występuje w dwóch postaciach. Albo w postaci prawa podobnego do praw rzeczowych, a więc w postaci rodzaju własności – jest tak mianowicie wtedy, gdy istnieje odrębne przedsiębiorstwo, które jest przedmiotem tej własności i które może być zresztą przeniesione na inną osobę. Albo też w postaci prawa osobistego, nierozdzielnego od przedsiębiorcy i gasnącego z jego śmiercią – jest tak mianowicie wte- dy, gdy nie ma przedsiębiorstwa i jest tylko przedsiębiorca (A. Kraus, F. Zoll, Polska ustawa o zwalczaniu…, s. 55). Taki punkt wyjścia musiał przy tym prowadzić do konieczności przyję- cia określonej koncepcji (istoty) przedsiębiorstwa. F. Zoll istoty przed- siębiorstwa upatrywał w jego klienteli, stworzonej na bazie określonej wewnętrznej organizacji. Na określonej bazie składników przedsiębior- stwa (materialnych i niematerialnych) przedsiębiorca buduje jego siłę atrakcyjną, czyli klientelę, pojmowaną jako zdolność (możność) przed- siębiorstwa pozyskiwania i utrzymywania koła odbiorców. I właśnie w ochronie tej siły przedsiębiorstwa, przyciągającej odbiorców, wdział F. Zoll zasadniczy i główny cel u.z.n.k. z 1926 r. (A. Kraus, F. Zoll, Pol- ska ustawa o zwalczaniu…, s. 57–59). 8. Po drugiej wojnie światowej, wskutek dokonanych przeobrażeń ustro- jowych i gospodarczych w Polsce, nie było odpowiednich warunków do tego, by stosować ustawę o  zwalczaniu nieuczciwej konkuren- cji. Wprawdzie nie została ona formalnie derogowana (aczkolwiek z dniem 1 stycznia 1970 r. uchylono jej przepisy karne, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Przepisy wpro- wadzające kodeks karny, Dz. U. Nr 13, poz. 95 z późn. zm.), niemniej jej praktyczne znaczenie było bardzo niewielkie. Z czasem pojawiła się Marek Szydło 31 www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie nawet wątpliwość, czy ustawa ta wciąż jeszcze obowiązuje (por. J. Wa- luszewski, Moc i zakres obowiązywania ustawy o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji, Nowe Prawo 1975, nr 4, s. 511 i n.). Wątpliwość tę rozstrzygnął ostatecznie w 1991 r. Trybunał Konstytucyjny, stwier- dzając, że art. V ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Przepisy wpro- wadzające Kodeks karny nie uchylił u.z.n.k. z 1926 r. w całości, lecz jedynie przepisy przewidujące odpowiedzialność karną, czyli art. 6–12 tej ustawy (uchwała TK z dnia 23 stycznia 1991 r., W 4/90, OTK 1991, nr 1, poz. 17). 9. Nowe warunki ustrojowe i gospodarcze, jakie zaistniały w Polsce po 1989 r., a także przyjęte w międzyczasie przez Polskę zobowiązania międzynarodowe, wymusiły na polskim prawodawcy przyjęcie zupeł- nie nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Opracowanie takiej ustawy zostało powierzone przez rząd J.K. Bieleckiego ówczes- nemu Urzędowi Antymonopolowemu, który z kolei powołał w tym celu (na wiosnę 1991 r.) specjalny zespół specjalistów. W jego skład weszli: J. Szwaja (przewodniczący), A. Szajkowski (wiceprzewodniczą- cy), M. Kępiński, M. Poźniak -Niedzielska, R. Markiewicz, T. Skocz- ny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, I. Wiszniewska oraz J. Sroczyński. Pro- jekt ustawy – uwzględniający m.in. traktat Polski z USA o stosunkach handlowych i gospodarczych, a także tekst sztokholmski konwencji paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej – został przygotowany w okresie od czerwca do grudnia 1991 r. (J. Ol- szewski, Jak zwalczać: nieuczciwą konkurencję, praktyki monopolistycz- ne, dumping, Katowice 1993, s. 40). Prace ukończono zatem już w okre- sie rządu Jana Olszewskiego, który po konsultacjach z zespołem oraz po wprowadzeniu do projektu pewnych poprawek wniósł go pod ob- rady Sejmu w maju 1992 r. Po trzech czytaniach w Sejmie (które miały miejsce, odpowiednio, w dniach: 13 i 17 września 1992 r., 5 i 6 lutego 1993 r. oraz 19 lutego 1993 r.) uchwalona przez Sejm ustawa trafiła pod obrady Senatu, następnie zaś została ostatecznie uchwalona przez Sejm w dniu 16 kwietnia 1993 r. 10. W  okresie swojego 17-letniego już okresu obowiązywania usta- wa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji była wielokrotnie nowe- 32 Marek Szydło www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie lizowana, przy czym w 2003 r. ogłoszono jej tekst jednolity (Dz. U. Nr 153, poz. 1503). Ostatnie ważne zmiany miały miejsce w związ- ku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożyw- czych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia- łaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.). 11. Polska u.z.n.k. sytuuje się obecnie w grupie tych aktów normatywnych obowiązujących w państwach członkowskich UE, które jako swój cel przyjmują wyraźnie zapobieganie (zwalczanie) nieuczciwej konkurencji (unlauterer Wettbewerb; concurrence déloyale), pojmowanej w nawią- zaniu do art. 10bis konwencji paryskiej. Według tej optyki nieuczciwa konkurencja jest – najogólniej rzecz ujmując – aktem konkurencyj- nym sprzecznym z dobrymi (uczciwymi) obyczajami w sprawach prze- mysłowych i handlowych. Taką właśnie koncepcję promuje nie tylko polska u.z.n.k., ale również analogiczne ustawy obowiązujące w Bel- gii, Danii, Finlandii, Francji (gdzie w tym zakresie stosuje się zasady wyprowadzane z prawa cywilnego), Grecji, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Inną zupełnie optykę przyjmują analogiczne ustawy obowiązujące w Austrii, Czechach, Estonii, w Niemczech, na Węgrzech, Łotwie, Li- twie, Słowacji oraz w Słowenii. Ustawy tamtejsze, obok ochrony warto- ści w postaci uczciwości konkurowania, równie mocny, a czasem nawet mocniejszy akcent kładą na konieczność ochrony na rynku „wolnej konkurencji”. Nie w pełni jest natomiast jasny aksjologiczny kontekst regulacji obo- wiązujących w omawianym zakresie w Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Malcie oraz na Cyprze, bowiem tamtejsza praktyka stosowania prawa skłania się często ku realizacji wielu różnych celów (R.M. Hilty, The Law Against Unfair Competition and Its Iterfaces (w:) Law Against Un- fair Competition. Towards a New Paradigm in Europe?, red. R.M. Hilty, F. Henning -Bodewig, Berlin -Heidelberg–New York 2007, s. 8–9). Marek Szydło 33 www.wolterskluwer.pl Wprowadzenie Warto też dodać, że polska u.z.n.k. posługuje się zasadniczo cywil- noprawną metodą regulacji, przy posiłkowym wykorzystaniu również metody prawnokarnej. Tymczasem istnieją w Europie takie krajowe sy- stemy zwalczania nieuczciwej konkurencji, które wykorzystują w tym celu metodę administracyjnoprawną (Dania, Szwecja). 34 Marek Szydło www.wolterskluwer.pl USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1 (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693, Nr 172, poz. 1804; z 2005 r. Nr 10, poz. 68; z 2007 r. Nr 171, poz. 1206; z 2009 r. Nr 201, poz. 1540) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrek- tyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczą- cych reklamy wprowadzającej w błąd (Dz. Urz. WE L 250 z 19.09.1984), 2) dyrektywy 97/55/WE z  dnia 6 października 1997 r. zmieniającej dyrektywę 84/450/EWG dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd w celu włączenia do niej reklamy porównawczej (Dz. Urz. WE L 290 z 23.10.1997). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Euro- pejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. Marek Szydło 35 www.wolterskluwer.pl Zakres regulacji ustawy Art. 1 ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres regulacji ustawy] Małgorzata Sieradzka Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysło- wej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach – w interesie publicz- nym, przedsiębiorców oraz klientów. 1. Regulacją ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji objęto zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów. Przedmiotem regulacji ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wynika z jej nazwy oraz z treści art. 1, jest zachowanie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w wa- runkach swobodnej i uczciwej konkurencji. Ideą bowiem ustawy jest ochrona swobody działalności gospodarczej (zob. wyrok SA z dnia 3 marca 2014 r., V ACa 486/13, LEX nr 1439039). Celem ustawy jest zapewnienie prawidłowości funkcjonowania i dzia- łania podmiotów gospodarczych w  warunkach wolnej konkurencji i  dostępu do rynku na wolnych prawach poprzez wyeliminowanie wszelkich zachowań sprzecznych z  prawem lub dobrymi obyczaja- mi, zagrażających interesowi innego przedsiębiorcy bądź ów interes naruszających (tak wyrok SA w Katowicach z dnia 15 lutego 2012 r., V ACa 5/12, LEX nr 1171259). Małgorzata Sieradzka 37 www.wolterskluwer.pl Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne Dokonując analizy przepisu art. 1 ustawy, który ma przecież kluczowe znaczenie dla całej jej regulacji, należy w pierwszej kolejności wska- zać, że zamierzeniem ustawodawcy stało się nie tylko ustanowienie instrumentów zwalczania, lecz również zapobiegania nieuczciwej konkurencji w  działalności gospodarczej. Możliwość stosowania przepisów ustawy pojawia się zatem już w razie wystąpienia delik- tów jedynie zagrażających istnieniu uczciwej konkurencji na rynku. W związku z tym, że celem ustawy jest ochrona przed nieuczciwą konkurencją, zabronione są jedynie te czyny, które są sprzeczne z pra- wem lub dobrymi obyczajami, a jednocześnie naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta bądź zagrażają temu interesowi (tak wyrok SA w Poznaniu z dnia 20 lutego 2008 r., I ACa 93/08, LEX nr 446211). Nie można jednak ograniczać (zawężać) stosowania instrumentów ustawy do wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej (zob. wyrok SA w Lublinie z dnia 30 września 1998 r., I ACa 281/98, Apel.-Lub. 1999, nr 1, poz. 1) 2. Ustawa ma na celu ochronę interesu publicznego, przedsiębiorców oraz klientów. To właśnie w celu ochrony tych interesów ustawodawca wpro- wadził środki mające zapobiegać czynom nieuczciwej konkurencji do- konanym w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorców oraz zwalczać je. Zakres stosowania ustawy został zatem wyraźnie wyzna- czony, ustawa ma bowiem zastosowanie jedynie do tych czynów nie- uczciwej konkurencji, które zostały popełnione w związku z działal- nością gospodarczą (tak E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2008, s. 34; Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, War- szawa 2006, s. 88). Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren- cji nie mogą być traktowane jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji (tak wyrok SA w Lublinie z dnia 30 września 1989 r., I ACa 281/98, Apel.-Lub. 1999, nr 1, poz. 1). 3. Założeniem ustawy o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest za- tem ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy. Jej celem jest zapewnie- 38 Małgorzata Sieradzka www.wolterskluwer.pl Zakres regulacji ustawy Art. 1 nie prawidłowości funkcjonowania i działania podmiotów gospodar- czych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na wolnych prawach (tak SN w wyroku z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC 2004, nr 5, poz. 73). Konkurencja (wolna) bowiem przyczynia się do postępu technicznego, a tym samym umożliwia obniżanie cen (wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2004 r., II CK 487/03, LEX nr 176100). Jeśli natomiast chodzi o charakter środków ochrony, trzeba wskazać, że ustawa wprowadza środki zarówno o charakterze represyjnym, jak i prewencyjnym. Instrumenty prewencyjne mają na celu przeciwdzia- łać (zapobiegać) niekorzystnym skutkom popełnienia czynu nieuczci- wej konkurencji, czyli działania sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża interesom innego przedsiębiorcy lub klienta bądź je narusza. Natomiast te o charakterze represyjnym służą zwal- czaniu zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które naruszają interesy innego przedsiębiorcy lub klienta. Przepisy ustawy zawierają dodatkowe instrumenty ochrony przed metodami nieuczciwej konkurencji oraz sankcje za jej praktykowa- nie, które uzupełniają katalog środków tradycyjnych, przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – wyrok SA w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2009 r., I ACa 318/09, LEX nr 756563. 4. Analiza treści art. 1 ustawy pozwala nam wyróżnić równorzędne cele ustawy, którymi są zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów. Celem zakazu nieuczciwej konkurencji jest eliminacja wszelkich zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażających interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta bądź na- ruszających go. Nie może on jednak zastępować ochrony wynikającej z przepisów regulujących prawa bezwzględne (patent, znak towaro- wy itp.) ani powodować ochrony wynikającej z tych przepisów (tak SN w wyroku z dnia 11 sierpnia 2004 r., II CK 487/03, LEX nr 176100). U podstaw stosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k. leży bowiem założenie, aby w następstwie podjętych działań konkurencyjnych, sprzecznych Małgorzata Sieradzka 39 www.wolterskluwer.pl Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne z dobrymi obyczajami, przedsiębiorca nie czerpał korzyści w postaci przewagi nad konkurentami działającymi zgodnie z tymi obyczaja- mi (wyrok SA w Warszawie z dnia 13 maja 2014 r., VI ACa 1478/13, LEX nr 1537490). I. Konkurencja 5. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni uczciwość kon- kurencji przez zapewnienie prawidłowości działania podmiotów go- spodarczych w warunkach wolnej konkurencji na rynku. Definiując konkurencję, powszechnie wskazuje się, że występuje ona tam, gdzie mamy do czynienia z rywalizacją (walką). Konkurencję okre- śla się „jako pewną sytuację, w której co najmniej dwóch niezależnych przedsiębiorców, prowadzących działalność na wspólnym rynku dąży do osiągnięcia takiego samego celu gospodarczego” (Wielka encyklo- pedia prawa, red. E. Smoktunowicz, C. Kosikowski, Białystok–Warsza- wa 2000, s. 353). Konkurencja jest elementem gospodarki wolnorynko- wej, stanowiąc jeden z podstawowych czynników napędzających rozwój gospodarczy (R. Stefanicki, Prawo reklamy w świetle ustawy o zwalcza- niu nieuczciwej konkurencji na tle prawnoporównawczym, Poznań 2003, s. 28). Na wolnym rynku zderzają się interesy uczestników gry rynko- wej: przedsiębiorców, konsumentów, jak również interesy publiczne (tak A. Mokrysz -Olsztyńska, Ochrona interesów uczestników działalności rynkowej w  głównych systemach prawnych państw kapitalistycznych, Warszawa 1989, s. 20). Na rynku (wolnym rynku) występuje swobo- da działalności gospodarczej, która wymusza ustanowienie takich reguł (form) korzystania z niej, które są dostosowane do rodzaju chronionego interesu (tak C. Kosikowski, T. Ławicki, Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, Warszawa 1994, s. 11 i n.). Konkurencja to jednak nie tylko jeden z podstawowych mechanizmów gospodarki rynkowej, lecz także zasada ustroju Rzeczypospolitej Pol- skiej: art. 20 Konstytucji RP stanowi, że: „Społeczna gospodarka ryn- kowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności pry- 40 Małgorzata Sieradzka www.wolterskluwer.pl Zakres regulacji ustawy Art. 1 watnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju Rzeczypospolitej Polskiej”. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 sierpnia 2004 r., II CK 487/03, LEX nr 176100, podkreślił znaczenie wolnej konkurencji, wskazując, że „konkurencja jest korzystnym czynnikiem gospodarczym, zapew- niającym postęp i racjonalizację kosztów, a w rezultacie także obniże- nie cen produktów. Zakazana jest jedynie konkurencja nieuczciwa, sta- nowiąca działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.)”. Biorąc po uwagę powyższe, konkurencję należy rozumieć szero- ko – jako rywalizacje o klientelę aktualną i potencjalną (wyrok SO w Szczecinie z dnia 22 maja 2015 r., XVIII GC 502/14, www.orzecze- nia.szczecin.so.gov.pl). 6. W doktrynie i judykaturze na ogół zgodnie przyjmuje się, że założe- niem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrak- cyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływania na krąg odbiorców. Chodzi o dokonanie rozgraniczenia pomiędzy działaniem uczciwym i zgodnym z prawem a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu za- pewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów go- spodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospo- darczej uzasadnia – także przy wykładni postanowień omawianej usta- wy – poszukiwanie równowagi pomiędzy wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określo- nymi w jej art. 1 (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC 2003, nr 5, poz. 73). Przedsiębiorcy, działając w warunkach swobody działalności gospodarczej (art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), mają obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej z poszanowaniem uczciwej konkurencji, do- brych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Małgorzata Sieradzka 41 www.wolterskluwer.pl Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne Należy wskazać, że z konkurencją jest związane ryzyko utraty do- tychczasowej pozycji na rynku, jednak nie sam fakt konkurencji, lecz sposób jej realizacji (rywalizacji) pomiędzy konkurentami podlega ocenie pod kątem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji (wyrok SA w Katowicach z dnia 13 lutego 2008 r., V ACa 256/07, LEX nr 519350). Interesy uczestników rynku podlegają ochronie przed działaniami in- nych przedsiębiorców (konkurentów i podmiotów niebędących kon- kurentami), którą zapewniają zarówno przepisy prawa antymonopo- lowego, jak i regulacje prawa prywatnego (K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007, s. 206). Aby można było poszukiwać ochrony na podstawie ustawy, interes innego przedsiębiorcy lub klienta musi być co najmniej zagrożony. Potwierdza to wyrok SA w Poznaniu z dnia 10 października 2005 r., I  ACa  221/05, LEX  nr  519299, w  którym sąd stwierdził, że interes przedsiębiorcy jest zagrożony przez moż
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: