Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00191 003748 21719976 na godz. na dobę w sumie
Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym. Roszczenia o przewłaszczenie. Wzory pozwów sądowych. Przepisy - ebook/pdf
Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym. Roszczenia o przewłaszczenie. Wzory pozwów sądowych. Przepisy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 201
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0281-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Użytkowanie wieczyste, chociaż będące wytworem epoki realnego socjalizmu, w okresie transformacji ustrojowej stało się podstawową formą uwłaszczenia osób fizycznych i prawnych na gruntach Skarbu Państwa i gmin. Odegrało więc rolę swoistego łącznika procesu uwłaszczenia z wcześniejszą rewolucją samorządową w postaci powołania gmin.

Autor omawia wszystkie istotne cechy społeczno-gospodarcze użytkowania wieczystego w aktualnym kształcie uformowanym przez najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego – poczynając od czynności prawnych kreujących to prawo, a kończąc na jego wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego. Analizuje też stworzony przez ustawodawcę system roszczeń o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wybrane, doniosłe społecznie, cywilnoprawne roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego i przeniesienie własności budynków i urządzeń.

W książce zamieszono przykłady pozwów sądowych o zobowiązanie do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Roman Dziczek – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, specjalista w zakresie prawa rzeczowego i spółdzielczego; autor wielu opracowań i komentarzy dotyczących szeroko rozumianej problematyki mieszkaniowej i nieruchomości.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie Wzory pozwów sądowych • Przepisy Roman Dziczek Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska -Nowak Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-278-0281-1 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 CZĘŚĆ PIERWSZA. Użytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1. Powstanie użytkowania wieczystego w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.1. Przedmiot i podmioty użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2. Zasada jednolitości obciążenia użytkowaniem wieczystym . . . . . 20 1.3. Nabycie użytkowania wieczystego – umowa, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.4. Nabywanie budynków i innych urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. Zasadnicze formy powstania użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . 27 2.1. Umowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.2. Roszczenia cywilnoprawne przyznane przez ustawę o gospodarce nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.3. Uwłaszczenie z mocy prawa, decyzje administracyjne . . . . . . . . . 34 2.4. Inne podstawy nabycia użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . 36 3. Zasiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.1. Zasiedzenie użytkowania wieczystego w ogólności . . . . . . . . . . . . 36 3.2. Doliczanie okresu posiadania poprzednika (art. 176 k.c.) . . . . . . 38 3.3. Niemożność nabycia użytkowania wieczystego w sposób pierwotny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.4. Ograniczenia dotyczące zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4. Treść użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4.1. Treść użytkowania wieczystego w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4.2. Ograniczenia wynikające z umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.3. Własność budynków i urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4.4. Podział do użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4.5. Zniesienie wspólności użytkowania wieczystego w ogólności . . . 52 4.6. Podział w naturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5 Spis treści 4.7. Podział mieszany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.8. Przyznanie własności współwłaścicielowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4.9. Zarządzenie sprzedaży licytacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4.10. Częściowe zniesienie współużytkowania wieczystego . . . . . . . . . 60 5. Ochrona użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 5.2. Roszczenia windykacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.3. Uprawnienia współużytkownika wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.4. Prawa osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 5.5. Roszczenia negatoryjne w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 5.6. Roszczenie negatoryjne a odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 5.7. Ochrona prawnorzeczowa a decyzje administracyjne . . . . . . . . . 69 5.8. Nadużycie prawa przy roszczeniach windykacyjnych i negatoryjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 5.9. Rozgraniczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 5.10. Roszczenia uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 5.11. Roszczenia w stosunku do posiadaczy w dobrej wierze . . . . . . . 76 5.12. Roszczenia w stosunku do posiadaczy samoistnych w złej wierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 5.13. Roszczenia w stosunku do posiadaczy zależnych . . . . . . . . . . . . . 80 5.14. Roszczenia o ochronę posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 5.14.1. Obrona konieczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5.14.2. Dozwolona samopomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5.14.3. Sądowa ochrona posesoryjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 6. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 6.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 6.2. Pierwsza opłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 6.3. Opłaty roczne – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6.4. Zmiana procentowa opłat rocznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6.5. Bonifi katy opłat rocznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 6.6. Wypowiedzenie bonifi kat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 6.7. Zbieg prawa do bonifi kat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 6.8. Aktualizacja opłaty rocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 6.9. Przepisy szczególne dotyczące aktualizacji opłat rocznych . . . . 97 6.10. Wyjątki dotyczące aktualizacji opłat rocznych . . . . . . . . . . . . . . . 99 7. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 7.1. Przyczyny wygaśnięcia użytkowania wieczystego w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 7.2. Zrzeczenie się użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 7.3. Rozwiązanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 7.4. Pozostałe podstawy wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 6 www.lexisnexis.pl Spis treści CZĘŚĆ DRUGA. Roszczenia o przewłaszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1. Podstawy przewłaszczenia w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1.1. Metody przewłaszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1.2. Umowa o przewłaszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2. Przewłaszczenie w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . 104 2.1. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 2.2. Pierwotny kształt ustawy o przekształceniu z 2005 r. . . . . . . . . . 106 2.3. Nowelizacje ustawy o przekształceniu z 2005 r. . . . . . . . . . . . . . 107 2.4. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2.5. Skutki noweli lipcowej z 2011 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2.6. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 2011 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 3. Roszczenia o przewłaszczenie de lege lata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 3.2. Roszczenia współużytkowników wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . 114 3.3. Uprawnieni do bezpłatnego przewłaszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . 116 3.4. Krąg użytkowników wieczystych uprawnionych do przewłaszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 3.5. Wpływ obciążeń na prawo do przewłaszczenia . . . . . . . . . . . . . . 119 3.6. Odpłatność przewłaszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 3.7. Prawo do rozłożenia płatności na raty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3.8. Zabezpieczenie hipoteczne opłaty za przekształcenie . . . . . . . . . 124 3.9. Bonifi kata uznaniowa opłaty za przekształcenie . . . . . . . . . . . . . 124 3.10. Bonifi kata ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3.11. Zasady korzystania ze zbiegu bonifi kat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3.12. Koszty postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3.13. Przejście prawa własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3.14. Zwrot udzielonej bonifi katy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4. Wybrane roszczenia cywilnoprawne dotyczące nabycia użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 4.2. Skutki wyroków sądów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 4.3. Katalog roszczeń w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 4.4. Roszczenia z art. 207, 208, 209a i 211 u.g.n. . . . . . . . . . . . . . . . . 129 4.4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 4.4.2. Uwłaszczenie posiadaczy (art. 207 u.g.n.) . . . . . . . . . . . . 129 4.4.3. Rozważania Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . 130 4.4.4. Uwłaszczenie osób dysponujących ostatecznymi decyzjami lokalizacyjnymi (art. 208 ust. 1 u.g.n.) . . . . . . 138 4.4.5. Uwłaszczenie spółdzielni i innych osób prawnych na gruntach zabudowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 7 Spis treści 4.4.6. Roszczenia wspólnot mieszkaniowych (art. 209a u.g.n.) 141 4.4.7. Roszczenia najemców garaży (art. 211 u.g.n.) . . . . . . . . 142 4.5. Roszczenie z art. 35 u.s.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 4.5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 4.5.2. Warunki umownej lub sądowej konsumpcji art. 35 ust. 1 lub 2 u.s.m.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 CZĘŚĆ TRZECIA. Wzory pozwów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Wzór nr 1. Pozew o zobowiązanie do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego i przeniesienia własności budynku na podstawie art. 208 ust. 1 u.g.n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Wzór nr 2. Pozew o zobowiązanie do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w trybie art. 35 u.s.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Wzór nr 3. Pozew o zobowiązanie do ustanowienia użytkowania wieczystego na podstawie art. 207 u.g.n. . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 CZĘŚĆ CZWARTA. Przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg) . . . . . . . . 166 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. AKTY PRAWNE dekret z 1945 r. – dekret z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów k.c. k.p.a. k.p.c. na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) nowela lipcowa z 2011 r. p.w.k.c. – ustawa z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nierucho- mościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 187, poz. 1110) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cy- r.w.n.o.s. u.g.n. u.g.n.r. u.k.w.h. u.s.m. u.w.l. wilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) – rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa- mi rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.) – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) – ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ustawa o nabywaniu z 2001 r. ustawa o przekształceniu z 1997 r. – ustawa z 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wie- czystych prawa własności nieruchomości (Dz.U. Nr 113, poz. 1209 ze zm.; uchylona) – ustawa z 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fi zycznym w prawo własności (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 ze zm.; uchylona) 9 Wykaz skrótów ustawa o przekształceniu z 2005 r. – ustawa z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 83) 2. CZASOPISMA I ŹRÓDŁA PUBLIKACJI Biul. SN Dz.U. Lex LexisNexis MoP NP OSA OSNAPiUS OSNC OSNCP OSNC-ZD OSP OSPiKA OTK-A Prok. i Pr. RPEiS 3. INNE NSA SA SN tekst jedn. TK WSA zd. ze zm. – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – Dziennik Ustaw – system informacji prawnej Wolters Kluwer – Lexis.pl – serwis prawniczy LexisNexis – „Monitor Prawniczy” – „Nowe Prawo” – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna. Zbiór Dodatkowy” – „Orzecznictwo Sądów Polskich” – „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” – „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy. Seria A” – „Prokuratura i Prawo” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – Naczelny Sąd Administracyjny – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – tekst jednolity – Trybunał Konstytucyjny – wojewódzki sąd administracyjny – zdanie – ze zmianami www.lexisnexis.pl Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie I. Użytkowanie wieczyste jako quasi-własność powstało w okresie realne- go socjalizmu przede wszystkim w celu umożliwienia osobom fi zycznym i spółdzielniom mieszkaniowym pozyskania gruntów państwowych dla przeprowadzenia zabudowy mieszkaniowej. Jej poprzednikami prawnymi były wieczysta dzierżawa i prawo zabudowy, a następnie własność czaso- wa – wprowadzona przepisami dekretu z 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 ze zm.; uchylony). Instytucja ta została wprowadzona do polskiego prawa ustawą z 14 lip- ca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (tekst jedn. Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.; uchylona), a następnie znalazła się w art. 232–243 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W postaci kodeksowej, uzupełnionej regulacją usta- wy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), funkcjonuje do dzisiaj. W okresie transformacji ustrojowej lat 1990–1991 oraz w okresie później- szym prawo to stało się podstawową formą uwłaszczenia osób fi zycznych i prawnych, w tym przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni, na gruntach Skarbu Państwa i gmin. Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym, usytuowanym pomię- dzy własnością a ograniczonymi prawami rzeczowymi (por. uchwały SN: z 22 października 1968 r., III CZP 98/68, OSNCP 1969, nr 11, poz. 108 i z 9 grudnia 1969 r., III CZP 85/69, OSNCP 1970, nr 10, poz. 172), ze zdecydowanym zbliżeniem do prawa własności. Treść prawa użytkowania wieczystego określona art. 233 k.c. wskazuje, że użytkownik wieczysty ma uprawnienie do korzystania z gruntu z wyłączeniem innych osób oraz może swym prawem rozporządzać w granicach określonych zasadami współży- 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym. Roszczenia o przewłaszczenie. Wzory pozwów sądowych. Przepisy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: