Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 003821 22408095 na godz. na dobę w sumie
VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów firmowych - ebook/pdf
VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów firmowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-91-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Samochód to jeden z głównych składników firmowego majątku. Najczęściej jest powierzany pracownikowi jako podstawowe „narzędzie” związane z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Rozliczanie podatku w związku z nabyciem pojazdu samochodowego, jego używaniem i eksploatacją, a także późniejszą sprzedażą nie należy do najłatwiejszych. Dlatego warto przyjrzeć się poszczególnym rozwiązaniom w tym zakresie, zwłaszcza że pojawia wiele orzeczeń i interpretacji dotyczących tego tematu. Publikacja omawia następujące zagadnienia:

Znajdziemy tam również odpowiedzi na pytania związane z wykupem samochodu z leasingu oraz jego sprzedażą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book VAT od wydATków związAnych z użyTkowAniem sAmochodów firmowych stan prawny 6 marca 2018 r. Aneta Szwęch - - 8 1 9 7 4 9 5 6 3 8 8 7 9 - - spis treści 1. Użytkowanie samochodu przez pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Wydatki związane z używaniem samochodu w czasie trwania podróży służbowej w kraju i za granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. Rozliczenie VAT od zakupów z użyciem karty paliwowej . . . . . . . . 15 4. Odliczanie podatku od wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem motocykla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5. Rozliczenie i udokumentowanie obciążenia pracownika kosztami paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6. Rozliczenie przez gminę VAT od wykorzystywanych przez nią samochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 7. Wykupienie samochodu osobowego z leasingu operacyjnego i przekazanie go na cele osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 8. Sprzedaż firmowego samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 m a r z e c 2 0 1 8 r . 2 VAt od wydAtków związAnych z użytkowAniem sAmochodów firmowych VAt od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów firmowych Samochód to jeden z głównych składników firmowego majątku. Najczęś- ciej jest powierzany pracownikowi jako podstawowe „narzędzie” związane z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Rozliczanie po- datku w związku z nabyciem pojazdu samochodowego, jego używaniem i eksploatacją, a także późniejszą sprzedażą, nie należy do najłatwiejszych. Dlatego warto przeanalizować poszczególne rozwiązania w tym zakresie, zwłaszcza że pojawia się wiele orzeczeń i interpretacji dotyczących tego tematu. Zasadą jest, że od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi o dopusz- czalnej masie całkowitej do 3,5 tony podatek naliczony jest odliczany w wysoko- ści 50 jego kwoty. W art. 86a ustawy o VAT ustawodawca w ramach zasady ogólnej przyjął pewne uproszczenie polegające na tym, że pojazdy samochodowe są wyko- rzystywane w 50 na cele związane z działalnością gospodarczą i w 50 na inne cele, np. prywatne. DEFINICJA Za pojazd samochodowy uznaje się pojazd silnikowy, którego: n konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (nie dotyczy to ciągnika rolniczego) oraz n dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Definicję tę spełniają m.in. motocykle, quady, samochody osobowe, samochody dostawcze i ciężarowe oraz samochody specjalne. Na skutek tak przyjętego założenia podatnikowi wykorzystującemu pojazd samochodo- wy jednocześnie w celach firmowych i w celach prywatnych przysługuje prawo do od- liczenia 50 kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z takim autem, bez względu na to, czy realne wykorzystanie pojazdu samochodowego do celów firmowych jest mniejsze czy większe. Niezależnie zatem od tego, czy dany pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jest faktycznie wykorzystywany w działalno- ści gospodarczej w 20 czy w 80 , sam fakt jednoczesnego wykorzystywania go do ce- lów firmowych i prywatnych (dalej: celów „mieszanych”) powoduje uznanie, że podatnik wykorzystuje auto w 50 do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodar- czą. W rezultacie przysługuje mu wówczas ograniczone prawo do odliczenia 50 kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z tym samochodem, w tym np. od zaku- pu jego części składowych, opłat leasingowych, usług naprawy lub konserwacji, a także w przypadku zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów. m a r z e c 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów firmowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: