Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00601 004946 22932718 na godz. na dobę w sumie
VAT od zakupów firmowych - przegląd najnowszych interpretacji - ebook/pdf
VAT od zakupów firmowych - przegląd najnowszych interpretacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 17
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-373-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera przegląd najnowszych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na temat dokonywania odliczeń przez podatników VAT od zakupów firmowych. Znajdziemy tutaj informacje:
• za jaki okres odliczyć VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją
•  czy można odliczyć VAT od noclegów pracowników
• czy gmina do odliczenia VAT od samochodu musi również stosować preproporcję
• czy odliczymy VAT z faktury dokumentującej opłaty za przestój, wcześniejsze rozwiązanie umowy
• czy sposób udokumentowania refakturowanych kosztów wpływa na prawo do odliczenia VAT
• czy błędny NIP na fakturze pozbawia prawa do odliczenia VAT.
W publikacji znajdziemy również informację jakie stanowisko zajmują sądy w przypadku kontrowersyjnych tematów

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WYJAŚNIENIA MF 1. Czy można odliczyć VAT z faktury, która dokumentuje podatek od nieruchomości jako element usługi najmu Najemca może odliczyć VAT z faktury zarówno wtedy, gdy uwzględnia koszt zapłaconego przez wynajmującego podatku od nieruchomości, jak i wtedy, gdy wystawiono dwie odrębne faktury – jedną dokumentującą czynsz i drugą z tytułu przeniesionego na najemcę kosztu podatku od nieruchomości. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z 22 sierp- nia 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.473.2018.1.AJ), w którym czytamy: MF Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że: ■■ w sytuacji gdy faktura dokumentująca czynsz najmu uwzględnia koszt zapłacone- go przez wynajmującego za przedmiot najmu podatku od nieruchomości, a także gdy ■■ wystawiono dwie odrębne faktury, jedną tytułem czynszu i drugą tytułem przeniesione- go na najemcę kosztu podatku od nieruchomości – Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego nie tylko w odniesieniu do samego czynszu najmu, ale także w tej części w jakiej faktury dokumentują przeniesienie na najemcę kosztu podatku od nieruchomości zapłaconego przez wynajmującego za przedmiot najmu. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje niezależnie, czy usługa najmu zostanie udokumentowana fakturą wystawioną na jedną kwotę łącznie (tytułem czynszu najmu) – przy czym strony mają świadomość, że kwota ta zawiera w sobie również „przerzucony” po- datek od nieruchomości – czy w dwóch fakturach. Powyższe konkluzje wynikają z tego, że: ■■ Najemca (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, ■■ podatek od nieruchomości stanowi element usługi najmu opodatkowanej w przedmio- towej sprawie podatkiem od towarów i usług stawką 23 , – a tym samym, spełnione są zarówno przesłanki pozytywne uprawniające do odliczenia podat- ku naliczonego wymienione w art. 86 ust. 1 uVAT i jednocześnie nie występują przesłanki nega- tywne, wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 uVAT. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że omawiany koszt dotyczący podatku od nieru- chomości jest bezpośrednio i wyłącznie związany z działalnością opodatkowaną polegającą na najmie przedmiotu najmu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a dodatkowo był związany z zawartą przez Wnioskodawcę umową najmu, Wnioskodawca nie widzi żadnych przeciwwskazań w zakresie możliwości pełnego odliczenia VAT na podstawie art. 86 ust. 1 uVAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny praw- nej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. 2. Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakupy dokonane przed rejestracją Podatnik może odliczyć VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją, które zostały wykorzystane do działalności gospodarczej. Jeśli za okres, w którym otrzymał faktury, nie był zarejestrowany, to żeby skorzystać z prawa do odli- czenia VAT, powinien uprzednio skorygować zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. W zgłoszeniu tym powinien wskazać okres rozliczeniowy, od którego jako po- datnik VAT czynny ma prawo skorzystać z odliczenia podatku naliczonego. i w r z e s e ń 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VAT od zakupów firmowych - przegląd najnowszych interpretacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: