Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00117 015476 20434711 na godz. na dobę w sumie
VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-8934-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jerzy Kuchmacz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej.

W książce, w uporządkowany sposób - poczynając od zagadnień elementarnych, aż po zaawansowane - zaprezentowano wszystkie najistotniejsze problemy funkcjonowania podatku od towarów i usług w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej niemal każdego przedsiębiorstwa. Omówiono następujące zagadnienia:
elementy konstrukcji podatku,
podatek w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa zarówno prowadzącego, jak i nieprowadzącego księgi rachunkowe,
wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów,
import i eksport towarów,
podatek od towarów i usług w transakcjach dokonywanych z rolnikiem ryczałtowym.
Publikację przygotowano w formie pytań i odpowiedzi dotyczących funkcjonowania VAT w kontekście systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. W treści każdej odpowiedzi zawarto odwołania do przepisów prawa podatkowego, a także do innych regulacji istotnych dla przedstawionych rozwiązań.
Opracowanie jest przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli służb finansowo-księgowych przedsiębiorstwa jako materiał pomocniczy do sporządzenia w przedsiębiorstwie regulaminu wewnętrznego w zakresie pomiaru, dokumentowania, księgowania oraz deklarowania podatku VAT. Będzie przydatne dla prowadzących szkolenia i kursy, a także słuchaczy kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości podatkowej i finansowej przedsiębiorstw, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz biur doradztwa podatkowego. Zainteresuje również nauczycieli akademickich i studentów uczelni ekonomicznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jerzy Kuchmacz VADEMECUM KSIĘGOWEGO VAT W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PYTANIA I ODPOWIEDZI Warszawa 2016 Stan prawny na 15 stycznia 2016 r. Recenzent Prof. UEK, dr hab. Artur Hołda Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Opracowanie redakcyjne Szymon Makuch Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krzysztof Drzewiecki Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Zdjęcie wykorzystane na okładce © iStockphoto.com/AndrewJohnson Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl P(cid:3464)(cid:3461)(cid:3468)(cid:3460)(cid:3450) I(cid:3475)(cid:3451)(cid:3450) K(cid:3468)(cid:3458)(cid:3511)(cid:3574)(cid:3460)(cid:3458) © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-175-7 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SpiS treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................. Wstęp .......................................................................................................... Rozdział I Elementy konstrukcji podatku od towarów i usług ........................................... 1. Kto jest podatnikiem p.t.u.? .................................................................... 2. Kto jest podatnikiem p.t.u.? .................................................................... 3. co podlega opodatkowaniu p.t.u.? ........................................................... 4. Jakie obowiązują stawki p.t.u.? ................................................................ 5. Kto może być zwolniony od p.t.u.? ........................................................... 6. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży u podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. ... 7. prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji sprzedaży u podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. Kasy rejestrujące jako forma ewidencji sprzedaży ....................... 8. prowadzenie ewidencji sprzedaży u podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. ................ 9. Kto może być zwolniony od p.t.u.? ........................................................... 10. Kto może być zwolniony od p.t.u.? ........................................................... 11. Obowiązki rejestracyjne podatnika dla celów p.t.u. .................................... 12. Kto może być zwolniony od p.t.u.? ........................................................... 13. Kto może być zwolniony od p.t.u.? ........................................................... 14. elementy konstrukcji VAt; stawki podatku; VAt należny .......................... 15. elementy konstrukcji VAt; VAt naliczony; VAt do wpłacenia; zasada neutralności podatku od towarów i usług dla podatnika VAt czynnego ....... 16. VAt jako dochód sektora publicznego ..................................................... 17. przychody ze sprzedaży w sprawozdaniu finansowym ................................ 18. Wycena aktywów dla potrzeb bilansowych ................................................ 19. Wycena aktywów dla potrzeb bilansowych ................................................ 20. Wycena aktywów dla potrzeb bilansowych ................................................ 21. Koszty w sprawozdaniu finansowym ........................................................ 22. Koszty w sprawozdaniu finansowym ........................................................ 23. przychody ze sprzedaży w rachunku dochodu podatkowego ....................... 24. przychody ze sprzedaży w rachunku dochodu podatkowego ....................... 25. Koszty w rachunku dochodu podatkowego ............................................... 26. Koszty w rachunku dochodu podatkowego ............................................... 27. Koszty w rachunku dochodu podatkowego ............................................... 5 11 13 15 15 16 16 17 18 19 20 24 26 28 29 35 35 36 37 39 39 40 41 41 42 42 42 43 44 44 45 6 SpiS treści Rozdział II Podatek od towarów i usług w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa  nieprowadzącego ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości .......... 28. Moment powstania obowiązku podatkowego; faktura; ewidencja sprzedaży VAt ....................................................................... 29. Moment powstania obowiązku podatkowego ............................................ 30. Moment powstania obowiązku podatkowego ............................................ 31. Moment powstania obowiązku podatkowego ............................................ 32. Moment powstania obowiązku podatkowego ............................................ 33. Moment powstania obowiązku podatkowego ............................................ 34. Moment powstania obowiązku podatkowego; faktura; ewidencja sprzedaży VAt ....................................................................... 35. Nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do przedsiębiorstwa ............................................................................... 36. Nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do przedsiębiorstwa ............................................................................... 37. przekazanie przez podatnika towarów na cele reprezentacji i reklamy ......... 38. Moment powstania obowiązku podatkowego; faktura; ewidencja sprzedaży VAt ....................................................................... 39. ewidencja sprzedaży VAt ...................................................................... 40. podatek naliczony; ewidencja nabycia towarów i usług VAt ....................... 41. podatek naliczony; ewidencja nabycia towarów i usług VAt ....................... 42. podatek naliczony; ewidencja nabycia towarów i usług VAt ....................... 43. podatek naliczony; ewidencja nabycia towarów i usług VAt ....................... 44. podatek naliczony. ewidencja nabycia towarów i usług VAt ....................... 45. Moment powstania obowiązku podatkowego u małego podatnika ............... 46. Moment powstania obowiązku podatkowego u małego podatnika ............... 47. Moment powstania obowiązku podatkowego u małego podatnika ............... 48. podatek naliczony u małego podatnika .................................................... 49. podatek naliczony z tytułu nabycia towarów u małego podatnika ................ 50. częściowe odliczenie podatku naliczonego ze względu na sprzedaż zwolnioną od podatku ............................................................................ 51. częściowe odliczenie podatku naliczonego ze względu na sprzedaż zwolnioną od podatku ............................................................................ 52. Korekta podatku należnego; faktura korygująca ....................................... 53. Korekta podatku naliczonego; faktura korygująca ..................................... 54. Deklarowanie oraz zapłata p.t.u. ............................................................. 46 46 50 50 50 51 51 52 53 54 56 57 62 62 65 67 68 71 75 76 77 78 78 79 82 84 85 86 Rozdział III Podatek od towarów i usług w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa  92 prowadzącego księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości ................. 92 55. podatek od towarów i usług a księgi rachunkowe przedsiębiorstwa .............. 93 56. podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa ...... 96 57. podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa ...... 58. podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa ...... 99 59. podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa ...... 102 SpiS treści 7 60. podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa ...... 103 61. podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa ...... 106 62. podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa ...... 108 63. podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa ...... 110 64. rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług w bilansie przedsiębiorstwa ..................................................................... 65. rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług w bilansie przedsiębiorstwa ..................................................................... 112 111 Rozdział IV Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w systemie rachunkowości podatkowej  i finansowej przedsiębiorstwa ........................................................................ 113 66. Określenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNt) ................... 113 67. Określenie WNt ................................................................................... 114 114 68. Określenie WNt ................................................................................... 69. Określenie WNt ................................................................................... 114 70. Określenie WNt ................................................................................... 115 71. Określenie WNt ................................................................................... 115 72. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia WNt .......................................... 116 73. Obowiązek podatkowy w WNt; podstawa opodatkowania w WNt; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w WNt ................................... 118 74. Obowiązek podatkowy w WNt; podstawa opodatkowania w WNt; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w WNt ................................... 119 75. Obowiązek podatkowy w WNt ............................................................... 120 76. Obowiązek podatkowy w WNt ............................................................... 120 77. Obowiązek podatkowy w WNt; podstawa opodatkowania w WNt; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w WNt ................................... 121 78. Obowiązek podatkowy w WNt; podstawa opodatkowania w WNt; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w WNt ................................... 122 79. podstawa opodatkowania w WNt ........................................................... 122 80. Obniżenie kwoty podatku (należnego) z tytułu WNt ................................ 123 81. WNt w ewidencjach dla potrzeb VAt ..................................................... 124 82. Deklarowanie WNt .............................................................................. 127 83. WNt w księgach rachunkowych .............................................................. 132 84. WNt w księgach rachunkowych .............................................................. 137 Rozdział V Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w systemie rachunkowości podatkowej  i finansowej przedsiębiorstwa ........................................................................ 85. Określenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDt) ..................... 86. Określenie WDt ................................................................................... 87. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia WDt .......................................... 88. Obowiązek podatkowy w WDt; podstawa opodatkowania w WDt; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w WDt ................................... 89. Obowiązek podatkowy w WDt ............................................................... 90. Obowiązek podatkowy w WDt; podstawa opodatkowania w WDt; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w WDt ................................... 141 141 142 143 143 146 146 8 SpiS treści 91. WDt w ewidencjach dla potrzeb VAt ..................................................... 147 92. Deklarowanie WDt .............................................................................. 149 93. Stawka podatku w WDt ......................................................................... 149 94. Stawka podatku w WDt ......................................................................... 150 95. Stawka podatku w WDt ......................................................................... 151 96. WDt w księgach rachunkowych .............................................................. 152 97. WDt w księgach rachunkowych .............................................................. 153 98. WDt w księgach rachunkowych .............................................................. 154 Rozdział VI Import usług w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej  przedsiębiorstwa .......................................................................................... 156 99. Określenie importu usług ....................................................................... 156 100. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia importu usług .............................. 157 101. Obowiązek podatkowy w imporcie usług; podstawa opodatkowania w imporcie usług; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w imporcie usług ................................................................................... 158 102. Określenie importu usług; obowiązek podatkowy w imporcie usług; podstawa opodatkowania w imporcie usług; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w imporcie usług ........................................................... 159 103. import usług; obowiązek podatkowy w imporcie usług; podstawa opodatkowania w imporcie usług; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w imporcie usług ................................................................................... 160 161 104. import usług ......................................................................................... 162 105. Obniżenie kwoty podatku (należnego) z tytułu importu usług .................... 162 106. importu usług w ewidencjach dla potrzeb VAt ......................................... 107. Deklarowanie importu usług .................................................................. 166 108. import usług w księgach rachunkowych ................................................... 166 Rozdział VII Świadczenie usług poza terytorium kraju w systemie rachunkowości podatkowej  i finansowej przedsiębiorstwa ........................................................................ 109. świadczenie usług poza terytorium kraju ................................................. 110. Obowiązki rejestracyjne związane ze świadczeniem usług poza terytorium kraju ............................................................................ 111. Faktury wystawiane w związku ze świadczeniem usług 172 172 173 174 poza terytorium kraju ............................................................................ 112. świadczenie usług poza terytorium kraju a ewidencja dla potrzeb VAt ....... 176 113. Deklarowanie świadczenia usług poza terytorium kraju ............................. 179 114. Obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze świadczeniem usług poza terytorium kraju ............................ 182 115. świadczenie usług poza terytorium kraju w księgach rachunkowych ............ 182 Rozdział VIII Import towarów w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej  przedsiębiorstwa .......................................................................................... 184 116. Określenie importu towarów ................................................................... 184 SpiS treści 9 117. Obowiązek podatkowy w imporcie towarów .............................................. 184 118. Wycena transakcji importowej; kwoty należności celno-podatkowych .......... 185 119. Wycena transakcji importowej; kwoty należności celno-podatkowych .......... 186 120. Obniżenie kwoty podatku (należnego) z tytułu importu towarów ................ 188 121. Zapłata i rozliczanie podatku należnego z tytułu importu towarów ............. 188 122. Zapłata i rozliczanie podatku należnego z tytułu importu towarów ............. 189 123. import towarów w ewidencjach dla potrzeb VAt ...................................... 189 124. Deklarowanie importu towarów .............................................................. 193 125. import towarów w księgach rachunkowych ............................................... 193 126. import towarów w księgach rachunkowych ............................................... 197 Rozdział IX Eksport towarów w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej  przedsiębiorstwa .......................................................................................... 200 127. Określenie eksportu towarów .................................................................. 200 128. Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów; podstawa opodatkowania w eksporcie towarów; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w eksporcie towarów; stawka podatku w eksporcie towarów ....................... 201 129. Określenie eksportu towarów .................................................................. 202 130. Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów; zaliczka na eksport towarów; podstawa opodatkowania w eksporcie towarów; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w eksporcie towarów; stawka podatku w eksporcie towarów ..................................................... 203 131. eksport towarów w ewidencjach dla potrzeb VAt ..................................... 204 132. Deklarowanie eksportu towarów ............................................................. 207 133. Stawka podatku w eksporcie towarów ...................................................... 207 134. Stawka podatku w eksporcie towarów ...................................................... 208 135. eksport towarów w księgach rachunkowych .............................................. 209 136. eksport towarów w księgach rachunkowych .............................................. 212 Rozdział X Pojazdy wykorzystywane w przedsiębiorstwie a podatek od towarów i usług ........ 213 137. pojazdy wykorzystywane w przedsiębiorstwie a p.t.u. ................................. 213 138. pojazdy wykorzystywane w przedsiębiorstwie a p.t.u. ................................. 219 139. pojazdy wykorzystywane w przedsiębiorstwie a p.t.u. ................................. 224 140. pojazdy wykorzystywane w przedsiębiorstwie a p.t.u. ................................. 227 Rozdział XI Podatek od towarów i usług w transakcjach dokonywanych z rolnikiem  ryczałtowym w systemie rachunkowości podatkowej przedsiębiorstwa ................ 230 141. podatek od towarów i usług w transakcjach dokonywanych z rolnikiem ryczałtowym w systemie rachunkowości podatkowej przedsiębiorstwa ......... 230 Wykaz aktów prawnych ................................................................................. 235 indeks rzeczowy ........................................................................................... 237 WyKAZ SKrótóW 11 WYKAZ SKRÓTÓW o.p. pK p.t.u. u.p.a. u.p.d.o.f. u.p.d.o.p. u.p.t.u. u.r. WDt WNt – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – polecenie księgowania – podatek od towarów i usług (potocznie: VAt) – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz- nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw- nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WStęp 13 WSTĘP Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy księgo- wych, przedsiębiorców, zarządzających jednostkami gospodarczymi, a także studen- tów uczelni ekonomicznych. rachunkowość podatkowa, obejmująca m.in. problematy- kę funkcjonowania podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków. Doświadczenia osób prowadzących szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości podatkowej oraz nauczycieli kształcących w tym zakresie studentów, a także księgo- wych i przedsiębiorców poszerzających swoje kompetencje w ramach samokształcenia, wskazują przy tym na znaczną użyteczność analizowania praktycznych przykładów, rozwiązywania zadań i stawiania pytań w procesie nauczania i uczenia się rachunko- wości, w tym rachunkowości podatkowej. te formy (m.in. stawianie pytań oraz udzie- lanie odpowiedzi) stwarzają bowiem korzystne warunki dla zrozumienia praktycznych aspektów funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach. Głównym celem tej publikacji jest prezentacja typowych problemów organiza- cji rachunkowości z tytułu podatku od towarów i usług oraz wskazywanie możliwych rozwiązań tych problemów. procedury realizowane w systemach rachunkowości przedsiębiorstw, w tym tak- że w ich systemach rachunkowości podatkowej, rozpoczyna zwykle określenie wiel- kości ekonomicznych stanowiących przedmiot zainteresowania. W rachunkowości podatkowej są to przede wszystkim elementy konstrukcji podatku, takie jak m.in. pod- miotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, odliczenia i wiele innych. potem następuje wycena (pomiar wartości) mierzalnych wielkości ekonomicznych. Następnie wyniki dokonywanych pomiarów są dokumentowane i rejestrowane (księgowane) w odpowiednich urządzeniach ewi- dencyjnych. W końcu rezultaty pomiarów wielkości są prezentowane różnym użyt- kownikom informacji z systemów rachunkowości. W przypadku systemów rachun- kowości podatkowej prezentacja odbywa się m.in. w formie deklaracji podatkowych przygotowywanych dla organów podatkowych oraz w formie raportów sporządzanych dla osób zarządzających podatkami w przedsiębiorstwach. W tej książce określony wyżej porządek działań systemów rachunkowości podatkowej przedsiębiorstw (okre- ślanie wielkości ekonomicznych, pomiar, dokumentowanie oraz rejestracja wyników dokonywanych pomiarów, a także ich prezentacja) zostanie zarysowany dla podatku od towarów i usług. Oferowany skrypt przygotowano w formie pytań dotyczących funkcjonowania VAt w kontekście systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. po każdym pytaniu na- stępuje odpowiedź. W treści każdej odpowiedzi zawarto odwołania do przepisów prawa podatkowego, a także do innych regulacji istotnych dla przedstawionych roz- wiązań problemów opisywanych w zadaniach. 14 WStęp Zbiór uwzględnia stan prawny na dzień 15 stycznia 2016 r., ujęty w następują- cych aktach prawnych: – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 z późn. zm.); z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.); – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.); – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.); – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.); poz. 330 z późn. zm.); wiania faktur (Dz. U. poz. 1485); – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wysta- – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914 z późn. zm.). eleMeNty KONStrUKcJi pODAtKU OD tOWAróW i USłUG 15 Rozdział I ELEMENTY KONSTRUKCJI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1. Kto jest podatnikiem p.t.u.? Marta Gołąb rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej 14 marca 2014 r. Działalność gospodarcza prowadzona jest w formie jednoosobowego przed- siębiorstwa osoby fizycznej. Na wniosek właścicielki we właściwym urzędzie gminy (miasta) dokonano wpisu do ewidencji przedsiębiorstwa produkcyjno -Handlowego Marta Gołąb (ppH Marta Gołąb). Właścicielka dopełniła także innych wymogów formalnych związanych z rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Czy Marta Gołąb w dniu 14 marca  2014 r.  stała się podatnikiem podatku  od towarów i usług? Pytanie Odpowiedź W myśl art. 7 § 1 o.p. podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Stosownie do art. 4. o.p. obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw po- datkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Zgodnie z art. 3 pkt 1 o.p., ilekroć w ustawie jest mowa o ustawach podatko- wych, rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulu- jące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich. Na mocy art. 15 ust. 1 u.p.t.u. podatnikami (podatku od towarów i usług) są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fi- zyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl przepisów art. 15 ust. 2 u.p.t.u.  działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obej- muje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W dniu 14 marca 2014 r. Marta Gołąb stała się podatnikiem podatku od towa- rów i usług. 16 rOZDZiAł i 2. Kto jest podatnikiem p.t.u.? 15 czerwca 2015 r. sąd dokonał rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzial- nością Domex i w tym samym dniu spółka rozpoczęła wykonywanie działalności go- spodarczej. przedmiotem działalności Domex sp. z o.o. jest wytwarzanie i sprzedaż produktów gospodarstwa domowego. Czy spółka Domex w dniu 15 czerwca 2014 r. stała się podatnikiem podatku od  towarów i usług? Pytanie Odpowiedź Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.t.u. podatnikami (podatku od towarów i usług) są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W dniu 15 czerwca 2015 r. spółka Domex stała się podatnikiem podatku od towarów i usług. 3. Co podlega opodatkowaniu p.t.u.? Marta Gołąb rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej 14 marca 2014 r. Właścicielka ppH Marta Gołąb ma świadomość konieczności opłacania różnych podat- ków towarzyszących wykonywaniu tej działalności. Będąc właścicielką nieruchomości wykorzystywanej w przedsiębiorstwie, wie m.in., że przedmiotem opodatkowania jest ta nieruchomość. Wie też m.in., że osiągnięty przez nią dochód z działalności gospo- darczej będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym. Marta Gołąb nie wie jednak, co stanowi przedmiot opodatkowania w podatku od towarów i usług. Co podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Pytanie Odpowiedź Stosownie do art. 4. o.p. obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw po- datkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na tery- torium kraju (inne zdarzenia podlegające opodatkowaniu p.t.u. zostaną wskazane w dalszych częściach tej książki). Co należy rozumieć pod pojęciem towaru? Pytanie eleMeNty KONStrUKcJi pODAtKU OD tOWAróW i USłUG 17 W myśl art. 2 pkt 6 u.p.t.u., ilekroć w przepisach dotyczących p.t.u. jest mowa o towarach, rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Odpowiedź Co należy rozumieć pod pojęciem dostawy towarów? Pytanie W świetle art. 7 ust. 1 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Odpowiedź Co należy rozumieć pod pojęciem świadczenia usług? Pytanie Odpowiedź Jak stanowi art. 8 ust. 1 u.p.t.u., przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie sta- nowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. 4. Jakie obowiązują stawki p.t.u.? Właścicielka ppH Marta Gołąb nie zna wysokości obowiązujących stawek po- datku od towarów i usług. Ile wynosi stawka podatku od towarów i usług? Pytanie Odpowiedź Zgodnie z art. 41 ust. 1 u.p.t.u. stawka podatku wynosi 23 , z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i 129 ust. 1. W myśl przepisów art. 41 ust. 2 u.p.t.u. dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do u.p.t.u., stawka podatku wynosi 8 , z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do przepisów art. 41 ust. 2a u.p.t.u. dla towarów wymienionych w za- łączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5 . Na mocy art. 41 ust. 3 u.p.t.u. w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów staw- ka podatku wynosi 0 , z zastrzeżeniem art. 42. regulacje zawarte w art. 43 u.p.t.u. określają czynności zwolnione od p.t.u. 18 rOZDZiAł i 5. Kto może być zwolniony od p.t.u.? Marta Gołąb rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej 14 marca 2014 r. Właścicielka ppH Marta Gołąb przewidywała, że w 2014 r. osiągnie następu- jącą wartość sprzedaży (zł): 1) sprzedaż towarów i usług opodatkowana stawką 23 wyniesie 81 000; 2) sprzedaż towarów i usług opodatkowana stawką 8 wyniesie 37 000; 3) sprzedaż towarów i usług zwolniona z opodatkowania wyniesie 15 000; 4) w listopadzie 2014 r. nastąpi sprzedaż za 4000 zł środka trwałego nabytego kilka miesięcy wcześniej. Pytanie Czy Marta Gołąb w 2014 r. jest uprawniona do skorzystania z możliwości zwol- nienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej w 2014 r.? Zakłada  się, że w 2014 r. limit uprawniający do zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów  i usług wynosi 150 000 zł. Odpowiedź Stosownie do art. 2 pkt 22 u.p.t.u. ilekroć w przepisach dotyczących p.t.u. jest mowa o sprzedaży, rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świad- czenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową do- stawę towarów. Na mocy art. 113 ust. 1. u.p.t.u. zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzed- nim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z art. 113 ust. 9 u.p.t.u. zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czyn- ności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1. W świetle art. 113 ust. 2 pkt 2 i 3 u.p.t.u. do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się: – odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od po- datku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3; – odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodo- wym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niemate- rialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Styczeń 2014 r. – 31 dni; luty 2014 r. – 28 dni; do 13 marca 2014 r. (włącznie) upłynęło: 31 dni + 28 dni + 13 dni = 72 dni. W 2014 r. Marta Gołąb prowadziła działalność gospodarczą: 365 dni – 72 dni = 293 dni. 293 : 365 = 0,8027 eleMeNty KONStrUKcJi pODAtKU OD tOWAróW i USłUG 19 150 000 zł × 0,8027 = 120 405 zł 81 000 zł + 37 000 zł = 118 000 zł 118 000 zł 120 405 zł W 2014 r. przewidywana przez Martę Gołąb wartość sprzedaży nie prze- kraczała limitu uprawniającego do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej w 2014 r. Marta Gołąb była uprawniona do skorzystania z możliwości zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej w 2014 r. Czy Marta Gołąb była uprawniona w 2014 r. do rezygnacji z możliwości zwol- nienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej w 2014 r.? Pytanie Odpowiedź W myśl art. 113 ust. 4 u.p.t.u. podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zre- zygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawia- domienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesią- ca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności. 6. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży u podatników,  u których sprzedaż jest zwolniona od podatku  na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. Właścicielka ppH Marta Gołąb z uwagi na przewidywaną wartość sprzedaży w 2014 r. (zob. poprzednie pytanie) wybrała zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej w 2014 r. Czy Marta Gołąb była zwolniona z prowadzenia ewidencji gospodarczej z tytułu  podatku od towarów i usług? Pytanie Odpowiedź Zgodnie z art. 109 ust. 1 u.p.t.u. podatnicy, u których sprzedaż jest zwolnio- na od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewiden- cję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Stosownie do art. 2 pkt 22 u.p.t.u. ilekroć w przepisach dotyczących p.t.u. jest mowa o sprzedaży, rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świad- czenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową do- stawę towarów. Marta Gołąb była zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży. 20 rOZDZiAł i 7. Prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji sprzedaży u podatników,  u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113  ust. 1 i 9 u.p.t.u. Kasy rejestrujące jako forma ewidencji sprzedaży Właścicielka ppH Marta Gołąb (zob. pytania 1–6) z uwagi na przewidywaną wartość sprzedaży w 2014 r. wybrała zwolnienie od podatku od towarów i usług sprze- daży dokonywanej w 2014 r. W marcu oraz w kwietniu 2014 r. w przedsiębiorstwie do- konywano operacji sprzedaży. Niektórzy klienci żądali od Marty Gołąb sporządzenia dowodów dokumentujących dokonanie sprzedaży. Jak udokumentować dokonanie sprzedaży u podatnika, u którego sprzedaż jest  zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u.? Pytanie Odpowiedź Stosownie do art. 87 § 1 o.p., jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokona- nie sprzedaży lub wykonanie usługi. W myśl art. 106b ust. 1 u.p.t.u. podatnik jest obowiązany wystawić fakturę do- kumentującą: 1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem; 2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; 3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskaza- ny w pkt 1; 4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czyn- ności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4. Zgodnie z art. 106b ust. 2 u.p.t.u. podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Na mocy art. 106b ust. 3 u.p.t.u. na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wyko- naniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrz- wspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wy- nika z ust. 1; 2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 eleMeNty KONStrUKcJi pODAtKU OD tOWAróW i USłUG 21 – jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jak stanowi § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r.  w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485), faktura dokumentująca dostawę towa- rów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2–6, pkt 8–36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 u.p.t.u. powinna zawierać: 1) datę wystawienia; 2) numer kolejny; 3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 4) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 5) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 6) cenę jednostkową towaru lub usługi; 7) kwotę należności ogółem; 8) wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrek- tywy 2006/112/We rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. Ue l 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku. W myśl § 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur faktura doku- mentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podsta- wie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. powinna zawierać dane, o których mowa w pkt 1 lit. a–g. Zgodnie z art. 106g ust. 1 u.p.t.u. faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej do- kumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. W arkuszach nr 1 i 2 zaprezentowano faktury dokumentujące dokonanie sprze- daży przez podatnika, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. Arkusz nr 1. Faktura SprZeDAWcA: ppH Marta Gołąb, 32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 37/1 Wieliczka, 19.03.2014 r. NAByWcA: Anna Grudzień, ppH esculap; ul. Kopernika 15, 34-500 Kłaj Faktura nr 1/3/2014 Nazwa towaru płyn do naczyń Kos Mydło w płynie Alex J.m. szt. szt. ilość: cena jednostkowa: 40 10 6,50 zł 7,00 zł razem: Wartość 260,00 zł 70,00 zł 330,00 zł Słownie: trzysta trzydzieści 00/100 złotych Sposób zapłaty: przelew podpis sprzedawcy: Marta Gołąb 22 Arkusz nr 2. Faktura rOZDZiAł i SprZeDAWcA: ppH Marta Gołąb, 32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 37/1 Wieliczka, 19.03.2014 r. NAByWcA: ppU MAZ; ul. rzeczna 2, 25-250 Niepołomice Faktura nr 2/3/2014 Nazwa towaru płyn do prania lux pasta do zębów tix J.m. szt. szt. ilość: cena jednostkowa: 50 50 5,40 zł 4,00 zł razem: Wartość 270,00 zł 200,00 zł 470,00 zł Słownie: czterysta siedemdziesiąt 00/100 złotych Sposób zapłaty: przelew podpis sprzedawcy: Marta Gołąb Właścicielka ppH Marta Gołąb z uwagi na przewidywaną wartość sprzedaży w 2014 r. wybrała zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywa- nej w 2014 r. Marta Gołąb w 2014 r. będzie dokonywała sprzedaży zarówno na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. przewiduje ona, że w 2014 r. wartość sprzedaży jej przedsiębiorstwa z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar- czej oraz rolników ryczałtowych wyniesie 18 000 zł. Czy Marta Gołąb jest zobowiązana w 2014 r. do prowadzenia ewidencji obrotu  na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników  ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących? Pytanie Odpowiedź Zgodnie z art. 111 ust. 1 u.p.t.u. podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastoso- waniu kas rejestrujących. W myśl art. 111 ust. 1a u.p.t.u. do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego. Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 u.p.t.u. podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowią- zani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Na mocy art. 111 ust. 7a u.p.t.u. minister właściwy do spraw finansów publicz- nych określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastoso- waniu kas rejestrujących, w tym o zastosowaniu specjalnym dla specyficznego eleMeNty KONStrUKcJi pODAtKU OD tOWAróW i USłUG 23 rodzaju działalności, oraz warunki używania kas przez podatników, uwzględ- niając potrzebę właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników, o których mowa w ust. 1, oraz potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku na- leżnego przy zastosowaniu kas przez tych podatników, jak również zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku; 2) termin zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, rodzaje dokumentów, które są prowadzone lub skła- dane w związku z używaniem kasy rejestrującej, oraz wzory tych dokumentów, uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatni- ków, o których mowa w ust. 1. Zgodnie z art. 111 ust. 8 u.p.t.u. minister właściwy do spraw finansów publicz- nych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy po- datników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w spra- wie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrują- cych (Dz. U. poz. 1544 z późn. zm.): § 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: 1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowa- dzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świad- czenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar- czej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w pro- porcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł; 2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności go- spodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł; (…) § 5. 1. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następują- cych po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł. 2. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świad- czenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł. 24 rOZDZiAł i Styczeń 2014 r. – 31 dni; luty 2014 r. – 28 dni; do 13 marca 2014 r. (włącznie) upłynęło: 31 dni + 28 dni + 13 dni = 72 dni. W 2014 r. Marta Gołąb prowadziła działalność gospodarczą: 365 dni – 72 dni = 293 dni. 293 : 365 = 0,8027 20 000 zł × 0,8027 = 16 054 zł 18 000 zł 16 054 zł Marta Gołąb była zobowiązana w 2014 r. do prowadzenia ewidencji obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ry- czałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących. 8. Prowadzenie ewidencji sprzedaży u podatników, u których sprzedaż  jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. W marcu i w kwietniu 2014 r. w przedsiębiorstwie Marty Gołąb (zob. pytania 1–7) dokonywano sprzedaży zarówno na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospo- darczą, jak i na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospo- darczą dokumentowano fakturami (zob. poprzednie pytanie). Obroty związane ze sprze- dażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych rejestrowano przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W marcu i w kwiet- niu 2014 r. dokonywano wydruków z kas rejestrujących dobowych raportów fiskalnych. W ppH Marta Gołąb w marcu 2014 r. miały miejsce następujące operacje odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju: 1. Dnia 19 marca 2014 r. sprzedaż została udokumentowana fakturami na kwotę 800 zł (zob. faktury w pytaniu 7). 2. Dnia 21 marca 2014 r. Marta Gołąb dokonała wydruku dobowego raportu fiskal- nego i zgodnie z wydrukiem z kasy rejestrującej osiągnęła w tym dniu wartość sprzedaży równą 460 zł. 3. ponadto 21 marca 2014 r. sprzedaż została udokumentowana fakturami na kwotę 700 zł. 900 zł. 4. Dnia 22 marca 2014 r. Marta Gołąb dokonała wydruku dobowego raportu fiskal- nego i zgodnie z wydrukiem z kasy rejestrującej osiągnęła w tym dniu wartość sprzedaży równą 240,30 zł. 5. ponadto 22 marca 2014 r. sprzedaż została udokumentowana fakturami na kwotę 6. Dnia 23 marca 2014 r. Marta Gołąb dokonała wydruku dobowego raportu fiskal- nego i zgodnie z wydrukiem z kasy rejestrującej osiągnęła w tym dniu wartość sprzedaży równą 612,45 zł. 7. Dnia 25 marca 2014 r. sprzedaż została udokumentowana fakturami na kwotę 550,60 zł. 8. Dnia 29 marca 2014 r. Marta Gołąb dokonała wydruku dobowego raportu fiskal- nego i zgodnie z wydrukiem z kasy rejestrującej osiągnęła w tym dniu wartość sprzedaży równą 615 zł.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: