Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00806 022047 23594011 na godz. na dobę w sumie
VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przykłady - książka
VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przykłady - książka
Autor: Liczba stron: 400
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5556-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> vba - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Włącz supermoce Excela - skorzystaj z VBA!

Excela używa się dosłownie wszędzie - pełni funkcję uniwersalnego programu do przeprowadzania obliczeń naukowych, statystycznych i finansowych, analizy najrozmaitszych danych, wizualizacji wyników i tworzenia rozbudowanych raportów. Nie bez znaczenia są też oferowane przez niego możliwości automatyzacji działań oraz prowadzenia interakcji z użytkownikami arkusza i innymi aplikacjami pakietu Microsoft Office - co zapewnia zastosowanie makropoleceń opracowanych za pomocą języka Visual Basic for Applications.

Jeśli chcesz wejść na wyższy poziom i dowiedzieć się, jak upraszczać i przyspieszać swoją pracę z Excelem, sięgnij po tę książkę! W niezwykle prosty sposób zaprezentuje Ci ona możliwości makr, metody ich tworzenia, konstrukcje języka VBA i najrozmaitsze sposoby ich zastosowania. Wiedza nie jest tu oderwana od rzeczywistości - zilustrowano ją praktycznymi przykładami, dzięki czemu szybko nauczysz się nie tylko programować, ale też rozwiązywać prawdziwe problemy, z którymi na co dzień mierzy się wielu użytkowników Excela.

Z VBA w Excelu trafisz prosto do celu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Małgorzata Kulik Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Grafika na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/vbae19 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Kody źródłowe wybranych przykładów dostępne są pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/vbae19.zip ISBN: 978-83-283-5556-9 Copyright © Helion 2019 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Wst(cid:246)p .............................................................................................. 7 Co to jest VBA? ............................................................................................................... 7 Basic ........................................................................................................................... 7 Visual Basic ............................................................................................................... 8 Visual Basic for Applications ..................................................................................... 8 Czy VBA jest prze(cid:298)ytkiem? ............................................................................................. 9 VBA i Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ............................................................ 10 Zmieniony wygl(cid:261)d okna programu ........................................................................... 10 Makropolecenia w Microsoft Office 2019 ............................................................... 11 Bezpiecze(cid:276)stwo w Microsoft Office 2019 ............................................................... 12 Jak(cid:261) funkcj(cid:266) mo(cid:298)e pe(cid:225)ni(cid:252) VBA? ..................................................................................... 12 Kiedy warto stosowa(cid:252) VBA? ................................................................................... 13 Kiedy nie warto stosowa(cid:252) VBA? .............................................................................. 14 Jak napisa(cid:252) najprostszy program w VBA? ..................................................................... 14 Podsumowanie ................................................................................................................ 15 Rozdzia(cid:228) 1. Makropolecenia ............................................................................. 17 Pi(cid:266)(cid:252) wersji Microsoft Office ........................................................................................... 18 Planowanie makropolecenia ........................................................................................... 18 Microsoft Office 2019 .................................................................................................... 19 Planowanie i rejestrowanie makropolecenia ............................................................. 19 Podsumowanie ................................................................................................................ 47 Rozdzia(cid:228) 2. Jak uruchomi(cid:232) edytor Visual Basic for Applications ......................... 49 Gdzie w Excelu jest edytor VBA? .................................................................................. 50 Czy makropolecenie mo(cid:298)e spowodowa(cid:252) szkody? .......................................................... 56 Podsumowanie ................................................................................................................ 67 Rozdzia(cid:228) 3. Okno edytora Visual Basic for Applications ..................................... 69 Okno Project ................................................................................................................... 69 Okno Properties .............................................................................................................. 71 Okno Code ...................................................................................................................... 73 Pasek menu ..................................................................................................................... 74 Pasek narz(cid:266)dziowy ......................................................................................................... 74 Poleć książkęKup książkę 4 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady Pierwszy program ........................................................................................................... 75 Prze(cid:225)(cid:261)czanie mi(cid:266)dzy widokami ...................................................................................... 89 Wyrównywanie obiektów ............................................................................................... 90 Strzelanie z armaty do komara ....................................................................................... 94 Kiedy korzysta(cid:252) z makropolece(cid:276), a kiedy z programów napisanych w VBA? ......... 95 Podsumowanie ................................................................................................................ 95 Rozdzia(cid:228) 4. Zmienne ........................................................................................ 97 Nazwy zmiennych w VBA ............................................................................................. 98 Pu(cid:225)apki systemu komunikatów ..................................................................................... 103 Typy danych ................................................................................................................. 104 Pu(cid:225)apki braku deklaracji ............................................................................................... 113 Wymuszanie deklarowania zmiennych ......................................................................... 118 Zasi(cid:266)g deklaracji ........................................................................................................... 123 Zmienne lokalne ..................................................................................................... 123 Zmienne obowi(cid:261)zuj(cid:261)ce wewn(cid:261)trz ca(cid:225)ego modu(cid:225)u .................................................. 123 Zmienne globalne ................................................................................................... 124 Przekazanie warto(cid:286)ci przez zmienn(cid:261) globaln(cid:261) ........................................................ 128 Przekazanie warto(cid:286)ci przez wywo(cid:225)anie procedury z parametrem ........................... 130 Deklaracja typu i instrukcja przypisania ....................................................................... 132 Komórka arkusza jako zmienna .................................................................................... 137 Tekst jako warto(cid:286)(cid:252) zmiennej ........................................................................................ 143 Podsumowanie .............................................................................................................. 146 Rozdzia(cid:228) 5. Komunikacja z u(cid:276)ytkownikiem ........................................................ 147 Wprowadzanie danych ................................................................................................. 148 Wy(cid:286)wietlanie komunikatów ......................................................................................... 159 Poprawno(cid:286)(cid:252) wprowadzanych danych ........................................................................... 172 Wycinanie tekstu .......................................................................................................... 179 Podsumowanie .............................................................................................................. 184 Rozdzia(cid:228) 6. Korzystanie z obiektów ................................................................. 185 Obiekty ......................................................................................................................... 185 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci .................................................................................................................. 185 Metody ......................................................................................................................... 186 Zaznaczanie komórki ............................................................................................. 186 Elektroniczny sufler ............................................................................................... 188 Usuwanie zawarto(cid:286)ci i formatowania ..................................................................... 190 Usuwanie zawarto(cid:286)ci .............................................................................................. 192 Usuwanie formatowania ......................................................................................... 193 Usuwanie warto(cid:286)ci mniejszych od progowej .......................................................... 194 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci .................................................................................................................. 195 Przypisanie warto(cid:286)ci komórce ................................................................................ 195 Kopiowanie zawarto(cid:286)ci komórek ........................................................................... 200 Nadawanie komórce koloru z u(cid:298)yciem nazwy koloru ............................................ 202 Nadawanie komórce koloru z u(cid:298)yciem kodu koloru .............................................. 203 Nadawanie koloru zawarto(cid:286)ci komórki .................................................................. 206 Przesuwanie aktywnej komórki .............................................................................. 210 Podsumowanie .............................................................................................................. 212 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:264)ci 5 Rozdzia(cid:228) 7. Instrukcje warunkowe .................................................................. 213 Porównywanie .............................................................................................................. 214 Sterowanie wykonywaniem procedur ........................................................................... 215 Skok do etykiety ..................................................................................................... 215 Podejmowanie decyzji ............................................................................................ 225 Wybór jednej z trzech lub wi(cid:266)cej opcji .................................................................. 227 Wykonanie grupy instrukcji okre(cid:286)lon(cid:261) liczb(cid:266) razy ................................................. 232 P(cid:266)tle zagnie(cid:298)d(cid:298)one ................................................................................................. 238 Wykonywanie p(cid:266)tli, gdy warunek jest spe(cid:225)niony ................................................... 242 Podsumowanie .............................................................................................................. 244 Rozdzia(cid:228) 8. Elementy steruj(cid:241)ce arkusza ......................................................... 245 Pole listy ....................................................................................................................... 245 Pole kombi (listy rozwijanej) ........................................................................................ 253 Pasek Toolbox i elementy steruj(cid:261)ce arkusza ................................................................. 256 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci .................................................................................................................. 258 Podsumowanie .............................................................................................................. 262 Rozdzia(cid:228) 9. Zdarzenia ..................................................................................... 263 Lista zdarze(cid:276) dla skoroszytu ......................................................................................... 265 Lista zdarze(cid:276) dla arkusza .............................................................................................. 271 Lista zdarze(cid:276) dla aplikacji ............................................................................................ 274 Komunikacja z programem ........................................................................................... 277 Lista zdarze(cid:276) dla formularzy ........................................................................................ 281 Podsumowanie .............................................................................................................. 284 Rozdzia(cid:228) 10. Metody i w(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci dla zakresu ................................................. 285 Kopiowanie zakresu komórek ...................................................................................... 285 Sortowanie zakresu komórek ........................................................................................ 292 Filtrowanie zakresu komórek ....................................................................................... 298 Wyszukiwanie informacji ............................................................................................. 302 Podsumowanie .............................................................................................................. 305 Rozdzia(cid:228) 11. Podprogramy ............................................................................... 307 (cid:285)ledzenie pracy programu ............................................................................................ 314 Procedury zagnie(cid:298)d(cid:298)one ............................................................................................... 317 Procedury zap(cid:266)tlone ..................................................................................................... 319 Podsumowanie .............................................................................................................. 321 Rozdzia(cid:228) 12. (cid:263)ci(cid:241)gawka z VBA ......................................................................... 323 Metody ......................................................................................................................... 323 Funkcje ......................................................................................................................... 330 Instrukcje ...................................................................................................................... 339 Operatory ...................................................................................................................... 342 Operatory arytmetyczne ......................................................................................... 342 Operatory porównania ............................................................................................ 345 Operator konkatenacji ............................................................................................ 347 Operatory logiczne ................................................................................................. 349 Podsumowanie .............................................................................................................. 350 Poleć książkęKup książkę 6 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady Rozdzia(cid:228) 13. Funkcje arkuszowe ...................................................................... 351 Odpowiedniki funkcji arkuszowych w VBA ................................................................ 354 Podsumowanie .............................................................................................................. 375 Dodatek A Wybrane kody b(cid:228)(cid:246)dów VBA ........................................................... 377 Dodatek B Programowanie obiektowe ............................................................ 381 Programowanie proceduralne a obiektowe ................................................................... 381 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci .................................................................................................................. 382 Metody ......................................................................................................................... 383 Zdarzenia ...................................................................................................................... 383 Kolekcje ....................................................................................................................... 383 Modele obiektowe ........................................................................................................ 384 Metoda kropkowa ......................................................................................................... 384 Obiekty aktywne ........................................................................................................... 384 Zako(cid:254)czenie ................................................................................ 387 Skorowidz ................................................................................... 389 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. Korzystanie z obiektów Z tego rozdzia(cid:228)u dowiesz si(cid:246): (cid:141) Co to jest obiekt (cid:141) Co to jest w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) (cid:141) Co to jest metoda Obiekty Obiektem jest element sk(cid:225)adowy aplikacji, np. komórka, zakres komórek, wykres umiesz- czony na arkuszu, arkusz, skoroszyt, arkusz programu Excel. Excel zawiera obiekty skoroszytów, skoroszyty zawieraj(cid:261) arkusze, arkusze zawieraj(cid:261) zakresy, zakresy zawieraj(cid:261) komórki. Powstaje wi(cid:266)c struktura hierarchiczna. W(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci Obiekty maj(cid:261) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci. W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) jest cech(cid:261) obiektu. W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ciami zakresu komórek (obiektu Range) s(cid:261): zawarto(cid:286)(cid:252) komórki, styl czcionki itp. Przy odwo(cid:225)ywaniu si(cid:266) do w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci danego obiektu u(cid:298)ywa si(cid:266) sk(cid:225)adni: Object.Property gdzie: (cid:141) Object — nazwa obiektu, (cid:141) Property — nazwa w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci. Poleć książkęKup książkę 186 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady Metody Z obiektami s(cid:261) zwi(cid:261)zane metody. Metoda jest operacj(cid:261) wykonan(cid:261) na obiekcie — stanowi j(cid:261) np. wpisanie tekstu do komórki czy zaznaczenie zakresu komórek. Metoda jest dzia(cid:225)aniem, które mo(cid:298)na wykona(cid:252) na obiekcie. Jest sposobem post(cid:266)powania, który prowadzi do okre(cid:286)lonego rezultatu. W celu pos(cid:228)u(cid:276)enia si(cid:246) metod(cid:241) nale(cid:276)y za nazw(cid:241) obiektu wstawi(cid:232) kropk(cid:246), a nast(cid:246)pnie nazw(cid:246) wybranej metody. Zaznaczanie komórki Do zaznaczania komórek mo(cid:298)na wykorzysta(cid:252) metod(cid:266) Select. Przyk(cid:228)ad 95. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli zaznaczy(cid:252) komórk(cid:266) B2. 1. W arkuszu Excel zaznacz komórk(cid:266) A1. 2. Wy(cid:286)wietl okno Code. 3. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.1). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si(cid:266) nazwa procedury. W linii trzeciej zapisano obiekt (Range( B2 )). W ten sposób oznaczono pojedyncz(cid:261) komórk(cid:266) B2. Nast(cid:266)pnie po kropce zosta(cid:225)a zapisana metoda (Select), która umo(cid:298)liwia zaznaczenie komórki. Rysunek 6.1. Program, którego zastosowanie pozwala zaznaczy(cid:252) komórk(cid:266) B2 4. Uruchom program. 5. W oknie Macros zaznacz przyklad95. 6. Wy(cid:286)wietl arkusz Excela (rysunek 6.2). Rysunek 6.2. Zaznaczenie zosta(cid:225)o przeniesione do komórki B2 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Korzystanie z obiektów 187 Przyk(cid:228)ad 96. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli wyczy(cid:286)ci(cid:252) komórk(cid:266) A1. 1. W komórce A1 wpisz Misio (rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Dane do testowania 2. Wy(cid:286)wietl okno Code. 3. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.4). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si(cid:266) nazwa procedury. W linii trzeciej zapisano obiekt (Range( A1 )). W ten sposób „pokazano” programowi, (cid:298)e jego dzia(cid:225)anie ma dotyczy(cid:252) komórki A1. Nast(cid:266)pnie po kropce zosta(cid:225)a zapisana metoda (Delete), która umo(cid:298)liwia usuni(cid:266)cie zawarto(cid:286)ci komórki. Rysunek 6.4. Program, którego zastosowanie pozwala wyczy(cid:286)ci(cid:252) komórk(cid:266) A2 4. Uruchom program. 5. W oknie Macros zaznacz przyklad96. 6. Wy(cid:286)wietl arkusz Excel (rysunek 6.5). Rysunek 6.5. Zawarto(cid:286)(cid:252) komórki A1 zosta(cid:225)a bezpowrotnie utracona Poleć książkęKup książkę 188 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady Elektroniczny sufler Podczas pisania programu du(cid:298)o problemów sprawiaj(cid:261): (cid:141) potrzeba dok(cid:225)adnej znajomo(cid:286)ci nazw obiektów i metod, (cid:141) literówki pope(cid:225)niane przy ich wpisywaniu. Na szcz(cid:266)(cid:286)cie edytor VBA zosta(cid:225) wyposa(cid:298)ony w system podpowiedzi. Jak z niego korzy- sta(cid:252), dowiesz si(cid:266) z przyk(cid:225)adu 97. Przyk(cid:228)ad 97. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli zaznaczy(cid:252) komórk(cid:266) B2. 1. Wy(cid:286)wietl okno Code. 2. Utwórz szkielet programu. Linia ko(cid:276)cz(cid:261)ca procedur(cid:266) pojawia si(cid:266) automatycznie po wprowadzeniu jej nag(cid:225)ówka (rysunek 6.6). Rysunek 6.6. Szkielet programu 3. Umie(cid:286)(cid:252) znak wstawiania mi(cid:266)dzy obiema liniami (rysunek 6.7). Rysunek 6.7. Znak wstawiania zosta(cid:225) umieszczony mi(cid:266)dzy liniami ograniczaj(cid:261)cymi procedur(cid:266) 4. Podaj nazw(cid:266) obiektu. W naszym przypadku b(cid:266)dzie to zakres komórek. Wpisz Range(. W oknie edytora pojawi(cid:225)a si(cid:266) podpowied(cid:296) (rysunek 6.8). 5. Zakresem b(cid:266)dzie jedna komórka. Wpisz B2 ).. 6. Po wpisaniu kropki w oknie edytora pojawi(cid:225)a si(cid:266) podpowied(cid:296) (rysunek 6.9). 7. Metody i w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci s(cid:261) uporz(cid:261)dkowane alfabetycznie. Zaznaczenie obiektu osi(cid:261)ga si(cid:266) poprzez zastosowanie metody Select. Nie musisz zna(cid:252) dok(cid:225)adnie jej pisowni. Wystarczy, (cid:298)e wiesz, na jak(cid:261) liter(cid:266) zaczyna si(cid:266) nazwa. Wpisz liter(cid:266) S. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Korzystanie z obiektów 189 Rysunek 6.8. Edytor podpowiada, jak mo(cid:298)na zdefiniowa(cid:252) zakres Rysunek 6.9. Lista metod i w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci 8. Zosta(cid:225)a wy(cid:286)wietlona lista metod i w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci o nazwach rozpoczynaj(cid:261)cych si(cid:266) od litery S. Zaznacz metod(cid:266) Select (rysunek 6.10). Rysunek 6.10. Lista metod i w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci o nazwach rozpoczynaj(cid:261)cych si(cid:266) od litery S 9. Potwierd(cid:296) wybór naci(cid:286)ni(cid:266)ciem klawisza Enter. 10. Do programu zosta(cid:225)a wstawiona metoda Select. Program jest gotowy (rysunek 6.11). Poleć książkęKup książkę 190 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady Rysunek 6.11. Program po dodaniu metody 11. Teraz pora na sprawdzenie, czy program dzia(cid:225)a. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.12). Domy(cid:286)lnie jest wybrana komórka A1. Rysunek 6.12. Arkusz z wybran(cid:261) komórk(cid:261) A1 12. Wy(cid:286)wietl okno edytora. 13. Uruchom program klikni(cid:266)ciem ikony (rysunek 6.13). Rysunek 6.13. Klikni(cid:266)cie ikony spowoduje uruchomienie programu 14. Program zosta(cid:225) wykonany. 15. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.14). Wybran(cid:261) komórk(cid:261) jest B2. Rysunek 6.14. Arkusz z wybran(cid:261) komórk(cid:261) B2 Usuwanie zawarto(cid:264)ci i formatowania Usuni(cid:266)cie zawarto(cid:286)ci i formatowania z komórek wymaga zaznaczenia zakresu komórek i pos(cid:225)u(cid:298)enia si(cid:266) metod(cid:261) Clear. Przyk(cid:228)ad 98. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli czy(cid:286)ci(cid:252) i przywraca(cid:252) domy(cid:286)lne formato- wanie komórek w zakresie od A1 do C3. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Korzystanie z obiektów 191 1. Wy(cid:286)wietl okno Code. 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.15). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si(cid:266) nazwa procedury. W linii trzeciej znajduje si(cid:266) komenda czyszczenia zawarto(cid:286)ci i przywracania domy(cid:286)lnego formatowania komórek arkusza le(cid:298)(cid:261)cych w zakresie od A1 do C3. Rysunek 6.15. Program, ktorego zastosowanie pozwala usun(cid:261)(cid:252) zawarto(cid:286)(cid:252) i formatowanie komórek w obszarze od A1 do C3 3. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel. Domy(cid:286)lnie wszystkie komórki s(cid:261) puste. Wpisz dane do komórek (rysunek 6.16). Rysunek 6.16. Arkusz z danymi 4. Wy(cid:286)wietl okno edytora. 5. Uruchom program klikni(cid:266)ciem ikony (rysunek 6.17). Rysunek 6.17. Klikni(cid:266)cie ikony spowoduje uruchomienie programu 6. Program zosta(cid:225) wykonany. 7. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.18). Komórki z zakresu od A1 do C3 zosta(cid:225)y wyczyszczone. Poleć książkęKup książkę 192 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady Rysunek 6.18. Z komórek w zakresie od A1 do C3 zosta(cid:225)y usuni(cid:266)te zawarto(cid:286)(cid:252) i formatowanie Usuwanie zawarto(cid:264)ci Usuni(cid:266)cie zawarto(cid:286)ci z komórek wymaga zaznaczenia zakresu komórek i pos(cid:225)u(cid:298)enia si(cid:266) metod(cid:261) ClearContents. Przyk(cid:228)ad 99. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli usun(cid:261)(cid:252) zawarto(cid:286)(cid:252) komórek w zakresie od A1 do C3. 1. Wy(cid:286)wietl okno Code. 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.19). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si(cid:266) nazwa procedury. W linii trzeciej znajduje si(cid:266) komenda usuwania zawarto(cid:286)ci komórek arkusza le(cid:298)(cid:261)cych w zakresie od A1 do C3. Rysunek 6.19. Program, którego zastosowanie pozwala usun(cid:261)(cid:252) zawarto(cid:286)(cid:252) komórek w obszarze od A1 do C3 3. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel. Domy(cid:286)lnie wszystkie komórki s(cid:261) puste. Wpisz dane do komórek (rysunek 6.20). Rysunek 6.20. Arkusz z danymi Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Korzystanie z obiektów 193 4. Wy(cid:286)wietl okno edytora. 5. Uruchom program klikni(cid:266)ciem ikony (rysunek 6.21). Rysunek 6.21. Klikni(cid:266)cie ikony spowoduje uruchomienie programu 6. Program zosta(cid:225) wykonany. 7. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.22). Z komórek z zakresu od A1 do C3 zosta(cid:225)a usuni(cid:266)ta zawarto(cid:286)(cid:252). Rysunek 6.22. Z komórek z zakresu od A1 do C3 zosta(cid:225)a usuni(cid:266)ta zawarto(cid:286)(cid:252), ale nie formatowanie Usuwanie formatowania Zast(cid:261)pienie dotychczasowego formatowania przez domy(cid:286)lne formatowanie komórek wymaga zaznaczenia zakresu komórek i pos(cid:225)u(cid:298)enia si(cid:266) metod(cid:261) ClearFormats. Przyk(cid:228)ad 100. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli przywróci(cid:252) domy(cid:286)lne formatowanie komórek w zakresie od A1 do C3. 1. Wy(cid:286)wietl okno Code. 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.23). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si(cid:266) nazwa procedury. W linii trzeciej znajduje si(cid:266) komenda usuwania formatowania komórek arkusza le(cid:298)(cid:261)cych w zakresie od A1 do C3. Rysunek 6.23. Program, którego zastosowanie pozwoli usun(cid:261)(cid:252) formatowanie komórek w ograniczonym obszarze Poleć książkęKup książkę 194 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady 3. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel. Domy(cid:286)lnie wszystkie komórki s(cid:261) puste. Wpisz dane do komórek (rysunek 6.24). Rysunek 6.24. Arkusz z danymi 4. Wy(cid:286)wietl okno edytora. 5. Uruchom program. Naci(cid:286)nij klawisz F5. 6. Program zosta(cid:225) wykonany. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.25). Z komórek z zakresu od A1 do C3 zosta(cid:225)o usuni(cid:266)te formatowanie. Rysunek 6.25. Z komórek z zakresu od A1 do C3 zosta(cid:225)o usuni(cid:266)te formatowanie, ale nie dane Usuwanie warto(cid:264)ci mniejszych od progowej Do usuni(cid:266)cia zawarto(cid:286)ci komórek s(cid:225)u(cid:298)y metoda ClearContents. U(cid:298)ycie jej tylko w sto- sunku do komórek o warto(cid:286)ci mniejszej od progowej wymaga sprawdzania warto(cid:286)ci komórek o zadanym zakresie. Przyk(cid:228)ad 101. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli przeszukiwa(cid:252) Arkusz1 w zakresie od A1 do E5. Zawarto(cid:286)(cid:252) komórek o warto(cid:286)ciach mniejszych od 0 b(cid:266)dzie usuwana. 1. Wy(cid:286)wietl okno Code. 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.26). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej zosta(cid:225)a zadeklarowana zmienna komórka. Poniewa(cid:298) nie wiadomo, jakie dane mo(cid:298)e zawiera(cid:252) arkusz, zosta(cid:225) zadeklarowany typ Variant. W trzeciej linii znajduje si(cid:266) nazwa procedury. Za pomoc(cid:261) p(cid:266)tli For Each… Next b(cid:266)dzie przeszukiwany zakres komórek od A1 do E5 arkusza Excela o nazwie Arkusz1. Przy u(cid:298)yciu metody ClearContents zawarto(cid:286)(cid:252) komórek o warto(cid:286)ciach mniejszych od 0 jest usuwana. 3. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel. W Arkusz1 wpisz dane (rysunek 6.27). Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Korzystanie z obiektów 195 Rysunek 6.26. Program, którego zastosowanie pozwala usun(cid:261)(cid:252) komórki o warto(cid:286)ci mniejszej od 0 Arkusza1 w zakresie od A1 do E5 Rysunek 6.27. Dane wpisane do Arkusza1 4. Wy(cid:286)wietl okno edytora. 5. Uruchom program. Naci(cid:286)nij klawisz F5. 6. Program zosta(cid:225) wykonany. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.28). Komórki z zakresu od A1 do E5 o warto(cid:286)ciach mniejszych od zera zosta(cid:225)y pozbawione warto(cid:286)ci. Ich formatowanie pozosta(cid:225)o niezmienione. Rysunek 6.28. Z komórek z zakresu od A1 do E5 zosta(cid:225)y usuni(cid:266)te dane o warto(cid:286)ciach mniejszych ni(cid:298) zero W(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci(cid:261) jest cecha obiektu. Mo(cid:298)e ni(cid:261) by(cid:252) np. liczba wpisana w komórk(cid:266), kolor komórki itp. Przypisanie warto(cid:264)ci komórce W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252), która jest przypisana komórce, zale(cid:298)y od warto(cid:286)ci Value. Poleć książkęKup książkę 196 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady Przyk(cid:228)ad 102. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli wpisa(cid:252) liczb(cid:266) 1 do komórki A1. 1. Wy(cid:286)wietl okno Code. 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.29). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si(cid:266) nazwa procedury. W linii trzeciej zakresowi komórek jest przypisywana warto(cid:286)(cid:252). Jako zakres zosta(cid:225)a podana jedna komórka, o adresie A1. Zostaje jej przypisana warto(cid:286)(cid:252) 1. Rysunek 6.29. Do komórki A1 zostanie wpisana warto(cid:286)(cid:252) 1 3. Uruchom program. Naci(cid:286)nij klawisz F5. 4. Program zosta(cid:225) wykonany. Do komórki A1 zosta(cid:225)a wstawiona liczba 1 (rysunek 6.30). Rysunek 6.30. Arkusz z liczb(cid:261) wpisan(cid:261) przez program Przyk(cid:228)ad 103. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli wpisywa(cid:252) s(cid:225)owo misio do komórek w zakresie od A1 do E5. 1. Wy(cid:286)wietl okno Code. 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.31). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si(cid:266) nazwa procedury. W linii trzeciej komórkom nale(cid:298)(cid:261)cym do zakresu od A1 do E5 jest przypisywana warto(cid:286)(cid:252). Warto(cid:286)ci(cid:261) jest ci(cid:261)g znaków — s(cid:225)owo misio. Rysunek 6.31. Komórki nale(cid:298)(cid:261)ce do zakresu od A1 do E5 zostan(cid:261) wype(cid:225)nione identycznym ci(cid:261)giem znaków Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Korzystanie z obiektów 197 3. Uruchom program. Naci(cid:286)nij klawisz F5. 4. Program zosta(cid:225) wykonany. Do komórek od A1 do E5 zosta(cid:225) wstawiony ci(cid:261)g znaków misio (rysunek 6.32). Rysunek 6.32. Rezultatem wykonania programu jest b(cid:225)yskawiczne „rozmno(cid:298)enie” s(cid:225)owa „misio” Zmian w arkuszu wprowadzonych przez uruchomiony program nie mo(cid:276)na cofn(cid:241)(cid:232) w prosty sposób, np. naciskaj(cid:241)c klawisze Ctrl+Z. Przyk(cid:228)ad 104. Napisz program, który b(cid:266)dzie przeszukiwa(cid:225) Arkusz1 w zakresie od A1 do E5. W ko- mórkach o warto(cid:286)ciach równych zeru b(cid:266)dzie wpisywane s(cid:225)owo zero. 1. Wy(cid:286)wietl okno Code. 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.33). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii zosta(cid:225)a zadeklarowana zmienna komórka. Poniewa(cid:298) nie wiadomo, jakie dane mo(cid:298)e zawiera(cid:252) arkusz, zosta(cid:225) zadeklarowany typ Variant. W trzeciej linii znajduje si(cid:266) nazwa procedury. Za pomoc(cid:261) p(cid:266)tli For Each… Next b(cid:266)dzie przeszukiwany zakres komórek od A1 do E5 arkusza programu Excel o nazwie Arkusz1. Przy u(cid:298)yciu metody Value do komórek o warto(cid:286)ciach równych 0 b(cid:266)dzie wpisywane s(cid:225)owo zero. Rysunek 6.33. Program, za pomoc(cid:261) którego mo(cid:298)na zast(cid:261)pi(cid:252) warto(cid:286)(cid:252) liczbow(cid:261) jej s(cid:225)ownym odpowiednikiem Poleć książkęKup książkę 198 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady 3. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel. W Arkusz1 wpisz dane (rysunek 6.34). Rysunek 6.34. Dane wpisane do Arkusza1 4. Wy(cid:286)wietl okno edytora. 5. Uruchom program. Naci(cid:286)nij klawisz F5. 6. Program zosta(cid:225) wykonany. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.35). W komórki z zakresu od A1do E5 o warto(cid:286)ciach równych 0 zosta(cid:225) wpisany wyraz zero. Rysunek 6.35. Oto dowód na to, (cid:298)e warto(cid:286)(cid:252) komórek pustych wynosi 0 Przyk(cid:228)ad 105. — do samodzielnego wykonania Napisz program, za pomoc(cid:261) którego mo(cid:298)na b(cid:266)dzie przeszukiwa(cid:252) Arkusz1 w zakresie od A1 do E5. W komórkach, w których znajduje si(cid:266) s(cid:225)owo zero, zostanie wpisana liczba 0. Przyk(cid:228)ad 106. Napisz program, za pomoc(cid:261) którego b(cid:266)dzie mo(cid:298)na przeszukiwa(cid:252) Arkusz1 w zakresie od A1 do E5. W komórkach, w których znajduje si(cid:266) liczba, zostanie wpisana jej warto(cid:286)(cid:252) s(cid:225)ownie. 1. Wy(cid:286)wietl okno Code. 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.36). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii zosta(cid:225)a zadeklarowana zmienna komórka. Poniewa(cid:298) nie wiadomo, jakie dane mo(cid:298)e zawiera(cid:252) arkusz, zosta(cid:225) zadeklarowany typ Variant. W trzeciej linii znajduje si(cid:266) nazwa procedury. Za pomoc(cid:261) p(cid:266)tli For Each… Next b(cid:266)dzie przeszukiwany zakres komórek od A1 do E5 arkusza Excel o nazwie Arkusz1. Przy u(cid:298)yciu metody Value do komórek o warto(cid:286)ciach równych 0 b(cid:266)dzie wpisywane s(cid:225)owo zero. Analogiczny warunek jest sprawdzany dla liczb o warto(cid:286)ciach do 9 w(cid:225)(cid:261)cznie. Niespe(cid:225)nienie warunku powoduje, (cid:298)e b(cid:266)dzie wykonywana kolejna linia programu. Spe(cid:225)nienie warunku powoduje, (cid:298)e do komórki b(cid:266)dzie wpisywany ci(cid:261)g znaków. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Korzystanie z obiektów 199 Rysunek 6.36. Program, za pomoc(cid:261) którego mo(cid:298)na zast(cid:261)pi(cid:252) warto(cid:286)(cid:252) liczbow(cid:261) z przedzia(cid:225)u od 0 do 9 jej s(cid:225)ownym odpowiednikiem 3. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel. W Arkusz1 wpisz dane (rysunek 6.37). Rysunek 6.37. Dane wpisane do Arkusza1 4. Wy(cid:286)wietl okno edytora. 5. Uruchom program. Naci(cid:286)nij klawisz F5. 6. Program zosta(cid:225) wykonany. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.38). W komórki z zakresu od A1do E5 zosta(cid:225)y wpisane warto(cid:286)ci liczbowe wyra(cid:298)one s(cid:225)ownie. Poleć książkęKup książkę 200 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady Rysunek 6.38. Warto(cid:286)ci liczbowe zosta(cid:225)y wyra(cid:298)one s(cid:225)ownie Kopiowanie zawarto(cid:264)ci komórek Kopiowanie zawarto(cid:286)ci komórek polega na przypisaniu komórkom nale(cid:298)(cid:261)cym do jednego zakresu warto(cid:286)ci komórek znajduj(cid:261)cych si(cid:266) w innym zakresie. Operacja kopiowania jest mo(cid:298)liwa dzi(cid:266)ki nadaniu komórkom w obu zakresach identycznej w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci Value. Przyk(cid:228)ad 107. Napisz program, za pomoc(cid:261) którego b(cid:266)dzie mo(cid:298)na kopiowa(cid:252) zawarto(cid:286)(cid:252) obszaru od A1 do A3 do obszaru od B1 do B3. 1. Wy(cid:286)wietl okno Code. 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.39). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii znajduje si(cid:266) nazwa procedury. W trzeciej linii obiektowi, którym jest zakres komórek od B1 do B3, zosta(cid:225)a przypisana zawarto(cid:286)(cid:252) komórek z zakresu od A1 do A3. Rysunek 6.39. Program, za pomoc(cid:261) którego b(cid:266)dzie mo(cid:298)na zakresowi komórek od B1 do B3 przypisa(cid:252) warto(cid:286)(cid:252) komórek od A1 do A3 3. Wy(cid:286)wietl arkusz Excela. 4. W komórki od A1 do A3 wpisz odpowiednio: 1, 2, 3 (rysunek 6.40). Rysunek 6.40. Arkusz z zestawem danych Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Korzystanie z obiektów 201 5. Wy(cid:286)wietl okno edytora VBA. 6. Naci(cid:286)nij klawisz F5. 7. Program zosta(cid:225) wykonany. Wy(cid:286)wietl arkusz Excela. 8. Do komórek od B1 do B3 zosta(cid:225)a skopiowana zawarto(cid:286)(cid:252) komórek od A1 do A3 (rysunek 6.41). Rysunek 6.41. W komórkach od B1 do B3 zosta(cid:225)a wpisana zawarto(cid:286)(cid:252) komórek od A1 do A3 Przyk(cid:228)ad 108. Napisz program, za pomoc(cid:261) którego b(cid:266)dzie mo(cid:298)na kopiowa(cid:252) zawarto(cid:286)(cid:252) obszaru od A1 do A3 z arkusza 1. do obszaru od A1 do A3 arkusza 2. 1. Wy(cid:286)wietl okno Code. 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.42). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si(cid:266) nazwa procedury. W linii trzeciej obiektowi, którym jest zakres komórek od B1 do B3, zosta(cid:225)a przypisana zawarto(cid:286)(cid:252) komórek z zakresu od A1 do A3. Rysunek 6.42. Program, za pomoc(cid:261) którego b(cid:266)dzie mo(cid:298)na pomi(cid:266)dzy arkuszami 1. i 2. skopiowa(cid:252) warto(cid:286)(cid:252) komórek od A1 do A3 3. Wy(cid:286)wietl arkusz Excela. 4. W komórki od A1 do A3 wpisz odpowiednio: 1, 2, 3 (rysunek 6.43). Rysunek 6.43. Arkusz 1. z zestawem danych Poleć książkęKup książkę 202 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady 5. Wy(cid:286)wietl okno edytora VBA. 6. Naci(cid:286)nij klawisz F5. 7. Program zosta(cid:225) wykonany. Wy(cid:286)wietl arkusz Excela i arkusz 2. 8. Do komórek od A1 do A3 arkusza 2. zosta(cid:225)a skopiowana zawarto(cid:286)(cid:252) komórek od A1 do A3 arkusza 1. (rysunek 6.44). Rysunek 6.44. Arkusz 2. z zestawem danych skopiowanych z arkusza 1. Nadawanie komórce koloru z u(cid:276)yciem nazwy koloru Aby nada(cid:252) komórce kolor, wykorzystuj(cid:261)c nazw(cid:266) koloru, nale(cid:298)y pos(cid:225)u(cid:298)y(cid:252) si(cid:266) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci(cid:261) Interior.Color. Przyk(cid:228)ad 109. Napisz program, za pomoc(cid:261) którego b(cid:266)dzie mo(cid:298)na nadawa(cid:252) komórkom z obszaru od A1 do A3 kolor (cid:298)ó(cid:225)ty. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. Sprawd(cid:296), jaki kolor maj(cid:261) komórki. Domy(cid:286)lnie nie maj(cid:261) one (cid:298)adnego wype(cid:225)nienia. 2. Wy(cid:286)wietl okno Code. 3. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.45). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii znajduje si(cid:266) nazwa procedury. W trzeciej linii obiektowi, którym jest zakres komórek od A1 do A3, zostaje przypisany kolor (cid:298)ó(cid:225)ty. Rysunek 6.45. Komórki od A1 do A3 b(cid:266)d(cid:261) mia(cid:225)y kolor (cid:298)ó(cid:225)ty 4. Uruchom program. Naci(cid:286)nij klawisz F5. 5. Program zosta(cid:225) wykonany. Wy(cid:286)wietl arkusz kalkulacyjny Excel. 6. Kolor komórek od A1 do A3 zosta(cid:225) zmieniony (rysunek 6.46). Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Korzystanie z obiektów 203 Rysunek 6.46. Komórki, których kolor zosta(cid:225) zmieniony W tabeli 6.1 zebrano sta(cid:228)e, których przypisanie w(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci Interior powoduje wy- (cid:264)wietlenie t(cid:228)a komórki w okre(cid:264)lonym kolorze. Tabela 6.1. Sta(cid:225)e odpowiadaj(cid:261)ce najcz(cid:266)(cid:286)ciej u(cid:298)ywanym kolorom Sta(cid:228)a vbBlack vbRed vbGreen vbYellow vbBlue vbMagenta vbCyan vbWhite Kolor Czarny Czerwony Zielony (cid:297)ó(cid:225)ty Niebieski Fioletowy Zielononiebieski Bia(cid:225)y Nadawanie komórce koloru z u(cid:276)yciem kodu koloru Szersze mo(cid:298)liwo(cid:286)ci nadawania komórkom koloru stwarza pos(cid:225)ugiwanie si(cid:266) kodem koloru. Aby przypisa(cid:252) komórce kod koloru, nale(cid:298)y pos(cid:225)u(cid:298)y(cid:252) si(cid:266) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci(cid:261) ColorIndex. Przyk(cid:228)ad 110. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli nadawa(cid:252) komórkom z obszaru od A1 do A56 kolory z palety barw dost(cid:266)pnej za po(cid:286)rednictwem w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci ColorIndex. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. Sprawd(cid:296), jaki kolor maj(cid:261) komórki. Domy(cid:286)lnie nie maj(cid:261) one (cid:298)adnego wype(cid:225)nienia. 2. Wy(cid:286)wietl okno Code. 3. Wpisz w nim kod programu: Option Explicit Sub przyk(cid:273)ad110() Range( A1 ).Interior.ColorIndex = 1 Range( A2 ).Interior.ColorIndex = 2 Range( A3 ).Interior.ColorIndex = 3 Range( A4 ).Interior.ColorIndex = 4 Range( A5 ).Interior.ColorIndex = 5 Range( A6 ).Interior.ColorIndex = 6 Poleć książkęKup książkę 204 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady Range( A7 ).Interior.ColorIndex = 7 Range( A8 ).Interior.ColorIndex = 8 Range( A9 ).Interior.ColorIndex = 9 Range( A10 ).Interior.ColorIndex = 10 Range( A11 ).Interior.ColorIndex = 11 Range( A12 ).Interior.ColorIndex = 12 Range( A13 ).Interior.ColorIndex = 13 Range( A14 ).Interior.ColorIndex = 14 Range( A15 ).Interior.ColorIndex = 15 Range( A16 ).Interior.ColorIndex = 16 Range( A17 ).Interior.ColorIndex = 17 Range( A18 ).Interior.ColorIndex = 18 Range( A19 ).Interior.ColorIndex = 19 Range( A20 ).Interior.ColorIndex = 20 Range( A21 ).Interior.ColorIndex = 21 Range( A22 ).Interior.ColorIndex = 22 Range( A23 ).Interior.ColorIndex = 23 Range( A24 ).Interior.ColorIndex = 24 Range( A25 ).Interior.ColorIndex = 25 Range( A26 ).Interior.ColorIndex = 26 Range( A27 ).Interior.ColorIndex = 27 Range( A28 ).Interior.ColorIndex = 28 Range( A29 ).Interior.ColorIndex = 29 Range( A30 ).Interior.ColorIndex = 30 Range( A31 ).Interior.ColorIndex = 31 Range( A32 ).Interior.ColorIndex = 32 Range( A33 ).Interior.ColorIndex = 33 Range( A34 ).Interior.ColorIndex = 34 Range( A35 ).Interior.ColorIndex = 35 Range( A36 ).Interior.ColorIndex = 36 Range( A37 ).Interior.ColorIndex = 37 Range( A38 ).Interior.ColorIndex = 38 Range( A39 ).Interior.ColorIndex = 39 Range( A40 ).Interior.ColorIndex = 40 Range( A41 ).Interior.ColorIndex = 41 Range( A42 ).Interior.ColorIndex = 42 Range( A43 ).Interior.ColorIndex = 43 Range( A44 ).Interior.ColorIndex = 44 Range( A45 ).Interior.ColorIndex = 45 Range( A46 ).Interior.ColorIndex = 46 Range( A47 ).Interior.ColorIndex = 47 Range( A48 ).Interior.ColorIndex = 48 Range( A49 ).Interior.ColorIndex = 49 Range( A50 ).Interior.ColorIndex = 50 Range( A51 ).Interior.ColorIndex = 51 Range( A52 ).Interior.ColorIndex = 52 Range( A53 ).Interior.ColorIndex = 53 Range( A54 ).Interior.ColorIndex = 54 Range( A55 ).Interior.ColorIndex = 55 Range( A56 ).Interior.ColorIndex = 56 End Sub 4. Uruchom program. 5. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Korzystanie z obiektów 205 6. W komórkach od A1 do A56 zosta(cid:225)y wy(cid:286)wietlone próbki kolorów (rysunek 6.47). Rysunek 6.47. Numer wiersza odpowiada warto(cid:286)ci parametru ColorIndex Przyk(cid:228)ad 111. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli nadawa(cid:252) komórkom z obszaru od A1 do A56 kolory z palety barw dost(cid:266)pnej za po(cid:286)rednictwem w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci ColorIndex. Wykorzystaj instrukcj(cid:266) p(cid:266)tli. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. Sprawd(cid:296), jaki kolor maj(cid:261) komórki. Domy(cid:286)lnie nie maj(cid:261) one (cid:298)adnego wype(cid:225)nienia. 2. Wy(cid:286)wietl okno Code. Poleć książkęKup książkę 206 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady 3. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.48). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii nazwa procedury Dim wiersz As Integer jest deklaracj(cid:261) zmiennej o nazwie wiersz typu Integer. Zmienna b(cid:266)dzie przechowywa(cid:225)a warto(cid:286)ci licznika p(cid:266)tli. W linii For wiersz=1 To 56 zosta(cid:225)a zdefiniowana p(cid:266)tla. Przy pierwszym wykonaniu p(cid:266)tli warto(cid:286)(cid:252) zmiennej wiersz równa si(cid:266) 1. Poniewa(cid:298) nie zosta(cid:225)a okre(cid:286)lona warto(cid:286)(cid:252) kroku p(cid:266)tli, jest przyjmowana warto(cid:286)(cid:252) domy(cid:286)lna, czyli 1. Warto(cid:286)(cid:252) zmiennej wiersz jest Rysunek 6.48. Zamiast definiowania 56 operacji przypisania warto(cid:286)ci, jak w poprzednim przyk(cid:225)adzie, mo(cid:298)na pos(cid:225)u(cid:298)y(cid:252) si(cid:266) instrukcj(cid:261) p(cid:266)tli zwi(cid:266)kszana o warto(cid:286)(cid:252) 1 przy ka(cid:298)dym wykonaniu p(cid:266)tli. P(cid:266)tla jest wykonywana ostatni raz, gdy warto(cid:286)(cid:252) tej zmiennej osi(cid:261)gnie 56. Zmienna wiersz przybiera warto(cid:286)ci numeryczne od 1 do 56 i pe(cid:225)ni funkcj(cid:266) licznika p(cid:266)tli. Po podstawieniu do linii Cells(wiersz,1).Interior.ColorIndex=wiersz okre(cid:286)la adres komórki i przypisany jej kod koloru. W przyk(cid:225)adzie sta(cid:225)y numer ma kolumna. Numer wiersza za(cid:286) jest okre(cid:286)lany przez zmienn(cid:261) wiersz i przy ka(cid:298)dym wykonaniu p(cid:266)tli jest zwi(cid:266)kszany o jeden. Instrukcja Next wiersz powoduje zap(cid:266)tlenie. W instrukcji Next nazwa licznika (wiersz) nie jest wymagana. Dzi(cid:266)ki podaniu nazwy licznika w instrukcji ko(cid:276)cz(cid:261)cej p(cid:266)tl(cid:266) staje si(cid:266) ona bardziej czytelna. 4. Uruchom program. 5. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel. 6. W komórkach od A1 do A56 zosta(cid:225)y wy(cid:286)wietlone próbki kolorów (rysunek 6.49). Nadawanie koloru zawarto(cid:264)ci komórki Kolorowanie t(cid:225)a komórek nie wyczerpuje wszystkich mo(cid:298)liwo(cid:286)ci wyró(cid:298)niania kolorem obszarów arkusza. Ciekawy efekt mo(cid:298)na uzyska(cid:252), zmieniaj(cid:261)c kolor czcionki. Aby przypi- sa(cid:252) czcionce kod koloru, nale(cid:298)y pos(cid:225)u(cid:298)y(cid:252) si(cid:266) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci(cid:261) Font. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Korzystanie z obiektów 207 Rysunek 6.49. Rezultat identyczny jak na rysunku 6.47 osi(cid:261)gni(cid:266)to znacznie mniejszym nak(cid:225)adem pracy Przyk(cid:228)ad 112. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli nadawa(cid:252) czcionkom z obszaru od A1 do A56 kolory z palety barw dost(cid:266)pnej za po(cid:286)rednictwem w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci ColorIndex. Wyko- rzystaj instrukcj(cid:266) p(cid:266)tli. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. Wpisz tekst do komórek od A1 do A56 (rysunek 6.50). 2. Wy(cid:286)wietl okno Code. Poleć książkęKup książkę 208 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady Rysunek 6.50. Domy(cid:286)lnie tekst ma kolor czarny 3. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.51). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii nazwa procedury Dim wiersz As Integer jest deklaracj(cid:261) zmiennej o nazwie wiersz typu Integer. Zmienna b(cid:266)dzie przechowywa(cid:225)a warto(cid:286)ci licznika p(cid:266)tli. W linii For wiersz=1 To 56 zosta(cid:225)a zdefiniowana p(cid:266)tla. Przy pierwszym wykonaniu p(cid:266)tli warto(cid:286)(cid:252) zmiennej wiersz równa si(cid:266) 1. Poniewa(cid:298) nie zosta(cid:225)a okre(cid:286)lona warto(cid:286)(cid:252) kroku p(cid:266)tli, jest przyjmowana warto(cid:286)(cid:252) domy(cid:286)lna, czyli 1. Warto(cid:286)(cid:252) zmiennej wiersz jest zwi(cid:266)kszana o warto(cid:286)(cid:252) 1 przy ka(cid:298)dym wykonaniu p(cid:266)tli. P(cid:266)tla jest wykonywana ostatni raz, gdy warto(cid:286)(cid:252) tej zmiennej osi(cid:261)gnie 56. Zmienna wiersz przybiera warto(cid:286)ci numeryczne od 1 do 56 i pe(cid:225)ni funkcj(cid:266) licznika p(cid:266)tli. Po podstawieniu do linii Cells(wiersz,1) (cid:180).Font.ColorIndex=wiersz okre(cid:286)la adres komórki i przypisany jej kod koloru. W przyk(cid:225)adzie sta(cid:225)y numer ma kolumna. Numer wiersza za(cid:286) jest okre(cid:286)lany przez zmienn(cid:261) wiersz i przy ka(cid:298)dym wykonaniu p(cid:266)tli zwi(cid:266)kszany o jeden. Instrukcja Next wiersz powoduje zap(cid:266)tlenie. W instrukcji Next nazwa licznika (wiersz) nie jest wymagana. Dzi(cid:266)ki podaniu nazwy licznika w instrukcji ko(cid:276)cz(cid:261)cej p(cid:266)tl(cid:266) staje si(cid:266) ona bardziej czytelna. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Korzystanie z obiektów 209 Rysunek 6.51. Program, którego zastosowanie pozwoli zamieni(cid:252) napisy czarne w wielobarwne 4. Uruchom program. 5. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel. 6. W komórkach od A1 do A56 zosta(cid:225)y wy(cid:286)wietlone próbki kolorów (rysunek 6.52). Rysunek 6.52. Fragment arkusza z rysunku 6.50 po zmianie kolorów czcionki Poleć książkęKup książkę 210 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady Przesuwanie aktywnej komórki W arkuszu kalkulacyjnym musi zosta(cid:252) wybrana przynajmniej jedna komórka. W niej b(cid:266)d(cid:261) si(cid:266) np. pojawia(cid:225)y znaki wpisywane z klawiatury. Jest ona wyró(cid:298)niona grubsz(cid:261) obwódk(cid:261). Jest mo(cid:298)liwe pozostawienie zaznaczenia jednej komórki i uczynienie aktywn(cid:261) innej. Jest to wykonalne dzi(cid:266)ki w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci Offset. Ma ona nast(cid:266)puj(cid:261)c(cid:261) sk(cid:225)adni(cid:266): Offset(x,y) gdzie: x — przesuni(cid:266)cie w poziomie, y — przesuni(cid:266)cie w pionie. Warto(cid:286)ci ujemne pozwalaj(cid:261) odpowiednio na przesuni(cid:266)cie w lewo lub w gór(cid:266). Warto(cid:286)ci dodatnie pozwalaj(cid:261) odpowiednio na przesuni(cid:266)cie w prawo lub w dó(cid:225). Oczywi(cid:286)cie istnieje równie(cid:298) mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) sterowania z poziomu programu VBA zazna- czeniem komórki. Umo(cid:298)liwia to w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) obiektu Application — ActiveCell. Przyk(cid:228)ad 113. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli przesuwa(cid:252) aktywn(cid:261) komórk(cid:266) o jedn(cid:261) komórk(cid:266) w dó(cid:225) i trzy komórki w prawo, a nast(cid:266)pnie wstawi(cid:252) do niej tekst Zawarto(cid:295)(cid:232). 1. Wy(cid:286)wietl okno Code (rysunek 4.3). 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.53). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii jest widoczna nazwa procedury. W trzeciej linii znajduje si(cid:266) instrukcja zmiany aktywnej komórki. Punktem odniesienia jest komórka A1. W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) Offset pozwala na przesuni(cid:266)cie zaznaczenia o jedn(cid:261) komórk(cid:266) w dó(cid:225) i trzy komórki w prawo. Ci(cid:261)g znaków widoczny po znaku równo(cid:286)ci zostanie wstawiony do zaznaczonej komórki. Rysunek 6.53. Program, którego zastosowanie pozwoli na wstawienie napisu do komórki, która nie jest zaznaczona 3. Uruchom program. 4. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel. 5. W komórce D2 pojawi(cid:225) si(cid:266) napis (rysunek 6.54). Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Korzystanie z obiektów 211 Rysunek 6.54. Jest zaznaczona komórka A1. Tre(cid:286)(cid:252) zosta(cid:225)a wpisana do komórki odleg(cid:225)ej o zadane przesuni(cid:266)cie Przyk(cid:228)ad 114. — do samodzielnego wykonania Napisz program, którego zastosowanie pozwoli przesuwa(cid:252) aktywn(cid:261) komórk(cid:266) o trzy ko- mórki w dó(cid:225) i jedn(cid:261) w prawo, a nast(cid:266)pnie wstawi(cid:252) do niej tekst Zawarto(cid:295)(cid:232). Przyk(cid:228)ad 115. Napisz program, którego zastosowanie pozwoli przesuwa(cid:252) zaznaczenie komórki o jedn(cid:261) komórk(cid:266) w dó(cid:225) i trzy komórki w prawo. 1. Wy(cid:286)wietl okno Code. 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.55). Pierwsza linia zawiera wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii jest widoczna nazwa procedury. W trzeciej linii znajduje si(cid:266) instrukcja wyboru zaznaczenia komórki. Punktem odniesienia jest bie(cid:298)(cid:261)ca komórka. W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) Offset(1, 3) powoduje przesuni(cid:266)cie zaznaczenia wzgl(cid:266)dem aktualnego o jedn(cid:261) komórk(cid:266) w dó(cid:225) i trzy komórki w prawo. Metoda Offset pozwala na wybranie komórki i oznaczenie jej pogrubion(cid:261) ramk(cid:261). Rysunek 6.55. Program, którego zastosowanie pozwala przesuwa(cid:252) zaznaczenie komórki o jedn(cid:261) komórk(cid:266) w dó(cid:225) i trzy komórki w prawo 3. Wy(cid:286)wietl arkusz kalkulacyjny Excel. Sprawd(cid:296), czy komórka A1 jest zaznaczona. Je(cid:298)eli nie — zaznacz j(cid:261) (rysunek 6.56). Rysunek 6.56. Komórka zaznaczona domy(cid:286)lnie Poleć książkęKup książkę 212 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady 4. Uruchom program. Naci(cid:286)nij klawisz F5. 5. Wy(cid:286)wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.57). Rysunek 6.57. Jest zaznaczona komórka D2 Przyk(cid:228)ad 116. — do samodzielnego wykonania Napisz program, który b(cid:266)dzie „pyta(cid:225)” o wspó(cid:225)rz(cid:266)dne zaznaczonej komórki, a nast(cid:266)pnie „przesuwa(cid:225)” zaznaczanie zgodnie z wprowadzonymi danymi. Podsumowanie (cid:141) Obiektem jest element sk(cid:225)adowy aplikacji, np. komórka, zakres komórek, wykres umieszczony na arkuszu, arkusz, skoroszyt. (cid:141) Obiekty maj(cid:261) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci. W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) jest cech(cid:261) obiektu. W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ciami zakresu komórek s(cid:261): zawarto(cid:286)(cid:252) komórki, styl czcionki itp. (cid:141) Metoda jest operacj(cid:261) wykonan(cid:261) na obiekcie, umo(cid:298)liwia np. wpisanie tekstu do komórki lub zaznaczenie zakresu komórek. Poleć książkęKup książkę A AutoFit, 323 AutoOutline, 323 B Skorowidz Abs, 331 Activate, 323 AddComment, 323 ADO, 324 adres komórki wpisywanie, 154 obiektu zmiennej, 342 w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci, 342 adresowanie bezwzgl(cid:266)dne, 45, 47 wzgl(cid:266)dne, 46 BASIC, 7, 8 Beep, 339 bezpiecze(cid:276)stwo, 12 bie(cid:298)(cid:261)cy katalog, 339 nap(cid:266)d, 339 b(cid:225)(cid:261)d, 377 obs(cid:225)uga, 341 odpowiadaj(cid:261)cy kodowi, 332 opis, 177 zdefiniowany przez u(cid:298)ytkownika, 331 (cid:296)ród(cid:225)o, 326 Boolean, 339 BorderAround, 324, 326 buttons, 160 Byte, 339 C Calculate, 324 Call, 339 CallByName, 331 carriage return, 148 CBool, 331 CByte, 331 CCur, 331 CDate, 331 CDbl, 331 CDec, 331 ChDir, 339 ChDrive, 339 CheckSpelling, 324 AdvancedFilter, 323 amortyzacja (cid:286)rodka trwa(cid:225)ego, 334 And, 349 Anuluj, 164, 165 API, Application Programming Interface, 10 AppActivate, 339 AppleScript, 333 ApplyNames, 323 ApplyOutlineStyles, 323 Arccos, 331 Arccosec, 331 Arccotan, 331 Arcsec, 331 Arcsin, 331 arkusz elementy steruj(cid:261)ce, 245, 256 Asc, 331 Atn, 331 atrybuty pliku, 332, 342 katalogu, 332 AutoFill, 323 AutoFilter, 323 Poleć książkęKup książkę 390 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady Choose, 331 Chr, 331 ci(cid:261)g bez ko(cid:276)cowych spacji, 334 ci(cid:261)g bez pocz(cid:261)tkowych spacji, 333 CInt, 331 Clear, 324 ClearComments, 324 ClearContents, 324 ClearFormats, 324 ClearNotes, 324 ClearOutline, 324 CLng, 331 Close, 339 ColorIndex, 329, 330 ColumnDifferences, 324 COM, 10 Command, 331 Component Object Model, 10 Consolidate, 324 Const, 339 context, 148, 160 Copy, 324 CopyFromRecordset, 324 CopyPicture, 324 Cos, 331 Cosec, 331 cosecans hiperboliczny, 332 cosinus hiperboliczny, 332 Cotan, 331 cotangens hiperboliczny, 332 CreateNames, 324 CreateObject, 331 CSng, 331 CStr, 331 CurDir, 331 Currency, 339 Cut, 324 CVar, 331 CVErr, 331 czas systemowy, 169, 335 cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) ca(cid:225)kowita liczby, 333 daty, 331 D dane eksportowanie, 324 grupowanie, 325 kopiowanie, 323 scalenie, 324 sortowanie, 326 wpisywanie, 155 wprowadzanie, 148 DAO, 324 data i czas systemowy, 338 i godzina, 332 systemowa, 169, 331, 334, 339 DataSeries, 324 Date, 175, 331, 333, 339 Date$, 169 DateAdd, 331 DateDiff, 331 DatePart, 331 DateSerial, 331 DateValue, 331 Day, 332 DDB, 332 Decimal, 339 Declare, 339 default, 148 DefBool, 339 DefByt, 339 DefCur, 339 DefDate, 339 DefDbl, 339 DefDec, 339 DefInt, 340 DefLng, 340 DefObj, 340 DefSng, 340 DefStr, 340 DefVar, 340 deklaracja, 342 funkcji, 341 nazw i argumentów procedury, 341 typu, 132 zdarzenia, 340 zmiennych, 118, 340 Delete, 324 DeleteSetting, 340 Deweloper, 32 DialogBox, 324 Dim, 340 Dir, 332 Dirty, 324 DLL, 339 d(cid:225)ugo(cid:286)(cid:252) pliku w bajtach, 332 tekstu, 181 Do Until, 157 Do...Loop, 340 dodawanie, 343 DoEvents, 332 dolne ograniczenia indeksu tablicy, 341 domy(cid:286)lny tryb porównywania ci(cid:261)gu, 341 typ danych, 339 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 391 Double, 339 drukowanie obiekt, 325 dzielenie, 343 dzie(cid:276) miesi(cid:261)ca, 332 tygodnia, 335 d(cid:296)wi(cid:266)k, 339 scalonego obszaru, 326 E EditionOptions, 324 edytor VBA, 9, 49 eksportowanie danych, 324 elektroniczny sufler, 188 elementy steruj(cid:261)ce arkusza, 245, 256 End, 340 End Sub, 44, 47 Enum, 340 Environ, 332 EOF, 332 Eqv, 349 Erase, 340 Error, 332, 333, 340 Event, 340 Example, 327 Excel 5, 9 Exit Do, 340 Exit For, 340 Exit Function, 340 Exit Property, 340 Exit Sub, 340 Exp, 332 ExportAsFixedFormat, 324 F FileAttr, 332 FileCopy, 340 FileDateTime, 332 FileLen, 332 FillDown, 324 FillLeft, 325 FillRight, 325 FillUp, 325 Filter, 332 filtrowanie listy, 323 zakresu komórek, 298 Find, 325 FindNext, 325 FindPrevious, 325 folder atrybuty, 332 For Each...Next, 340 For...Next, 341 Format, 332 FormatCurrency, 332 FormatDateTime, 332 FormatNumber, 332 FormatPercent, 332 formaty wyczyszczenie, 324 formu(cid:225)a wyczyszczenie, 324 FreeFile, 332 Function, 341 FunctionWizard, 325 funkcja, 330 InputBox, 148, 149 Or, 350 wyk(cid:225)adnicza, 332 funkcje arkusza, 330, 351 odpowiedniki VBA, 354 FV, 332 G generator liczb losowych, 342 Get, 341 GetAllSettings, 332 GetAttr, 332 GetObject, 332 GetSetting, 332 godzina, 332 godzina systemowa, 334 ustawienie, 342 GoSub...Return, 341 GoTo, 177, 341 Group, 325 grupowanie danych, 325 H HArccos, 332 HArccosec, 332 HArccota, 332 HArcsec, 332 HArcsin, 332 HArctan, 332 HCos, 332 HCosec, 332 HCotan, 332 helpfile, 148, 160 Hex, 332 Poleć książkęKup książkę 392 Hour, 332 HSec, 333 HSin, 333 HTan, 333 I ID zadania, 334 If...Then...Else, 341 Ignoruj, 164 IIf, 333 ikony paska Toolbox, 257 iloczyn logiczny, 349 Imp, 349 Implements, 341 implikacja, 349 indeks tablicy, 335 Input, 333 Input #, 341 InputBox, 148–151, 171, 173, 175, 333 Insert, 325 InsertIndent, 325 InStr, 333 InStrRev, 333 instrukcja GoTo etykieta, 215, 244 przypisania, 132 instrukcje, 339–342 warunkowe, 213 porównywanie, 214 Int, Fix, 333 Integer, 172, 177, 340 interfejs, 341 IPmt, 333 IRR, 333 IsArray, 333 IsDate, 333 IsEmpty, 333 IsError, 333 IsMissing, 333 IsNull, 333 IsNumeric, 333 IsObject, 333 J j(cid:266)zyk BASIC, 8 Join, 333 Justify, 325 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk(cid:228)ady K karta katalog Deweloper, 53 Dodatki, 10 atrybuty, 332 bie(cid:298)(cid:261)cy, 339 utworzenie, 341 zmiana nazwy, 341 Kill, 341 klasa, 341 klucz w rejestrze Windows, 340 kod ASCII, 331 b(cid:225)(cid:266)du, 377 RGB koloru, 334 znaku, 331 kolejny dost(cid:266)pny numer pliku, 332 kolekcje, 383 kolor ramki, 329, 330 komentarz, 323, 342 wyczyszczenie, 324 komórki kopiowanie zawarto(cid:286)ci, 200 nadawanie koloru, 202, 203, 206 nazwa, 323 odczytanie, 326 przesuwanie aktywnej, 210 przypisanie warto(cid:286)ci, 195 scalenie, 325 skopiowanie, 324 uaktywnienie, 323 usuwanie formatowania, 190, 193 usuwanie zawarto(cid:286)ci, 190, 192, 194 wstawienie, 325 wype(cid:225)nianie, 325 zaznaczanie, 186 komunikacja z programem, 277 z u(cid:298)ytkownikiem, 147 komunikat, 159, 160 Invalid character, 103 o b(cid:225)(cid:266)dzie, 124, 174 wy(cid:286)wietlanie, 159 koniec pliku tekstowego, 332 konstrukcja If … Then, 225, 244 Select Case, 228, 244 kontrolka CommandButton, 261 kontynuowanie wyszukiwania, 325 Poleć książkęKup książkę Skorowidz kopiowanie ADO, 324 danych, 323 komórek, 19, 324 obrazu, 324 pliku, 340 zakresu komórek, 285 L LBound, 333 LCase, 333 Left, 333 Len, 181, 333 Let, 341 liczba, 332 bajtów, 333 decymalna, 335 heksadecymalna, 335 konwersja, 332 losowa, 334 okresów sp(cid:225)aty, 334 reprezentuj(cid:261)ca czas, 335 sekund od pó(cid:225)nocy, 335 spacji, 334 zaokr(cid:261)glona, 334 znaków, 181, 333 Line Input #, 341 linefeed character, 148 lista filtrowanie, 323 w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci, 259 zdarze(cid:276), 265 ListNames, 325 listy nieuk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przykłady
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: