Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00077 023185 23436013 na godz. na dobę w sumie
Vademecum Administratora Windows Server 2012 - ebook/pdf
Vademecum Administratora Windows Server 2012 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-290-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczny i podręczny przewodnik dla administratorów Windows Server 2012!
Podręczny i szczegółowy przewodnik błyskawicznie podsuwa gotowe odpowiedzi na pytania dotyczące administrowania systemem Windows Server 2012. Przewodnik koncentruje się na najważniejszych zadaniach związanych z konfiguracją, dostosowywaniem i konserwacją serwera przy użyciu praktycznych procedur, tabel i wykazów. Informacje w nim zawarte pozwalają szybko rozwiązywać problemy, niezależnie od tego, gdzie administrator się znajduje.
Dowiedz się, jak:
• Wykonywać instalacje i aktualizacje
• Zarządzać rolami, usługami i funkcjami serwera
• Administrować usługą Active Directory® i rozwiązywać problemy
• Tworzyć konta użytkowników bądź grup i zarządzać nimi
• Implementować zasady grupy i ustawienia zabezpieczeń
• Instalować serwery DHCP i DNS
• Zarządzać połączeniami i sieciami TCP/IP
• Administrować systemami plików, dyskami i macierzami RAID
• Konfigurować udostępnianie plików i uprawnienia
• Szyfrować, tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać dane
• Monitorować i dostrajać wydajność
Informacje o autorze
William R. Stanek ma tytuł Microsoft MVP i ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu systemami oraz zaawansowanym programowaniu. Jest wielokrotnie nagradzanym autorem ponad 100 książek, w tym Vademecum administratora Windows® 8, Vademecum administratora SQL Server 2012 oraz Windows Server® 2008 Inside Out. Jest głównym redaktorem serii poradników Vademecum administratora (Pocket Consultant).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft ® Windows Server ® 2012 Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2012 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Vademecum Administratora Microsoft® Windows Server® 2012 © 2012 APN PROMISE SA Authorized Polish translation of English edition of Microsoft® Windows Server® 2012 Pocket Consultant, ISBN: 978-0-7356-6633-7 Copyright © 2012 by William R. Stanek This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. APN PROMISE SA, biuro: ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. +48 22 35 51 600, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Książka ta przedstawia poglądy i opinie autorów. Przykłady fi rm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fi kcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych fi rm, produktów, osób i wydarzeń, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, że jest inaczej. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej fi rmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. Microsoft oraz znaki towarowe wymienione na stronie http://www.microsoft.com/about/legal/ en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odnośnych właścicieli. APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-107-2 Przekład: Leszek Biolik Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Projekt okładki: Twist Creative – Seattle Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Mojej żonie – za wiele lat, pośród wielu książek, milionów słów i tysięcy stron, że była tam, wspierała i zachęcała, a każde miejsce, w którym żyliśmy, stawało się domem. Moim dzieciom – za nowe spojrzenie na świat, niebywałą cierpliwość, bezgraniczną miłość i zamianę każdego dnia w przygodę. Dla Karen, Martina, Lucindy, Juliany i wielu innych, którzy w każdej sprawie służyli pomocą. William R. Stanek ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii Część I Administrowanie systemem Windows Server 2012 – podstawy 1 Administrowanie systemem Windows Server 2012 – przegląd . . . . . . 3 Systemy Windows Server 2012 i Windows 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Poznajemy system Windows Server 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Opcje zarządzania zasilaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Narzędzia i protokoły sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Omówienie opcji sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Używanie protokołów sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kontrolery domen, serwery członkowskie i usługi domenowe . . . . . . . . . . . 15 Praca z usługą Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wykorzystywanie kontrolerów domen tylko do odczytu . . . . . . . . . . . . . 17 Stosowanie usług RADDS (Restartable Active Directory Domain Services) . . . . 18 Usługi rozpoznawania nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Domain Name System (DNS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Windows Internet Name Service (WINS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Najczęściej używane narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Windows PowerShell 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Windows Remote Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2 Zarządzanie serwerami systemu Windows Server 2012 . . . . . . . . . . 33 Role serwera, usługi ról i funkcje systemu Windows Server 2012 . . . . . . . . . . 34 Instalacja pełnego serwera, instalacja przy zminimalizowanym interfejsie i instalacja Server Core . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Poruszanie się w systemie Server Core . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Instalowanie systemu Windows Server 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Wykonywanie instalacji od podstaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Przeprowadzanie aktualizacji (zmiana wersji systemu) . . . . . . . . . . . . . . . 48 Wykonywanie dodatkowych zadań administracyjnych w trakcie instalacji . . . . 50 Zmiana typu instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Zarządzanie rolami, usługami ról i funkcjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Wykonywanie początkowych zadań konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Zasadnicze elementy i pliki binarne programu Server Manager . . . . . . . . . 65 Zdalne zarządzanie serwerami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Łączenie się i praca z serwerami zdalnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Dodawanie bądź usuwanie ról, usług ról i funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Zarządzanie właściwościami systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Karta Computer Name (Nazwa komputera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== v Karta Hardware (Sprzęt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Karta Advanced (Zaawansowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Karta Remote (Zdalny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3 Monitorowanie procesów, usług i zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Zarządzanie aplikacjami, procesami i wydajnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Task Manager (Menedżer zadań) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Przeglądanie procesów i zarządzanie nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Administrowanie procesami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Przeglądanie usług systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Monitorowanie i zarządzanie wydajnością systemu . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Monitorowanie i zarządzanie zdalnymi sesjami użytkowników . . . . . . . . . 103 Zarządzanie usługami systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Wyszukiwanie usług w programie Server Manager . . . . . . . . . . . . . . . 105 Wyszukiwanie usług w programie Computer Management . . . . . . . . . . . 106 Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług . . . . . . . . . . . . . 108 Konfigurowanie uruchamiania usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Konfigurowanie konta usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Konfigurowanie odzyskiwania usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Wyłączanie niepotrzebnych usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Rejestrowanie i podgląd zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Uzyskiwania dostępu do zdarzeń w programie Server Manager . . . . . . . . 114 Uzyskiwanie dostępu do zdarzeń w programie Event Viewer (Podgląd zdarzeń) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Filtrowanie dzienników zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Ustawianie opcji dziennika zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Czyszczenie dzienników zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Archiwizowanie dzienników zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Monitorowanie wydajności i aktywności serwera . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Dlaczego monitorujemy serwery? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Przygotowanie się do monitorowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Posługiwanie się konsolami monitorowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Wybór liczników monitorowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Rejestrowanie wydajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Przeglądanie raportów modułów zbierających dane . . . . . . . . . . . . . . 135 Konfigurowanie alertów liczników wydajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Dostrajanie wydajności systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Monitorowanie i dostrajanie użycia pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Monitorowanie i dostrajanie wykorzystania procesora . . . . . . . . . . . . . 139 Monitorowanie i dostrajanie dyskowego systemu I/O . . . . . . . . . . . . . . 140 Monitorowanie i dostrajanie pasma sieci i połączenia . . . . . . . . . . . . . . 141 4 Automatyzacja administracyjnych zadań, zasad i procedur . . . . . . . 143 Zasady grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Podstawy działania zasad grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 W przypadku wielu zasad, jaka jest kolejność ich stosowania? . . . . . . . . . 147 Kiedy stosowane są zasady grupy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 vi Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wymagania dotyczące zasad grupy i zgodności wersji . . . . . . . . . . . . . 148 Poruszanie się wśród zasad grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Zarządzanie lokalnymi zasadami grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Lokalne obiekty zasad grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Uzyskiwanie dostępu do ustawień lokalnej zasady najwyższego poziomu . . . 153 Ustawienia lokalnego obiektu GPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Uzyskiwanie dostępu do lokalnych zasad grupy dla administratorów, nie-administratorów i poszczególnych użytkowników . . . . . . . . . . . . 155 Zarządzanie zasadami dla lokacji, domeny i jednostki organizacyjnej . . . . . . 156 Działanie zasady domeny i zasady domyślnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Używanie konsoli zarządzania zasadami grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Zapoznanie się z edytorem zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Korzystanie z szablonów administracyjnych do ustawiania zasad . . . . . . . 161 Tworzenie i powiązanie obiektów GPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Tworzenie i stosowanie początkowych obiektów GPO . . . . . . . . . . . . . 164 Delegowanie uprawnień do zarządzania zasadami grupy . . . . . . . . . . . . 164 Blokowanie zastępowanie i wyłączanie zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Konserwacja i rozwiązywanie problemów zasad grupy . . . . . . . . . . . . . . 169 Odświeżanie zasad grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Konfigurowanie interwału odświeżania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Modelowanie zasad grupy podczas planowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Kopiowanie, wklejanie i importowanie obiektów zasad . . . . . . . . . . . . . 175 Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie obiektów zasad . . . . . . . . . . . 176 Określanie bieżących ustawień zasad grupy i odświeżanie stanu . . . . . . . . 178 Wyłączanie nieużywanych części zasad grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Zmiana preferencji przetwarzania zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Konfigurowanie wykrywania powolnego łącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Usuwanie powiązań i obiektów GPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Rozwiązywanie problemów zasad grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Naprawianie domyślnych obiektów zasad grupy . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Zarządzanie użytkownikami i komputerami za pomocą zasad grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Centralnie zarządzane foldery specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Zarządzanie skryptami użytkownika i komputera . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Instalowanie oprogramowania za pomocą zasad grupy . . . . . . . . . . . . . 195 Automatyczne rejestrowanie certyfikatów użytkowników i komputerów . . . 201 Zarządzanie aktualizacjami automatycznymi w zasadach grupy . . . . . . . . 202 5 Poprawa bezpieczeństwa komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Używanie szablonów zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Używanie przystawek Security Templates i Security Configuration And Analysis 209 Przeglądanie i modyfikowanie ustawień szablonu . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Analizowanie, przeglądanie i stosowanie szablonów zabezpieczeń . . . . . . 217 Instalowanie szablonów zabezpieczeń na wielu komputerach . . . . . . . . . 221 Używanie programu Security Configuration Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Tworzenie zasad zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Edytowanie zasad zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści vii Stosowanie zasad zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Wycofanie ostatnio zastosowanej zasady zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . 229 Instalowanie zasady zabezpieczeń na wielu komputerach . . . . . . . . . . . 230 Część II Administracja usługami katalogowymi systemu Windows Server 2012 6 Używanie usługi Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Wprowadzenie do usług Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Usługi Active Directory i system DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Instalowanie kontrolera RODC (Read-Only Domain Controller) . . . . . . . . 235 Funkcje usług Active Directory dla systemu Windows Server 2008 R2 . . . . . 236 Funkcje usługi Active Directory dla systemu Windows Server 2012 . . . . . . 238 Struktury domeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Działanie domen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Lasy domen i drzewa domen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Działanie jednostek organizacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Lokacje i podsieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Praca z domenami usługi Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Posługiwanie się komputerami za pomocą usługi Active Directory . . . . . . 247 Poziomy funkcjonalne domeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Podwyższanie lub obniżanie poziomu funkcjonalnego lasu i domeny . . . . . 252 Struktura katalogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Analiza magazynu danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Analiza wykazów globalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Buforowanie członkostwa w grupach uniwersalnych . . . . . . . . . . . . . . 257 Replikacja a usługa Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Usługa Active Directory a protokół LDAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Role wzorców operacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Korzystanie z funkcji Active Directory Recycle Bin . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Przygotowanie schematu dla funkcji Recycle Bin . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Przywracanie usuniętych obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 7 Najważniejsze zadania administracyjne usług Active Directory . . . . 267 Narzędzia zarządzania usługami Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Narzędzia administracji usługami Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . 267 Narzędzia wiersza poleceń usług Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Narzędzia obsługi usług Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Używanie konsoli Active Directory Users And Computers . . . . . . . . . . . . 270 Programy Active Directory Administrative Center i Windows PowerShell . . . 275 Zarządzanie kontami komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Tworzenie kont komputerów na stacji roboczej lub serwerze . . . . . . . . . . 278 Tworzenie kont komputerów w konsoli Active Directory Administrative Center 278 Tworzenie kont komputerów w konsoli Active Directory Users And Computers 280 Przeglądanie i edytowanie właściwości konta komputera . . . . . . . . . . . . 282 Usuwanie, wyłączanie i włączanie kont komputerów . . . . . . . . . . . . . . 282 viii Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Resetowanie zablokowanych kont komputerów . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Przenoszenie kont komputerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Zarządzanie komputerami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Przyłączanie komputera do domeny lub grupy roboczej . . . . . . . . . . . . 285 Stosowanie funkcji dołączenia domeny w trybie offline . . . . . . . . . . . . . 287 Zarządzanie kontrolerami domen, rolami i katalogami . . . . . . . . . . . . . . 289 Instalowanie i obniżanie poziomu kontrolerów domen . . . . . . . . . . . . . 289 Przeglądanie i transferowanie ról w całej domenie . . . . . . . . . . . . . . . 292 Przeglądanie lub transferowanie roli wzorca nazw domeny . . . . . . . . . . . 294 Przeglądanie i przenoszenie ról wzorców schematu . . . . . . . . . . . . . . . 294 Przenoszenie ról przy użyciu wiersza poleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Przejmowanie ról przy użyciu wiersza poleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Konfigurowanie wykazów globalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Konfigurowanie buforowania członkostwa w grupach uniwersalnych . . . . . 300 Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Tworzenie jednostek organizacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Przeglądanie i edytowanie właściwości jednostki organizacyjnej . . . . . . . . 301 Zmiana nazwy lub usuwanie jednostki organizacyjnej . . . . . . . . . . . . . . 301 Przenoszenie jednostek organizacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Zarządzanie lokacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Tworzenie lokacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Tworzenie podsieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Przypisywanie kontrolerów domeny do lokacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Konfigurowanie łączy lokacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Konfigurowanie mostów łącza lokacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Konserwacja usługi Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Stosowanie programu ADSI Edit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Analiza topologii międzylokacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Rozwiązywanie problemów dotyczących usługi Active Directory . . . . . . . . . 312 8 Tworzenie kont użytkowników i grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Model zabezpieczeń systemu Windows Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Protokoły uwierzytelnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Kontrola dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Kontrola dostępu bazująca na oświadczeniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Centralne zasady dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Różnice pomiędzy kontami użytkowników i grup . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Konta użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Konta grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Domyślne konta użytkowników i grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Wbudowane konta użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Predefiniowane konta użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Wbudowane i predefiniowane grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Grupy niejawne i tożsamości specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Możliwości konta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Prawa logowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix Wbudowane możliwości grup w usłudze Active Directory . . . . . . . . . . . 335 Stosowanie kont grup domyślnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Grupy używane przez administratorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Grupy niejawne i tożsamości specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Konfigurowanie i organizacja kont użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Zasady nazewnictwa kont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Zasady kont i haseł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Konfigurowanie zasad kont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Konfigurowanie zasad haseł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Konfigurowanie zasad blokady konta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Konfigurowanie zasad protokołu Kerberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Konfigurowanie zasad praw użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Konfigurowanie globalnych praw użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Konfigurowanie lokalnych praw użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Dodawanie konta użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Tworzenie kont użytkowników domeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Tworzenie kont użytkowników lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Dodawanie konta grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Tworzenie grupy globalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Tworzenie grupy lokalnej i przypisywanie członków . . . . . . . . . . . . . . . 361 Obsługa członkostwa grup globalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Zarządzanie indywidualnym członkostwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Zarządzanie wieloma członkostwami w grupie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Definiowanie grupy podstawowej dla użytkowników i komputerów . . . . . . 364 Implementowanie kont zarządzanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Tworzenie i używanie zarządzanych kont usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Konfigurowanie usług, by stosowały zarządzane konta usług . . . . . . . . . 368 Usuwanie zarządzanych kont usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Przenoszenie zarządzanych kont usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Stosowanie kont wirtualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 9 Zarządzanie kontami użytkowników i grup . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Zarządzanie informacjami kontaktowymi użytkownika . . . . . . . . . . . . . . 371 Ustawianie informacji kontaktowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Wyszukiwanie użytkowników i grup w usłudze Active Directory . . . . . . . . 374 Konfigurowanie ustawień środowiska użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Systemowe zmienne środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Skrypty logowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Przypisywanie katalogów macierzystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Ustawianie opcji i ograniczeń dla konta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Zarządzanie dozwolonymi godzinami logowania . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Określanie, które stacje robocze są dopuszczane . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Ustawianie uprawnień sieci telefonicznych i VPN . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Ustawianie opcji zabezpieczeń konta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Zarządzanie profilami użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Profile lokalne, mobilne i obowiązkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Używanie narzędzia System do zarządzania profilami lokalnymi . . . . . . . . 390 x Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Aktualizowanie kont użytkowników i grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Zmiana nazwy kont użytkowników i grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Kopiowanie kont użytkowników domeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Importowanie i eksportowanie kont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Usuwanie kont użytkowników i grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Zmiana i resetowanie haseł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Włączanie kont użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Zarządzanie wieloma kontami użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Ustawianie profilów dla wielu kont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Ustawianie godzin logowania dla wielu kont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Określanie dla wielu kont stacji roboczych, z których można się logować . . . 404 Ustawianie logonu, hasła i daty ważności dla wielu kont . . . . . . . . . . . . 404 Rozwiązywanie problemów dotyczących logowania . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Przeglądanie i ustawianie uprawnień usługi Active Directory . . . . . . . . . . . 407 Część III Administracja danymi w systemie Windows Server 2012 10 Zarządzanie systemami plików i dyskami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Zarządzanie rolą usług plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Dodawanie dysków twardych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Dyski fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Przygotowanie dysku fizycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Konsola Zarządzanie dyskami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Wymienne urządzenia magazynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Instalowanie i sprawdzanie nowego dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Stany dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Dyski podstawowe, dynamiczne i wirtualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Stosowanie dysków podstawowych i dynamicznych . . . . . . . . . . . . . . . 427 Specjalne cechy dysków podstawowych i dynamicznych . . . . . . . . . . . . 428 Zmiana typu dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Ponowne uaktywnienie dysków dynamicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Ponowne skanowanie dysków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Przenoszenie dysku dynamicznego do nowego systemu . . . . . . . . . . . . 431 Zarządzanie dyskami wirtualnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Używanie dysków i partycji podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Podstawy partycjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Tworzenie partycji i woluminów prostych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Formatowanie partycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Kompresowanie dysków i danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Kompresowanie dysków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Kompresowanie katalogów i plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Dekompresja dysków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Dekompresja katalogów i plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Szyfrowanie dysków i danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Działanie szyfrowania i szyfrowanie systemu plików . . . . . . . . . . . . . . . 441 Szyfrowanie katalogów i plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści xi Używanie zaszyfrowanych plików i folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Konfigurowanie zasady odzyskiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Deszyfrowanie plików i katalogów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 11 Konfigurowanie woluminów i macierzy RAID . . . . . . . . . . . . . . . 447 Używanie woluminów i zestawów woluminów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Podstawy działania woluminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Działanie zestawu woluminów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Tworzenie woluminów i zestawów woluminów . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Usuwanie woluminów i zestawów woluminów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Zarządzanie woluminami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Zwiększanie wydajności i odporności na uszkodzenia za pomocą macierzy RAID 455 Implementowanie technologii RAID w systemie Windows Server 2012 . . . . . 457 Implementacja RAID-0: dyski rozłożone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Implementowanie RAID-1: dyski lustrzane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Implementowanie RAID-5: dysk rozłożony z obsługą parzystości . . . . . . . 460 Zarządzanie macierzami RAID i odzyskiwanie danych po awarii . . . . . . . . . 461 Przerywanie działania zestawu lustrzanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Ponowna synchronizacja i naprawa zestawu lustrzanego . . . . . . . . . . . . 462 Naprawa dublowanych woluminów systemowych w celu umożliwienia rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Usuwanie zestawu lustrzanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Naprawianie zestawu rozłożonego bez obsługi parzystości . . . . . . . . . . . 464 Regenerowanie zestawu rozłożonego z obsługą parzystości . . . . . . . . . . 464 Zarządzanie magazynami oparte na standardach . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Magazyn oparty na standardach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Stosowanie magazynu opartego na standardach . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Tworzenie pul magazynów i przydzielanie miejsca . . . . . . . . . . . . . . . 468 Tworzenie obszaru magazynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Tworzenie dysku wirtualnego w przestrzeni magazynu . . . . . . . . . . . . . 470 Tworzenie woluminu standardowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Zarządzanie istniejącymi partycjami i dyskami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Przypisywanie liter i ścieżek dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Zmiana lub usunięcie etykiety woluminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Usuwanie partycji i dysków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Konwersja woluminu do formatu NTFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Zmiana rozmiaru partycji i woluminów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Automatyczna naprawa błędów i niespójności dysku . . . . . . . . . . . . . . 481 Analizowanie i optymalizowanie działania dysków . . . . . . . . . . . . . . . 486 12 Udostępnianie danych, zabezpieczenia i inspekcja . . . . . . . . . . . . 489 Używanie i włączanie udostępniania plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Konfigurowanie standardowego udostępniania plików . . . . . . . . . . . . . . 494 Wyświetlenie istniejących udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Tworzenie folderów udostępnionych w programie Computer Management . 496 Tworzenie udostępnionych folderów w programie Server Manager . . . . . . 499 Zmiana ustawień udostępnionego folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 xii Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Zarządzanie uprawnieniami udziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Różne uprawnienia udziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Przeglądanie i konfigurowanie uprawnień udziału . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Zarządzanie istniejącymi udziałami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Udziały specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Łączenie się z udziałami specjalnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Przeglądanie sesji użytkowników i komputerów . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Przerywanie udostępniania plików i folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 Konfigurowanie udostępniania systemu NFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Używanie kopii w tle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Działanie kopii w tle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Tworzenie kopii w tle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Przywracanie kopii w tle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 Przywracanie całego woluminu na podstawie poprzednio wykonanej kopii w tle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 Usuwanie kopii w tle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Wyłączanie funkcji kopii w tle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Łączenie z dyskami sieciowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Mapowanie dysków sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Odłączanie dysku sieciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Zarządzanie, własność i dziedziczenie obiektowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Obiekt i menedżer obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Własność obiektów i jej przekazywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 Dziedziczenie uprawnień obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 Uprawnienia plików i folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Działanie uprawnień plików i folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Ustawienia podstawowych uprawnień plików i folderów . . . . . . . . . . . . 528 Ustawianie uprawnień specjalnych dla plików i folderów . . . . . . . . . . . . 530 Ustawianie uprawnień korzystających z poświadczeń . . . . . . . . . . . . . . 533 Inspekcja zasobów systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Konfigurowanie zasad inspekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Inspekcja plików i folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 Inspekcja rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Inspekcja aktywnych obiektów katalogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Używanie, konfigurowanie i zarządzanie przydziałami dysków NTFS . . . . . . 543 Działanie i używanie przydziałów dysku NTFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Określanie zasad przydziału dysku NTFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Włączanie przydziałów dysku NTFS na woluminach NTFS . . . . . . . . . . . 548 Przeglądanie wpisów przydziałów dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Tworzenie wpisów przydziałów dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Usuwanie wpisów przydziałów dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Eksportowanie i importowanie ustawień przydziału dysku NTFS . . . . . . . . 553 Wyłączanie przydziałów dysku NTFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Używanie i konfigurowanie przydziałów dysku Resource Manager . . . . . . . 555 Działanie systemu Resource Manager Disk Quotas . . . . . . . . . . . . . . . 555 Zarządzanie szablonami przydziałów dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Tworzenie przydziałów dysku programu Resource Manager . . . . . . . . . . 559 Spis treści xiii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 13 Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Plan tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych . . . . . . . . . . . . . 561 Opracowanie planu tworzenia kopii zapasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Podstawowe rodzaje kopii zapasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Różnicowe i przyrostowe kopie zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Wybór urządzeń i nośników dla kopii zapasowych . . . . . . . . . . . . . . . 565 Typowe rozwiązania tworzenia kopii zapasowych . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Zakup i używanie nośników do tworzenia kopii zapasowych . . . . . . . . . . 567 Wybór programu narzędziowego do tworzenia kopii zapasowych . . . . . . . 568 Tworzenie kopii zapasowych danych: podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Instalowanie narzędzi tworzenia kopii zapasowych i przywracania . . . . . . . 570 Korzystanie z programu Windows Server Backup . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Używanie narzędzi wiersza poleceń do tworzenia kopii zapasowych . . . . . 573 Używanie poleceń programu Wbadmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Polecenia ogólnego przeznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Polecenia zarządzania kopiami zapasowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 Polecenia zarządzania przywracaniem danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 Wykonywanie kopii zapasowych serwera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 Konfigurowanie harmonogramu wykonywania kopii zapasowych . . . . . . . 579 Modyfikowanie lub zatrzymywanie wykonywania zaplanowanych kopii zapasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 Wykonywanie i planowanie kopii zapasowych za pomocą programu Wbadmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 Ręczne uruchamianie kopii zapasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 Odzyskiwanie serwera po awarii sprzętu lub nieprawidłowym uruchomieniu 587 Odzyskiwanie systemu po awarii uruchamiania . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Uruchamianie serwera w trybie awaryjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie stanu systemu . . . . . . . . . 593 Przywracanie usługi Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Odzyskiwanie systemu operacyjnego i pełne odzyskiwanie systemu . . . . . . 594 Odzyskiwanie aplikacji, woluminów niesystemowych, plików i folderów . . . . 597 Zarządzanie zasadami odzyskiwania obiektów zaszyfrowanych . . . . . . . . . 599 Certyfikaty szyfrowania i zasady odzyskiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Konfigurowanie zasad odzyskiwania systemu EFS . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie zaszyfrowanych danych i certyfikatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 Wykonywanie kopii zapasowej certyfikatów szyfrowania . . . . . . . . . . . . 602 Odzyskiwanie certyfikatów szyfrowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 Część IV Administracja siecią systemu Windows Server 2012 14 Zarządzanie sieciami TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 Sieci w systemie Windows Server 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 Zarządzanie siecią w systemie Windows 8 i Windows Server 2012 . . . . . . . . 610 Instalowanie sieci TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Konfigurowanie sieci TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 xiv Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Konfigurowanie statycznych adresów IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 Konfigurowanie dynamicznych alternatywnych adresów IP . . . . . . . . . . . 617 Konfigurowanie wielu bram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Konfigurowanie sieci dla technologii Hyper-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Zarządzanie połączeniami sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 Sprawdzanie stanu, szybkości i aktywności połączeń sieciowych . . . . . . . . 620 Włączanie lub wyłączanie połączeń sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Zmiana nazwy połączeń sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 15 Działanie klientów i serwerów usługi DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Działanie protokołu DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Używanie dynamicznego adresowania i konfigurowania IPv4 . . . . . . . . . 623 Używanie dynamicznej adresacji i konfiguracji IPv6 . . . . . . . . . . . . . . . 625 Sprawdzanie przydziału adresów IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Zakresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Instalowanie serwera DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 Instalowanie składników usługi DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 Uruchamianie i używanie konsoli DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 Łączenie się ze zdalnymi serwerami DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 Autoryzowanie serwera DHCP w usłudze Active Directory . . . . . . . . . . . 634 Konfigurowanie serwerów DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Konfigurowanie powiązań serwera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Aktualizowanie statystyk DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Inspekcja usługi DHCP i rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . 636 Integracja usług DHCP i DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 Integracja usługi DHCP i NAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 Unikanie konfliktów adresów IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 Zapisywanie i przywracanie konfiguracji DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Zarządzanie zakresami DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Tworzenie superzakresów i zarządzanie nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Tworzenie zakresów i zarządzanie nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 Tworzenie zakresów pracy awaryjnej i zarządzanie nimi . . . . . . . . . . . . 654 Zarządzanie pulą adresów, dzierżawami i zastrzeżeniami . . . . . . . . . . . . . 658 Przeglądanie statystyk zakresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 Włączanie i konfigurowanie filtrowania adresów MAC . . . . . . . . . . . . . 658 Ustawianie nowego zakresu wykluczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 Zastrzeganie adresów DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 Modyfikowanie właściwości zastrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 Usuwanie dzierżaw i zastrzeżeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie bazy danych DHCP . . . . . . . . . . 663 Tworzenie kopii zapasowej bazy danych DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 Przywracanie bazy danych DHCP z kopii zapasowej . . . . . . . . . . . . . . . 664 Używanie mechanizmu tworzenia kopii zapasowych i przywracania do przeniesienia bazy danych DHCP na nowy serwer . . . . . . . . . . . . 664 Wymuszanie regenerowania bazy danych DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . 665 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści xv Uzgadnianie dzierżaw i zastrzeżeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 16 Optymalizowanie systemu DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 Działanie systemu DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 Integracja usługi Active Directory i systemu DNS . . . . . . . . . . . . . . . . 668 Włączanie systemu DNS w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 Konfigurowanie rozpoznawania nazw dla systemów klienckich DNS . . . . . . . 672 Instalowanie serwerów DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 Instalowanie i konfigurowanie usługi DNS Server . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Konfigurowanie podstawowego serwera DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 Konfigurowanie pomocniczego serwera DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 Konfigurowanie wyszukiwań wstecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 Konfigurowanie nazw globalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 Zarządzanie serwerami DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 Dodawanie i usuwanie serwerów uwzględnianych w zarządzaniu . . . . . . . 685 Uruchamianie i zatrzymywanie usługi DNS Server . . . . . . . . . . . . . . . . 685 Używanie rozszerzenia DNSSEC i podpisywanie stref . . . . . . . . . . . . . . 686 Tworzenie domen podrzędnych wewnątrz stref . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 Tworzenie domen podrzędnych w oddzielnych strefach . . . . . . . . . . . . 689 Usuwanie domen lub podsieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 Zarządzanie rekordami DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 Dodawanie rekordów adresu i wskaźnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 Dodawanie aliasów nazw DNS za pomocą rekordu CNAME . . . . . . . . . . 692 Dodawanie serwerów wymiany poczty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 Dodawanie rekordu serwera nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Przeglądanie i aktualizowanie rekordów DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 Aktualizowanie właściwości strefy i rekordu SOA . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 Modyfikowanie rekordu SOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 Dopuszczanie i ograniczanie transferów stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 Powiadamianie serwerów pomocniczych o zmianach . . . . . . . . . . . . . . 699 Określanie typu strefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Włączanie i wyłączanie aktualizacji dynamicznych . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Zarządzanie konfiguracją i bezpieczeństwem serwera DNS . . . . . . . . . . . . 701 Włączanie i wyłączanie adresów IP serwera DNS . . . . . . . . . . . . . . . . 701 Kontrolowanie dostępu do serwerów DNS spoza organizacji . . . . . . . . . . 701 Włączanie i wyłączanie rejestrowania zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 Wykorzystanie rejestrowania debugowania do śledzenia działania systemu DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 Monitorowanie serwera DNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 xvi Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie Zapraszam do zapoznania się z Vademecum administratora Windows Server 2012. Od wielu lat opisuję różne technologie i produkty serwerowe, ale z pewnością moim ulubionym tematem jest system Microsoft Windows Server. Przyglądając się różnym przemianom doprowadzającym do obecnej postaci systemu Windows Server 2012 jestem przekonany, że jest to najbardziej znacząca aktualizacja systemu Windows Server od wprowadzenia wersji Windows 2000 Server. Pomimo tego, że w tej wersji systemu operacyjnego najbardziej widoczne są rozległe zmiany interfejsu użytkownika, jeszcze głębsze modyfi kacje wprowadzono w bazowej architekturze. Dobrą informacją dla użytkowników jest to, że system Windows Server 2012 zbu- dowano w oparciu o ten sam kod podstawowy, jaki stosowany jest w systemie Microsoft Windows 8. Oznacza to, że naszą wiedzę na temat systemu Windows 8 możemy w dużym stopniu przenieść do systemu Windows Server 2012, wliczając w to działanie systemu Windows przy użyciu dotykowego interfejsu użytkownika. System Windows Server 2012 można instalować i zarządzać nim zarówno na komputerach bez interfejsu dotykowego, jak i komputerach, które taki interfejs posiadają. Jeśli jednak w końcu zaczniemy wyko- rzystywać system przy użyciu dotykowego interfejsu użytkownika, poznanie obu interfej- sów i poprawionych jego opcji będzie miało zasadnicze znaczenie, by osiągnąć powodze- nie w naszej pracy. Z tego powodu, w całej książce omawiany jest zarówno nowy interfejs dotykowy, jak i tradycyjny (mysz plus klawiatura). Podczas korzystania z komputerów z interfejsem dotykowym możemy używać ele- mentów na ekranie w sposób, w jaki nie było to możliwe poprzednio. Możemy wprowa- dzać tekst przy użyciu klawiatury ekranowej i używać elementów na ekranie następują- cymi sposobami: ■ Naciśnięcie Naciśnięcie („puknięcie” elementu poprzez dotknięcie go palcem. Naciśnięcie lub dwukrotne naciśnięcie elementów ekranu zasadniczo równoważne jest z kliknięciem lub dwukrotnym kliknięciem myszy. ■ Naciśnięcie i przytrzymanie Naciśnięcie palcem i pozostawienie w miejscu na kilka sekund. Naciśnięcie i przytrzymanie elementu na ekranie odpowiada kliknięciu ele- mentu prawym przyciskiem myszy. ■ Szybkie przesunięcie, by  zaznaczyć Przeciągnięcie elementu na krótkim odcinku w kierunku przeciwnym do przewijania strony. Działanie takie zaznacza ele- ment i także może pokazać powiązane polecenia. Jeśli naciśnięcie i przytrzymanie nie wyświetla poleceń i opcji dotyczących obiektu, może spróbować szybkiego przesunięcia. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xvii ■ Szybkie przesunięcie od  krawędzi (przewijanie) Rozpoczynając od krawędzi ekranu, przesuwanie do środka. Przesuwanie od prawej krawędzi otwiera panel Charms (panel funkcji). Przesuwanie od lewej krawędzi pokazuje otwarte aplikacje i pozwala łatwo przełączać się pomiędzy nimi. Przesuwanie od górnej lub dolnej kra- wędzi pokazuje polecenia dla aktywnego elementu. ■ Szczypanie (pinch) Dotknięcie elementu dwoma palcami, a następnie zbliżenie pal- ców do siebie. Działanie takie powoduje zbliżenie lub pokazywanie mniejszej ilości informacji. ■ Rozciąganie (stretch) Dotknięcie elementu dwoma palcami, a następnie oddale- nie palców od siebie. Rozciąganie powoduje oddalenie lub pokazanie większej ilości informacji. Ponieważ napisałem wiele popularnych książek na temat systemu Windows Server, na tę książkę mogłem popatrzeć z nietypowej perspektywy – z perspektywy uzyskiwa- nej dzięki wieloletnim doświadczeniom korzystania z tej technologii. Na długo przed pojawieniem się produktu nazwanego Windows Server 2012 korzystałem z wersji beta tego produktu. Trzeba powiedzieć, że ostateczna wersja systemu Windows Server 2012 dostępna teraz przeszła sporą ewolucję. Jak z pewnością można łatwo zauważyć, mnóstwo informacji o systemie Windows Server 2012 dostępnych jest w sieci Web i innych książkach. Możemy napotkać pod- ręczniki, witryny, grupy dyskusyjne, które ułatwiają korzystanie z systemu Windows Ser- ver 2012. Jednakże zaletą niniejszej książki jest to, że większość informacji potrzebnych do poznania systemu Windows Server 2012 znaleźć można w jednym miejscu i są one prezentowane w uporządkowany i zrozumiały sposób. Książka zawiera wszystko to, co potrzebne jest do dostosowania instalacji systemu Windows Server 2012, opanowania konfi guracji i konserwacji systemu Windows Server 2012. W tej książce opisuję, jak działają funkcje systemu i dlaczego działają w ten sposób oraz jak dostosowywać funkcje, by spełniały nasze potrzeby. Przedstawiam także specy- fi czne przykłady, ilustrujące, jak pewne funkcje mogą spełniać nasze potrzeby oraz w jaki sposób używać innych funkcji do rozwiązywania napotykanych problemów. Ponadto w tej książce zamieszczono wskazówki, informacje o zalecanych rozwiązaniach i przy- kłady sposobów optymalizowania sys
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Vademecum Administratora Windows Server 2012
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: