Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00419 008696 21042519 na godz. na dobę w sumie
Vat 2014 Poradnik księgowego - ebook/pdf
Vat 2014 Poradnik księgowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 600
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3639-1331-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
W książce przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), ze szczególnym uwzględnieniem zmian które obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Podczas omawiania poszczególnych zagadnień przywołano ponad dwieście interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz orzeczeń sądów w zakresie VAT. Poruszone w książce tematy zostały omówione na podstawie obowiązujących przepisów ustawy VAT oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Publikacja zawiera też praktyczne przykłady oraz pytania i odpowiedzi na najciekawsze tematy, które w ostatnim czasie były przedmiotem zainteresowania księgowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

VAT 2014, Poradnik księgowego. Janusz Piotrowski ► Zwolnienie podmiotowe od VAT w interpretacjach organów podatkowych Warto zwrócić uwagę, że w sytuacji gdyby podatnik rozpoczynał działalność gospodarczą (zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) ale wcześniej wykonywał już jakiekolwiek czynności podlegające opodatkowaniu to byłby już podatnikiem w rozumieniu ustawy VAT. A to oznaczałoby, że limit byłby liczony zarówno z uwzględnieniem sprzedaży z tych czynności, ale też z uwzględnieniem okresu (jeśli był wcześniejszym) od którego należy liczyć proporcję. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w (art. 113 ust. 9 ustawy). W art. 113 ust. 10 ustawy postanowiono, że jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu pierwszym, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości (...). Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni od dnia 1 maja 2010 r. uzyskuje przychody z najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne. Natomiast w dniu 13 września 2010 r. Zainteresowana rozpoczęła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów handlowych. roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy stwierdzić należy, iż z uwagi na fakt że świadczenie usług najmu wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług definicję działalności gospodarczej, to do ustalenia limitu określonego w art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, po przekroczeniu którego Zainteresowana r. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2A011 r. sygnatura ILPP2/443- 2070/10-2/EN podmiotowe zwolnienie przyjąć należy traci termin 1 maja 2010 Czy osoba fizyczna likwidując działalność gospodarczą, a następnie ponownie ją rozpoczynając dla celów VAT traktowana jest jako podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą ? Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy o tym samym profilu czy innym, powoduje, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wznowienie działalności po przerwie spowodowanej likwidacją działalności (jej wyrejestrowaniem) w rozumieniu odrębnych przepisów, nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług. Ustanie bytu prawnopodatkowego w zakresie podatku od towarów i usług powoduje bowiem zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, np. zlikwidowanie działalności prowadzonej jednoosobowo jako osoba fizyczna i podjęcie w formie spółki cywilnej lub odwrotnie, a nie zaniechanie na pewien czas wykonywania czynności opodatkowanych. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, w odniesieniu do powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca, w momencie ponownego podjęcia działalności gospodarczej w tym samym roku podatkowym od dnia 4 maja 2010 r, był podmiotem kontynuującym działalność gospodarczą, a nie podmiotem rozpoczynającym wykonywanie działalności gospodarczej. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 lutego 2011 r. sygnatura IBPP1/443- 1069/10/AL UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje przepis (art. 113 ust. 11a) w ustawie VAT zgodnie z którym „Przepis ust. 11 (możliwość powrotu do zwolnienia od VAT nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia) stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT . Co ciekawe ustawodawca w uzasadnieniu tej zmiany nie określa jej jako nową regulację „Rozwiązanie to wyjaśnia wątpliwości co do równego traktowania podatników (osób fizycznych) którzy po przekroczeniu limitu zwolnienia nie zawieszają wykonywania działalności i obowiązuje ich roczny reżim powrotu do zwolnienia z tymi podatnikami, którzy po wejściu w opodatkowanie, kończą działalność, a następnie starają się uzyskać zwolnienie przysługujące osobom mają cym status podatników rozpoczynających prowadzenie działalności. Przepis precyzuje, że te dwie sytuację traktowane są jednakowo¹ . str. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Vat 2014 Poradnik księgowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: