Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00352 010068 20262692 na godz. na dobę w sumie
Visual Basic dla Excela w przykładach - ebook/pdf
Visual Basic dla Excela w przykładach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Witanet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64343-49-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Visual Basic dla Excela w przykładach”, to książka, która krok po kroku wprowadza czytelnika w świat tworzenia tak zwanych makrodefinicji w arkuszach kalkulacyjnych Microsoft Excel. Duże doświadczenie praktyczne jak i dydaktyczne autora zaowocowało pozycją, która umożliwia niemal „bezbolesne” zdobywanie wiedzy z programowania w Visual Basicu dla Excela poczynając od łatwych makr tworzonych przez rejestrator aż do bardzo złożonych zestawów procedur. Od prostych funkcji aż po sterowanie zdarzeniami. Duża ilość przykładów od czysto „szkolnych” aż do rozbudowanych, kompletnych funkcjonalnych aplikacji. Zaplanowana metoda stopniowania trudności ułatwia osiągnięcie wirtuozerii w programowaniu. Aby nie zanudzić czytelnika, w treści książki obok całkiem poważnych programów znajdziemy również (w ramach relaksu) propozycje kilku gier.

Krzysztof Kuciński – urodzony w Siedlcach w 1955 (rówieśnik Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie). Absolwent eksperymentalnej IVE LO nr 21 w Mińsku Mazowieckim (matura 1974) oraz Wydziału Fizyki (specjalność Fizyka Ciała Stałego) na Uniwersytecie Warszawskim. Wraz z pojawieniem się w Polsce pierwszych mikrokomputerów, zafascynowany ich możliwościami ukończył Podstawy Informatyki na Akademii Podlaskiej (WSRP) w Siedlcach. Kilkanaście lat nauczał fizyki, matematyki i informatyki w szkołach Mińska Mazowieckiego. Obecnie od niemal 20 lat pracuje, jako programista oraz informatyk szkoleniowiec w jednej z dużych firm doradczych w Warszawie. Jest autorem kilku popularnych książek przybliżających programy pakietu Microsoft Office: „Obsługa komputera krok po kroku”, „ABC Excela”, „ABC PowerPointa” i „Poznajemy Accessa”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krzysztof Kuciński Visual Basic dla Excela w przykładach 2015 Copyright © by Krzysztof Kuciński; 2015 Copyright © by Wy daw nic two Witanet; 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Grafiki w tekście: © Ktzysztof Kuciński Skład tekstu oraz pro jekt okład ki: Ryszard Maksym ISBN: 978-83-64343-49-0 Wydawca: Wydawnictwo WITANET ul. Brzoskwiniowa 11/1 62-571 Stare Miasto tel.: #48 601 35 66 75 http://www.witanet.net wydawnictwo@witanet.net Niniejszy produkt jest objęty ochroną prawa autorskiego. Książ ka ani żad na jej część nie mogą być pu bli ko wa ne ani w ja ki kol wiek inny spo sób po wie la ne w for mie elek tro nicz nej oraz me cha nicz nej bez zgo dy wy daw cy. Spis treści Historia ................................................................................................................................. 6 Przygotowanie środowiska ................................................................................................... 6 Wykaz plików pomocniczych ............................................................................................... 7 Makro1 ................................................................................................................................. 8 Rejestrator makr ................................................................................................................... 9 Edytor Visual Basic ............................................................................................................ 12 Obiekty excelowe ............................................................................................................... 15 Metody wykonywane na obiektach .................................................................................... 16 Instrukcja wiążąca With ..................................................................................................... 17 Właściwości obiektów ........................................................................................................ 19 ‘komentarz .......................................................................................................................... 20 Nowe makro ....................................................................................................................... 20 Ułatwienia .......................................................................................................................... 22 Przeglądarka obiektów ....................................................................................................... 23 Błędy .................................................................................................................................. 24 Zapis pliku z makrami ........................................................................................................ 25 Tabliczka mnożenia ............................................................................................................ 25 Pętla For … Next ................................................................................................................ 26 Zmienne .............................................................................................................................. 28 Typy zmiennych ................................................................................................................. 30 Funkcje konwersji typu ...................................................................................................... 32 Usuwanie ............................................................................................................................ 33 Pętla Do … Loop ................................................................................................................ 34 Instrukcja warunkowa If … Then … Else .......................................................................... 34 Wycinanie ........................................................................................................................... 37 Funkcje tekstowe ................................................................................................................ 38 Awaryjne przerywanie działania makra .............................................................................. 42 Instrukcja wyboru Select Case ............................................................................................ 42 Dyski ................................................................................................................................... 43 Instrukcja MsgBox .............................................................................................................. 44 Procedura parametryczna .................................................................................................... 46 Makro Auto_Open .............................................................................................................. 48 Funkcje użytkownika .......................................................................................................... 48 Pierwiastek kwadratowy wg Newtona, czyli iteracja ......................................................... 50 Fibonacci, czyli rekurencja ................................................................................................. 51 Operatory ............................................................................................................................ 52 Funkcje matematyczne ....................................................................................................... 53 Działania ............................................................................................................................. 55 Instrukcja InputBox ............................................................................................................ 57 Badania techniczne ............................................................................................................. 58 Elementy sterujące .............................................................................................................. 59 Funkcje sprawdzające ......................................................................................................... 62 Funkcje koloru .................................................................................................................... 65 Funkcje daty i czasu ........................................................................................................... 67 Menu użytkownika ............................................................................................................. 71 Formularz użytkownika ...................................................................................................... 73 Niepisana konwencja nazywania elementów formularza ................................................... 75 Przycisk sterujący — CommandButton ............................................................................. 75 Etykieta — Label ............................................................................................................... 78 Pole tekstowe — TextBox .................................................................................................. 79 Lista rozwijana — ComboBox ........................................................................................... 82 Baza do zbierania ankiet ..................................................................................................... 86 Metody .GetOpenFilename i .GetSaveAsFilename ............................................................ 87 Pętla For Each … Next ....................................................................................................... 90 15 ........................................................................................................................................ 92 Zmienne tablicowe ............................................................................................................. 92 Prywatny moduł arkusza — obsługa zdarzeń .................................................................... 99 Tablice dynamiczne ............................................................................................................ 100 Funkcje tablicowe ............................................................................................................... 101 Gramy dalej, czyli kostka Rubika ...................................................................................... 109 ParamArray, a funkcje o zmiennej liczbie argumentów ..................................................... 124 Import plików TXT ............................................................................................................ 127 Metody .OpenText i .SaveAs ............................................................................................. 130 Instrukcja Open .................................................................................................................. 136 Pliki sekwencyjne ............................................................................................................... 136 Pozostałe funkcje przydatne w operowaniu na plikach ...................................................... 137 Przyciski opcji — OptionButtons ....................................................................................... 141 Funkcje sterujące ................................................................................................................ 143 Pole wyboru — CheckBox ................................................................................................. 145 Pliki o dostępie bezpośrednim ............................................................................................ 151 Rekordowy typ danych — instrukcja Type ........................................................................ 152 Kalendarz miesięczny ........................................................................................................ 159 Funkcja obliczająca polskie święta .................................................................................... 166 Eksport modułu do pliku *.bas ........................................................................................... 168 Przełączanie obrazków ....................................................................................................... 171 Import modułu z pliku *.bas .............................................................................................. 176 Harmonogram .................................................................................................................... 176 Formatowanie warunkowe ................................................................................................. 186 EN/PL ................................................................................................................................. 188 Liczby słownie ................................................................................................................... 195 Mówimy po angielsku ........................................................................................................ 207 Planowanie roczne .............................................................................................................. 211 Walidacja komórki .............................................................................................................. 223 Etykieta linii. Instrukcja GoTo etykieta .............................................................................. 233 Instrukcje obsługi błędów On Error i Resume .................................................................... 234 5 kości ................................................................................................................................ 237 Ocena potencjału ................................................................................................................ 247 Metoda .Sort, a obiekt Sort ................................................................................................. 266 Prezentacja wyników oceny ............................................................................................... 269 Własne menu ...................................................................................................................... 293 Do Worda ............................................................................................................................ 296 Funkcje obiektowe ............................................................................................................. 298 Przez Lotus Notes ............................................................................................................... 300 Odsetki karne ...................................................................................................................... 304 Funkcje Finansowe ............................................................................................................. 311 Dialogi excelowe ................................................................................................................ 315 1000 dobierany ................................................................................................................... 317 Wykaz plików z rozwiązaniami ......................................................................................... 334 Na zakończenie .................................................................................................................. 335 Historia Dawno, dawno temu, kiedy lewica demokratyczna nazywała się jeszcze przewodnią siłą narodu, w czasach gdy głosowania do Sejmu i Rad Narodowych odbywały się bez skreśleń i to obowiązkowo na kandydatów Frontu Jedności Narodu, a frekwencja wyborcza bezdyskusyj- nie sięgała 99,99 . W tamtych to odległych czasach w roku 1963 powstał język programowa- nia BASIC (Beginners All—Purpose Symbolic Instruction Code). Język ten z założenia miał umożliwić pisanie programów osobom niezajmującym się zawodowo programowaniem. Parę lat później, w Pewex—ach (to takie najwyższe stadium sklepu w czasach PRL—u), pojawiły się pierwsze 8—bitowe komputery dostępne na kieszeń przeciętnego Polaka — Commodore, Spectrum, Atari. Wszystkie one miały wbudowany interpreter języka BASIC bezpośrednio w pamięci ROM — wystarczyło włączyć komputer i już... Prostota Basic‘a sprawiła, że nie powiodły się próby zastąpienia go bardziej dydaktycznym językiem Logo, czy też bardziej strukturalnym i akademickim językiem Pascal. Pozycja Basic‘a była na tyle silna, że kolejne systemy operacyjne pisane dla PC—ta przez Microsoft obowiązkowo posiadały lepszy lub gorszy interpreter tego języka. Nic dziwnego, że niedługo po pojawieniu się systemu Windows, już w roku 1991 powstała wersja Visual Basic, czyli BASIC połączony ze środowiskiem programowania okienkowego. Dla porządku należy tu podkreślić, że obecny Visual Basic poza podstawami samej składni ma niewiele wspólnego z pierwotnym Basic‘em. Współczesny Visual Basic, to w pełni profesjonalne narzędzie, pozwalające na pisanie programów z wykorzystaniem wszelkich nowoczesnych reguł ich tworzenia, łącznie z techniką programowania struktural- nego i obiektowego. Na bazie Visual Basic‘a oparty został język VBA (Visual Basic for Applications), czyli Visual Basic dołączony do aplikacji Microsoft Office (takich jak: Access, Excel, Word, Project…) — miał on ułatwić samodzielne rozszerzanie programu przez użytkowników poprzez tworzenie tzw. makr, czyli listy instrukcji, które aplikacja może automatycznie wykonać. Przygotowanie środowiska Po pierwsze warto postarać się, aby w pasku stanu (u dołu ekranu) znajdował się przycisk uruchamiania rejestratora makr. W tym celu klikamy na pasku stanu prawym przyciskiem myszy i włączamy pole wyboru — (CheckBox) przy pozycji Rejestrowanie makra. Po drugie — przy pracy z makrami przydatna też jest wstążka Deweloper. Aby ją przywołać na ekran klikamy przycisk Plik, a w ukazującym się menu klikamy pozycję Opcje: 6 Teraz w oknie opcji excelowych wybieramy w części nawigacyjnej (po lewej stronie) pozycję Dostosowywanie Wstążki, w prawym okienku włączamy pole wyboru — CheckBox Deweloper i na zakończenie klikamy przycisk OK: W efekcie powinniśmy zaobserwować pojawienie się dodatkowej wstążki menu, o nazwie Deweloper: Wykaz plików pomocniczych Wszystkie omawiane dalej przykłady można wykonać samodzielnie od podstaw. Lecz jeśli ktoś nie ma ochoty wklepywać danych, ułatwieniem są pliki pomocnicze dostępne na załączonej tylko do wydania papierowego płycie CD. Znajdują się tam pliki: _macro1_raport.xlsx _macro2_tabliczka.xlsx _macro3_usuwanie.xlsx _macro4_wycinanie.xlsx _macro6_dzialania.xlsx _macro7_przeglady.xlsx _macro8_formularz.xlsx _macro9_ankieta1.xlsx _macro9_ankieta2.xlsx _macro9_ankieta3.xlsx _macro9_ankieta4.xlsx _macro9_ankieta5.xlsx _macro9_ankiety_baza.xlsx _macro12_funkcje_paramarray.xlsx _macro13_import_dane_delimited.txt _macro13_import_dane_fixed_width.txt _macro14_pliki_sekwencyjne.xlsx _macro15_pliki_o_dostepie_bezposrednim.xlsx _macro15_plik_o_dostepie_bezposrednim.dat _macro16_kalendarz.xlsx _macro16_kalendarz_foto01.jpg _macro16_kalendarz_foto02.jpg _macro16_kalendarz_foto03.jpg 7 _macro16_kalendarz_foto04.jpg _macro16_kalendarz_foto05.jpg _macro16_kalendarz_foto06.jpg _macro16_kalendarz_foto07.jpg _macro16_kalendarz_foto08.jpg _macro16_kalendarz_foto09.jpg _macro16_kalendarz_foto10.jpg _macro16_kalendarz_foto11.jpg _macro16_kalendarz_foto12.jpg _macro17_modPLHolidays.bas _macro18_liczby_slownie.xlsx _macro21_narzedzie potencjalu.xlsx _macro24_odsetki_karne.xlsx _macro26_dobierany_1000_11.BMP _macro26_dobierany_1000_12.BMP _macro26_dobierany_1000_13.BMP _macro26_dobierany_1000_14.BMP _macro26_dobierany_1000_15.BMP _macro26_dobierany_1000_16.BMP _macro26_dobierany_1000_21.BMP _macro26_dobierany_1000_22.BMP _macro26_dobierany_1000_23.BMP _macro26_dobierany_1000_24.BMP _macro26_dobierany_1000_25.BMP _macro26_dobierany_1000_26.BMP _macro26_dobierany_1000_31.BMP _macro26_dobierany_1000_32.BMP _macro26_dobierany_1000_33.BMP _macro26_dobierany_1000_34.BMP _macro26_dobierany_1000_35.BMP _macro26_dobierany_1000_36.BMP _macro26_dobierany_1000_41.BMP _macro26_dobierany_1000_42.BMP _macro26_dobierany_1000_43.BMP _macro26_dobierany_1000_44.BMP _macro26_dobierany_1000_45.BMP _macro26_dobierany_1000_46.BMP Makro1 A teraz nasze pierwsze zadanie. Powiedzmy, że stale od klienta otrzymujemy następu- jące raporty excelowe: A szef życzy sobie, aby doprowadzić je do nieco innej postaci: 8 — kolumna z napisem Pięć ma trafić na początek tabeli, — kolumny z napisami Dwa i Trzy należy usunąć, — nagłówki należy wyśrodkować, — nad tabelką trzeba dodać nowy wiersz, — w komórce A1 tego dodanego wiersza mamy wpisać nazwę firmy, następnie należy ten napis wyśrodkować nad całą tabelką zlepiając komórki zakresu A1:C1, po czym zwiększyć rozmiar czcionki na 16, a samą czcionkę pogrubić i pochylić. Rejestrator makr Ten pierwszy raz skorzystamy z pomocy rejestratora. W tym celu klikamy przycisk Zarejestruj makro na pasku stanu u dołu ekranu — , lub korzystając ze wstążki Deweloper, w sekcji Kod klikamy przycisk Zarejestruj makro. W ukazującym się okienku decydujemy o nazwie makra (lub pozostawiamy propono- waną nazwę Makro#). Nazwa makra może się składać z małych (a—z) i dużych (A—Z) liter, cyfr (0—9) oraz podkreślnika (_). Nie zaleca się używania polskich liter. Z uruchamianiem makra można powiązać jakiś skrót klawiszowy, (chociaż nie jest łatwo znaleźć taką kombinacje klawiszy, której Microsoft już do czegoś nie wykorzystuje) Należy też wybrać gdzie ma być zapamiętany kod VBA tworzonego makra, do wyboru mamy: Skoroszyt makr osobistych — głęboko zaszyty specjalny plik do gromadzenia kodu tworzonych makr. (Raczej nie zachęcam do wyboru tej opcji — gromadząc w skoroszy- cie makr osobistych wszystkie nasze makra w końcu przestaniemy się orientować które z nich do czego służy, poz a tym, o tym pliku bardzo łatwo zapomnieć przy przenosze- niu danych na inny komputer...). Ten skoroszyt — kod będzie zapisany w module podpiętym pod bieżący plik. (To jest ustawienie domyślne — i to jest chyba najlepszy wybór). Nowy skoroszyt — kod będzie zapisany w module podpiętym pod dodatkowy (nowy) plik. 9 Kliknijmy wreszcie przycisk OK. — rejestrator został uruchomiony. menu wybierzmy Wstaw — dla wstawienia nowej kolumny: Odtąd wszystko, co robimy może być użyte przeciwko nam. Stąd zalecany jest przede wszystkim spokój (nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu). Pamiętajmy, że rejestracja nie odbywa się na czas — rejestrowane są kolejne zdarzenia związane z czynnościami, które wykonujemy… Kliknijmy prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny A i w ukazującym się Teraz kliknijmy nagłówek kolumny z nagłówkiem PIĘĆ — obecnie jest to już kolumna F a nie E. Po czym podjeżdżamy delikatnie pod brzeg zaznaczenia tak, aby wskaźnik myszy przyjął następującą dziwaczną postać: Teraz klikamy lewy przycisk myszy i nie zwalniając go przesuwamy na lewo, aż do kolumny A: Następnie zaznaczamy kolumny z napisami DWA i TRZY — czyli kolumny C:D. Klikamy prawy przycisk myszy i z ukazującego się menu wybieramy Usuń: Teraz zaznaczamy wiersz nagłówkowy, czyli pierwszy wiersz: 10 A na wstążce Narzędzia główne, w sekcji Wyrównanie klikamy przycisk wycentro- wania w poziomie: Następnie klikamy prawym przyciskiem na wierszu 1, a w ukazującym się menu klikamy pozycję Wstaw: W pojawiającym się nowym wierszu ustawiamy się w komórce A1 i wpisujemy nazwę firmy (np. ROZBÓJ SA ). Następnie zaznaczamy zakres komórek nad tabelą, czyli A1:C1: A na wstążce Narzędzia główne, w sekcji Wyrównanie klikamy przycisk wyśrodko- wujący w zakresie zaznaczonych kolumn — Scal i wyśrodkuj: Teraz jeszcze pozostaje kosmetyka związana z samymi czcionkami: Zwiększamy rozmiar czcionki na 16, włączamy pogrubienie i pochylenie (wszystko znajdziemy na wstążce Narzędzia główne, w sekcji Czcionka): Nareszcie koniec: 11 Zatrzymujemy rejestrator używając przycisku w pasku stanu — , lub korzystając ze wstążki Deweloper klikamy przycisk Zatrzymaj rejestrowanie: Aby uruchomić nasze nowe makro ustawmy się na surowym raporcie (z kolumnami JEDEN, DWA, TRZY, CZTERY, PIĘĆ) i kliknijmy na wstążce Deweloper przycisk Makra: Lub po prostu — skorzystajmy z kombinacji klawiszy +. W ukazującym się okienku decydujemy czy chcemy oglądać makra zapisane we wszystkich otwartych plikach czy tylko w konkretnym pliku, wreszcie podświetlamy interesujące nas makro i klikamy przycisk Uruchom aby je uruchomić: Błysk, chwila cicho i zrobiło… Edytor Visual Basic To teraz przyjrzyjmy się jak to makro wygląda zapisane w kodzie Visual Basic For Application, czyli przejdźmy do edytora kodu. Najprościej przejść do edytora VBA klikając na wstążce Deweloper przycisk Visual Basic w sekcji Kod: Możemy też użyć kombinacji klawiszy +. Jesteśmy w programie edytora VBA. Teraz postarajmy się, aby wyświetlały się te najbardziej przydatne okna, czyli okno projektu i okno modułu. W tym celu kliknijmy pozycję View w menu i tam wybierzmy pozycję Project Explorer: 12 Samo okienko projektu może pojawić się w postaci fruwającej lub też w postaci zadokowanej przy którymś z brzegów ekranu: (Dobrze jest je zadokować przesuwając mocno do lewego brzegu ekranu.) W górnej części okna projektu widzimy 3 przyciski: Pierwszy od prawej — Toggle Folders — — pozwala włączyć lub wyłączyć kategoryzację obiektów widocznych w okienku projektowym. Osobiście wolę widok z kategoryzacją — wyraźnie widać wtedy obiekty czysto excelowe (Microsoft Excel Objects) — arkusze i Ten_skoroszyt oraz moduły Visual Basic (Modules) czy wreszcie formularze użytkownika (Forms) lub moduły klas (Class Modules). Przycisk środkowy — View Object — — pozwala przejść do wskazanego w oknie projektowym obiektu. Wreszcie przycisk lewy — View Code — — pozwala przejść do okna modułu wskazanego w oknie projektowym obiektu (z treścią kodu VBA). No dobrze. Ustawmy się na obiekcie Module1 i kliknijmy ten przycisk z lewej — View Code — pojawi się okienko modułu Module1, a w nim treść naszego makra: Samo okienko Module1 dobrze jest zmaksymalizować używając odpowiedniego przycisku — , a ponieważ to będzie najważniejsze okno podczas naszej pracy z kodem VBA, to możemy je sobie lepiej przygotować, wybierając menu Tools, pozycja Options: 13 Teraz na zakładce Editor Format warto dostosować np. rozmiar czcionki tak, aby sobie nie męczyć wzroku: Poruszanie się po oknie modułu przypomina poruszanie się w typowym edytorze tekstu:  — Left, Right — przesunięcie kursora o znak w lewo, prawo  — Down, Up — przesunięcie kursora o linię do dołu, do góry  — Home, End — przesuniecie kursora na początek lub koniec linii  — Page Down, Page Up — przesuniecie kursora o ekran do dołu, do góry + — Ctrl + Home — przesunięcie kursora na początek dokumentu + — Ctrl + End — przesunięcie kursora na koniec dokumentu  — Tab — zrobienie wcięcia w tekście + — Shift + Tab — zlikwidowanie wcięcia w tekście  — Enter — utworzenie nowej linii w miejscu kursora  — Delete — skasowanie znaku na prawo od kursora  — BackSpace — skasowanie znaku na lewo od kursora Wracając do samej treści którą widzimy w Module1, to całe nasze makro (jak w okładkach) mieści się między dwoma charakterystycznymi liniami: Sub Makro1() End Sub Gdzie Sub — to skrót od słowa subroutine — procedura. W samej treści, między tymi linijkami rozpoznajemy znane angielskie słowa — są to zazwyczaj nazwy obiektów (kolekcji obiektów), metod — czynności wykonywanych na obiektach jak i właściwości tych obiektów. Spotykamy mniej więcej takie konstrukcje: Obiekt.Metoda Obiekt.Metoda Parametr:=wartość_parametru Obiekt.Właściwość = wartość Obiekt.Grupa_własciwości.Właściwość = wartość 14 Obiekty excelowe Pośród obiektów (czy kolekcji obiektów) zauważymy te typowo excelowe np.: o nazwie Zeszyt1 Workbooks — kolekcja skoroszytów, ale Workbooks( Zeszyt1 ) — skoroszyt Sheets — kolekcja arkuszy, ale Sheets( Arkusz1 ) — obiekt — arkusz o nazwie Columns — kolekcja kolumn, ale Columns( A:A ) — kolumna A , czy też Rows — kolekcja wierszy, ale Rows( 1:1 ) — obiekt — wiersz o nazwie 1 , czy Cells — kolekcja komórek, ale Cells(3, 5) — obiekt — komórka na przecięciu Range( A1:C1 ) — obiekt — zakres komórek A1:C1 Obiekty bieżące: Arkusz1 , czy też Sheets(1) — obiekt — pierwszy arkusz danego skoroszytu Columns(1) — obiekt — pierwsza kolumna danego arkusza też Rows(1) — obiekt — pierwszy wiersz danego arkusza 3 wiersza i 5 kolumny ActiveCell — obiekt — aktywna komórka ActiveSheet — obiekt — aktywny arkusz ActiveWorkbook — obiekt — aktywny skoroszyt Obiekt zaznaczony: Selection — obiekt — coś, co zostało zaznaczone Przy czym obiekty też mają swoją hierarchię poczynając od najważniejszego obiektu (takiego capo di tutti capi wszystkich obiektów) — Application. A obiekt Applica- tion — to po prostu nasz wspaniały program — MS Excel… 15 Jeszcze dalej, po rozwinięciu kolekcji obiektów Worksheets: Albo też kolekcja obiektów Charts: Metody wykonywane na obiektach Pośród metod (czynności) wykonywanych na obiektach spotykamy zarówno metody bez parametru, jak i takie, które zawierają pomocnicze parametry. Przy czym nie wszystkie parametry są obligatoryjne, niektóre są jedynie opcjonalne. Naciśnięcie klawisza , gdy stoimy kursorem na danej metodzie włącza okno pomocy — Help, gdzie zawsze możemy poznać szczegóły składni. Jeżeli używamy parametrów w składni danej metody, pisząc ich nazwy wprost, to między nazwą parametru a jego wartością należy użyć dwuznaku: := . Obiekt .Select — metoda bezparametryczna — zaznacz obiekt, np. Columns(1).Select — zaznacz pierwszą kolumnę. Columns( F:F ).Select — zaznacz kolumnę F . Columns( C:D ).Select — zaznacz kolumny C:D . Rows( 1:1 ).Select — zaznacz wiersz 1 . Range( A1:C1 ).Select — zaznacz zakres komórek A1:C1 . Range( A1:C1 ).Merge — zlep zakres komórek A1:C1 . Obiekt .Merge — metoda bezparametryczna — złącz komórki obiektu, np.: 16 parametrem opcjonalnym, np.: Obiekt .Insert — metoda parameryczna — wstaw, przy czym parametr Shift jest tu Columns(1).Insert Shift:=xlToRight — wstaw kolumnę w miejscu kolumny pierwszej, a pozostałe kolumny przesuń na prawo (xlToRight jest stałą excelową zastępującą liczbę, która w excelowym VBA decyduje o przesunięciu na prawo). Rows(1).Insert Shift:=xlDown — wstaw wiersz w miejscu pierwszego wiersza, a pozostałe wiersze przesuń do dołu (xlDown jest stałą excelową zastępującą liczbę, która w excelowym VBA decyduje o przesunięciu do dołu). Obiekt .Cut — metoda parametryczna — wytnij obiekt (z zamiarem późniejszego wstawienia), przy czym parametr Destination jest tu parametrem opcjonalnym (jeśli go nie użyjemy wycięty obiekt trafi do schowka pamięci Clipboard), np.: wyciąć i wstawić w miejsce kolumny A . Columns( F:F ).Cut Destination:=Columns( A:A ) — kolumnę F To samo ale z zaangażowaniem Clipboard‘u wymagałoby dwóch linijek kodu: Columns(6).Cut — wytnij szóstą kolumnę (i schowaj do schowka pamięci) Columns(1).Paste — wklej do pierwszej kolumny zawartość schowka pamięci Obiekt .Delete — metoda parametryczna — usuń, przy czym parametr Shift jest tu Columns( C:D ).Delete Shift:=xlToLeft — usuń kolumny C:D , a pozostałe kolumny dosuń do lewej (aby nie było dziury w arkuszu) (xlToLeft jest stałą excelową zastępującą liczbę, która w excelowym VBA decyduje o przesunięciu na lewo) parametrem opcjonalnym, np.: Instrukcja wiążąca With Śledząc kod utworzony przez rejestrator zauważymy taką dziwną konstrukcję ze słowami: With … End With — to się nazywa instrukcja wiążąca. Np.: .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlBottom .WrapText = False .Orientation = 0 .AddIndent = False .IndentLevel = 0 .ShrinkToFit = False .ReadingOrder = xlContext .MergeCells = False With JakiśTamObiekt End With I jest równoważna konstrukcji składniowej: JakiśTamObiekt.HorizontalAlignment = xlCenter JakiśTamObiekt.VerticalAlignment = xlBottom JakiśTamObiekt.WrapText = False JakiśTamObiekt.Orientation = 0 JakiśTamObiekt.AddIndent = False 17 JakiśTamObiekt.IndentLevel = 0 JakiśTamObiekt.ShrinkToFit = False JakiśTamObiekt.ReadingOrder = xlContext JakiśTamObiekt.MergeCells = False Jak widać instrukcja ta jest przydatna, kiedy na konkretnym obiekcie mamy do wykonania wiele różnych metod lub chcemy zmienić wiele różnych właściwości. Po prostu instrukcja wiążąca zaoszczędza nam wielokrotnego przepisywania nazwy obiektu przed każdą metodą i każdą właściwością… Przy okazji powyższy fragment jest przykładem niedoskonałości excelowego rejestra- tora makr. Po kliknięciu przez nas przycisku wycentrowania w poziomie, rejestrator uznał za stosowne sumienne przypisanie konkretnych wartości wszystkich właściwo- ści wybranego obiektu, jakie znalazł w okienku Formatowanie komórek — zakładka Wyrównanie, (chociaż nikt go o to nie prosił): Podobne zagranie możemy zaobserwować w miejscu gdzie zapragnęliśmy tylko zmienić rozmiar czcionki i nieopatrznie skorzystaliśmy z listy rozwijanej — rejestrator uznał za stosowne bezmyślnie przypisać konkretne wartości wszystkich właściwości wybranego obiektu, jakie znalazł w okienku Formatowanie komórek — zakładka Czcionka: 18 Co przełożyło się na odpowiedni kod VBA przypisujący właściwości z grupy Font konkretnego obiektu: .Name = Calibri .Size = 16 .Strikethrough = False .Superscript = False .Subscript = False .OutlineFont = False .Shadow = False .Underline = xlUnderlineStyleNone .ThemeColor = xlThemeColorLight1 .TintAndShade = 0 .ThemeFont = xlThemeFontMinor With JakiśTamObiekt.Font End With A gdybyśmy nie chcieli używać instrukcji wiążącej, to wyglądałoby to tutaj tak: JakiśTamObiekt.Font.Name = Calibri JakiśTamObiekt.Font.Size = 16 JakiśTamObiekt.Font.Strikethrough = False JakiśTamObiekt.Font.Superscript = False JakiśTamObiekt.Font.Subscript = False JakiśTamObiekt.Font.OutlineFont = False JakiśTamObiekt.Font.Shadow = False JakiśTamObiekt.Font.Underline = xlUnderlineStyleNone JakiśTamObiekt.Font.ThemeColor = xlThemeColorLight1 JakiśTamObiekt.Font.TintAndShade = 0 JakiśTamObiekt.Font.ThemeFont = xlThemeFontMinor Właściwości obiektów Przyjrzyjmy się, w jaki sposób zmieniane są różne właściwości obiektów. Naciśnięcie klawisza , gdy stoimy kursorem na danej właściwości włącza okno pomocy — Help, gdzie zawsze możemy poznać dopuszczalne wartości wskazanej właściwości jak i ewentu- alne stałe, które Microsoft przygotował do wykorzystania przy nadawaniu jej nowej wartości. niu w poziomie komórek obiektu, np.: Obiekt .HorizontalAlignment = wartość — właściwość decydująca o wyrówna- Rows(1).HorizontalAlignment = xlCenter — wpisy w komórkach pierwszego wiersza wyrównaj w poziomie do środka. (xlCenter jest stałą excelową zastępu- jącą jakąś liczbę, która w excelowym VBA decyduje o wyśrodkowaniu, podobnie: xlLeft — dosunięcie do lewej, a xlRight — dosunięcie do prawej). Selection.HorizontalAlignment = xlCenter — wycentruj wpisy w zaznaczeniu. 19 w komórkach obiektu, np.: Obiekt .Font.Size = wartość — właściwość decydująca o rozmiarze czcionki Range( A1:C1 ).Font.Size = 16 — rozmiar czcionki w komórkach zakresu A1:C1 ustaw na 16. niu pogrubienia czcionki w komórkach obiektu. Obiekt .Font.Bold = wartość — właściwość decydująca o włączeniu/wyłącze- Obiekt .Font.Italic = wartość — właściwość decydująca o włączeniu/wyłącze- Selection.Font.Italic = True — włącz pochylenie w komórkach zaznaczone- niu pochylenia czcionki w komórkach obiektu, np.: go obiektu. Obiekt .FormulaR1C1 = wartość — właściwość decydująca o formule wpisanej do komórek obiektu (formule wpisanej przy sposobie adresowania R1C1, a po polsku: W1K1), np.: Range( A1 ).FormulaR1C1 = =RC[1]+RC[2] — do komórki A1 wpisano formułę (w formacie R1C1) dodającą komórkę z tego samego wiersza, ale o 1 kolumnę na prawo oraz komórkę z tego samego wiersza, ale o 2 kolumny na prawo, (czyli B1 i C1). Obiekt .Formula = wartość — właściwość decydująca o formule wpisanej do komórek obiektu (formule wpisanej przy standardowym sposobie adresowania gdzie kolumny oznaczamy literowo, a wiersze numerycznie), np.: Cells(3, 1).Formula = =A1+A2 — do komórki na przecięciu wiersza nr 3 i kolumny nr 1 (czyli do komórki A3 ) wpisano formułę dodającą komórkę A1 oraz komórkę A2 . Obiekt .Value = wartość — właściwość decydująca o wartości wpisanej do komórek obiektu (przy czym teksty wpisujemy w cudzysłowach, liczby bez nawiasów ale jako separato- ra dziesiętnego zawsze używamy kropki, a daty wpisujemy wewnątrz znaków #), np.: ActiveCell.Value = Jakiś tekst — napis wpisany do aktywnej komórki. Cells(1, 11).Value = 13.5 — liczba wpisana do komórki na przecięciu wiersza Range( J1 ).Value = #5/22/2014# — data wpisana do komórki J1 . nr 1 i kolumny nr 11 (czyli do komórki K1 ). ‘komentarz W wierszach kodu VBA możemy dopisywać komentarze. Znak apostrofa (‘ ) jest interpretowany, jako początek komentarza. Wszystko, co się znajduje po znaku‘ jest do końca linii ignorowane przez interpreter języka VBA. Warto pamiętać, że jeżeli chcemy chwilowo wyłączyć jakąś linię z programu — wystarczy dopisać przed nią znak apostrofa (‘ ) . Nowe makro Najwyższy czas, aby pokazać wyższość człowieka nad bezmyślnym rejestratorem makr. Napiszemy własne makro, które będzie prostsze w konstrukcji, szybsze i ogólnie — lepsze, bo nasze…! 20 Przejdźmy na koniec kodu w naszym Module1 — +. Zróbmy parę linii odstępu — . Teraz napiszmy: Sub Nowe . Edytor sam dopisze nawiasy za nazwą makra, dopisze linijkę zamykającą (na razie pustą) treść makra — End Sub oraz ustawi nasz kursor w środku — tam gdzie spodziewa się treści makra. Zależnie od ustawienia przełącznika widoków w lewym dolnym rogu edytora: Zobaczymy wszystkie makra, jakie są w module, pooddzielane poziomymi kreskami — jeżeli przełącznik widoków znajduje się w pozycji 2 — Full module View: Albo zobaczymy jedynie bieżące makro — Nowe() — jeżeli przełącznik widoków znajduje się w pozycji 1 — Procedure View: (W tym ostatnim widoku, aby przełączyć się do treści innej procedury należy skorzy- stać z prawej listy rozwijanej u góry ekranu.) No to napiszmy wreszcie treść nowego makra: ‘przenieś kolumnę F w miejsce A: ‘w stosunku do wiersza 1 ‘wyśrodkuj wyrównanie w poziomie: ‘wstaw wiersz ‘wpisz w komórce A1: Sub Nowe() Columns(1).Insert ‘wstaw kolumnę Columns(6).Cut Destination:=Columns(1) Columns( C:D ).Delete ‘usuń kolumny C:D With Rows(1) .HorizontalAlignment = xlCenter .Insert End With Cells(1, 1).Value = AFERAX sp zoo With Range( A1:C1 )‘w stosunku do zakresu A1:C1: .Merge .HorizontalAlignment = xlCenter With .Font End With End With End Sub ‘zlep ‘wyśrodkuj wyrównanie w poziomie: ‘jeżeli chodzi o czcionki: .Size = 16 ‘ustaw rozmiar czcionki na 16 .Bold = True .Italic = True ‘włącz pogrubienie ‘włącz pochylenie 21 Podczas pisania możemy zauważyć, że po przejściu do nowej linii automatycznie sprawdzana jest poprawność składni i dokonywane formatowanie, czyli zmiana wielkości niektórych liter w słowach kluczowych. Dodatkowo opuszczona linijka zyskuje kolory. Przy czym: Kolorem niebieskim oznaczane są słowa kluczowe. Kolorem zielonym oznaczane są komentarze. Kolorem czerwonym oznaczane są błędne linie. Ułatwienia Podczas pisania kodu możemy skorzystać z narzędzi, które uczynią nasza pracę przyjemniejszą — wszystkie one są dostępne w menu Edit edytora VBA: Zamiast pracowicie wpisywać nazwę właściwości, czy procedury (a nawet obiektu), można skorzystać z List Properties/Methods — w skrócie Ctrl+J — +. Wystarczy że zaczniemy pisać nazwę obiektu, po czym wykorzystamy kombinację klawiszy +. Inny sposób, to po napisaniu nazwy obiektu napisać kropkę: Teraz posługując się suwakiem po prawej stronie ukazującej się listy (lub korzystając z klawiszy kursora ) dochodzimy do interesującej nas pozycji, po czym możemy użyć klawisza: Tab — aby wstawić wybrany element i pozostać w bieżącej linii — . Enter — aby wstawić wybrany element i przejść do nowej linii — . Esc — aby zrezygnować ze wstawiania — . Zamiast zastanawiać się, jaka jest nazwa stałej, którą chcemy przypisać do wybranej właściwości obiektu wystarczy skorzystać z List Constants — w skrócie Shift+Ctrl+J — ++. 22 Aby dokończyć rozpoczęty wyraz też możemy skorzystać z ułatwienia Complete Word — w skrócie Ctrl+Spacja. Zamiast zastanawiać się, jakie parametry ma konkretna metoda używana dla danego obiektu, wystarczy skorzystać z Parameter Info — w skrócie Ctrl+Shift+I — ++. Otrzymamy podgląd wykazu wymaganych parametrów: Przeglądarka obiektów Jeżeli chcemy sprawdzić, jakie są dostępne obiekty, metody, właściwości, stałe, funkcje, itp. To najlepszą metodą będzie skorzystanie z przeglądarki obiektów — w menu View pozycja Object Browser lub klawisz skrótu — F2 — . Pierwsza lista rozwijana pozwala zdecydować czy wyszukujemy we wszystkich bibliotekach czy np. tylko w Excelu. Druga lista rozwijana pozwala wpisać szukaną frazę, a naciśnięcie  lub kliknięcie przycisku z lornetką rozpoczyna wyszukiwanie pozycji zawierających wskazany tekst. 23 Błędy Mimo tych wszystkich wspaniałych narzędzi zapewne zdarzy się nam od czasu do czasu popełnić jakiś błąd. Albowiem mylić się jest rzeczą ludzką, (ale trzeba dopiero komputera, aby się to wszystko pomieszało)… Powiedzmy że pisząc nasz kod bez korzystania z ułatwień zrobiliśmy błąd w pisowni właściwości HorizontalAlignment — np. napisaliśmy o jedno e za dużo: .horizontalalignement = xlCenter With Rows(1) Co więcej, takich błędów edytor jakby nie do końca zauważał podczas pisania, bo nawet po przejściu do nowego wiersza, ta błędna przeciż linia nie zmienia koloru na czerwony… Dobrą metodą jest pisanie kodu bez korzystania z klawisza . Po przejściu do nowej linii we wszyst- kich obiektach, metodach, właściwościach i stałych pewne litery powinny się zmienić na duże (np.: H i A w HorizontalAlignment), jeżeli tego nie zrobiły, to jest to dla nas sygnał, że powinniśmy się dokładniej przyjrzeć temu, co napisaliśmy… No dobrze, a co jeśli mimo wszystko nie zauważyliśmy błędu, przeszliśmy do Excela — + i próbujemy uruchomić nasze makro — + — Nowe…? Powinniśmy otrzymać komunikat błędu: Zawsze gdy spotykamy taki komunikat warto wybrać przycisk Debug, bo to spowoduje, że edytor VBA sam pokaże nam linijkę kodu, która mu się nie podoba — zaznaczy ją na żółto: Skoro błąd już namierzony, to trzeba go poprawić. Ale to nie wszystko…! Możemy łatwo sprawdzić, że próba uruchomienia makra znajdującego się w trybie przerwania spełznie na niczym: Należy jeszcze coś zrobić, aby pozbyć się tego żółtego koloru w naszym kodzie…! Mamy dwie możliwości do wyboru: Albo decydujemy się na kontynuację makra po poprawce — Continue — Albo też decydujemy się na zatrzymanie makra — Reset — 24 Zapis pliku z makrami Jeżeli wszystko już działa poprawnie, to najwyższy czas zapisać nasz plik z makrami. Trzeba pamiętać, że od wersji MS-Office 2007 dokumenty zawierające makra mają inne rozszerzenia nazwy niż dokumenty, które makr nie zawierają. W przypadku Excela pliki bez makr mają standardowe rozszerzenie XLSX, a pliki z makrami maja standardowe rozszerzenie XLSM. Domyślnym typem zapisywanego pliku jest XLSX — stąd kliknięcie przycisku Zapisz — + — zaproponuje zapis w pliku wolnym od makr Skoroszyt programu Excel (*.xlsx): . Próba kontynuowania zapisu naszego pliku spowoduje pojawienie się na ekranie ostrze- gawczego komunikatu ostatniej szansy : Jeżeli nie chcemy utracić naszego kodu VBA, to koniecznie wybierzmy przycisk No. Następnie w powracającym okienku Zapisz jako zmieńmy typ pliku na Skoroszyt programu Excel z obsługą makr (*.xlsm): . Tabliczka mnożenia Chcemy napisać makro, które (bez łaski rejestratora) utworzy nam klasyczną tabliczkę mnożenia 10x10: W nowym pliku excelowym przejdźmy do edytora Visual Basic — +. Pewien niepokój może u nas budzić fakt, że w oknie projektu nigdzie nie odnajdziemy ogólnego modułu w którym moglibyśmy napisać kod makra: 25 Poprzednio nie mieliśmy tego problemu, moduł od razu był…! A był dlatego, ponieważ rejestra- tor makr sam go sobie utworzył. Teraz ambitnie postanowiliśmy utworzyć makro samodziel- nie… Skąd wziąć moduł? Nic trudnego — wystarczy w menu Insert kliknąć pozycję Module: I już mamy moduł Module1, gdzie możemy pisać kod makra. Oczywiście nie chodzi nam o makro składające się ze 100 linijek kodu, gdzie każda linijka będzie miała za zadanie wpisać jedną liczbę do tabliczki mnożenie. Podejdziemy do tego bardziej ambitnie — wykorzystamy instrukcję pętli For … Next. Pętla For … Next Instrukcja pętli For … Next wykorzystywana jest wówczas gdy jakiś zestaw instruk- cji chcemy powtórzyć zadaną ilość razy. Składnia instrukcji jest następująca: For Licznik = wartość_początkowa To wartość_końcowa [Step krok] ... instrukcje ... Next [Licznik] Działanie takiej pętli jest następujące: w linijce ze słowem For Licznik przyjmuje wartość równą wartości początkowej. Następnie wykonywany jest ciąg instrukcji aż do napotkania linijki ze słowem Next, gdzie Licznik zostaje zwiększony o wartość kroku (jeżeli nie umieścimy słowa Step krok, to domyślnie wartość kroku = 1). Teraz następuje powrót do linijki ze słowem For. Sprawdzane jest czy nowa wartość Licznika nie przekracza wartości końcowej. Jeśli nie, to znowu wykonywany jest ciąg instrukcji aż do napotkania linijki ze słowem Next, gdzie ponownie licznik zostaje zwiększony o wartość kroku i znowu powrót do linijki ze słowem For. W momencie, gdy nowa wartość Licznika jest większa od wartości końcowej następuje przeskok do pierwszej linii programu za linią ze słowem Next. No dobrze — to napiszmy takie makro Tabliczka: Sub Tabliczka() ‘dla licznika Wiersz zmieniającego się od 1 do 10: For Wiersz = 1 To 10 Next Wiersz ‘dla licznika Kolumna zmieniającego się od 1 do 10: For Kolumna = 1 To 10 Next Kolumna ‘wpisz do komórki na przecięciu ‘Wiersz i Kolumna, ‘wartość równą Wiersz x Kolumna: Cells(Wiersz, Kolumna).Value = Wiersz * Kolumna ‘zwiększ Kolumna o 1 ‘zwiększ Wiersz o 1 26 End Sub W naszej procedurze wykorzystujemy aż dwie pętle — jedna zagnieżdżona w drugiej. W pierwszej pętli licznik nazwaliśmy Wiersz, a w drugiej pętli licznik nazwaliśmy Kolumna. Analizując krok po kroku komórki (na przecięciu konkretnych numerów wierszy i kolumn) oraz ich wartości (wynikające z pomnożenia numeru wiersza i numeru kolumny), zauważymy: Pozycja Wiersz Kolumna Komórka Wiersz * Kolumna 1 2 … 10 11 12 … 20 … 91 92 … 100 1 1 1 2 2 2 10 10 10 1 2 10 1 2 10 1 2 10 A1 B1 J1 A2 B2 J2 A10 B10 J10 1 2 10 2 4 20 10 20 100 Aby lepiej przyjrzeć się jak działają w naszym programie pętle, spróbujemy ustawić na ekranie oba okna (zarówno okno Excela jak i okno edytora VBA) sąsiadująco. Przyda nam się użycie środkowego przycisku z prawego górnego rogu każdego ze wspomnianych okien — . Interesuje nas uzyskanie mniej więcej takiego układu: Teraz, uruchomimy krokowe wykonanie naszego makra. W tym celu aktywujmy okno edytora VBA, tam ustawmy się kursorem na linii początkowej naszej procedury, 27 czyli w wierszu zawierajacym Sub Tabliczka() i w menu Debug kliknijmy pozycję Step Into — w skrócie klawisz F8 — : A teraz naciskajmy kolejno klawisz  i za każdym naciśnięciem obserwujmy, co cię dzieje na ekranie Excela oraz w którym miejscu kodu w module VBA znajduje się żółte podświetlenie. Jeśli chcemy w danym momencie znać chwilową wartość licznika Wiersz lub licznika Kolumna, to wystarczy podjechać kursorem myszy do dowolnego wystąpienia żądanego napisu (Wiersz lub Kolumna) w kodzie naszej procedury, a po chwili ukaże się tam prostokątna etykietka z informacją. Np.: Kolumna = 5 Wiersz = 3 Zauważmy, że zarówno Wiersz jak i Kolumna może w naszym przykładzie przyjmować wartości od 1 do 11 (tak do 11, bo dopiero przekroczenie końcowej wartości — 10 spowoduje przeskok do pierwszej linijki kodu występującej za odpowiednią instrukcją Next.) Jak już nam się znudzi naciskanie klawisza , to możemy: Szybko dokończyć makro klikając — Continue:  Albo zatrzymać dalsze wykonanie makra — Reset: Zmienne Wszystko pięknie, ale zastanawia nas, jakim cudem VBA rozumie jakieś polskie słowa: Wiersz, Kolumna? Jak to właściwie jest? Otóż każdy taki napotkany w kodzie nietypowy wyraz VBA traktuje, jako nazwę pewnej zmiennej. Program wychodzi z założenia, że użytkow- 28 nik chce nazwać pewien obszar pamięci, aby gromadzić tam jakieś dane. Jakie…? To tylko użytkownik może wiedzieć — na wszelki wypadek rezerwowany jest największy obszar pamięci, na jaki VBA może sobie w przypadku zmiennych pozwolić. Po prostu VBA nie wie czy chcemy w zmiennej przechowywać tekst, liczbę, datę a może odwołanie do obiektu i na wszelki wypadek przydziela maksimum tego, co może…? To jest poważna wada. Nieoszczędne gospodarowanie pamięcią. Kolejną wadą takiego niejawnego wprowadzania zmiennych jest to, że w przypadku pomyłki (zwykłej literówki) możemy mieć zaskakujące wyniki działania programu. Powiedzmy, że zrobili- śmy błąd literowy w czwartej linijce naszego makra i zamiast planowanego Kolumna napisaliśmy Kolumn: Cells(Wiersz, Kolumna).Value = Wiersz * Kolumn Przejdźmy do Excela — + i spróbujmy uruchomić nasze makro — + …? Na ekranie zobaczymy coś takiego: Same zera. Żadnego komunikatu o błędzie — czyli naszemu VBA wszystko się podoba tylko, że wynik działania makra trochę odbiega od tego, czego się spodziewaliśmy… Po prostu VBA uznał, że mamy w naszej procedurze 3 zmienne: Wiersz, Kolumna i Kolumn. O ile dwie pierwsze mają w każdej chwili przypisane w pętlach konkretne wartości, to do trzeciej z nich nie przypisano nic, a to znaczy, że domyślnie jej wartość wynosi 0. Jedyną radą, aby się uchronić od takich błędów jest wymuszenie stosowania jawnej deklaracji zmiennych (jak na przyzwoity język programowania przystało). W tym celu przejdźmy na początek modułu do części (Declarations) — wystarczy skorzystać z prawej listy rozwijanej u góry okna modułu: I tam wpiszemy klauzulę: Option Explicit ‘wymuszenie jawnej deklaracji zmiennych Możemy też spowodować, aby na przyszłość każdy nowy moduł zawierał już powyższą klauzulę jawnej deklaracji zmiennych w sekcji (Declarations). Wystarczy w tym celu wybrać w menu Tools pozycję Options, a tam na zakładce Editor zaznaczyć pole wyboru: Require Variable Declaration i kliknąć OK. Od tej pory każdy nowy moduł będzie wyposażony w klauzulę jawnej deklaracji zmiennych Option Explicit. 29 No dobrze. Ale sama klauzula to nie wszystko. Trzeba jeszcze wiedzieć jak się zmienne deklaruje. Otóż do deklaracji zmiennych służy polecenie Dim (jak dimension — wymiar). W najprostszej postaci będzie to: Dim Zmienna [As Typ_zmiennej] Nazwa zmiennej może się składać z małych (a-z) i dużych (A-Z) liter, cyfr (0-9) oraz podkreślnika (_). Nie zaleca się używania polskich liter. Nazwa zmiennej musi zaczynać się od litery. Ponadto nazwa zmiennej nie może być żadnym słowem kluczowym używanym przez VBA — czyli jesteśmy w lepszej sytuacji niż Anglosasi. Po prostu możemy używać naszych polskich wyrazów — na 100 nie będą to słowa kluczowe VBA. Typy zmiennych Typ zmiennej określa jakie dane będzie można pod tą zmienną zapamiętać. Dopusz- czalne są w VBA następujące typy zmiennych: Typ danych Byte Boolean Od 0 do 255 True lub False Zakres: Integer od -32 768 do 32 767 Long od -2 147 483 648 do 2 147 483 647 Single Double ! # od -3,402823·1038 do -1,401298·10-45 (dla wartości ujemnych); od 1,401298·10-45 do 3,402823·1038 (dla wartości dodatnich) od -1,797 693 134 862 32·10308 do -4,94065645841247·10- 324 (dla wartości ujemnych); od 4,94065645841247·10-324 do 1,79769313486232·10308 (dla wartości dodatnich) Currency @ od -922 337 203 685 477,5808 do 922 337 203 685 477,5807 +/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 (bez przecinka dziesiętnego); lub: +/-7,9228162514264337593543950 335 (z 28 miejscami po przecinku); najmniejszą liczbą niezerową jest: +/-0,0000000000000000000000000001 Decimal Rozmiar: 1 bajt 2 bajty 2 bajty 4 bajty 4 bajty 8 bajtów, 8 bajtów, 14 bajtów 30 Date Object String $ od 0 do około 2 miliardów znaków od 1 stycznia 100r. do 31 grudnia 9999r. dowolne odwołanie do wartości typu Object (zmiennej długości) (ustalonej długości) (z liczbami) od 1 do około 65 400 znaków Variant (ze znakami) Definiowany przez użytkow- nika (przy użyciu deklaracji Type) (Każda wartość numeryczna w zakresie typu Double taki sam zakres, co dla zmiennej typu String zmiennej długości zakres każdego elementu jest taki sam jak zakres typu danych tego elementu 8 bajtów 4 bajty 10 bajtów + długość ciągu długość ciągu 16 bajtów 22 bajty + długość ciągu wartość wymagana przez definiowane elementy (Oprócz tego Excel posiada całą masę dodatkowych typów danych, które należą do kategorii typu Object, np.: Chart, Comment, Dialog, Filter, Font, Range, Scenario, Sheet, Sort, Workbook, Worksheet, WorksheetFunction etc…) Domyślnym typem danych jest typ Variant. Czyli w przypadku niejawnej deklaracji zmiennych (jak to robiliśmy do tej pory) wszelkie pojawiające się w kodzie zmienne były traktowane, jako zmienne typu Variant (koszt co najmniej 16 bajtów). Również deklara- cja zmiennej bez podania typu jest równoznaczna z podaniem typu Variant: Dim Zmienna Dim Zmienna As Variant Możliwe jest stosowanie skróconej deklaracji typu zmiennej przez użycie znaków specjalnych — zaoszczędza nam to pisania zwrotu As Typ_zmiennej: - Integer — np.: - Long — np.: ! — Single — np.: # - Double — np.: @ - Currency — np.: $ - String — np.: Dim Zmienna Dim Zmienna Dim Zmienna! Dim Zmienna# Dim Zmienna@ Dim Zmienna$ No dobrze, a gdzie należy deklarować zmienne, w której części kodu mamy to wpisywać…? Wszystko zależy od tego, jaki zasięg ma mieć deklaracja zmiennej: Jeżeli zmienna ma być zmienną lokalną na potrzeby konkretnej procedury — to należy deklarować ją w obrębie kodu tej procedury (oczywiście deklaracja musi poprze- dzać pierwsze użycie zmiennej w kodzie). Jeżeli zmienna ma być zmienną globalną na potrzeby całego modułu (i wszystkich zapisanych tam procedur) to wówczas deklaracji zmiennej dokonuje się na początku modułu w sekcji (Declarations). 31 Funkcje konwersji typu Czasami zachodzi konieczność zmiany typu danych i do tego celu VBA dysponuje specjalną grupą funkcji. Są to funkcje konwersji typu: Funkcja CBool(wyrażenie) — zamienia wyrażenie na typ logiczny Boolean. Funkcja CByte(wyrażenie) — zamienia wyrażenie na typ Byte. Funkcja CCurr(wyrażenie) — zamienia wyrażenie na typ Currency. Funkcja CDate(wyrażenie) — zamienia wyrażenie na typ Date. Funkcja CDbl(wyrażenie) — zamienia wyrażenie na typ Double. Funkcja CDec(wyrażenie) — zamienia wyrażenie na typ Decimal. Funkcja CInt(wyrażenie) — zamienia wyrażenie na typ Integer. Funkcja CLng(wyrażenie) — zamienia wyrażenie na typ Long. Funkcja CSng(wyrażenie) — zamienia wyrażenie na typ Single. Funkcja CStr(wyrażenie) — zamienia wyrażenie na typ String. Funkcja CVar(wyrażenie) — zamienia wyrażenie na typ Variant, (czyli Double — dla wyrażeń numerycznych, a String — dla wyrażeń tekstowych). Funkcja CVErr(numer_błędu) - zwraca błąd o podanym numerze zdefiniowanym przez użytkownika. Funkcja Hex(liczba_całkowita) — zwraca łańcuch znaków (String) odpowiadający szesnastkowej reprezentacji podanej liczby całkowitej: Hex(245) = F5 Funkcja Oct(liczba_całkowita) — zwraca łańcuch znaków (String) odpowiadający ósemkowej reprezentacji podanej liczby całkowitej: Oct(245) = 365 Funkcja Str(liczba) - konwertująca podaną liczbę na łańcuch znaków (tekst): Str(13) = 13 Funkcja Val( ciąg_znaków ) - konwertująca podany ciąg znaków na liczbę: Val( 13 ) = 13 No dobrze, starczy tej teorii - uzupełnijmy teraz kod naszego makra. Całość powinna wyglądać mniej więcej tak (pomijając komentarze): 32 Option Explicit Sub Tabliczka() Dim Wiersz As Integer Dim Kolumna As Integer End Sub For Wiersz = 1 To 10 Next Wiersz For Kolumna = 1 To 10 Next Kolumna Cells(Wiersz, Kolumna).Value = Wiersz * Kolumn Przejdźmy do Excela — + i spróbujmy uruchomić nasze makro — +. Otrzymamy komunikat błędu: A kliknięcie OK — wskazuje nam miejsce gdzie w kodzie pojawiła się niezadeklarowana zmienna: Poprawiamy Kolumn na Kolumna, resetujemy makro — i już po powrocie do Excela i ponownym uruchomieniu powinniśmy się cieszyć wynikami. Oczywiście całość możemy jeszcze zapisać — Zapisz jako pamiętając, aby zmienić typ bieżącego pliku na Skoroszyt programu Excel z obsługą makr (*.xlsm): . Usuwanie Powiedzmy, że mamy arkusz, gdzie występują powtarzające się wpisy w kolumnie A. I powiedzmy, że chcemy napisać makro, które zostawi nam tylko pierwsze (unikalne) wystąpienia wyrazów — te zaznaczone kolorem czerwonym: 33 Oczywiście zamiast pisać takie makro wystarczyłoby na wstążce Data skorzystać z przycisku Remove Duplicates, ale dla nas napisanie tego makra stanie się pretekstem do poznania pętli Do...Loop oraz instrukcji warunkowej If...Then...Else. Pętla Do … Loop Konstrukcja pętli Do…Loop zawiera warunek poprzedzony słowem While lub Until. Warunek ten zazwyczaj umieszczany jest zaraz za słowem Do, ale możliwe jest też użycie go za słowem Loop. Różnica jest taka, że w tym drugim przypadku jest on sprawdzany dopiero po pierwszym przejściu przez instrukcje znajdujące się między liniami kodu Do a Loop. Jeżeli mamy wersję z While to instrukcje zawarte między Do i Loop będą powtarza- ne tak długo jak długo warunek za słowem While ma wartość True. W momencie, gdy ten warunek otrzyma wartość False — nastąpi skok do linii kodu za słowem Loop: ... instrukcje ... Do While warunek Loop Jeżeli mamy wersję z Until to instrukcje zawarte między Do i Loop będą powtarza- ne tak długo jak długo warunek za słowem Until ma wartość False. W momencie, gdy ten warunek otrzyma wartość True — nastąpi skok do linii kodu za słowem Loop: Do Until warunek Loop ... instrukcje ... Na zakończenie Nasz spacer po makrach excelowych dobiega już końca… Przykłady można mnożyć w nieskończoność, a i tak nie wyczerpią one wszystkich możliwości programu. Zabawa z programowaniem w excelowym VBA wciąga, pozwala poczuć piękno i niesłychaną wszechstronność tego programu… Wiele pomysłów można spotkać w Internecie, a to, czego nie ma ani w książkach ani w sieci można odkryć metodą własnych prób. Zdobyte tą drogą doświadczenie stanowi najcenniejszy podręcznik, a Excel jest dobry prawie na wszystko...! 34
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Basic dla Excela w przykładach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: