Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 004486 22927823 na godz. na dobę w sumie
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# - książka
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# - książka
Autor: Liczba stron: 600
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3825-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c# - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Programuj w C# i odkryj możliwości Visual Studio 2017!

Microsoft Visual Studio to znakomite środowisko programistyczne, w którym bardzo wydajnie, a przy tym z przyjemnością, można projektować i testować aplikacje desktopowe, mobilne i webowe w kilku językach programowania, z wykorzystaniem bogatego zbioru bibliotek oraz interesujących dodatków dostępnych w usłudze NuGet, wydatnie skracających czas pracy. Jeśli chcesz poznać możliwości tego pakietu dla języka C# i nauczyć się tworzyć kompletne, dobrze przemyślane i doskonale działające aplikacje, nie zwlekaj, tylko czym prędzej sięgnij po tę książkę.

Pomoże Ci ona zorientować się, jakie techniki oraz jakie wzorce projektowe będą najlepsze dla Twoich projektów aplikacji desktopowych Windows Presentation Foundation (WPF). Krok po kroku przejdziesz przez proces ich tworzenia z wykorzystaniem narzędzi na różnym poziomie zaawansowania. Poznasz kontrolki WPFi wzorzec architektoniczny MVVM (model - widok - model widoku). Opanujesz język XAML służący do opisu graficznego interfejsu użytkownika w WPF, a w szczególności style, transformacje i animacje, a także szablony kontrolek, czy szablony danych. W tej książce jest również miejsce na zagadnienia związane z wykorzystaniem shaderów tj. prostych programów napisanych w języku HLSL, które umożliwiają kontrolowanie tego, jak kontrolki są rysowane przez karty graficzne oraz na omówienie przykładu, w którym aplikacja pobiera dane z prywatnej chmury w postaci usługi REST działającej na serwerze. A gdy poznasz już wszystkie przykłady i zrobisz zaproponowany na ich końcach zadania, ze zdumieniem stwierdzisz, że umiesz zbudować porządną aplikację desktopową WPF!

Twórz fantastyczne aplikacje z Visual Studio i C# w WPF!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Opieka redakcyjna: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/vs17za Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-3825-8 Copyright © Helion 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp ............................................................................................................... 15 Część I. Projektowanie aplikacji WPF sterowanych zdarzeniami ............................. 17 Rozdział 1. Szybki start. Pierwsza aplikacja WPF .................................................. 19 Wzorzec widoku autonomicznego ......................................................................................... 19 Tworzenie projektu .................................................................................................................. 20 Projektowanie interfejsu .......................................................................................................... 21 Kilka uwag na temat kodu XAML opisującego interfejs okna ........................................... 25 Zdarzenia ................................................................................................................................... 26 Własności ................................................................................................................................... 32 Zapisywanie i odtwarzanie stanu aplikacji ............................................................................ 33 Zadania ....................................................................................................................................... 37 Rozdział 2. Notatnik. Przegląd komponentów WPF .............................................. 39 Projektowanie interfejsu aplikacji i menu główne ............................................................... 39 Tworzenie projektu aplikacji i jej interfejsu .................................................................. 40 Zmiana nazwy okna .......................................................................................................... 42 Zmiana ikony okna i aplikacji ......................................................................................... 42 Zgodność projektu z wersjami platformy .NET ............................................................ 43 Pasek stanu ......................................................................................................................... 43 Menu główne aplikacji ...................................................................................................... 44 Okna dialogowe i pliki tekstowe ............................................................................................. 45 Wybór pliku za pomocą okna dialogowego .................................................................. 46 Zapisywanie tekstu do pliku ............................................................................................ 49 Potwierdzenie zamknięcia aplikacji ................................................................................ 50 Czyszczenie zawartości pola tekstowego ....................................................................... 54 Menu Edycja .............................................................................................................................. 55 Poleć książkęKup książkę 6 Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# Menu Widok ............................................................................................................................. 56 Pozycje menu z możliwością zaznaczania ..................................................................... 56 Kolor tła. Współpraca z obiektami Windows Forms ................................................... 58 Czcionki .............................................................................................................................. 61 Drukowanie ............................................................................................................................... 65 Obsługa klawiszy skrótów ....................................................................................................... 67 Ikony menu ............................................................................................................................... 68 Pasek narzędzi ........................................................................................................................... 71 Wstążka ...................................................................................................................................... 73 Menu aplikacji ................................................................................................................... 73 Pasek szybkiego dostępu .................................................................................................. 76 Zakładki .............................................................................................................................. 77 Lokalizacja ................................................................................................................................. 80 Zadania ....................................................................................................................................... 84 Rozdział 3. Zdarzenia trasowane (routed events) i polecenia trasowane (routed commands) .......................................................... 87 Pojedyncza kontrolka ............................................................................................................... 87 Zagnieżdżanie przycisków ....................................................................................................... 89 Kontrola przepływu zdarzeń trasowanych ............................................................................ 90 Przerwanie serii ......................................................................................................................... 92 Bulgotanie (bubbling) i tunelowanie (tunneling) ................................................................ 93 Dynamiczne tworzenie przycisków zagnieżdżonych .......................................................... 94 Polecenia trasowane ................................................................................................................. 95 Rozdział 4. Przeciągnij i upuść (drag drop) ...................................................... 103 Interfejs przykładowej aplikacji ............................................................................................ 104 Rozszerzanie kontrolki ListBox ............................................................................................ 105 Inicjacja procesu przeciągania i przenoszone dane ........................................................... 107 Akceptacja upuszczenia elementu ........................................................................................ 109 Reakcja na upuszczenie elementu ........................................................................................ 110 Przenoszenie elementów między aplikacjami .................................................................... 111 Opóźnione inicjowanie procesu przenoszenia ................................................................... 114 Przenoszenie wielu elementów ............................................................................................. 115 Zadania ..................................................................................................................................... 118 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 Rozdział 5. Choinka. Zabawa w WPF .................................................................. 119 Okno o dowolnym kształcie .................................................................................................. 119 Przesuwanie okna ................................................................................................................... 121 Zamykanie okna ...................................................................................................................... 122 Splash screen ........................................................................................................................... 124 Ikony w obszarze powiadamiania ........................................................................................ 125 Odtwarzanie pliku dźwiękowego ......................................................................................... 128 Zadania ..................................................................................................................................... 129 Rozdział 6. Gra Reversi. Model i widok ............................................................... 131 Model — silnik gry ................................................................................................................. 132 Stan planszy ...................................................................................................................... 133 Konstruktor klasy ............................................................................................................ 134 Implementacja zasad gry ................................................................................................ 134 Obliczanie liczb pól zajętych przez graczy ................................................................... 137 Testy jednostkowe .................................................................................................................. 138 Widok ....................................................................................................................................... 142 Graficzna prezentacja planszy ....................................................................................... 142 Interakcja z użytkownikiem ........................................................................................... 146 Historia ruchów ............................................................................................................... 147 Wykrywanie szczególnych sytuacji w grze .......................................................................... 148 Komputer gra w Reversi ........................................................................................................ 153 Rozbudowa silnika .......................................................................................................... 153 Jak znaleźć najlepszy ruch? ............................................................................................ 154 Gra z komputerem .......................................................................................................... 160 Menu ........................................................................................................................................ 161 Zadania ..................................................................................................................................... 164 Zadania zaawansowane .......................................................................................................... 164 Rozdział 7. Separacja modułów ......................................................................... 167 Kontrolka prezentująca planszę ............................................................................................ 168 Interfejs to kontrakt ................................................................................................................ 178 Biblioteka ................................................................................................................................. 180 Zadania ..................................................................................................................................... 182 Rozdział 8. Przechowywanie danych w plikach XML ............................................ 183 Podstawy języka XML ............................................................................................................ 183 Deklaracja ......................................................................................................................... 183 Elementy ........................................................................................................................... 184 Poleć książkęKup książkę 8 Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# Atrybuty ............................................................................................................................ 184 Komentarze ...................................................................................................................... 184 LINQ to XML .......................................................................................................................... 185 Tworzenie pliku XML za pomocą klas XDocument i XElement ............................. 185 Pobieranie wartości z elementów o znanej pozycji w drzewie .................................. 188 Odwzorowanie struktury pliku XML w kontrolce TreeView ................................... 190 Zapisywanie danych do obiektów. Kursy walut NBP ................................................ 193 Zapisywanie danych z kolekcji do pliku XML ............................................................ 196 Zadania ..................................................................................................................................... 197 Rozdział 9. Multimedia .................................................................................... 199 Odtwarzanie wideo ................................................................................................................. 199 Synteza mowy .......................................................................................................................... 203 Zadanie ..................................................................................................................................... 205 Część II. XAML .................................................................................................. 207 Rozdział 10. Budowanie złożonych kontrolek ..................................................... 209 Konfiguracja przycisku w podoknie Properties ................................................................. 209 Pędzle ........................................................................................................................................ 213 Formatowanie tekstu na przycisku ...................................................................................... 216 Kontrola ułożenia elementów w pojemniku ....................................................................... 218 Rozdział 11. Style ............................................................................................ 221 Siatka i wiele kontrolek .......................................................................................................... 221 Zasoby okna ............................................................................................................................. 224 Style ........................................................................................................................................... 225 Wyzwalacze ............................................................................................................................. 227 Zasoby aplikacji ....................................................................................................................... 228 Rozdział 12. Transformacje i animacje ............................................................... 233 Transformacje kompozycji i renderowania ........................................................................ 233 Uruchamianie transformacji w wyzwalaczu stylu .............................................................. 239 Animacje .................................................................................................................................. 240 Animacja w stylu ..................................................................................................................... 242 Funkcje w animacji ................................................................................................................. 243 Animacja koloru ..................................................................................................................... 245 Poleć książkęKup książkę Spis treści 9 Rozdział 13. Szablony kontrolek ....................................................................... 247 Rozdział 14. Projektowanie własnych kontrolek ................................................. 251 User Control ............................................................................................................................ 251 Custom Control ...................................................................................................................... 253 Rozdział 15. Przegląd pojemników WPF ............................................................ 257 Pojemniki (Layout Containers) ............................................................................................ 257 Kontrolki ułożenia (Layout Controls) ................................................................................. 263 Projektowanie własnego pojemnika .................................................................................... 267 Listy (Items Controls) ............................................................................................................ 269 Szablony ............................................................................................................................ 270 Zestaw przydatnych list .................................................................................................. 273 Zadania ..................................................................................................................................... 279 Część III. MVVM ................................................................................................ 281 Rozdział 16. Wzorzec MVVM .............................................................................. 283 Model ........................................................................................................................................ 284 Widok ....................................................................................................................................... 284 Model widoku ......................................................................................................................... 285 Rozdział 17. Implementacja modelu i modelu widoku ........................................ 287 Model ........................................................................................................................................ 287 Warstwa dostępu do danych ................................................................................................. 288 Model widoku ......................................................................................................................... 289 Alternatywne rozwiązania ..................................................................................................... 292 Ratujemy widok ...................................................................................................................... 294 Zadania ..................................................................................................................................... 295 Rozdział 18. Wiązanie danych (data binding) ..................................................... 297 Instancja modelu widoku i kontekst danych ...................................................................... 297 Alternatywne rozwiązanie ..................................................................................................... 298 Wiązanie pozycji suwaków i koloru prostokąta ................................................................. 299 Zmiany w code-behind .......................................................................................................... 300 Implementacja interfejsu INotifyPropertyChanged .......................................................... 301 Powiadomienia w alternatywnych modelach widoku ....................................................... 305 Interfejs INotifyDataErrorInfo ............................................................................................. 310 Klasa ObservedObject ............................................................................................................ 311 Poleć książkęKup książkę 10 Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# Rozdział 19. Konwersja danych w wiązaniu ........................................................ 313 Prosta konwersja typów ......................................................................................................... 313 Konwersja klas Color i SolidColorBrush ............................................................................. 315 Multibinding ........................................................................................................................... 317 Wiązanie między kontrolkami .............................................................................................. 318 Konwersje „wbudowane” ...................................................................................................... 321 Zadania ..................................................................................................................................... 321 Rozdział 20. Polecenia (commands) ................................................................... 323 Interfejs ICommand ............................................................................................................... 323 Przycisk uruchamiający polecenie ........................................................................................ 324 Sprawdzanie, czy wykonanie polecenia jest możliwe ........................................................ 327 Resetowanie stanu suwaków po naciśnięciu klawisza ....................................................... 328 Klasa RelayCommand ............................................................................................................ 329 Zdarzenia a polecenia ............................................................................................................. 331 Zamykanie okna ...................................................................................................................... 334 Zadanie ..................................................................................................................................... 335 Rozdział 21. Zachowania, własności zależności i własności doczepione ................ 337 Zachowania (behaviors) ........................................................................................................ 337 Własność zależności (dependency property) ...................................................................... 339 Własność doczepiona (attached property) i zachowanie doczepione (attached behavior) ................................................................................................................. 343 Zadania ..................................................................................................................................... 345 Rozdział 22. Testy jednostkowe ........................................................................ 347 Testy jednostkowe w Visual Studio 2015 i 2017 ................................................................. 348 Uruchamianie testów ............................................................................................................. 350 Testy wielokrotne ................................................................................................................... 352 Dostęp do prywatnych pól testowanej klasy ....................................................................... 353 Atrapy obiektów (mock objects) .......................................................................................... 355 Testowanie konwerterów ...................................................................................................... 359 Testowanie wyjątków ............................................................................................................. 360 Rozdział 23. Powtórzenie ................................................................................. 363 Model ........................................................................................................................................ 363 Widok ....................................................................................................................................... 364 Model widoku ......................................................................................................................... 366 Wiązanie .................................................................................................................................. 367 Poleć książkęKup książkę Spis treści 11 Konwerter ................................................................................................................................ 368 Wzorzec MVVM .................................................................................................................... 370 Zadania ..................................................................................................................................... 371 Część III. MVVM w przykładach .......................................................................... 373 Rozdział 24. Okna dialogowe w MVVM ............................................................... 375 Klasa bazowa okna dialogowego .......................................................................................... 375 Polecenia wykonywane przed wyświetleniem i po wyświetleniu okna dialogowego ................................................................................... 378 Okno dialogowe MessageBox ............................................................................................... 382 Warunkowe wyświetlenie okna dialogowego ..................................................................... 385 Okna dialogowe wyboru pliku .............................................................................................. 387 Łańcuch okien dialogowych .................................................................................................. 391 Okna dialogowe z dowolną zawartością .............................................................................. 393 Zadania ..................................................................................................................................... 402 Rozdział 25. Kontrolki w kontekście MVVM ........................................................ 403 Kontrolka MVVM .................................................................................................................. 403 Kontrolka prawie MVVM ..................................................................................................... 409 Kontrolka FileBrowse ............................................................................................................. 412 Kontrolka FontDialogBox ..................................................................................................... 416 Zadania ..................................................................................................................................... 423 Rozdział 26. Notatnik w MVVM ......................................................................... 425 Widok ....................................................................................................................................... 426 Model ........................................................................................................................................ 428 Model widoku ......................................................................................................................... 430 Zmiana rozmiaru czcionki rolką myszy .............................................................................. 432 Polecenia .................................................................................................................................. 434 Wybór czcionki ....................................................................................................................... 437 Drukowanie ............................................................................................................................. 441 Zawijanie wierszy i inne ustawienia ..................................................................................... 442 Edycja ....................................................................................................................................... 444 Historia zmian ......................................................................................................................... 450 Klawisze skrótów .................................................................................................................... 453 Zadania ..................................................................................................................................... 455 Poleć książkęKup książkę 12 Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# Rozdział 27. Grafika w WPF ............................................................................... 457 Kształty. Zegar ......................................................................................................................... 457 Model widoku .................................................................................................................. 458 Widok — zegar cyfrowy ................................................................................................. 460 Wykrycie trybu projektowania ...................................................................................... 461 Widok — zegar analogowy ............................................................................................ 461 Zmiana kształtu okna ..................................................................................................... 465 Efekty ........................................................................................................................................ 469 Cień ................................................................................................................................... 469 Potok renderowania ........................................................................................................ 473 Własny efekt ..................................................................................................................... 474 Kompilacja z pakietem Microsoft.HLSL.CSharpVB .................................................. 485 Grafika per pixel ..................................................................................................................... 488 Zadania ..................................................................................................................................... 492 Rozdział 28. Kolekcje w MVVM .......................................................................... 495 Model ........................................................................................................................................ 495 Operacje CRUD ...................................................................................................................... 499 Przechowywanie danych w pliku XML ............................................................................... 499 Model widoku zadania ........................................................................................................... 501 Kolekcja w modelu widoku ................................................................................................... 505 Zadania ..................................................................................................................................... 507 Rozdział 29. Szablony danych ........................................................................... 509 Prezentacja kolekcji w widoku .............................................................................................. 509 Style elementów kontrolki ListBox ...................................................................................... 511 Konwertery .............................................................................................................................. 513 Zapisywanie danych przy zamknięciu okna ....................................................................... 517 Modyfikacje kolekcji .............................................................................................................. 519 Polecenia CRUD ..................................................................................................................... 526 Sortowanie ............................................................................................................................... 527 Użycie okien dialogowych ..................................................................................................... 529 Zadania ..................................................................................................................................... 534 Rozdział 30. Usługa REST .................................................................................. 535 Protokół HTTP ....................................................................................................................... 535 Dlaczego usługi REST? ........................................................................................................... 536 Tworzenie usługi REST .......................................................................................................... 537 Rejestrowanie zdarzeń .................................................................................................... 537 Model ................................................................................................................................ 539 Poleć książkęKup książkę Spis treści 13 Kontroler. Metody GET ................................................................................................. 542 Wybór formatu zwracanych danych ............................................................................ 546 Kontroler. Szablon adresu api/{controller}/{action}/{id} .......................................... 548 Korzystanie z metod GET usługi REST ............................................................................... 550 Metody POST .......................................................................................................................... 552 Metoda DELETE ..................................................................................................................... 554 Zadania ..................................................................................................................................... 558 Dodatek A. LINQ ............................................................................................... 559 Operatory LINQ ..................................................................................................................... 560 Pobieranie danych (filtrowanie i sortowanie) .................................................................... 562 Analiza pobranych danych .................................................................................................... 563 Wybór elementu ..................................................................................................................... 563 Weryfikowanie danych .......................................................................................................... 563 Prezentacja w grupach ........................................................................................................... 564 Łączenie zbiorów danych ...................................................................................................... 564 Łączenie danych z różnych źródeł (operator join) ............................................................ 565 Możliwość modyfikacji danych źródła ................................................................................ 566 Dodatek B. Pakiety NuGet ................................................................................ 569 Instalacja nuget.exe ................................................................................................................ 570 Tworzenie pakietu z projektu biblioteki klas ...................................................................... 571 Publikacja pakietu ................................................................................................................... 572 Test pakietu ............................................................................................................................. 574 Zależności między pakietami ................................................................................................ 574 Tworzenie pakietu z zestawem bibliotek ............................................................................. 575 Pakiet dla wielu platform ....................................................................................................... 576 Dodatek C. Kowariancja i kontrawariancja typów parametrycznych ..................... 579 Skorowidz ...................................................................................................... 585 Poleć książkęKup książkę 14 Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# Poleć książkęKup książkę Rozdział 16. Wzorzec MVVM Część trzecia książki jest poświęcona przedstawieniu wzorca MVVM. To bardzo ważny wzorzec stosowany nie tylko w aplikacjach opartych na WPF, ale również w tzw. aplikacjach uniwersalnych (ang. Universal Windows Platform — UWP), a wcześniej także w projektach Silverlight. Jako przykładu użyjemy prostej aplikacji KoloryWPF opisanej w rozdziale 1. W tej części będziemy ją stopniowo zmieniać w projekt zgodny ze wzorcem MVVM. Dzięki temu poznamy nie tylko sam wzorzec, ale również wspierające go technologie zawarte w WPF. W kolejnej części wykorzystamy zdobytą w ten sposób wiedzę w kilku przykłado- wych projektach. Aplikacja we wzorcu MVVM składa się z trzech warstw: modelu, modelu widoku i wi- doku (rysunek 16.1). W najprostszym przypadku, takim jak w aplikacji KolorWPF, po- szczególne warstwy mogą się składać tylko z jednej klasy, ale zwykle jest ich oczywiście więcej. RYSUNEK 16.1. Warstwy aplikacji we wzorcu MVVM (z lewej polska, a z prawej angielska terminologia) Poleć książkęKup książkę 284 Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# Model Funkcja warstwy modelu jest najbardziej intuicyjna — odpowiada funkcjom modeli w in- nych wzorcach projektowych, chociażby w klasycznej dwuwarstwowej architekturze model-widok lub we wzorcach MVC i MVP. Model przechowuje dane stanowiące stan systemu, do którego należy. To oznacza, że musi zawierać definicje typów, które będą mogły te dane przechowywać. Powinien także zawierać logikę, która będzie tych danych dotyczyła. Całość nie powinna zależeć od technologii specyficznych dla jakiejś konkretnej platformy lub technologii. Powinna być w pełni przenaszalna. Najlepiej, gdyby jedyną używaną w nich przestrzenią nazw była przestrzeń System1. Klasy modelu nie mogą, i to jest bardzo ważne, znać żadnych szczegółów dotyczących wyższych warstw projektu — nie powinny w żaden sposób od nich zależeć. Model po- winien być całkowicie autonomiczny. To m.in. stwarza bardzo dogodne warunki do jego testowania. Kluczowy w projektowaniu warstwy modelu, tak jak generalnie w programowaniu obiek- towym, jest podział odpowiedzialności — należy jasno ustalić, za co odpowiedzialne są poszczególne klasy lub zbiory klas. Część odpowiedzialności może, a nawet powinna, być wydzielona do osobnych modułów w warstwie modelu. Na przykład za trwały zapis danych można uczynić odpowiedzialny osobny moduł dostępu do danych (ang. data access layer — DAL), który może być statyczną klasą narzędziową przyjmującą instancje klas domenowych i zapisującą ich stan. Podobnie logika modelu może być wydzielona do osob- nego modułu tzw. logiki biznesowej (ang. buissness logic layer — BLL), która operuje na in- stancjach klas modelu. Widok Widok jest odpowiedzialny za kontakt z użytkownikiem. W WPF, a także w aplikacjach UWP, widokiem jest kod XAML opisujący graficzny interfejs użytkownika (ang. graphical user interface — GUI). Z widokiem związana jest klasa okna, w której w pierwszej części książki bez oporu umieszczaliśmy metody zdarzeniowe. Tworzy ona tzw. kod zaplecza widoku, czyli code-behind. Zgodnie z zaleceniami wzorca MVVM kod ten powinien być 1 Dobrym pomysłem jest tworzenie tej warstwy w metodologii projektowania domenowego (ang. domain-driven design — DDD). W wielkim uproszczeniu oznacza to, że projektujemy zbiór klas składających się na model razem z ekspertem w dziedzinie, której program ma dotyczyć. Często jest to klient lub osoba przez niego wskazana. Wówczas należy uważnie słuchać słownictwa, jakiego ów ekspert używa, bo często stosowane przez niego rzeczowniki są dobrymi kandydatami na nazwy podstawowych klas modelu. Z kolei czasowniki towarzyszące tym rzeczownikom będą prawdopodobnie nazwami kluczowych metod. Przy czym w DDD nie chodzi tylko o wybieranie nazw klas i metod, ale przede wszystkim o ich zawartość i wyznaczenie relacji między klasami. Ma ona odzwierciedlać relacje pojawiające się w języku używanym przez eksperta. To oczywiście trywializacja, ale dobrze oddaje ideę DDD. Poleć książkęKup książkę Rozdział 16. (cid:139) Wzorzec MVVM 285 ograniczony do minimum, a najlepiej, żeby go w ogóle nie było. W tym sensie wzorzec MVVM całkowicie odwraca wzorzec widoku autonomicznego. Głównym powodem uni- kania kodu C# w warstwie widoku, a przynajmniej w klasie okna, jest to, że kod ten, jako silnie związany z kontrolkami, jest nieprzenaszalny, a przy tym też trudny do przetestowa- nia. Ponadto zanurzenie logiki prezentacyjnej w widoku znacząco utrudnia współpracę między projektantami interfejsu tworzącymi widok a programistami odpowiedzialnymi za niższe warstwy aplikacji. Zmniejsza też elastyczność projektu, utrudniając tym samym jego zmiany. Model widoku Model widoku jest abstrakcją widoku. Jeżeli możemy sobie wyobrazić kilka wariantów graficznego interfejsu użytkownika naszej aplikacji, dla różnych użytkowników, środowisk i platform, to model widoku w tych wszystkich przypadkach powinien pozostawać taki sam. Analogicznie możemy sobie wyobrazić różne stoły, różnej wielkości i o różnych kształtach, z trzema lub czterema nogami, nie zmienia to jednak definicji stołu jako miejsca, przy którym można usiąść i coś na nim położyć. Podobnie wiele może być pro- jektów widoku. Ale model widoku musi być jak definicja stołu, jego zapisana idea — powinien być jak najprostszy, lecz kompletny. Powinien wobec tego zawierać tylko elementy konieczne do określenia, do czego mają być użyte widoki. Warto podjąć wysiłek, żeby doprowadzić kod modelu widoku do jak najwyższego poziomu abstrakcji. Z tych górnolotnych rozważań wynika, że najlepszym sprawdzianem poprawności modelu wi- doku są zmiany wprowadzane w widoku. Tych w trakcie rozwijania projektu zwykle nie brakuje. Jeżeli model widoku jest dobrze zaprojektowany, takie zmiany widoku powinny się obyć bez jego modyfikacji. Pamiętaj jednak, że (cid:650) jak wiele dobrych praktyk w infor- matyce (cid:650) jest to raczej cel, do którego dążymy, niż twarde wymaganie, stawiane osobie projektującej model widoku. Funkcją modelu widoku jest udostępnienie widokowi instancji klas z warstwy modelu (na rysunku 2.1 odpowiada to ruchowi do góry) oraz zmienianie stanu tych instancji w wyniku działań użytkownika wykrytych w warstwie widoku (ruch w dół). W tym dru- gim przypadku model widoku odpowiedzialny jest m.in. za weryfikację przekazywanych danych. Model widoku odgrywa więc rolę pośrednika między warstwami modelu i wi- doku, a jednocześnie adaptera dla przekazywanych danych. Owo pośredniczenie najczęściej odbywa się w taki sposób, że obiekty modelu są prywatnymi polami modelu widoku. Mo- del widoku udostępnia je lub ich części w swoich własnościach, jest wobec tego świadomy warstwy modelu, nie powinien być natomiast świadomy warstwy widoku (cid:650) to widok powinien być świadomy modelu widoku. Połączenie między modelem widoku a wido- kiem jest zwykle bardzo „luźne”. Oparte jest nie na odwołaniach w kodzie C#, lecz na wiązaniach danych umieszczonych w kodzie XAML. To luźne wiązanie (ang. binding) wspomaga niezależną pracę nad widokiem i modelem widoku i znakomicie ułatwia wpro- wadzanie zmian w poszczególnych warstwach, z całkowitym ich przebudowaniem włącznie. Poleć książkęKup książkę 286 Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# Ta druga zaleta jest szczególnie warta docenienia, choć jest ona w większym lub mniejszym stopniu zaletą wszystkich wzorców z wyraźnie rozdzielonymi warstwami (modułami). W modelu widoku zapisana jest cała logika prezentacyjna określająca procedury kon- taktu z użytkownikiem z uwzględnieniem weryfikacji danych. Mimo tego pozostaje łatwa do testowania, nie ma w niej bowiem odwołań do kontrolek ani założonej bezpośredniej interakcji z użytkownikiem. Doskonale zdaję sobie sprawę, że dla osób, które nie miały jeszcze kontaktu ze wzorcem MVVM albo chociażby z MVP lub MVC, większość powyższych zdań o modelu widoku jest trudna do zrozumienia. Zadaniem kolejnych rozdziałów z tej części książki będzie wyjaśnienie tego na konkretnym przykładzie. Po prze- czytaniu dalszych rozdziałów warto wrócić do niniejszego i przeczytać go jesz- cze raz, w całości lub przynajmniej w części dotyczącej modelu widoku. To po- winno pomóc poukładać sobie w głowie wiedzę o MVVM. W przypadku aplikacji KoloryWPF modelem może być prosta klasa opisująca kolor, za- wierająca tylko trzy lub cztery składowe typu byte. Będzie to klasa w stylu POCO (z ang. plain old CLR object). Jej jedynym zadaniem będzie przechowywanie danych, bez żadnej rozbudowanej logiki, dla której w tym projekcie nie ma po prostu zapotrzebowania. Odpowiedzialność za zapis stanu modelu pozostawimy osobnej klasie statycznej rów- nież należącej do warstwy modelu. Prostota naszej aplikacji spowoduje, że model wido- ku będzie z początku równie prosty i w istocie bardzo podobny do samego modelu. Z czasem dodamy do niego elementy charakterystyczne dla klas modelu widoku, m.in. polecenia i mechanizm powiadomień. A ponieważ podstawowym celem aplikacji jest możliwość kontrolowania trzech składowych koloru, model widoku musi udostępniać własności reprezentujące te składowe. Oprócz tego wyposażymy go w metodę, którą potem przekształcimy w tzw. polecenie, umożliwiające zapis stanu aplikacji (czyli de facto stanu modelu). To nie jest oczywiście jedyna architektura, jaką można sobie wyobrazić dla tej aplikacji. Dobrym modelem mogłaby być przecież klasa Properties.Settings utworzona przez Visual Studio w momencie określania ustawień aplikacji. Przy takim założeniu naszym jedynym zadaniem pozostaje napisanie modelu widoku, który tę klasę udostępniłby wi- dokowi. Można również rozważyć klasę System.Windows.Media.Color jako klasę mode- lu, ale nie uważam, żeby korzystanie z klas przeznaczonych do budowania interfejsu było dobrym pomysłem na tworzenie modelu. Dlatego pozostaniemy przy rozwiązaniu „kanonicznym”, lecz pamiętając, że wzorzec MVVM pozwala na pewne wariacje (por. projekt ZegarWPF z rozdziału 28.). Ostrzegałem już, że aplikacja, którą od tego momentu będziemy przebudowywać, jest bardzo prosta, w kontekście uczenia się wzorca MVVM to jednak moim zdaniem zaleta. Brak szczegółów związanych z bardziej skomplikowanym projektem pozwoli czytelnikowi łatwiej dostrzec istotę wzorca. Poleć książkęKup książkę Skorowidz A akcja Execute, 377 analiza pobranych danych, 563 animacja DoubleAnimation, 241, 245 animacje, 123, 240 funkcje, 243 kolorów, 245 w stylu, 242 aplikacje sterowane zdarzeniami, 17 argument sender, 79 arkusze stylów CSS, 221 atrapy obiektów, mock objects, 355 atrybut, 184 Angle, 234 Background, 226 CallerMemberNameAttribute, 303 Click, 46 Closing, 53 Command, 325 ContentProperty, 393 CornerRadius, 266 Duration, 241 Fill, 32 FontSize, 216 Foreground, 226 Header, 45 Height, 23 HorizontalAlignment, 23 Icon, 70 InputGestureText, 44 IsCancel, 396 IsCheckable, 56 IsDefault, 396 KeyDown, 32 LoadedBehavior, 199 Margin, 23 Name, 26 Orientation, 258 PreviewMouseLeftButtonDown, 107 RelativeSource, 325 RepeatBehavior, 241 Storyboard.TargetProperty, 241 StringFormat, 321, 460 Style, 226 TargetType, 226 TextChanged, 51 Title, 42 ValueChanged, 27 VerticalAlignment, 23 Width, 23 x:Class, 25 xmlns, 25 AV, autonomous view, 19 B biblioteka Microsoft.Expression.Interaction.dll, 332, 337, 467, 518 System.Drawing.dll, 73, 125 System.Speech.dll, 203 System.Windows.Controls.Ribbon.dll, 73 System.Windows.Form, 59, 73s.dll, 125 System.Windows.Interactivity.dll, 332, 337, 432, 467, 518 Windows Forms, 58 biblioteki .NET, 59 DLL, 180 przenośne PCL, 295 Blend for Visual Studio 2017, 216 Poleć książkęKup książkę 586 Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# BLL, buissness logic layer, 284 bulgotanie, bubbling, 93, 101 C Choinka, 119 cień, 469 obrót, 472 code-behind, 27, 46, 284, 300, 301 kontrolki, 409, 413 CRUD, create, read, update, delete, 499 CSS, cascading style sheets, 221 czcionka, 61, 276, 277 konfiguracja, 63 wygląd, 439 zmiana rozmiaru, 432 zmienianie, 65 D DAL, data access layer, 284, 288 data binding, 297 debugowanie, 28 definiowanie stylu, 225 typów inwariantnych, 579 wartości doczepionej, 397 własności, 33 zachowania, 338 zachowania doczepionego, 343 deklaracja, 183 deserializator, 551 dodawanie biblioteki do referencji, 181 dostęp do danych, 284 do pól prywatnych, 353 drag drop, 103 drukowanie, 65, 441 DRY, Don’t Repeat Yourself, 54, 221 drzewo kontrolek XAML, 28, 29 TreeView, 269 węzłów, 190 XML, 191 DTO, Data Transfer Object, 289 dynamiczne tworzenie planszy, 144 przycisków, 94 dyrektywa using, 46 dźwięk, 128, 204 E edycja kolekcji, 519 tekstu, 444 ustawień aplikacji, 34 edytor kodu XAML, 21 efekt cienia, 469 efekty własne, 474 ekran powitalny, 124 element, 184 applicationSettings, 34, 37 Bold, 217 Button, 213 CustomContentDialogBox, 417 DoubleAnimation, 241 Ellipse, 461 EventTrigger, 332 główny, 189 GradientStop, 214 Grid, 23, 221, 251 GridSplitter, 104 InvokeCommandAction, 332 LinearGradientBrush, 224 ListBox, 104 MediaElement, 199 MenuItem, 44 MessageDialogBox, 385, 391, 531 Rectangle, 21 Ribbon, 73 ScrollViewer, 433 Separator, 44 Setter, 226, 239 SimpleMessageDialogBox, 377, 529 Slider, 21 StatusBarItem, 44 System.Runtime.PropertyInfo, 399 TextBlock, 106, 216 TextBox, 40, 47 ToolBar, 71 UserControl, 251 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 587 userSettings, 34 Window, 25, 97 Window.Resources, 523 etykieta przycisku, 216 TextBlock, 271 grupowanie danych, 564 transformacji, 237 GUI kontrolki, 412 H F HLSL, High-level Shader Language, 474 HTTP, Hypertext Transfer Protocol, 535 filtrowanie, 562 focus, 28, 328, 344 format JSON, 546 XML, 546 formatowanie ścieżki pliku, 392 formaty zwracanych danych, 546 formularz, 521 funkcje w animacji, 243 wygładzania, 244 funkcjonalności pola edycyjnego, 433 G garbage collector, 31 gra Reversi, 131 granie z komputerem, 160 historia ruchów, 147 implementacja, 134 interakcja z użytkownikiem, 146 menu, 161 model, 132 obliczanie liczb pól, 137 prezentacja planszy, 142 rozbudowa silnika, 153 stan planszy, 133 testy jednostkowe, 139 tworzenie kontrolki, 168 widok, 142 wykrywanie sytuacji, 148 wyszukiwanie ruchu, 154 I ikona Brush Resources, 210 menu, 68 okna, 42 w zasobniku, 125 implementacja 305 modelu, 287 modelu widoku, 287 inicjator obiektu, 35 inicjowanie interfejsu ICommand, 323 interfejsu INotifyPropertyChanged, 301, koloru, 31 procesu przenoszenia, 107 instalacja nuget.exe, 570 instancja modelu widoku, 297 IntelliSense, 29 interfejs aplikacji, 21, 39, 178 ICommand, 95, 323 IComparable, 527 IDataErrorInfo, 310 IEnumerable , 560, 563 IMultiValueConverter, 317, 318 INotifyCollectionChanged, 505, 507, 509 INotifyDataErrorInfo, 310 INotifyPropertyChanged, 301, 305, 307, 377, 458, 502 gradient, 214 liniowy, 216 radialny, 214 graficzny interfejs użytkownika, GUI, 39, 284 grafika, 457 interfejsy silników gier planszowych, 179 interpolacja liniowa, 158 Poleć książkęKup książkę 588 Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# J K język HLSL, 474 XML, 183 katalog projektu, 21 kierunek cienia, 472 klasa BlurEffect, 469 BooleanToVisibilityConverter, 442 Brush, 299 Brushes, 273, 274 ByteToDoubleConverter, 314 Color, 287, 315 ColorConverter, 272 CommandDialogBox, 387 Control, 63, 253 CustomContentDialogBox, 397 DataObject, 108 DropShadowEffect, 469 File, 46 Fonts, 276 Graphics, 457 List , 527 MediaPlayer, 199 MessageBox, 386 MessageDialogBox, 385 ObjectDataProvider, 273 ObservedObject, 311 OpenFileDialog, 48 Panel, 257 Path, 46 PrintDialog, 65 RelayCommand, 329, 437, 517 Resources, 82 ReversiSilnik, 133 ShaderEffect, 476 Shape, 457 SolidColorBrush, 315 StackPanel, 218 TextBox, 450 UIElement, 233 WebApiConfig, 546 Window, 186 XDocument, 185, 187, 189 XmlTextReader, 188 klasy konwertera, 369 modelu, 284, 364, 429 modelu widoku, 366, 430, 459 okien dialogowych wyboru pliku, 388 potomne, 153 testów jednostkowych, 349 własnego efektu, 476 klawisze skrótów, 67, 453 kod zaplecza widoku, Patrz code-behind kolekcja obiektów RuntimePropertyInfo, 274 Triggers, 227 kolekcje modyfikacje, 519 prezentacja w widoku, 509 w modelu widoku, 505 w MVVM, 495 kolor tła, 58 kolory, 288 komentarz, 184 komórka, 222 kompilacja shadera, 475 warunkowa, 356 konfiguracja czcionki, 63 okna zapisu pliku, 49 pędzla, 211 przycisku, 209 konstruktor, 187 klasy, 134 kontekst danych, 297 wiązania widoku, 431 kontrawariancja typów parametrycznych, 579 kontrola przepływu zdarzeń trasowanych, 90 kontroler, 542, 543, 548 kontrolka, 87, Patrz także element Border, 266 Button, 203, 264 CheckBox, 91, 92 ComboBox, 203, 270 DatePicker, 524 FileBrowse, 412, 413, 415 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 589 FontDialogBox, 416, 439 kod widoku, 417 kontekst wiązania, 420 konwerter czcionki, 416 testowanie, 422 GridSplitter, 104 ItemsControl, 269 Label, 200 ListBox, 91, 100, 105, 147, 269, 511 MediaElement, 199 MenuItem, 56 MVVM, 403 Popup, 265 prawie MVVM, 409 ScrollViewer, 263 Slider, 22, 203 TextBlock, 44, 216, 264 TextBox, 46, 55 TreeView, 190, 192, 193 ViewBox, 264 kontrolki zmiana ułożenia, 234 niestandardowe, Custom Control, 249, 253 style, 225 szablony, 247 ułożenia, Layout Controls, 263 użytkownika, User Control, 249, 251 własne, 168, 251 WPF, 21, 39 wyzwalacze, 227 złożone, 209 konwersja typów, 313 wiele-do-jednego, 317 konwerter, 313, 368, 408, 513 AlternationConverter, 321 BooleanToVisibilityConverter, 321 BorderGapMaskConverter, 321 DataGridLengthConverter, 321 JournalEntryUnifiedViewConverter, 321 MenuScrollingVisibilityConverter, 321 ProgressBarBrushConverter, 321 ProgressBarHighlightConverter, 321 ZoomPercentageConverter, 321 konwertery czcionek, 401, 416 godzin, 463 koloru, 316 obliczające kąt, 484 kończenie gry, 152 kowariancja typów parametrycznych, 579 kształt kursora, 109 kształty, 457 kursy walut NBP, 193 L LINQ, Language Integrated Query, 185, 559 grupowanie danych, 564 łączenie zbiorów danych, 564 metody rozszerzające, 560 modyfikacja danych źródła, 566 operator join, 565 operatory, 560 pobieranie danych, 562 struktura zapytania, 562 weryfikowanie danych, 563 LINQ to DataSet, 567 LINQ to Entity, 567 LINQ to Objects, 560, 567 LINQ to XML, 185, 500 lista, 147 czcionek, 276 dekoracji tekstu, 278 grubości czcionki, 277 Items Controls, 269 kolorów, 275 ListBox, 90, 269 ListView, 269 rozwijana ComboBox, 203 style elementów, 511 zadań, 497 log, 538 logika biznesowa, 284 lokalizacja, 80 Ł łańcuch okien dialogowych, 391, 532 łączenie danych z różnych źródeł, 565 zbiorów danych, 564 Poleć książkęKup książkę 590 Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# M macierz transformacji, 238 mechanizm Live Unit Testing, 350 przeciągnij i upuść, 103 Reflection, 273 menu, 161 aplikacji, 73 Edycja, 55 główne, 44 Widok, 56 z ikonami, 71 metoda AddElementToNode, 190 Arrange, 267 CanExecute, 327 Close, 334 Convert, 318 ConvertBack, 315 createFlowDocument, 65 DELETE, 554 DependencyProperty.RegisterAttached, 343 Descendants, 190 DoDragDrop, 108 Element, 189 Equals, 555 Execute, 325 Executed, 100 GET, 542, 545, 549, 550 GetItemAt, 106 GetModel, 507 Load, 189 Measure, 267 MediaElement.Play, 199 MessageBox.Show, 385 Nodes, 189 PopulateTreeViewWithXmlFile, 190 POST, 552 PreviewExecuted, 100 PrintDialog.PrintDocument, 65 sliderR_ValueChanged, 29 Sort, 527, 528 TextBox.Redo, 450 TextBox.Undo, 450 Type.GetProperties, 274 Window.Close, 122 Window_Closed, 328 zdarzeniowa kliknięcia przycisku, 525 metody konwertujące priorytet zadania, 496 parsujące, 194 rozszerzające LINQ, 560 zdarzeniowe, 29, 55, 57 przerwanie sekwencji wywoływań, 92 model, 132, 284, 287, 363, 428, 495, 539 model widoku, 285, 289, 292, 293, 366, 430, 458, 501 alternatywny, 305 kolekcje, 505 pojedynczego zadania, 502 moduł, 167 dostępu do danych, 284 logiki biznesowej, 284 modyfikacja danych źródła, 566 kolekcji, 519 modyfikator ref, 59 mowa, 203 multibinding, 317, 524 multimedia, 199 MVVM, model-view-viewmodel, 16, 281, 370 kolekcje, 495 kontrolki, 403 model, 284, 363 model widoku, 285, 366 notatnik, 425 okna dialogowe, 375 struktura aplikacji, 370 warstwy aplikacji, 283 wiązanie danych, 297, 367 widok, 284, 364 mysza zmiana rozmiaru czcionki, 432 N naciśnięcie klawisza Escape, 32 nazwa okna, 42 Notatnik, 39 drukowanie, 65 ikona okna, 42 ikony menu, 68 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 591 klawisze skrótów, 67 lokalizacja, 80 menu Edycja, 55 menu główne, 44 menu Widok, 56 okna dialogowe, 45 pasek narzędzi, 71 pasek stanu, 43 projektowanie interfejsu, 39 wstążka, 73 Notatnik w MVVM, 425 drukowanie, 441 edycja, 444 funkcjonalności pola edycyjnego, 433 historia zmian tekstu, 450 klawisze skrótów, 453 kod widoku, 426 model, 428 model widoku, 430 polecenia, 434 ustawienia, 442 widok, 426 wybór czcionki, 437 zawijanie wierszy, 442 zmiana rozmiaru czcionki, 432 NuGet, 332, 474, 569 publikacja pakietu, 572 test pakietu, 574 tworzenie pakietu, 571 NuGet CLI, 570 O obiekt DataObject, 108, 115 FlowDocument, 65 RotateTransform, 234 typu WritableBitmap, 488 XDocument, 188 XElement, 188 obiekty typu odpowiedź, response, 535 odśmiecacz, 31 odtwarzacz MediaElement, 199 odtwarzanie dźwięku, 128, 204 wideo, 199 odwołanie do stylu, 230 okno New Project, 20 o dowolnym kształcie, 119 przesuwanie, 121 Window, 25 zamykanie, 122 okno dialogowe, 375, 529 elementy, 436 FontDialogBox, 437 klasa bazowa, 375 klasy, 388 łańcuch, 532 łańcuch wywołań, 391 MessageBox, 382 polecenia, 378 wartości doczepione, 397 warunkowe wyświetlanie, 385 wyboru pliku, 387 wybór czcionki, 64 wybór pliku, 46, 202 z dowolną zawartością, 393 z formularzem, 533 zapis pliku, 49 operacja DELETE, 536 GET, 536 POST, 536 PUT, 536 operacje CRUD, 499, 526, 536 protokołu HTTP, 544 operator join, 565 operatory LINQ, 560 otwieranie pliku, 390 System.Reflection.RuntimePropertyInfo, 274 P Windows Forms, 58 obrót, 234, 250, 472 odczyt atrybutu elementu, 189 pakiet dla wielu platform, 576 Microsoft.HLSL.CSharpVB, 485 Poleć książkęKup książkę 592 Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C# pakiet NuGet, 569 z zestawem bibliotek, 575 zależności, 574 parametr shadera, 477 parser XAML, 216 parsowanie ręczne pliku XML, 551 pasek narzędzi, 71 stanu, 43 szybkiego dostępu, 76 pędzel, 211, 213 Brush, 299 LinearGradientBrush, 214, 224 RadialGradientBrush, 214 pętla do..while, 136 pixel, 488 plansza, 133, 168 kolory, 172 rozmiar, 171 tworzenie, 170 zdarzenia, 174, 175 zmiana kolorów, 173 plik App.config, 34 MainWindow.xaml.cs, 47 Resources.pl.resx, 83 Settings.Designer.cs, 35 Settings.settings, 35 user.config, 37 pliki .csproj, 571 .ico, 42 .nuspec, 571–576 dźwiękowe, 128 tekstowe, 45 XML, 183 płótno Canvas, 261 pobieranie danych, 562 nazw kolorów, 274 pochylenie, 237 POCO, plain old CLR object, 286 podgląd okna, 21 podokno Live Property Explorer, 28 Live Visual Tree, 28 Properties, 21, 209 konfiguracja przycisku, 209 Solution Explorer, 34 Test Explorer, 350 Toolbox, 21 podpowiadanie kodu, 29 podwójna animacja DoubleAnimation, 241 pojemnik, 257, 267 Canvas, 219, 261 ComboBox, 203 DockPanel, 40, 143, 219, 257, 259 Grid, 23, 25, 40, 104, 219, 257 ListBox, 104 Layout Containers, 257 RelativePanel, 262 StackPanel, 218, 257, 275 UniformGrid, 260 WrapPanel, 258 pojemniki układanie kontrolek, 218 własne, 267 pole edycyjne, 449 TextBox, 203 opcji CheckBox, 90 tekstowe czyszczenie zawartości, 54 polecenia, 331, 434 CRUD, 526 paska narzędzi, 437 przed i po wyświetleniu komunikatu, 378 sprawdzanie wykonania, 327 trasowane, routed commands, 95 uruchamianie, 324 polecenie, command, 323 CommandBefore, 529 CommandCancel, 385 CommandNo, 385 CommandOK, 385 CommandYes, 385 Run IntelliTests, 349 Show, 377, 391, 529 położenie shaderów, 481 potok renderowania, 473 potwierdzenie zamknięcia aplikacji, 50 powiadomienia, 305 pozycja piksela, 491 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 593 prezentacja kolekcji, 509 priorytet zadania, 496 projektowanie biblioteki, 180 interfejsu, 21 interfejsu aplikacji, 39 kontrolki MVVM, 403 kod modelu, 404 kod modelu widoku, 405 kod XAML, 403 konwerter, 407 wiązanie, 407, 408 pojemnika, 267 prostokąt Rectangle, 21 protokół HTTP, 535 próbnik tekstury, 479 przechowywanie danych, 183, 499 składowych koloru, 287 stanu kolekcji, 500 przeciągnij i upuść, 103 akceptacja upuszczenia, 109 inicjacja procesu, 107 opóźniona, 114 przenoszenie elementów, 111, 115 upuszczenie elementu, 110 przestrzeń nazw, 26 przesuwanie okna, 121 przesyłanie referencji, 326 przycisk Button, 203 formatowanie etykiety, 216 uruchamiający polecenie, 324 przyciski transformacje, 233 zagnieżdżone, 89, 94 publikacja pakietu, 572 R Reflection, 273 reguła DRY, 221 rejestrowanie uruchomień metody, 91 zdarzeń, 537 renderowanie, 236, 473 resetowanie stanu suwaków, 328 REST, 535 rozmazanie, blur, 469 rozszerz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C#
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: