Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 010991 24121709 na godz. na dobę w sumie
Visual Studio .NET: .NET Framework. Czarna księga - książka
Visual Studio .NET: .NET Framework. Czarna księga - książka
Autor: , Liczba stron: 736
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-733-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual basic - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Poznaj .NET Framework - siłę platformy .NET

Niniejsza książka stanowi wprowadzenie do .NET Framework, złożonego i bardzo bogatego zestawu narzędzi służących do tworzenia aplikacji dla platformy .NET. Lektura tej książki sprawi, że poznasz główne elementy .NET Framework i nauczysz się tworzyć programy dla platformy .NET. Duża liczba przykładów - od tworzenia grafiki do obsługi baz danych - zilustrowanych wieloma linijkami kodu, ułatwi Ci tworzenie zaawansowanych aplikacji w pełni korzystających z nowych cech platformy .NET. Dołączony CD-ROM zawiera wiele gotowych do użycia narzędzi, które ułatwią Ci pracę.

Dzięki tej książce:

Książka przeznaczona jest dla programistów Visual Basica, C++, C# i Javy tworzących aplikacje dla Windows.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Visual Studio .NET: .NET Framework. Czarna ksiêga Autorzy: Julian Templeman, David Vitter T³umaczenie: Anna Konopka, Marek Konopka ISBN: 83-7197-733-6 Tytu³ orygina³u: Visual Studio .NET: The .NET Framework. Black Book Format: B5, stron: 736 Zawiera CD-ROM Niniejsza ksi¹¿ka stanowi wprowadzenie do .NET Framework, z³o¿onego i bardzo bogatego zestawu narzêdzi s³u¿¹cych do tworzenia aplikacji dla platformy .NET. Lektura tej ksi¹¿ki sprawi, ¿e poznasz g³ówne elementy .NET Framework i nauczysz siê tworzyæ programy dla platformy .NET. Du¿a liczba przyk³adów — od tworzenia grafiki do obs³ugi baz danych — zilustrowanych wieloma linijkami kodu, u³atwi Ci tworzenie zaawansowanych aplikacji w pe³ni korzystaj¹cych z nowych cech platformy .NET. Do³¹czony CD-ROM zawiera wiele gotowych do u¿ycia narzêdzi, które u³atwi¹ Ci pracê. Dziêki tej ksi¹¿ce: • Zrozumiesz architekturê .NET • Dowiesz siê, czym jest i co zawiera .NET Framework • Poznasz g³ówne przestrzenie nazw .NET • Nauczysz siê tworzyæ aplikacje z graficznym interfejsem u¿ytkownika dla platformy .NET korzystaj¹ce z biblioteki Windows Forms • Dowiesz siê, jak programowaæ us³ugi XML Web Services za pomoc¹ biblioteki ASP.NET, • Nauczysz siê obs³ugiwaæ bazy danych za pomoc¹ biblioteki ADO.NET • Dowiesz siê jak korzystaæ z obiektów COM i API systemu Windows • Zrozumiesz mechanizm bezpieczeñstwa platformy .NET • Nauczysz siê korzystaæ z SOAP i XML • Poznasz technologiê Remoting • Dowiesz siê jak korzystaæ z formularzy i kontrolek WWW • Nauczysz siê pos³ugiwaæ piórami, pêdzlami, kolorami i innymi sk³adowymi przestrzeni nazw Drawing Ksi¹¿ka przeznaczona jest dla programistów Visual Basica, C++, C# i Javy tworz¹cych aplikacje dla Windows. Spis treści O Autorach ...................................................h...................................................h.... 17 Wstęp ...................................................h...................................................h........... 19 Rozdział 1. Wprowadzenie do .NET ...................................................h.................... 23 Co to jest .NET? ...................................................E...................................................E......... ............. 23 Wstęp do kluczowych technologii...................................................E................................................. 25 ..... 26 ..... 27 ... 27 ........ 29 ..... 30 ........... 31 .............. 32 ............. 34 ......... 34 ....... 35 IL i specyfikacja CLS ...................................................E...................................................E.... Środowisko CLR...................................................E...................................................E........... Biblioteka klas bazowych...................................................E...................................................E. ASP.NET ...................................................E...................................................E.................. Windows Forms ...................................................E...................................................E............ XML...................................................E...................................................E...................... C#.................................................E...................................................E......................... Jak działa .NET?...................................................E...................................................E......... IL i metadane...................................................E...................................................E............ Kompilacja JIT ...................................................E...................................................E........... Kod nadzorowany a automatyczne zwalnianie pamięci ...................................................E............. 36 Przestrzenie nazw.....................................E...................................................E...................... Podzespoły ...................................................E...................................................E............... Dziedziny aplikacyjne...................................................E...................................................E.... ....... 36 ......... 37 ..... 40 Wpływ .NET na Visual C++ i Visual Basica...................................................E.................................. 41 Visual C++ ...................................................E...................................................E............... Visual Basic...................................................E...................................................E............. Oto C# ...................................................E...................................................E................... Co się stało z COM?...................................E...................................................E...................... ......... 41 .......... 43 ................. 44 ........... 46 Rozdział 2. Model programowania w środowisku .NET ........................................... 49 Teoria ...................................................E...................................................E................... .................. 49 Programowanie obiektowe z lotu ptaka...................................................E.................................... 49 Co to jest obiekt?...................................................E...................................................E....... Zapis klas i obiektów w kodzie...................................................E.......................................... 52 Dziedziczenie i polimorfizm ...................................................E............................................. 54 Mała dygresja na temat UML...................................................E............................................ 57 Interfejsy ...................................................E...................................................E............... ... 50 Klasy...............................................E...................................................E........................ Części składowe klasy...................................................E...................................................E... 59 Modyfikatory klas...................................................E...................................................E........ . 60 Typy referencyjne i bezpośrednie...................................................E............................................61 Struktury ...................................................E...................................................E................ ........... 63 ......... 65 Dziedziczenie...................................................E...................................................E............ ............ 65 Interfejsy...................................................E...................................................E............... ........... 66 Delegacje...................................................E...................................................E................ Zdarzenia.............................................E...................................................E...................... ........... 67 ...... 58 ............. 59 4 Visual Studio .NET: .NET Framework. Czarna księga Gotowe rozwiązania ...................................................E...................................................E....... Metadane i atrybuty...................................................E...................................................E...... Wyjątki ...................................................E...................................................E.................. Refleksja i klasa Type...................................................E...................................................E... ...... 68 ........... 69 ...... 72 .......... 74 Definiowanie klas...................................................E...................................................E........ ....... 74 Przeciążanie i przesłanianie metod...................................................E..........................................74 Definiowanie pól i metod należących do klasy ...................................................E......................... 75 Definiowanie struktur ...................................................E...................................................E.... ..... 75 Konstruktory i destruktory w VB ...................................................E............................................ 77 Sprzątanie po obiektach .NET ...................................................E................................................78 Korzystanie z dziedziczenia...................................................E.................................................... 78 Przesłanianie metod...................................................E...................................................E...... ...... 79 Definiowanie klas abstrakcyjnych...................................................E........................................... 80 Definiowanie zapieczętowanych klas i metod...................................................E........................... 81 Definiowanie właściwości ...................................................E...................................................E. .. 81 Definiowanie interfejsów ...................................................E...................................................E. ... 83 Implementowanie interfejsów ...................................................E.................................................83 Korzystanie z obiektu za pośrednictwem interfejsu...................................................E................... 84 Definiowanie i używanie delegacji ...................................................E.......................................... 86 Definiowanie i używanie zdarzeń...................................................E............................................ 90 Jak dołączyć atrybuty do klas i składowych?...................................................E............................ 96 Jak definiuje się atrybuty użytkownika?...................................................E................................... 97 Jak odczytać wartość atrybutu?...................................................E............................................. 100 .. 102 Jak obsłużyć wyjątek? ...................................................E...................................................E.... Jak zgłosić wyjątek? ...................................................E...................................................E..... .... 104 Jak otrzymać obiekt klasy Type z informacjami o typie? ...................................................E......... 104 Jak odczytać informacje o typie? ...................................................E.......................................... 105 Dynamiczne tworzenie obiektów ...................................................E.......................................... 107 Rozdział 3. Przestrzeń nazw System...............................h..................................... 109 Teoria ...................................................E...................................................E................... Typy podstawowe ...................................................E...................................................E.......... ................ 109 .. 109 Typy podstawowe a CLS..................................................E................................................. 110 Typy zmiennopozycyjne...................................................E................................................. 110 Konwersje...........................................E...................................................E........................ Interfejsy ...................................................E...................................................E............... Klasa Object ...................................................E...................................................E............. .. 111 .... 112 ....... 113 Równość obiektów...................................................E...................................................E...... 113 Finalizacja...................................................E...................................................E.............. Metoda GetHashCode()...................................................E.................................................. 116 Metoda GetType() ...................................................E...................................................E...... 116 Klonowanie i kopiowanie ...................................................E............................................... 116 ToString() ...................................................E...................................................E............... .... 115 ... 117 .......... 118 ......... 119 ...... 119 . 119 ... 120 ........ 120 ......... 121 ...... 122 ....... 123 ....... 123 ......... 124 Tablice ...................................................E...................................................E.................. Inne typy...................................................E...................................................E................ String...................................................E...................................................E................... DateTime i TimeSpan ...................................................E...................................................E. 119 TimeZone ...................................................E...................................................E................. Decimal ...................................................E...................................................E.................. Wyliczenia...................................................E...................................................E............... Wyjątki ...................................................E...................................................E.................. Klasa Console ...................................................E...................................................E............ Klasa Math ...................................................E...................................................E............... Klasa Type ...................................................E...................................................E............... Inne klasy...................................................E...................................................E............... Spis treści 5 Gotowe rozwiązania ...................................................E...................................................E....... ........ 124 W jaki sposób można skorzystać z klas zdefiniowanych w przestrzeni nazw System? .................. 124 Co łączy typy danego języka programowania z typami przestrzeni System? ................................ 125 Jak zdefiniować nowy typ bezpośredni? ...................................................E................................ 126 Jak sprawdzić, czy dwa obiekty są takie same? ...................................................E...................... 130 Typy referencyjne...................................................E...................................................E....... 130 Typy bezpośrednie...................................................E...................................................E...... 131 Jak zrealizować kopiowanie płytkie i głębokie?...................................................E...................... 131 Jak zdefiniować własną metodę ToString()?...................................................E........................... 133 Indeksowanie tablic w języku Visual Basic ...................................................E............................ 135 Jak posługiwać się typem Array? ...................................................E.......................................... 135 Tworzenie tablic ...................................................E...................................................E.........136 Odczyt właściwości tablicy...................................................E............................................. 136 Odczyt elementów tablicy i nadanie im wartości...................................................E............... 137 Metody klasy Array ...................................................E...................................................E.... 138 Jak posługiwać się typem String?...................................................E.......................................... 140 Tworzenie obiektu klasy String ...................................................E....................................... 140 Porównywanie napisów...................................................E.................................................. 141 Kopiowanie i modyfikacja napisów ...................................................E................................. 142 Przeszukiwanie napisów ...................................................E................................................. 143 Konwersja napisów...................................................E...................................................E..... 144 Jak przedstawiać i posługiwać się datami i czasem?...................................................E................ 144 Tworzenie obiektu klasy TimeSpan...................................................E................................. 144 Odczyt wartości obiektów TimeSpan...................................................E............................... 145 Operacje na obiektach TimeSpan ...................................................E.................................... 145 Tworzenie obiektu klasy DateTime ...................................................E................................. 145 Wyprowadzenie daty i czasu...................................................E........................................... 146 Odczyt wartości obiektów DateTime ...................................................E............................... 146 Operacje na obiektach DateTime...................................................E..................................... 147 Jak definiować i posługiwać się typami wyliczeniowymi?...................................................E....... 148 Jak dowiedzieć się, jaki wyjątek oraz gdzie wystąpił? ...................................................E............. 149 Jak korzysta się z wyjątków wewnętrznych?...................................................E.......................... 150 Czym różnią się metody Console.WriteLine() i Console.Out.WriteLine()? .................................. 151 Jak formatować wyprowadzane dane?...................................................E................................... 151 Wykorzystanie szablonów do formatowania ...................................................E..................... 152 Metoda ToString() ...................................................E...................................................E...... 153 Jak generuje się liczby losowe?...................................................E.............................................154 Rozdział 4. Przestrzeń nazw System.Collections.................................................. 157 Teoria ...................................................E...................................................E................... ................ 157 Interfejsy zdefiniowane w System.Collections...................................................E........................ 158 Interfejs IEnumerable...................................................E...................................................E.. 158 Interfejs IEnumerator...................................................E...................................................E.. 159 Interfejs ICollection ...................................................E...................................................E....159 Interfejs IList......................................E...................................................E....................... .... 160 Interfejs IComparer...................................................E...................................................E..... 160 Interfejs IDictionary ...................................................E...................................................E....161 Interfejs IDictionaryEnumerator...................................................E...................................... 162 Interfejs IHashCodeProvider...................................................E........................................... 162 ...... 162 Klasa ArrayList...................................................E...................................................E.......... ...... 163 Klasa BitArray ...................................................E...................................................E........... Klasa Hashtable.........................................E...................................................E.................... ...... 163 Klasa NameValueCollection...................................................E................................................. 165 6 Visual Studio .NET: .NET Framework. Czarna księga Klasa Queue ...................................................E...................................................E.............. Klasa SortedList...................................................E...................................................E......... Klasa Stack...................................................E...................................................E.............. Klasy StringCollection i StringDictionary...................................................E.............................. 167 ...... 165 ...... 166 ........ 166 Gotowe rozwiązania ...................................................E...................................................E....... ........ 167 Której klasy kolekcji użyć? ...................................................E.................................................. 167 Które kolekcje są wielobieżne? ...................................................E............................................. 168 Jak zbudować iterację dla elementów kolekcji? ...................................................E...................... 169 Jak posługiwać się klasą ArrayList? ...................................................E...................................... 170 Tworzenie i wypełnianie obiektu klasy ArrayList..................................................E............... 170 Usuwanie elementów ...................................................E...................................................E.. 171 Operacje na obiektach ArrayList ...................................................E..................................... 172 Korzystanie z metod opakowujących...................................................E............................... 173 Jak przechowywać dane identyfikowane kluczami? ...................................................E................ 174 Tworzenie i wypełnianie obiektu klasy Hashtable ...................................................E............. 174 Wyszukiwanie kluczy i wartości w obiekcie klasy Hashtable ................................................ 175 Usuwanie elementów z obiektu klasy Hashtable ...................................................E............... 176 Korzystanie z metod opakowujących obiekt klasy Hashtable ................................................ 176 Korzystanie z klasy SortedList ...................................................E........................................ 177 Tworzenie i wypełnianie obiektu klasy SortedList..................................................E.............. 177 Pobieranie elementów w obiekcie klasy SortedList ...................................................E........... 179 Modyfikacja elementów w obiekcie klasy SortedList ...................................................E........ 179 Usuwanie elementów w obiekcie klasy SortedList ...................................................E............ 179 Korzystanie z obiektów SortedList przez wiele wątków...................................................E..... 180 Przechowywanie listy elementów w obiekcie klasy Queue ...................................................E...... 180 Jak posługiwać się klasą Stack? ...................................................E............................................ 181 Jak przechowywać znaczniki w obiekcie klasy BitArray?...................................................E........ 182 Przechowywanie napisów w obiekcie klasy StringCollection...................................................E... 183 Przechowywanie napisów w obiekcie klasy NameValueCollection............................................. 184 Wyszukiwanie i pobieranie elementów ...................................................E............................ 185 Usuwanie elementów ...................................................E...................................................E.. 186 Jak określić własną kolejność sortowania? ...................................................E............................. 186 Jak zdefiniować własną kolekcję? ...................................................E......................................... 188 Rozdział 5. Przestrzenie nazw XML ...................................................h.................. 191 Teoria ...................................................E...................................................E................... XML z lotu ptaka ...................................................E...................................................E......... ................ 191 .... 191 Co to jest XML?...................................................E...................................................E......... 192 Budowa dokumentu XML...................................................E.............................................. 193 Atrybuty ...................................................E...................................................E................. Poprawność dokumentu XML ...................................................E........................................ 195 Przestrzenie nazw ...................................................E...................................................E....... 196 Przetwarzanie dokumentów XML...................................................E................................... 197 Wykorzystanie arkuszy stylów XSL do przekształceń dokumentów XML............................. 198 Przestrzeń nazw System.Xml...................................................E................................................ 200 Klasa XmlTextReader...................................................E...................................................E...... . 200 Klasa XmlValidatingReader ...................................................E................................................. 202 .. 203 Klasa XmlTextWriter...................................................E...................................................E...... Klasa XmlDocument.......................................E...................................................E.................... . 203 ... 195 Klasa XmlNode ...................................................E...................................................E.......... 205 Klasa XmlElement...................................................E...................................................E...... 205 Składowe klasy XmlDocument ...................................................E....................................... 206 XSL i XPath...................................................E...................................................E.............. Klasa XPathNavigator......................................E...................................................E.................. ...... 207 .. 208 Spis treści 7 Gotowe rozwiązania ...................................................E...................................................E....... ........ 209 Której klasy należy użyć do obsługi XML?...................................................E............................ 209 Przetwarzanie dokumentu XML za pomocą klasy XmlTextReader ............................................. 211 Tworzenie obiektu klasy XmlTextReader...................................................E......................... 212 Odczyt elementów ...................................................E...................................................E...... 212 Korzystanie z atrybutów...................................................E................................................. 214 Obsługa przestrzeni nazw ...................................................E............................................... 215 Przetwarzanie dokumentu ze sprawdzaniem poprawności ...................................................E....... 215 Zapis dokumentu XML za pomocą klasy XmlTextWriter...................................................E........ 218 Wyprowadzanie instrukcji przetwarzania i komentarzy ...................................................E..... 220 Obsługa przestrzeni nazw ...................................................E............................................... 221 Korzystanie z klasy XPathNavigator ...................................................E..................................... 221 Tworzenie obiektu ...................................................E...................................................E...... 221 Poruszanie się po drzewie...................................................E............................................... 222 Nawigacja wśród atrybutów...................................................E............................................ 224 Obsługa drzewa DOM za pomocą klasy XmlDocument ...................................................E.......... 225 Ładowanie dokumentu XML ...................................................E.......................................... 225 Nawigacja ...................................................E...................................................E................ Przetwarzanie węzłów potomnych...................................................E................................... 226 Tworzenie i modyfikacja węzłów ...................................................E.................................... 229 .. 226 Korzystanie z klasy XPath ...................................................E...................................................E231 Kompilacja wyrażeń XPath ...................................................E............................................ 232 Przekształcanie dokumentu XML za pomocą klasy XslTransform .............................................. 233 Strumienie ...................................................E...................................................E............... Rozdział 6. Przestrzenie nazw klas wejścia-wyjścia i sieciowych .......................... 235 Teoria ...................................................E...................................................E................... ................ 235 ........ 235 Klasa Stream...................................................E...................................................E............. . 235 Klasa FileStream..................................................E...................................................E..........237 Klasa MemoryStream..................................................E...................................................E... 239 Inne klasy do obsługi strumieni ...................................................E....................................... 239 Tekstowe operacje wejścia-wyjścia ...................................................E....................................... 240 Podklasy TextWriter ...................................................E...................................................E... 241 Podklasy TextReader ...................................................E...................................................E.. 243 Pliki i katalogi...................................................E...................................................E......... ......... 244 Klasa FileSystemInfo...................................................E...................................................E.. 244 .... 245 Klasa File...................................................E...................................................E............... .. 247 Klasa FileInfo...................................................E...................................................E........... Klasa Directory........................................E...................................................E..................... . 248 Klasa DirectoryInfo...................................................E...................................................E..... 249 Klasa Path............................................E...................................................E...................... ... 249 Klasa FileSystemWatcher...................................................E............................................... 250 Przestrzeń nazw System.Net..................................................E.................................................. 251 Klasy: IPAddress, IPEndPoint i Dns...................................................E................................ 252 Podklasy WebRequest i WebResponse ...................................................E............................ 252 Przestrzeń nazw System.Net.Sockets ...................................................E.................................... 253 Czym są gniazda? ...................................................E...................................................E....... 253 Jak korzystać z gniazd? ...................................................E.................................................. 254 Gotowe rozwiązania ...................................................E...................................................E....... ........ 256 Binarne operacje wejścia-wyjścia z użyciem strumieni...................................................E............ 256 Odczyt i zapis w plikach tekstowych...................................................E..................................... 258 Zapis w pliku...................................................E...................................................E............ Odczyt z pliku ...................................................E...................................................E........... .. 259 . 261 8 Visual Studio .NET: .NET Framework. Czarna księga Przetwarzanie plików i katalogów ...................................................E......................................... 262 Założenie projektu ...................................................E...................................................E...... 263 Odczyt listy napędów ...................................................E...................................................E.. 263 Obsługa wyboru innego napędu ...................................................E...................................... 264 Przetworzenie katalogu...................................................E...................................................E 265 Wyświetlenie informacji o plikach i katalogach ...................................................E................ 266 Zmiana katalogu ...................................................E...................................................E......... 268 Przejście do góry ...................................................E...................................................E........269 Śledzenie zmian plików i katalogów...................................................E...................................... 269 Założenie projektu ...................................................E...................................................E...... 270 Zdefiniowanie interfejsu użytkownika ...................................................E............................. 270 Korzystanie z gniazd...................................................E...................................................E..... .... 273 Program klienta ...................................................E...................................................E..........274 Podłączenie do gniazda ...................................................E.................................................. 275 Pobranie strumienia...................................................E...................................................E..... 275 Wysłanie danych do gniazda ...................................................E........................................... 275 Program serwera...................................................E...................................................E......... 276 Rozdział 7. Bezpieczeństwo w .NET ...................................................h................. 279 Teoria ...................................................E...................................................E................... ................ 279 Model bezpieczeństwa w .NET ...................................................E............................................ 280 Współpraca mechanizmów bezpieczeństwa .NET i systemu Windows................................... 280 Uprawnienia dostępu do kodu...................................................E......................................... 281 Uprawnienia związane z tożsamością...................................................E............................... 281 Uprawnienia związane z rolami...................................................E....................................... 283 Zasady bezpieczeństwa ...................................................E...................................................E.... . 283 Definiowanie zasad bezpieczeństwa ...................................................E................................ 285 Kodowanie operacji na uprawnieniach...................................................E................................... 289 Klasa CodeAccessPermission ...................................................E............................................... 289 Sprawdzanie uprawnień...................................................E.................................................. 291 Ograniczanie uprawnień ...................................................E................................................. 293 Gwarantowanie uprawnień...................................................E.............................................. 294 Gotowe rozwiązania ...................................................E...................................................E....... ........ 295 Nadawanie podzespołom nazw silnych...................................................E.................................. 295 Nadanie nazwy silnej za pomocą Visual Studio .NET ...................................................E....... 296 Nadanie nazwy silnej za pomocą programu al.exe...................................................E............. 296 Żądanie dostępu do zasobów ...................................................E................................................ 297 Ograniczanie dostępu do plików i katalogów...................................................E.......................... 298 Umożliwienie wykonywania metody tylko wskazanym użytkownikom ....................................... 300 Sprawdzenie bezpośrednie ...................................................E.............................................. 300 Użycie atrybutów określających tożsamość ...................................................E...................... 301 Użycie klas WindowsIdentity i WindowsPrincipal ...................................................E............ 302 Rozdział 8. Przestrzeń nazw System.Web ...................................................h......... 305 Teoria ...................................................E...................................................E................... ................ 305 Wprowadzenie do ASP.NET ...................................................E................................................ 305 Od ASP do ASP.NET ...................................................E...................................................E. 306 Jak działa sieć WWW?...................................................E...................................................E 307 Stosowanie technologii ASP.NET w aplikacjach...................................................E............... 310 Formularze WWW ...................................................E...................................................E...........311 Jak działają formularze WWW? ...................................................E...................................... 312 Kod schowany...................................................E...................................................E............ 313 Zdarzenia ASP.NET ...................................................E...................................................E... 314 Formularze WWW w projekcie aplikacji...................................................E.......................... 316 Spis treści 9 Kontrolki WWW...................................................E...................................................E............ .. 316 Kontrolki HTML...................................................E...................................................E........ 316 Kontrolki WWW ...................................................E...................................................E........ 317 Zdarzenia zgłaszane przez kontrolki ...................................................E................................ 318 Usługi XML Web Services...................................................E...................................................E 319 Wstęp do usług XML Web Services ...................................................E................................ 320 Przykłady usług XML Web Services ...................................................E............................... 321 Jak działają usługi XML Web Services? ...................................................E.......................... 323 Zmiana paradygmatów projektowych ...................................................E.............................. 324 Usługi XML Web Services w projekcie aplikacji ...................................................E.............. 325 Tworzenie usług XML Web Services...................................................E............................... 327 Wywoływanie usług XML Web Services ...................................................E......................... 327 Gotowe rozwiązania ...................................................E...................................................E....... ........ 331 Utworzenie formularza WWW ...................................................E............................................. 331 Dodanie kontrolek WWW do formularza WWW...................................................E.................... 333 Sposoby rozmieszczania kontrolek na formularzu WWW...................................................E.. 333 Dodanie kontrolek i wybór sposobu ich rozmieszczania ...................................................E.... 333 Dodanie kodu obsługującego zdarzenia zgłaszane przez kontrolki WWW ................................... 334 Wykrycie przesłania zwrotnego w obsłudze zdarzenia Page_Load.............................................. 335 Opóźniona obsługa zdarzeń...................................................E.................................................. 337 Korzystanie z kontrolki WWW DataGrid...................................................E............................... 340 Korzystanie z kontrolek sprawdzających ...................................................E............................... 343 Przechowywanie danych w obiekcie sesji serwera WWW...................................................E....... 344 Testowanie i debugging formularzy WWW ...................................................E........................... 345 Punkty kontrolne i inne narzędzia...................................................E.................................... 345 Właściwość Trace formularzy WWW...................................................E.............................. 347 Utworzenie usługi XML Web Service ...................................................E................................... 347 Usługa BookService...................................................E...................................................E.... 348 Zamiana biblioteki klas na usługę XML Web Service ...................................................E....... 350 Wykrywanie usług XML Web Services i korzystanie z plików WSDL........................................ 351 Wykrywanie usług XML Web Services ...................................................E........................... 351 Dokument WSDL...................................................E...................................................E....... 352 Wywołanie usługi XML Web Service z aplikacji...................................................E.................... 354 Testowanie i debugging usług XML Web Services ...................................................E................. 355 Debugging usługi XML Web Service w Visual Studio .NET ................................................ 355 Punkty kontrolne i inne narzędzia...................................................E.................................... 356 Korzystanie ze zdalnych usług XML Web Services...................................................E........... 356 Rozdział 9. Formularze Windows Forms...................................................h............ 357 Teoria ...................................................E...................................................E................... ................ 357 ... 357 Formularze i kontrolki ...................................................E...................................................E... Anatomia aplikacji typu Windows Forms ...................................................E.............................. 358 Szkielet aplikacji...................................................E...................................................E....... Kod programu i polecenie wywołujące kompilator...................................................E............ 360 .. 358 Klasa Form...................................................E...................................................E............... ....... 361 Właściwości formularza ...................................................E................................................. 361 Związki między formularzami...................................................E......................................... 364 Formularze MDI...................................................E...................................................E......... 366 Okna dialogowe...................................................E...................................................E.......... 369 Obsługa zdarzeń ...................................................E...................................................E......... 370 ..... 372 .. 373 Klasa Application...................................................E...................................................E........ Dziedziczenie wizualne...................................................E...................................................E... Powszechnie stosowane okna dialogowe...................................................E................................ 375 10 Visual Studio .NET: .NET Framework. Czarna księga Gotowe rozwiązania ...................................................E...................................................E....... ........ 376 Jak utworzyć aplikację typu Windows Forms? ...................................................E....................... 376 Jak zdefiniować i wyświetlić nowy formularz?...................................................E....................... 379 Utworzenie formularza MDI...................................................E................................................. 380 Utworzenie i wyświetlenie okna dialogowego...................................................E........................ 381 Utworzenie okna dialogowego ...................................................E........................................ 381 Wyświetlenie okna dialogowego ...................................................E..................................... 382 Wyświetlenie okna komunikatu ...................................................E............................................ 383 Jak obsługiwać menu? ...................................................E...................................................E..... . 384 Obsługa zdarzeń zgłaszanych przez menu...................................................E........................ 385 Kodowanie operacji na menu...................................................E.......................................... 385 Jak dodać do formularza menu kontekstowe?...................................................E......................... 387 Wyświetlenie okna dialogowego „Otwieranie”...................................................E....................... 388 Utworzenie formularza pochodzącego od innego formularza ...................................................E... 390 Użycie kontrolki Splitter ...................................................E...................................................E... 392 Rozdział 10. Kontrolki i formularze Windows Forms ............................................. 393 ................ 393 Teoria ...................................................E...................................................E................... ... 393 ....... 394 Formularze i kontrolki ...................................................E...................................................E... Klasa Control ...................................................E...................................................E............ Styl obiektu klasy Control ...................................................E.............................................. 396 Odświeżenie kontrolki...................................................E...................................................E. 396 Zastosowanie kontrolek................................E...................................................E...................... .. 398 .... 399 . 406 Kontrolki Label i LinkLabel...................................................E............................................ 398 Przyciski ...................................................E...................................................E................ Kontrolki CheckBox i RadioButton ...................................................E................................. 401 Kontrolka ListBox ...................................................E...................................................E...... 402 Kontrolka CheckedListBox...................................................E............................................. 405 Kontrolka ComboBox ...................................................E...................................................E. 406 Pola tekstowe ...................................................E...................................................E............ Kontrolka DataGrid...................................................E...................................................E..... 411 Kontrolka DateTimePicker ...................................................E............................................. 412 Kontrolka MonthCalendar ...................................................E.............................................. 415 Kontrolki UpDown ...................................................E...................................................E..... 416 Kontrolka GroupBox...................................................E...................................................E... 416 Kontrolka Panel...................................................E...................................................E..........417 Paski przewijania i kontrolka TrackBar...................................................E............................ 418 Kontrolka ImageList ...................................................E...................................................E... 419 Kontrolki ListView i TreeView ...................................................E....................................... 420 Menu...................................................E...................................................E..................... Kontrolka PictureBox...................................................E...................................................E.. 426 Kontrolka ProgressBar ...................................................E...................................................E 426 Kontrolka StatusBar...................................................E...................................................E.... 427 Kontrolka Toolbar ...................................................E...................................................E...... 428 Klasa SystemInformation...................................................E................................................ 429 Kontrolka TabControl ...................................................E...................................................E. 430 Kontrolka Timer...................................................E...................................................E......... 433 Kontrolki dostawcze ...................................................E...................................................E... 433 .... 425 Gotowe rozwiązania ...................................................E...................................................E....... ........ 434 Rozmieszczenie kontrolek na formularzu...................................................E............................... 434 Ustalenie kolejności dostępu do kontrolek ...................................................E............................. 436 Wykorzystanie etykiet do przemieszczania się między kontrolkami ............................................ 437 Symulacja hiperłączy...................................................E...................................................E..... ... 437 Jak utworzyć grupę przycisków opcji?...................................................E................................... 438 Korzystanie z pól tekstowych ...................................................E............................................... 439 Spis treści 11 Odczyt i ustawienie zawartości...................................................E........................................ 439 Pola tekstowe jednowierszowe i wielowierszowe...................................................E.............. 439 Operacje na zaznaczonym tekście...................................................E.................................... 439 Zmiana wielkości liter...................................................E...................................................E. 440 Skąd wiadomo, że zmieniła się zawartość pola tekstowego?...................................................E.... 440 Zamaskowanie hasła wprowadzanego w polu tekstowym...................................................E........ 440 Jak umożliwić użytkownikowi wybór jednego z napisów przechowywanych w tablicy? ............... 440 Jak wyświetlić bieżącą wartość kontrolki TrackBar? ...................................................E.............. 441 Jak używa się kontrolek: ListBox, CheckedListBox i ComboBox?.............................................. 441 Ustawienie właściwości...................................................E.................................................. 442 Dodanie elementów...................................................E...................................................E..... 442 Ustalenie, który element listy jest wybrany ...................................................E...................... 443 Obsługa zdarzenia wyboru elementu...................................................E................................ 444 Korzystanie z kontrolki CheckedListBox ...................................................E......................... 445 Korzystanie z kontrolki ComboBox ...................................................E................................. 445 Korzystanie z kontrolki StatusBar...................................................E......................................... 446 .. 446 Korzystanie z kontrolki ToolBar...................................................E........................................... 447 Zdefiniowanie paska narzędziowego...................................................E................................ 448 Obsługa zdarzeń zgłaszanych przez przyciski ...................................................E................... 449 Style przycisków.....................................E...................................................E.......................450 Tekst i panele ...................................................E...................................................E........... Korzystanie z kontrolki TreeView...................................................E......................................... 450 Utworzenie kontrolki TreeView ...................................................E...................................... 450 Tworzenie wierzchołków...................................................E................................................ 450 Właściwości kontrolki TreeView określające jej wygląd...................................................E.... 451 Obsługa zdarzeń ...................................................E...................................................E......... 452 Korzystanie z kontrolki ListView...................................................E.......................................... 452 Utworzenie kontrolki ListView ...................................................E....................................... 453 Tworzenie elementów ...................................................E...................................................E. 453 Obsługa zdarzeń ...................................................E...................................................E......... 454 Tworzenie formularzy z zakładkami...................................................E...................................... 455 Korzystanie z kontrolki Timer ...................................................E.............................................. 457 Jak na formularzu umieścić kontrolkę ActiveX? ...................................................E..................... 457 Jak zdefiniować własną kontrolkę?...................................................E........................................ 458 Zdefiniowanie właściwości kontrolki...................................................E............................... 458 Przesłonięcie metody OnPaint() ...................................................E...................................... 459 Obsługa zdarzeń myszy...................................................E.................................................. 459 Testowanie kontrolki...................................................E...................................................E... 460 Rozdział 11. Przestrzenie nazw Drawing ...................................................h........... 463 Teoria ...................................................E...................................................E................... ................ 463 Podstawowe funkcje podsystemu GDI+ ...................................................E................................ 463 Klasa Graphics ...................................................E...................................................E...........463 Podstawowe struktury danych...................................................E......................................... 464 Kolory ...................................................E...................................................E................... Przybory do rysowania: pióra i pędzle...................................................E.............................. 469 Szczegółowe informacje o klasie Graphics ...................................................E....................... 475 Odświeżenie wyświetlanej grafiki ...................................................E................................... 478 .... 468 Czcionki ...................................................E...................................................E................. Obsługa obrazów...................................................E...................................................E.......... Klasa Image ...................................................E...................................................E.............. Klasa Bitmap...................................................E...................................................E............. Klasy Icon i SystemIcons ...................................................E............................................... 482 ......... 479 .... 479 . 481 . 482 12 Visual Studio .NET: .NET Framework. Czarna księga Drukowanie ...................................................E...................................................E............... ...... 484 Klasa PrintDocument ...................................................E...................................................E.. 484 Klasy przechowujące ustawienia: PrinterSettings i PageSettings............................................ 485 Klasa PrintController...................................................E...................................................E... 486 Zdarzenie PrintPage ...................................................E...................................................E.... 487 Gotowe rozwiązania ...................................................E...................................................E....... ........ 488 Jak narysować coś na formularzu? ...................................................E........................................ 488 Korzystanie ze składowych klasy Graphics ...................................................E...................... 489 Korzystanie z kolorów ...................................................E...................................................E.... .. 490 Konwersje kolorów...................................................E...................................................E..... 492 Korzystanie z piór i pędzli...................................................E.................................................... 492 Tworzenie i korzystanie z piór ...................................................E........................................ 492 Tworzenie i korzystanie z pędzli ...................................................E..................................... 494 Korzystanie z przekształceń.............................E...................................................E.................... . 496 Reprezentacja przekształceń ...................................................E........................................... 498 Jak obsłużyć odświeżanie? ...................................................E...................................................E499 .. 500 Korzystanie z czcionek ...................................................E...................................................E... Tworzenie obiektów klasy Font..................................................E........................................ 500 Rysowanie tekstu...................................................E.............
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Studio .NET: .NET Framework. Czarna księga
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: