Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00310 003925 24088971 na godz. na dobę w sumie
W drodze do CCNA. Część I - książka
W drodze do CCNA. Część I - książka
Autor: Liczba stron: 416
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2703-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> cisco
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zobacz część II książki W drodze do CCNA>>
Zobacz też W drodze do CCNA. Zadania przygotowujące do egzaminu >>

Zdobądź wiedzę i certyfikat w dziedzinie sieci komputerowych!

Certyfikat CCNA, poświadczający świetną znajomość działania, tworzenia i obsługi sieci komputerowych, coraz częściej staje się przepustką do zdobycia wymarzonej pracy. Ponadto opanowanie wiedzy w tym zakresie bywa bardzo przydatne w praktyce - nie trzeba wówczas z każdą zmianą czy choćby drobną rozbudową małej biurowej sieci biegać do 'fachowca' i płacić mu bajońskich sum. Wbrew pozorom dziedzina sieci komputerowych nie należy do tajemnych - każdy może nauczyć się ich budowania i zarządzania nimi, a wielu powinno zrobić to jak najszybciej.

Książka 'W drodze do CCNA. Część I ' w sposób zwięzły i treściwy prezentuje wszystkie zagadnienia związane z sieciami komputerowymi - na poziomie pozwalającym przygotować się do egzaminu ICND1. Znajdziesz w niej opis tworzenia, działania i modeli sieci komputerowych, kwestie związane z adresacją IP, mediami sieciowymi, routerami, a także sieciami Ethernet, WAN i bezprzewodowymi. Na końcu rozdziałów znajdują się ćwiczenia do wykonania, tematycznie powiązane z ich treścią. Oprócz tego podręcznik zawiera informacje o wymaganiach egzaminacyjnych na poziomie ICND1, przykładowy test oraz słownik pojęć związanych z sieciami komputerowymi.

Zostań specem od sieci komputerowych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W drodze do CCNA. Część I Autor: Adam Józefiok ISBN: 978-83-246-2703-5 Format: 158×235, stron: 416 Zdobądź wiedzę i certyfikat w dziedzinie sieci komputerowych! • Podstawy i działanie sieci komputerowych • Modele sieci, media sieciowe, adresacja IP • Praktyczne wykorzystanie możliwości sieci i przykładowy egzamin Certyfikat CCNA, poświadczający świetną znajomość działania, tworzenia i obsługi sieci komputerowych, coraz częściej staje się przepustką do zdobycia wymarzonej pracy. Ponadto opanowanie wiedzy w tym zakresie bywa bardzo przydatne w praktyce – nie trzeba wówczas z każdą zmianą czy choćby drobną rozbudową małej biurowej sieci biegać do „fachowca” i płacić mu bajońskich sum. Wbrew pozorom dziedzina sieci komputerowych nie należy do tajemnych – każdy może nauczyć się ich budowania i zarządzania nimi, a wielu powinno zrobić to jak najszybciej. Książka „W drodze do CCNA. Część I” w sposób zwięzły i treściwy prezentuje wszystkie zagadnienia związane z sieciami komputerowymi – na poziomie pozwalającym przygotować się do egzaminu ICND1. Znajdziesz w niej opis tworzenia, działania i modeli sieci komputerowych, kwestie związane z adresacją IP, mediami sieciowymi, routerami, a także sieciami Ethernet, WAN i bezprzewodowymi. Na końcu rozdziałów znajdują się ćwiczenia do wykonania, tematycznie powiązane z ich treścią. Oprócz tego podręcznik zawiera informacje o wymaganiach egzaminacyjnych na poziomie ICND1, przykładowy test oraz słownik pojęć związanych z sieciami komputerowymi. • Certyfikacja Cisco • Podstawy i działanie sieci komputerowych • Modele sieci komputerowych • Adresacja w sieciach komputerowych • Sieć Ethernet i media sieciowe • Oprogramowanie IOS i przełączniki Cisco • Działanie sieci WAN i sieci bezprzewodowe • Routing i praca z routerami • Poznawanie sąsiadów w sieci • Przykładowy egzamin • Słownik pojęć z wyjaśnieniami Zostań specem od sieci komputerowych! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĈci Wprowadzenie ................................................................................ 11 Rozdziaä 1. Certyfikacja Cisco .......................................................................... 17 Wprowadzenie ................................................................................................................ 17 Droga do CCNA ............................................................................................................. 18 Certyfikacja .............................................................................................................. 18 Tematyka .................................................................................................................. 19 Jak przygotowaü siĊ do egzaminu? .......................................................................... 21 Egzamin ................................................................................................................... 23 Rozdziaä 2. Podstawy sieci komputerowych ...................................................... 27 Wprowadzenie ................................................................................................................ 27 Co to jest sieü komputerowa? ......................................................................................... 27 Sieü komputerowa w przedsiĊbiorstwie ................................................................... 30 Lokalna sieü komputerowa (LAN) ........................................................................... 40 Rozlegáa sieü komputerowa (WAN) ......................................................................... 41 Domowa sieü komputerowa ..................................................................................... 41 Dokumenty RFC ............................................................................................................. 43 ZakoĔczenie .................................................................................................................... 44 UĪyta terminologia ......................................................................................................... 44 UĪyte polecenia .............................................................................................................. 46 Pytania sprawdzające ...................................................................................................... 46 Rozdziaä 3. Dziaäanie sieci komputerowej .......................................................... 49 Wprowadzenie ................................................................................................................ 49 ĝwiat bitów i bajtów ................................................................................................. 49 Przesyáanie danych w sieci ....................................................................................... 52 Topologie sieciowe .................................................................................................. 55 ZakoĔczenie .................................................................................................................... 57 UĪyta terminologia ......................................................................................................... 57 Rozdziaä 4. Modele sieci komputerowych ......................................................... 59 Wprowadzenie ................................................................................................................ 59 Model ISO/OSI ........................................................................................................ 59 Model TCP/IP .......................................................................................................... 70 ZakoĔczenie .................................................................................................................... 83 6 W drodze do CCNA. CzöĈè I UĪyta terminologia ......................................................................................................... 83 UĪyte polecenia .............................................................................................................. 86 Pytania sprawdzające ...................................................................................................... 86 Odpowiedzi .............................................................................................................. 91 Rozdziaä 5. Wprowadzenie do adresacji IP ........................................................ 93 Wprowadzenie ................................................................................................................ 93 Adresacja IP ................................................................................................................... 93 Klasy adresów IP ...................................................................................................... 94 Standardowe maski podsieci .................................................................................... 97 Pozostaáe klasy adresów ........................................................................................... 97 Adresy prywatne i publiczne .................................................................................... 97 Na czym polega NAT? ............................................................................................. 98 Konfiguracja adresów IP .......................................................................................... 98 ZakoĔczenie .................................................................................................................. 102 UĪyta terminologia ....................................................................................................... 102 Pytania sprawdzające .................................................................................................... 103 Odpowiedzi ............................................................................................................ 104 Rozdziaä 6. Sieè Ethernet ............................................................................... 105 Wprowadzenie .............................................................................................................. 105 Ethernet ........................................................................................................................ 105 Mechanizm CSMA/CD .......................................................................................... 106 Odmiany Ethernetu ................................................................................................ 110 ZakoĔczenie .................................................................................................................. 111 UĪyta terminologia ....................................................................................................... 111 Pytania sprawdzające .................................................................................................... 113 Odpowiedzi ............................................................................................................ 116 Rozdziaä 7. Media sieciowe ............................................................................ 117 Wprowadzenie .............................................................................................................. 117 Media miedziane .......................................................................................................... 117 Kabel koncentryczny .............................................................................................. 118 Problemy z sygnaáami w kablach miedzianych ...................................................... 120 Wykonanie przewodu ............................................................................................. 120 Kiedy stosowaü kabel z przeplotem? ...................................................................... 122 Normy okablowania ............................................................................................... 123 Media optyczne ............................................................................................................ 124 Komunikacja bezprzewodowa ...................................................................................... 125 WLAN .................................................................................................................... 125 IrDA ....................................................................................................................... 126 Jak podáączyü dwa komputery? .................................................................................... 127 Problemy podczas poáączenia ................................................................................. 127 Inne rozwiązania problemów z siecią ........................................................................... 128 Problem z poáączeniem .......................................................................................... 128 Problemy z protokoáem TCP/IP ............................................................................. 130 Przeglądanie zawartoĞci dysków ............................................................................ 130 Inne poáączenia urządzeĔ ....................................................................................... 130 ZakoĔczenie .................................................................................................................. 131 UĪyta terminologia ....................................................................................................... 132 UĪyte polecenia ............................................................................................................ 133 Pytania sprawdzające .................................................................................................... 134 Odpowiedzi ............................................................................................................ 137 Spis treĈci 7 Rozdziaä 8. Oprogramowanie IOS .................................................................... 139 Wprowadzenie .............................................................................................................. 139 System operacyjny IOS ................................................................................................ 139 Podáączenie do urządzenia ..................................................................................... 140 Poáączenie konsolowe ............................................................................................ 141 Pomoc w systemie IOS ........................................................................................... 143 Tryby pracy ............................................................................................................ 146 Wpisywanie poleceĔ .............................................................................................. 147 ZakoĔczenie .................................................................................................................. 149 UĪyta terminologia ....................................................................................................... 149 UĪyte polecenia ............................................................................................................ 150 Pytania sprawdzające .................................................................................................... 150 Odpowiedzi ............................................................................................................ 151 Rozdziaä 9. Przeäñczniki Cisco ........................................................................ 153 Wprowadzenie .............................................................................................................. 153 Przeáączniki Cisco — ogólne informacje ..................................................................... 153 Technologie wystĊpujące w przeáącznikach ................................................................. 156 Protokóá STP .......................................................................................................... 156 Sieci VLAN ............................................................................................................ 158 Pierwsze uruchomienie przeáącznika ............................................................................ 158 Dialog konfiguracyjny .................................................................................................. 160 Polecenia show ............................................................................................................. 163 show clock .............................................................................................................. 164 show history ........................................................................................................... 164 show interfaces ....................................................................................................... 164 show running-config .............................................................................................. 166 show startup-config ................................................................................................ 167 show version ........................................................................................................... 167 WstĊpna konfiguracja — linia komend ........................................................................ 168 Zapisywanie konfiguracji ....................................................................................... 171 BezpieczeĔstwo pracy z przeáącznikami ...................................................................... 174 Zabezpieczanie dostĊpu do przeáącznika — wprowadzenie ................................... 174 Hasáa trybu uprzywilejowanego ............................................................................. 174 Hasáa konsoli oraz linii wirtualnych ....................................................................... 176 Komunikaty informacyjne ............................................................................................ 180 Bezpieczne logowanie do przeáącznika — SSH ..................................................... 181 Zarządzanie poáączeniami telnet oraz SSH ............................................................ 188 Zabezpieczenie interfejsów przeáącznika ..................................................................... 190 Inne polecenia trybu uprzywilejowanego ............................................................... 197 Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji ................................................................... 200 Wykorzystanie komputera jako serwera TFTP ...................................................... 201 Usuwanie konfiguracji startowej ............................................................................ 204 Usuwanie zawartoĞci pamiĊci flash ........................................................................ 206 Przesyáanie pliku z bieĪącą konfiguracją na serwer TFTP ..................................... 206 Przesyáanie pliku z konfiguracją startową na serwer TFTP .................................... 207 Konfigurowanie przeáącznika za poĞrednictwem TFTP ......................................... 208 Procedura resetowania zapomnianego hasáa trybu uprzywilejowanego ....................... 210 ZakoĔczenie .................................................................................................................. 213 UĪyta terminologia ....................................................................................................... 214 UĪyte polecenia ............................................................................................................ 215 Pytania sprawdzające .................................................................................................... 217 Odpowiedzi ............................................................................................................ 221 8 W drodze do CCNA. CzöĈè I Rozdziaä 10. Dziaäanie sieci WAN ..................................................................... 223 Wprowadzenie .............................................................................................................. 223 Technologie WAN ........................................................................................................ 223 Linia dzierĪawiona ................................................................................................. 224 Frame-Relay ........................................................................................................... 224 ISDN ...................................................................................................................... 225 PPP ......................................................................................................................... 225 DSL ........................................................................................................................ 226 Przykáadowy model sieci WAN ............................................................................. 228 Konfiguracja ................................................................................................................. 229 Sprawdzanie rodzaju enkapsulacji .......................................................................... 232 Problemy z poáączeniem ........................................................................................ 232 ZakoĔczenie .................................................................................................................. 234 UĪyta terminologia ....................................................................................................... 234 UĪyte polecenia ............................................................................................................ 236 Pytania sprawdzające .................................................................................................... 236 Odpowiedzi ............................................................................................................ 237 Rozdziaä 11. Adresacja w sieciach komputerowych ........................................... 239 Wprowadzenie .............................................................................................................. 239 System binarny (dwójkowy) ......................................................................................... 239 Przeksztaácanie liczby dziesiĊtnej na binarną ......................................................... 240 Adresacja w sieciach komputerowych .......................................................................... 244 Klasy adresów IP .................................................................................................... 245 Dzielenie sieci na podsieci ............................................................................................ 246 Dzielenie sieci na podsieci na podstawie wymaganej iloĞci hostów ............................. 256 ZakoĔczenie .................................................................................................................. 265 UĪyta terminologia ....................................................................................................... 266 Pytania sprawdzające .................................................................................................... 266 Odpowiedzi ............................................................................................................ 273 Rozdziaä 12. Routing i praca z routerami .......................................................... 275 Wprowadzenie .............................................................................................................. 275 Do czego sáuĪy router? ................................................................................................. 275 Budowa routera Cisco .................................................................................................. 277 Procesor .................................................................................................................. 277 PamiĊü .................................................................................................................... 277 System operacyjny IOS .......................................................................................... 278 Interfejsy routera .................................................................................................... 278 Uruchamianie routera i pierwsze podáączenie .............................................................. 281 Podáączanie do routera ........................................................................................... 281 Sekwencja uruchomieniowa ................................................................................... 282 Tryb konfiguracyjny ............................................................................................... 283 System operacyjny routera ........................................................................................... 286 Tryby pracy ............................................................................................................ 286 Pomoc systemu IOS ............................................................................................... 287 Konfiguracja wstĊpna ............................................................................................. 288 Konfiguracja routera do pracy z SDM .......................................................................... 294 Pobranie i instalacja aplikacji SDM ....................................................................... 295 Konfiguracja routera do pracy z SDM .................................................................... 296 Uruchomienie serwera DHCP ................................................................................ 299 Spis treĈci 9 Routing statyczny ......................................................................................................... 308 Usuwanie trasy statycznej ...................................................................................... 312 Tworzenie trasy domyĞlnej ..................................................................................... 312 Brama domyĞlna a komunikacja ............................................................................. 312 Routing dynamiczny ..................................................................................................... 313 Algorytmy wystĊpujące w protokoáach routingu .................................................... 313 Rodzaje routingu .................................................................................................... 315 Protokoáy routingu .................................................................................................. 316 Protokóá RIPv2 (bezklasowy) ................................................................................. 316 Konfiguracja translacji adresów IP — NAT PAT .................................................... 322 Wáączenie odwzorowania nazw domenowych na routerze .................................... 322 Uruchamianie NAT ................................................................................................ 322 ZakoĔczenie .................................................................................................................. 331 UĪyta terminologia ....................................................................................................... 331 UĪyte polecenia ............................................................................................................ 333 Pytania sprawdzające .................................................................................................... 334 Odpowiedzi ............................................................................................................ 336 Rozdziaä 13. Poznawanie sñsiadów w sieci ....................................................... 337 Wprowadzenie .............................................................................................................. 337 Protokóá CDP ............................................................................................................... 337 Przykáad 1. Uzupeánianie schematu sieci na podstawie danych z CDP oraz polecenia show .................................................................................................. 341 PRZEàĄCZNIK 1. ................................................................................................. 341 PRZEàĄCZNIK 2. ................................................................................................. 342 ROUTER 3. ............................................................................................................ 342 ROUTER 4. ............................................................................................................ 343 Rozwiązanie przykáadu 1. ...................................................................................... 344 ZakoĔczenie .................................................................................................................. 344 UĪyte polecenia ............................................................................................................ 344 Pytania sprawdzające .................................................................................................... 345 Odpowiedzi ............................................................................................................ 346 Rozdziaä 14. Sieci bezprzewodowe ................................................................... 347 Wprowadzenie .............................................................................................................. 347 Sieci bezprzewodowe ................................................................................................... 347 Standardy WLAN ......................................................................................................... 349 802.11 ..................................................................................................................... 349 802.11a ................................................................................................................... 349 802.11b ................................................................................................................... 349 802.11g ................................................................................................................... 349 802.11n ................................................................................................................... 349 CzĊstotliwoĞci pracy ..................................................................................................... 350 Tryby pracy .................................................................................................................. 350 Tryb infrastrukturalny ............................................................................................ 350 Tryb ad hoc ............................................................................................................ 351 Identyfikator sieci ......................................................................................................... 352 BezpieczeĔstwo pracy .................................................................................................. 353 WEP ....................................................................................................................... 353 WPA ....................................................................................................................... 353 WPA2 ..................................................................................................................... 353 ZakoĔczenie .................................................................................................................. 354 UĪywana terminologia .................................................................................................. 354 Pytania sprawdzające .................................................................................................... 355 Odpowiedzi ............................................................................................................ 356 10 W drodze do CCNA. CzöĈè I Dodatek A Przykäadowy egzamin ................................................................... 357 Odpowiedzi .................................................................................................................. 368 Dodatek B Säownik pojöè z wyjaĈnieniami ...................................................... 369 Literatura ..................................................................................... 395 Skorowidz .................................................................................... 397 Rozdziaä 3. Dziaäanie sieci komputerowej Wprowadzenie A wiĊc przebrnĊliĞmy przez wszystkie informacje, które miaáy wprowadziü CiĊ do Ğwiata sieci komputerowych Cisco. MoĪe z wiĊkszym lub mniejszym zainteresowaniem prze- czytaáeĞ poprzednie rozdziaáy. Jednak podanie tych informacji byáo konieczne, gdyĪ nie zawsze pojĊcie i idea dziaáania sieci komputerowych są dobrze interpretowane. Teraz Drogi Czytelniku zaczynamy przygotowania do ICND1. Na początek wytáumaczĊ czĊsto mylone pojĊcia, takie jak bit, bajt, kilobajt itd. Dowiesz siĊ, co to jest pasmo sieci, przepustowoĞü oraz jak obliczyü transfer danych. Ponadto przeczytasz kilka najwaĪniejszych informacji na temat topologii fizycznych. ćwiat bitów i bajtów Komputery, niezaleĪnie od tego, jak bardzo są zaawansowane technologicznie, dzia- áają w oparciu o prosty system, zwany systemem binarnym. System binarny (ang. binary system) wykorzystuje do obliczeĔ oraz prezentowania danych tylko dwie liczby 0 lub 1. Komputer wszystkie obliczenia wykonuje na dwóch liczbach. Dlatego czĊsto system binarny zwany jest równieĪ systemem o podstawie 2. Tak wiĊc jeĞli grasz w grĊ komputerową lub piszesz dokument w programie Microsoft Word, dla komputera wszystko, co robisz, to tylko binarne 0 lub 1. Wszystkie dane prze- syáane w tej postaci są póĨniej odpowiednio przetwarzane przez róĪnego rodzaju ukáady i prezentowane (wyĞwietlane) w odpowiedniej formie, zrozumiaáej dla uĪytkownika. Dlatego jeĞli posiadasz dobrej jakoĞci kartĊ graficzną, moĪesz zachwycaü siĊ piĊkną grafiką w swojej ulubionej grze komputerowej. 50 W drodze do CCNA. CzöĈè I MoĪna powiedzieü, Īe komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym przesyáa 0 i 1, uĪywając wáasnych kanaáów transmisyjnych. Podstawą sieci komputerowych równieĪ jest system binarny. Zatem przez okreĞlone medium sieciowe przesyáane są binarne 0 i 1; przesyáane przy uĪyciu róĪnych tech- nologii, np. Ğwiatáowodowo lub radiowo, lecz zawsze na samym koĔcu swojej drogi zamieniane na 0 i 1. Teraz chciaábym opisaü kilka waĪnych parametrów pracy sieci komputerowych. Pierw- szym z nich jest prĊdkoĞü dziaáania sieci. Klika lat temu, kiedy sieci komputerowe dopiero rozpoczynaáy zdobywanie polskiego rynku, dostĊpne prĊdkoĞci dziaáania lokalnych sieci nie przekraczaáy 10 Mb/s. Wtedy taka prĊdkoĞü byáa caákiem przyzwoita. PrĊdkoĞci dostĊpu do internetu początkowo wynosiáy 33,6 kb/s, póĨniej 56 kb/s. Z kaĪdym nastĊpnym rokiem technologie rozwijaáy siĊ, a sieci komputerowe przyspie- szyáy. DziĞ buduje siĊ sieci lokalne dziaáające z prĊdkoĞcią 10 Gb/s, a niektóre firmy oferują dostĊp do internetu z prĊdkoĞcią siĊgającą nawet 120 Mb/s. Jak widzisz, w opisie posáugiwaáem siĊ okreĞleniem Mb/s lub kb/s, teraz wyjaĞniĊ, co one oznaczają. Jednostki te wyraĪają maksymalną prĊdkoĞü, z jaką moĪe pracowaü áącze w danej sieci komputerowej. Jednak tutaj pojawia siĊ maáy problem, który szczególnie wĞród początkujących jest bardzo czĊsto spotykany. JeĞli pracujesz z komputerami, systemami operacyjnymi oraz innymi programami np. w Ğrodowisku Windows, posáugujesz siĊ pojĊciem 1MB (jeden megabajt) opisującym iloĞü np. miejsca na dysku twardym komputera lub pojemnoĞci páyty DVD. CzĊsto na ulotkach reklamowych czytamy, Īe dany zestaw komputerowy zawiera dysk twardy o pojemnoĞci 500 GB (gigabajtów). Skąd siĊ to bierze? Zacznijmy od jednostki bajt (ang. byte). Pojedynczy znak (np. litera C) to nic innego jak jeden bajt informacji. JeĞli napiszesz na klawiaturze sáowo Cisco, dla komputera jest to 5 bajtów informacji. Jednostką wiĊkszą od bajta jest kilobajt. JeĞli wiĊc 1 bajt przemnoĪymy przez 1024, otrzymujemy 1 kilobajt, czyli kiedy wystukasz na klawiaturze 1024 znaki, bĊdzie to 1 kilobajt informacji. JeĞli chcesz otrzymaü kolejne jednostki, np. megabajt, analogicznie mnoĪysz 1 kilobajt przez 1024 i otrzymujesz 1 megabajt itd. Na poniĪszym rysunku pokazujĊ to, co zostaáo opisane powyĪej (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Schemat obliczeĔ Kiedy mówimy o prĊdkoĞci dziaáania sieci komputerowej, nie posáugujemy siĊ jed- nostkami megabajt lub kilobajt, lecz zwrotami megabit lub kilobit na sekundĊ. Rozdziaä 3. i Dziaäanie sieci komputerowej 51 Jak juĪ wiesz, systemy pracują w oparciu o system binarny i przesyáają miĊdzy sobą wáaĞnie takie dane. Sieci komputerowe przesyáają te same informacje, wiĊc równieĪ z takim systemem pracują. Pracują wiĊc w systemie dwójkowym. Przesáana informacja moĪe wiĊc byü binarnym 0 lub 1. Bit (ang. bit) jest najmniejszą jednostką spoĞród wszystkich opisanych. Jeden bajt to 8 bitów. JeĞli wiĊc ponownie napiszesz znak C, jest to 8 bitów informacji. Dla systemu komputerowego litera C to w systemie binarnym 01000011. Jak widzisz, znaków jest 8. JeĞli wiĊc chcesz zapisaü sáowo Cisco w systemie binarnym, musisz uĪyü 40 znaków (bitów). Spójrz na poniĪszy rysunek (rysunek 3.2), znajduje siĊ tam zapis binarny sáowa Cisco. Rysunek 3.2. Zapis binarny sáowa Cisco Caäa tabela wartoĈci wszystkich liter oraz cyfr w systemie binarnym znajduje siö pod adresem http://www.tekmom.com/buzzwords/binaryalphabet.html. Jak juĪ wczeĞniej napisaáem, szybkoĞci w sieci komputerowej okreĞlamy w bitach (megabit, kilobit), a nie bajtach. Tak wiĊc przykáadowa szybkoĞü dziaáania sieci to nie 1 megabajt, lecz zawsze 1 megabit (oczywiĞcie, na sekundĊ). JeĞli dla przykáadu chcesz zamieniü np. 20 kB/s na 20 kb/s, wystarczy 20 kB/s pomnoĪyü przez 8. Wynik to 160 kb/s. Jak widaü, w tym przypadku ewentualna pomyáka w rozróĪnieniu kilobitów od kilo- bajtów prowadzi do doĞü powaĪnych rozbieĪnoĞci. çwiczenie 3.1 4500 MB ile to GB? OdpowiedĒ 4500 MB/1024 = 4,39 GB çwiczenie 3.2 Zapisz w postaci binarnej tytuá poniĪszej ksiąĪki (bez polskich znaków diakrytycznych). 52 W drodze do CCNA. CzöĈè I OdpowiedĒ 01010111 00100000 01100100 01110010 01101111 01100100 01111010 01100101 00100000 01100100 01101111 00100000 01000011 01000011 01001110 01000001 00101110 00100000 01000011 01111010 01100101 01110011 01100011 00100000 00110001 çwiczenie 3.3 6 GB ile to MB? OdpowiedĒ 6 GB×1024 = 6144 MB Przesyäanie danych w sieci Podczas przesyáania danych w sieci karta sieciowa wysyáa dane z okreĞloną prĊdkoĞcią wyraĪoną w bitach na sekundĊ (b/s). NastĊpnie dane trafiają do medium sieciowego (np. kabla miedzianego) i tam równieĪ są przesyáane z okreĞloną prĊdkoĞcią. Na swojej drodze dane mogą natrafiü np. na przeáącznik, który otrzymane dane przeanalizuje, a nastĊpnie wyĞle dalej. W ostatnim etapie dane trafiają do odbiorcy, czyli karty sieciowej, która je odbierze i rozpocznie ich analizĊ. W powyĪszym przykáadzie w caáej transmisji biorą udziaá tylko cztery urządzenia sie- ciowe (dwie karty sieciowe, przewód, przeáącznik), mimo to powyĪszą sieü charaktery- zuje piĊü bardzo istotnych parametrów, które mają bezpoĞrednio wpáyw na przesyáanie danych. Oto one:  pasmo,  przepustowoĞü,  transfer,  opóĨnienie,  dostĊpnoĞü. Pasmo (ang. band) to maksymalna iloĞü informacji, jaką moĪna przesáaü przez medium sieciowe. Maksymalna iloĞü informacji jest — oczywiĞcie — okreĞlona przez rodzaj uĪytego medium sieciowego. Dla przewodu miedzianego pasmo moĪe wynosiü np. 100 Mb/s, ale dla przewodu Ğwiatáowodowego bĊdzie to 10 Gb/s. Dla przykáadu moĪemy przyjrzeü siĊ prostemu osobowemu dĨwigowi, mieszczącemu w swojej kabinie pasaĪerów, których áączny ciĊĪar nie przekracza 500 kg. Gdy do dĨwigu wejdzie wiĊcej osób o áącznym ciĊĪarze wiĊkszym niĪ 500 kg, dĨwig zasygnalizuje przeciąĪenie. Pasmo symbolizuje windĊ, a pakiety w naszym przykáadzie moĪemy porównaü do ludzi. Rozdziaä 3. i Dziaäanie sieci komputerowej 53 Wiemy, Ĕe istniejñ dĒwigi umoĔliwiajñce przewiezienie wiökszej liczby osób. DĒwigi towarowe mogñ obsäuĔyè ciöĔar wiökszy niĔ 900 kg, ich pasmo wynosi wiöc 900 kg. W zaleĪnoĞci od uĪywanych w sieciach komputerowych technologii, moĪemy siĊ spotkaü z róĪnym pasmem. Na pasmo ma wpáyw nie tylko medium sieciowe (kabel, Ğwiatáowód), ale równieĪ sprzĊt, taki jak karty sieciowe, przeáączniki, routery itp. PrzepustowoĞü (ang. bandwidth) jest parametrem okreĞlającym, jaką iloĞü informacji moĪna przesáaü przez sieü w okreĞlonym momencie czasu. Jest to wiĊc aktualnie dostĊpne pasmo. Na przepustowoĞü mają wpáyw róĪne czynniki, np. rodzaj uĪytego sprzĊtu aktyw- nego, liczba komputerów w sieci, rodzaj przesyáanych informacji. Wróümy do naszej windy. UstaliliĞmy, Īe winda towarowa posiada pasmo 900 kg. Jednak ktoĞ przewozi w windzie pianino waĪące np. 200 kg. WielkoĞü pasma wynosi wciąĪ 900 kg, ale w danym momencie do windy moĪemy wáoĪyü tylko 700 kg, ponie- waĪ 200 zajmuje pianino. Tak wiĊc przepustowoĞü windy w tym konkretnym momencie wynosi tylko 700 kg (900 kg–200 kg). To, Īe nasza sieü komputerowa dysponuje pasmem 10 Mb/s, wcale nie oznacza, iĪ w kaĪdym momencie 10 Mb/s bĊdzie osiągane. Na przepustowoĞü ma bowiem wpáyw wiele czynników, takich jak np.:  uĪyty sprzĊt sieciowy,  liczba komputerów w sieci,  rodzaj przesyáanych informacji,  architektura sieci,  topologia sieci. Transfer (ang. transfer) to parametr informujący, ile czasu potrwa przesáanie okreĞlonej liczby danych przez áącze dysponujące okreĞlonym pasmem. Za pomocą odpowied- niego wzoru matematycznego moĪesz obliczyü przybliĪony czas transferu danych. PomoĪe Ci to w przyszáoĞci dobraü odpowiednie urządzenia sieciowe, które obsáuĪą ruch sieciowy bez zbĊdnych opóĨnieĔ. Przed rozpoczĊciem obliczeĔ pamiĊtaj, Īe obli- czone wartoĞci są tylko teoretyczne. NaleĪy traktowaü je z odpowiednim dystansem. Kolejną istotną sprawą jest uĪycie odpowiednich jednostek miary. PamiĊtaj, Īe pasmo mierzone jest np. w megabitach (Mb), a rozmiar pliku w wiĊkszoĞci przypadków poda- wany jest w megabajtach (MB). Przed rozpoczĊciem obliczeĔ zamieĔ megabajty na megabity, mnoĪąc liczbĊ megabajtów przez 8 (np. 2 MB×8 = 16 Mb). Aby obliczyü czas transferu, skorzystaj z nastĊpującego wzoru: T = RP / P, gdzie: T — to czas transferu, RP — to rozmiar pliku, P — to pasmo. 54 W drodze do CCNA. CzöĈè I Za pomocą wzoru da siĊ obliczyü najwiĊkszą przypuszczalną prĊdkoĞü, z jaką moĪemy przesáaü dane. ZaáóĪmy, Īe chcesz przesáaü plik wielkoĞci 2 MB przez áącze o paĞmie 1,54 Mb/s. Naj- pierw naleĪy zamieniü MB na Mb. MnoĪĊ wiĊc 2 MB×8. OtrzymujĊ 16 Mb. Teraz pod- stawiam odpowiednie wartoĞci do powyĪszego wzoru. T = 16 Mb/1,54 Mb Zaokrąglając wartoĞü, otrzymujĊ czas 10 sekund. OpóĨnienie (ang. delay) jest parametrem, który informuje, jak dáugo bĊdziemy czekaü, aĪ wysáane dane osiągną wyznaczony cel. PoniewaĪ wysáane informacje z jednego miej- sca w sieci do drugiego zawsze spotykają na swojej drodze dodatkowe urządzenia, opóĨnienie za kaĪdym razem bĊdzie wzrastaáo. KaĪde urządzenie pracujące w sieci wprowadza dodatkowe opóĨnienie w transmisji. Dlaczego tak siĊ dzieje? ZauwaĪ, Īe dane przesyáane przez kabel miedziany muszą pokonaü (w zaleĪnoĞci od dáugoĞci przewodu) wiĊkszą lub mniejszą odlegáoĞü, tutaj pojawia siĊ pierwsze opóĨ- nienie. OczywiĞcie, dla czáowieka opóĨnienie wynikające z dáugoĞci przewodu jest niezauwaĪalne. Gdy jednak przewód jest zbyt dáugi, opóĨnienia mogą byü duĪe lub komunikacja w ogóle stanie siĊ niemoĪliwa. Podczas pracy w sieci przesyáane dane spotykają na swojej drodze inne urządzenia, np. przeáączniki. Te dodatkowo zwiĊkszają opóĨnienie, poniewaĪ muszą zadecydowaü, przez jaki swój interfejs przesáaü dane dalej (dokáadnie bĊdzie to jeszcze omówione póĨniej). JeĞli w sieci jest router, opóĨnienie dodatkowo wzrasta, bo router analizuje kaĪdy pakiet i na tej podstawie przesyáa go odpowiednią trasą, którą musi odszukaü, a to równieĪ trwa jakąĞ jednostkĊ czasu. Jak widaü, przesáane dane napotykają pewne trudnoĞci po drodze, dlatego są mniej lub bardziej opóĨnione. OczywiĞcie, im mniej urządzeĔ po drodze, tym mniejsze prawdo- podobieĔstwo opóĨnienia. Jednak niektóre opóĨnienia są staáe i nie moĪna ich wyeli- minowaü, przykáadem jest tu opóĨnienie wynikające z przesáania danych przez przewód. To opóĨnienie zawsze wystąpi, poniewaĪ taka jest specyfika dziaáania elektrycznoĞci. OpóĨnienie jest parametrem okreĞlanym w milisekundach (ms). Im wiĊksza wartoĞü, tym wiĊksze opóĨnienie i koniecznoĞü dáuĪszego oczekiwania na dane. W niektórych przypadkach niewielkie opóĨnienie w sieci nie jest zauwaĪalne, gdyĪ w jego konsekwencji np. strona internetowa otworzy siĊ kilka sekund póĨniej. Jednak podczas korzystania z niektórych technologii lub aplikacji opóĨnienia mogą byü bardzo denerwujące. Przykáadem takiej technologii jest telefonia internetowa. JeĞli podczas poáączenia telefonicznego przez internet pojawia siĊ zjawisko duĪego opóĨnienia, roz- mowa staje siĊ niekomfortowa i denerwująca: jeĞli powiesz jakieĞ sáowo, Twój rozmówca usáyszy je np. po 2 sekundach. Podobnie denerwujące jest godzinne czekanie na pociąg opóĨniony z powodu zamieci ĞnieĪnej. DostĊpnoĞü (ang. availability) jest bardzo istotnym parametrem z punktu widzenia biz- nesowego. DostĊpnoĞü sieci okreĞla, czy uĪytkownik moĪe korzystaü z jej zasobów, Rozdziaä 3. i Dziaäanie sieci komputerowej 55 czy nie. Niektóre sieci muszą byü dostĊpne zawsze, poniewaĪ od dostĊpnoĞci zaleĪy osiąganie zysków. Przykáadem moĪe byü portal allegro.pl. JeĞli sieü allegro jest niedo- stĊpna, uĪytkownicy nie mogą korzystaü z aukcji, co sprawia, Īe portal ponosi straty za kaĪdą minutĊ przestoju. Tak wiĊc naleĪy sprawiü, by parametr dostĊpnoĞci byá na jak najwyĪszym poziomie, najlepiej 100 w ciągu roku. Przy dzisiejszych technologiach wiele firm osiąga takie wyniki. Niekiedy zdarza siĊ, Īe sieü musi zostaü wyáączona lub dostĊpnoĞü ograniczona, np. ze wzglĊdu na aktualizacjĊ oprogramowania (ang. upgrade) lub wymianĊ urządzeĔ siecio- wych. W takim przypadku naleĪy jednak tak zaplanowaü ewentualny przestój, aby nie powodowaá znaczących strat, np. wymianĊ urządzeĔ moĪna przeprowadziü w nocy. çwiczenie 3.4 Ile czasu potrzeba na wysáanie pliku o wielkoĞci 12 MB, jeĞli pasmo sieci wynosi 2 Mb/s? OdpowiedĒ 12 MB×8 = 24 Mb/s 24Mb/s/2Mb/s = 12 (sekund) Topologie sieciowe W sieci komputerowej musi panowaü jakiĞ porządek wedáug z góry zaplanowanego schematu. Schemat fizyczny (topologia fizyczna) oraz schemat logiczny (topologia logiczna) uáatwiają projektowanie sieci i jej póĨniejszą rozbudowĊ, ale teĪ umoĪliwiają lepsze zrozumienie dziaáania sieci. Topologia fizyczna (ang. physical topology) zwykle okreĞla sposób rozmieszczania kabli, urządzeĔ sieciowych i innych urządzeĔ sieci. Jest zwana fizyczną, gdyĪ prezen- tuje typowe fizyczne rozwiązania. Topologia logiczna (ang. logical topology) prezentuje sposób dziaáania sieci na pozio- mie logiki. Pokazuje wiĊc, w jaki sposób urządzenia pracujące w sieci bĊdą siĊ ze sobą komunikowaü, jakie dane wysyáaü i za pomocą jakiej technologii. Topologia magistrali W tej topologii wszystkie urządzenia poáączone są ze sobą przy uĪyciu kabla (najczĊĞciej koncentrycznego). W topologii tej (rysunek 3.3) moĪna zauwaĪyü gáówny przewód, do którego podáączone są pozostaáe komputery. Ten przewód zwany jest magistralą. Topologia magistrali (ang. bus topology) wymaga ograniczonej iloĞci kabla; jest doĞü prosta w instalacji i póĨniejszej rozbudowie. Jej wadą jest to, Īe podczas awarii kabla bardzo trudno zdiagnozowaü problem. W drodze do CCNA. CzöĈè I 56 Rysunek 3.3. Topologia magistrali Topologia gwiazdy W topologii gwiazdy (ang. star topology) kaĪdy komputer podáączony jest do gáów- nego punktu, jakim moĪe byü przeáącznik, koncentrator lub inne urządzenie sieciowe. Sieci oparte na topologii gwiazdy są bardzo áatwo skalowalne, poniewaĪ kaĪdy z kom- puterów podáączony jest do osobnego portu koncentratora (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Topologia gwiazdy Zaletą topologii gwiazdy jest moĪliwoĞü szybkiego zdiagnozowania uszkodzenia, np. kabla lub komputera. Zarówno uszkodzenie pojedynczego komputera, jak i doáączenie nowego nie mają wpáywu na pracĊ innych urządzeĔ pracujących w sieci. Wadą stosowania topologii gwiazdy jest centralne miejsce, do którego podáączane są komputery. W przypadku jego awarii caáa sieü nie moĪe pracowaü. Aby uniknąü takiej sytuacji, czasami stosuje siĊ redundancjĊ urządzeĔ sieciowych. Obecnie topologia gwiazdy jest najbardziej popularną topologią wykorzystywaną w sie- ciach komputerowych. JeĞli sieü jest duĪa, stosuje siĊ topologiĊ rozszerzonej gwiazdy, co umoĪliwia tworzenie áączy nadmiarowych. Dlatego w póĨniejszych rozdziaáach tylko ta topologia zostanie omówiona na poziomie logiki dziaáania. Topologia pierĈcienia W topologii pierĞcienia (ang. ring topology) kaĪdy komputer poáączony jest z kolej- nym, tworząc tzw. pierĞcieĔ (rysunek 3.5). Komunikacja w sieciach tego typu polega na przekazywaniu pakietu tylko w jednym kierunku. W topologii pierĞcienia wszystkie komputery mają równy dostĊp do noĞnika, mogą nadawaü wyáącznie w momencie otrzy- mania znacznika. Niweluje to powstawanie kolizji pakietów w sieci. WyróĪniamy dwa typy topologii pierĞcienia:  pierĞcieĔ pojedynczy (ang. single ring topology),  pierĞcieĔ podwójny (ang. double ring topology). Rozdziaä 3. i Dziaäanie sieci komputerowej 57 Rysunek 3.5. Topologia pierĞcienia Topologia kraty Topologia kraty (ang. grid topology) oparta jest na wykorzystaniu áączy nadmiaro- wych. KaĪdy komputer pracujący w topologii kraty poáączony jest z kaĪdym innym (rysunek 3.6). Takie rozwiązanie ma kilka zalet, z których najwaĪniejszą jest duĪa odpornoĞü sieci na awariĊ. Wadą stosowania tego typu rozwiązania jest duĪy koszt, związany z zakupem kabla oraz urządzeĔ sieciowych. Rysunek 3.6. Topologia kraty Zakoþczenie Po przeczytaniu tego rozdziaáu powinieneĞ juĪ rozróĪniaü pojĊcia pasma od przepu- stowoĞci i transferu danych. DowiedziaáeĞ siĊ równieĪ, czym jest dostĊpnoĞü sieci oraz jaka topologia jest najczĊĞciej stosowana w dzisiejszych sieciach komputerowych. WykonaáeĞ kilka prostych üwiczeĔ, a wiĊc czas przejĞü do nastĊpnego rozdziaáu. UĔyta terminologia aktualizacja oprogramowania (ang. upgrade) — proces wgrania do urządzenia lub innej aplikacji nowego oprogramowania; 58 W drodze do CCNA. CzöĈè I bajt (ang. byte) — jednostka wykorzystywana do prezentacji np. pojemnoĞci dysków, jeden bajt skáada siĊ z oĞmiu bitów; bit (ang. bit) — najmniejsza jednostka miary w systemie komputerowym; dostĊpnoĞü (ang. availability) — okreĞla, czy uĪytkownik moĪe korzystaü z zasobów sieci, czy nie; opóĨnienie (ang. delay) — parametr, który informuje, jak dáugo bĊdziemy czekaü, aĪ wysáane dane osiągną wyznaczony cel; pasmo (ang. band) — maksymalna iloĞü informacji, jaką moĪna przesáaü przez medium sieciowe; pierĞcieĔ podwójny (ang. double ring topology) — rodzaj topologii pierĞcienia, w któ- rym wystĊpują dwie drogi sáuĪące do przesyáania danych; pierĞcieĔ pojedynczy (ang. single ring topology) — rodzaj topologii pierĞcienia; przepustowoĞü (ang. bandwidth) — parametr okreĞlający, jaką iloĞü informacji moĪna przesáaü przez sieü w okreĞlonym momencie czasu; system binarny (ang. binary system) — system, który do obliczeĔ oraz prezentowania danych wykorzystuje 0 lub 1; topologia fizyczna (ang. physical topology) — sposób rozmieszczania kabli, urządzeĔ sieciowych i innych urządzeĔ sieci; topologia gwiazdy (ang. star topology) — topologia skáadająca siĊ z centralnego punktu i podáączonych do niego urządzeĔ, obecnie najczĊĞciej stosowana w sieciach kompu- terowych; topologia kraty (ang. grid topology) — oparta na wykorzystaniu áączy nadmiarowych, kaĪde urządzenie poáączone jest z kaĪdym; topologia logiczna (ang. logical topology) — sposób dziaáania sieci na poziomie logiki, pokazuje, jak urządzenia pracujące w sieci bĊdą siĊ ze sobą komunikowaü, jakie dane wysyáaü i za pomocą jakiej technologii; topologia magistrali (ang. bus topology) — wykorzystuje gáównie przewód koncen- tryczny, skáada siĊ z gáównej magistrali i podáączonych do niej komputerów; topologia pierĞcienia (ang. ring topology) — kaĪdy komputer poáączony jest z kolejnym, razem tworzą tzw. pierĞcieĔ; transfer (ang. transfer) — jednostka informująca, ile czasu potrwa przesáanie okreĞlonej liczby danych przez áącze dysponujące okreĞlonym pasmem.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

W drodze do CCNA. Część I
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: