Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00195 003614 24111949 na godz. na dobę w sumie
W drodze do CCNA. Zadania przygotowujące do egzaminu - książka
W drodze do CCNA. Zadania przygotowujące do egzaminu - książka
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3319-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> cisco
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zobacz część I książki W drodze do CCNA>>
Zobacz część II książki W drodze do CCNA>>

Zostań specjalistą - CCNA masz w zasięgu ręki!

Uzyskanie certyfikatu CCNA to ważny krok na drodze do kompleksowego opanowania wszelkich zagadnień związanych z działaniem sieci komputerowych. Wiedza na temat tego, co dzieje się w rzeczywistej, działającej sieci, pozwala nie tylko rozwiązywać bieżące problemy, lecz także przewidywać nadciągające katastrofy. I często okazuje się bezcenna, zarówno w małym biurze, jak i ogromnej firmie. W dzisiejszym świecie połączenia między komputerami zapewniają obieg informacji, pozwalają szybko się porozumiewać i przesyłać dokumenty. Bez żadnej przesady można nazwać je krwioobiegiem każdego przedsiębiorstwa, warunkującym jego normalne funkcjonowanie. Ekspertom w tej dziedzinie na pewno nigdy nie zabraknie pracy!

Dwie pierwsze części cyklu 'W drodze do CCNA' dawały przyszłym profesjonalistom w zakresie sieci komputerowych świetne przygotowanie teoretyczne, natomiast część trzecia zapewni świetne przygotowanie praktyczne. Twoim celem będzie rozwiązanie jak największej ilości zamieszczonych tu zadań o bardzo różnym charakterze oraz udzielenie odpowiedzi na setki pytań testowych. Przyjrzysz się skomplikowanym problemom, zdarzającym się w realnie działających sieciach, i postarasz się zaproponować sensowne rozwiązania, a potem porównasz je z podanymi odpowiedziami. Książka podzielona jest na cztery części, odpowiadające czterem najważniejszym obszarom tematycznym.

Bądź pewniakiem - zdobądź bez trudu certyfikat CCNA!


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą iStockPhoto Inc. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?wccnaz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3319-7 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Wprowadzenie .................................................................................. 9 CzöĈè I Podstawy sieci komputerowych .................................... 11 Rozdziaä 1. Wprowadzenie do sieci komputerowych .......................................... 13 Rozdziaä 2. Symulatory i emulatory sieci ........................................................... 17 Wprowadzenie ................................................................................................................ 17 Symulator sieci Cisco Packet Tracer .............................................................................. 17 Poruszanie siĊ w programie PT ............................................................................. 18 Emulator GNS3 .............................................................................................................. 31 WstĊpna konfiguracja ............................................................................................ 32 Rozdziaä 3. Komunikacja w sieciach LAN .......................................................... 35 Wprowadzenie ................................................................................................................ 35 Podziaá sieci .................................................................................................................... 35 Modele sieciowe ............................................................................................................. 36 Model ISO/OSI ..................................................................................................... 36 Model TCP/IP ....................................................................................................... 39 Media sieciowe ...................................................................................................... 40 Laboratorium 1. ..................................................................................................... 42 Laboratorium 2. ..................................................................................................... 42 Laboratorium 3. ..................................................................................................... 43 Laboratorium 4. ..................................................................................................... 43 Wskazówki do laboratoriów .................................................................................. 43 Rozdziaä 4. Adresowanie w sieciach komputerowych ........................................ 53 Wprowadzenie ................................................................................................................ 53 Adresacja w sieciach komputerowych ............................................................................ 54 Klasy adresów IP ................................................................................................... 54 Standardowe maski podsieci ................................................................................. 56 Adresy prywatne i publiczne ................................................................................. 56 Podziaá na podsieci — idea ................................................................................... 56 System binarny (dwójkowy) ........................................................................................... 58 Przeksztaácanie liczby dziesiĊtnej na binarną ........................................................ 58 Adresacja w sieciach komputerowych ............................................................................ 61 Tworzenie podsieci w klasie C — wymagane 31 podsieci ................................... 62 Tworzenie podsieci w klasie B — 296 podsieci .................................................... 63 Tworzenie podsieci w klasie A — 3000 podsieci .................................................. 64 4 W drodze do CCNA. Zadania przygotowujñce do egzaminu Dzielenie sieci na podsieci na podstawie wymaganej iloĞci hostów ............................... 66 Tworzenie podsieci na podstawie iloĞci wymaganych hostów — klasa C (30 hostów) ....................................................................................... 66 Laboratorium 1. ..................................................................................................... 69 Laboratorium 2. ..................................................................................................... 70 Laboratorium 3. ..................................................................................................... 70 Wskazówki do laboratoriów .................................................................................. 71 Test sprawdzający .......................................................................................................... 76 Odpowiedzi ........................................................................................................... 81 Rozdziaä 5. Podstawowa konfiguracja urzñdzeþ Cisco ....................................... 83 Wprowadzenie ................................................................................................................ 83 Podstawy IOS ................................................................................................................. 83 Polecenia show ...................................................................................................... 84 WstĊpna konfiguracja urządzenia .......................................................................... 87 Zapisywanie konfiguracji ...................................................................................... 87 Zabezpieczanie dostĊpu do urządzenia .................................................................. 88 Laboratorium 1. ..................................................................................................... 88 Laboratorium 2. ..................................................................................................... 89 Laboratorium 3. ..................................................................................................... 89 Laboratorium 4. ..................................................................................................... 90 Laboratorium 5. ..................................................................................................... 90 Wskazówki do laboratoriów .................................................................................. 90 Test sprawdzający ........................................................................................................ 102 Odpowiedzi ......................................................................................................... 104 Rozdziaä 6. Laboratoria podsumowujñce ......................................................... 105 Wprowadzenie .............................................................................................................. 105 Laboratorium 1. ................................................................................................... 105 Laboratorium 2. ................................................................................................... 105 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 107 CzöĈè II Routing w sieciach komputerowych ............................ 115 Rozdziaä 7. Dziaäanie routera i routing statyczny ............................................. 117 Istota dziaáania routera i praca interfejsów ................................................................... 117 Laboratorium 1. ................................................................................................... 118 Laboratorium 2. ................................................................................................... 118 Laboratorium 3. ................................................................................................... 119 Laboratorium 4. ................................................................................................... 119 Protokóá CDP ............................................................................................................... 119 Laboratorium 5. ................................................................................................... 119 Laboratorium 6. ................................................................................................... 121 Laboratorium 7. ................................................................................................... 121 Routing statyczny ......................................................................................................... 124 Laboratorium 8. ................................................................................................... 124 Laboratorium 9. ................................................................................................... 125 Laboratorium 10. ................................................................................................. 125 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 125 Rozdziaä 8. Routing dynamiczny i tworzenie podsieci ....................................... 139 Laboratorium 1. ................................................................................................... 140 Laboratorium 2. ................................................................................................... 141 Laboratorium 3. ................................................................................................... 143 Laboratorium 4. ................................................................................................... 144 Spis treĈci 5 Laboratorium 5. ................................................................................................... 145 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 146 Test sprawdzający ........................................................................................................ 154 Odpowiedzi ......................................................................................................... 156 Rozdziaä 9. Dynamiczne protokoäy routingu. RIPv1 .......................................... 157 Laboratorium 1. ................................................................................................... 158 Laboratorium 2. ................................................................................................... 159 Laboratorium 3. ................................................................................................... 159 Laboratorium 4. ................................................................................................... 160 Laboratorium 5. ................................................................................................... 160 Laboratorium 6. ................................................................................................... 160 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 161 Test sprawdzający ........................................................................................................ 178 Odpowiedzi ......................................................................................................... 180 Rozdziaä 10. Dynamiczne protokoäy routingu. RIPv2 .......................................... 181 Laboratorium 1. ................................................................................................... 182 Laboratorium 2. ................................................................................................... 183 Laboratorium 3. ................................................................................................... 183 Laboratorium 4. ................................................................................................... 184 Laboratorium 5. ................................................................................................... 184 Laboratorium 6. ................................................................................................... 184 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 186 Test sprawdzający ........................................................................................................ 197 Odpowiedzi ......................................................................................................... 198 Rozdziaä 11. Dynamiczne protokoäy routingu. EIGRP .......................................... 199 Laboratorium 1. ................................................................................................... 201 Laboratorium 2. ................................................................................................... 201 Laboratorium 3. ................................................................................................... 202 Laboratorium 4. ................................................................................................... 202 Laboratorium 5. ................................................................................................... 203 Laboratorium 6. ................................................................................................... 203 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 204 Test sprawdzający ........................................................................................................ 221 Odpowiedzi ......................................................................................................... 223 Rozdziaä 12. Dynamiczne protokoäy routingu. OSPF ........................................... 225 Laboratorium 1. ................................................................................................... 227 Laboratorium 2. ................................................................................................... 228 Laboratorium 3. ................................................................................................... 228 Laboratorium 4. ................................................................................................... 228 Laboratorium 5. ................................................................................................... 230 Laboratorium 6. ................................................................................................... 230 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 231 Test sprawdzający ........................................................................................................ 247 Odpowiedzi ......................................................................................................... 249 CzöĈè III Przeäñczanie w sieciach LAN ....................................... 251 Rozdziaä 13. Podstawy przeäñczania i sieci VLAN .............................................. 253 Laboratorium 1. ................................................................................................... 254 Laboratorium 2. ................................................................................................... 254 Laboratorium 3. ................................................................................................... 254 6 W drodze do CCNA. Zadania przygotowujñce do egzaminu Laboratorium 4. ................................................................................................... 255 Laboratorium 5. ................................................................................................... 255 Laboratorium 6. ................................................................................................... 255 Laboratorium 7. ................................................................................................... 256 Laboratorium 8. ................................................................................................... 256 Laboratorium 9. ................................................................................................... 256 Laboratorium 10. ................................................................................................. 257 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 257 Test sprawdzający ........................................................................................................ 272 Odpowiedzi ......................................................................................................... 273 Rozdziaä 14. Protokóä VTP ................................................................................ 275 Laboratorium 1. ................................................................................................... 275 Laboratorium 2. ................................................................................................... 276 Laboratorium 3. ................................................................................................... 276 Laboratorium 4. ................................................................................................... 277 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 277 Test sprawdzający ........................................................................................................ 284 Odpowiedzi ......................................................................................................... 284 Rozdziaä 15. Routing pomiödzy sieciami VLAN .................................................. 285 Laboratorium 1. ................................................................................................... 285 Laboratorium 2. ................................................................................................... 286 Laboratorium 3. ................................................................................................... 286 Laboratorium 4. ................................................................................................... 287 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 288 Test sprawdzający ........................................................................................................ 295 Odpowiedzi ......................................................................................................... 296 Rozdziaä 16. Protokóä STP ................................................................................ 297 Laboratorium 1. ................................................................................................... 299 Laboratorium 2. ................................................................................................... 300 Laboratorium 3. ................................................................................................... 301 Laboratorium 4. ................................................................................................... 301 Laboratorium 5. ................................................................................................... 302 Laboratorium 6. ................................................................................................... 302 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 303 Test sprawdzający ........................................................................................................ 319 Odpowiedzi ......................................................................................................... 320 CzöĈè IV Technologie WAN i bezpieczeþstwo sieci .................... 321 Rozdziaä 17. Sieci WAN ................................................................................... 323 Laboratorium 1. ................................................................................................... 324 Laboratorium 2. ................................................................................................... 324 Laboratorium 3. ................................................................................................... 324 Laboratorium 4. ................................................................................................... 325 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 325 Test sprawdzający ........................................................................................................ 329 Odpowiedzi ......................................................................................................... 331 Rozdziaä 18. Frame Relay ................................................................................. 333 Laboratorium 1. ................................................................................................... 334 Laboratorium 2. ................................................................................................... 334 Laboratorium 3. ................................................................................................... 334 Spis treĈci 7 Laboratorium 4. ................................................................................................... 336 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 336 Test sprawdzający ........................................................................................................ 348 Odpowiedzi ......................................................................................................... 349 Rozdziaä 19. Listy ACL ..................................................................................... 351 Laboratorium 1. ................................................................................................... 352 Laboratorium 2. ................................................................................................... 352 Laboratorium 3. ................................................................................................... 352 Laboratorium 4. ................................................................................................... 352 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 353 Test sprawdzający ........................................................................................................ 356 Odpowiedzi ......................................................................................................... 357 Rozdziaä 20. Serwer DHCP i technologia NAT .................................................... 359 Laboratorium 1. ................................................................................................... 360 Laboratorium 2. ................................................................................................... 360 Laboratorium 3. ................................................................................................... 360 Laboratorium 4. ................................................................................................... 361 Laboratorium 5. ................................................................................................... 361 Laboratorium 6. ................................................................................................... 362 Wskazówki do laboratoriów ................................................................................ 363 Test sprawdzający ........................................................................................................ 370 Odpowiedzi ......................................................................................................... 372 Skorowidz .................................................................................... 373 8 W drodze do CCNA. Zadania przygotowujñce do egzaminu Rozdziaä 5. Podstawowa konfiguracja urzñdzeþ Cisco Wprowadzenie Jak juĪ zapewne wiesz, system IOS to nic innego jak system operacyjny zainstalowany na sprzĊcie firmy Cisco. OczywiĞcie, nie kaĪde urządzenie posiada IOS, lecz kaĪde wyposaĪone jest w system operacyjny. Niektóre urządzenia Cisco mają zainstalowane specjalnie przygotowane wersje systemu Linux, a niektóre — wersjĊ systemu CatOS (szczególnie starsze modele). Generalnie system operacyjny daje uĪytkownikowi moĪliwoĞü zarządzania urządzeniem. To za jego pomocą wykonasz wszystkie konfiguracje. Podstawy IOS MiĊdzysieciowy System Operacyjny, czyli IOS (ang. Internetwork Operating System), to system operacyjny umoĪliwiający konfiguracjĊ urządzeĔ Cisco. Obsáugiwany jest przez uĪytkownika za pomocą interfejsu CLI (ang. Command Line Interface). PamiĊtaj, Īe podczas pierwszej konfiguracji urządzenia Cisco moĪesz podáączyü siĊ do niego jedynie przez dostĊpny z tyáu port oznaczony jako CONSOLE. W wiĊkszoĞci przypadków jest to wejĞcie ĪeĔskie RJ45. Poáączenie realizowane jest przez specjalnie przygotowany do tego kabel konsolowy, z jednej strony zakoĔczony wtykiem RJ45 (mĊskim), natomiast z drugiej wtykiem DB-9 popularnie zwanym COM. Przed podáączeniem naleĪy odpowiednio skonfigurowaü emulator terminalu, taki jak np. HyperTerminal lub Putty, wpisując poniĪsze parametry: 84 CzöĈè I i Podstawy sieci komputerowych  bity na sekundĊ — 9600;  bity danych — 8;  parzystoĞü — brak;  bity stopu — 1;  sterowanie przepáywem — brak. W systemie IOS wystĊpują trzy tryby pracy. Pierwszy tryb to tryb uĪytkownika (ang. User Exec Mode). Przeznaczony jest wyáącznie do przeglądania parametrów lub bieĪą- cej konfiguracji. Nie jest moĪliwe, aby w tym trybie w jakikolwiek sposób wpáywaü na konfiguracjĊ urządzenia. Tryb uĪytkownika posiada znak zachĊty w postaci mate- matycznego znaku wiĊkszoĞci ( ). Znak jest poprzedzony nazwą, np.: switch . Drugim trybem pracy jest tryb uprzywilejowany (ang. Privileged Exec Mode). W trybie uprzywilejowanym moĪliwa jest konfiguracja urządzenia oraz wszystkich jego para- metrów. DostĊp do niego moĪna zabezpieczyü hasáem. Znakiem zachĊty dla trybu uprzy- wilejowanego jest tzw. hash (#), który równieĪ jest poprzedzony nazwą urządzenia, np. switch#. Aby przejĞü z trybu uĪytkownika do trybu uprzywilejowanego, po podáączeniu do urządzenia wpisz polecenie enable i naciĞnij przycisk Enter, np.: switch enable switch# JeĞli chcesz ponownie przejĞü do trybu uĪytkownika, moĪesz to wykonaü, wpisując polecenie disable. Trzecim trybem jest tryb konfiguracji globalnej (ang. global configuration mode), sáuĪący do konfiguracji interfejsów, ich szybkoĞci itd. W tym trybie moĪesz wprowadziü zmiany wyĞwietlanej nazwy oraz wielu innych parametrów, o których bĊdzie mowa w dalszej czĊĞci. Do trybu konfiguracyjnego moĪna wejĞü tylko z trybu uprzywilejowanego; sáuĪy do tego polecenie configure terminal, np.: switch enable switch#configure terminal switch(config)# System IOS wyposaĪony jest w bardzo rozbudowany system pomocy. MoĪesz skorzy- staü z niego, wpisując znak ?. JeĞli wpiszesz znak ? w trybie uprzywilejowanym, otrzy- masz caáą dostĊpną w tym trybie listĊ poleceĔ. Polecenia show Polecenia rozpoczynające siĊ od sáowa show sáuĪą do przeglądania róĪnych elementów konfiguracji. CzĊsto przydają siĊ do rozwiązywania problemów z konfiguracją. Ponadto pomagają w przeglądaniu bieĪących parametrów pracy urządzeĔ. Rozdziaä 5. i Podstawowa konfiguracja urzñdzeþ Cisco 85 show clock Polecenie show clock dostarcza informacje na temat daty oraz czasu dostĊpnego na urzą- dzeniu. Ustawienie poprawnej daty oraz godziny jest bardzo istotną sprawą w wielu przypadkach, np. podczas analizy logów systemowych. Switch#show clock 03:37:09.231 UTC Tue May 05 2011 Switch# show interfaces Stan wszystkich dostĊpnych na urządzeniu interfejsów moĪna sprawdziü przy uĪyciu polecenia show interfaces. Po jego wydaniu pojawi siĊ informacja na ich temat, zawie- rająca równieĪ szereg waĪnych informacji, które zostaną wyjaĞnione w dalszych czĊ- Ğciach ksiąĪki. Switch#show interface Fastethernet0/1 FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Fast Ethernet, address is 3cdf.1e75.7c81 (bia 3cdf.1e75.7c81) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100BaseTX input flow-control is off, output flow-control is unsupported ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output 00:00:00, output hang never Last clearing of show interface counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 236 packets input, 27440 bytes, 0 no buffer Received 236 broadcasts (77 multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 77 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 215 packets output, 16620 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Switch# show running-config oraz show startup-config Polecenia show running-config oraz show startup-config są bardzo istotne. DziĊki nim masz moĪliwoĞü sprawdzenia caáej konfiguracji urządzeĔ. Polecenie running-config umoĪliwia przeglądanie konfiguracji bieĪącej, natomiast startup-config pokazuje konfiguracjĊ startową. 86 CzöĈè I i Podstawy sieci komputerowych Switch#show running-config Building configuration... Current configuration : 1264 bytes ! version 12.2 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname SW ! boot-start-marker boot-end-marker ! no aaa new-model system mtu routing 1500 ip subnet-zero spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! vlan internal allocation policy ascending ! interface FastEthernet0/1 POMINIùTO interface FastEthernet0/22 ! interface FastEthernet0/23 ! interface FastEthernet0/24 ! interface GigabitEthernet0/1 ! interface GigabitEthernet0/2 ! interface Vlan1 no ip address no ip route-cache ! ip http server ip http secure-server ! control-plane ! ! line con 0 line vty 5 15 ! end Switch# Rozdziaä 5. i Podstawowa konfiguracja urzñdzeþ Cisco 87 show version Polecenie show version wyĞwietla m.in. informacje na temat wersji systemu IOS, pliku Ĩródáowego z IOS oraz iloĞci interfejsów urządzenia. Na koĔcu listingu znajdują siĊ numery seryjne poszczególnych czĊĞci, moduáów oraz innych kart rozszerzeĔ, jeĞli dane urządzenie je posiada. Wstöpna konfiguracja urzñdzenia Aby przypisaü nową nazwĊ dla urządzenia oraz nadaü interfejsowi odpowiedni adres IP, najpierw przejdĨ z trybu nieuprzywilejowanego do trybu uprzywilejowanego. SáuĪy do tego polecenie enable. NastĊpnie za pomocą polecenia configure terminal przejdĨ do trybu konfiguracji globalnej. Kolejnym wydanym poleceniem powinno byü hostname, które umoĪliwi Ci zmianĊ nazwy urządzenia. W trybie konfiguracji globalnej wydaj polecenie inteface fastethernet0/0, aby przejĞü do konfiguracji interfejsu. W tym trybie wydaj polecenie ip address [adres_IP], aby przypisaü odpowiedni adres IP. Na koniec wpisz no shutdown, aby uruchomiü interfejs. Spójrz na poniĪszy listing przedstawiający caáą konfiguracjĊ: Router enable Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname TEST_1 TEST_1(config)#interface fastethernet0/0 TEST_1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 TEST_1(config-if)#no shutdown LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up TEST_1(config-if)# Zapisywanie konfiguracji Istotnym elementem jest zapisywanie konfiguracji. PamiĊtaj, Īe wszystkie wprowadzane zmiany są zapisywane w konfiguracji bieĪącej, czyli pamiĊci RAM. W przypadku nagáego wyáączenia urządzenia są wiĊc bezpowrotnie tracone. WaĪne jest, aby zawsze, kiedy konfiguracja bieĪąca jest prawidáowa, zapisaü ją w pamiĊci nieulotnej, czyli NVRAM (ang. non voltage RAM). W ten sposób uchronisz siĊ przed jej utratą. Konfiguracja zapi- sana w pamiĊci nieulotnej nazywana jest konfiguracją startową (ang. startup-config). WaĪne jest równieĪ, aby niektóre pliki konfiguracyjne znalazáy siĊ na zewnĊtrznym noĞniku, np. na dysku serwera. MoĪesz do tego celu uĪyü serwera TFTP. Komendą, która spowoduje zapisanie konfiguracji bieĪącej jako startowej, jest polece- nie copy running-config startup-config. Aby zapisaü konfiguracjĊ startową na serwer TFTP, uĪyj polecenia copy startup-config tftp. OczywiĞcie, wczeĞniej musisz zapew- niü komunikacjĊ z serwerem. 88 CzöĈè I i Podstawy sieci komputerowych Zabezpieczanie dostöpu do urzñdzenia PamiĊtaj, Īe bardzo waĪną rzeczą jest odpowiednie zabezpieczenie urządzenia przed dostĊpem osób niepowoáanych. Oznacza to nie tylko zamkniĊcie urządzeĔ w specjalnych szafach LAN, ale przede wszystkim zapewnienie ochrony przed zalogowaniem siĊ na nie. PamiĊtaj, Īe jeĞli urządzenie pracuje w sieci i posiada adres IP, kaĪdy uĪytkownik bĊdzie mógá siĊ na nie zalogowaü (oczywiĞcie, jeĞli nie zostaáo odpowiednio zabezpieczone). Zanim urządzenie zostanie podáączone do sieci, naleĪy je zabezpieczyü przynajmniej w podstawowym zakresie. Na początek zabezpiecz dostĊp do trybu uprzywilejowanego. MoĪesz to wykonaü przy uĪyciu polecenia enable secret wydanego w trybie konfiguracji globalnej. NastĊpnie zabezpiecz hasáem dostĊp do linii wirtualnych oraz portu konsoli. W tym celu naleĪy przejĞü do trybu konfiguracji linii i wydaü polecenie password, a nastĊpnie login, np. tak: R1(config)#line vty 0 4 R1(config-line)#password adam_vty R1(config-line)#login DoĞü istotnym poleceniem jest równieĪ service password-encryption, które szyfruje wszystkie hasáa widoczne jako jawny tekst w pliku konfiguracji urządzenia. Inną praktyką raczej prewencyjną niĪ zabezpieczającą jest ustawienie komunikatów informujących potencjalnych wáamywaczy. Aby ustawiü odpowiedni baner, naleĪy w trybie konfiguracji globalnej posáuĪyü siĊ poleceniem banner. Po wybraniu polecenia banner oraz rodzaju banera trzeba wstawiü dowolny znak, np. #, który oznacza początek komunikatu. Znak # wstaw równieĪ na koĔcu wpisanego komunikatu. Najbardziej popularny jest baner MOTD. Laboratorium 1. Uruchom program GNS3 i przeciągnij na obszar roboczy jeden z routerów, do którego posiadasz obraz IOS. PrzejdĨ do trybu uprzywilejowanego i wykorzystując listĊ poniĪ- szych poleceĔ, uzupeánij tabelĊ (rysunek 5.1).  show running-config;  show clock;  show interfaces;  show ip interface brief;  show version;  show history;  show flash. Rozdziaä 5. i Podstawowa konfiguracja urzñdzeþ Cisco 89 Rysunek 5.1. Tabela poleceĔ Laboratorium 2. W programie Cisco Packet Tracer przeciągnij na obszar roboczy trzy routery. NastĊpnie przy uĪyciu linii poleceĔ przydziel im odpowiednie adresy IP zgodnie z poniĪszym rysunkiem (rysunek 5.2). Nadaj równieĪ odpowiednie nazwy routerom. Rysunek 5.2. ZaáoĪenia do 2. laboratorium Laboratorium 3. 1. Utwórz w programie Cisco Packet Tracer model sieci podany na poniĪszym rysunku (rysunek 5.3). Rysunek 5.3. Schemat sieci do wykonania w programie Cisco Packet Tracer 2. Nazwij wszystkie urządzenia, tak jak pokazano na rysunku. 3. Ustaw komunikat informacyjny na routerze oraz przeáączniku. 90 CzöĈè I i Podstawy sieci komputerowych 4. Zabezpiecz dostĊp do wszystkich linii wirtualnych na urządzeniach aktywnych. 5. Dokonaj konfiguracji interfejsu FastEthernet0/0 routera R1. Przypisz mu dowolny adres IP. 6. Skonfiguruj serwer DHCP tak, aby stacje robocze mogáy komunikowaü siĊ ze sobą. Ustaw takie parametry serwera, aby otrzymywaáy one adres domyĞlnej bramy (interfejsu routera). Laboratorium 4. 1. Wykonaj poniĪszy schemat w PT (rysunek 5.4). Rysunek 5.4. Schemat sieci z serwerem TFTP 2. Ustal dowolną adresacjĊ i przydziel adresy IP do urządzeĔ. 3. Skopiuj konfiguracjĊ bieĪącą routera R1 na serwer TFTP. 4. Skopiuj konfiguracjĊ startową routera R1 na serwer TFTP. 5. Skopiuj zapisaną konfiguracjĊ bieĪącą z serwera TFTP do konfiguracji startowej routera R1. Laboratorium 5. 1. W programie GNS3 poáącz wirtualny router z Twoim komputerem tak, aby moĪna byáo wykonaü test ping z routera do sieci internet. 2. Na interfejsie routera uruchom klienta DHCP. Router ma otrzymaü adres 192.168.137.X. 3. Utwórz na pulpicie komputera lokalnego folder o nazwie TFTP i skopiuj do niego konfiguracjĊ bieĪącą routera R1. Wskazówki do laboratoriów Laboratorium 1. Wynik, który otrzymaáeĞ, moĪe nieco róĪniü siĊ od poniĪszego, w zaleĪnoĞci od tego, na jakim routerze zostaáy wydane podane polecenia. Aby otrzymaü wielkoĞü pliku konfiguracyjnego, nazwĊ routera oraz liczbĊ wirtualnych linii, wydaj polecenie show running-config. Spójrz na poniĪszy listing: R1#show running-config Building configuration... Rozdziaä 5. i Podstawowa konfiguracja urzñdzeþ Cisco 91 Current configuration : 625 bytes version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname R1 ! boot-start-marker boot-end-marker ! no aaa new-model memory-size iomem 5 ip cef ! no ip domain lookup POMINIùTO line con 0 exec-timeout 0 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 end R1# Pozycja Current configuration pokazuje aktualną wielkoĞü pliku konfiguracyjnego. Pozycja hostname to nazwa routera, a pozycja line vty wskazuje iloĞü linii wirtualnych od 0 do 4. Aby wyĞwietliü aktualną datĊ i godzinĊ, wydaj na routerze polecenie show clock. Oto przykáad: R1#show clock *00:02:47.051 UTC Fri Mar 1 2002 R1# JeĞli chcesz uzyskaü informacjĊ na temat zainstalowanego systemu IOS, wydaj polecenie show version. W pierwszej linii znajdziesz potrzebne informacje, np.: R1#show version Cisco IOS Software, 3700 Software (C3745-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(12), RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc. Compiled Fri 17-Nov-06 15:09 by prod_rel_team POMINIùTO Kolejną informacją jest iloĞü dostĊpnej pamiĊci FLASH. Te informacje moĪesz uzy- skaü, wydając polecenie show flash. Spójrz na poniĪszy listing. R1#show flash System CompactFlash directory: No files in System CompactFlash 92 CzöĈè I i Podstawy sieci komputerowych [0 bytes used, 16777212 available, 16777212 total] 16384K bytes of ATA System CompactFlash (Read/Write) R1# Ostatnimi informacjami, jakie naleĪy wyĞwietliü w tym laboratorium, są dane na temat adresu MAC oraz trybu pracy dowolnego interfejsu. Taką informacjĊ moĪesz uzyskaü, wydając polecenie show interface FastEthernet0/0. Oto przykáad: R1#show interface fastethernet0/0 FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down Hardware is Gt96k FE, address is c400.10a0.0000 (bia c400.10a0.0000) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX POMINIùTO W drugiej linii listingu znajduje siĊ informacja na temat adresu MAC, natomiast niĪej w siódmej jest informacja na temat trybu pracy interfejsu. W tym przypadku interfejs pracuje z szybkoĞcią 100 Mb/s w trybie Full-duplex. Na poniĪszym rysunku znajduje siĊ podsumowanie wszystkich otrzymanych danych (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Wypeániona tabela Laboratorium 2. W tym laboratorium wykorzystaj polecenia hostname — do zmiany nazwy routera, ip address — do nadania adresu IP interfejsów oraz no shutdown — do wáączenia inter- fejsu. PoniĪej znajdują siĊ trzy listingi prezentujące konfiguracjĊ kaĪdego z trzech routerów. R1: Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R1 R1(config)#int fa0/0 R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shut Rozdziaä 5. i Podstawowa konfiguracja urzñdzeþ Cisco 93 R1(config-if)# R1(config-if)#exit R1(config)#int fa0/1 R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shut R1(config-if)# R2: Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R2 R2(config)#int fa0/0 R2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 R2(config-if)#no shut R2(config-if)#exit R2(config)#int fa0/1 R2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 R2(config-if)#no shut R2(config-if)# R3: Router#conf t Router(config)#hostname R3 R3(config)#int fa0/1 R3(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 R3(config-if)#no shut R3(config-if)#exit R3(config)#int fa0/0 R3(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 R3(config-if)#no shut R3(config-if)# ZauwaĔ, Ĕe w listingach pojawiäy siö skrócone formy poleceþ. Jak mogäeĈ przeczytaè w ósmym rozdziale ksiñĔki „W drodze do CCNA. CzöĈè I”, system IOS umoĔliwia skracanie wszystkich poleceþ. Aby przejĈè do trybu konfiguracji globalnej, nie trzeba wiöc wydawaè peänego polecenia configure terminal, a wystarczy podaè conf t. Laboratorium 3. Po wykonaniu modelu sieci w programie PT nadaj urządzeniom odpowiednie nazwy. W kolejnym kroku ustaw hasáo trybu uprzywilejowanego oraz ustal komunikat powitalny. Na poniĪszym listingu przedstawiono konfiguracjĊ routera, tĊ samą czynnoĞü wykonaj równieĪ dla przeáącznika. R1#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#enable secret test R1(config)# R1(config)#banner motd @ KOMUNIKAT TRESC @ R1(config)# 94 CzöĈè I i Podstawy sieci komputerowych Kolejny punkt to zabezpieczenie dostĊpu do urządzeĔ aktywnych poprzez linie wirtualne oraz konsolĊ. Wydaj polecenie show running-config, aby sprawdziü, ile linii wirtualnych posiada Twoje urządzenie. POMINIùTO line con 0 ! line vty 0 4 login line vty 5 15 login end POMINIùTO W powyĪszym przypadku zakres linii wirtualnych wynosi od 0 do 15. NaleĪy zabez- pieczyü wszystkie. PamiĊtaj, Īe pozostaá interfejs konsoli. Oto przykáad: R1#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#line con 0 R1(config-line)#password test R1(config-line)#login R1(config-line)#exit R1(config)#line vty 0 15 R1(config-line)#password test R1(config-line)#login R1(config-line)# W ostatnim kroku konfiguracji routera R1 naleĪy przydzieliü adres IP do interfejsu FastEthernet0/0. W tym przypadku moĪesz przydzieliü dowolny adres IP. PoniĪej przedstawiono konfiguracjĊ interfejsu routera R1: R1#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#int fa0/0 R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shut R1(config-if)# W ostatnim punkcie powyĪszego laboratorium naleĪy skonfigurowaü serwer DHCP. W tym celu kliknij go dwukrotnie i przejdĨ do zakáadki Desktop. NastĊpnie kliknij pozy- cjĊ IP Configuration. Podaj adres IP, jaki bĊdzie przypisany do serwera (rysunek 5.6). PamiĊtaj, Īe adres musi znajdowaü siĊ w tej samej podsieci, co adres przypisany do interfejsu routera. PrzejdĨ na zakáadkĊ Config i kliknij przycisk DHCP. W polu PoolName podaj dowolną nazwĊ, np. LAB_3. JeĞli chcesz, aby adres domyĞlnej bramy byá przesyáany w uaktual- nieniach DHCP, podaj jego adres w polu Default Gateway. NastĊpnie w polu Start IP Address wpisz początkowy adres IP, od którego serwer bĊdzie przypisywaü adresy dla hostów. Kliknij przycisk Add, aby zapisaü konfiguracjĊ (rysunek 5.7). Rozdziaä 5. i Podstawowa konfiguracja urzñdzeþ Cisco 95 Rysunek 5.6. Przypisanie adresu IP Rysunek 5.7. Konfiguracja serwera DHCP Po kilku sekundach moĪesz sprawdziü, czy stacje robocze otrzymaáy adresy IP. Laboratorium 4. W tym laboratorium zadanie polega na skopiowaniu konfiguracji do serwera TFTP i na odwrót z serwera TFTP do routera. 96 CzöĈè I i Podstawy sieci komputerowych PamiĊtaj, Īe w rzeczywistych warunkach aktualna konfiguracja startowa musi byü tworzona na kaĪdym z urządzeĔ sieciowych. W przypadku ich wyáączenia bĊdzie moĪliwoĞü wczytania wszystkich danych od nowa. Pliki z konfiguracją i obraz systemu IOS powinny byü przechowywane w innym miejscu (serwerze TFTP). Podczas archi- wizacji serwera TFTP moĪna dodatkowo kopiowaü na noĞniki elektroniczne konfigu- racje routerów. W ten sposób kopie konfiguracji bĊdą dodatkowo zabezpieczone. Po utworzeniu schematu sieci oraz wybraniu odpowiedniej adresacji przypisz wybrane adresy do urządzeĔ — routera oraz serwera TFTP. W pierwszej kolejnoĞci skopiuj kon- figuracjĊ bieĪącą na serwer. W tym celu uĪyj polecenia copy running-config tftp. Zostaniesz poproszony o podanie adresu serwera oraz nazwy dla pliku z konfiguracją. Zalecam, aby w rzeczywistych warunkach nazwy byáy tworzone w nastĊpujący sposób, np. router_2800_R1_biezaca_2011_04_11_12_34_AJ. Nazwa pliku zawiera informacjĊ na temat rodzaju routera, jego nazwy oraz daty i godziny utworzenia konfiguracji, na koĔcu są inicjaáy administratora, który wykonaá kopiĊ. Spójrz na poniĪszy listing. R1#copy running-config tftp Address or name of remote host []? 192.168.1.2 Destination filename [Router-confg]? router_r1_biezaca Writing running-config....!! [OK - 463 bytes] 463 bytes copied in 3.135 secs (0 bytes/sec) ZauwaĪ, Īe w przedostatniej linii pojawiáa siĊ informacja [OK - 463 bytes]; oznacza to, Īe kopia zostaáa utworzona na serwerze. Za chwilĊ sprawdzisz, czy na pewno siĊ tam znajduje. Wykonaj teraz kopiĊ konfiguracji startowej na serwer TFTP. Zanim to uczynisz, sko- piuj konfiguracjĊ bieĪącą do konfiguracji startowej. W tym celu wydaj polecenie copy runnig-config startup-config. Spójrz na listing poniĪej: R1#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] Teraz skopiuj zapisaną konfiguracjĊ startową na serwer, wykorzystaj polecenie copy startup-config tftp. Oto przykáad: R1#copy startup-config tftp Address or name of remote host []? 192.168.1.2 Destination filename [R1-confg]? router_r1_startowa Writing startup-config...!! [OK - 463 bytes] 463 bytes copied in 0.125 secs (3000 bytes/sec) R1# W programie Cisco Packet Tracer moĪna bardzo áatwo sprawdziü, czy wszystkie kon- figuracje zostaáy poprawnie zapisane. W tym celu kliknij dwukrotnie serwer i przejdĨ do zakáadki Config (rysunek 5.8). NastĊpnie w menu po lewej stronie kliknij pozycjĊ TFTP. PrzejedĨ paskiem przewi- jania w dóá i sprawdĨ, czy na liĞcie znajdują siĊ zapisane konfiguracje. Rozdziaä 5. i Podstawowa konfiguracja urzñdzeþ Cisco 97 Rysunek 5.8. DostĊp do zapisanych konfiguracji Teraz moĪesz skopiowaü konfiguracjĊ startową z serwera na router. W tym celu na routerze wydaj polecenie copy tftp startup-config, np.: R1# R1#copy tftp startup-config Address or name of remote host []? 192.168.1.2 Source filename []? router_r1_biezaca Destination filename [startup-config]? Accessing tftp://192.168.1.2/router_r1_biezaca... Loading router_r1_biezaca from 192.168.1.2: ! [OK - 463 bytes] 463 bytes copied in 0.047 secs (9851 bytes/sec) R1# PamiĊtaj, aby wszystkie kopie byáy tworzone na bieĪąco. Zasada jest prosta: jeĞli wprowadzisz zmiany w konfiguracji routera, w pierwszej kolejnoĞci wykonaj kopiĊ konfiguracji bieĪącej, dopiero potem wprowadĨ zmiany. Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji bieĪącej nie zapisuj ich od razu do konfiguracji startowej, lecz sprawdĨ, jak zareagowaáa sieü. Przeanalizuj, czy wszystko dziaáa poprawnie, tak jak zaáoĪyáeĞ. JeĞli wszystko jest tak, jak zaplanowaáeĞ, skopiuj dotychczasową konfiguracjĊ startową na serwer, dopiero potem skopiuj konfiguracjĊ bieĪącą do startowej. Dokonaj archiwi- zacji wszystkich konfiguracji. DziĊki wprowadzeniu w nazwie konfiguracji daty i godziny bĊdziesz mógá bardzo szybko odnaleĨü i przywróciü poprzednią konfiguracjĊ, jeĞli okaĪe siĊ, Īe sieü dziaáa nieprawidáowo. 98 CzöĈè I i Podstawy sieci komputerowych Wszystkie zarchiwizowane konfiguracje pozostaw na serwerze tak dáugo, jak to moĪ- liwe. Pliki te nie zajmują wiele przestrzeni dyskowej, a czasami zdarzają siĊ sytuacje, które wymagają cofniĊcia siĊ. Zaleca siĊ, aby regularnie sprawdzaü, czy kopia bezpieczeĔstwa moĪe zostaü uĪyta. Nie zalecam przywracania kopii na urządzeniach pracujących w sieci produkcyjnej. Naj- lepiej zrobiü to na urządzeniach znajdujących siĊ w Ğrodowisku przedprodukcyjnym lub sprzĊcie wolno stojącym. JeĞli sprawa dotyczy routerów, moĪna w programie GNS3 wykonaü wirtualną kopiĊ caáej sieci przedsiĊbiorstwa i tam testowaü wszystkie kopie. OczywiĞcie, jeĞli sieü nie jest bardzo duĪych rozmiarów. Laboratorium 5. To laboratorium wymaga kilku dodatkowych czynnoĞci, takich jak utworzenie wirtual- nego interfejsu, konfiguracji DHCP oraz instalacji i konfiguracji prostego serwera TFTP. Zacznijmy od przygotowania Ğrodowiska GNS3 i poáączenia go z rzeczywistą siecią. W programie GNS3 przeciągnij na obszar roboczy dowolny router z interfejsem Fast- Ethernet oraz chmurĊ symbolizującą sieü (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Poáączenie routera do sieci lokalnej ZaáoĪeniem jest, aby router mógá komunikowaü siĊ z internetem, ponadto ma otrzymaü dowolny adres IP z podsieci 192.168.137.X/24. WiĊc w pierwszym kroku utworzymy w systemie operacyjnym interfejs wirtualny LOOPBACK. Przedstawiona konfiguracja zostaáa opisana na podstawie systemu Windows 7. W rzeczywistoĞci interfejs LOOPBACK nie istnieje. MoĪna jednak wykorzystaü go do poáączenia Ğrodowiska wirtualnego GNS3 i rzeczywistej sieci. Kliknij Start i polu wyszukiwania wpisz hdwwiz, naciĞnij Enter. Pojawi siĊ kreator dodawania sprzĊtu. Kliknij Dalej. W kolejnym kroku zaznacz pole wyboru Zainstaluj sprzĊt, który wybiorĊ rĊcznie z listy (zaawansowane) i kliknij przycisk Dalej. Z listy wybierz pozycjĊ Karty sieciowe, kliknij Dalej i poczekaj na zapeánienie listy. NastĊpnie z okna Producent wybierz Microsoft, a w oknie Karta sieciowa: kliknij pozycjĊ Karta Microsoft Loopback (rysunek 5.10). Kliknij Dalej. Nowa wirtualna karta sieciowa LOOPBACK zostanie zainstalowana. Rozdziaä 5. i Podstawowa konfiguracja urzñdzeþ Cisco 99 Rysunek 5.10. Instalowanie karty LOOPBACK Zanim podáączysz emulowany router do Ğrodowiska rzeczywistej sieci, musisz w sys- temie Windows udostĊpniü swoje poáączenie z internetem, w ten sposób uruchomisz równieĪ prosty serwer DHCP i bĊdziesz mógá wpisaü dowolną podsieü, z zakresu której router otrzyma adres IP. W tym celu przejdĨ do Centrum sieci i udostĊpniania w syste- mie Windows. W menu po lewej stronie wybierz pozycjĊ ZmieĔ ustawiania karty sieciowej. Kliknij prawym przyciskiem myszy poáączenie, które realizuje komunikacjĊ z siecią internet i wybierz WáaĞciwoĞci. Kliknij zakáadkĊ UdostĊpnianie i zaznacz pole wyboru Zezwalaj innym uĪytkownikom sieci na áączenie siĊ poprzez poáączenie internetowe tego komputera, nastĊpnie z listy wybierz poáączenie LOOPBACK (w Twoim systemie to poáączenie moĪe posiadaü inną nazwĊ — sprawdĨ to, zanim wybierzesz). Kliknij OK (rysunek 5.11). Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy kartĊ LOOPBACK i wybierz WáaĞciwoĞci. Z listy na karcie Sieü wybierz pozycjĊ Protokóá internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij WáaĞciwoĞci. W polu Adres IP moĪesz podaü dowolny zakres, jaki ma byü przy- dzielany (rysunek 5.12). PrzejdĨ do programu GNS3, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonĊ chmury i wybierz Konfiguruj. W oknie Konfigurator urządzenia przejdĨ na zakáadkĊ NIO Ethernet. Z listy rozwijalnej wybierz kartĊ LOOPBACK, nastĊpnie kliknij przycisk Dodaj. Kliknij Zastosuj i OK, aby zapisaü ustawienia. Zamknij okno i poáącz router z chmurą, nastĊpnie przejdĨ do konfiguracji routera R1. Skonfiguruj interfejs, do którego podáączona zostaáa chmura, najprawdopodobniej jest to FastEthernet0/0. Na początek ustaw interfejs w trybie klienta DHCP, np. tak: CzöĈè I i Podstawy sieci komputerowych 100 Rysunek 5.11. UdostĊpnianie poáączenia internetowego Rysunek 5.12. Konfiguracja adresacji IP R1#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#int fa0/0 R1(config-if)#ip address dhcp R1(config-if)#no shut R1(config-if)# Po kilku sekundach sprawdĨ, jaki adres otrzymaá interfejs FastEthernet z serwera DHCP. W tym celu wyjdĨ z trybu konfiguracji interfejsu i w trybie konfiguracji global- nej wydaj komendĊ show interface fastEthernet 0/0; teraz spójrz na pozycjĊ Internet address is: Rozdziaä 5. i Podstawowa konfiguracja urzñdzeþ Cisco 101 R1#show interface fa0/0 FastEthernet0/0 is up, line protocol is up Hardware is Gt96k FE, address is c400.10e4.0000 (bia c400.10e4.0000) Internet address is 192.168.137.235/24 MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) W celu przetestowania komunikacji wydaj ping na adres 192.168.137.1. JeĞli stacja robocza odpowiada, moĪesz przejĞü do dalszej konfiguracji. JeĞli nie odpowiada, spróbuj najpierw wyáączyü systemowy firewall. W wiĊkszoĞci przypadków problem zostanie rozwiązany. PowinieneĞ mieü równieĪ moĪliwoĞü wykonania testu ping na dowolny zewnĊtrzny adres IP np. 212.77.100.101 (wp.pl). W ostatnim kroku skonfigurujesz serwer TFTP. Utwórz na pulpicie folder TFTP, nastĊpnie pobierz z internetu darmowy program tftpd64 (jeĞli posiadasz system 32-bitowy, pobierz tftpd32). Zainstaluj program i uruchom go. W oknie gáównym kliknij przycisk Browse i odszukaj folder TFTP, nastĊpnie wybierz z listy rozwijalnej adres IP interfejsu, do którego podáączony jest router (rysunek 5.13). Rysunek 5.13. Konfiguracja serwera TFTP W zasadzie konfiguracja serwera TFTP jest zakoĔczona. PrzejdĨ do konsoli routera i wydaj polecenie copy running-config tftp i podaj adres serwera TFTP, tak jak podano na poniĪszym listingu: R1#copy running-config tftp Address or name of remote host []? 192.168.137.1 Destination filename [r1-confg]? KONFIGURACJA_TESTOWA !! 617 bytes copied in 1.096 secs (563 bytes/sec) R1# Po kilku sekundach konfiguracja zostanie zapisana w utworzonym folderze (rysunek 5.14). 102 Rysunek 5.14. Zapisana konfiguracja na serwerze TFTP CzöĈè I i Podstawy sieci komputerowych Test sprawdzajñcy 1. Jaki port sáuĪy do konfiguracji routera, jeĞli ten nie posiada przypisanego adresu IP? a) vty 0; b) console; c) vty 0 4; d) telnet. 2. Jakie polecenie pozwala na opuszczenie trybu uprzywilejowanego? a) enable; b) conf t; c) disable; d) exit. 3. Dlaczego podczas konfiguracji interfejsu FA0/1 pojawiá siĊ komunikat: 192.168.1.0 overlaps with FastEthernet0/0? a) interfejs FA0/0 jest wyáączony; b) interfejs FA0/0 nie istnieje na tym routerze; c) adres IP jest w tej samej podsieci, co adres na interfejsie FA0/0; d) podany adres IP jest báĊdny. 4. Które polecenie szyfruje hasáa w pliku konfiguracji? a) service password-encryption; b) encrypt; Rozdziaä 5. i Podstawowa konfiguracja urzñdzeþ Cisco 103 c) no service password-encryption; d) nie moĪna szyfrowaü haseá w pliku konfiguracji. 5. Administrator wydaá na routerze polecenie show int S0/0, aby poznaü adres MAC interfejsu. Dlaczego adres MAC nie zostaá wyĞwietlony? a) naleĪy dodaü ten adres rĊcznie; b) interfejs jest wyáączony i naleĪy go wáączyü; c) w interfejsach szeregowych nie ma adresów MAC; d) podany interfejs jest uszkodzony. 6. Jak nazywa siĊ pamiĊü nieulotna na routerze, w której trzymana jest konfiguracja startowa? a) FLASH; b) NVRAM; c) RAM; d) ROM. 7. Jakie polecenie uruchamia interfejs? a) shutdown; b) no shut; c) shut; d) no shutdown. 8. Jakie polecenie sáuĪy do kopiowania konfiguracji startowej do serwera TFTP? a) copy running-config tftp; b) copy tftp startup-config; c) copy tftp running-config; d) copy startup-config tftp. 9. Jakie polecenie umoĪliwia wyĞwietlenie na routerze przyznanych mu adresów IP? a) show ip dhcp; b) show dhcp lease; c) show dhcp ip; d) Īadne z powyĪszych. 10. Jakie polecenie sáuĪy do wyĞwietlania wersji systemu IOS? a) show running-config; b) show startup-config; c) show version; d) Īadne z powyĪszych. CzöĈè I i Podstawy sieci komputerowych 104 Odpowiedzi 1. B; 2. C, D; 3. C; 4. A; 5. C; 6. B; 7. B, D; 8. D; 9. B; 10. A, B, C. Skorowidz 100 Base-TX, 128 2WAY, 227 A active, 265 Adapters, 289 Add link, 289 adres docelowy, 351 domyĞlnej bramy, 108 grupowy 224.0.0.5, 225–226 identyfikujący przeáącznik, 258 IP, 118 IP interfejsu, 118 IP urządzenia, 87 MAC, 118, 261 multicast protokoáu RIPv2, 191 podinterfejsu, 289 publiczny (public address), 56 rozgáoszeniowy, 165 Ĩródáowy, 351 adresacja w sieciach, 61 algorytm DUAL, 200 analiza routingu, 168 Aterm, 175 automatyczne pobieranie adresów IP, 360 automatyczne podsumowywanie sieci klasowych, 158 autosumaryzacja tras, 215, 182 B baner MOTD, 88 bezklasowy routing, 181 bezpieczna transmisja SSH, 260 blokowanie dostĊpu do sieci, 353 dostĊpu do strony, 352 ICMP, 352 obsáugi ping, 352 portów, 354 protokoáu TCP, 355 dostĊpu do NAT, 366 Bridge ID, 305 burza rozgáoszeniowa, 297 C CCNA, 17 CHAP, 323 Patrz takĪe uwierzytelnianie chmura, 15 CIDR, 181 Cisco Network Academy, 18 Cisco Packet Tracer, 17 Command Prompt, 24, 261 CONSOLE, 28, 83 Current configuration, 93 czas Dead, 241 czas Hello, 241 czas starzenia siĊ (age time), 253 czasy protokoáu OSPF, 241 D DCE, Data Circuit-Termination Equipment, 323 DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, 24, 39 dialog konfiguracyjny, 127 diody LED, 41 dáugoĞü maski, 181 374 W drodze do CCNA. Zadania przygotowujñce do egzaminu DNS, Domain Name System, 39, 245 Dodaj poáączenie, 34 domena VTP, 279 dopuszczalna odlegáoĞü, 200 dopuszczalny sukcesor, 200 DROther, 226 DTE, Data Terminal Equipment, 323 DUAL, Diffusing update Algorithm, 200 Dynamips, 32 E emulator GNS3, 31 enable password, 127 enable secret, 127 End devices, 19 enkapsulacja, 326 enkapsulacja Cisco ISL, 291 enkapsulacja HDLC (High-level Data Link Control), 323 Ethernet, 53 Event list, 22 F FastEthernet, 19 feasible distance, 211 filtrowanie pakietów, 351 FLASH, 94 folder TFTP, 103 format binarny adresu, 211 Frame Relay (FR), 321, 333 Committed Information Rate (CIR), 333 Data Link Connection Identifier (DLCI), 333 Excess Information Rate (EIR), 333 Local Access Rate (LAR), 333 Local Management Interface (LMI), 333 Permanent Virtual Circuit (PVC), 334 FTP, File Transfer Protocol, 39 full-duplex, 128 funkcja Add Simple PDU, 45, 47 funkcja Manual., 289 funkcja PortFast, 299 funkcja skrótu (hash), 182 FWD, 305 G Generic, 19, 27 GNS3, 174 H hasáo dostĊpu, 258 hasáo linii wirtualnej, 118 hasáo trybu uprzywilejowanego, 118 HDLC, High-level Data Link Control, 323 hello, 199 hostname, 93 HTTP, Hyper Text Transfer Protocol, 39 hub, 14 HyperTerminal, 29, 83 I identyfikator DLCI, 336 RID, 246 routera, 226, 231 SSID, 108 ikony Cisco, 14 informacja o sieci, 158 instalowanie karty LOOPBACK, 101 instrukcje blokujące (deny), 351 instrukcje zezwalające (permit), 351 interfejs CLI (Command Line Interface), 83 COM, 29 FastEthernet, 19, 48, 52, 118, 215 GigabitEthernet, 19 LOOPBACK, 100, 188 Null0, 215 Port 1, 108 PORT0, 113 Serial0/0, 215 szeregowy (serial), 118 trunk, 293 VLAN99, 282 wirtualny, 100, 188 wyjĞciowy, 171 internet, 13 IOS, Internetwork Operating System, 31, 83, 118 IP Address, 24 IP Configuration, 24, 108, 282 ISO/OSI, 22 K kabel bez przeplotu, 19 kabel koncentryczny, 41 kabel Ğwiatáowodowy, 41 karta rozszerzeĔ, 286 karta rozszerzeĔ NM-16ESW, 289 karta sieciowa, 13 Skorowidz 375 key, 182 key chain, 182 key-string, 182 klasa A, 54, 64 klasa B, 54, 63 klasa C, 54, 62 klasy adresów IP, 54 klucz WPA2-PSK, 108 komenda sieci bezprzewodowej, 109 sieci WAN, 323 stacji QEMU, 174 startowa (startup-config), 87, 117 trasy domyĞlnej, 171 urządzenia, 87 urządzenia SW1, 315 ustawieĔ TCP/IP, 26 konfiguracja uwierzytelnienia, 182, 191 ip rip authentication key-chain, 182 ip rip authentication mode md5, 182 key, 182 key chain, 182 key-string, 182 zegara synchronizacji, 118 Konsola, 34 kopia bezpieczeĔstwa, 100 koszt dotarcia do mostu gáównego, 297 koszt przesáania pakietu, 237 koszt trasy, 210 L LAN, Local Area Network, 35 Layer 2 switch, 14 Layer 3 switch, 14 liczba binarna, 58 licznik oczyszczania (flush timer), 157, 168 uznania trasy za nieistniejącą (invalid timer), 157 wstrzymania (hold down timer), 157 line vty, 93 linie VTY, 258 listy dostĊpu ACL, 321 listy kontroli dostĊpu, 351 listy rozszerzone, 351 LOOPBACK, 100 ã áączenie przeáączników, 269 áączenie trunk, 254 M mapa sieci, 146 mapowanie statyczne, 343 maska odwrotna (wildcard mask), 200 maska podsieci, 56 maska podsieci w formie odwróconej, 225 MD5, 182 Patrz takĪe uwierzytelnianie media optyczne (optical media), 41 broadcast, 343 default-information originate, 171 ifconfig eth0, 369 interface Loopback, 188 ip address dhcp, 50 login local, 260 no shutdown, 50 root primary, 301 service password-encryption, 245 show interface fa0/0, 50 unpack.exe, 32 vtp mode client, 279 kompresowanie danych, 323 komunikacja bezprzewodowa (wireless), 42 koncentrator, 14 konfiguracja routingu statycznego, 111 serwera DHCP, 45 serwera TFTP, 103 adresacji IP, 102, 282 adresu IP hosta, 176 bazy danych VLAN, 341 bieĪąca routera (running-config), 117 chmury, 318 EIGRP, 200 emulatora, 32 enkapsulacji, 290 klienta, 34 linii konsolowej, 260 linii wirtualnych, 260 listy dostĊpu, 355 parametrów wirtualnego terminalu, 30 protokoáu OSPF, 232, 242 protokoáu RIPv2, 182 protokoáu routingu RIP, 169, 173 protokoáu TCP/P, 44 protokoáu VTP, 283, 315 przeáącznika Frame Relay, 337 przeáącznika poprzez dialog konfiguracyjny, 254 routera, 29, 153 routera na patyku, 285 routingu, 243 routingu EIGRP, 346 routingu statycznego, 110 376 W drodze do CCNA. Zadania przygotowujñce do egzaminu medium transmisyjne, 13 metryka: dopuszczalna odlegáoĞü, 200 metoda point-to-multipoint, 336 metoda punkt-punkt, 338 miedĨ (copper), 40 MiĊdzysieciowy System Operacyjny Patrz IOS, 83 minimalizowanie ruchu rozgáoszeniowego, 285 minimalizowanie tablicy routingu, 214 model ISO/OSI, 22, 36 aplikacji (warstwa siódma), 36 prezentacji (warstwa szósta), 36 sesji (warstwa piąta), 36 transportu (warstwa czwarta), 36 sieci (warstwa trzecia), 36 áącza danych (warstwa druga), 36 fizyczna (warstwa pierw
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

W drodze do CCNA. Zadania przygotowujące do egzaminu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: