Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00105 003492 22598240 na godz. na dobę w sumie
W sieci. Igrając z ogniem 3 - ebook/pdf
W sieci. Igrając z ogniem 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9904-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> świat
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Zło czai się za rogiem...

Czasem jedno małe wydarzenie zmienia całe nasze życie, wywracając wszystko do góry nogami. Austin żyje szybko i intensywnie, służba w elitarnym Navy SEAL dostarcza mu adrenaliny, a czas wolny wypełniają przelotne romanse. Pewnego dnia poznaje siostrę swojego najlepszego przyjaciela z oddziału, Brady’ego — i obiecuje się nią zaopiekować. Gwen pragnie w życiu tylko spokoju, szczególnie że właśnie udało jej się razem z córeczką uciec od męża sadysty.

Ta para różni się od siebie jak ogień i woda. Ich drogi szybko by się rozeszły, gdyby w życiu Gwen nie zaczęły się nagle dziać dziwne i niepokojące rzeczy, z którymi sama nie jest w stanie sobie poradzić. W tych ekstremalnych okolicznościach między dwojgiem tak różnych ludzi niespodziewanie rodzi się uczucie. Ale czy przetrwa tę ciężką próbę?

Trzecia odsłona bestsellerowej serii „Igrając z ogniem” raz jeszcze wciągnie Cię bez reszty. Fascynujące psychologiczne portrety bohaterów, narastająca atmosfera niebezpieczeństwa i nieoczekiwane zwroty akcji to znaki rozpoznawcze doskonałej prozy Tary Sivec.
 
Tara Sivec — amerykańska pisarka, żona, matka. Mieszka w Ohio z mężem i dwójką dzieci. Po kilkunastu latach pracy w charakterze brokera chwyciła za pióro z postanowieniem napisania pierwszej powieści. Jest autorką kilku światowych bestsellerów, w tym serii „Igrając z ogniem”.

Przeczytaj koniecznie:

  • #1 Piękne kłamstwo. Igrając z ogniem

  • #2 Gdyby nie Ty... Igrając z ogniem 2

  • #3 W sieci. Igrając z ogniem 3

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Worn Me Down (Playing With Fire #3) Tłumaczenie: Marta Czub Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-246-9901-8 Copyright © 2014 Tara Sivec. All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, scanned, or distributed in any print or electronic form without permission. Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/wsiio3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Prolog Jak mog(cid:239)am by(cid:202) taka g(cid:239)upia? Pierwszy raz od wielu miesi(cid:218)cy stra- ci(cid:239)am czujno(cid:258)(cid:202) i przyjdzie mi za to zap(cid:239)aci(cid:202) najwy(cid:285)sz(cid:200) cen(cid:218) — przez w(cid:239)asn(cid:200) g(cid:239)upot(cid:218) strac(cid:218) za chwil(cid:218) osob(cid:218), któr(cid:200) kocham ponad (cid:285)ycie. Stara(cid:239)am si(cid:218) zapewni(cid:202) Emmie bezpiecze(cid:241)stwo: ukrywa(cid:239)am si(cid:218), k(cid:239)ama(cid:239)am, wypruwa(cid:239)am sobie (cid:285)y(cid:239)y, ale wszystko na nic. Za- wiod(cid:239)am moj(cid:200) ukochan(cid:200) córeczk(cid:218), która sze(cid:258)(cid:202) lat temu pojawi(cid:239)a si(cid:218) z krzykiem w moim (cid:285)yciu i od tamtej pory ka(cid:285)dego dnia nada- wa(cid:239)a mu sens. Patrz(cid:218) z przera(cid:285)eniem, jak moje dziecko oddycha z trudem przez (cid:239)zy i przez grub(cid:200) srebrn(cid:200) ta(cid:258)m(cid:218) knebluj(cid:200)c(cid:200) usta. Jej przyt(cid:239)umione j(cid:218)ki przeszywaj(cid:200) moje serce jak sztylet. Staram si(cid:218) wyswobodzi(cid:202) z unieruchamiaj(cid:200)cych mnie wi(cid:218)zów, wrzeszcz(cid:200)c i p(cid:239)acz(cid:200)c z bólu, jakiego nigdy dot(cid:200)d nie czu(cid:239)am. Wykr(cid:218)cam si(cid:218), szarpi(cid:218) i szamocz(cid:218), czuj(cid:200)c, jak sznur wrzyna mi si(cid:218) w nadgarstki i kostki. Musz(cid:218) si(cid:218) do niej dosta(cid:202), musz(cid:218) j(cid:200) przytuli(cid:202) i uspokoi(cid:202), powiedzie(cid:202), (cid:285)e wszystko b(cid:218)dzie dobrze, ale nie jestem w stanie. Jak mo(cid:285)e siedzie(cid:202) spokojnie matka przywi(cid:200)zana do krzes(cid:239)a naprzeciwko swojego dziecka i pa- trz(cid:200)ca na jego cierpienie? Lata fizycznego i psychicznego zn(cid:218)cania, po(cid:239)amane ko(cid:258)ci i zdeptana duma s(cid:200) niczym w porównaniu z tym. — Nie mog(cid:239)a(cid:258) wyjecha(cid:202) sama, co? Mieli(cid:258)my stworzy(cid:202) rodzin(cid:218), a ty wszystko zepsu(cid:239)a(cid:258). Na moim policzku l(cid:200)duje pi(cid:218)(cid:258)(cid:202). Zamykam na chwil(cid:218) oczy, aby od- sun(cid:200)(cid:202) od siebie ból. Nie mam jednak czasu u(cid:285)ala(cid:202) si(cid:218) nad sob(cid:200). Mru- gam szybko oczami, (cid:285)eby odzyska(cid:202) ostro(cid:258)(cid:202) widzenia, i odwracam si(cid:218) 5 Kup książkęPoleć książkę do swojej córeczki siedz(cid:200)cej po drugiej stronie pomieszczenia. Pa- trzy na mnie wielkimi oczami. Mój ból si(cid:218) teraz nie liczy, liczy si(cid:218) tylko Emma. Od wielu miesi(cid:218)cy we dwie stawiamy czo(cid:239)a ca(cid:239)emu (cid:258)wiatu. Mój brat i Austin to nie to samo. Ich mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) nie mo(cid:285)e si(cid:218) równa(cid:202) z mi(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200) (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)c(cid:200) matk(cid:218) z córk(cid:200). Poza moim cia(cid:239)em (cid:285)yje kawa(cid:239)ek mojego serca, od sze(cid:258)ciu lat na moich oczach dziej(cid:200) si(cid:218) prawdziwe cuda: mog(cid:218) si(cid:218) przygl(cid:200)da(cid:202), jak Emma ro(cid:258)nie i si(cid:218) zmie- nia. Mam jednak (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), jak kruchy jest ten kawa(cid:239)ek mojego serca: nie potrafi(cid:218) go obroni(cid:202) ani uratowa(cid:202). Nie chc(cid:218), by Emma widzia(cid:239)a, (cid:285)e si(cid:218) boj(cid:218), ale nie jestem w stanie pohamowa(cid:202) szlochu. Strach i smutek maluj(cid:200)ce si(cid:218) na twarzyczce mojej (cid:258)licznej có- reczki sprawiaj(cid:200) mi du(cid:285)o wi(cid:218)kszy ból ni(cid:285) najmocniejszy cios, jaki kiedykolwiek otrzyma(cid:239)am. Ja przywyk(cid:239)am ju(cid:285) do katuszy i poni- (cid:285)enia. Nauczy(cid:239)am si(cid:218) od tego odcina(cid:202) i udawa(cid:202), (cid:285)e to nie dzieje si(cid:218) naprawd(cid:218), ale Emma nie mia(cid:239)a z tym styczno(cid:258)ci. Nie powinna nigdy si(cid:218) dowiedzie(cid:202), (cid:285)e tak naprawd(cid:218) jestem ogromnie s(cid:239)aba. Stara(cid:239)am si(cid:218), jak mog(cid:239)am, oszcz(cid:218)dzi(cid:202) jej tych potworno(cid:258)ci: uciek(cid:239)am z ni(cid:200) w (cid:258)rodku nocy tak jak sta(cid:239)am, niczego nie zabieraj(cid:200)c, stworzy(cid:239)am dla nas nowe (cid:285)ycie i kocha(cid:239)am moj(cid:200) córeczk(cid:218) tak mocno, by zre- kompensowa(cid:202) jej brak ojca. Powinnam by(cid:239)a wiedzie(cid:202), (cid:285)e od przesz(cid:239)o(cid:258)ci nie da si(cid:218) uciec. Zaw- sze cz(cid:239)owieka dogoni. Moja przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) i tera(cid:283)niejszo(cid:258)(cid:202) zderzy(cid:239)y si(cid:218) ze sob(cid:200), a spustoszenie jest tak wielkie, (cid:285)e nic ju(cid:285) nie b(cid:218)dzie w stanie pod(cid:283)wign(cid:200)(cid:202) mnie z ruin. Przez krótk(cid:200) chwil(cid:218) po(cid:285)a(cid:239)owa(cid:239)am, (cid:285)e nie ma ze mn(cid:200) Austina. Bar- dzo si(cid:218) broni(cid:239)am przed tym uczuciem, przed tym zaufaniem, ale wszystko na nic. Austin swoj(cid:200) (cid:285)ywio(cid:239)owo(cid:258)ci(cid:200) sprawi(cid:239), (cid:285)e zacz(cid:218)(cid:239)am marzy(cid:202) o rzeczach, które nigdy nie mog(cid:239)y do mnie nale(cid:285)e(cid:202). Z(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) mi obietnice, których nie dotrzyma(cid:239), co od razu powinnam by(cid:239)a prze- widzie(cid:202); budzi(cid:239) we mnie pragnienia, na które nie mog(cid:239)am sobie pozwoli(cid:202). Powinnam by(cid:239)a si(cid:218) domy(cid:258)li(cid:202), (cid:285)e ucieknie przy pierwszej nadarzaj(cid:200)cej si(cid:218) okazji. Zawsze ufam niew(cid:239)a(cid:258)ciwym ludziom, co pó(cid:283)niej (cid:283)le si(cid:218) dla mnie ko(cid:241)czy. 6 Kup książkęPoleć książkę — Wszystko mi odebra(cid:239)a(cid:258). Zepsu(cid:239)a(cid:258) mój plan. A mia(cid:239)o by(cid:202) tak idealnie. Monstrum podchodzi do Emmy, a ja wrzeszcz(cid:218) tak g(cid:239)o(cid:258)no, (cid:285)e wydaje mi si(cid:218), (cid:285)e kto(cid:258) mnie musi przecie(cid:285) us(cid:239)ysze(cid:202), ale niestety nic z tego. Nikt nigdy nie s(cid:239)yszy mojego krzyku. Zosta(cid:239)y(cid:258)my z Emm(cid:200) zupe(cid:239)nie same. Przywi(cid:200)zana do krzes(cid:239)a, z cia(cid:239)em pokrytym wybro- czynami, b(cid:218)d(cid:218) musia(cid:239)a patrze(cid:202), jak moje dziecko traci (cid:285)ycie. — B(cid:239)agam, nie rób tego! Przecie(cid:285) j(cid:200) kochasz! Wiem, (cid:285)e j(cid:200) kochasz. Przykro mi, (cid:285)e ci(cid:218) skrzywdzi(cid:239)am, ale nie m(cid:258)cij si(cid:218) za to na niej. Resztkami si(cid:239) próbuj(cid:218) si(cid:218) uwolni(cid:202), czuj(cid:200)c, (cid:285)e moja skóra rozdziera si(cid:218) na kawa(cid:239)ki. Z moich d(cid:239)oni i palców (cid:258)cieka krew, a potwór, któ- remu przez tyle lat ufa(cid:239)am, bierze Emm(cid:218) na celownik. O Bo(cid:285)e, to si(cid:218) nie dzieje naprawd(cid:218). Je(cid:258)li Emma umrze, ja te(cid:285) nie mam po co (cid:285)y(cid:202). W pokoju rozlega si(cid:218) szcz(cid:218)k kuli uwalnianej z magazynka. — Teraz twoja kolej. Teraz ty wszystko stracisz. Wpatruj(cid:218) si(cid:218) w przera(cid:285)one oczy Emmy i staram si(cid:218) jej przekaza(cid:202) spojrzeniem, jak bardzo j(cid:200) kocham, jak bardzo jest mi przykro. A(cid:285) mnie mdli z przera(cid:285)enia, bo wiem, (cid:285)e nasz czas powoli dobiega ko(cid:241)ca. Mog(cid:218) ju(cid:285) tylko modli(cid:202) si(cid:218) o to, (cid:285)eby moja (cid:258)liczna ma(cid:239)a córcia umar(cid:239)a szybko i bezbole(cid:258)nie — i (cid:285)eby ten potwór okaza(cid:239) mi odro- bin(cid:218) lito(cid:258)ci, a zaraz potem zako(cid:241)czy(cid:239) moje cierpienie. Nagle rozlega si(cid:218) huk wystrza(cid:239)u, a z moich ust wydobywa si(cid:218) mro(cid:285)(cid:200)cy krew w (cid:285)y(cid:239)ach krzyk. 7 Kup książkęPoleć książkę Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

W sieci. Igrając z ogniem 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: