Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00059 005116 20484344 na godz. na dobę w sumie
Wielowymiarowe aspekty rozwoju gospodarczego. Finanse  logistyka  zarządzanie - ebook/pdf
Wielowymiarowe aspekty rozwoju gospodarczego. Finanse logistyka zarządzanie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 174
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3650-3811-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).
Monografia wieloautorska, która koncentruje się na różnorodnych aspektach rozwoju gospodarczego, rozpatrywanych z perspektywy finansów, logistyki i zarządzania. Rozdziały w części pierwszej oscylują wokół kwestii finansowych, takich jak zjawiska dysfunkcyjne w rachunkowości, wymagania wobec pośredników i doradców kredytowych oraz dotacje rozwojowe. Druga część dotyczy następujących aspektów logistyki: rozwój europejskich centrów logistycznych, uwarunkowania lokalizacyjne logistyki w sferze publicznej oraz znaczenie logistyki w integracji i internacjonalizacji gospodarki światowej. Część trzecia poświęcona jest zarządzaniu wiedzą, zarządzaniu przez wartości, wspieraniu sektora B+R oraz miejscu handlu w myśli ekonomicznej. Zaprezentowane uogólnienia teoretyczne i doświadczenia praktyczne, które mogą być z powodzeniem wykorzystane w praktyce gospodarczej, spełnią oczekiwania najbardziej wymagających czytelników-badaczy, jak i studentów kierunków ekonomicznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Rozwój gospodarczy to proces długofalowych zmian zachodzących w go- spodarce, które mają zarówno charakter ilościowy (wzrost produkcji, zatrudnie- nia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, konsumpcji i in- nych wielkości ekonomicznych), jak i jakościowy (zmiany organizacji społeczeń- stwa). Efektem rozwoju gospodarczego są zmiany w strukturze tworzenia pro- duktu krajowego brutto oraz zmiany w strukturze zatrudnienia. W teorii ekono- mii wyróżnia się szereg czynników i modelów omawianego rozwoju. Abstrahując od trwającej wciąż dyskusji nad znaczeniem poszczególnych czynników rozwoju oraz jakością opracowanych do tej pory modeli, należy jednoznacznie podkreślić, że rozwój gospodarczy jest zjawiskiem złożonym, które może być rozpatrywane w różnych wymiarach. Współautorzy niniejszej monografii skoncentrowali się na różnorodnych aspektach rozwoju gospodarczego, rozpatrywanych z perspektywy finansów, lo- gistyki i zarządzania. W rezultacie monografia została podzielona na trzy części. W pierwszej znalazły się artykuły, których tematyka oscyluje wokół kwestii finan- sowych. Zjawiska dysfunkcyjne w rachunkowości, wymagania wobec pośredni- ków i doradców kredytowych oraz dotacje rozwojowe to kwestie, które zostały poruszone przez autorów w tej części monografii. Druga część opracowania obej- mie artykuły, których autorzy prezentują problemy w zakresie logistyki, a miano- wicie: rozwój europejskich centrów logistycznych, uwarunkowania lokalizacyjne logistyki w sferze publicznej oraz znaczenie logistyki międzynarodowej w inte- gracji i internacjonalizacji gospodarki światowej. W trzeciej i zarazem ostatniej części monografii znajdą się artykuły poświęcone aspektom związanym z zarzą- dzaniem. Artykuły te dotyczą kwestii zarządzania wiedzą, zarządzania przez war- tości, wspierania sektora B+R oraz miejsca handlu w myśli ekonomicznej. Monografia powstała dzięki aktywności pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz osób współpracujących z uczelnią, które zechciały odpo- wiedzieć na zaproszenie do dyskusji na temat aspektów rozwoju gospodarczego 5 oraz do podzielenia się swoimi refleksjami w tym zakresie. Wyrażam nadzieję, że treści zawarte w opracowaniu, prezentujące uogólnienia teoretyczne i doświad- czenia praktyczne, spełnią oczekiwania najbardziej wymagających czytelników, a przede wszystkim zostaną wykorzystane w praktyce gospodarczej oraz znajdą uznanie studentów kierunków ekonomicznych. Jednocześnie serdecznie zapra- szam wszystkich, którym bliskie są kwestie rozwoju gospodarczego, do włączenia się w dyskusję naukową. Artur Zimny 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wielowymiarowe aspekty rozwoju gospodarczego. Finanse logistyka zarządzanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: