Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 002608 20673489 na godz. na dobę w sumie
Wierzytelności nieściągalne – w rozliczeniach podatkowych i ewidencji wierzyciela i dłużnika - ebook/pdf
Wierzytelności nieściągalne – w rozliczeniach podatkowych i ewidencji wierzyciela i dłużnika - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405621 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wierzyciele mogą rozliczać wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów oraz korygować podstawę opodatkowania VAT i podatek należny. W tym celu muszą spełnić warunki określone przepisami. Przepisy podatkowe odnoszą się również do sytuacji dłużników unikających regulowania wierzytelności. W publikacji przedstawione zostały zasady rozliczania wierzytelności nieściągalnych w podatku dochodowym oraz VAT przez wierzycieli i dłużników, z uwzględnieniem stanowiska organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Poszczególne przypadki są zobrazowane również ewidencją w księgach rachunkowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TOMASZ KRYWAN, PAWEŁ MUŻ WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNE – W ROZlicZENiAch POdATKOWYch i EWidENcji WiERZYciElA i dŁUŻNiKA isbn 978-83-7440-562-1 2 1. Wierzytelności nieściągalne WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNE... – w rozliczeniach podatkowych i ewidencji wierzyciela i dłużnika Rozliczenie wierzytelności nieściągalnych przez wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . Wierzytelności odpisane jako nieściągalne w kosztach wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 . Przedawnione wierzytelności nieściągalne są wyłączone z kosztów . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 . Zwrot wierzytelności nieściągalnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów . . . 7 4 . Odpisy aktualizujące jako koszty uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 . Korekta VAT u wierzyciela w ramach ulgi na złe długi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 . Uregulowanie należności lub zbycie wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi . . 13 Rozliczenie wierzytelności nieściągalnych przez dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1 . Nieopłacone należności w kosztach dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2 . Umorzenie długu lub jego przedawnienie – przychodem dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3 . Korekta VAT naliczonego u dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4 . Uregulowanie należności po korekcie VAT naliczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 październik 2015 r. IFK WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNE... 3 RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO nieściągalna wierzytelność, przedawnienie, umorzenie wierzytelności, ulga na złe długi, uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności, korekta kosztów, odpisy aktualizujące, korekta odliczonego VAT 1. Wierzytelności nieściągalne – w rozliczeniach podatkowych i ewidencji wierzyciela i dłużnika Wierzyciele mogą rozliczać wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów oraz korygować podstawę opodatkowania VAT i podatek na- leżny. W tym celu muszą spełnić warunki określone przepisami. Przepisy po- datkowe odnoszą się również do sytuacji dłużników unikających regulowania wierzytelności. W raporcie przedstawiamy zasady rozliczania wierzytelności nieściągalnych w podatku dochodowym oraz VAT przez wierzycieli i dłuż- ników, z uwzględnieniem stanowiska organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Poszczególne przypadki zobrazowaliśmy również ewidencją w księgach rachunkowych. Rozliczenie wierzytelności nieściągalnych przez wierzyciela 1. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne w kosztach wierzyciela Wierzyciele mogą zaliczać wierzytelności nieściągalne bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Jest to możliwe, jeśli łącznie są spełnione trzy warunki: 1) wierzytelności zostały uprzednio zarachowane jako przychody należne, 2) wierzytelności zostały odpisane jako nieściągalne, 3) nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 20 updof). Warunek 1. Wierzytelności zostały uprzednio zarachowane jako przychody należne Wierzytelności mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tylko wówczas, gdy zostały uprzednio uznane przez wierzyciela za przychody należne. Należności podatnicy wyka- zują w przychodach w kwotach netto (bez należnego VAT). VAT nie stanowi bowiem przychodu podatników podatku dochodowego (art. 12 ust. 4 pkt 9 updop oraz art. 14 ust. 1 updof). Dlatego gdy przychody należne stają się nieściągalne, można je zaliczyć do kosztów podatkowych wy- łącznie w kwotach netto (zob. przykładowo wyrok WSA w Krakowie z 20 grudnia 2006 r., sygn. akt I SA/Kr 1215/06). PRzyKłAd Spółka z o.o. sprzedała towary za 8000 zł + 1840 zł VAT (czyli łącznie za kwotę 9840 zł). W tej sy- tuacji przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym wynosi 8000 zł. Ta sama kwota, czyli 8000 zł (nie zaś 9840 zł), będzie mogła ewentualnie w przyszłości zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jako wierzytelność odpisana jako nieściągalna. październik 2015 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wierzytelności nieściągalne – w rozliczeniach podatkowych i ewidencji wierzyciela i dłużnika
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: