Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00176 002573 22736444 na godz. na dobę w sumie
Wierzytelności w firmie – rozliczenie VAT - ebook/pdf
Wierzytelności w firmie – rozliczenie VAT - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887429 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia zasady rozliczenia w VAT obrotu wierzytelnościami firmowymi, zarówno po stronie wierzyciela, dłużnika jak i nabywcy tych wierzytelności. Wierzytelność (u wierzyciela) oraz dług (u dłużnika) mogą stanowić przedmiot obrotu gospodarczego. Sprzedaż własnej wierzytelności nie podlega VAT. Nabywca również nie rozlicza podatku, gdy jest to trudna wierzytelność. W innym przypadku, według aktualnego stanowiska organów podatkowych, nabywca wierzytelności powinien opodatkować swoją usługę stawką 23%. Wierzytelności mogą być również przedmiotem aportu. Mogą być też przedmiotem umowy powierniczego przelewu wierzytelności oraz umowy faktoringu. Możliwości prawnych jest wiele.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WIERZYTELNOŚCI W FIRMIE – ROZLICZENIE VAT 3 1. Wierzytelności w firmie – rozliczenie VAT Wierzytelność (u wierzyciela) oraz dług (u dłużnika) mogą stanowić przedmiot obrotu gospodarczego. Sprzedaż własnej wierzytelności nie podlega VAT. Nabywca również nie rozlicza podatku, gdy jest to trudna wierzytelność. W innym przypadku, według aktualnego stanowiska or- ganów podatkowych, nabywca wierzytelności powinien opodatkować swoją usługę stawką 23 . Wierzytelności mogą być również przedmio- tem aportu. Mogą być też przedmiotem umowy powierniczego prze- lewu wierzytelności oraz umowy faktoringu. Możliwości prawnych jest wiele. W tym kontekście nie mniej istotne są podatkowe skutki tych czynności. 1. Jak rozliczyć VAT i PCC przy sprzedaży wierzytelności Przedsiębiorca, który ma nieuregulowane przez dłużnika należności, może je sprzedać. Służy temu instytucja przelewu (cesji) wierzytelności, o której mowa w art. 509–518 k.c. Ce- lem i skutkiem przelewu jest przejście wierzytelności z wierzyciela na nabywcę. W wyniku przelewu na nabywcę przechodzi ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wie- rzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki go wiązał z dłużni- kiem. Wierzytelność przechodzi na nabywcę w takim stanie, w jakim była w chwili zawarcia umowy o przelew, a więc ze wszystkimi związanymi z nią prawami (np. odsetkami) i brakami (np. przedawnieniem). 1.1. Czy sprzedaż wierzytelności własnej oraz nabytej w celu odsprzedaży podlega opodatkowaniu VAT Dla celów VAT sprzedaż wierzytelności własnej nie stanowi ani dostawy towaru, ani świadczenia usługi. Czynność polegająca na sprzedaży własnej wierzytelności nie jest do- stawą towaru, gdyż wierzytelność stanowi prawo majątkowe, które nie mieści się w dyspo- zycji art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, określającego, co należy rozumieć przez pojęcie „towar”. Sprzedaż wierzytelności nie stanowi również świadczenia usługi, ponieważ jest ona jedynie przejawem wykonania prawa własności w stosunku do wierzytelności powstałej z innego ty- tułu (dostawy towaru lub świadczenia usługi). Dlatego jeżeli cena sprzedaży odzwierciedla rzeczywistą wartość ekonomiczną transakcji, jest to czynność niepodlegająca opodatkowa- niu VAT. Nie ma również podstaw do tego, by uznawać, że podmioty dokonujące sprzeda- ży wierzytelności własnych, czyli takich, które powstały w toku działalności gospodarczej prowadzonej przez te podmioty z tytułu dostarczonych towarów lub wykonanych usług, świadczą w ten sposób usługi pośrednictwa finansowego. Potwierdzenie tego stanowiska można odnaleźć w interpretacjach indywidualnych Dy- rektora IS w Katowicach z 24 stycznia 2017 r. (sygn. 2461-IBPP2.4512.803.2016.2.JJ) oraz Dyrektora KIS z 22 marca 2017 r. (sygn. 1462-IPPP1.4512.89.2017.1.KR) i z 24 kwietnia 2017 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4012.23.2017.1.MK). Przykładowo w ostatnim piśmie czytamy: wrzesień 2017 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wierzytelności w firmie – rozliczenie VAT
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: