Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01270 027344 21137810 na godz. na dobę w sumie
Wina i nalewki ziołowe - ebook/pdf
Wina i nalewki ziołowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 113
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63758-88-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kulinaria
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Miętówka, pieprzówka, cytrynówka... Któż z nas nie widział w babcinym kredensie stylowych karafek ze smacznymi, ziołowymi nalewkami o intensywnych kolorach? Któż z nas nie próbował na strychu, ukradkiem, w wielkiej tajemnicym, aromatycznego dziadkowego winka? Kogo z nas wreszcie nie wzmacniano i leczono nalewką czosnkową czy sokiem malinowym? To były czasy! Z pewnością warto i można chociaż w części do nich powrócić! Wystarczy trochę owoców, nieco ziół oraz cukru, duże szklane naczynie, sprawdzona receptura i szczypta słonecznych dni (uśmiechy też mile widziane). Prezentowana Państwu książka Teresy Stąpór Wina i nalewki dla każdego gwarantuje spełnienie tylko jednego, ale najważniejszego z powyższych warunków ? zawiera znane od wieków, przez pokolenia doskonalone przepisy na niepowtarzalne w smaku, zapachu i barwie domowe nalewki oraz wina. Reszta należy do Państwa, a więc - do pracy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WINA I NALEWKI ZIOŁOWE TERESA STĄPÓR WINA I NALEWKI ZIOŁOWE e-book ASTRUM M E A www.astrummedia.pl WROCŁAW D I © Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wrocław Wszelkie prawa zastrzeżone Redakcja BarBara Jakimowicz-klein Redakcja techniczna AnnA DomAgAłA-PAłkA Projekt okładki Jerzy michalski Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy (art. 116, 117 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.) Zamówienia na książki można składać przez Internetową Księgarnię Wysyłkową www.wydawnictwo-astrum.pl Zapraszamy do zakupu naszych książek, multimediów, słuchowisk, poezji śpiewanej w formie e-booków i e-audiobooków na platformach cyfrowych Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-374 Wrocław, ul. Norwida 19/6 e-mail: handlowy@astrum.wroc.pl ISBN 978-83-63758-88-2 Spis treści Szlachetne zdrowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lecznicze nalewki do użytku wewnętrznego . . . . . 13 Nalewki lecznicze do użytku zewnętrznego . . . . . . 49 Nalewki owocowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Lecznicze wina ziołowe i korzenne . . . . . . . . . . . . . 73 Wina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Z czego zrobić wino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Jak sporządzić wino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Przebieg fermentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Zlewanie młodego wina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Dojrzewanie wina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Filtrowanie wina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Aneks. Zioła przyprawowe w Diecie Funkcjonalnej Lecha Tkaczyka, czyli o tym, że człowiek dobrze zjeść lubi i że każdy posiłek powinien spełniać określone wymagania zdrowotne wobec naszego organizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103  Szlachetne zdrowie Szlachetne i bardzo cenne... Niestety, jak świat światem, uświadamiamy to sobie zbyt późno. Chwytamy się wtedy każdego nowego farmaceutyku, próbujemy wielu kon- wencjonalnych metod terapii, wydajemy majątek na le- karzy, a zapominamy o naturze, jej niezmiernym bogactwie i wszechstronnym, korzystnym działaniu na ludzki orga- nizm. Nie pamiętamy, że możemy skutecznie leczyć się sami... – i to nie tylko babcinymi ziółkami*. Naturalne metody samoleczenia to – oprócz wspom- nianej fitoterapii – także aromaterapia, leczenie kwia- tami, chromoterapia, litoterapia (w tym szczególnie polecana BTL**), leczenie za pomocą sugestii czy auto- sugestii itd. Prezentowana książka Teresy Stąpór Wina i nalewki dla każdego to zbiór znanych od wieków, sprawdzonych * Więcej o samoleczeniu ziołami, np. w kuchni, znaleźć można w Aneksie (s. 103) oraz w książce Lecha Tkaczyka Dieta Funkcjo­ nalna. Samoleczenie ziołami w kuchni, która ukazała się nakładem Wydawnictwa ASTRUM. ** Więcej informacji na temat BTL (biotermicznej litoterapii) w książce Lecha Tkaczyka Samoleczenie metodą BTL. Biotermicz­ na metoda leczenia kamieniami Lecha Tkaczyka i w innych publi- kacjach Wydawnictwa ASTRUM.  przez ludzi na całym świecie przepisów na lecznicze, charakteryzujące się niepowtarzalnym smakiem i zapa- chem, domowe nalewki, wina i soki. Trudno zaprzeczyć, że w procesie ich powstawania jest coś z czarów i magii, coś, co fascynuje i pociąga. Technologii ich przyrzą- dzania opisać można bardzo wiele (przez lata niektóre przepisy trzymano w wielkiej tajemnicy). Jedną z naj- ciekawszych i często wykorzystywanych jest metoda sedymentacji (klarowania, osadzania). Aby proces ten przyspieszyć, wykorzystywało się i wykorzystuje nie- które kamienie. Taki, wrzucony do naczynia z powsta- jącą nalewką (beczka, balon etc.), minerał „przyciągał” do siebie wszelkie szkodliwe osady (lub je wytrącał), oczyszczając tym samym „cudowny” napój. ,,Cudow- ny” zarówno ze względów smakowych, jak i zdrowot- nych. Nie ulega zatem wątpliwości, że wiele można zyskać, wracając do własnoręcznego przygotowywania takich specyfików. Ale to nie wszystko... Warto właśnie tu podkreślić, że najlepsze rezultaty uzyskuje się, łącząc różne naturalne metody terapii. Jest to tzw. leczenie synergiczne. Może też ono stanowić doskonałe uzupełnienie konwencjonalnych, tradycyj- nych terapii. Nie wymaga przy tym specjalistycznego sprzętu i sal, dużych nakładów finansowych, częstych konsultacji i wyczekiwania przed gabinetami specja- listów. Wystarczy odrobina systematyczności, konsek- wencji i wiary w jego skuteczność. Pamiętaj zatem – Twoje zdrowie w Twoich rękach! Wprowadzenie Ziołolecznictwo jest jedną z najstarszych na świecie te- rapii leczniczych. Do czasów wynalezienia leku synte- tycznego w latach 30. XX wieku, rośliny były źródłem wielu medykamentów na wszelkie dolegliwości. Zbiór i przechowywanie surowca zielarskiego było osobną, starannie opracowywaną przez wieki, dziedziną zioło- lecznictwa. Współczesna nauka nie tylko potwierdziła lecznicze właściwości setek roślin, lecz także ze skruchą uznała prawidłowość tradycyjnych sposobów zbierania ziół. To nie były znachorskie praktyki mające na celu otu- manienie chorych ludzi. Odkryto bowiem, iż stężenie alkaloidów, olejków i innych chemicznych składników warunkujących lecznicze działanie rośliny uzależnione jest od pory dnia. Okres najwartościowszej postaci ziela jest krótki. Z tego powodu ludzie od wieków szukali takich sposo- bów przechowania roślin, by w jak najmniejszym stop- niu traciły one swe lecznicze właściwości. Zioła suszono, sporządzano z nich olejki, syropy, octy, maści, tabletki, wywary. Alkoholowe nalewki okazały się bardzo sku- teczną formą utrwalania leczniczych właściwości ziół. Nie tylko utrwalania, ale wręcz wywołania tych właś- 9 ciwości. W przeciwieństwie do naparów, w nalewkach znajdują się bowiem przede wszystkim te składniki czynne, które są rozpuszczalne w alkoholach. Do ich sporządzania używa się zarówno świeżych, jak i suszonych, zmiażdżo- nych lub sproszkowanych surowców roślinnych. Samodzielne wykonanie jakiejkolwiek nalewki jest czynnością szalenie prostą i nie wymagającą żadnej aparatury. Zioła zalewamy w butelce alkoholem (używa się spirytusu, wódki 40-proc., wina czerwonego lub bia- łego, piwa), a nawet naftą oczyszczoną i szczelnie kor- kujemy. Po dwóch tygodniach zawartość butelki filtruje- my i nalewka jest gotowa. Jeden uniwersalny przepis na ziołową nalewkę podała w swojej pięknej książce o ziołach Lesley Bremness: ,,Wsyp 10 dkg zmielonych ziół lub 20 dkg posie- kanego ziela do szczelnego naczynia. Dodaj 500 ml alkoholu, przynajmniej 35-procentowego (brandy lub wódka). Nie stosuj spirytusów używanych w lecznictwie. Postaw mieszaninę w ciepłym miej- scu i potrząsaj nią dwa razy dziennie. Po dwóch tygodniach przecedź przez podwójną gazę, odciśnij i zlej do butelki z ciemnego szkła. Alkoholowe pre- paraty można długo przechowywać. Zazwyczaj sto- sujemy 5–15 kropli – bezpośrednio lub rozcieńczone z wodą. Homeopaci używają rozcieńczonych nale- wek w wielu przepisach”1. Nalewka okazała się trwałą postacią leku stosowaną od wieków zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Ale nasi przodkowie szybko przekonali 1 L. Bremness, Wielka księga ziół, Warszawa 1991, s. 242. 10 się, że nie tylko zioła można spożytkować w ten sposób. Wypraktykowali wiele receptur nalewek owocowych. Okazały się one znakomitym trunkiem w czasie srogich zim, dość często gnębiących dawniej polskie ziemie. Napój ten wspaniale rozgrzewał, a zachowany w nim cudowny aromat leśnych i ogrodowych owoców przy- woływał wspomnienie gorącego lata. Umilało to spędza- nie długich wieczorów w czasach przed wynalezieniem telewizji i centralnego ogrzewania. Wyrób nalewek ma u nas wielowiekową tradycję, a każde gospodarstwo domowe miało w tej dziedzinie swoje specjalności, małe tajemnice i nowatorskie osiąg- nięcia. Nalewkami ziołowymi leczono niedomagania, owocowymi się rozgrzewano i urozmaicano nimi spot- kania towarzyskie. Warto ponownie sięgnąć do tradycji wyrobu nalewek. Wniosą kolory lata w krótkie zimowe dni, zaskoczą przyjaciół przy naszym gościnnym stole. Te świetne trunki bardzo zyskują w czasie przechowy- wania. Myśląc o własnym wyrobie nalewek, już dziś zacznijmy zaopatrywać się w ciemne, zamykane butelki. W lecie, gdy pojawią się pachnące owoce, z pewnością się nam przydadzą.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wina i nalewki ziołowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: