Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00330 006631 23365238 na godz. na dobę w sumie
Windows 7 PL. Księga eksperta - książka
Windows 7 PL. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 920
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2581-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 7
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj od podszewki system Windows 7 i wykorzystuj wszystkie jego funkcje

Doskonała znajomość Windows 7 PL pozwoli Ci optymalnie wykorzystać ten system. Masz przed sobą podręcznik napisany przez najwyższej klasy eksperta w tej dziedzinie, Paula McFedriesa, który prezentuje najbardziej skuteczne metody radzenia sobie ze wszystkimi problemami i zadaniami, począwszy od sieci i administrowania, a skończywszy na zabezpieczeniach i skryptach. Książka oferuje informatykom, a także wszystkim zaawansowanym i prawdziwym miłośnikom komputerów bogactwo potrzebnych im opisów ulepszeń, modyfikacji, technik i analiz związanych z systemem Windows 7.

Książka 'Windows 7 PL. Księga eksperta' zawiera mnóstwo fachowych porad, sztuczek i metod diagnozowania systemu. W kolejnych rozdziałach omawiane są nowe metody dostrajania wydajności Windows 7, określania sposobu jego działania za pomocą zasad grupy czy modyfikowania rejestru. Korzystając z tego podręcznika, dowiesz się, jak zabezpieczyć system za pomocą usługi Windows Defender, oraz jak utworzyć sieć i zastosować komputer z Windows 7 w roli serwera. Poznasz także metody wykorzystywania najnowocześniejszych technik skryptowych, opartych na środowiskach Windows Scripting Host i Windows PowerShell.

Ekspercka wiedza sprawi, że Windows 7 będzie Ci posłuszny!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172×245, stron: 920 Poznaj od podszewki system Windows 7 i wykorzystuj wszystkie jego funkcje (cid:129) Jak skonfigurowaæ niezawodne sieci z Windows 7? (cid:129) Jak zautomatyzowaæ zadania systemu? (cid:129) Jak zapewniæ bezpieczny dostêp zdalny i po³¹czenia wirtualnej sieci prywatnej? Doskona³a znajomoœæ Windows 7 PL pozwoli Ci optymalnie wykorzystaæ ten system. Masz przed sob¹ podrêcznik napisany przez najwy¿szej klasy eksperta w tej dziedzinie, Paula McFedriesa, który prezentuje najbardziej skuteczne metody radzenia sobie ze wszystkimi problemami i zadaniami, pocz¹wszy od sieci i administrowania, a skoñczywszy na zabezpieczeniach i skryptach. Ksi¹¿ka oferuje informatykom, a tak¿e wszystkim zaawansowanym i prawdziwym mi³oœnikom komputerów bogactwo potrzebnych im opisów ulepszeñ, modyfikacji, technik i analiz zwi¹zanych z systemem Windows 7. Ksi¹¿ka „Windows 7 PL. Ksiêga eksperta” zawiera mnóstwo fachowych porad, sztuczek i metod diagnozowania systemu. W kolejnych rozdzia³ach omawiane s¹ nowe metody dostrajania wydajnoœci Windows 7, okreœlania sposobu jego dzia³ania za pomoc¹ zasad grupy czy modyfikowania rejestru. Korzystaj¹c z tego podrêcznika, dowiesz siê, jak zabezpieczyæ system za pomoc¹ us³ugi Windows Defender, oraz jak utworzyæ sieæ i zastosowaæ komputer z Windows 7 w roli serwera. Poznasz tak¿e metody wykorzystywania najnowoczeœniejszych technik skryptowych, opartych na œrodowiskach Windows Scripting Host i Windows PowerShell. (cid:129) Wydajnoœæ i konserwacja systemu Windows (cid:129) Praktyczne metody przyspieszania ³adowania systemu (cid:129) Edytor zasad grupy i edytor rejestru (cid:129) Konsola MMC i wiersz poleceñ (cid:129) Zabezpieczenia systemu (cid:129) Funkcja automatycznego blokowania i blokowanie BitLocker (cid:129) Funkcja InPrivate (cid:129) Technologie sieciowe Windows 7 (cid:129) Programowanie z zastosowaniem Windows Scripting Host i Windows PowerShell Ekspercka wiedza sprawi, ¿e Windows 7 bêdzie Ci pos³uszny! Spis treści Spis treści O autorze ...................................................................................................... 21 Wprowadzenie ............................................................................................. 23 Część I Dostosowywanie systemu Windows 7 ............................29 Rozdział 1. Dostosowywanie programu Eksplorator Windows ................................. 31 Przywracanie menu w ich właściwe miejsce .............................................................................. 32 Zmiana widoku ............................................................................................................................ 33 Wyświetlanie dodatkowych właściwości ................................................................................. 34 Wyświetlanie rozszerzeń plików ............................................................................................... 36 Rezygnowanie z potwierdzania operacji usuwania ................................................................ 38 Uruchamianie Eksploratora Windows w trybie pełnoekranowym ..................................... 41 Omówienie opcji widoku ........................................................................................................... 41 Przenoszenie katalogów użytkownika ...................................................................................... 45 Przejmowanie prawa właściciela plików użytkownika .......................................................... 46 Wykonywanie niestandardowych operacji wyszukiwania .................................................... 48 Zastosowanie funkcji Advanced Query Syntax do wyszukiwania właściwości .......... 49 Zastosowanie zapytań w języku naturalnym .................................................................... 51 Rozdział 2. Dostosowywanie programu Internet Explorer ......................................... 55 Wyświetlanie opcji internetowych ............................................................................................ 57 Kontrolowanie buforu stron WWW ........................................................................................ 57 Konfigurowanie historii stron WWW ..................................................................................... 59 Dodawanie wyszukiwarek do programu Internet Explorer .................................................. 60 Użycie dowolnej wyszukiwarki z poziomu paska adresu ...................................................... 61 Zwiększanie efektywności kart .................................................................................................. 65 Wczytywanie wielu stron głównych podczas uruchamiania przeglądarki ......................... 66 Zaawansowane opcje programu Internet Explorer ................................................................ 68 Rozdział 3. Dostosowywanie systemu plików ............................................................. 77 Typy plików .................................................................................................................................. 78 Typy plików i ich rozszerzenia ........................................................................................... 79 Typy plików i rejestr ............................................................................................................ 80 Praca z istniejącymi typami plików .......................................................................................... 82 Określanie domyślnej akcji ................................................................................................. 82 Tworzenie dla typu pliku nowej akcji ................................................................................ 83 Przykład. Otwieranie okna interpretera poleceń dla bieżącego katalogu .................... 85 Ukrywanie rozszerzenia typu pliku ................................................................................... 86 Powiązanie rozszerzenia z inną aplikacją ......................................................................... 87 Kojarzenie aplikacji z wieloma typami plików ................................................................. 89 7 Spis treści Tworzenie nowego typu pliku ................................................................................................... 90 Powiązanie dwóch lub większej liczby rozszerzeń z pojedynczym typem pliku ................ 91 Dostosowywanie nowego menu ................................................................................................ 91 Dodawanie typów plików do menu Nowy ....................................................................... 92 Usuwanie typów plików z menu Nowy ............................................................................. 93 Dostosowywanie okna dialogowego Otwieranie za pomocą systemu Windows 7 ........... 93 Otwieranie dokumentu przy użyciu nieskojarzonej aplikacji ....................................... 94 Opis działania polecenia Otwórz za pomocą ................................................................... 95 Usuwanie dla typu pliku aplikacji z menu Otwórz za pomocą ..................................... 96 Usuwanie programu z listy polecenia Otwórz za pomocą ............................................. 96 Dodawanie programu do listy polecenia Otwórz za pomocą .............................................. 97 Wyłączanie polecenia Otwórz za pomocą ........................................................................ 97 Rozdział 4. Dostosowywanie procesów uruchamiania i zamykania .......................... 99 Dostosowywanie uruchamiania za pomocą danych konfiguracyjnych rozruchu ........... 100 Użycie okna dialogowego Uruchamianie i odzyskiwanie do modyfikacji magazynu BCD ................................................................................... 102 Zastosowanie narzędzia Konfiguracja systemu do modyfikacji magazynu BCD ............103 Wykorzystanie narzędzia BCDEDIT do dostosowywania opcji uruchomieniowych ...... 107 Dostosowywanie uruchamiania przy użyciu menu opcji zaawansowanych .................... 111 Przydatne strategie logowania w systemie Windows 7 ........................................................ 114 Logowanie w domenie ....................................................................................................... 114 Włączanie konta Administrator ....................................................................................... 115 Konfigurowanie automatycznego logowania ................................................................. 117 Uniemożliwianie wyłączenia automatycznego logowania ........................................... 119 Konfigurowanie operacji ponownego uruchamiania i zamykania wymagających jednego kliknięcia .................................................................. 119 Tworzenie skrótu polecenia restartowania systemu ..................................................... 122 Tworzenie skrótu polecenia zamykającego system ....................................................... 123 Wyłączanie z dowolnego miejsca komputera z systemem Windows 7 ............................. 123 Dostosowywanie przycisku zasilania obecnego w menu Start ........................................... 125 Dostosowywanie przycisków zasilania i uśpienia w komputerze przenośnym ............... 126 Rozdział 5. Dostosowywanie menu Start i paska zadań ........................................... 129 Dostosowywanie menu Start w celu łatwiejszego uruchamiania programów i otwierania dokumentów ................................................................................ 131 Umieszczanie ulubionych programów w menu Start ................................................... 131 Przypinanie na stałe ulubionego programu do menu Start ......................................... 133 Czyszczenie zawartości listy niedawno używanych programów ................................. 135 Określanie domyślnych programów i dostępu do nich ................................................ 136 Udoskonalanie menu Start przez zamianę odnośników na menu .............................. 137 Dodawanie, przenoszenie i usuwanie innych ikon menu Start ................................... 139 Dostosowywanie paska zadań w celu łatwiejszego uruchamiania programów i otwierania dokumentów ................................................................................ 140 Zwiększanie wydajności za pomocą opcji paska zadań ................................................ 140 Przypinanie ulubionego programu do paska zadań ...................................................... 143 Przypinanie lokalizacji docelowej do listy szybkiego dostępu ..................................... 144 8 Spis treści Użycie klawisza z logo systemu Windows do uruchamiania programów paska zadań ...... 145 Kontrolowanie obszaru powiadomień ............................................................................ 146 Wyświetlanie wielu zegarów dla różnych stref czasowych ........................................... 149 Wyświetlanie wbudowanych pasków narzędzi paska zadań .............................................. 151 Ustawianie wybranych opcji pasków narzędzi paska zadań ............................................. 152 Tworzenie nowych pasków narzędzi paska zadań ........................................................ 152 Modyfikowanie menu Start i paska zadań za pomocą zasad grupy ................................... 152 Część II Wydajność i konserwacja systemu Windows 7 .............155 Rozdział 6. Dostrajanie wydajności systemu Windows 7 .......................................... 157 Monitorowanie wydajności ..................................................................................................... 158 Sprawdzanie klasyfikacji wydajności komputera .......................................................... 159 Monitorowanie wydajności za pomocą narzędzia Menedżer zadań .......................... 161 Zastosowanie narzędzia Monitor zasobów ..................................................................... 165 Zastosowanie narzędzia Monitor wydajności ................................................................ 167 Optymalizowanie procesu uruchamiania .............................................................................. 169 Ograniczanie lub eliminowanie testów wykonywanych przez BIOS .......................... 170 Zmniejszanie czasu oczekiwania dla menu opcji wyboru systemu operacyjnego ...........170 Rezygnowanie z ekranu powitalnego podczas uruchamiania systemu ....................... 171 Aktualizowanie sterowników urządzeń .......................................................................... 171 Zastosowanie automatycznego logowania ...................................................................... 171 Konfigurowanie wstępnego pobierania .......................................................................... 172 Optymalizowanie aplikacji ....................................................................................................... 172 Instalowanie dodatkowej pamięci .................................................................................... 173 Instalowanie aplikacji na najszybszym dysku twardym ............................................... 173 Optymalizowanie uruchamiania aplikacji ...................................................................... 173 Uzyskiwanie najnowszych sterowników urządzeń ....................................................... 173 Optymalizowanie systemu Windows 7 pod kątem programów ................................. 174 Ustawianie priorytetu programu w oknie narzędzia Menedżer zadań ...................... 175 Optymalizowanie dysku twardego .......................................................................................... 176 Sprawdzanie parametrów wydajnościowych dysku twardego ..................................... 176 Konserwacja dysku twardego ........................................................................................... 177 Wyłączanie kompresji i szyfrowania ............................................................................... 177 Wyłączanie indeksowania zawartości ............................................................................. 178 Uaktywnianie buforowania operacji zapisu ................................................................... 178 Konwertowanie partycji FAT16 i FAT32 na partycje NTFS ........................................ 179 Rezygnowanie z tworzenia nazw plików w formacie 8.3 .............................................. 180 Rezygnowanie ze znacznika czasu ostatniej operacji dostępu ..................................... 180 Optymalizowanie pamięci wirtualnej ..................................................................................... 181 Optymalne przechowywanie pliku stronicowania ........................................................ 181 Dzielenie pliku stronicowania .......................................................................................... 181 Dostosowywanie rozmiaru pliku stronicowania ........................................................... 182 Monitorowanie rozmiaru pliku stronicowania .............................................................. 183 Zmienianie położenia i rozmiaru pliku stronicowania ................................................. 183 9 Spis treści Rozdział 7. Konserwacja systemu Windows 7 ............................................................ 187 Sprawdzanie dysku twardego pod kątem błędów ................................................................. 188 Klastry .................................................................................................................................. 190 Cykle ..................................................................................................................................... 191 Uruchamianie graficznego interfejsu narzędzia Sprawdź dysk ................................... 192 Sprawdzanie wolnej przestrzeni dyskowej ............................................................................ 193 Usuwanie niepotrzebnych plików ........................................................................................... 196 Defragmentowanie dysku twardego ....................................................................................... 198 Uruchamianie narzędzia Defragmentator dysków ....................................................... 199 Zmiana harmonogramu narzędzia Defragmentator dysków ...................................... 201 Wybieranie dysków przeznaczonych do defragmentacji ............................................. 201 Przygotowanie na problemy .................................................................................................... 202 Tworzenie punktów przywracania systemu ................................................................... 203 Tworzenie dysku naprawy systemu ................................................................................. 206 Sporządzanie kopii zapasowej plików .................................................................................... 207 Konfigurowanie automatycznego sporządzania kopii zapasowej plików .................. 209 Tworzenie kopii zapasowej obrazu systemu .................................................................. 212 Sprawdzanie dostępności aktualizacji i poprawek zabezpieczeń ....................................... 213 Przeglądanie dzienników za pomocą narzędzia Podgląd zdarzeń ..................................... 215 Tworzenie harmonogramu 9-krokowego procesu konserwacji ......................................... 218 Część III Zaawansowane narzędzia systemu Windows 7 .............221 Rozdział 8. Kontrolowanie działania systemu Windows 7 z panelu sterowania .... 223 Wycieczka po panelu sterowania ............................................................................................ 224 Przegląd ikon panelu sterowania ............................................................................................ 226 Praca z plikami panelu sterowania ......................................................................................... 232 Prostszy dostęp do panelu sterowania .................................................................................... 233 Alternatywne metody otwierania programów panelu sterowania .............................. 235 Panel sterowania w menu Start ........................................................................................ 236 Usuwanie ikon z panelu sterowania ....................................................................................... 237 Wyświetlanie określonych ikon panelu sterowania ............................................................. 238 Rozdział 9. Regulowanie pracy systemu Windows 7 za pomocą zasad grupy ........ 241 Czym są zasady grupy? ............................................................................................................. 242 Edytor lokalnych zasad grupy w różnych wydaniach systemu Windows ........................ 243 Uruchamianie edytora lokalnych zasad grupy ...................................................................... 244 Tworzenie zasad grupy ............................................................................................................. 245 Konfigurowanie zasady ..................................................................................................... 246 Filtrowanie zasad ................................................................................................................ 248 Przykładowe zasady grup ......................................................................................................... 250 Personalizowanie okna zabezpieczeń Windows ............................................................ 251 Personalizowanie paska miejsc ......................................................................................... 253 Zwiększanie rozmiarów listy Niedawno używane elementy ............................................. 255 Śledzenie zdarzeń zamknięcia systemu ........................................................................... 256 10 Spis treści Rozdział 10. Konfigurowanie konsoli Microsoft Management Console ..................... 259 Przegląd przystawek systemu Windows 7 ............................................................................. 260 Uruchamianie konsoli MMC ................................................................................................... 262 Dodawanie nowej przystawki .................................................................................................. 263 Zapisywanie stanu konsoli ....................................................................................................... 265 Tworzenie nowego widoku bloku zadań ............................................................................... 266 Operowanie przystawkami za pomocą zasad grupy ............................................................ 270 Rozdział 11. Zarządzanie usługami ............................................................................... 273 Zarządzanie usługami za pomocą przystawki Usługi .......................................................... 274 Zarządzanie usługami za pomocą wiersza polecenia ........................................................... 277 Zarządzanie usługami za pomocą skryptów .......................................................................... 278 Wyłączanie usług w celu usprawnienia pracy systemu ....................................................... 282 Szybsze zamykanie usług przez system Windows ................................................................ 286 Naprawianie uszkodzonej usługi ............................................................................................ 287 Rozdział 12. Poprawianie rejestru systemu Windows 7 .............................................. 291 Uruchamianie edytora rejestru ............................................................................................... 293 Pierwsze kroki w rejestrze ........................................................................................................ 294 Poruszanie się w panelu kluczy ........................................................................................ 294 Czym są wartości rejestru? ................................................................................................ 295 Poznawanie możliwości kluczy głównych rejestru ........................................................ 296 Czym są gałęzie i pliki rejestru? ........................................................................................ 298 Zapewnianie bezpieczeństwa rejestru .................................................................................... 300 Zapobieganie wprowadzaniu zmian w rejestrze przez innych użytkowników ......... 300 Wykonywanie kopii zapasowej rejestru .......................................................................... 301 Zapisywanie bieżącego stanu rejestru za pomocą funkcji przywracania systemu ...........301 Eksportowanie kluczy rejestru do pliku na dysku .......................................................... 302 Wpisy w rejestrze ....................................................................................................................... 304 Zmienianie danych wpisanych w rejestrze ..................................................................... 305 Zmiana nazwy klucza lub jego wartości .......................................................................... 311 Tworzenie nowego klucza lub nowej wartości ............................................................... 311 Usuwanie klucza lub wartości klucza .............................................................................. 312 Wyszukiwanie wpisów w rejestrze .......................................................................................... 312 Rozdział 13. Obsługiwanie systemu Windows 7 z wiersza polecenia ........................ 315 Uruchamianie wiersza polecenia ............................................................................................ 316 Uruchamianie wiersza polecenia z uprawnieniami administratora ........................... 317 Uruchamianie CMD .......................................................................................................... 318 Praca w wierszu polecenia ........................................................................................................ 322 Uruchamianie poleceń ....................................................................................................... 322 Długie nazwy plików .......................................................................................................... 323 Szybsze zmienianie katalogów .......................................................................................... 324 Wykorzystywanie narzędzia DOSKEY ........................................................................... 325 Przekierowywanie poleceń do urządzeń wejścia i wyjścia ........................................... 327 Polecenia potokujące ......................................................................................................... 331 11 Spis treści Podstawowe informacje o plikach wsadowych ..................................................................... 332 Tworzenie pliku wsadowego .................................................................................................... 333 REM — dodawanie komentarzy w pliku wsadowym ................................................... 333 ECHO — wyświetlanie wiadomości zawartych w pliku wsadowym .......................... 334 PAUSE — chwilowe wstrzymywanie wykonywania pliku wsadowego ..................... 335 Parametry w pliku wsadowym ......................................................................................... 336 FOR — pętle w pliku wsadowym ..................................................................................... 337 GOTO — przechodzenie do wskazanego wiersza pliku wsadowego ......................... 338 IF — warunki w plikach wsadowych ............................................................................... 339 Narzędzia wiersza polecenia .................................................................................................... 343 Narzędzia zarządzania dyskiem ....................................................................................... 343 Narzędzia zarządzania plikami i katalogami .................................................................. 350 Narzędzia zarządzania pracą systemu ............................................................................. 362 Część IV Bezpieczeństwo systemu Windows 7 ...........................371 Rozdział 14. Zabezpieczanie systemu Windows 7 ....................................................... 373 Powstrzymywanie szpiegów i crackerów ............................................................................... 374 Najpierw podstawowe środki ostrożności ...................................................................... 375 Blokowanie komputera ...................................................................................................... 377 Wymaganie użycia kombinacji Ctrl+Alt+Delete przy uruchamianiu ....................... 379 Sprawdzanie ustawień zabezpieczeń komputera .................................................................. 380 Upewnianie się, że Zapora systemu Windows jest włączona ...................................... 380 Upewnianie się, że program Windows Defender jest włączony ................................. 381 Upewnianie się, że kontrola konta użytkownika jest włączona ................................... 385 Upewnianie się, że konto administratora jest wyłączone ............................................. 385 Zarządzanie Zaporą systemu Windows ................................................................................. 386 Upewnianie się, że zapora działa zgodnie z oczekiwaniami ............................................. 387 Tworzenie wyjątków w Zaporze systemu Windows ..................................................... 387 Rozdział 15. Konfigurowanie zabezpieczeń w programie Internet Explorer ............ 393 Zwiększanie prywatności w sieci WWW ............................................................................... 395 Usuwanie historii przeglądania ........................................................................................ 395 Czyszczenie listy z paska adresu ....................................................................................... 399 Zwiększanie prywatności w internecie przez zarządzanie plikami cookies ............... 402 Pełna prywatność — przeglądanie i filtrowanie InPrivate ........................................... 405 Zwiększanie bezpieczeństwa w sieci WWW ......................................................................... 406 Blokowanie wyskakujących okien .................................................................................... 406 Dodawanie i usuwanie witryn w strefach ....................................................................... 408 Zmienianie poziomu zabezpieczeń dla strefy ................................................................ 410 Tryb chroniony — ograniczanie uprawnień Internet Explorera ................................ 411 Używanie filtra SmartScreen do powstrzymywania wyłudzeń informacji ................ 412 Kodowanie adresów w celu zapobiegania fałszowaniu nazw IDN ............................. 414 Zarządzanie dodatkami ..................................................................................................... 416 Pełne bezpieczeństwo — Internet Explorer bez dodatków .......................................... 417 Zaawansowane opcje zabezpieczeń w programie Internet Explorer ................................. 418 12 Spis treści Rozdział 16. Zabezpieczanie poczty elektronicznej .................................................... 421 Zabezpieczanie się przed wirusami w e-mailach .................................................................. 422 Konfigurowanie skanowania poczty elektronicznej w programie Windows Defender ........ 426 Blokowanie niechcianych wiadomości za pomocą filtrów antyspamowych w Poczcie usługi Windows Live ........................................................................................... 427 Określanie poziomu ochrony przed niechcianą pocztą ................................................ 428 Określanie bezpiecznych nadawców ............................................................................... 430 Blokowanie nadawców ...................................................................................................... 430 Blokowanie państw i języków ........................................................................................... 431 Zapobieganie wyłudzaniu informacji w e-mailach .............................................................. 432 Zapewnianie prywatności w czasie czytania e-maili ............................................................ 433 Blokowanie potwierdzeń ................................................................................................... 434 Blokowanie rysunków web beacon .................................................................................. 434 Wysyłanie i otrzymywanie bezpiecznych e-maili ................................................................. 435 Konfigurowanie konta pocztowego z cyfrowym identyfikatorem .............................. 436 Pozyskiwanie klucza publicznego innej osoby ............................................................... 437 Wysyłanie bezpiecznych wiadomości ............................................................................. 438 Odbieranie bezpiecznych wiadomości ............................................................................ 439 Rozdział 17. Zabezpieczanie systemu plików .............................................................. 441 Ustawianie uprawnień do plików i folderów ........................................................................... 442 Przypisywanie użytkownika do grupy ............................................................................. 444 Przypisywanie użytkownika do wielu grup .................................................................... 445 Przypisywanie standardowych uprawnień ..................................................................... 446 Przypisywanie uprawnień specjalnych ............................................................................ 447 Szyfrowanie plików i folderów ................................................................................................ 449 Szyfrowanie dysku metodą BitLocker .................................................................................... 451 Włączanie funkcji BitLocker w systemach z modułem TPM .......................................... 452 Włączanie funkcji BitLocker w systemach bez modułu TPM ......................................... 453 Rozdział 18. Konfigurowanie zabezpieczeń użytkowników ....................................... 457 Wprowadzenie do kontroli konta użytkownika (KKU) ...................................................... 459 Podnoszenie uprawnień .................................................................................................... 460 Konfigurowanie kontroli konta użytkownika ................................................................ 462 Zasady kontroli konta użytkownika ................................................................................ 464 Tworzenie bezpiecznych haseł i wymuszanie ich stosowania ............................................ 466 Tworzenie silnych haseł ..................................................................................................... 466 Ustawienia haseł kont użytkowników ............................................................................. 467 Używanie zasad haseł w Windows 7 ............................................................................... 467 Przywracanie konta po zapomnieniu hasła .................................................................... 469 Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi ............................................................. 470 Używanie okna dialogowego Konta użytkowników ..................................................... 471 Ustawianie zasad dla kont ........................................................................................................ 474 Ustawianie zasad związanych z zabezpieczeniami kont ............................................... 475 13 Spis treści Zarządzanie użytkownikami i grupami za pomocą wiersza polecenia .............................. 478 Polecenie NET USER ................................................................................................................ 478 Polecenie NET LOCALGROUP .............................................................................................. 480 Stosowanie funkcji kontroli rodzicielskiej w celu ograniczania możliwości korzystania z komputera .................................................................................. 480 Aktywowanie kontroli rodzicielskiej ............................................................................... 481 Przykład — konfigurowanie kontroli rodzicielskiej w obszarze gier ......................... 482 Inne sztuczki związane z zabezpieczeniami użytkowników ............................................... 485 Zapobieganie podnoszeniu uprawnień przez wszystkich użytkowników standardowych ....................................................... 486 Blokowanie komputera przez wyłączanie kont wszystkich innych użytkowników ........ 488 Ukrywanie nazw użytkowników na ekranie logowania ................................................ 489 Zmienianie nazw wbudowanych kont w celu zwiększenia bezpieczeństwa .............. 490 Używanie konta gościa do przyznawania użytkownikom tymczasowego dostępu do komputera ......................................................................... 492 Określanie, kto jest zalogowany ....................................................................................... 492 Rozdział 19. Zabezpieczanie sieci ................................................................................. 495 Zabezpieczanie sieci w Windows 7 ......................................................................................... 496 Upewnianie się, że włączone jest udostępnianie chronione hasłem ........................... 497 Wyłączanie kreatora udostępniania ................................................................................ 497 Ustawianie uprawnień udostępniania do folderów udostępnianych ................................ 499 Ustawienia uprawnień zabezpieczeń do folderów udostępnianych .................................. 501 Ukrywanie folderów udostępnianych .................................................................................... 503 Wyłączanie ukrytych współużytkowanych udziałów administracyjnych ......................... 505 Usuwanie zapisanych poświadczeń pulpitu zdalnego ......................................................... 506 Blokowanie logowania w określonych godzinach ................................................................ 509 Określanie godzin logowania użytkownika .................................................................... 509 Automatyczne wylogowywanie użytkownika po upłynięciu godzin logowania ....... 510 Rozdział 20. Zwiększanie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej ............................ 513 Wyświetlanie stron konfiguracji routera ............................................................................... 515 Wprowadzanie adresu IP routera .................................................................................... 515 Korzystanie z okna Sieć ..................................................................................................... 517 Ustawianie nowego hasła administratora .............................................................................. 518 Umiejscawianie punktów dostępu pod kątem maksymalnego bezpieczeństwa ................. 519 Szyfrowanie sygnałów w sieci bezprzewodowej za pomocą WPA ..................................... 521 Zmienianie ustawień zabezpieczeń połączeń bezprzewodowych ............................... 523 Wyłączanie emisji sieciowego identyfikatora SSID .............................................................. 524 Łączenie się z ukrytą siecią bezprzewodową .................................................................. 525 Zmienianie domyślnego identyfikatora SSID ....................................................................... 526 Włączanie filtrowania adresów MAC .................................................................................... 528 Określanie adresów MAC bezprzewodowych kart sieciowych ................................... 529 14 Spis treści Część V Rozwiązywanie problemów z systemem Windows 7 ......531 Rozdział 21. Rozwiązywanie problemów i usuwanie skutków awarii systemu ........ 533 Strategie rozwiązywania problemów — określanie przyczyn występowania problemu ...... 535 Czy wyświetlił się komunikat o błędzie? ......................................................................... 536 Czy komunikat o błędzie lub ostrzeżenie widnieje w oknie Podgląd zdarzeń? ........ 537 Czy błąd jest widoczny w oknie Informacje o systemie? .............................................. 537 Czy ostatnio edytowałeś wpisy w rejestrze? .................................................................... 538 Czy ostatnio zmieniałeś jakiekolwiek ustawienia w systemie Windows? .................. 538 Czy Windows 7 niekiedy wyłącza się i uruchamia? ...................................................... 538 Czy ostatnio zmieniałeś ustawienia którejś aplikacji? ................................................... 541 Czy ostatnio zainstalowałeś na swoim komputerze nowy program? ......................... 543 Czy ostatnio podłączyłeś do komputera nowe urządzenie lub zainstalowałeś nowe sterowniki? ............................................................................ 544 Czy ostatnio zainstalowałeś sterowniki niekompatybilne z systemem? ..................... 544 Czy ostatnio aktualizowałeś system, korzystając z usługi Windows Update? ........... 544 Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów .................................................. 545 Więcej narzędzi do rozwiązywania problemów ................................................................... 546 Narzędzia do rozwiązywania problemów zaimplementowane w systemie Windows 7 ..... 546 Diagnostyka dysku twardego ............................................................................................ 548 Wykrywanie wyczerpywania się zasobów systemowych .............................................. 549 Narzędzie Diagnostyka pamięci systemu Windows ..................................................... 550 Wyszukiwanie rozwiązań problemów ............................................................................. 551 Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem informacji znalezionych w sieci WWW .... 555 Przywracanie ustawień systemowych ..................................................................................... 556 Uruchamianie systemu w trybie ostatniej znanej dobrej konfiguracji ....................... 557 Naprawianie systemu za pomocą funkcji Przywracanie systemu ............................... 557 Rozdział 22. Rozwiązywanie problemów ze sprzętem ................................................ 561 Zarządzanie urządzeniami za pomocą narzędzia Menedżer urządzeń ............................. 563 Różne sposoby wyświetlania urządzeń ............................................................................ 564 Przeglądanie właściwości urządzenia .............................................................................. 564 Wyświetlanie odłączonych urządzeń w Menedżerze urządzeń ................................... 565 Zarządzanie sterownikami ................................................................................................ 566 Konfigurowanie systemu Windows 7 tak, żeby ignorował brak podpisu cyfrowego sterowników .......................................................................... 569 Tworzenie pliku tekstowego z pełną listą zainstalowanych sterowników urządzeń ................................................ 573 Odinstalowywanie urządzenia .......................................................................................... 575 Zarządzanie zasadami bezpieczeństwa urządzeń ................................................................. 575 Rozwiązywanie problemów ze sprzętem ............................................................................... 576 Rozwiązywanie problemów z użyciem Menedżera urządzeń ...................................... 577 Wyświetlanie listy niedziałających urządzeń ................................................................. 579 Rozwiązywanie problemów ze sterownikami urządzeń ............................................... 582 Wskazówki dotyczące pobierania sterowników z sieci WWW .............................. 584 Rozwiązywanie problemów z nieprawidłowym współdzieleniem zasobów przez urządzenia ............................................................................................. 585 15 Spis treści Rozdział 23. Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu ........................ 589 Zacznij od początku, czyli czynności, które należy wykonać, zanim zrobi się cokolwiek innego ........................................................................................ 590 Kiedy używać poszczególnych opcji uruchamiania? ............................................................ 592 Tryb awaryjny ..................................................................................................................... 592 Tryb awaryjny z obsługą sieci ........................................................................................... 592 Tryb awaryjny z wierszem polecenia ............................................................................... 593 Włącz rejestrowanie rozruchu .......................................................................................... 593 Włącz wideo o niskiej rozdzielczości (640×480) ........................................................... 593 Ostatnia znana dobra konfiguracja (zaawansowane) ................................................... 594 Tryb przywracania usług katalogowych .......................................................................... 594 Tryb debugowania .............................................................................................................. 594 Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie komputera po błędzie systemu ......... 594 Opcja Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników ..................................................... 594 Co zrobić, jeśli system nie chce uruchamiać się w trybie awaryjnym? .............................. 595 Przywracanie ustawień za pomocą funkcji odzyskiwania systemu ................................... 595 Rozwiązywanie problemów ze startem systemu za pomocą narzędzia Konfiguracja systemu ............................................................................................................. 597 Część VI Technologie sieciowe systemu Windows 7 ...................601 Rozdział 24. Rozwiązywanie problemów z siecią ........................................................ 603 Naprawianie połączenia sieciowego ....................................................................................... 604 Sprawdzanie stanu połączenia ................................................................................................. 606 Ogólne rozwiązania problemów z siecią ................................................................................ 607 Włączanie odnajdowania sieci .......................................................................................... 608 Aktualizowanie firmware’u routera ................................................................................. 610 Rozwiązywanie problemów z poziomu wiersza polecenia .................................................. 612 Podstawowa procedura rozwiązywania problemów za pomocą wiersza polecenia ...... 614 Badanie połączenia za pomocą polecenia PING ............................................................ 615 Śledzenie pakietów za pomocą polecenia TRACERT ................................................... 617 Rozwiązywanie problemów z kablami ................................................................................... 619 Rozwiązywanie problemów z kartą sieciową ........................................................................ 620 Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową .......................................................... 621 Rozdział 25. Konfigurowanie małej sieci ...................................................................... 623 Tworzenie sieci typu P2P ......................................................................................................... 624 Zmienianie nazwy komputera i grupy roboczej ............................................................ 626 Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową ...................................................... 627 Używanie podstawowych narzędzi i wykonywanie zadań związanych z siecią w Windows 7 ........................................................................................................................... 629 Otwieranie Centrum sieci i udostępniania ..................................................................... 630 Tworzenie grupy domowej ............................................................................................... 632 Wyłączanie połączeń z grupą domową ........................................................................... 636 Wyświetlanie komputerów i urządzeń dostępnych w sieci .......................................... 636 Wyświetlanie mapy sieci ................................................................................................... 638 Wyświetlanie szczegółowych informacji o stanie sieci ................................................. 639 Dostosowywanie ustawień sieci ....................................................................................... 641 16 Spis treści Zarządzanie połączeniami sieciowymi ................................................................................... 642 Otwieranie okna połączeń sieciowych ............................................................................ 643 Zmienianie nazw połączeń sieciowych ........................................................................... 644 Włączanie automatycznego przypisywania adresów IP ............................................... 644 Ustawianie statycznego adresu IP .................................................................................... 647 Sprawdzanie adresu MAC połączenia ............................................................................. 651 Używanie połączenia sieciowego do wznawiania działania komputera w stanie uśpienia ........................................... 652 Wyłączanie połączenia sieciowego .................................................................................. 655 Zarządzanie połączeniami z siecią bezprzewodową ............................................................. 655 Otwieranie okna Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi ............................................. 656 Tworzenie sieci bezprzewodowych typu ad hoc ............................................................ 656 Zarządzanie właściwościami połączenia bezprzewodowego ....................................... 659 Zmienianie nazw połączeń bezprzewodowych .............................................................. 661 Zmienianie kolejności połączeń bezprzewodowych ..................................................... 662 Tworzenie połączeń bezprzewodowych specyficznych dla użytkownika .................. 663 Usuwanie połączeń z sieciami bezprzewodowymi ........................................................ 665 Rozdział 26. Łączenie się z siecią i korzystanie z niej .................................................. 667 Używanie udostępnianych zasobów sieciowych ................................................................... 668 Wyświetlanie udostępnianych zasobów komputera ..................................................... 669 Używanie adresów sieciowych .......................................................................................... 672 Mapowanie folderu sieciowego na literę dysku lokalnego .................................................. 673 Tworzenie zmapowanego folderu sieciowego ................................................................ 674 Mapowanie folderów za pomocą wiersza polecenia ..................................................... 675 Odłączanie zmapowanego folderu sieciowego ............................................................... 676 Tworzenie lokalizacji sieciowej dla zdalnego folderu .......................................................... 677 Używanie udostępnianych drukarek ...................................................................................... 679 Udostępnianie zasobów w sieci ............................................................................................... 680 Ustawianie opcji udostępniania ....................................................................................... 681 Tworzenie kont użytkowników na potrzeby udostępniania ........................................ 682 Monitorowanie udostępnianych zasobów ...................................................................... 683 Używanie plików sieciowych w trybie offline ....................................................................... 686 Włączanie obsługi plików trybu offline .......................................................................... 687 Udostępnianie plików lub folderów do użytku w trybie offline .................................. 688 Zmienianie ilości miejsca dla plików trybu offline ........................................................ 689 Blokowanie udostępniania folderu sieciowego w trybie offline .................................. 691 Szyfrowanie plików trybu offline ..................................................................................... 692 Używanie plików sieciowych w trybie offline ................................................................ 693 Synchronizowanie plików trybu offline .......................................................................... 695 Radzenie sobie z konfliktami w synchronizacji ............................................................. 698 Rozdział 27. Zdalne połączenia sieciowe ...................................................................... 701 Konfigurowanie zdalnego komputera jako serwera ............................................................. 703 Wersje systemu Windows, które mogą pełnić funkcję serwera .................................. 703 Konfigurowanie kont użytkowników na zdalnym komputerze .................................. 703 17 Spis treści Konfigurowanie systemu Windows 7 lub Vista, aby pełnił funkcję serwera pulpitu zdalnego ............................................................. 704 Konfigurowanie systemu XP, aby działał jako serwer pulpitu zdalnego ................... 707 Instalowanie pulpitu zdalnego na komputerze klienckim z systemem XP ...................... 708 Łączenie się z pulpitem zdalnym ............................................................................................. 709 Nawiązywanie podstawowego połączenia ...................................................................... 709 Nawiązywanie zaawansowanych połączeń ..................................................................... 711 Używanie paska połączenia ............................................................................................... 716 Odłączanie pulpitu zdalnego ................................................................................................... 716 Łączenie się z pulpitem zdalnym za pomocą internetu ....................................................... 717 Zmienianie portu nasłuchu ............................................................................................... 717 Konfigurowanie Zapory systemu Windows ................................................................... 719 Określanie adresu IP komputera zdalnego ..................................................................... 719 Konfigurowanie przekazywania portu ............................................................................ 720 Podłączanie pulpitu zdalnego za pomocą adresu IP i nowego portu ......................... 721 Używanie dynamicznych nazw DNS do łączenia się z siecią .............................................. 721 Konfigurowanie komputera sieciowego pod kątem zdalnej administracji ....................... 722 Używanie połączeń VPN .......................................................................................................... 723 Konfigurowanie bramy sieciowej na potrzeby połączenia VPN ................................. 724 Konfigurowanie klienta VPN ........................................................................................... 725 Nawiązywanie połączenia VPN ........................................................................................ 727 Rozdział 28. Przekształcanie systemu Windows 7 w serwer WWW ............................ 729 Wprowadzenie do internetowych usług informacyjnych ................................................... 731 Instalowanie usług IIS ............................................................................................................... 732 Wyświetlanie witryny ............................................................................................................... 733 Tworzenie wyjątku Zapory systemu Windows dla serwera WWW ........................... 734 Wyświetlanie witryny z poziomu sieci ............................................................................ 735 Wyświetlanie witryny przez internet ............................................................................... 735 Czym jest witryna domyślna? .................................................................................................. 737 Wyświetlanie folderu domyślnej witryny ....................................................................... 737 Wyświetlanie domyślnej witryny za pomocą menedżera usług IIS ............................ 738 Dodawanie folderów i plików do witryny domyślnej .......................................................... 740 Ustawianie uprawnień do folderu witryny domyślnej .................................................. 740 Dodawanie plików do domyślnej witryny ...................................................................... 741 Zmienianie strony głównej witryny domyślnej ............................................................. 743 Dodawanie folderu do witryny domyślnej ..................................................................... 745 Kontrolowanie i dostosowywanie witryny ............................................................................ 747 Zatrzymywanie witryny ..................................................................................................... 747 Ponowne uruchamianie witryny ...................................................................................... 748 Zmienianie nazwy witryny domyślnej ............................................................................ 749 Zmienianie lokalizacji witryny ......................................................................................... 749 Określanie domyślnego dokumentu witryny ................................................................. 750 Witryny bez dokumentu domyślnego ............................................................................. 752 Wyłączanie dostępu anonimowego ................................................................................. 754 Sprawdzanie dzienników serwera .................................................................................... 756 18 Spis treści Rozdział 29. Dodawanie komputerów Mac do sieci opartej na Windows 7 .............. 759 Sprawdzanie, czy w Mac OS X Tiger włączona jest obsługa protokołu SMB ................... 760 Łączenie się z siecią opartą na systemie Windows ............................................................... 762 Łączenie się z folderami udostępnianymi w systemie Windows ........................................ 763 Łączenie się z widocznym komputerem PC ................................................................... 764 Łączenie się z niewidocznym komputerem z systemem Windows ............................ 765 Używanie folderów udostępnianych na komputerze z systemem Windows ............ 766 Odmontowywanie folderów udostępnianych ................................................................ 767 Archiwizowanie danych z Maca w folderach udostępnianych systemu Windows ......... 767 Używanie komputerów Mac do łączenia się z pulpitem zdalnym systemu Windows 7 ........ 769 Udostępnianie udziałów z komputerów Mac systemowi Windows .................................. 772 Część VII Tworzenie skryptów w systemie Windows 7 .................777 Rozdział 30. Skrypty WSH w Windows 7 ....................................................................... 779 Wprowadzenie do środowiska WSH ...................................................................................... 780 Skrypty i ich wykonywanie ...................................................................................................... 782 Bezpośrednie uruchamianie plików ze skryptem .......................................................... 783 Używanie programu WScript do uruchamiania skryptów w systemie Windows ...........783 Używanie programu CScript do uruchamiania skryptów z poziomu wiersza polecenia ................................................................................ 785 Właściwości skryptów i pliki .wsh ................................................................................... 785 Uruchamianie skryptów z uprawnieniami administratora .......................................... 787 Programowanie obiektowe ...................................................................................................... 789 Używanie właściwości obiektów ...................................................................................... 789 Używanie metod obiektów ................................................................................................ 790 Przypisywanie obiektu do zmiennej ................................................................................ 792 Używanie kolekcji obiektów ............................................................................................. 792 Obiekty typu WScript ............................................................................................................... 794 Wyświetlanie tekstu użytkownikom ................................................................................ 794 Zamykanie skryptu ............................................................................................................. 794 Skrypty i automatyzacja ..................................................................................................... 795 Obiekty typu WshShell ............................................................................................................. 800 Pobieranie obiektu typu WshShell ................................................................................... 800 Wyświetlanie informacji użytkownikom ........................................................................ 800 Uruchamianie aplikacji ...................................................................................................... 804 Używanie skrótów .............................................................................................................. 805 Zarządzanie wpisami rejestru ........................................................................................... 807 Używanie zmiennych środowiskowych .......................................................................... 809 Obiekty typu WshNetwork ...................................................................................................... 811 Pobieranie obiektu typu WshNetwork ............................................................................ 811 Właściwości obiektu typu WshNetwork ......................................................................... 812 Mapowanie drukarek sieciowych ..................................................................................... 812 Mapowanie dysków sieciowych ....................................................................................... 813 Przykład — obsługa Internet Explorera za pomocą skryptów ........................................... 814 Wyświetlanie stron internetowych ......................................................................................... 814 19 Spis treści Przechodzenie między stronami ............................................................................................. 815 Używanie właściwości obiektu typu InternetExplorer ................................................. 815 Omówienie prostego skryptu ........................................................................................... 816 Programowanie z wykorzystaniem usługi WMI ..........................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 7 PL. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: