Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 002558 22737201 na godz. na dobę w sumie
Windows 8.1 PL - książka
Windows 8.1 PL - książka
Autor: , Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8797-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 8
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najnowsze wydanie systemu Windows!

Windows 8 stanowił prawdziwą rewolucję w świecie systemów operacyjnych, a jego wydanie było jednym z najodważniejszych posunięć w historii firmy Microsoft. Po raz pierwszy zdecydowała się ona zastosować dwa różne interfejsy użytkownika w jednym środowisku, po raz pierwszy również podjęła próbę opracowania jednego, uniwersalnego systemu operacyjnego dla tabletów, laptopów wyposażonych w ekrany dotykowe oraz 'klasycznych' komputerów osobistych. Nie uniknęła przy tym pewnych błędów, które na szczęście udało się naprawić w aktualizacji środowiska wydanej przez Microsoft jako Windows 8.1.

Jeśli chcesz zaznajomić się z najnowszą wersją systemu Windows, poznać jego wady i zalety, nauczyć się sprawnie poruszać po interfejsie użytkownika, a także opanować umiejętności związane z zarządzaniem plikami, posługiwaniem się urządzeniami zewnętrznymi i aplikacjami oraz korzystaniem z internetu, sięgnij po książkę 'Windows 8.1 PL'. Dowiesz się z niej również, jak wybrać i zainstalować odpowiednią edycję systemu, jak dostosować jego działanie do swoich potrzeb, jak bezproblemowo korzystać z komputera wraz z innymi użytkownikami, a także jak skonfigurować połączenia sieciowe. To książka, dzięki której śmiało wkroczysz w świat awangardowej odsłony Windows!

Zaprzyjaźnij się z gigantem - pokochaj Windows 8!


Patronem książki jest


Producent netbooka ASUS Transformer Book T100.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp ...........................................................................................5 Windows 8.1 — nowy system operacyjny czy jedynie aktualizacja? ...................5 Dlaczego „Windows 8.1”? ..........................................................................................8 Konwencje i oznaczenia .............................................................................................9 Rozdział 1. Instalujemy Windows 8.1 ............................................................11 Czy mój komputer pozwoli w pełni wykorzystać możliwości nowego systemu Windows? ..........................................................11 Którą edycję systemu wybrać? ................................................................................16 Instalacja Windows 8.1 ............................................................................................19 Windows 8.1 jako dodatkowy system operacyjny ...............................................35 Aktualizujemy wcześniejsze wersje Windows ......................................................37 Przenosimy pliki i ustawienia z innego komputera .............................................41 Aktywujemy Windows 8.1 ......................................................................................45 Jak zmienić edycję systemu? ...................................................................................48 Rozdział 2. Nowa twarz Windows .................................................................49 Uruchamianie i zamykanie systemu ......................................................................49 Nowe funkcje ekranu blokady ................................................................................56 Zmiana domyślnego sposobu wyłączania i włączania urządzenia ....................58 Ekran startowy ..........................................................................................................59 Aplikacje nowego typu .............................................................................................78 Rozdział 3. Stara twarz Windows, czyli pulpit i okna ....................................89 Wyświetlanie pulpitu bezpośrednio po uruchomieniu systemu .......................90 Okna różnych programów są do siebie podobne .................................................91 Gdzie szukać pomocy? .......................................................................................... 101 Najważniejsze okno systemu — Eksplorator plików ........................................ 102 Rozdział 4. Wspólnie korzystamy z komputera ..........................................113 Konta użytkowników ............................................................................................ 114 Zarządzamy kontami innych użytkowników .................................................... 128 Kontrolujemy użytkowników i uruchamiane przez nich programy ............... 132 Kup książkęPoleć książkę 4 Spis treści Rozdział 5. Dostosowujemy Windows 8.1 do naszych potrzeb .................141 Konfigurujemy opcje użytkownika ..................................................................... 142 Konfigurujemy opcje systemowe ......................................................................... 159 Rozwiązywanie problemów .................................................................................. 174 Rozdział 6. Dyski, foldery, pliki i biblioteki ...................................................181 Praca z folderami ................................................................................................... 181 Praca z plikami ....................................................................................................... 194 Praca z bibliotekami .............................................................................................. 199 Wyszukiwanie plików i folderów ......................................................................... 202 Historia plików ...................................................................................................... 205 Praca z dyskami ..................................................................................................... 209 Szyfrowanie ............................................................................................................ 214 Rozdział 7. Urządzenia zewnętrzne i dołączone aplikacje .........................221 Urządzenia i drukarki ........................................................................................... 222 Programy i multimedia ......................................................................................... 235 Rozdział 8. Dopiero sieć to komputer .........................................................253 Sieci lokalne ............................................................................................................ 254 Internet.................................................................................................................... 269 Kup książkęPoleć książkę ● Urządzenia i drukarki ● Programy i multimedia Urządzenia zewnętrzne i dołączone aplikacje Do komputera podłącza się, oprócz niezbędnych do jego działania urządzeń, takich jak klawiatura czy monitor, różne urządzenia dodatkowe. Dzięki nim możemy uży- wać komputera do drukowania, skanowania i faksowania dokumentów, do przecho- wywania zdjęć czy kopii zapasowych zapisanych w telefonie komórkowym numerów telefonów. Zanim zaczniemy korzystać z podłączonego do komputera urządzenia, trzeba będzie je zainstalować, a w niektórych przypadkach również skonfigurować. Z pierwszej części tego rozdziału dowiesz się, jak pracować z najpopularniejszymi urządzeniami zewnętrznymi. Nawet największe możliwości multimedialne komputera byłyby mało przydatne, jeżeli dysponowalibyśmy jedynie samym zainstalowanym systemem operacyjnym. Prawie wszystko, co robisz za pomocą komputera, wymaga uruchomienia odpowied- niego programu: chcąc przygotować dokument, korzystasz z edytora tekstu, do prze- glądania stron WWW używasz przeglądarki internetowej itd. Z drugiej części tego rozdziału dowiesz się, jak korzystać z dołączonych do Windows 8.1 programów, wśród których znajdziemy m.in.: 1. Aplikacje multimedialne pozwalające odtwarzać muzykę i filmy. 2. Umożliwiającą wyświetlanie i edycję plików graficznych aplikację Zdjęcia. 7Kup książkęPoleć książkę 222 Urządzenia i drukarki 3. Dwa proste edytory tekstu — Notatnik i WordPad (ten drugi umożliwia formatowanie dokumentów). 4. Prosty edytor grafi ki rastrowej — Paint. Urządzenia i drukarki Miejscem, w którym znajduje się lista podłączonych do komputera urządzeń, jest sekcja Urządzenia okna ustawień komputera (okna wyświetlane poprzez naciśnięcie kombinacji Windows+I i kliknięcie przycisku Zmień ustawienia komputera). Okno to pozwala również wykryć i zainstalować podłączone do komputera urządzenia. Jeżeli po podłączeniu do komputera urządzenia nie zostało automatycznie zainstalowane: 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do internetu — Windows 8.1 automatycznie wyszukuje sterowniki wielu urządzeń. 2. Wyświetl pasek ustawień. 3. Kliknij Zmień ustawienia komputera. 4. Wybierz kategorię Komputer i urządzenia. 5. Przejdź do sekcji Urządzenia. 6. Kliknij przycisk Dodawanie urządzenia — Windows 8.1 spróbuje wykryć podłączone urządzenie i zainstalować odpowiednie sterowniki. 4 5 6 Kup książkęPoleć książkę Urządzenia i drukarki 223 Znacznie więcej informacji o wszystkich podłączonych do komputera urządzeniach udostępnia okno Panelu sterowania nazywające się Urządzenia i drukarki. Żeby się z nim zapoznać: 1. Naciśnij kombinację klawiszy Windows+W i wpisz w okienku wyszukiwania dru- karki. 2. Jedno ze znalezionych narzędzi systemowych będzie się nazywało Urządzenia i drukarki — kliknij jego ikonę. 3. Wyświetlone zostanie okno zawierające realistyczne ikony podłączonych do komputera urządzeń i samego komputera. 4. W górnej części okna znajdować się będą ikony drukarek i faksów — nawet jeżeli nie podłączyliśmy do komputera żadnej drukarki czy faksu, znajdziemy w nim: a. Drukarkę dokumentów XPS. XPS (ang. XML Paper Specification) jest opracowanym przez Microsoft formatem dokumentów pozwalającym „drukować” do plików. Plik XPS można przenosić pomiędzy kompute- rami i otwierać w przeglądarce plików XPS — na każdym komputerze dokument XPS będzie wyglądał tak samo. b. Faks — po podłączeniu komputera za pomocą modemu do linii telefo- nicznej Windows 8.1 może wysyłać i odbierać faksy. Kliknięcie tej ikony uruchomi służący do tego program Faksowanie i skanowanie w systemie Windows. 5. W środkowym okienku znajdować się będą ikony samego komputera i pod- łączonych do niego urządzeń zewnętrznych, takich jak głośniki, mysz czy klawiatura. 6. W dolnej części okna wyświetlone zostaną ikony dostępnych w sieci lokalnej urządzeń multimedialnych. 7. Zaznacz dowolne urządzenie — na pasku stanu pojawi się jego opis. i Ikony zainstalowanych, ale niepodłączonych urządzeń, mają szary odcień 8. Kliknij dowolne urządzenie prawym przyciskiem myszy — wyświetlone zosta- nie menu kontekstowe pozwalające zarządzać urządzeniem i z nim pracować. Jeżeli było to urządzenie wielofunkcyjne, menu kontekstowe będzie zawierało opcje pozwalające zarządzać poszczególnymi funkcjami urządzenia. Kup książkęPoleć książkę 224 Urządzenia i drukarki 4 8 5 6 7 9. Niewłaściwie skonfi gurowane lub uszkodzone urządzenia oznaczone są ikoną ostrzeżenia. Po kliknięciu takiego urządzenia w menu kontekstowym znaj- dziemy opcję Rozwiązywanie problemów. Jej wybranie uruchomi kreatora automatycznego rozwiązywania problemów: a. Kreator spróbuje zidentyfi kować problem i zaproponuje jego rozwiązanie — na przykład jeżeli okaże się, że sterownik urządzenia nie jest zainstalo- wany, zasugeruje jego instalację. b. Jeżeli zgodzimy się z sugestią kreatora i klikniemy przycisk Zastosuj to rozwiązanie, wyszuka on i zainstaluje brakujący sterownik urządzenia. c. Gdyby zainstalowanie sterownika nie rozwiązało problemu albo gdyby odpowiedni sterownik nie został znaleziony, zostaniesz o tym poinformo- wany. Kreator podpowie też, gdzie szukać dalszej pomocy. 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę komputera — menu kontekstowe będzie zawierać m.in. opcje pozwalające ustawić rozdzielczość ekranu i opcje zasilania, skonfi gurować mysz, klawiaturę i inne podzespoły komputera. Kup książkęPoleć książkę Urządzenia i drukarki 225 Dyski wymienne i inne urządzenia USB USB (ang. Universal Serial Bus) stał się standardowym interfejsem podłączania róż- norodnych urządzeń zewnętrznych (jego najnowsza, trzecia wersja jest w pełni wspierana przez Windows 8.1) — myszek, drukarek, aparatów cyfrowych, nośni- ków pamięci itd. Jeżeli tylko system Windows 8.1 dysponuje sterownikami urządzeń, ich podłączanie i odłączanie przebiega bardzo podobnie: 1. Podłącz urządzenie do wolnego portu USB. Jeżeli urządzenie wymaga insta- lowania sterowników producenta (tak jest w przypadku większości drukarek czy myszek), a planujesz używać go regularnie, podłączaj je zawsze do tego samego portu USB. W ten sposób unikniesz kłopotów z wielokrotnym insta- lowaniem tego samego urządzenia. 2. W obszarze powiadomień pojawi się informacja, że zostało wykryte urządze- nie, a po chwili kolejna — że jest ono gotowe do użycia lub że należy samo- dzielnie zainstalować odpowiednie sterowniki. 3. Załóżmy, że naszym urządzeniem był dysk wymienny. W takim przypad- ku w okienku Komputer znajdziemy nowy wymienny napęd dysków (praca z kartami pamięci nie różni się od pracy z dyskami USB, tyle tylko że karty należy włożyć do zainstalowanego wcześniej czytnika). 4. Po zakończeniu pracy z urządzeniem (np. po skopiowaniu na niego wszyst- kich danych) nie wyjmuj go od razu z portu USB — odłączając urządze- nie od portu USB bez jego wcześniejszego wysunięcia, narażasz się na uszkodzenie zapisanych na nim danych. Najpierw zamknij okna wszystkich programów, które zapisywały jakiekolwiek dane na dysku — w przypadku Eksploratora wystarczy, jeżeli w głównym oknie wyświetlisz inny dysk, np. dysk c: lub biblioteki użytkownika. 5. Następnie, jeżeli w obszarze powiadomień nie znajduje się ikona wtyczki USB z zielonym znakiem akceptacji: a. Kliknij umieszczoną po prawej stronie obszaru powiadomień skierowaną w górę strzałkę. b. Kliknij Dostosuj. c. Znajdź powiadomienie Eksploratora o bezpiecznym usuwaniu sprzętu i zmień sposób jego wyświetlania na Pokaż ikony i powiadomienia. d. Kliknij OK. Od teraz zaraz po podłączeniu dysku USB na pasku zadań wyświetli się ikona pozwalająca bezpieczne go odłączyć. 6. Na końcu kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę wtyczki USB z zielonym znakiem akceptacji. Kup książkęPoleć książkę 226 Urządzenia i drukarki 7 Drukarki 7. I wysuń odpowiednie urządzenie z portu USB. 8. Po wyświetleniu komunikatu, że sprzęt może być bezpiecznie usunięty, odłącz wtyczkę USB urządzenia od komputera. Najpopularniejszym urządzeniem zewnętrznym (peryferyjnym) jest drukarka. Z tego podrozdziału dowiesz się, jak wybrać, zainstalować i skonfi gurować drukarkę oraz w jaki sposób drukować najróżniejsze dokumenty. Drukować możesz prawie każdy typ dokumentów i plików grafi cznych, w tym strony WWW. Niektóre z drukarek (drukarki wielofunkcyjne) umożliwiają dodatkowo kopiowanie, skanowanie i fakso- wanie dokumentów. Ciekawostką jest fakt, że Windows 8.1 jest pierwszym systemem Windows, który wspiera druk 3D — jedyne, czego potrzebujemy, żeby wydrukować sobie np. zapasowe klucze, jest odpowiednia drukarka. Instalacja Zanim będziesz mógł wydrukować pierwszy dokument, musisz wybrać i zainstalo- wać drukarkę. Drukarki lokalne Drukarka bezpośrednio podłączona do komputera nazywana jest drukarką lokalną. Aby zainstalować drukarkę lokalną: 1. Podłącz komputer do internetu — Windows 8.1 automatycznie wyszukuje i pobiera sterowniki urządzeń (w tym drukarek) z witryny Windows Update. 2. Jeżeli drukarka nie jest podłączona do komputera, a wykorzystuje port USB (mała prostokątna wtyczka) — podłącz ją do komputera. i Porty USB tylko wyglądają na identyczne. Po podłączeniu drukarki do jednego z nich i za- instalowaniu sterowników urządzenie będzie działało poprawnie, ale jak tylko przepniesz kabel drukarki do innego portu USB, konieczna będzie jej ponowna instalacja. Dlatego przed odłączeniem kabli USB warto zrobić zdjęcie komputera — przyda się nam ono przy ponownym podłączaniu tych urządzeń. Kup książkęPoleć książkę Urządzenia i drukarki 227 3. W przypadku gdy system Windows 8.1 prawidłowo rozpozna urządzenie, zobaczysz powiadomienie o instalowaniu i konfi gurowaniu urządzenia. Po chwili drukarka będzie gotowa do użycia. Jeżeli Twoja drukarka nie została automatycznie zainstalowana: 1. W pierwszej kolejności sprawdź, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. Jeżeli jest to drukarka USB, spróbuj podłączyć ją do innego portu — zdarza się, że nie wszystkie porty USB są aktywne. 2. Jeżeli system Windows 8.1 nadal nie wykrył drukarki, wyświetl okno Panelu sterowania Urządzenia i drukarki. 3. Kliknij znajdujący się na pasku narzędzi przycisk Dodaj drukarkę. 4. Zostanie uruchomiony kreator dodawania drukarek. 5. Jeśli drukarka nie została automatycznie zainstalowana, to prawdopodobnie nie zostanie również wykryta. Nie martw się tym i kliknij Drukarki, której szukam, nie ma na liście. 6. Jeżeli drukarka jest podłączona bezpośrednio do urządzenia, wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową z ustawieniami ręcznymi i kliknij Dalej. 7. Z listy istniejących portów wybierz ten, do którego podłączyłeś drukarkę, i kliknij Dalej. 8. Jeżeli dysponujesz sterownikami do drukarki: a. Kliknij przycisk Z dysku i wskaż lokalizację sterowników urządzenia. b. Jeżeli chcesz, możesz zmienić nazwę drukarki, udostępnić ją w sieci oraz określić ją jako domyślną. c. Po zainstalowaniu drukarki będziesz mógł wydrukować stronę testową. Kliknięcie Zakończ kończy pracę kreatora. 9. W przeciwnym wypadku sko- rzystaj z systemowych sterow- ników: a. Wybierz producenta i mo- del drukarki. b. Kliknij Dalej. c. Zakończ działanie kreatora. 9a 9a 9b Kup książkęPoleć książkę 228 Urządzenia i drukarki Jeżeli masz zainstalowanych kilka lokalnych drukarek, wszystkie dokumenty będą drukowane na domyślnej, chyba że przed wydrukowaniem dokumentu wskażesz inną drukarkę. Wybrać drukarkę domyślną możemy właśnie w oknie Urządzenia i drukarki — domyślną drukarką, oznaczoną zielonym znakiem akceptacji, będzie zawsze ostatnio zainstalowana drukarka. Drukarki sieciowe Jedną z największych zalet sieci komputerowych jest — oprócz przesyłania danych — możliwość korzystania z zasobów wszystkich połączonych ze sobą komputerów; do- tyczy to również udostępnionych na innych komputerach drukarek. Instalacja dru- karki sieciowej przebiega następująco: 1. Wyświetl okno Urządzenia i drukarki (np. naciśnij kombinację Windows+X, wybierz Panel sterowania i kliknij odnośnik do zadania Wyświetl urządzenia i drukarki). 2. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę. 3. Rozpocznie się wyszukiwanie dostępnych drukarek, w tym drukarek bezprze- wodowych. 4. Jeżeli drukarka, którą chcesz zainstalować, została wykryta, dwukrotnie klik- nij jej ikonę. 5. Jeżeli drukarka nie została znaleziona, a jest to drukarka podłączona do inne- go komputera: a. Wybierz opcję Drukarki której szukam, nie na liście. b. Zaznacz pole wyboru Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy. 5b 5c c. Wpisz nazwę kompute- ra, który udostępnia tę drukarkę, i nazwę dru- karki lub kliknij Przeglą- daj i znajdź tę drukarkę w sieci. d. Kliknij Dalej. 5d 6. Od tego momentu instalowanie drukarki sieciowej będzie przebiegało tak samo jak instalowanie drukarki podłączonej do lokalnego komputera. Kup książkęPoleć książkę Urządzenia i drukarki 229 Konfiguracja W większości przypadków poprawnie zainstalowana drukarka jest od razu gotowa do pracy. Nie znaczy to jednak, że nie możesz jej tak skonfigurować, aby odpowia- dała Twoim potrzebom. Zmienić domyślną drukarkę można w oknie Urządzenia i drukarki — wystarczy kliknąć ikonę wybranej drukarki prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Ustaw jako drukarkę domyślną. i Jeżeli nie masz dostępu do drukarki, wybierz drukarkę Microsoft XPS Document Writer. Brak jakiejkolwiek drukarki oznacza, że niektóre funkcje programów (np. podgląd wydruku dokumentów) będą niedostępne. Producenci drukarek prześcigają się w przygotowywaniu programów umożliwiających wykorzystanie wszystkich możliwości ich drukarek. Każdy z tych programów wygląda i działa nieco inaczej — ich dokładne opisy dołączane są (przynajmniej w wersji elektro- nicznej) do drukarek. Dostosować swoją drukarkę (np. ustawić rozmiar papieru, jakość wydruku czy intensywność kolorów) możemy, dwukrotnie klikając ikonę drukarki. Drukujemy Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu drukarki pora na wykorzystanie jej do druko- wania dokumentów. Możesz drukować dokumenty na kilka sposobów — poniżej zostały opisane trzy naj- częściej używane. 1. Żeby wydrukować dokument z poziomu aplikacji Windows 8.1: a. Uruchom daną aplikację i wyświetl pasek Charm. b. Kliknij przycisk Urządzenia. c. Kliknij ikonę drukarki, na której chcesz wydrukować dokument. d. Ewentualnie dostosuj ustawienia wydruku do swoich potrzeb i kliknij Drukuj. 2. Aby wydrukować dokumenty z poziomu klasycznego programu: a. Otwórz dowolny program do edycji dokumentów (Notatnik, WordPad, Paint itd.). b. Przygotuj dokument, który chcesz wydrukować. c. Z menu Plik wybierz opcję Drukuj. Zostanie otworzone okno Drukuj. To samo okno wyświetlimy, naciskając kombinację klawiszy Ctrl+P. d. Naciśnij przycisk OK. Kup książkęPoleć książkę 230 Urządzenia i drukarki 3. Innym sposobem drukowania dokumentów, szczególnie przydatnym, jeżeli chcesz tylko wydrukować wcześniej przygotowane czy otrzymane dokumenty, jest skorzystanie z menu kontekstowego pliku: a. Otwórz folder, w którym zapisany jest dokument. b. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe tego pliku. i Opcje menu kontekstowego zależą od typu (rozszerzenia) pliku. Jeżeli jakieś rozszerze- nie (np. .pdf, .eps) nie zostało zarejestrowane w systemie albo jeśli typ pliku nie nadaje się do drukowania (np. bazy danych programu Access), w menu podręcznym nie znajdzie się opcja Drukuj. c. Wybierz opcję Drukuj. W zależności od typu drukowanego dokumentu może być wyświetlone okno konfi guracji wydruku — albo dokument zostanie po prostu wydrukowany na domyślnej drukarce. d. Drukując pliki grafi czne, możesz wybrać: i. Drukarkę. ii. Rozmiar papieru. iii. Rozdzielczość wydruku w liczbie plamek na cal (DPI, ang. Dots per inch) — im większa, tym wierniejsze będzie odwzorowanie kształtów drukowanej grafi ki. i ii iii iv v vi vii Kup książkęPoleć książkę Urządzenia i drukarki 231 iv. Typ papieru. v. Liczbę kopii. vi. Brak lub obecność ramki. vii. Dodatkowe opcje drukowania. e. Po zmianie dowolnej opcji w centralnej części okna drukowania zoba- czysz podgląd dokumentu. Przed kliknięciem Drukuj sprawdź, czy w ta- kiej postaci ma on być wydrukowany. i Windows 8.1 ułatwia też drukowanie czy wysyłanie jako załączników do wiadomo- ści e-mail zrzutów ekranów. Żeby zapisać w pliku zawartość bieżącego ekranu, wystarczy nacisnąć kombinację klawiszy Windows+PrtScn, a w bibliotece Obrazy, w folderze Zrzuty ekranu pojawi się plik Zrzut ekranu(1).png. Plik ten można wydrukować na dowolny z opi- sanych wyżej sposobów. Skanery Skaner pozwala wczytać do komputera zapisane bądź wydrukowane dane i grafikę. O ile do specjalistycznych skanerów, pozwalających wiernie odtworzyć tekst i grafikę, dołączane są odpowiednie programy, to do korzystania ze skanerów wbudowanych w urządzenia wielofunkcyjne najczęściej używa się narzędzi systemowych. Zeskanować dokument możemy na dwa sposoby: przy użyciu programu Paint lub poprzez okno właściwości urządzenia wielofunkcyjnego: 1. Podłącz skaner do komputera. 2. Uruchom program Paint (np. wyszukaj go, wpisując nazwę paint na ekranie startowym, i kliknij ikonę znalezionego programu). 3. Rozwiń znajdujące się po lewej stronie Wstążki menu główne i wybierz opcję Ze skanera lub aparatu fotograficznego. 4. Określ: a. Podajnik, w którym znajduje się skanowany dokument. b. Typ tego dokumentu. c. Jego rozmiar. d. Możesz też określić rozdzielczość, jasność i kontrast skanowanej grafiki. Kup książkęPoleć książkę 232 Urządzenia i drukarki 4a 4b 4c 5 4d 5. Kliknij Skanuj — rozpocznie się skanowanie dokumentu. Po jego zakończeniu dokument zostanie otworzony w progra- mie Paint. Kamery, głośniki, mikrofony… Zanim będziesz mógł obejrzeć fi lm, posłuchać muzyki czy przejrzeć zdjęcia, musisz podłączyć do komputera odpowiednie urządzenia multimedialne: telewizor lub kartę telewizyjną, kartę muzyczną i głośniki, kamerę lub aparat cyfrowy. Jeżeli Twoje urządzenie posiada złącze USB, po jego podłączeniu do komputera zo- stanie ono automatycznie wykryte i odpowiedni kreator przeprowadzi Cię przez pro- ces instalacji i konfi guracji. Po bezproblemowej instalacji już po chwili urządzenie będzie gotowe do pracy. Urządzenia niewykorzystujące technologii USB mogą wy- magać ręcznego zainstalowania. Aby samodzielnie zainstalować urządzenie, do którego nie została dołączona płyta instalacyjna: 1. Wyłącz komputer i podłącz do niego urządzenie. 2. Uruchom system Windows 8.1. 3. Wyświetl menu administracyjne (naciśnij kombinację klawiszy Windows+X) i wybierz opcję Menedżer urządzeń. 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Twojego kompute- ra i wybierz opcję Dodaj starszy sprzęt. 4 Kup książkęPoleć książkę Urządzenia i drukarki 233 5. Uruchomiony zostanie Kreator dodawania sprzętu — kliknij Dalej. 6. Upewnij się, czy zaznaczone jest pole Wyszukaj i zainstaluj automatycznie nowy sprzęt, i kliknij Dalej. 7. Jeżeli Windows 8.1 wykryje urządzenie, zostanie ono automatycznie zainsta- lowane. W innym przypadku kliknij Dalej. 8. Wybierz typ urządzenia i kliknij Dalej. 9. Zostanie wyświetlona lista producentów urządzeń tego typu i sterowników do poszczególnych modeli urządzeń: a. Jeżeli masz sterow- niki instalowanego urządzenia, kliknij Z dysku i wskaż ich lokalizację. b. W innym przypad- ku wybierz z listy producenta i model urządzenia. 10. Kliknij Dalej i zainstaluj urządzenie. 9b 10 9a 9b Nagrywamy płyty CD i DVD Większość montowanych w komputerach napędów CD i DVD pozwala nie tylko od- czytywać, ale również zapisywać płyty. Żeby nagrać płytę CD: 1. Włóż pustą płytę do napędu — zostanie wyświetlone okienko z pytaniem, co  chcesz zrobić z tą płytą. 2. Po wybraniu opcji Nagraj pliki na dysku zostaniesz zapytany o tytuł nagrywa- nej płyty i rodzaj systemu plików: a. Wybierając pierwszą opcję, będziesz mógł pracować z płytą CD jak z dys- kiem zewnętrznym, ale płytę będzie można odczytywać tylko w kompute- rach z zainstalowanym systemem Windows XP lub nowszym. b. Wybierając drugą opcję, nie będziesz mógł modyfi kować i usuwać na- granych na płytę plików, ale będzie ją można odczytywać w większości odtwarzaczy CD/DVD. Kup książkęPoleć książkę 234 Urządzenia i drukarki 2a 2b 3. Kliknij Dalej — płyta zostanie sformatowana. 4. Po zakończeniu formatowania będziesz mógł przenosić pliki i foldery na płytę, tak jakby to był bardzo wolny dysk zewnętrzny. 5. Jeżeli wybrałeś aktywny system plików, skopiowane na płytę pliki i foldery będzie można modyfi kować i usuwać — możliwa będzie na przykład zmiana nazwy pliku. 6. Jeżeli otworzysz napęd CD/DVD, wyświetlony zostanie komu- nikat o przy- gotowywaniu płyty do wysu- nięcia — przed wyjęciem płyty system Win- dows 8.1 musi zamknąć sesję nagrywania. 5 6 7. Po chwili napęd CD/DVD zostanie otworzony i będziesz mógł wyjąć płytę z nagranymi na niej plikami. 8. Po ponownym włożeniu płyty do napędu będziesz mógł — o ile będzie jesz- cze na niej wolne miejsce — nagrać kolejne pliki i foldery. Kup książkęPoleć książkę Programy i multimedia 235 Windows 8.1 pozwala również nagrywać pliki obrazów ISO1. Plików z rozszerzeniem .iso lub .img nie należy bezpośrednio nagrywać na płyty CD/DVD — w takich plikach zapi- sany jest obraz całej płyty i to ten obraz (a nie zawierający go plik) powinien być nagrany. Nagranie obrazu ISO płyty CD lub DVD sprowadza się do: 1. Kliknięcia pliku obrazu prawym przyciskiem myszy (dwukrotne kliknięcie tego pliku lewym przyciskiem spowoduje wyświetlenie jego zawartości). 2. Wybrania z menu kontekstowego opcji Nagraj obraz dysku. 3 3. Ewentualnego wybrania nagrywarki, w której znajduje się pusta płyta CD/ DVD (musi to być fabrycznie nowa płyta CD lub DVD — nagrywanie obrazów na płytach sformatowanych w opisany wcześniej sposób, nawet jeżeli nadal jest na nich wolne miejsce, jest niemożliwe). 4. Ewentualnego sprawdzenia nagranej płyty. 5. Kliknięcia przycisku Nagraj. 4 5 6. Po nagraniu płyta zostanie wysunięta. Jeżeli zamkniesz napęd CD/DVD i wy- świetlisz jej zawartość, przekonasz się, że nie został na niej nagrany plik ISO, tylko jego zawartość. Programy i multimedia Współczesne komputery to prawdziwe centra multimedialnej rozrywki, pozwalające słuchać muzyki, wyświetlać programy stacji telewizyjnych (również tych interneto- wych), obrabiać zdjęcia czy oglądać fi lmy. Z tej części rozdziału dowiesz się, jak wy- korzystując możliwości systemu Windows 8.1, odtwarzać fi lmy i muzykę oraz prze- glądać zdjęcia. 1 ISO jest standardowym formatem zapisu danych na dyskach optycznych (takich jak płyty CD i DVD). Obraz ISO zawiera wszystkie dane ze zarchiwizowanej CD/DVD, włącznie z metadanymi systemu plików i sektorem rozruchowym. Ponieważ pliki ISO nie są skompresowane, ich rozmiar odpowiada wielkości zarchiwizowanej w ten sposób płyty. Kup książkęPoleć książkę 236 Programy i multimedia Nagrywanie dźwięków Po podłączeniu do komputera mikrofonu można, korzystając z prostego narzędzia Rejestrator dźwięku, nagrywać na nim dźwięki: 1. Przełącz się na ekran startowy i wpisz nazwę szukanego programu — rejestrator. 2. Uruchom znaleziony program Rejestrator dźwięku. 3. Żeby rozpocząć nagrywanie, kliknij jedyny przycisk znajdujący się w okienku tego programu. 3 4. Żeby zakończyć nagrywanie, kliknij przycisk Zatrzymaj nagrywanie. Zostanie wyświetlone okienko pozwalające zapisać nagrane dźwięki. 5. Podaj nazwę zapisywanego pliku Windows Media Audio (pliku z rozszerze- niem .wma) i kliknij Zapisz. Odtwarzanie multimediów Funkcjonalność dołączonej do wszystkich edycji systemu Windows 8.1 wersji pro- gramu Windows Media Player została znacznie zmieniona w porównaniu do wer- sji znanej z Windows 7 — przede wszystkim nie umożliwia już ona odtwarzania fi l- mów DVD. Powodem tej decyzji była malejąca popularność fi lmów DVD. Szacuje się, że w 2012 r. fi lmy DVD i Blu-ray zostały wyświetlone tylko 2,5 miliarda razy, a liczba pobrań fi lmów przekroczyła zaledwie 3,5 miliarda. Tymczasem Microsoft , jako fi rma amerykańska, musi wnosić opłaty licencyjne za korzystanie z dekoderów MPEG w swoich produktach. Uznano więc, że dodawanie do wszystkich systemów Windows 8.1 dekoderów MPEG, z których korzysta coraz mniej użytkowników, jest nieopłacalne, i podjęto decyzję o wyodrębnieniu z systemu Windows 8.1 płatnego pa- kietu multimedialnego bazującego na znanym z Windows 7 Windows Media Center. Jeżeli chcemy więc oglądać fi lmy DVD na urządzeniu z systemem Windows 8.1, mu- simy skorzystać z programu fi rm trzecich, np. darmowego i otwartego (rozwijanego w ramach projektu open source) programu VLC Media Player. Co ciekawe, program VLC Media Player jest dziełem francuskich programistów, co oznacza, że — przy- najmniej na razie — jego twórcy nie muszą wnosić opłat licencyjnych za korzystanie z dekoderów MPEG. Kup książkęPoleć książkę Z drugiej strony, Windows 8.1 został wyposażony w dwie nowe aplikacje multime- dialne: pozwalającą odtwarzać fi lmy aplikację Wideo i służącą do odtwarzania mu- zyki aplikację Muzyka. Programy i multimedia 237 Odtwarzanie filmów Żeby wyświetlić pobrany z internetu fi lm (podczas powstawania książki usługi skle- pów online wideo i muzycznych nie były dostępne dla klientów z Polski, dlatego te dwie aplikacje przedstawiamy w wersji angielskiej): 1. Kliknij znajdujący się na ekranie startowym kafelek Wideo. 2. Pierwsze uruchomienie tej aplikacji spowoduje wyświetlenie pytania, w jakich lokalizacjach ma ona szukać fi lmów — w tym momencie możemy wskazać dodatkowe lokalizacje. 3. Zostanie wyświetlona lista dostępnych (znajdujących się w lokalnej biblio- tece Wideo, na dysku SyDrive oraz —w zależności od ustawień językowych systemu i naszego konta Microsoft — w sklepach z fi lmami i programami telewizyjnymi) fi lmów. Naciśnij kombinację klawiszy Windows+Q i wpisz tytuł szukanego fi lmu. 4. Po kliknięciu znalezionego w jednym ze sklepów tytułu fi lmu będziemy mogli obejrzeć jego zapowiedź, zapoznać się z jego opisem, kupić ten fi lm i wyświe- tlić go na podłączonej do sieci lokalnej konsoli XBOX. 3 4 Kup książkęPoleć książkę 238 Programy i multimedia Odtwarzanie muzyki Odtwarzanie muzyki za pomocą dołączonej do systemu Windows 8.1 aplikacji Muzyka jest równie proste, co wyświetlanie fi lmów. Wystarczy, że będziemy pamię- tać, że aplikacje Windows 8.1 mają zintegrowane z systemem paski Charm i aplikacji: 1. Kliknij znajdujący się na ekranie startowym kafelek Muzyka. 2. Znajdź (za pomocą paska wyszukiwania) lub wskaż odtwarzany plik muzycz- ny — może być to plik znajdujący się w bibliotece Muzyka, na dysku SkyDrive lub pochodzący ze sklepu muzycznego online. 3. W przypadku plików ze sklepu będziemy mogli odtworzyć urywki utworów, zapoznać się z opisem wybranego albumu i kupić go. 4. Do sterowania odtwarzaczem użyj paska aplikacji — pozwala on m.in. zmie- niać kolejność utworów, wstrzymywać ich odtwarzanie czy odtworzyć następ- ny utwór z albumu. 3 4 Kup książkęPoleć książkę Programy i multimedia 239 Windows Media Player, czyli multimedia w starym stylu Pliki multimedialne — zarówno filmy, jak i muzykę — możemy też odtwarzać za po- średnictwem programu Windows Media Player. Podczas pierwszego uruchomienia będziemy mieli możliwość skonfigurowania tego programu: 1. Naciśnij kombinację klawiszy Windows+Q i wpisz w polu wyszukiwania media. 2. Kliknij ikonę znalezionego programu Windows Media Player. 3. Wybierz opcję Ustawienia niestandardowe i kliknij przycisk Dalej. 4. Pierwsze pytania będą dotyczyły ustawień prywatności: a. Żeby wyświetlać informacje o odtwarzanych utworach, Windows Media Player będzie wysyłał identyfikatory odtwarzanych filmów i utworów muzycznych do sklepów internetowych. b. Zaznaczenie drugiej opcji spowoduje pobieranie z internetu brakujących danych o odtwarzanych utworach (np. nazwisko autora). W tym celu Windows Media Player będzie wysyłał identyfikatory odtwarzanych przez Ciebie plików. c. Coraz częściej pliki multimedialne są chronione za pomocą technologii DRM — zaznaczenie trzeciej opcji spowoduje automatyczne pobieranie z sieci kluczy umożliwiających legalnym użytkownikom ich odtwarzanie. i DRM (ang. Digital Rights Management) to system zabezpieczeń mający przeciwdzia- łać używaniu danych cyfrowych w sposób sprzeczny z zamiarem ich wydawcy i chronić prawa autorskie ich twórców. Z reguły ochrona polega na zaszyfrowaniu utworu — żeby móc go odtworzyć lub skopiować, trzeba posiadać odpowiedni klucz deszyfrujący. d. Czasami do odtwarzania pobieranych z internetu plików (np. audycji telewizyjnych) konieczne jest wysłanie do serwera, z którego je pobiera- my, identyfikatora odbiorcy — ta opcja jest domyślnie wyłączona. Po jej włączeniu dostawca będzie w stanie zidentyfikować odbiorców audycji. e. Zaznaczając tę opcję, weźmiesz udział w anonimowym programie popra- wy jakości produktów firmy Microsoft. f. Przechowywanie historii odwiedzanych stron WWW i odtwarzanych utworów może mieć wpływ na prywatność jedynie w przypadku, gdy z tego samego komputera korzysta wiele osób. g. Kliknij Dalej. Kup książkęPoleć książkę 240 Programy i multimedia a c d e f b g 5. Zdecyduj, czy Windows Media Player ma być powiązany z wszystkimi typami plików multimedialnych (polecamy wybór tej opcji osobom korzystającym częściej z klasycznego pulpitu niż ekranu startowego i aplikacji nowego typu), czy chcesz ręcznie określić typy odtwarzanych za jego pomocą plików, i klik- nij Dalej. 6. Jeżeli Twoje konto Microsoft i ustawienia regionalne systemu odpowiadają re- gionowi, w którym dostępna jest ta usługa, zostaniesz zapytany, czy będziesz chciał łączyć się ze sklepem muzycznym online, czy odtwarzać wyłącznie lokalnie przechowywane pliki muzyczne — sklepy muzyczne online można odwiedzać niezależnie od wybranej w tym momencie opcji. Ta opcja była niedostępna dla klientów z Polski podczas przygotowywania książki. 7. Kliknięcie Zakończ kończy działanie kreatora. 8. Program zostanie uruchomiony. Nawigacja po oknie programu przypomina w pewnym stopniu pracę z Eksploratorem: a. Na pasku narzędzi znajdują się ikony najczęściej wykonywanych operacji. Pozwalają one między innymi zatrzymać odtwarzanie, przewinąć utwór czy ustawić głośność. b. Po lewej stronie znajduje się okienko nawigacyjne — wybierz opcję Muzy- ka i jeżeli jest to potrzebne, wskaż folder z przykładową muzyką. Kup książkęPoleć książkę Programy i multimedia 241 8b 11 11 9 8a 9. Kliknij przycisk Odtwórz albo dwukrotnie kliknij ikonę wybranego utworu muzycznego — rozpocznie się jego odtwarzanie. 10. Z prawej strony zostanie wyświetlone okienko listy odtwarzania — żeby do- dać do niej kolejne utwory, wystarczy przeciągnąć je myszką. 11. Możesz też kliknąć przycisk Sklep online i połączyć się z wybranym sklepem muzycznym. Nagrywanie płyt audio Zgrywanie muzyki z płyt CD i zapisywanie jej w skompresowanej postaci na dysku komputera to popularny sposób przygotowywania plików, które potem można od- twarzać podczas pracy z komputerem lub na odtwarzaczach MP3. Dzięki Windows Media Player operacja ta sprowadza się do: 1. Włożenia płyty audio do napędu — zostanie wyświetlone pytanie, co chcesz z nią zrobić. Wybierz opcję Otwórz dysk CD audio. (Jeżeli zmieniłeś sposób automatycznego odtwarzania płyt audio, samodzielnie uruchom ten pro- gram). Płyta zostanie odtworzona w programie Windows Media Player. 2. Kliknięcia ikony Zgraj dysk CD — rozpocznie się zgrywanie płyty audio do automatycznie utworzonego w bibliotece Muzyka folderu. Kup książkęPoleć książkę 242 Programy i multimedia 3. Domyślnie zgrywane utwory zapisywane są w formacie WMA, a nie najpo- pularniejszym formacie MP3. Żeby skonfi gurować format i jakość zgrywanej muzyki: 3c 3d 3e 3f a. Kliknij prawym przy- ciskiem myszy ikonę Zgraj dysk CD. b. Wybierz Więcej opcji. c. Przejdź na zakładkę Zgrywanie muzyki. d. Wybierz format zgry- wanych plików audio. e. Określ jeszcze jakość (częstotliwość próbko- wania) plików muzycz- nych. f. Kliknij przycisk Zastosuj. 4. Żeby zmienić sposób automatycznego tworzenia nazw plików, kliknij Nazwa pliku. a. Domyślnie nazwą pliku jest numer utworu (numer ścieżki) oddzielony spacją od jego tytułu. Żeby to zmienić, wystarczy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru lub usunąć ich zaznaczenie. b. Możesz też zmienić znak separatora, na przykład zamiast spacji zastoso- wać myślnik. c. Po wprowadzeniu zmian kliknij OK. 5. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem OK. Kup książkęPoleć książkę Programy i multimedia 243 Importowanie fotografii Dołączona do systemu Windows 8.1 przeglądarka fotografi i (aplikacja Zdjęcia) zo- stała wzbogacona o możliwość korekty zdjęć, oprócz tego nadal pozwala ona wyświe- tlać zdjęcia pojedynczo lub w formie pokazu slajdów. Możemy też z jej pomocą im- portować zdjęcia z cyfrowego aparatu fotografi cznego: 1. Podłącz aparat do komputera. 3 2 2. Niezależnie od tego, czy widoczny będzie ekran startowy, czy klasycz- ny pulpit, w prawym górnym rogu pojawi się informacja o podłącze- niu urządzenia USB. Kliknij ją. 3. Wyświetlone zostanie okienko z pytaniem, jaką operację chcesz wykonać — wybierz opcję Impor- tuj zdjęcia i wideo. 4. Nowe zdjęcia i fi lmy (niezapisane jeszcze w bibliotekach komputera) zostaną automatycznie wybrane do zaimportowania. 5. Domyślnie zdjęcia zostaną zaimportowane do nowego folderu, którego nazwą będzie bieżąca data — jeżeli chcesz, zmień tę nazwę. Folder ten tworzony jest w bibliotece Obrazy. 6. Kliknij przycisk Importuj — rozpocznie się kopiowanie zdjęć. 7. Po skopiowaniu zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz wyświetlić w aplika- cji Windows 8.1 nowy album, zawierający zaimportowane zdjęcia. Kup książkęPoleć książkę 244 Programy i multimedia Obróbka zdjęć Nowością w systemie Windows 8.1 jest możliwość obróbki zdjęć za pomocą dołą- czonej aplikacji Zdjęcia. Podstawową zaletą, którą docenią przede wszystkim użyt- kownicy tabletów, jest prostota i intuicyjność przygotowywania w ten sposób grafi k. Aby poprawić jakość zapisanego na dysku SkyDrive zdjęcia: 1. Uruchom aplikację Zdjęcia (np. kliknij jej kafelek). 2. Kliknij znajdującą się po prawej stronie Biblioteki obrazów skierowaną w dół strzałkę i wybierz SkyDrive. 3. Przejdź do folderu zawierającego interesujące Cię zdjęcia. 4. Kliknij wybrane zdjęcie — zostanie ono wyświetlone w trybie pełnoekranowym. 4 a b c d e f g 5. Kliknij dowolny obszar zdjęcia prawym przyciskiem myszy — wyświetlony zostanie pasek pozwalający: a. Skasować to zdjęcie, b. Otworzyć je w innym programie, c. Użyć tego zdjęcia jako tła ekranu blokady lub domyślnego obrazu na ka- felku aplikacji Zdjęcia, d. Rozpocząć wyświetlanie pokazu slajdów, e. Obrócić zdjęcie o 90 stopni w prawo, f. Przyciąć zdjęcie do dowolnego rozmiaru lub z uwzględnieniem wybra- nych proporcji, g. Wyświetlić menu edycji zdjęcia. Kup książkęPoleć książkę Programy i multimedia 245 6. Kliknij przycisk Edytuj. Ekran zostanie podzielony na trzy części: a. Z lewej pojawi się menu edycji. b. W środkowej widoczny będzie podgląd edytowanego zdjęcia. c. Z prawej strony wyświetlone zostaną opcje aktualnie wybranego narzędzia do edycji. Na przykład, dla narzędzia Napraw automatycznie będzie to podgląd kilku wersji zdjęcia, tak jak może ono wyglądać po naprawieniu. Automatycz- na naprawa sprowadza się do wybrania jednej z proponowanych wersji. a b c 7. Z ciekawszych narzędzi do edycji dostępne są: a. W sekcji Podstawowe poprawki przycisk Retuszuj pozwalający usunąć (przykryć je kolorem tła danego obszaru) ze zdjęcia wybrane fragmenty, b. W sekcji Efekty przycisk Selektywny fokus pozwalający wskazać pierwszo- planowy (wyostrzony) obszar zdjęcia. 8. Ponadto dostępne są standardowe narzędzia do korekcji kolorów, jasności czy kontrastu. Edytory tekstu Edytory tekstu to programy służące do tworzenia i edycji dokumentów tekstowych. Windows 8.1 zawiera dwa takie programy — prosty Notatnik i mający znacznie więk- sze możliwości, bardziej rozbudowany WordPad. Natomiast w Centrum pobierania fi rmy Microsoft (pod adresem www.microsoft .com/downloads) dostępna jest darmowa przeglądarka dokumentów tekstowych. Po wpisaniu w znajdującym się na tej witrynie polu wyszukiwania Word Viewer możemy pobrać i zainstalować program pozwalający przeglądać i drukować dokumenty w formatach .docx, .doc, .rtf, .txt, .wpd i .wps. Kup książkęPoleć książkę 246 Programy i multimedia Notatnik Notatnik to prosty edytor tekstu, od początku dołączany do systemów Microsoft Windows. Jest jednym z najczęściej używanych edytorów tekstowych — między in- nymi dlatego, że nie blokuje on dostępu do otwartych plików. Mógłbyś zatem uru- chomić drugą kopię Notatnika, otworzyć w nim ten sam plik i równocześnie wpro- wadzać w nich zmiany. Pliki wyjściowe (zapisywane zwykle z rozszerzeniem .txt) nie zawierają żadnych informacji na temat stylów. Żeby odczytać dokument tekstowy w Notatniku: 1. Przełącz się do ekranu startowego i wpisz nota — na liście znalezionych pro- gramów pojawi się Notatnik. 2. Kliknij ikonę Notatnika. 3. Z menu Plik wybierz opcję Otwórz albo naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+O, a następnie: a. Wyświetl zawartość dysku systemowego. b. Przejdź do folderu Windows. c. Zmień rozszerzenie otwieranych plików z Dokumenty tekstowe na Wszyst- kie pliki. d. Wpisz początek nazwy otwieranego pliku — w tym przypadku będzie to dziennik aktualizacji o nazwie WindowsUpdate. e. Wybierz sugerowaną nazwę pliku WindowsUpdate.log — dziennik aktuali- zacji zostanie otwarty w Notatniku. 4a 4d 4b 4c Kup książkęPoleć książkę Programy i multimedia 247 4. Żeby sprawdzić, czy danego dnia system Windows 8.1 został pomyślnie zak- tualizowany: a. Z menu Edycja wybierz opcję Znajdź albo naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+F. b. W polu wyszukiwania wpisz bieżącą datę w formacie rrrr-mm-dd. c. Kliknij przycisk Znajdź następny. d. Jeżeli tego dnia była przeprowadzana próba aktualizacji, odpowiednie wpisy zostaną kolejno zaznaczone. 5. Notatnik nie umożliwia formatowania tekstu — jedyne, co możesz zrobić, to zmienić czcionkę: a. Z menu Format wybierz opcję Czcionka. b. Zwiększ rozmiar czcionki do 14 punktów. c. Zaznacz pogrubioną czcionkę. d. Kliknij przycisk OK. 6. Zwróć uwagę, że zmiany zostały zastosowane dla całego dokumentu. 7. Zamknij okno Notatnika, nie zapisując wprowadzonych zmian. WordPad Z pomocą WordPada możesz tworzyć i modyfikować proste dokumenty tekstowe, takie jak listy lub raporty. W przeciwieństwie do Notatnika ten edytor umożliwia formatowanie dokumentów (czyli możesz zmieniać wygląd poszczególnych części dokumentu) i umieszczanie w nich grafik. 1. Żeby uruchomić edytor, wyszukaj program WordPad. 2. W górnej części okna edytora znajduje się Wstążka — w tym programie zawiera ona tylko trzy zakładki: a. W zakładce Plik znajdziemy polecenia pozwalające utworzyć nowy, otwo- rzyć istniejący i zapisać tworzony plik, jak również polecenia wysłania pliku mailem czy wydrukowania go. b. W zakładce Narzędzia główne znajdują się sekcje pozwalające kopiować i wklejać zaznaczone fragmenty tekstu, formatować czcionkę i akapit, wstawiać obrazki (oraz bieżącą datę i godzinę) oraz wyszukiwać i zamie- niać fragmenty teksu. Kup książkęPoleć książkę 248 Programy i multimedia c. W zakładce Widok znajdują się sekcje pozwalające zmieniać wielkość wyświetlanego dokumentu (można też to zrobić za pomocą znajdującego się w prawym dolnym rogu suwaka), ukryć lub wyświetlić linijkę i pasek stanu oraz skonfi gurować zawijanie wierszy i jednostki miary. 3. Wpisz dowolną frazę — na przykład Windows 8.1. 4. Zaznacz słowo Windows (wystarczy dwukrotnie kliknąć je lewym przyci- skiem myszy) i skopiuj je do schowka (możesz to zrobić, naciskając kombina- cję klawiszy Ctrl+C lub z menu kontekstowego wybierając opcję Kopiuj). 5. Ustaw kursor w nowym wierszu. 6. Wypunktuj ten wiersz, klikając przycisk Rozpocznij listę. 7. Wklej skopiowane do schowka słowo — albo naciskając kombinację klawiszy Ctrl+V, albo z menu Edycja wybierając opcję Wklej. 8. Dokończ bieżący punkt, dopisując jest ... i naciśnij Enter. 9. Zauważ, że WordPad kontynuuje punktowanie wierszy. Zaznacz pierwsze zdanie i zmień kolor, wielkość i krój czcionki na pochylony i pogrubiony. 2b 2c 2a 6 3 8 5 9 10. Ustaw kursor w pustym punkcie i naciśnij Enter — punktor zostanie usunięty. 11. Zapisz dokument (albo naciskając kombinację klawiszy Ctrl+S, albo z menu Plik wybierając opcję Zapisz). Ponieważ przygotowywany dokument nie był jeszcze zapisany, zostaniesz zapytany o: a. Lokalizację. b. Nazwę. c. Typ zapisywanego pliku. Zwróć uwagę, że domyślnie dokumenty zapi- sywane są jako pliki .rtf, ale można je również zapisać jako dokumenty Open Offi ce czy tekst niesformatowany. Kup książkęPoleć książkę 12. Po zapisaniu dokumentu skasuj słowo prosty i kliknij ikonę paska narzędzi Zapisz — tym razem pytanie o nazwę pliku nie zostało zadane, a nowa wersja dokumentu zastąpiła poprzednią. Programy i multimedia 249 Paint Paint to prosty program grafi czny, pozwalający m.in. rysować podstawowe kształty, obracać, rozciągać, pochylać i odwracać kolory zaznaczonych fragmentów obrazów. Żeby się z nim zapoznać: 1. Uruchom — np. naciskając kombinację klawiszy Windows+R i wpisując mspaint — program Paint. 2. Wstążka programu Paint jest zbudowana tak samo jak Wstążka edytora WordPad. Zakładka Plik pozwala tworzyć, otwierać i zapisywać pliki, w za- kładce Narzędzia główne znajdują się narzędzia edytorskie, zakładka Widok zawiera opcje konfi guracyjne i przycisk pozwalający przełączyć się w tryb pełnoekranowy (tryb pełnoekranowy można też włączyć klawiszem F11). 3. Kliknij widoczną w sekcji Narzędzia ikonę ołówka. 4. Narysuj kilka linii i fi gur. Linię idealnie prostą można uzyskać, wciskając kla- wisz Shift w trakcie rysowania ołówkiem. 5. Zaznacz narzędzie Gumka i wybierz jej wielkość. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, zmaż rysunek. 6. Kliknij narzędzie Wypełnianie kolorem i wybierz z palety kolorów odpowiada- jący Ci kolor. Następnie przenieś kursor (jest nim teraz pojemnik z farbą) na kartkę i kliknij lewy przycisk myszy. Kilkakrotnie zmień kolor tła rysunku. 7. Kliknij przycisk Kształty i z listy kształtów wybierz gwiazdę pięcioramienną. 8. Ustaw kursor myszki w punkcie, w którym chcesz umieścić jeden róg gwiazdy, i trzymając wciśnięty lewy przycisk, narysuj ją. 3 6 7 5 Kup książkęPoleć książkę 250 Programy i multimedia 9. Kliknij menu programu Paint i rozwiń sekcję Zapisz jako. Na liście dostęp- nych formatów znajdziesz: a. Zalecane pliki PNG — PNG (ang. Portable Network Graphics) to format plików graficznych o bezstratnej kompresji danych graficznych, opraco- wany jako następca formatu GIF. Do jego głównych zalet należą: obsługa stopniowanej przezroczystości i możliwość zredukowania głębi koloru do mniejszej niż 8-bitowa. Ograniczona paleta barw, przekładająca się na zmniejszenie rozmiaru pliku, szczególnie dobrze zdaje egzamin przy wykonywaniu zrzutów ekranowych i przy skanowaniu materiałów papie- rowych: grafik, dokumentów lub map. b. Pliki JPG — w tym przypadku rysunek zostanie skompresowany algo- rytmem przetwarzającym obrazy naturalne (zdjęcia, pejzaże lub por- trety), a więc takie, które nie mają zbyt wielu ostrych krawędzi i małych detali. Kompresja JPEG jest stratna, a więc powoduje nieodwracalną utratę pewnych informacji i pogorszenie (często minimalne) jakości obrazu. c. Mapy bitowe o różnej głębi kolorów. W tym formacie zapisywane są infor- macje o kolorach (w trybie RGB) poszczególnych punktów rysunku. d. Pliki GIF — GIF (ang. Graphics Interchange Format) to format plików gra- ficznych z kompresją bezstratną. Jego wadą jest brak możliwości zapisania kompletnej informacji o kolorach. e. Pliki TIFF — TIFF (ang. Tagged Image File Format) to jeden z najbar- dziej rozpowszechnionych i uniwersalnych formatów zapisywania grafiki bitmapowej. Kup książkęPoleć książkę Programy i multimedia 251 Kalkulator Dołączany do systemu Windows Kalkulator zmienił się w systemie Windows 8.1 — został wzbogacony o nowe tryby pracy, a jego wygląd dostosowano do ekranów doty- kowych (a więc po raz pierwszy można rzeczywiście nacisnąć klawisze kalkulatora). Żeby zapoznać się z możliwościami tego programu: 1. Wyszukaj na ekranie startowym program Kalkulator i uruchom go. 2. Kliknij przycisk Widok. Kalkulator może pracować w trybie: a. Standardowym — ten tryb różni się od kalkulatora znanego z wcześniej- szych wersji systemu Windows jedynie dodatkowym przyciskiem pozwa- lającym nie tylko zapisać (MS), odczytać (MR) i dodać (M+) liczbę do pamięci, ale również odjąć zapisany w pamięci wynik (M-). Oczywiście, nadal można również wyczyścić (MC) pamięć kalkulatora. b. Naukowym — ten tryb pozostał niezmieniony i nadal pozwala m.in. obli- czyć silnię czy resztę z dzielenia. c. Programisty — nowy tryb pozwalający dodatkowo zmieniać format (na dziesiętny, szesnastkowy, ósemkowy lub dwójkowy) i konwertować liczby. d. Statystycznym — drugi nowy tryb, pozwalający przeprowadzać obliczenia statystyczne. 3. W każdym trybie można wyświetlić dodatkowe okno pozwalające na: a. Konwersję jednostek — na przykład przeliczenie prędkości z kilometrów na godzinę na węzły. b. Obliczenie czasu dzielącego dwie daty. c. Wykonanie dodatkowych obliczeń, na przykład miesięcznych rat czy zużytego paliwa. 2a 3b 2b 2d 2c 3a Kup książkęPoleć książkę 252 Programy i multimedia Panel zapisu matematycznego Wpisywanie wzorów matematycznych (np. w programie Word) jest uciążliwą i po- datną na błędy operacją. Użytkownicy ekranów dotykowych mogą teraz wpisywać takie wzory ręcznie, korzystając z wbudowanego w Windows 8.1 Panelu zapisu mate- matycznego (w tym panelu można też pisać za pomocą myszki, ale takie rozwiązanie jest mało wygodne). 1. Na ekranie startowym wpisz mat i uruchom znaleziony program Panel zapisu matematycznego. 2. Uruchom także program, do którego chcesz wstawić zapisany wzór. (Niestety, niewiele programów pozwala na wstawienie zapisanych w ten sposób wzorów. Jednym z kompatybilnych z Panelem zapisu matematycznego programów jest Word 2010). 3. Wpisz w Panelu dowolne wyrażenie matematyczne. 4. W trakcie jego wpisywania w górnym okienku Panelu wyświetlone zostanie wyrażenie, tak jak zostało ono rozpoznane przez program. 5. Żeby wstawić gotowy wzór do Worda, kliknij Wstaw. 4 3 5 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 8.1 PL
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: