Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 025965 24171399 na godz. na dobę w sumie
Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem - książka
Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem - książka
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5540-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 8
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czas, by Windows 8 odkrył przed Tobą swoje tajemnice!

Windows 8 to najbardziej zaawansowany pod każdym względem kliencki system operacyjny firmy Microsoft, jaki ujrzał światło dzienne. To nowoczesne okno na cyfrowy świat jutra. Świat bezpieczny i intuicyjny, w którym wszystko jest szybkie w działaniu, proste w użyciu i przywoływane jednym dotknięciem. Świat w pełni otwarty na każdego użytkownika, na jego coraz większe potrzeby i oczekiwania. Świat, w którym zawartość jest najważniejsza, pozbawiona wszelkich granic i pełna życia.

Windows 8 to system przystosowany do wykorzystania na wielu urządzeniach, który ma szansę stać się wyznacznikiem nowego trendu unifikacyjnego. W rezultacie nie tylko zapewni nam komfort użytkowania i wykorzystywania ogromnych możliwości, ale uwolni nas także od konieczności zapoznawania się z kilkoma systemami operacyjnymi, działającymi na komputerach, tabletach itp.

Ta książka stanowi doskonałe wprowadzenie w zaawansowane zagadnienia związane z Windows 8. Dzięki niej możesz zapoznać się m.in. z różnicami i możliwościami poszczególnych wersji systemu, sposobem jego instalowania czy przygotowania do pracy zgodnie z Twoimi preferencjami. Dowiesz się też, jak zarządzać komputerem czy kontami użytkowników przy użyciu różnych technik i narzędzi, a także plikami i folderami. Nauczysz się lepiej obsługiwać napędy dyskowe czy wykorzystywać nowe techniki uwierzytelniania użytkowników. Przekonasz się też, jak zabezpieczać ważne pliki przy użyciu nowych mechanizmów. A w końcu zmusisz system, by pracował tak wydajnie, jak to tylko możliwe!

Zerknij w cyfrową przyszłość z systemem Windows 8!


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?win8za Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-5540-3 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Wstöp ............................................................................................ 11 Rozdziaä 1. Wprowadzenie do systemu Windows 8 ............................................ 17 1.1. Edycje systemu Windows 8 ..................................................................................... 18 1.1.1. Windows 8 — dla zwykáych uĪytkowników .................................................. 19 1.1.2. Windows 8 Pro — dla zaawansowanych uĪytkowników ............................... 20 1.1.3. Windows 8 RT — dla urządzeĔ ARM ............................................................ 20 1.1.4. Windows 8 Enterprise — dla przedsiĊbiorstw ................................................ 21 1.2. Co nowego w systemie Windows 8? ....................................................................... 22 1.2.1. Tradycyjny i nowy interfejs uĪytkownika Windows 8 ................................... 22 1.2.2. Nowe aplikacje z interfejsem Windows 8 ...................................................... 25 1.2.3. Nowe aplikacje z interfejsem Aero ................................................................. 28 1.2.4. Nowe techniki uwierzytelniania uĪytkowników ............................................. 34 1.2.5. Nowe i rozszerzone mechanizmy do ochrony danych cyfrowych .................. 36 1.2.6. Nowe i rozszerzone mechanizmy do ochrony systemu .................................. 37 1.2.7. Wsparcie dla funkcji wirtualizacji Hyper-V ................................................... 38 1.2.8. OdĞwieĪanie lub resetowanie systemu Windows 8 ........................................ 41 1.2.9. Nowa funkcja wyszukiwania .......................................................................... 42 1.3. Nowe Ğrodowisko Windows PowerShell ................................................................. 46 1.3.1. Program narzĊdziowy PowerShell.exe ........................................................... 47 1.3.2. Program narzĊdziowy PowerShell_ISE.exe ................................................... 48 Rozdziaä 2. Zaawansowana instalacja systemu Windows 8 ............................... 49 2.1. Przygotowanie do instalacji systemu Windows 8 .................................................... 50 2.1.1. Wybór architektury systemu ........................................................................... 50 2.1.2. Uaktualnienie systemu czy czysta instalacja? ................................................. 51 2.1.3. Planowanie ukáadu partycji i systemu plików na dysku twardym .................. 51 2.1.4. Wybór stylu partycjonowania dysku twardego ............................................... 55 2.1.5. Sprawdzenie minimalnych wymagaĔ sprzĊtowych ........................................ 57 2.2. Instalacja systemu Windows 8 ................................................................................. 58 2.2.1. Wymagania specjalne dla dysków podstawowych i dynamicznych ............... 58 2.2.2. Instalowanie systemu Windows 8 przy uĪyciu skryptu programu DiskPart.exe ................................................ 59 6 Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem Rozdziaä 3. Przygotowanie systemu Windows 8 do pracy ................................... 67 3.1. Aktywacja systemu Windows 8 ............................................................................... 68 3.2. Aktualizacja systemu Windows 8 ............................................................................ 69 3.3. Personalizowanie systemu Windows 8 .................................................................... 78 3.3.1. Dostosowywanie ekranu Start do wáasnych potrzeb i upodobaĔ .................... 79 3.3.2. Wáączanie pakietu narzĊdzi administracyjnych z poziomu ekranu Start ........ 81 3.3.3. Tworzenie kafelków do wyáączania i blokowania komputera z systemem Windows 8 ............................................................................... 83 3.3.4. Aktywowanie „klasycznego” menu Start w systemie Windows 8 .................. 86 3.3.5. Zmiana nazwy komputera przy uĪyciu Ğrodowiska Windows PowerShell ..... 86 3.3.6. Tworzenie wáasnego obrazu odzyskiwania systemu przy uĪyciu programu RecImg.exe .............................................................. 88 Rozdziaä 4. Zarzñdzanie komputerem z systemem Windows 8 ........................... 95 4.1. Podstawowe narzĊdzia do zarządzania komputerem ............................................... 96 4.1.1. Konsola Zarządzanie komputerem (CompMgmt.msc) ................................... 96 4.1.2. Program narzĊdziowy Panel sterowania (Control.exe) ................................... 97 4.1.3. ĝrodowisko Windows PowerShell (PowerShell.exe) ..................................... 98 4.2. Zarządzanie komputerem przy uĪyciu konsoli CompMgmt.msc ............................. 99 4.2.1. Korzystanie z narzĊdzi systemowych ........................................................... 101 4.2.2. Korzystanie z narzĊdzi do zarządzania magazynem danych ........................ 122 4.2.3. Zarządzanie usáugami systemowymi i aplikacjami ...................................... 123 4.3. Zarządzanie komputerem przy uĪyciu programu Control.exe ............................... 125 4.3.1. Moduá System i zabezpieczenia .................................................................... 127 4.3.2. Moduá Sieü i Internet .................................................................................... 130 4.3.3. Moduá SprzĊt i dĨwiĊk .................................................................................. 131 4.3.4. Moduá Programy ........................................................................................... 132 4.3.5. Moduá Konta i BezpieczeĔstwo rodzinne ..................................................... 136 4.3.6. Moduá Wygląd i personalizacja .................................................................... 138 4.3.7. Moduá Zegar, jĊzyk i region ......................................................................... 140 4.4. Konfigurowanie opcji startowych systemu Windows 8 przy uĪyciu programu MSConfig.exe ................................................................. 141 4.5. Zarządzanie skáadnikami systemu Windows 8 przy uĪyciu programów NET.exe i SC.exe ......................................................... 144 4.5.1. Mapowanie udziaáu sieciowego z plikami multimedialnymi przy uĪyciu programu NET.exe ................................................................. 144 4.5.2. Konfigurowanie wáaĞciwoĞci usáug systemowych przy uĪyciu programu SC.exe .................................................................... 145 4.6. Tworzenie globalnej konsoli MMC do zarządzania komputerem z systemem Windows 8 ....................................................................................... 148 Rozdziaä 5. Zarzñdzanie kontami i grupami uĔytkowników w systemie Windows 8 ................................................................. 151 5.1. Istota kont uĪytkowników i grup oraz róĪnice pomiĊdzy nimi .............................. 152 5.2. Podstawowe narzĊdzia do zarządzania uĪytkownikami i grupami ........................ 153 5.2.1. Konsola UĪytkownicy i grupy lokalne (LUsrMgr.msc) ............................... 153 5.2.2. Moduáy Panelu sterowania do zarządzania kontami uĪytkowników ............ 155 5.2.3. Program narzĊdziowy NET.exe .................................................................... 156 5.3. Zabezpieczanie lokalnych kont uĪytkowników i zarządzanie hasáami w systemie Windows 8 ........................................................................................ 158 Spis treĈci 7 5.3.1. Podstawowe opcje zabezpieczeĔ lokalnych kont uĪytkowników ................. 158 5.3.2. Tradycyjne techniki uwierzytelniania uĪytkowników .................................. 158 5.4. Nowe techniki uwierzytelniania uĪytkowników w systemie Windows 8 .............. 160 5.4.1. Uwierzytelnianie w oparciu o adres e-mail i hasáo (konto Microsoft) .......... 162 5.4.2. Uwierzytelnianie w oparciu o zdjĊcie cyfrowe i gesty (hasáo obrazkowe) ... 167 5.5. Zaawansowane zarządzanie zasadami haseá i blokady konta ................................. 171 Rozdziaä 6. Zarzñdzanie plikami i folderami w systemie Windows 8 ................. 181 6.1. Podstawowe narzĊdzia do zarządzania plikami certyfikatów cyfrowych .............. 182 6.1.1. Konsola Certyfikaty (CertMgr.msc i CertLM.msc) ...................................... 182 6.1.2. Program narzĊdziowy Cipher.exe ................................................................. 184 6.1.3. Program narzĊdziowy ReKeyWiz.exe .......................................................... 186 6.1.4. Program narzĊdziowy CertUtil.exe .............................................................. 187 6.1.5. Moduá PKI Ğrodowiska Windows PowerShell ............................................. 189 6.2. Zabezpieczanie danych cyfrowych przy uĪyciu mechanizmu Historia plików ...... 189 6.3. Szyfrowanie danych cyfrowych przy uĪyciu mechanizmu EFS ............................ 197 6.3.1. Istota i zasada dziaáania mechanizmu EFS ................................................... 198 6.3.2. Mechanizm EFS a szyfrowanie symetryczne i asymetryczne ...................... 200 6.3.3. Mechanizm EFS a obsáuga certyfikatów szyfrowania plików RSA i ECC ... 200 6.3.4. Konfigurowanie zasad mechanizmu EFS do obsáugi certyfikatów szyfrowania plików ECC ........................................................................... 201 6.3.5. Szyfrowanie pliku i udostĊpnianie go innym uĪytkownikom ....................... 203 6.4. Zarządzanie certyfikatami szyfrowania plików (ReKeyWiz.exe) .......................... 208 6.5. Kompresja i dekompresja plików i folderów (Compact.exe) ................................. 211 Rozdziaä 7. Zarzñdzanie napödami dyskowymi w Windows 8 ........................... 213 7.1. Podstawowe narzĊdzia do zarządzania dyskami, partycjami i woluminami .......... 214 7.1.1. Konsola Zarządzanie dyskami (DiskMgmt.msc) .......................................... 214 7.1.2. Program narzĊdziowy DiskPart (DiskPart.exe) ............................................ 216 7.1.3. Moduá Storage Ğrodowiska Windows PowerShell ........................................ 218 7.2. Dodatkowe narzĊdzia do sprawdzania i modyfikowania dysków .......................... 221 7.2.1. Program narzĊdziowy ChkDsk.exe .............................................................. 221 7.2.2. Program narzĊdziowy ChkNTFS.exe ........................................................... 225 7.2.3. Program narzĊdziowy FSUtil.exe ................................................................. 228 7.3. Zaawansowane zarządzanie konfiguracją dysków ................................................. 229 7.3.1. Tworzenie partycji podstawowej NTFS dla aplikacji ................................... 229 7.3.2. Tworzenie partycji rozszerzonej FAT32 i dysku logicznego dla danych uĪytkowników ........................................... 230 7.3.3. Formatowanie i kompresja woluminów NTFS a rozmiar jednostki alokacji ....................................................................... 231 7.3.4. Konwertowanie partycji z systemem plików FAT32 do NTFS (Convert.exe) ............................................................................................. 234 7.4. ZwiĊkszanie wydajnoĞci napĊdów dyskowych komputera .................................... 236 7.4.1. Optymalizowanie i defragmentowanie dysków ............................................ 236 7.4.2. Oczyszczanie napĊdów dyskowych (CleanMgr.exe) .................................... 238 7.5. Zabezpieczanie danych cyfrowych przy uĪyciu mechanizmu Miejsca do magazynowania ................................................................................ 245 8 Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem Rozdziaä 8. Zarzñdzanie sieciami TCP/IP w systemie Windows 8 .................... 251 8.1. Podstawowe narzĊdzia do zarządzania sieciami TCP/IP ....................................... 252 8.1.1. Panel Centrum sieci i udostĊpniania ............................................................. 252 8.1.2. Konsola Edytor lokalnych zasad grupy (GPEdit.msc) .................................. 255 8.1.3. Panel Grupa domowa ................................................................................... 255 8.1.4. Moduá NetTCPIP Ğrodowiska Windows PowerShell ................................... 257 8.1.5. Program narzĊdziowy Netsh.exe .................................................................. 260 8.2. Konfigurowanie zaawansowanych ustawieĔ sieci TCP/IP .................................... 261 8.3. Windows 8 a praca w grupie domowej .................................................................. 263 8.3.1. Tworzenie grupy domowej na komputerze z systemem Windows 8 ............ 263 8.3.2. Przyáączanie komputera z systemem Windows 8 do grupy domowej w trybie online ............................................................ 266 8.4. Windows 8 a praca w domenie sieciowej Active Directory ................................... 270 8.4.1. Doáączanie komputera z systemem Windows 8 do domeny Active Directory w trybie offline (DJoin.exe) ......................... 271 8.4.2. Zarządzanie domeną sieciową Active Directory z poziomu komputera z systemem Windows 8 (MSTsc.exe) ..................... 274 8.5. Wybrane narzĊdzia do diagnozowania problemów sieciowych ............................. 275 8.5.1. Panel Rozwiązywanie problemów ................................................................ 276 8.5.2. Ping.exe ........................................................................................................ 278 8.5.3. ARP.exe ....................................................................................................... 280 8.5.4. NetStat.exe ................................................................................................... 282 8.5.5. Route.exe ...................................................................................................... 283 Rozdziaä 9. Zarzñdzanie bezpieczeþstwem w Windows 8 ................................. 287 9.1. Podstawowe narzĊdzia do zarządzania bezpieczeĔstwem w Windows 8 .............. 288 9.1.1. Moduá System i zabezpieczenia .................................................................... 288 9.1.2. Konsola Zasady zabezpieczeĔ lokalnych (SecPol.msc) ................................ 295 9.2. NarzĊdzia do zarządzania bezpieczeĔstwem plików systemowych i sterowników ...... 296 9.2.1. Driver Verifier Manager (Verifier.exe) ........................................................ 296 9.2.2. Weryfikacja podpisu pliku (SigVerif.exe) .................................................... 299 9.2.3. Kontroler zasobów systemu Windows (SFC.exe) ........................................ 302 9.3. Wybrane metody zabezpieczania systemu Windows 8 .......................................... 304 9.3.1. Stosowanie do logowania kart inteligentnych zamiast haseá ........................ 304 9.3.2. Wyáączenie nieuĪywanych usáug systemowych ........................................... 306 9.4. Zarządzanie inspekcją dotyczącą logowania przy uĪyciu konsoli SecPol.msc ...... 309 9.4.1. Konfigurowanie inspekcji zdarzeĔ logowania .............................................. 310 9.4.2. Konfigurowanie inspekcji zdarzeĔ logowania na kontach ............................ 311 Rozdziaä 10. Zarzñdzanie wydajnoĈciñ i optymalizacja systemu Windows 8 ....... 313 10.1. Zarządzanie aplikacjami, procesami i wydajnoĞcią systemu przy uĪyciu nowego MenedĪera zadaĔ ................................................................ 314 10.1.1. Zarządzanie aplikacjami ............................................................................. 314 10.1.2. Zarządzanie procesami ............................................................................... 315 10.1.3. Zarządzanie wydajnoĞcią ............................................................................ 319 10.2. Zaawansowane narzĊdzia do monitorowania aktywnoĞci i wydajnoĞci komputera z systemem Windows 8 ..................................................................... 330 10.2.1. Monitor wydajnoĞci (PerfMon.exe) ............................................................ 331 10.2.2. Monitor zasobów (ResMon.exe) ................................................................ 332 10.2.3. Monitor niezawodnoĞci .............................................................................. 338 Spis treĈci 9 10.3. Tworzenie szczegóáowego raportu dotyczącego „kondycji systemu” .................. 341 10.4. Zaawansowane zarządzanie wáaĞciwoĞciami systemu (SystemPropertiesAdvanced.exe) ........................................................................ 345 10.4.1. Zarządzanie wydajnoĞcią aplikacji i pamiĊcią wirtualną (SystemPropertiesPerformance.exe /pagefile) ........................................... 345 10.4.2. Zarządzanie uruchamianiem i odzyskiwaniem systemu Windows 8 .......... 351 10.5. Monitorowanie i zaawansowane dostrajanie wydajnoĞci systemu ....................... 353 10.5.1. Monitorowanie wydajnoĞci i wykorzystania pamiĊci ................................. 355 10.5.2. Monitorowanie wydajnoĞci i wykorzystania procesora .............................. 357 10.5.3. Monitorowanie wydajnoĞci i wykorzystania dysków fizycznych ............... 358 10.5.4. Monitorowanie wydajnoĞci i wykorzystania interfejsu sieciowego ............ 360 Dodatek A Skróty klawiaturowe systemu Windows 8 ..................................... 361 Dodatek B Konsole systemu Windows 8 ........................................................ 363 Dodatek C Polecenia powäoki systemu Windows 8 ......................................... 365 Bibliografia .................................................................................. 367 Skorowidz ................................................................................... 369 10 Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem Rozdziaä 1. Wprowadzenie do systemu Windows 8 Najnowszy kliencki system operacyjny firmy Microsoft — Windows 8 — jest w stosunku do swojego poprzednika — systemu Windows 7 — nie tylko bardziej bezpieczny i intuicyjny w obsáudze, ale takĪe bardziej otwarty na uĪytkownika, jego potrzeby i oczekiwania. A wszystko zarówno za sprawą wielu nowych funkcji i mechanizmów, które zostaáy w nim zaimplementowane, jak i dziĊki nowym, niezwykle intuicyjnym sposobom wspóápracy czáowieka z komputerem klasy PC. W tym rozdziale: omówiono cztery edycje systemu Windows 8, wraz z nowymi funkcjami i mechani- zmami, które są w nich dostĊpne,  omówiono nowy interfejs uĪytkownika Windows 8 i nowe aplikacje Windows 8, które go wykorzystują,  przedstawiono trzy nowe techniki uwierzytelniania uĪytkowników (w oparciu o konto Microsoft, hasáo obrazkowe lub numer PIN), które moĪna wykorzystaü na lokalnym komputerze z systemem Windows 8 do logowania,  przedstawiono nowe funkcje i mechanizmy do ochrony danych cyfrowych uĪytkowników, do których moĪna zaliczyü Historia plików i Miejsca do magazynowania,  przedstawiono nowe i rozszerzone mechanizmy do ochrony systemu operacyjnego, do których moĪna zaliczyü Windows Defender i Windows SmartScreen,  omówiono funkcjĊ wirtualizacji Hyper-V oraz wymagania sprzĊtowe i programowe, jakie musi speániü komputer z systemem Windows 8, aby moĪna byáo ją na nim wykorzystaü,  omówiono nową zaawansowaną funkcjĊ wyszukiwania aplikacji, ustawieĔ systemowych i plików, dziĊki której znalezienie czegokolwiek w systemie Windows 8 jest naprawdĊ bardzo proste, 18 Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem  przedstawiono nowe Ğrodowisko Windows PowerShell, dziĊki któremu moĪna wykonywaü wiele zaawansowanych zadaĔ i czynnoĞci administracyjnych przy uĪyciu poleceĔ, funkcji czy skryptów. 1.1. Edycje systemu Windows 8 Windows 8, najnowszy kliencki system operacyjny firmy Microsoft, jest bezpoĞrednim nastĊpcą systemu Windows 7. W nowym systemie spotkamy wiele nowych i rozszerzo- nych funkcji oraz mechanizmów, np. moĪliwoĞü interakcji czáowieka z komputerem poprzez dotyk, aĪ po bardzo zaawansowane funkcje techniczne, jak szyfrowanie dysków twardych. Choü w obu wspomnianych wyĪej systemach moĪna znaleĨü wiele bardzo podobnych funkcji i narzĊdzi, to w Windows 8 firma Microsoft poáoĪyáa szczególny nacisk na szyb- koĞü, z jaką system ten reaguje na wydawane przez uĪytkownika polecenia, i wyposaĪyáa go w szereg przydatnych rozwiązaĔ oraz mechanizmów. KaĪdy, kto miaá do czynienia z wersją testową systemu Windows 8, na pewno zdąĪyá zauwaĪyü, Īe jest on — w po- równaniu z systemem Windows 7 — nie tylko prostszy w obsáudze i znacznie bardziej intuicyjny (m.in. dziĊki duĪym, czytelnym kafelkom dostĊpnym na tzw. ekranie star- towym, o którym bĊdzie mowa dalej, czy zaawansowanej funkcji wyszukiwania), ale tak- Īe oferuje wiĊksze moĪliwoĞci w zakresie bezpieczeĔstwa, wydajnoĞci i stabilnoĞci. Na uwagĊ zasáugują równieĪ „rewolucyjne” zmiany w zarządzaniu pamiĊcią operacyj- ną. Wedáug firmy Microsoft system Windows 8 duĪo oszczĊdniej korzysta z tej pa- miĊci i, co najwaĪniejsze, zuĪywa jej o kilkadziesiąt procent mniej niĪ jego poprzednik — system Windows 7. Nie jest to oczywiĞcie wynikiem „odchudzenia” systemu, ale wbudowania w niego kilku kluczowych mechanizmów. Microsoft postanowiá wpro- wadziü nowy algorytm uruchamiania usáug, którego celem jest uruchamianie ich tylko wtedy, kiedy są potrzebne. Kiedy nie są juĪ uĪywane, zostają „uĞpione” lub wyáączo- ne. Innym waĪnym elementem w systemie Windows 8 jest udoskonalony mechanizm odpowiedzialny za alokowanie komórek pamiĊci RAM, którego celem jest przydzielanie pamiĊci na podstawie priorytetów. Jednak najbardziej zaskakującą zmianą jest odnajdy- wanie i usuwanie zdublowanych danych w pamiĊci operacyjnej. Wedáug firmy Microsoft algorytm ten moĪe odzyskaü nawet kilkaset megabajtów pamiĊci operacyjnej, co jest bar- dzo dobrym wynikiem. Na sam koniec warto wspomnieü o „odchudzeniu systemu”, o którym byáa juĪ mowa. Nie polega ono na usuniĊciu zbĊdnych aplikacji czy usáug, lecz na zoptymalizowaniu kodu tychĪe funkcji pod kątem mniejszego zuĪywania pamiĊci. Odchudzenie to wiąĪe siĊ takĪe z tym, z jakiego interfejsu uĪytkownika w danej chwili korzystamy. W momencie, gdy pracujemy przy uĪyciu nowego interfejsu uĪytkownika Windows 8, w pamiĊci operacyjnej nie znajdują siĊ dane pochodzące z tradycyjnego interfejsu, jakim jest Aero, i vice versa. WiĊcej informacji o obu tych interfejsach znajdzie siĊ w dalszej czĊĞci niniejszej publikacji. Rozdziaä 1. i Wprowadzenie do systemu Windows 8 19 1.1.1. Windows 8 — dla zwykäych uĔytkowników Wedáug firmy Microsoft, dla zwykáych uĪytkowników komputerów osobistych naj- lepszym i wystarczającym wyborem jest „zwykáa” edycja systemu Windows 8, która wykonana jest w architekturze 32-bitowej (ta wersja systemu dostĊpna jest równieĪ w architekturze 64-bitowej). „Zwykáa” wersja systemu Windows 8 zawiera wszystkie najciekawsze nowoĞci i rozwią- zania, jakie zostaáy wbudowane w ten system, do których moĪna zaliczyü m.in.:  nowy interfejs uĪytkownika Windows 8 wraz z aplikacjami utrzymanymi w tym samym co interfejs stylu, takimi jak nowa przeglądarka stron internetowych Internet Explorer czy wirtualny Sklep,  menedĪer plików o zmienionej nazwie, Eksplorator plików (zamiast Eksplorator Windows), z takimi nowymi funkcjami i mechanizmami jak interfejs wstąĪki, karty kontekstowe czy mechanizm kopiowania plików,  nowy MenedĪer zadaĔ, który ukierunkowany zostaá na obsáugĊ za pomocą dotyku i bardziej szczegóáową prezentacjĊ danych dotyczących procesów czy wydajnoĞci takich podstawowych elementów komputera jak procesor, pamiĊü, dysk i interfejs sieciowy,  nowe funkcje ochrony danych cyfrowych systemu operacyjnego: Windows Defender (lepiej chroni system i uĪytkownika przed wszelkiego typu záoĞliwym oprogramowaniem) i Windows SmartScreen, który pomaga w zwiĊkszeniu bezpieczeĔstwa komputera z systemem Windows 8 przez ostrzeganie przed uruchomieniem nierozpoznanych aplikacji i plików pobranych z Internetu,  nowe funkcje ochrony danych cyfrowych uĪytkowników: Historia plików (funkcja przeznaczona jest do ochrony plików uĪytkowników przez zapisywanie ich kopii na dysku zewnĊtrznym, np. kluczu USB, lub w lokalizacji sieciowej, dziĊki czemu moĪna je odzyskaü w przypadku utraty lub uszkodzenia) oraz Miejsca do magazynowania (funkcja pozwala na zapisywanie plików na dwóch lub wiĊkszej liczbie dysków, aby byáy one chronione w razie awarii pojedynczego dysku),  nowe techniki uwierzytelniania uĪytkowników: konto Microsoft, hasáo obrazkowe lub numer PIN, które moĪna wykorzystaü na lokalnym komputerze z systemem Windows 8 zamiast tradycyjnej nazwy uĪytkownika i hasáa,  moĪliwoĞü instalowania obrazów dysków (plików ISO) i wirtualnych dysków twardych (plików VHD lub VHDX) np. z poziomu narzĊdzia Eksplorator plików,  moĪliwoĞü odĞwieĪania lub resetowania systemu Windows 8 w razie wystąpienia problemów z jego poprawnym dziaáaniem,  moĪliwoĞü áatwego przeáączania siĊ pomiĊdzy róĪnymi jĊzykami,  lepsze wsparcie dla wiĊkszej iloĞci monitorów. Windows 8 umoĔliwia upgrade z systemów Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic i Windows 7 Home Premium. 20 Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem 1.1.2. Windows 8 Pro — dla zaawansowanych uĔytkowników Windows 8 Pro to druga, znacznie bogatsza wersja najnowszego klienckiego systemu operacyjnego firmy Microsoft, która dedykowana jest profesjonalistom i entuzjastom komputerów. DostĊpne są w niej wszystkie funkcje „zwykáej” wersji systemu Windows 8, ale takĪe wiele dodatkowych mechanizmów, wĞród których moĪna wymieniü m.in.:  funkcje do ochrony dysków twardych (BitLocker) i wymiennych (BitLocker To Go), które zapobiegają uzyskaniu nieautoryzowanego dostĊpu do znajdujących siĊ na nich plików i folderów,  funkcjĊ do szyfrowania danych cyfrowych o nazwie System szyfrowania plików (dziĊki wykorzystaniu kryptografii opartej na krzywej eliptycznej, która uĪywa szybszego algorytmu asymetrycznego ECC zamiast domyĞlnego algorytmu asymetrycznego RSA, komputer z systemem Windows 8 jest w duĪo mniejszym stopniu obciąĪony podczas szyfrowania czy odszyfrowywania danych cyfrowych),  funkcjĊ do kontrolowania danych rodzajów plików i aplikacji uruchamianych na lokalnym komputerze z systemem Windows 8 przez konkretne grupy uĪytkowników, o nazwie AppLocker,  wsparcie dla funkcji wirtualizacji Hyper-V (funkcja dziaáa jedynie w 64-bitowej wersji systemu Windows 8),  pracĊ w domenie sieciowej Active Directory dziaáającej w oparciu o najnowsze i najbardziej zaawansowane technologicznie serwerowe systemy operacyjne firmy Microsoft — Windows Server 2012 lub starsze, np. Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1,  wykorzystanie zasad grupy, które są jedną z najbardziej uĪytecznych cech systemów z rodziny Windows, za pomocą których administratorzy mogą z jednego miejsca zarządzaü róĪnego rodzaju ustawieniami systemowymi,  rozruch z wirtualnych dysków twardych. Patrząc na powyĪsze funkcje, moĪna dojĞü do wniosku, Īe wersja Pro systemu Windows 8 nastawiona jest na profesjonalistów, którzy potrzebują w swojej pracy funkcji szyfrowa- nia, wirtualizacji czy pracy w domenie sieciowej Active Directory. Windows 8 Pro umoĔliwia upgrade z systemów Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional i Windows 7 Ultimate. 1.1.3. Windows 8 RT — dla urzñdzeþ ARM Windows RT to ostatni wariant systemu Windows 8 w wersji 32-bitowej, a zarazem jedyny dedykowany dla procesorów opartych na architekturze ARM (skrót od ang. Advanced RISC Machine). TĊ wersjĊ sytemu Windows 8 moĪna kupiü z nowym tabletem. Rozdziaä 1. i Wprowadzenie do systemu Windows 8 21 Na uwagĊ zasáuguje w niej zintegrowany pakiet Microsoft Office 2013, obejmujący 4 skáadniki: Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Ta wersja systemu Windows 8 zawiera wszystkie funkcje „zwykáej” edycji systemu, tj. Windows 8, bez nowego mechanizmu Miejsca do magazynowania. Poza tym nie znajdziemy w niej takich skáadników jak Windows Media Player i Windows Media Center. Windows 8 RT nie umoĔliwia upgrade z systemów Windows 7. 1.1.4. Windows 8 Enterprise — dla przedsiöbiorstw  Ostatnią i zarazem najbardziej rozbudowaną edycją systemu Windows 8, która dedykowana jest wyáącznie dla przedsiĊbiorstw i organizacji, jest Windows 8 Enterprise. Wersja Enterprise to tak naprawdĊ wariant systemu Windows 8 Pro z kilkoma „usprawnieniami korporacyjnymi”, wĞród których naleĪy wymieniü:  DirectAccess — to mechanizm, który nie tylko zapewnia áatwy dostĊp do zasobów sieci przedsiĊbiorstwa bez potrzeby korzystania z wirtualnej sieci prywatnej (zwanej w skrócie VPN) klientom systemu Windows 8 Enterprise, ale równieĪ pozwala administratorom na kontrolowanie aktualnoĞci oprogramowania komputerów zdalnych i bardzo áatwe wdraĪanie zmian w polityce bezpieczeĔstwa przedsiĊbiorstwa.  BranchCache — to mechanizm pozwalający klientom systemu Windows 8 Enterprise na buforowanie plików, stron internetowych i innych treĞci pochodzących z centralnego serwera, celem unikniĊcia wielokrotnego pobierania tych samych treĞci w sieciach rozlegáych (zwanych w skrócie WAN). Warto wiedzieü, Īe w przypadku stosowania wbudowanego w systemy Windows 8 i Windows Server 2012 mechanizmu BranchCache istnieje moĪliwoĞü wykorzystania dodatkowych usprawnieĔ tego mechanizmu w dziedzinie bezpieczeĔstwa i optymalizacji przepustowoĞci áącza.  RemoteFX — to zestaw akcesoriów ulepszających wraĪenia wizualne uĪytkownika systemu Windows 8 Enterprise podczas pracy ze zdalnym pulpitem systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 lub Windows Server 2012. DziĊki tej funkcji uĪytkownik moĪe pracowaü zdalnie w Ğrodowisku tradycyjnego pulpitu, oglądaü peánowymiarowe filmy wideo czy uruchamiaü aplikacje 3D — wszystko z wiernoĞcią odwzorowania i wydajnoĞcią lokalnego komputera (jeĪeli do poáączenia z serwerem korzysta siĊ z lokalnej sieci komputerowej, zwanej w skrócie LAN). Pulpity uĪytkowników są w rzeczywistoĞci hostowane w centrum danych jako czĊĞü infrastruktury wirtualnego pulpitu (zwanego w skrócie VDI) lub Ğrodowiska wirtualizacji sesji (znanego wczeĞniej jako usáugi terminali). DziĊki funkcji RemoteFX uĪytkownicy systemu Windows 8 Enterprise mogą uzyskaü áatwy dostĊp do przestrzeni roboczej za poĞrednictwem standardowego poáączenia RDP.  Windows To Go — to nowy mechanizm, dziĊki któremu przedsiĊbiorstwa bĊdą mogáy wyposaĪaü swoich pracowników w bootowalne noĞniki USB z systemem Windows 8. Takie rozwiązanie zapewni wybranym pracownikom dostĊp do korporacyjnego Ğrodowiska z poziomu dowolnego komputera klasy PC. 22 Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem Mówiąc bardziej obrazowo, funkcja Windows To Go to nic innego jak uruchomienie wáasnej, spersonalizowanej instancji systemu Windows 8 Enterprise bezpoĞrednio z klucza USB, dziĊki czemu moĪna mieü system wraz z potrzebnymi do pracy aplikacjami zawsze przy sobie. Microsoft twierdzi, Ĕe funkcja Windows To Go do dziaäania wymaga jedynie klucza USB o pojemnoĈci 16 GB. Niestety, nie jest to do koþca prawdñ. JeĈli podäñczy siö klucz USB o takim rozmiarze i go sformatuje, to okaĔe siö, Ĕe w wyniku forma- towania otrzyma siö niepeäne 16 GB i Windows To Go zgäosi bäñd. Tak wiöc chcñc wykorzystaè mechanizm Windows To Go, w praktyce naleĔy dysponowaè kluczem USB o rozmiarze co najmniej 32 GB. 1.2. Co nowego w systemie Windows 8? Najnowszy kliencki system operacyjny firmy Microsoft — Windows 8 — róĪni siĊ, i to znacznie, od poprzedników, czyli tych wszystkich systemów operacyjnych, które znaliĞmy do tej pory. Jest tak choüby dziĊki nowym, intuicyjnym sposobom wspóá- pracy z komputerem osobistym, o których bĊdzie mowa w dalszej czĊĞci tej ksiąĪki. W tej publikacji skupiamy siö na wersji Pro 64-bitowego systemu Windows 8, czyli wersji przeznaczonej dla zaawansowanych uĔytkowników. Co nowego moĪemy znaleĨü w systemie Windows 8? W najnowszym klienckim systemie operacyjnym firmy Microsoft znajdziemy wiele nowych i przemyĞlanych rozwiązaĔ, które usprawniają pracĊ z komputerem osobistym. JednakĪe nie sposób na samym początku pominąü informacji o pierwszej „rewolucyjnej” nowoĞci w systemie Win- dows 8, jaką jest nowy interfejs uĪytkownika, który u jednych wywoáywaá okrzyki zachwytu, a u innych byá powodem do krytyki. Mając to na uwadze, w tej publikacji przygodĊ z systemem Windows 8 zaczniemy od przedstawienia nowego interfejsu uĪyt- kownika Windows 8, a dopiero potem zostaną zaprezentowane najwaĪniejsze funkcje i mechanizmy, dziĊki którym praca z komputerem dziaáającym pod kontrolą systemu Windows 8 stanie siĊ przyjemnoĞcią. 1.2.1. Tradycyjny i nowy interfejs uĔytkownika Windows 8 W początkowym okresie rozwoju komputerów interakcja czáowieka z komputerem odbywaáa siĊ wyáącznie za pomocą interfejsu tekstowego, w którym wáączone byáo jedynie wsparcie dla klawiatury (polecenia byáy wprowadzane za pomocą klawiatury). PóĨniej przyszáa epoka graficznego interfejsu uĪytkownika, w którym wáączone byáo (oprócz klawiatury) takĪe wsparcie dla myszki, co miaáo uáatwiü uĪytkownikom interakcjĊ z oknami, ikonami i innymi elementami graficznymi kolejnych systemów z rodziny Windows. W ostatnich latach zaobserwowaü moĪna coraz wiĊkszy nacisk Rozdziaä 1. i Wprowadzenie do systemu Windows 8 23 na naturalny interfejs uĪytkownika, w którym do interakcji czáowieka z komputerem klasy PC wykorzystuje siĊ (poza klawiaturą i myszką) takĪe dotyk. Obecnie interfejsy dotykowe są duĪo bardziej popularne niĪ kiedykolwiek wczeĞniej i moĪna je znaleĨü w takich urządzeniach jak telefony komórkowe, tablety czy komputery przenoĞne, któ- re wyposaĪone są w ekrany dotykowe. Patrząc na ich dynamiczny rozwój, Ğmiaáo moĪ- na powiedzieü, Īe ten typ interfejsu uĪytkownika bĊdzie dominujący w przyszáoĞci, gdyĪ oferuje nie tylko szybkie i sprawne, ale przede wszystkim naturalne oddziaáywanie czáowieka z nowoczesnymi urządzeniami poprzez ekrany dotykowe. W systemie Windows 8 spotkamy siĊ z dwoma interfejsami uĪytkownika: z tradycyj- nym Aero, który jest nam dobrze znany z systemu Windows 7, i z nowym interfejsem uĪytkownika Windows 8, który przedstawiony zostaá na rysunku 1.1. Ten drugi interfejs w systemie Windows 8 jest interfejsem domyĞlnym i jest to caákowita zmiana podejĞcia do obsáugi komputera klasy PC. Choü nowy interfejs uĪytkownika Windows 8 zostaá przeznaczony w gáównej mierze dla urządzeĔ dotykowych, które są sterowane przy wykorzystaniu palców (poprzez ekrany dotykowe), to doskonale wspóádziaáa takĪe z klawiaturą i myszką. W niniejszej publikacji zostaá wykorzystany wáaĞnie ten typ ste- rowania komputerem z systemem Windows 8. Rysunek 1.1. Nowy ekran Start w systemie Windows 8 Zgodnie z tym, co widaü na rysunku 1.1, nowy interfejs uĪytkownika Windows 8 przeznaczony jest nie tylko dla komputerów osobistych, ale takĪe dla róĪnego typu urzą- dzeĔ przenoĞnych jak notebooki czy tablety. Takie podejĞcie pokazuje kierunek, który firma Microsoft obraáa sobie na najbliĪsze lata i który zapewne bĊdzie z powodzeniem kontynuowany w przyszáoĞci. 24 Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem System Windows 8 to dwa róĔne Ĉwiaty: jeden prosty i intuicyjny — nowy interfejs uĔytkownika Windows 8; drugi bardzo dobrze znany — tradycyjny interfejs uĔyt- kownika Aero. Dziöki poäñczeniu tych dwóch Ĉwiatów moĔemy maksymalnie wyko- rzystaè to nowoczesne i zaawansowane Ĉrodowisko pracy. Projektując nowy interfejs uĪytkownika Windows 8, firma Microsoft postawiáa sobie bardzo ambitne zadanie — stworzyü nowoczesny system operacyjny, który bĊdzie wyglądaá i dziaáaá tak samo niezaleĪnie od rodzaju urządzenia czy platformy, na której bĊdzie zainstalowany. DziĊki takiemu podejĞciu w przyszáoĞci bĊdzie moĪliwe stworzenie jednego, spójnego interfejsu uĪytkownika, za pomocą którego bĊdzie moĪna áatwo obsáugiwaü wiele róĪnych urządzeĔ. Co jest takiego ekscytującego w nowym interfejsie uĪytkownika Windows 8, który przeszedá rewolucyjne zmiany wraz z wydaniem systemu Windows 8? Choüby rezy- gnacja z maáych, nieczytelnych i statycznych ikon na rzecz duĪych, czytelnych i „Īy- jących” kafelków. Takie podejĞcie przyniosáo ze sobą nie tylko nowy sposób myĞlenia, ale takĪe znacznie prostsze niĪ dotąd metody pracy i komunikacji z PC-tem. DziĊki umieszczonym na ekranie startowym (ang. Start Screen) duĪym kafelkom, z których kaĪdy odpowiada za osobną aplikacjĊ Windows 8, moĪliwe jest jak najlepsze wyko- rzystanie ekranów dotykowych bez dyskryminacji klawiatury i myszki. Niektóre z „Īyją- cych” kafelków potrafią dynamicznie przedstawiaü uĪytkownikowi waĪne dla niego dane bez rozpraszania go zbĊdnymi treĞciami, i to praktycznie natychmiast po zalogowa- niu siĊ do systemu. DziĊki nowemu interfejsowi uĪytkownika Windows 8 uwagĊ ab- sorbują tylko najbardziej istotne informacje, co czyni go przyjaznym i niezwykle wy- godnym w uĪytkowaniu (podobnie jest z innymi aplikacjami Windows 8). Jest tak równieĪ dziĊki áatwo dostĊpnym z poziomu ekranu startowego aplikacjom Windows 8, takim jak nowa przeglądarka internetowa Internet Explorer, które mają zbliĪony wy- gląd i styl. Generalnie wszystkie tego typu aplikacje potrafią „inteligentnie” wyko- rzystywaü caáą dostĊpną przestrzeĔ ekranu (aplikacje Windows 8 są wyĞwietlane na peánym ekranie, wiĊc nie ma potrzeby wykonywania takich operacji jak przeciąganie okna w nowe miejsce, bo takiego okna po prostu nie ma). Poza tym pokazują tylko to, co jest dla uĪytkownika najwaĪniejsze, i doskonale ze sobą wspóápracują. CaáoĞü tworzy wyjątkowo proste i intuicyjne Ğrodowisko pracy, które áączy w sobie kilka róĪ- nych sposobów na jeszcze lepsze niĪ dotąd komunikowanie siĊ z komputerem osobistym. I o to przecieĪ chodzi! Co takiego magicznego jest w tzw. aplikacjach Windows 8? Wedäug firmy Microsoft aplikacje tego typu sñ nie tylko eleganckie, szybkie i nowoczesne, ale majñ teĔ dynamicznie dostarczaè najwaĔniejsze informacje, byè czytelne i przyciñgaè wzrok. Poza tym aplikacje Windows 8 potrafiñ inteligentnie wykorzystywaè przestrzeþ ekranu monitora, pokazujñc wyäñcznie to, co jest najwaĔniejsze, bez rozpraszania uĔytkow- nika zbödnymi treĈciami. Pracując z wspomnianymi wyĪej aplikacjami Windows 8, szybko przekonamy siĊ, Īe mają one przede wszystkim oferowaü uĪytkownikowi to, co jest wygodne przy obsáudze komputera za pomocą dotyku (z zachowaniem maksymalnej prostoty i intuicyjnoĞci). I tak faktycznie jest! TrochĊ gorzej moĪe byü z tymi uĪytkownikami, którzy do ko- munikacji ze swoim komputerem wykorzystują klawiaturĊ i myszkĊ, ale nie jest tak Rozdziaä 1. i Wprowadzenie do systemu Windows 8 25 Ĩle, jakby siĊ mogáo wydawaü — szczególnie jeĪeli potrafi siĊ korzystaü ze skrótów klawiaturowych, które zostaáy przedstawione w dodatku A tej publikacji. DziĊki nim moĪna usprawniü pracĊ z komputerem, który dziaáa pod kontrolą systemu Windows 8. JeĞli jednak komuĞ sprawia trudnoĞü posáugiwanie siĊ nowym interfejsem uĪytkowni- ka Windows 8, to zawsze moĪe uĪywaü doskonale znanego z systemów Windows 7 interfejsu Aero, który równieĪ jest dostĊpny w systemie Windows 8. Wystarczy jedynie nacisnąü na klawiaturze klawisz . Prawda, Īe proste? Po pierwszym zalogowaniu siĊ w systemie Windows 8 nie zobaczymy dobrze nam znanego np. z systemów Windows Vista czy Windows 7 pulpitu systemowego z ikonami i menu Start. Zamiast nich dostĊpny jest ekran Start z duĪymi, czytelnymi i „Īyjącymi” kafelkami, których wybranie pozwala na uruchamianie okreĞlonych aplikacji Win- dows 8, takich jak Poczta, WiadomoĞci czy Internet Explorer. DostĊpny jest teĪ Pasek boczny (ang. Charms Bar), który domyĞlnie jest schowany, ale moĪna go szybko wy- Ğwietliü z prawej strony ekranu (np. po wybraniu kombinacji klawiszy +C). Pasek boczny moĪna traktowaü jak uniwersalny „pasek zadaĔ” (zwany przez wielu „syste- mowym menu”), który dostĊpny jest praktycznie wszĊdzie i na kaĪde Īądanie uĪyt- kownika — i to zarówno z poziomu tradycyjnego, jak i nowego interfejsu uĪytkownika Windows 8. Wystarczy jedynie wybraü wspomnianą wyĪej kombinacjĊ klawiszy +C. Poza domyĞlnymi kafelkami, na ekranie Start, który jest swoistym „centrum dowo- dzenia” oraz „przestrzenią Īyciową” aplikacji Windows 8, moĪna umieszczaü wáasne (co jest — jak siĊ niebawem przekonamy — doĞü prostą czynnoĞcią). Poza tym ekran Start moĪemy dostosowywaü do wáasnych potrzeb m.in. poprzez przeciąganie poszcze- gólnych kafelków w wybrane przez nas miejsce, zmianĊ ich rozmiarów czy usuwanie ich np. za pomocą opcji dostĊpnych na Pasku aplikacji (ang. Application Bar), który — podobnie jak Pasek boczny — jest ukryty. MoĪna go jednak szybko wyĞwietliü w dolnej czĊĞci ekranu Start (jak na rysunku 1.2) np. poprzez wybranie kombinacji klawiszy +Z. Kombinacja klawiszy +Z wyĈwietla Pasek aplikacji tylko wtedy, kiedy pracujemy na komputerze z wykorzystaniem nowego interfejsu uĔytkownika. W tradycyjnym inter- fejsie uĔytkownika, który znamy z systemu Windows 7, ta kombinacja nie dziaäa. 1.2.2. Nowe aplikacje z interfejsem Windows 8 Po pierwszym zalogowaniu siĊ do systemu Windows 8 naszym oczom ukazuje siĊ wspo- mniany wczeĞniej ekran Start z dynamicznymi kafelkami tworzącymi kolorową mozaikĊ. KaĪdy z kafelków odpowiada za osobną aplikacjĊ Windows 8, tj. aplikacjĊ, która wyko- rzystuje nowy interfejs uĪytkownika Windows 8. Na przykáad wybranie kafelka SkyDrive (po wczeĞniejszym uwierzytelnieniu siĊ w systemie Windows 8 za pomocą tzw. konta Microsoft, o którym bĊdzie mowa w rozdziale 5. tej publikacji) spowoduje uruchomienie aplikacji podobnej do tej z rysunku 1.3. Taki widok oznacza, Īe mamy dostĊp do ma- gazynu online o nazwie SkyDrive, w którym znajdują siĊ osobiste pliki (zdjĊcia, doku- menty itd.) uĪytkownika Andrzej. 364 Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem Skorowidz A Access Control List, 55 Active Directory, 20, 270–274 adres IP, 261 bramy domyĞlnej, 261 serwera DNS, 261 adresy pamiĊci, 120 AES, 200 aktualizacja systemu, 69–72 automatyczna, 72, 130 aktywacja systemu, 68 algorytm asymetryczny ECC, 20, 200 RSA, 200 uruchamiania usáug, 18 symetryczny, 200 AMD-V, AMD Virtualization, 39 antyspyware, 130 aplikacje, 80 AppLocker, 20 AQS, Advanced Query Syntax, 32 architektura systemu, 50 ARM, Advanced RISC Machine, 20 atak typu przepeánienie bufora, 40 AutoChk, 229 automatyczne logowanie, 162 Awaria systemu, 351 B bezpieczeĔstwo, 129, 287, 304 plików systemowych, 296 rodzinne, 136, 155 sterowników, 296 bit nieprawidáowego zamkniĊcia systemu, 123 BitLocker, 20, 30, 250, 292 BitLocker Drive Encryption, 54 BitLocker To Go, 20 blokowanie konta, 171, 177 komputera, 83 BranchCache, 21 C centrum akcji, 129 centrum sieci i udostĊpniania, 131, 252 certyfikat, 183, 203 cyfrowy uĪytkownika, 204 szyfrowania plików, 200, 203, 208 cmdlet, 98 czas aktywnoĞci, Activity time, 326 D data i czas, 140 debugowanie, 352 defragmentowanie dysków, 236 DEP, Data Execution Prevention, 40 deszyfrowanie, 185 diagnostyka systemu, 343 DirectAccess, 21 doáączanie do Active Directory, 271 grupy domowej, 266 domena sieciowa Active Directory, 20, 270 domenowe konta uĪytkowników, 152 domyĞlne ustawienia sieci, 254 dostĊp do pamiĊci, 120 pliku CustomRefresh.wim, 90 zasobów, 106 zaszyfrowanych danych, 199 dostosowywanie ekranu Start, 79 drzewo konsoli MMC, 99 dysk dynamiczny, dynamic disk, 53 fizyczny, 53 logiczny, 53, 230 podstawowy, basic disk, 52 twardy, 336 dziennik, 105 Aplikacja, 106, 109 System, 106, 109 Zabezpieczenia, 106–108, 309 dzienniki zdarzeĔ, 100, 109 E ECC, Elliptic Curve Cryptography, edytor lokalnych zasad grupy, 203, 200 255 EFS, system szyfrowania plików, ekran startowy, Start Screen, 197, 202 23–25, 65 eksplorator plików, 19, 29 EPT, Extended Page Table, 39 exFAT, 232, 234 F FAT, File Allocation Table, 54, 234 FAT32, 232, 234 FAT64, 232 formatowanie niskiego poziomu, 54 woluminów NTFS, 231 wysokiego poziomu, 54 funkcja BitLocker, 36, 292 G globalna konsola MMC, 148 gáówny kod rozruchowy, 56 rekord startowy, 55 GPT, GUID Partition Table, 57 graficzne Ğrodowisko skryptów, 48 grupa, 152 grupa domowa, 131, 255–265 grupowanie procesów, 317 grupy uĪytkowników, 151 H harmonogram zadaĔ, 100, 241 hasáo dostĊpowe, 159 obrazkowe, picture password, 35 370 Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem historia plików, 19, 189, 291 HPFS, 55 Hyper-V, 20, 38–41 I identyfikatory GUID, 365 indeks stabilnoĞci systemu, 338 informacje o wykorzystaniu dysku, 326 interfejsu sieciowego, 328 pamiĊci, 324 procesora, 321 procesorów logicznych, 322 inspekcja zdarzeĔ logowania, 309, 310 instalacja systemu, 50, 58 Intel VT, Intel Virtualization Technology, 39 interfejs dotykowy, 23 sieciowy, 337, 360 uĪytkownika, 19, 22 uĪytkownika Aero, 24, 28 wstąĪki, ribbon interface, 29 Internet Explorer, 19, 24, 28 interpreter poleceĔ, 47 J jednostka alokacji, 231, 232 K kafelek SkyDrive, 25 Wyáącz komputer, 85 Zablokuj komputer, 85 inteligentna, 160, 304 kontekstowa, 30 karta NarzĊdzia biblioteki, 30 NarzĊdzia dyskowe, 31 NarzĊdzia obrazów dysków, 33 NarzĊdzia wyszukiwania, 31 procesów, 316 klucz PKI, 306 USB, 191 kolor i wygląd, 139 komenda ARP.exe /?, 280 CertUtil.exe /?, 187 ChkDsk.exe /?, 221 ChkNTFS.exe /?, 225 Cipher.exe /?, 184 CleanMgr.exe, 240 Compact.exe /?, 211 CompMgmt.msc, 96 Control.exe, 97, 125 Convert.exe /?, 234 Defrag.exe /?, 237 DiskMgmt.msc, 214 DJoin.exe /?, 271 EventVwr.msc, 107 FSMgmt.msc, 112 FSUtil.exe, 228 gcm -Module NetTCPIP, 258 gcm -Module PKI, 189 gcm -Module ScheduledTasks, 103 gcm -Module Storage, 219 Get-Command -Module BitLocker, 293 Get-Help Stop-Computer, 83 Get-SmbShare, 114 MSTsc.exe, 274 Ncpa.cpl, 253 NET ACCOUNTS, 156 Netsh.exe /?, 260 NetStat.exe, 282 PerfMon, 332 PerfMon.exe, 331 PerfMon.msc, 117 Ping.exe /?, 278 PowerShell.exe, 103, 258 PowerShell_ISE.exe, 98 ResMon.exe, 332 Route.exe /?, 283 RSoP.msc, 75 SC.exe qc EFS, 145 SC.exe queryex EFS, 146 SC.exe showsid EFS, 147 SchTasks.exe /?, 103 SFC.exe /?, 302 shrpubw.exe, 111 Start-Process iexplore.exe, 76 TaskList.exe, 306 Verifier.exe, 297 WEvtUtil.exe, 106, 108 kompozycja pamiĊci, Memory composition, 323, 325 kompresja folderu, 211 plików, 211 woluminów NTFS, 231 kondycja systemu, 342 konfiguracja aktualizacji automatycznych, 73 inspekcji zdarzeĔ logowania, 310 mechanizmu Historia plików, 191 opcji startowych, 141 sieci TCP/IP, 261 systemu, 143 Windows Update, 73 wáaĞciwoĞci usáug systemowych, 145 wydajnoĞci, 353 zasad haseá, 172 konserwacja, 129 konsola CertLM.msc, 183 CertMgr.msc, 182 Certyfikaty, 182 CompMgmt.msc, 99 DiskMgmt.msc, 214 Edytor lokalnych zasad grupy, 71–76, 203, 255 Foldery, 111 GPEdit.msc, 255 Harmonogram zadaĔ, 102 MenedĪer urządzeĔ, 119 MMC, 74, 76, 148 Monitor wydajnoĞci, 331, 355 SecPol.msc, 287, 295, 309 Usáugi, 124 UĪytkownicy i grupy lokalne, 116, 153 Windows PowerShell ISE, 48, 99 WydajnoĞü, 117 Zarządzanie dyskami, 214 Zarządzanie komputerem, 96, 100, 111, 122 Zasady zabezpieczeĔ lokalnych, 295 konsole graficzne, 363 konta grup, 152 Microsoft account, 35, 165 uĪytkowników, 136, 151 konteksty, interfaces, 260 kontrola konta uĪytkownika, 288 kontroler zasobów systemu, 296, 302 konwersja dysków wymiennych, 53 konwertowanie partycji, 234 kopia zapasowa, 190, 200 kopia zapasowa certyfikatu, 208 kreator nowych woluminów, 232 tworzenia zadaĔ podstawowych, kryptografia klucza publicznego, 197 241 L licznik Bajty w puli stronicowanej, 357 BáĊdy stron, 356 Czas dysku, 359 Czas procesora, 358 DáugoĞü kolejki procesora, 358 DostĊpna pamiĊü, 356 Interfejs sieciowy\Bajty odebrane, 360 Interfejs sieciowy\Bajty wysáane, 360 Interfejs sieciowy\BieĪąca przepustowoĞü, 360 Przerwania, 358 Zapisy dysku, 359 Skorowidz 371 liczniki programowe, 117 sprzĊtowe, 117 wydajnoĞci, 360 dysku, 359 pamiĊci, 356 procesora, 358 lista kontroli dostĊpu, 55 logowanie, 304, 309 konto Microsoft, 162–165 lokalizacja certyfikatu cyfrowego, 204 lokalna biblioteka, 30 lokalne konta uĪytkowników, 152 zasady grupy, 73 lokalni uĪytkownicy i grupy, 101 M macierze RAID, 101 magazyn podstawowy, 52 mapa ciepáa, 316 mapowanie udziaáu sieciowego, 144 maska podsieci, 261 Master Boot Code, 56 MBR, Master Boot Record, 55 mechanizm EFS, 197–199 Historia plików, 191 Miejsca do magazynowania, 19, 36, 190, 245, 294 WMI, 112 media strumieniowe, 255 menedĪer plików, 19 poĞwiadczeĔ, 137 urządzeĔ, 101, 118 zadaĔ, 19, 29, 314–319, 329 menu kontekstowe NarzĊdzia, 33 Start, 86 Microsoft Office 2013, 21, 28 Microsoft Security Essentials, 37 miejsca do magazynowania, 19, 36, 190, 245, 294 migawka, 89 MMC, Microsoft Management Console, 148 moduá Konta i BezpieczeĔstwo rodzinne, 127, 136, 155 Microsoft.PowerShell. ´Management, 107 NetTCPIP, 257, 258 Personalizacja, 68 PKI, 189 Programy, 132, 134 ScheduledTasks, 103 Sieü i Internet, 130 SmbShare, 112 SmbWitness, 112 SprzĊt i dĨwiĊk, 131 Storage, 218, 220 System i zabezpieczenia, 126–128, 288 UĪytkownicy, 155, 161, 166 Wygląd i personalizacja, 138, 139 Wyszukiwanie, 44 Zegar, jĊzyk i region, 127, 140 moduáy Panelu sterowania, 125 monitor niezawodnoĞci, 313, 338, 340 wydajnoĞci, 118, 313, 331 zasobów, 117, 313, 332 monitorowanie pamiĊci operacyjnej, 334 pracy dysku twardego, 335 pracy interfejsu sieciowego, 337 pracy pamiĊci, 335 wydajnoĞci, 353–360 zdarzeĔ, 106 N narzĊdzia narzĊdzie administracji zdalnej serwera, 275 administracyjne, 81 Konfiguracja systemu, 82 MenedĪer zadaĔ, 82 Monitor wydajnoĞci, 82 Podgląd zdarzeĔ, 82 Zarządzanie komputerem, 82 Zasady zabezpieczeĔ lokal- nych, 82 do diagnozowania problemów sieciowych, 275 do zarządzania komputerem, 96 systemowe, 99, 101 z interfejsem graficznym, 96 z interfejsem tekstowym, 96 ARP.exe, 280 BdeHdCfg.exe, 293 CertUtil.exe, 187 ChkDsk.exe, 122, 218–222, 227 ChkNTFS.exe, 123, 225 Cipher.exe, 184, 207 CleanMgr.exe, 238 CMD.exe, 48 Compact.exe, 211 CompMgmt.msc, 95 Control.exe, 95, 125 Convert.exe, 234 Defrag.exe, 236 DFRGUI.exe, 238 DiskPart.exe, 59, 122, 217 Driver Verifier Manager, 296 Foldery udostĊpnione, 112 FSUtil.exe, 123, 228, 229 GPResult.exe, 75 Harmonogram zadaĔ, 241 Konfiguracja systemu, 142 Kreator aktualizacji sterowników, 122 Manage-bde.exe, 293 MenedĪer urządzeĔ, 118 MenedĪer zadaĔ, 314 Monitor niezawodnoĞci, 338 Monitor wydajnoĞci, 118, 331, 343 Monitor zasobów, 332, 343 MSConfig.exe, 95 Net.exe, 95, 112, 124, 156 Netsh.exe, 124, 260 NetStat.exe, 282 Oczyszczanie dysku, 241 Optymalizowanie dysków, 238 Ping.exe, 278 Podgląd zdarzeĔ, 104, 309 Podáączanie pulpitu zdalnego, 275 PowerShell.exe, 47, 84, 95, 114, 122 PowerShell_ISE.exe, 48 RecImg.exe, 42, 88–90 ReKeyWiz.exe, 186, 208 Repair-bde.exe, 293 Route.exe, 283 SC.exe, 95, 124, 144 SchTasks.exe, 95, 102 SFC.exe, 287, 296, 302 ShutDown.exe, 83 SigVerif.exe, 287, 296, 299 TaskList.exe, 287 UdostĊpnione foldery, 111 Usáugi, 123 UĪytkownicy i grupy lokalne, 116 Verifier.exe, 287, 296 Weryfikacja podpisu pliku, 301 WEvtUtil.exe, 95, 107 WáaĞciwoĞci systemu, 345 WMI Control, 124 WydajnoĞü, 117 Zarządzanie dyskami, 122 nazwa komputera, 87 NPT, Nested Page Tables, 39 NTFS, New Technology File System, 55, 232, 234 numeracja dysków, 217 O obiekt wydajnoĞci, 354 Dysk fizyczny, 354 Interfejs sieciowy, 355 PamiĊü, 354 Plik stronicowania, 354 Procesor, 354 System, 355 obraz odzyskiwania, 89 obrazy dysków, 19 obsáuga certyfikatów szyfrowania, 200 372 Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem ochrona danych, 19, 36 dysków twardych, 20 systemu, 37 oczyszczanie dysku, 241 napĊdów, 238 odszyfrowywanie danych, 199 odĞwieĪanie systemu, 19, 41 opcje, 91 odzyskiwanie systemu, 88, 351 okno Dodawanie liczników, 119 DostĊp uĪytkownika, 207 Eksploratora plików, 267 Logowanie interakcyjne, 305 narzĊdzia MenedĪer zadaĔ, 315 narzĊdzia Monitor niezawodnoĞci, 339 narzĊdzia Monitor wydajnoĞci, 331 PamiĊü wirtualna, 348, 350 Przyáącz do grupy domowej, 267 Uruchamianie i odzyskiwanie, Zaawansowane opcje rozruchu, 351, 353 143 Zabezpieczenia systemu Windows, 206 Zabezpieczenia systemu Windows, 275 Programy, 346 Usáugi dziaáające w tle, 346 opcja opcje internetowe, 131 wydajnoĞci, 346 zabezpieczeĔ, 159 oprogramowanie antywirusowe, 130 optymalizacja systemu, 313 optymalizowanie dysków, 236 P pakiet antywirusowy, 37 pamiĊü, 355 fizyczna, 348 operacyjna, 334 RAM, 40 wirtualna, 347–349 panel Aktywacja systemu Windows, 69 Automatyczna konserwacja, 72 BezpieczeĔstwo rodzinne, 136 Centrum akcji, 129, 288 Centrum sieci i udostĊpniania, 131, 252 Data i czas, 140 Grupa domowa, 131, 255, 264 Hasáo obrazkowe, 170 291 294 342 Historia plików, 190, 192, 196, Karta sieciowa, 279 Kolor i wygląd, 139 Konta uĪytkowników, 136 MenedĪer poĞwiadczeĔ, 137 Miejsca do magazynowania, 246, NarzĊdzia zaawansowane, 341, Opcje internetowe, 131 PotwierdĨ gesty, 171 Programy domyĞlne, 135 Programy i funkcje, 134 Raporty o problemach, 339 Rozwiązywanie problemów, 276 sterowania, 97, 125, 127 Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker, 292 usáugi SkyDrive, 26 Ustawienia lokalizacji, 133 Ustawienia uĪytkownika, 137 Utwórz miejsce do magazynowania, 247 Utwórz pulĊ magazynu, 247 Windows Update, 291 Zainstalowane aktualizacje, 78 Zapora systemu Windows, 289 ZmieĔ ustawienia, 70, 74 Partition Table, 56 partycja podstawowa, 52 podstawowa NTFS, 229 rozruchowa, boot partition, 52– rozszerzona, 52, 53 rozszerzona FAT32, 230 systemowa, system partition, 51– 54 54 typu Aktywny, Active, 59 typu Rozruch, Boot, 58 typu System, System, 58 partycje specjalne, 58 partycjonowanie dysku, 56 twardego GPT, 57 MBR, 55 pasek aplikacji, Application Bar, 25, 80 boczny, Charms Bar, 25, 79 Kafelki, 81 personalizowanie systemu, 78 PIN, Personal Identification Number, 35 PKI, Public Key Infrastructure, 306 Platforma Hyper-V, 41 plik CBS.log, 303 CustomRefresh.wim, 89 Instalacja.txt, 59 LAN_ stat_konfig_dns.txt, 262 LAN_ stat_konfig_ip.txt, 262 pagefile.sys, 347 SIGVERIF.TXT, 303 Skrypt2.txt, 230 Skrypt3.txt, 230 Skrypt4.vbs, 238 stronicowania, 198, 350 pliki .cpl, 363 .csv, 106 .dmp, 350 .evtx, 107 .txt, 106 .xml, 107 ISO, 19 VHD, 19 VHDX, 19 zrzutów pamiĊci, 350, 352 poczta, 28 podgląd zdarzeĔ, 104, 309 podáączanie pulpitu zdalnego, 274 podziaá dysku fizycznego, 52, 54 polecenia powáoki, 34, 365 polecenie CREATE PARTITION EXTENDED, 230 Get-HotFix, 77 gsv -Name wuauserv, 69 pomocnik, 261 porty wejĞcia/wyjĞcia, 120 praca w Active Directory, 270 grupie domowej, 269 prawa, 152 procesor, 357 procesy, 316 dziaáające na pierwszym planie, 318 dziaáające w tle, 318 interaktywne, 318 programy, 132 programy szpiegujące, spyware, 37 protokóá Ipv4, 261 SMB, 113 przeprowadĨ inspekcjĊ zdarzeĔ logowania, 312 przepustowoĞci dysków, 327 przeszukiwanie dokumentów tekstowych, 42 przystawka, snap-in, 148 urządzenia wedáug typów, 120 widok ukrytych urządzeĔ, 121 zarządzanie dyskami, 217 zasoby wedáug poáączeĔ, 121 pseudoproces, 329 pula niestronicowana, 198 stronicowana, 198 punkty odniesienia, 355 Skorowidz quota, 250 Q R RAC, Reliability Analysis Component, 338 RAID, 101 raport diagnostyczny systemu, 342, 344 RDP, Remote Desktop Protocol, 275 RemoteFX, 21 resetowanie systemu, 19, 41 rozmiar alokacji plików, 232 jednostki alokacji, 233 pliku stronicowania, 349 rozruch, 142 rozwiązywanie problemów, 129, 276 RSA, 200 RSAT, 275 RVI, Rapid Virtualization Indexing, 39 S SID, 147 sieci klient-serwer, 263 peer-to-peer, 263 TCP/IP, 251, 261 Sieü i Internet, 130 skanowanie dysku, 224 sklep, 19, 28 skróty klawiaturowe, 361 SkyDrive, 26 SLAT, Second Level Address Translation, 39 SMB, Server Message Block, 113 sprawdzanie báĊdów, 224 woluminu, 222, 225 SprzĊt i dĨwiĊk, 131 SSD, Solid State Drive, 55 Storage, 220 strona Konto Microsoft, 166 Personalize, 62 Rozwiązywanie problemów, 282 Settings, 62 Sign in to your PC, 63, 64 Utwórz hasáo obrazkowe, 169 stronicowanie, 347 System i zabezpieczenia, 127, 288 system plików, 234 exFAT, 55, 232 FAT, 54 HPFS, 55 NTFS, 51, 55 197–202, 234 szkodliwe oprogramowanie, malware, 37 szybkoĞü transferu dysku, Disk transfer rate, 326 szyfrowanie, 185, 199 asymetryczne, 200 danych, 20, 197, 199 dysków funkcją BitLocker, 36, 292 folderu, 204 pliku, 20, 203, 234 symetryczne, 200 T tablica partycji, 56 tablica partycji GUID, 57 technologia SLAT, 41 tworzenie dysku logicznego, 230 folderu, 112 globalnej konsoli MMC, 148 grupy domowej, 263 konta lokalnego uĪytkownika, numeru PIN, 35 partycji podstawowej NTFS, 229 partycji rozszerzonej FAT32, 230 szczegóáowego raportu, 341 udziaáu sieciowego, 114 wáasnego obrazu odzyskiwania, 154 41 woluminu podstawowego, 231 zadaĔ podstawowych, 241 typy magazynów dyskowych, 52 U UAC, User Account Control, 67 uaktualnienie systemu, 51 udziaáy, 101 udziaáy sieciowe, 114 uprawnienia do folderu, 115 uprawnienie, 152 uruchamianie diagnostyczne, 142 i odzyskiwanie, 353 normalne, 142 selektywne, 142 systemu, 351 usáuga, 123 lokalna, 318 MSiSCSI, 147 SCPolicySvc, 306 SkyDrive, 27, 28 systemowa, 309 wuauserv, 69 Usáugi i aplikacje, 100 system szyfrowania plików, 20, ustawienia 373 karty sieciowej, 253 mediów strumieniowych, 254 sieci, 254 sieci TCP/IP, 261 udostĊpniania, 253 usuwanie folderu, 113 udostĊpnionego udziaáu, 116 zdublowanych danych, 18 uwierzytelnianie dwuskáadnikowe, 160, 172 jednoskáadnikowe, 159 uĪytkowników, 19, 158 adres e-mail i konto, 162 hasáo obrazkowe, 35, 161 konto Microsoft, 35, 160 PIN, 35, 160 zdjĊcie cyfrowe i gesty, 167 uĪytkownicy, 152, 155 UĪytkownicy i grupy lokalne, 153 V VPN, Virtual Private Network, 253 W wąskie gardáo, 356, 358 wątek bezczynny, 329 wersje systemu, 19 weryfikacja podpisu pliku, 296, 299–301 sterowników, 297 wĊzeá Host, 318 Karty sieciowe, 122 Magazyn, 122 NarzĊdzia systemowe, 101 Sieü, 255 Udziaáy, 111 Usáugi i aplikacje, 123 Windows 8 Enterprise, 21 Windows 8 Pro, 20 Windows 8 RT, 20 Windows Defender, 17, 37, 67 Windows Media Center, 21 Windows Media Player, 21 Windows PowerShell, 18, 46, 69, 98, 104 Windows PowerShell ISE, 48, 98 Windows Server 2012, 270, 276 Windows SmartScreen, 17, 288 Windows To Go, 21 Windows Update, 69–75, 291 wirtualizacja, 20, 38 wirtualne dyski twarde, 19 wáasny obraz odzyskiwania, 41 wáaĞciwoĞci systemu, 345, 350, 351 TCP/IPv4, 273 374 Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem wáączanie Hyper-V, 41 WMI Control, 124 wskaĨniki zuĪycia zasobów, 317 wszystkie aplikacje, 80 wybór sterowników do weryfikacji, 298 wyciek pamiĊci, 357 wydajnoĞü napĊdów, 236 systemu, 101, 319, 323, 353 Wygląd i personalizacja, 138, 139 wykorzystanie dysków fizycznych, 358 interfejsu sieciowego, 360 pamiĊci, 355 procesora, 357 wykres kompozycja pamiĊci, 325 wyáączanie komputera, 83 usáug, 306 wymagania sprzĊtowe, 57 wyszukiwanie, 42, 43 aplikacji, 44 plików, 44 ustawieĔ systemowych, 44 zdjĊü, 42 wyĞwietlanie plików, 32 domeną sieciową Active Directory, 274 dyskami, 100, 122, 214, 231 ChkDsk.exe, 122 ChkNTFS.exe, 123 DiskPart.exe, 122 FSUtil.exe, 123 PowerShell.exe, 122 hasáami, 158 komputerem, 95, 111, 125 konfiguracją dysków, 229 kontami i grupami uĪytkowników, 151 magazynem danych, 122 pamiĊcią, 18 pamiĊcią wirtualną, 345 partycjami, 214 plikami i folderami, 181 procesami, 315 sieciami TCP/IP, 251 udziaáami sieciowymi, 113 uruchamianiem systemu, 351 usáugami, 101, 306 usáugami systemowymi i aplikacjami, 123 woluminami, 214 wydajnoĞcią, 313, 319, 345 zaawansowane wáaĞciwoĞciami systemu, 345 zasadami haseá, 171 zasada PrzeprowadĨ inspekcjĊ zdarzeĔ logowania, 312 blokady konta, 172, 178–180 grupy, 20 haseá, 172–177 silnych haseá, 160 zdalne zarządzanie serwerami, 274 zdarzenie Báąd:, 106 Informacja, 106 OstrzeĪenie, 106 ZdjĊcia, 28 Zegar, jĊzyk i region, 140 zintegrowane graficzne Ğrodowisko skryptów, 98 záoĞliwe oprogramowanie, 37 zmiana nazwy komputera, 86 zrzut pamiĊci, 352 ē Īądania przerwaĔ, 120 Z zabezpieczanie danych, 189, 245 lokalnych kont uĪytkowników, zasady 158 systemu, 206 zadania administracyjne, 100 zakáadka Certyfikaty, 203 Dysk, 336 Historia aplikacji, 329 PamiĊü, 335 Procesor CPU, 333 Procesy, 320, 329 Przegląd, 334, 335, 337 Remote, 274 Sieü, 338 Szczegóáy, 329 Uruchamianie, 329 Usáugi, 330 UĪytkownicy, 329 WydajnoĞü, 327 Zaawansowane narzĊdzia WáaĞciwoĞci systemu, 345 zapora systemu, 289 zarządzanie aplikacjami, 314 bezpieczeĔstwem, 287 certyfikatami szyfrowania plików, 208
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: