Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00142 005725 22567976 na godz. na dobę w sumie
Windows 8. Tworzenie aplikacji z użyciem C# i XAML - książka
Windows 8. Tworzenie aplikacji z użyciem C# i XAML - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7062-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c# - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Windows 8 na dobre zadomowił się już na komputerach użytkowników. Jego nowy interfejs budzi wiele kontrowersji - jedni go wychwalają, drugim ciężko się do niego przyzwyczaić. Pewne jest jednak, że to podejście do interfejsu użytkownika stanie się standardem na kolejne lata. Dlatego już teraz warto poznać zasady tworzenia aplikacji dla nowej platformy.

W tym zadaniu pomoże Ci ten znakomity podręcznik, który jako pierwszy przedstawia kompletny proces tworzenia aplikacji dla Windows 8 - od projektu, aż po publikację w Sklepie Windows. W trakcie lektury zobaczysz, jak wykorzystać potencjał najnowszej wersji Visual Studio 2012. Ponadto poznasz wzorzec MVVM, bibliotekę WinRT oraz sposoby wykorzystywania zasobów sieci w Twojej aplikacji. Niezwykle istotny jest rozdział poświęcony testowaniu i debugowaniu aplikacji - tylko bezbłędna aplikacja ma szansę odnieść sukces w Sklepie Windows. Jak sprzedać w nim aplikację? Tego też dowiesz się z tej książki. Warto ją mieć!

Bądź na czasie i:

Poznaj kompletny proces przygotowywania i publikowania aplikacji w Sklepie Windows!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Building Windows 8 Apps with C# and XAML Tłumaczenie: Paweł Gonera ISBN: 978-83-246-7062-8 Authorized translation from the English language edition, entitled: BUILDING WINDOWS 8 APPS WITH C# AND XAML; ISBN 0321822161; by Jeremy Likness; published by Pearson Education, Inc, publishing as Addison Wesley. Copyright © 2013 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may by reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A. Copyright © 2013. The .NET logo is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries and is used under license from Microsoft. Microsoft, Windows, Visual Basic, Visual C#, and Visual C++ are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S.A. and/or other countries/regions. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/w8twap Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Słowo wstępne 9 Wprowadzenie 11 Podziękowania 15 O autorze 17 1 Nowe środowisko uruchomieniowe Windows 19 Spojrzenie wstecz — Win32 oraz .NET 19 Spojrzenie w przód — rozwój NUI 24 Wprowadzenie do aplikacji Windows Store 26 Projekt Windows 8 28 Szybkość i płynność 28 Przyciąganie i skalowanie 28 Użycie właściwego kontraktu 28 Duże kafelki 29 Żywy i podłączony 30 Zgodność z zasadami projektowania Windows 8 31 Niezbędne narzędzia dla Windows 8 31 Blend dla Visual Studio 32 HTML5 wraz z JavaScript 32 C++ wraz z XAML 34 VB/C# oraz XAML 35 Wewnątrz WinRT 35 WPF, Silverlight oraz niebieski stos 36 Podsumowanie 37 Cytowane prace 37 2 Zaczynamy 39 Konfigurowanie środowiska 39 Windows 8 39 Visual Studio 2012 43 Blend 44 Poleć książkęKup książkę 6 Spis treści Witaj, Windows 8 44 Tworzenie pierwszej aplikacji Windows 8 44 Szablony 44 Aplikacja ImageHelper 47 Pod maską 56 Podsumowanie 60 3 Język XAML (Extensible Application Markup Language) 61 Deklarowanie interfejsu użytkownika 61 Drzewo wizualne 63 Właściwości zależne 65 Właściwości dołączane 67 Wiązanie danych 69 Konwertery wartości 72 Serie ujęć 74 Style i zasoby 76 Układ 78 Element Canvas 78 Element Grid 79 Element StackPanel 81 Elementy VirtualizingPanel oraz VirtualizingStackPanel 81 Element WrapGrid 82 Element VariableSizedWrapGrid 83 Element ContentControl 85 Element ItemsControl 86 Element ScrollViewer 86 Element ViewBox 86 Element GridView 88 Element ListView 91 Element FlipView 91 Element ListBox 92 Wspólne kontrolki 92 Podsumowanie 92 4 Aplikacje Windows 8 95 Układy i widoki 95 Symulator 95 Visual State Manager 98 Semantyczne powiększanie 101 Obsługa zdarzeń użytkownika 103 Zdarzenia wskaźników 103 Zdarzenia manipulacji 105 Obsługa myszy 106 Obsługa klawiatury 107 Efekty wizualne 108 Celowanie 110 Menu kontekstowe 111 Pasek aplikacji 112 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 Ikony i ekrany powitalne 117 Strona informacyjna 117 Czujniki 119 Przyspieszeniomierz 120 Kompas 121 Geolokalizacja 121 Żyroskop 122 Inklinometr 122 Czujnik światła 123 Czujnik orientacji 123 Podsumowanie 124 5 Cykl życia aplikacji 127 Zarządzanie czasem życia procesu 129 Aktywacja 130 Wstrzymanie 131 Zakończenie działania 133 Wznowienie 133 Nawigacja 134 API Application Data 137 Żywy i podłączony 140 Własny ekran startowy 140 Podsumowanie 141 6 Dane 143 Ustawienia aplikacji 143 Odczyt i zapis danych 144 Potrzeba szybkości i wielowątkowości 148 Użycie async i await 150 Wyrażenia lambda 152 Metody pomocnicze IO 152 Osadzone zasoby 153 Kolekcje 155 Zapytania zintegrowane z językiem (LINQ) 156 Zawartość WWW 157 Udostępniana zawartość 159 Strumienie, bufory i tablice bajtów 160 Kompresja danych 160 Szyfrowanie i podpisywanie danych 162 Usługi sieciowe 164 Obsługa OData 167 Podsumowanie 168 7 Kafelki i powiadomienia 169 Proste kafelki 169 Kafelki aktywne 170 Wskaźniki 174 Kafelki podrzędne 176 Poleć książkęKup książkę 8 Spis treści Powiadomienia wyskakujące 179 Usługa Windows Notification Service 183 Podsumowanie 189 8 Tworzenie paneli w aplikacji 191 Wyszukiwanie 192 Udostępnianie 200 Źródło treści do udostępniania 200 Pobieranie treści przy pracy jako cel udostępniania 205 Ustawienia 209 Podsumowanie 212 9 MVVM i testowanie 213 Wzorce projektowania interfejsu użytkownika 214 Model 217 Widok 218 Model widoku 219 Przenośna biblioteka klas 220 Dlaczego testujemy? 223 Testowanie eliminuje założenia 223 Testowanie usuwa błędy u źródła 224 Testowanie pomaga dokumentować kod 224 Testowanie ułatwia rozszerzanie i utrzymywanie aplikacji 225 Testowanie poprawia architekturę i projekt 225 Testowanie pozwala rozwijać się programistom 226 Konkluzja — pisz testy jednostkowe! 226 Testy jednostkowe 226 Platforma testów jednostkowych Windows Store 227 Imitacje i zręby 230 Podsumowanie 232 10 Pakiety i instalacja 233 Sklep Windows 233 Wyszukiwanie 233 Zasięg 235 Modele biznesowe 237 Reklamy 240 Przygotowanie aplikacji do sklepu 241 Proces 242 Użycie App Certification Kit 242 Czego możesz się spodziewać? 245 Ładowanie boczne 245 Podsumowanie 247 Skorowidz 249 Poleć książkęKup książkę 5 Cykl życia aplikacji W TRADYCYJNYM ŚRODOWISKU WINDOWS użytkownik zarządza czasem życia aplikacji — uruchamia ją, i ona działa do momentu, gdy użytkownik zdecyduje o jej zamknięciu. W modelu tym występuje poważny problem, ponieważ aplikacja wykorzystuje takie zasoby systemu, jak pamięć i CPU, nawet jeżeli nie znajduje się ona na pierwszym planie. Wpływa to na wydajność aplikacji uru- chamianych przez użytkownika, a także powoduje szybsze wyczerpanie baterii, jeżeli urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej. Bardzo łatwo jest pokazać to tradycyjne podejście w trybie pulpitu Windows 8. Jeżeli nie posiadasz pliku wideo, skorzystaj z poniższej witryny, udostępniającej wszystkie wideo z sesji konferencji BUILD, na której Microsoft zaprezentował Windows 8: http://channel9.msdn.com/Events/BUILD/BUILD2011. (Być może czytasz to po konferencji z roku 2012; jeżeli tak, to powinieneś być w stanie skorzystać ze zaktualizowanej witryny i pobrać z niej aktualne nagrania). Przejdź do wybranego filmu i pobierz go w średniej lub wysokiej jakości na swój dysk. Może to zająć od kilku minut do godziny, w zależności od rozmiaru pliku. W czasie oczekiwania na pobranie pliku uruchom Menedżer zadań, który pozwala na przegląd aplikacji działających w systemie. Istnieje kilka sposobów na jego uruchomienie. „ W menu Start Windows 8 wpisz menedĝer zadañ i wybierz program z wyświetlonych wyników wyszukiwania. „ Kliknij na pulpicie prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz opcję Menedżer zadań. „ W dowolnym miejscu naciśnij jednocześnie Ctrl+Shift+Esc. Po uruchomieniu Menedżera zadań wyświetli się prosty widok pokazany na rysunku 5.1. Domyślny widok zawiera listę działających aplikacji. Aby zobaczyć bardziej zaawansowany widok, kliknij łącze Więcej szczegółów w lewej dolnej części ekranu. Spowoduje to otwarcie widoku zaawanso- wanego przedstawionego na rysunku 5.2. Zostaną pokazane nie tylko działające aplikacje z informacja- mi na temat zużycia zasobów, ale również działające procesy tła, takie jak sterowniki w systemie, które obsługują różne urządzenia. Upewnij się, że Menedżer zadań działa w widoku zaawansowanym i że jest widoczny na ekranie. Teraz uruchom pobrany plik wideo przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie Eksploratora Win- dows i wybranie Odtwarzanie za pomocą programu Windows Media Player. Możesz zauważyć, że zużycie procesora oraz pamięci zacznie rosnąć. Wielkość tych wzrostów zależy od konfiguracji systemu. Teraz otwórz Notatnik i rozciągnij go, aby całkowicie zakrył film. Po tej operacji zużycie procesora nie zmieni Poleć książkęKup książkę 128 Rozdział 5. Cykl życia aplikacji Rysunek 5.1. Prosty widok Menedżera zadań Rysunek 5.2. Zaawansowany widok Menedżera zadań się, choć już nie oglądamy filmu. Aplikacja i tak realizuje zadanie przetwarzania wideo, choć przez otwarcie programu Notatnik na pierwszym planie pokazaliśmy, że nie jesteśmy obecnie zainteresowani filmem. W aplikacjach Windows 8 scenariusz ten uległ zmianie. Użytkownik decyduje, która aplikacja bę- dzie działać na pierwszym planie, i tylko jedna aplikacja może działać w taki sposób (z wyłączeniem wi- doku przyciągniętego, pozwalającego na działanie dwóch aplikacji, z których jedna zajmuje mały pasek przestrzeni). Następnie system określa, co się powinno stać z pozostałymi aplikacjami tła. Jeżeli nie zbu- dujesz swojej aplikacji prawidłowo, będzie ona powodowała negatywne efekty uboczne, wywołujące pro- blemy w interakcji z użytkownikiem. Zarządzanie aplikacjami w Windows Runtime jest nazywane zarzą- dzaniem czasem życia procesu (ang. Process Lifetime Management — PLM). Poleć książkęKup książkę Zarządzanie czasem życia procesu 129 Zarządzanie czasem życia procesu Aplikacje Windows 8 działają wyłącznie wtedy, gdy są na pierwszym planie. Pozwala to użytkowniko- wi na skupienie się na głównej aplikacji, z którą zamierza pracować. Aplikacje w tle przechodzą w stan wstrzymania, w którym wątki aplikacji są zamrożone. Aplikacja przestaje korzystać z zasobów systemo- wych, dzięki czemu zmniejsza się tempo rozładowywania baterii. W większości przypadków aplikacja pozostaje w pamięci. Pozwala to na szybkie przełączanie aplikacji, więc gdy użytkownik cofnie się do apli- kacji poprzedniej, będzie ona natychmiast wznawiana, tak jakby cały czas działała. Istnieją jednak przypadki, gdy wstrzymana aplikacja może być wyłączona przez system. Jest to zależne od zasobów systemu. Jeżeli na przykład aplikacja działająca na pierwszym planie wymaga przydzielenia dużego obszaru pamięci, który spowoduje zajęcie niemal całej dostępnej pamięci, system może wyłączyć przynajmniej jedną aplikację będącą w stanie wstrzymania. System wybiera do wyłączenia tę aplikację, która zajmuje najwięcej pamięci. Aby zobaczyć ten proces w działaniu, uruchom menu Start przez naciśnięcie klawisza Windows. Otwórz Menedżer zadań i umieść go na ekranie Windows 8. Upewnij się, że wybrana została opcja Zaw- sze na wierzchu, znajdująca się w menu Opcje. Teraz uruchom aplikację, a następnie wróć do menu Start i uruchom kolejną. Powtarzaj ten proces kilka razy. Zauważysz, że po kilku sekundach aplikacje będą przechodziły w stan Wstrzymany. Jeżeli status nie jest wyświetlany, przejdź do Widok, Wartości stanu i zaznacz Pokaż stan wstrzymany. Na rysunku 5.3 pokazany jest wynik uruchomienia kilku aplikacji, gdy na pierwszym planie znajduje się aplikacja Pogoda. Zwróć uwagę, że inne aplikacje Windows 8 są w sta- nie Wstrzymany. Rysunek 5.3. Aplikacje Windows 8 w stanie Wstrzymany Jeżeli w systemie zacznie brakować zasobów, wiele z aplikacji w stanie Wstrzymany może być zakoń- czonych i usuniętych z listy Menedżera zadań. Możesz również emulować wstrzymanie z Visual Studio 2012 w trybie debugowania. Pokażę to w dalszej części rozdziału, ale na początek warto poznać pełny cykl PLM. Życie aplikacji zaczyna się od aktywacji. Poleć książkęKup książkę 130 Rozdział 5. Cykl życia aplikacji Aktywacja Aktywacja jest pierwszym krokiem w cyklu życia aplikacji. W poprzednich wersjach Windows aktywacja zazwyczaj następowała w wyniku uruchomienia aplikacji przez użytkownika — za pośrednictwem menu Start albo przez wpisanie jej nazwy w wierszu polecenia. W Windows 8 aplikacje są zawsze aktywowane poprzez kontrakt. Informacje na temat sposobu aktywacji znajdziesz w rozdziale 2., „Zaczynamy”. Najpowszechniej stosowanym kontraktem jest Launch. Jest to kontrakt wywoływany w momencie stuknięcia kafelka w menu Start. Kontrakt Launch aktywuje aplikację i wywołuje metodę OnLaunched. Innym kontraktem, który może aktywować aplikację, jest Share, jeżeli aplikacja jest celem udostępniania, podobnie jak ImageHelper z rozdziału 2. Aktywacja aplikacji może być wykonana również przez kilka innych kontraktów. Aplikacja Windows8Application2 bazuje na aplikacji z rozdziału 4., „Aplikacje Win- dows 8”, ale została rozbudowana o obsługę kontraktu Search. Aplikację tę możesz pobrać z serwera wy- dawnictwa Helion: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/w8twap.zip. Dodanie tego kontraktu do aplikacji Windows 8 jest bardzo proste. Zostało to wykonane w przykła- dowej aplikacji, ale jeżeli zaczynasz jej tworzenie od początku, możesz kliknąć prawym przyciskiem my- szy węzeł projektu w oknie Solution Explorer i wybrać Add/New Item lub zastosować kombinację klawiszy Ctrl+Shift+A. Wybierz opcję Search Contract i nazwij stronę wyników wyszukiwania, jak jest to pokaza- ne na rysunku 5.4. Rysunek 5.4. Dodawanie kontraktu Search do projektu Kiedy jest dodawany nowy element, w tle jest wykonywane kilka operacji. Oprócz utworzenia nowej klasy Page do pliku App.xaml.cs dodawana jest metoda OnSearchActivated, co pozwala na obsługę przy- chodzących żądań wyszukiwania. Generowany jest fragment kodu, który powinien zostać przez nas prze- niesiony do procedury obsługi OnLaunched, dzięki czemu będziemy mogli obsłużyć zapytania bez uru- chamiania aplikacji. Aktualizowana jest również sekcja z pakietami aplikacji, do której dodawana jest deklaracja Search. Poleć książkęKup książkę Zarządzanie czasem życia procesu 131 Gdy cała infrastruktura jest na swoim miejscu, szablony mogą być wykorzystane do udostępnienia funkcji wyszukiwania. W moim przykładzie wyniki wyszukiwania są pokazywane na stronie z grupą fil- trów. Pozwala to użytkownikowi na określenie wyszukiwania we wszystkich elementach lub ograniczyć wyszukiwanie do elementów z danej grupy. Wyszukiwanie pozwala na obsługiwanie przychodzących żądań niezależnie od tego, czy aplikacja właśnie działa, czy nie. Gdy aplikacja jest aktywowana przez którykolwiek z kontraktów, wyświetlony zostaje ekran powi- talny. Ekran powitalny składa się z tła o wybranym kolorze oraz statycznego obrazu (sposób definiowa- nia tych elementów został opisany w rozdziale 4., a tutaj, w dalszej części rozdziału, opiszę sposób mo- dyfikacji tego ekranu). Aplikacja jest powiadamiana o aktywacji przez wywołanie odpowiedniej metody z pliku App.xaml.cs (OnLaunching dla kontraktu Launch, OnSearchActivated dla kontraktu Search itd.). Aplikacja ma około 15 sekund na pokazanie pierwszej strony. Jeżeli w tym czasie strona nie będzie wyświetlona, aplikacja zostanie zakończona, a dla użytkownika końcowego będzie to raportowane jako awaria. Jest to ważne, ponieważ aplikacje wymagające pobrania dużej ilości danych lub złożonej inicjali- zacji muszą pokazać pierwszą stronę przed tymi operacjami, a następnie prawidłowo obsłużyć oczeki- wanie na zakończenie tych zadań. Można to zrealizować przez rozszerzenie ekranu powitalnego. Więcej informacji na temat rozszerzonych ekranów powitalnych znajduje się w dalszej części rozdziału. Gdy aplikacja zostanie aktywowana, staje się aplikacją pierwszoplanową i będzie działać w sposób normalny do momentu przełączenia się użytkownika do innej aplikacji, w tym pulpitu. Gdy użytkownik dokonuje przełączenia, aplikacja jest o tym fakcie powiadamiana za pomocą zdarzenia Suspending. Pozwa- la to poinformować aplikację o operacji wstrzymania i umożliwia programiście wykonanie kodu niezbęd- nego do zachowania stanu przed zakończeniem działania aplikacji. Wstrzymanie W czasie normalnego działania aplikacja zostanie wstrzymana od razu po tym, jak przestanie działać na pierwszym planie. Nie jest łatwo wymusić wstrzymanie aplikacji w czasie testowania, więc Visual Studio 2012 pozwala na ręczne wstrzymanie programu w celu wykonania testów tego procesu. Aby zapoznać się ze wstrzymywaniem aplikacji, załaduj projekt Windows8Application2. Otwórz plik App.xaml.cs i umieść punkt zatrzymania w wyróżnionym wierszu kodu metody OnSu- spending: private static async void OnSuspending(object sender, SuspendingEventArgs e) { var deferral = e.SuspendingOperation.GetDeferral(); Debug.WriteLine(string.Format( Zostaïo {0} , e.SuspendingOperation.Deadline - DateTime.Now)); await SuspensionManager.SaveAsync(); deferral.Complete(); } Uruchom aplikację w trybie debugowania. Na pasku narzędzi możesz znaleźć przycisk z ikoną, która wygląda jak przycisk pauzy dla aplikacji na drugim planie (nie pomyl jej z przyciskiem pauzy, który wy- musza operację Break All). Dymek podpowiedzi jest pokazany na rysunku 5.5. Użyj tego przycisku do emulowania wstrzymania aplikacji. Po kliknięciu przycisku aplikacja zostanie zatrzymana w wyróżnio- nym wierszu metody OnSuspending. Zwróć uwagę na wartość wypisaną w oknie Output (jeżeli nie widzisz go, zastosuj kombinację klawiszy Ctrl+Alt+O), a następnie kliknij Continue. Poleć książkęKup książkę 132 Rozdział 5. Cykl życia aplikacji Rysunek 5.5. Wstrzymywanie aplikacji w trybie debugowania Wartość Deadline zawiera czas, po którym nastąpi wstrzymanie. Jeżeli aplikacja nie wykona niezbęd- nych zadań w tym okresie, zostanie zakończona. Przy wykonywaniu zadań asynchronicznych musisz zażądać wprowadzenia opóźnienia. Gdy nastąpi przekazanie opóźnienia w argumentach żądania, można wykonać operacje asynchroniczne, na przykład zapisanie stanu aplikacji na dysku. W przykładowej apli- kacji zapisanie stanu jest realizowane w zdarzeniu, więc nie potrzeba wykonywać dodatkowych czynno- ści przy wstrzymaniu aplikacji. Gdy aplikacja jest gotowa do wstrzymania, wywołujemy metodę Complete, aby przejść dalej. WSKAZÓWKA Do tej pory nauczyłeś się, w jaki sposób używać debugera Visual Studio 2012 do debugowania apli- kacji działających lokalnie lub w symulatorze. Istnieje również możliwość uruchomienia debugowa- nia na zdalnym komputerze. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli posiadasz urządzenie do testowa- nia operacji dotykowych, ale wolisz tworzyć aplikacje na laptopie lub stacji roboczej. Aby zdalnie debugować aplikacje, musisz wcześniej uruchomić na zdalnym komputerze aplikację, która konfi- guruje środowisko debugowania. Następnie możesz zdefiniować zdalny komputer w opcji Remote Machine. Może zajść konieczność uwierzytelnienia się przed rozpoczęciem sesji. Dokładna instrukcja konfiguracji tej opcji jest dostępna pod adresem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bt727f1t (v=vs.110).aspx. Na tym etapie aplikacja stale znajduje się w pamięci, ale nie zużywa żadnych innych zasobów. Jeżeli uruchomisz Menedżer zadań, zauważysz, że użycie procesora wynosi 0 . Aplikacja nie wpływa już na Poleć książkęKup książkę Zarządzanie czasem życia procesu 133 zużycie baterii, bo po prostu czeka. Jeżeli wznowisz działanie (przez przełączenie aplikacji na pierwszy plan lub przez kliknięcie operacji Resume, znajdującej się w Visual Studio 2012 w tym samym menu roz- wijanym co Suspend), aplikacja zostanie przywrócona do działania bez widocznego opóźnienia. Jądro posiada jeszcze jedną usługę do zatrzymywania aplikacji. Może się zdarzyć, że aplikacja może wykonywać sekcję krytyczną kodu, na przykład zwalnianie blokad plików. Jądro nie zatrzyma aplikacji w czasie wykonywania sekcji krytycznej kodu (zwykle, gdy sterowanie jest przekazywane do komponen- tu WinRT), a zamiast tego poczeka do momentu zakończenia wykonywania tej sekcji krytycznej, unika- jąc dzięki temu powstania blokad w systemie. Możesz zauważyć jeszcze jedną opcję obok Suspend oraz Resume, opisaną jako Suspend and shutdown. Przycisk ten jest używany do zakończenia działania aplikacji. Symuluje on sytuację, w której aplikacja jest w stanie zatrzymanym, a brak zasobów wymusza na systemie wyłączenie Twojej aplikacji w celu zwolnie- nia pamięci. Zakończenie działania Gdy system potrzebuje pamięci, kiedy następuje przełączenie aktywnego użytkownika, system jest za- mykany lub nasza aplikacja ulegnie awarii, Windows Runtime kończy działanie aplikacji. Nie istnieje zdarzenie informujące o zakończeniu działania. Dlatego tak ważne jest zapisanie stanu, gdy aplikacja jeszcze działa lub po wywołaniu procedury zdarzenia OnSuspending. Typowym zachowaniem aplikacji jest wyświetlenie pierwszego ekranu, gdy została ona uruchomio- na po raz pierwszy lub po jej zamknięciu przez użytkownika. Aplikacja powinna zostać przywrócona do zapisanego stanu wyłącznie wtedy, gdy nastąpił powrót ze stanu zakończenia. Na szczęście poprzedni stan aplikacji zawsze jest przekazywany do zdarzenia OnLaunched. Pozwala to na sprawdzenie poprzed- niego stanu i podjęcie odpowiedniej akcji w zależności od tego, czy użytkownik przywraca aplikację po jej zakończeniu, czy uruchamia ją normalnie po jej zamknięciu. Wznowienie Aplikacja może zarejestrować zdarzenie Resuming. Zdarzenie to jest wywoływane, gdy aplikacja jest na- dal w pamięci, a użytkownik przełącza ją na pierwszy plan. Nie ma potrzeby odtwarzania stanu, ponie- waż wszystkie wątki aplikacji, stos oraz magazyn pozostają dostępne. Do czego może być przydatne ta- kie zdarzenie? Głównym jego zastosowaniem jest zapewnienie okresowego odświeżania danych w aplikacji. Wy- obraźmy sobie aplikację z prognozą pogody, która była wstrzymana przez kilka godzin, na czas pasjonu- jącej rozgrywki w Twojej ulubionej grze. Aplikacja pozostawała zamrożona w pamięci wraz ze wszystki- mi wątkami. Następnie wracasz do aplikacji. Co widzisz? Bez zdarzenia Resuming będziesz widział stare informacje pogodowe sprzed kilku godzin. Zdarzenie to pozwoli aplikacji pobrać najnowszą prognozę i pokazać bieżący stan pogody, w tym alarmy, jakie mogły się pojawić. Jeżeli aplikacja jest zakończona, to jest ponownie uruchamiana przy próbie powrotu do niej przez użytkownika. Zdarzenie Resuming nie jest wtedy uruchamiane. Zamiast tego aplikacja może sprawdzać poprzedni stan w celu określenia, który wariant kodu startowego należy wykonać. Zajrzyj do pliku ExtendedSplashScreen.xaml.cs, do metody ExtendedSplashScreen_Loaded, w której znajduje się następu- jący warunek: if (_activationArgs.PreviousExecutionState == ApplicationExecutionState.Terminated) Poleć książkęKup książkę 134 Rozdział 5. Cykl życia aplikacji Jeżeli aplikacja była wyłączona, zostanie odczytany poprzedni stan i użytkownik wróci do miejsca, w którym wcześniej skończył pracę. Sposób zapisu i przywracania stanu jest przedstawiony w dalszej części rozdziału. W przeciwnym razie aplikacja inicjuje się i jest przywoływany ekran Start. Innymi sta- nami, które można sprawdzić, są: ClosedByUser, NotRunning, Running oraz Suspended. Na rysunku 5.6 przedstawiony jest schemat cyklu życia aplikacji. Rysunek 5.6. Schemat cyklu życia aplikacji Poniższa lista wskazówek pomoże Ci budować aplikację w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi możliwie płynne działanie przez zarządzanie PLM: „ przyrostowo zapisuj dane użytkownika — pozwala to uniknąć zapisywania wszystkiego naraz przy zatrzymywaniu aplikacji, co niesie ze sobą niebezpieczeństwo przekroczenia czasu, „ zapisuj i przywracaj stan aplikacji — jest to ważne, gdyż należy się upewnić, czy użytkownik będzie miał wrażenie ciągłej pracy po przywróceniu aplikacji, „ zapisuj i przywracaj wyłącznie metadane sesji (dotyczące tego, w którym punkcie znajduje się użytkownik) — pozostałe dane powinny być obsługiwane w innym miejscu aplikacji. Teraz, gdy znasz już cykl życia aplikacji, możesz użyć kodu z szablonów do zarządzania stanem apli- kacji. Pomoże Ci to zrozumieć, w jaki sposób działa nawigacja w aplikacjach Windows 8. Gdy wcześniej zatrzymana aplikacja jest uruchamiana z ekranu Start, będzie ona wznowiona, a nie uruchomiona od początku. Nawigacja W aplikacjach Windows 8 występują dwa podstawowe typy nawigacji — hierarchiczna i płaska. W apli- kacjach hierarchicznych zaczynamy od widoku wysokiego poziomu i zagłębiamy się aż do interesujące- go nas obszaru. W przykładowej aplikacji operowaliśmy na grupach kolekcji, następnie wchodziliśmy do kolekcji i ostatecznie do poszczególnych elementów. Nawigacja płaska działa podobnie jak w kreato- rze, kierując nas zgodnie z kolejnymi krokami procesu. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji pocztowej najprawdopodobniej zaczniemy od scenariusza nawigacji płaskiej. Kreator poprowadzi nas przez proces wprowadzania informacji na temat serwera Poleć książkęKup książkę Zarządzanie czasem życia procesu 135 pocztowego, danych uwierzytelniających, testowania połączenia oraz dodawania konta do listy. Gdy za- czniemy korzystać z aplikacji pocztowej, widok stanie się hierarchiczny. Na początku otwiera się widok kont, a następnie wchodzimy głębiej, do poszczególnych wiadomości. W przypadku aplikacji Windows 8 zbudowanych z wykorzystaniem XAML oraz C# domyślnym kon- tenerem dla aplikacji jest Frame. Zajrzyj do pliku ExtendedSplashScreen.xaml.cs w aplikacji Windows8App- lication2. Kod w metodzie ExtendedSplashScreen_Loaded tworzy obiekt Frame, podłącza zdarzenia, a na- stępnie przechodzi do gotowej strony. Ekran powitalny wykonuje pewne operacje przed podłączeniem głównego mechanizmu nawigacyjnego aplikacji (więcej informacji na temat tworzenia własnych ekranów startowych znajduje się w dalszej części rozdziału): var rootFrame = new Frame(); rootFrame.Navigating += rootFrame_Navigating; // Tu znajduje siĊ dodatkowy kod rootFrame.Navigate(target, parameter); Obiekt Frame jest kontenerem wizualnym obsługującym nawigację. Jednostką nawigacji wewnątrz Frame jest Page. Obiekt Page jest specjalnym rodzajem kontrolki, który ma możliwość współpracy z me- chanizmem nawigacji. Można go uznać za kontener dla elementów wizualnych, które chcemy zaprezen- tować w określonym obszarze aplikacji. Obiekt Frame pozwala na nawigowanie przez przekazywanie typu obiektu Page, który chcemy wyświetlić, jak również opcjonalnego parametru. W przykładowej aplikacji celem jest domyślnie typ głównego okna zawierającego różne grupy, a jako parametr przekazywana jest kolekcja grup ze źródła danych: if (!rootFrame.Navigate(typeof(GroupedItemsPage), ItemGroups )) Wywołanie metody Navigate z Frame powoduje utworzenie obiektu docelowej strony. Gdy docelowa strona zostanie załadowana, będzie wywołana metoda OnNavigateTo. Pozwala to skonfigurować interfejs użytkownika. Przykładowa aplikacja korzysta z tej metody do podłączenia danych z bazowego modelu widoku (więcej na temat modelu widoku znajdziesz w rozdziale 9., „MVVM i testowanie”), jak również do ustawienia źródła dla elementów kontrolki. Obiekt Page przechowuje historię wszystkich obiektów Page, do których nawigował użytkownik. Po- zwala to na realizację funkcji zbliżonej do przeglądarki internetowej, ponieważ możesz cofnąć się do po- przedniego obiektu lub przejść do przodu, jeżeli wcześniej nawigowałeś wstecz. Akcje te są obsługiwane za pomocą metod GoBack oraz GoForward, a aby sprawdzić, czy akcje te są możliwe, powinieneś odczytać wartości właściwości CanGoBack i CanGoForward z obiektu Frame. Otwórz plik GroupDetailPage.xaml. Kod XAML dla przycisku cofnięcia wygląda następująco: Button x:Name= backButton Click= GoBack IsEnabled= {Binding Frame.CanGoBack, ElementName=pageRoot} Style= {StaticResource BackButtonStyle} / Przycisk jest aktywny wyłącznie wtedy, gdy w historii znajduje się poprzednia strona. Jeżeli jest on aktywny i użytkownik kliknie przycisk, wywołana zostanie metoda GoBack. Metoda ta jest zdefiniowana w bazowej klasie LayoutAwarePage, która z kolei dziedziczy po Page: protected virtual void GoBack(object sender, RoutedEventArgs e) { if (this.Frame != null this.Frame.CanGoBack) this.Frame.GoBack(); } Poleć książkęKup książkę 136 Rozdział 5. Cykl życia aplikacji Na rysunku 5.7 zamieszczony jest typowy przebieg wystąpień zdarzeń nawigacji. Na obiekcie Frame została wywołana metoda Navigate, co powoduje przejście do nowej strony o nazwie Strona 2. W obiekcie Frame generowane jest zdarzenie Navigating. Obiekt Strona 1 jest informowany o nawigacji za pośred- nictwem zdarzenia OnNavigatingFrom. Jeżeli istnieje powód anulowania nawigacji (na przykład użytkow- nik wprowadził dane w formularzu i nie zapisał ich), Strona 1 może to wykonać przez ustawienie znacz- nika Cancel w zdarzeniu. Rysunek 5.7. Przegląd zdarzeń nawigacji Gdy Strona 1 nie decyduje się na anulowanie nawigacji, obiekt Frame usuwa z widoku stronę i ge- neruje zdarzenie Navigated. Informuje obiekt Strona 1 o jego usunięciu z widoku za pomocą metody OnNavigatedFrom. Następnie umieszcza obiekt Strona 2 w widocznej ramce i powiadamia go o tym fakcie za pomocą zdarzenia OnNavigatedTo. Obiekt Frame może utworzyć nowy obiekt Strona 2 lub ponownie użyć istniejącego. Strona 1 wchodzi teraz do historii, więc właściwość CanGoBack jest włączona i wywoła- nie GoBack w obiekcie Frame spowoduje ponowne pokazanie Strona 1. Zarządzanie obiektami stron przez Frame odbywa się za pośrednictwem właściwości CacheSize. Jej wartość reprezentuje liczbę stron znajdujących się w pamięci podręcznej. Jeżeli strona jest umieszczona w pamięci podręcznej, to nie będzie tworzony nowy obiekt, tylko zostanie ona powtórnie wykorzystana. Aby obiekt Page był przechowywany w pamięci podręcznej, należy ustawić w nim właściwość Navigation- CacheMode na Enabled lub Required. Gdy wartością tej właściwości jest Required, będzie ona zapamięty- wana niezależnie od ustawienia CacheSize w obiekcie Frame i nie będzie uwzględniana przy ustalaniu liczby w CacheSize. Zrozumienie sposobu działania nawigacji ułatwia zarządzanie lokalizacją użytkownika. Wbudowane szablony w Visual Studio 2012 posiadają klasę pomocniczą o nazwie SuspensionManager, która wspiera programistę przy zapisywaniu i odtwarzaniu stanu. Po załadowaniu aplikacji główny obiekt Frame jest rejestrowany wraz z SuspensionManager w pliku App.xaml.cs: SuspensionManager.RegisterFrame(rootFrame, AppFrame ); Poleć książkęKup książkę Zarządzanie czasem życia procesu 137 Powoduje to skonfigurowanie obiektu SessionManager, który obserwuje nawigację użytkownika w ramce. Następnie zachowuje stos nawigacji razem z parametrami przekazanymi do stron, dzięki cze- mu po wznowieniu działania aplikacji może odtworzyć zarówno lokalizację użytkownika, jak i historię nawigacji. Stan jest zapisywany w lokalnej pamięci podręcznej za pomocą API Application Data. API Application Data API Application Data zapewnia mechanizmy manipulowania danymi specyficznymi dla określonej apli- kacji. Można korzystać z niego do zapisywania stanu, preferencji, lokalnej pamięci podręcznej oraz in- nych ustawień. Windows Runtime zarządza szczegółami zapisu specyficznymi dla aplikacji i izoluje je w ramach konta użytkownika i aplikacji w systemie. Dane są zachowywane przy aktualizacji aplikacji i usuwane w przypadku jej odinstalowania. Mamy do dyspozycji trzy typy danych lokalnych dostępnych dla aplikacji. W tabeli 5.1 wymienione są te typy wraz z opisem ich przeznaczenia. Tabela 5.1. Typy przechowanych danych aplikacji Magazyn Opis Local Roaming Temporary Są dostępne dla aplikacji i użytkowników bieżącego urządzenia. Są zachowywane pomiędzy sesjami działania aplikacji oraz uruchomieniami komputera. Są dostępne dla aplikacji i użytkowników wszystkich urządzeń. Magazyn ten jest ograniczony do około 100 kB danych. Wymaga konta Windows. Magazyn ten może być w dowolnym momencie usunięty z systemu i zwykle jest używany do lokalnych „plików roboczych” lub innych danych tymczasowych, które nie muszą być zachowywane pomiędzy kolejnymi uruchomieniami aplikacji. Każdy magazyn zapewnia dwa rodzaje dostępu. Pierwszy rodzaj, ustawienia aplikacji, pozwala na przechowywanie dowolnego typu danych WinRT. Można w ten sposób zapisywać takie dane, jak poje- dyncze wartości, wartości złożone lub w kontenerach, uporządkowane zbiory danych obu typów. Maga- zyn ten jest przeznaczony dla małych zbiorów danych. Zgodnie z dokumentacją ustawienia te są w rze- czywistości przechowywane w rejestrze. Dokumentacja dotycząca ustawień aplikacji znajduje się pod adresem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh464917.aspx. Drugim rodzajem są pliki aplikacji. Są to pliki w tradycyjnym sensie, które można odczytywać i zapi- sywać. Każdy magazyn ma przestrzeń przydzieloną dla aplikacji i użytkownika. Możemy tworzyć katalo- gi do 32 poziomów głębokości oraz odczytywać i zapisywać tyle plików, ile potrzebujemy. Pliki zapisane w magazynie tymczasowym mogą być usunięte w każdym momencie. Gdy użytkownik jest zalogowany do konta Windows (na przykład Live), pliki zapisywane do magazynu wspólnego są synchronizowane pomiędzy urządzeniami, ale muszą się one mieścić w ograniczeniach konta, które można odczytać za pomocą ApplicationData.RoamingStorageQuota. Aplikacja kontroluje dane lokalne, więc zazwyczaj nie są one zmieniane poza kodem aplikacji. Dane wspólne są inne, ponieważ użytkownik może zmienić je na jednym urządzeniu, a inna instancja aplika- cji działa na drugim urządzeniu. Gdy dane są synchronizowane, zmiany te powodują wygenerowanie zdarzenia DataChanged. Twoja aplikacja może używać tego zdarzenia do reagowania na zmiany i odświe- żenia danych z lokalnego urządzenia. Możesz również jawnie zasygnalizować modyfikacje danych przez wywołanie SignalDataChanged. Poleć książkęKup książkę 138 Rozdział 5. Cykl życia aplikacji Przykładowa aplikacja Windows8Application2 korzysta z ustawień lokalnych do zapisywania usta- wień lokalizacji dla aplikacji, co jest domyślnym działaniem klasy SuspensionManager. Korzystamy tu z ustawień lokalnych zamiast wspólnych, ponieważ dodany nowy element jest przechowywany wyłącz- nie lokalnie. Lista elementów może rozrosnąć się do sporych rozmiarów, więc nie ma sensu przechowy- wać jej w ustawieniach wspólnych. Więcej informacji na temat danych oraz zarządzania dużymi kolek- cjami pomiędzy urządzeniami znajdziesz w rozdziale 6., „Dane”. Ustawienia przechowywania danych aplikacji są niezmiernie proste w użyciu. Jeżeli nie chcesz zapa- miętywać historii nawigacji ani parametrów przekazanych do kolejnych stron, możesz bez trudu zapisać bieżącą stronę przez zaktualizowanie właściwości NavigatedPage w pliku App.xaml.cs: set { _navigatedPage = value; ApplicationData.Current.LocalSettings.Values[ NavigatedPage ] = value.ToString(); } Jest to naprawdę proste — wystarczy wybrać klucz dla właściwości i ustawić wartość. Możliwe jest również zapisanie grup wartości. Jeżeli potrzebujesz operacji atomowej, dzięki której zostanie zapisana cała grupa wartości lub nie zostanie zapisana żadna z nich, użyj właściwości ApplicationDataCompositeValue. Powoduje to przygotowanie atomowej grupy wartości do jej zapisania w postaci jednego ustawienia. Bieżą- ca grupa oraz element mogą być zapisane w następujący sposób, za pomocą kodu z pliku App.xaml.cs: private void PersistCurrentSettings() { var value = new ApplicationDataCompositeValue(); value.Add( Group , _currentGroup == null ? string.Empty : _currentGroup.UniqueId); value.Add( Item , _item == null ? string.Empty : _item.UniqueId); ApplicationData.Current.LocalSettings.Values[ Current ] = value; } Odczyt wartości jest równie prosty. Aby przywrócić bieżącą stronę, aplikacja może po prostu odczy- tać wartość jako ciąg znaków, a następnie skonwertować ją na aktualny typ dla nawigacji: target = Type.GetType(ApplicationData.Current.LocalSettings .Values[ NavigatedPage ].ToString(), true); Do mechanizmu nawigacji zostanie przekazana wartość bieżącego elementu lub grupy. Wartości zło- żone są odczytywane w poniższy sposób: var value = ApplicationData.Current.LocalSettings.Values[ Current ] as ApplicationDataCompositeValue; Następnie wartość może być odtworzona i pobrana do wewnętrznych kolekcji, co pozwoli wygene- rować pełny obiekt: var currentItemId = value[ Item ]; CurrentItem = (from g in DataSource.ItemGroups from i in g.Items where i.UniqueId.Equals(currentItemId) select i).FirstOrDefault(); Zapytanie jest zapisane z użyciem składni Language Integrated Query, czyli LINQ. Więcej informa- cji na temat LINQ można znaleźć pod adresem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb397926(v= vs.110).aspx. Poleć książkęKup książkę Zarządzanie czasem życia procesu 139 Możliwe jest również rozdzielenie ustawień na osobne kontenery. Do tego celu należy użyć klasy ApplicationDataContainer. Magazyn posiada metodę CreateContainer, jak również listę bieżących kon- tenerów w Containers. Po odwołaniu się do danego kontenera możesz odczytać słownik Values i okre- ślić lub odczytywać ustawienia specyficzne dla tego kontenera. Magazyn nie jest ograniczony do prostych par klucz-wartość. Można również tworzyć foldery i pliki. Zamiast zapisywać pojedyncze strony i parametry, jak przed chwilą pokazałem, można użyć generycz- nej klasy pomocniczej SuspensionManager do obsłużenia większości scenariuszy nawigacji. Za pomocą SuspensionManager deklarujemy nazwę pliku, w którym będą zapisane wszystkie dane stanu dla aplikacji: private const string sessionStateFilename = _sessionState.xml ; Klasa ta korzysta z DataContractSerializer do utworzenia obrazu zapisanego stanu nawigacji. Klasa ta może przejrzeć wszystkie właściwości i wartości w obiekcie i zapisać je w postaci reprezentacji XML. Poniżej przedstawiony jest kod, który realizuje tę operację przez przekształcenie obiektu na postać pa- mięciowego dokumentu XML: MemoryStream sessionData = new MemoryStream(); DataContractSerializer serializer = new DataContractSerializer(typeof(Dictionary string, object ), _knownTypes); serializer.WriteObject(sessionData, _sessionState); Kod ten jest zapisywany na urządzeniu. API Application Data jest używane do utworzenia instancji pliku, a następnie serializowany strumień jest zapisywany na dysku: StorageFile file = await ApplicationData.Current.LocalFolder .CreateFileAsync(sessionStateFilename, CreationCollisionOption.ReplaceExisting); using (Stream fileStream = await file.OpenStreamForWriteAsync()) { sessionData.Seek(0, SeekOrigin.Begin); await sessionData.CopyToAsync(fileStream); await fileStream.FlushAsync(); } Aby przy powrocie użytkownika do aplikacji odtworzyć stan, wykonywana jest odwrotna operacja: StorageFile file = await ApplicationData.Current.LocalFolder .GetFileAsync(sessionStateFilename); using (IInputStream inStream = await file.OpenSequentialReadAsync()) { DataContractSerializer serializer = new DataContractSerializer( typeof(Dictionary string, object ), _knownTypes); _sessionState = (Dictionary string, object )serializer .ReadObject(inStream.AsStreamForRead()); } Skompiluj i uruchom aplikację, a następnie przejdź do grupy i elementu. Zakończ aplikację przez przeciągnięcie palcem poza dolną krawędź ekranu lub naciśnięcie Alt+F4. Teraz otwórz Eksplorator pli- ków i przejdź do następującego katalogu: C:\users\{nazwa_uĝytkownika}\AppData\Local\Packages\{nazwa_pakietu} W miejsce {nazwa_użytkownika} wstaw swoją nazwę użytkownika, a w miejsce {nazwa_pakietu} na- zwę pakietu ustawioną w polu Package name, na zakładce Packaging, w manifeście aplikacji. Na moim komputerze ścieżka ta wygląda następująco: C:\Users\Jeremy\AppData\Local\Packages\34F9460F-0BA2-4952-8627-439D8DC45427_req6rhny9ggkj Poleć książkęKup książkę 140 Rozdział 5. Cykl życia aplikacji Otwórz katalog LocalState, w którym powinieneś znaleźć plik _sessionState.xml. W pliku tym zapi- sany jest stan aplikacji. Przykładowy element XML przechowujący historię nawigacji wygląda następująco: KeyValueOfstringanyType Key Navigation /Key Value i:type= a:string xmlns:a= http://www.w3.org/2001/XMLSchema 1,3,2,33, ´Windows8Application2.GroupedItemsPage,12,10,ItemGroups,32,Windows8Application2. ´GroupDetailPage,12,7,Group-2,31,Windows8Application2.ItemDetailPage,12,14,Group-2-Item-2 /Value /KeyValueOfstringanyType Więcej informacji na temat zapisywania i odczytywania danych znajduje się w rozdziale 6., „Dane”. Żywy i podłączony Choć aplikacje są zatrzymywane i potencjalnie wyłączane po przełączeniu, to jednak nie oznacza to, że nie mogą pozostawać podłączone lub sprawiać wrażenia, że normalnie działają. Jednym z efektywnych sposobów na zapewnienie aktualności aplikacji jest użycie kafelków i powiadomień. Więcej informacji na te tematy znajduje się w rozdziale 7., „Kafelki i powiadomienia”. Istnieją również inne sposoby na zapewnienie ciągłej pracy aplikacji. Poniższa lista zawiera kilka z możliwości: „ dźwięk — niektóre aplikacje, takie jak odtwarzacze podcastów i muzyki, mogą zarejestrować operację odtwarzania dźwięku w tle, korzystając z podstawowego zbioru kontrolek dźwięku, „ pobieranie — do pobrania dużych ilości danych przy oszczędnym wykorzystaniu baterii można użyć Background Transfer API, „ ekran blokady — aplikacje ekranu blokady mogą wyświetlać podstawowe informacje na zablokowanym ekranie (na przykład aplikacja pocztowa może pokazywać liczbę nieprzeczytanych wiadomości), „ gniazda — klasa ControlChannelTrigger może być użyta do zarejestrowania zdarzeń sieciowych, które powiadamiają aplikację nawet, gdy jest zatrzymana. Nieprawdziwe jest twierdzenie, że aplikacja Windows 8 zatrzymuje się w momencie jej przełączenia w tło. Kombinacja usług zapewnianych przez platformę pozwala na zachowanie połączeń i aktualizowa- nie danych bez konieczności działania na pierwszym planie. Użycie odpowiednich API pozwala aplikacji na oszczędzanie zasobów systemowych oraz zwiększanie czasu pracy na bateriach dzięki obsłudze zda- rzeń we właściwy sposób. Własny ekran startowy We wcześniejszej części tego rozdziału wspomniałem, że aplikacja musi wyświetlić pierwszą stronę w określonym czasie i że w przeciwnym razie zostanie ona zakończona. Gdy potrzebujesz więcej czasu na inicjalizację aplikacji, możesz wyświetlić własny ekran startowy i z jego poziomu realizować inicjali- zację. W tym podrozdziale pokażę, w jaki sposób zbudować własny ekran startowy. W aplikacji Windows8Application2 długi czas inicjalizacji jest symulowany przez wykonanie opera- cji w pętli. W trybie debugowania pętla ta działa długo, ponieważ zapisuje wartości do okna debugera: Poleć książkęKup książkę Podsumowanie 141 await Task.Run(() = { for (var x = 0; x 2000; x++) { Debug.WriteLine(x); } }); Pętla ta ma symulować operacje często wykonywane w czasie inicjalizacji aplikacji. Operacje takie mogą obejmować podłączenie się do usług sieciowych i pobranie treści lub odczyt elementów zapisanych w pamięci podręcznej. Jeżeli aplikacja wykonuje te operacje zbyt długo, po 15 sekundach zostanie za- mknięta przez Windows 8. Aby rozwiązać ten problem, dane mogą być ładowane przez własny ekran startowy przed wyświetle- niem głównej strony aplikacji. W pliku App.xaml.cs, w metodzie OnLaunched, jako główny ekran ustawia- ny jest obiekt typu ExtendedSplashScreen, do którego przekazywany jest bieżący ekran startowy: var splashScreen = args.SplashScreen; var eSplash = new ExtendedSplashScreen(splashScreen, false, args); splashScreen.Dismissed += eSplash.DismissedEventHandler; Window.Current.Content = eSplash; Window.Current.Activate(); Kontrolka ExtendedSplashScreen przechowuje referencję oryginalnego ekranu startowego. Zawiera ona kopię obrazu wyświetlanego na oryginalnym ekranie startowym; w celu ustawienia tego obrazu na ekranie korzysta ze współrzędnych określonych przez system. Obraz pokazuje się dokładnie w tym sa- mym miejscu, dzięki czemu wykonywane jest niezauważalne przejście od obrazu z ekranu startowego do rozszerzonego ekranu startowego. Po załadowaniu kontrolki wykonywana jest metoda Initialize na źródle danych i następuje asynchro- niczne oczekiwanie na załadowanie elementów. Gdy wszystkie elementy zostaną załadowane, kontrolka jest zastępowana przez obiekt Frame i następuje przejście do pierwszej strony. Cała logika normalnie znaj- duje się w pliku kodu ukrytego App.xaml.cs, ale została przeniesiona do kontrolki ExtendedSplashScreen, dzięki czemu może być opóźniona do momentu załadowania kompletu danych. Kontrolka ProgressRing została umieszczona na ekranie startowym poniżej grafiki, dzięki czemu użytkownik widzi, że jest realizowane przetwarzanie. Aby zobaczyć wskaźnik postępu, uruchom aplika- cję w trybie debugowania. Zobaczysz wtedy obraz ekranu startowego wraz z obracającym się wskaźni- kiem postępu. Jest on animowany nawet pomimo zablokowania programu przez asynchroniczną obsłu- gę operacji, więc nie blokuje on wątku UI. Przykład ten ilustruje bardzo prosty mechanizm sprzężenia zwrotnego, ale aplikacje z bardziej złożonymi procesami inicjującymi mogą korzystać z paska postępu i wyświetlać tekstowe informacje o ładowanych komponentach. Bardziej złożone przykłady są przedsta- wione w kolejnych rozdziałach; tutaj ekran startowy wykonuje jedynie pętlę spowalniającą, a następnie uruchamia główną stronę. Podsumowanie W tym rozdziale przedstawiłem cykl życia aplikacji oraz rolę, jaką spełnia mechanizm Process Lifetime Management (PLM). Aplikacje mogą być zatrzymywane i wyłączane, ale mają mechanizmy pozwalające na zapisanie i odtworzenie stanu, które umożliwiają synchronizację wielu urządzeń. Zapoznałeś się z na- wigacją bazującą na ramkach, która jest wykorzystywana w aplikacjach Windows 8, oraz ze sposobami Poleć książkęKup książkę 142 Rozdział 5. Cykl życia aplikacji wykorzystania lokalnego magazynu do zapisania lokalizacji użytkownika w aplikacji. Lokalny magazyn pozwala na zapisanie i odtwarzanie danych specyficznych dla użytkownika i aplikacji. Nauczyłeś się również, w jaki sposób utworzyć własny ekran startowy, który pozwala aplikacjom na wykonanie inicjalizacji bez niebezpieczeństwa wyłączenia, gdy zajmuje ona ponad 15 sekund. Wspomnia- łem też o danych aplikacji, demonstrując lokalny system plików. Aplikacje Windows 8 mogą tworzyć da- ne i korzystać z nich na wiele sposobów, od usług sieciowych do plików lokalnych. W następnym roz- dziale, „Dane”, przedstawię dokładniej obsługę danych. Poleć książkęKup książkę 249 Skorowidz Skorowidz .NET, 19 .NET 1.0, 22 .NET Framework, 22 A ABI, Application Binary Interface, 35 aktualizacja kafelków, 171 aktywacja aplikacji, 130 algorytm CMAC, 164 MD5, 164 SHA, 164 algorytmy kompresji, 162 szyfrowania, 162 animacje, 75 API, 9, 19 API Application Data, 137 API Win32, 22 API WinRT, 27, 33 aplikacja asercje dla testu, 232 asynchroniczny przepływ sterowania, 151 B BCL, Base Class Libraries, 36 biblioteka BCL, 36 Callisto, 209 Json.NET, 203 klas, 46 MFC, 21 testów jednostkowych, 47 TPL, 149 WPF, 23 BindableBase, 45 Blend, 32, 39, 44 błędy, 146 BooleanNegationConverter, 45 BooleanToVisibilityConverter, 45 bufory, 160 BlogPostTarget, 207 ILDASM, 60 ImageHelper, 47 VirtualBox, 43 Wintellog, 146, 185 aplikacje Windows 8, 26, 28, 30 Windows Store, 26 architektura aplikacji Win32, 22 C C#, 35 C++, 34 cel aktualny, 110 cel wizualny, 110 celowanie, 110 centrowanie obrazu, 48 ciągła praca aplikacji, 140 CLI, Common Language Infrastructure, 27 CLR, Common Language Runtime, 22 CLR, Core Language Runtime, 14, 69 COM, Common Object Model, 22 cykl życia aplikacji, 127 czujnik, 119 orientacji, 123 światła, 123 D dane, 143 dane lokalne, 137 debuger, 64 debugowanie aplikacji, 96, 132, 179 definicja dla stanu Snapped, 99 manifestu, 49 siatki, 85 słownika, 77 definiowanie grup, 98 opcjonalnych przejść, 98 stanów, 98 deklarowanie interfejsu użytkownika, 61 opcji Share Target, 206 DI, 222 Poleć książkęKup książkę 250 Skorowidz dodawanie kontraktu, 130 usługi sieciowej, 165 dotyk, 12 drzewo wizualne, 63 dwukrotne stuknięcie, 104 dysk USB, 40 dźwięk, 140 E efekty wizualne, 108 ekran blokady, 140 startowy, 141 startowy Windows 8, 31 ekrany powitalne, 117 element Canvas, 78 CollectionViewSource, 89 ContentControl, 85 ContextMenu, 111 FlipView, 91 Grid, 47, 67, 79 GridView, 88 ItemsControl, 86 ListBox, 92 ListView, 91 ScrollViewer, 86 StackPanel, 81 Style, 76 TextBlock, 67 VariableSizedWrapGrid, 83, 89 ViewBox, 86 VirtualizingPanel, 81 VirtualizingStackPanel, 81, 90 VisualStateGroups, 98 WrapGrid, 82 F filtrowanie elementów, 197 według pliku testów, 228 filtry, 156, 197 fokus, 107 folder Groups, 147 format JSON, 147 PNG, 53 funkcja odbijania, 76 rotowania, 76 G GDI, Graphics Device Interface, 27 geolokalizacja, 121 gesty, 52 gesty dotykowe, 65 glify, 175 główny element wizualny, 78 gniazda, 140 grupa, 98 grupowanie, 89, 157 H HLSL, High Level Shading Language, 34 HTML5, 12, 33 I IDE, 22 ikony, 12, 117 ILDASM, 57 imitacja interfejsu IDialog, 230 inklinometr, 122 instalacja Windows 8 maszyna wirtualna, 40 pełna instalacja, 40 równoległe systemy, 40 instalowanie certyfikatów, 247 instrukcja using, 53 integracja ze Sklepem Windows, 234 interakcje dotykowe, 103 interfejs IInspectable, 35 INotifyPropertyChanged, 71 IUnknown, 35 IValueConverter, 72 programowania aplikacji, API, 20 użytkownika, UI, 9, 47, 214 J JavaScript, 32, 34 jądro, 133 język WSDL, 165 JSON, JAVASCRIPT OBJECT NOTATION, 147 K kafelek Twitter, 29 kafelki, 29, 169 aktywne, 170 podrzędne, 176 proste, 169 kanał OData, 167 RSS, 158 katalog NotificationExtensions, 175 Kinect, 25 klasa App, 200 ApplicationDataContainer, 139 AsymmetricKeyAlgorithm ´Provider, 163 BadgeGlyphNotification ´Content, 175 BindableBase, 45 BlogDataSource, 153–159, 231 BlogGroup, 147 Compressor, 161 Control, 98 ControlChannelTrigger, 140 CryptographicEngine, 162 DataBindingHost, 71 DataContractJsonSerializer, DataContractSerializer, 144, 145 148 DataPackage, 201 Poleć książkęKup książkę DataServiceCollection, 167 Decompressor, 161 DependencyObject, 65–69, 72, 77 DialogTest, 230 Encoding, 161 FileIO, 152 Filter, 197 FrameworkElement, 77 HttpClient, 157, 158 ItemDetailPage, 203 LayoutAwarePage, 45, 99, 215 MacAlgorithmProvider, 164 MagicButton, 68 Package, 154 PathIO, 152 SettingsFlyout, 118, 211 SimpleItem, 88 SplashPage, 171 SuspensionManager, 46, 139, 143 SymmetricKeyAlgorithm ´Provider, 162 SyndicatedClient, 159 TileUpdateManager, 172 Timeline, 74 ToastNotificationManager, 181 TranslateTransform, 75 Visual State Manager, 98 WindowsRuntimeBuffer ´Extensions, 160 klucz kod asymetryczny, 163 symetryczny, 162 aplikacji ImageHelper, 59 MAC, 164 niezarządzany, 21 kodowanie ASCII, 161 Base64, 163 UTF-16, 161 UTF-8, 161 kojarzenie aplikacji ze Sklepem Windows, 243 kolekcje, 155 kolizje, 147 kompas, 121 komponent CameraCaptureUI, 56, 59 DataTransferManager, 200 FileSavePicker, 56 Windows Runtime, 47 komponenty WinRT, 35, 59 kompresja danych, 160 konfigurowanie Produktów, 239 siatki, 87 środowiska, 39 testów, 227 konto Windows Live, 185 kontrakt, 12, 28, 191 Launch, 130 Search, 195 Settings, 209 Share, 208 Share Target, 205 Szukaj, 29 Windows. ShareTarget, 57 Windows.File, 57 Windows.Launch, 57 kontrakty systemowe, 57 Windows 8, 192 kontroler Kinect, 25 kontrolka AppBar, 115 ContentControl, 85 ExtendedSplashScreen, 141 Grid, 112 GridView, 88, 89 ItemDisplay, 90 ListBox, 81, 92, 107 ListView, 91 ProgressRing, 141 RichTextBlock, 204 ScrollViewer, 86 SemanticZoom, 101, 102 Slider, 66, 69 SplashPage, 180 StackPanel, 87 Storyboard, 99 UserControl, 112 WrapGrid, 81, 83 Skorowidz 251 kontrolki wspólne, 92 konwerter BooleanNegationConverter, 45 BooleanToVisibilityConverter, 45 konwertery wartości, 72 L LayoutAwarePage, 45 Likeness Jeremy, 17 LINQ, Language Integrated Query, 89, 156 lista kontrolek, 92 Ł ładowanie boczne, 245, 247 własnego formatu danych, 208 zawartości, 207 M MAC, Message Authentication Code, 164 magazyn Local, 137, 144 Roaming, 137 Temporary, 137 manifest, 48 Application UI, 48 Capabilities, 49 Declarations, 49 Packaging, 49 manipulacje, 105 mapa bitowa, 55 maszyna wirtualna, 40, 43 mechanizm IoC, 229 MEF, Managed Extensibility Framework, 222 menedżer pakietów, 203 zadań, 128 menu kontekstowe, 111 Poleć książkęKup książkę 252 Skorowidz metadane, 27, 59 metadane komponentu WinRT, 60 metoda Activate, 196 AddToSchedule, 182 Begin, 77 Convert, 72 ConvertBack, 72 CreateCompletionOption, 144 CreateContainer, 139 DoFactorialExample, 151 ExtendedSplashScreen_ Loaded, 133 Focus, 107 GoBack, 135 Initialize, 141 LoadBitmap, 53 LoadLiveGroups, 154 Navigate, 135 OnLaunched, 141 OnSuspending, 131 RaisePropertyChanged., 71 Register, 65 Resolve, 229 ShowAsync, 111 TestInitialize, 229 metody asynchroniczne, 149, 151 pomocnicze, 71 pomocnicze IO, 152 MFC, Microsoft Foundation Class, 21 model widoku, 219 modele biznesowe, 237 MS-DOS Executive, 20 MSIL, Microsoft Intermediate Language, 22 MSTest, 227 MVC, model-widok-kontroler, 214 MVVM, 213 model, 217 widok, 218 N naciśnięcie wskaźnika, 104 narzędzie, 31 Blend, 32, 39 ILDASM, 59 Visual Studio 2012, 31, 39 naturalny interfejs użytkownika, NUI, 19, 24 nawigacja, 134, 136, 138 NGWS, Next Generation Windows Services, 22 niebieski stos, 37 NTFS, 41 NUI, 24 O obiekt Binding, 71 BlogGroup, 147 Frame, 135 HttpClient, 188 HttpResponseMessage, 158 PopupMenu, 111 Task, 151 UICommand, 111 UserControl, 112 WritableBitmap, 50 obiekty ContentControl, 85 Style, 78 obrót, 103 obsługa asynchroniczności, 12 błędów, 146 języków programowania, 12 karty graficznej, 34 klawiatury, 107, 108 myszy, 106 OData, 167 OnLaunched, 130 urządzeń wejściowych, 64 zdarzenia PointerPressed, 65 zdarzeń użytkownika, 103 OData, Open Data Protocol, 167 odczyt czujnika światła, 123 danych, 144 danych o produktach, 240 informacji o lokalizacji, 121 inklinometru, 122 orientacji, 124 położenia kompasu, 121 wartości z przyspieszeniomierza, 120 żyroskopu, 122 okno dialogowe, 115 dialogowe potwierdzenia, 115 ILDASM, 58 Immediate Window, 173 NuGet Package Manager, 210 Solution Explorer, 246 udostępniania, 206 ustawień, 12 wysuwane, 177 opcja Przypnij, 178 Remote Machine, 132 Search Contract, 195 opcje kafelka, 172 operacja FailIfExists, 144 GenerateUniqueName, 144 OpenIfExists, 144 ReplaceExisting, 144 operacje asynchroniczne, 150 osadzanie zasobów, 153 P pakiet App Certification Kit, 242 panel informacyjny, 211 Launch, 57 Share, 50 Sklepu Windows, 246 Start, 191 Udostępnianie, 29, 200, 203 Urządzenia, 29 Ustawienia, 29, 119 wirtualizujący, 81 Wyszukiwanie, 194 Poleć książkęKup książkę parametry wiązania, 70 pasek aplikacji, 112, 114, 116 paneli, 178, 194 przewijania, 87 PCL, 220, 232 pełna instalacja, 41 pierwsze uruchomienie, 145 plik _sessionState.xml, 140 About.xaml, 118 App.xaml, 77 App.xaml.cs, 50, 115, 119, 130 ApplicationCommands. xaml.cs, 114 BlogDataSource.cs, 154 Blogs.js, 154 ExtendedSplashScreen. xaml.cs, 133, 135 GroupedItemsPage.xaml, 98–102 ImageHelper, 58 ItemDisplay.xaml, 88 MainPage.xaml, 47 MainPage.xaml.cs, 50, 54, Package.appxmanifest, 48, 107, 162 117 SplashPage.xaml.cs, 145 SplashScreen.xaml.cs, 172 StandardStyles.xaml, 77, 113 TinyIocTests.cs, 227 ViewboxExample.xaml, 88 Windows.Media.winmd, 59 pliki WINMD, 59 wynikowe, 58 PLM, Process Lifetime Management, 128, 134, 141 pobieranie, 140 danych, 54 treści, 205 POCO, Plain Old CLR Object, 69, 72 podpisywanie danych, 162 polecenie Anuluj, 115 Informacje, 119 OK, 115 przypięcia grupy, 177 Uprawnienia, 119, 179 powiadomienia wypychane, 187 wyskakujące, 179, 183 powiadomienie o zmianie wartości, 71 powiększanie semantyczne, 101 powolne operacje, 28 prefiks ms-appdata, 152 ms-appx, 154 procedura obsługi zdarzenia, 111 proces, 129 proces publikacji, 245 profile mobilne, 12 programowanie sterowane testami, TDD, 226 Project Natal, 25 projekcje, 27, 157 projektowanie Windows 8, 31 protokół Atom, 159 OData, 167 SOAP, 164 przechowywanie danych, 137 przechwytywanie obrazu, 51 przeciąganie, 103, 109 przeglądanie elementów przechowywania, 55 przejścia, 100 przelot, 55 przenośna biblioteka klas, PCL, 220, 232 przestrzeń nazw Windows.ApplicationModel. DataTransfer, 200 Windows.UI.StartScreen, 177 Windows.UI.Xaml.Controls, 92 Wintellog, 154 przesunięcie wskaźnika, 104 przesuwanie, 103, 109 przetwarzanie danych WWW, 157 przyciąganie, 28 Skorowidz 253 przycisk cofnięcia, 135 Zapisz obraz, 64 przygotowanie aplikacji, 241 przyspieszeniomierz, 120 przytrzymanie, 103 publikacja aplikacji, 233 pulpit, 30 R RCW, Runtime Callable Wrapper, 36 RDF, Resource Description Framework, 159 rejestracja strony w panelu, 119 rejestracja zdarzenia, 148 rejestrowanie właściwości, 65 reklamy, 240 REST, 167 rezultaty testów jednostkowych, 228 RichTextColumns, 46 rodzaje API WinRT, 27 rodzaje dostępu pliki aplikacji, 137 ustawienia aplikacji, 137 rozciąganie zawartości, 86 rozdzielczość ekranu, 28 rozmiar kafelka, 174 rozszerzenia Windows 8, 193 rozszerzenie .winmd, 27, 59 równoległe systemy, 41 S schemat cyklu życia aplikacji, 134 wiązania danych, 69 semantyczne powiększanie, 101, 236 serializer, 144 serie ujęć, 74 SHA, Secure Hash Algorithm, 164 silnik Chakra, 27 Trident, 27 Poleć książkęKup książkę 254 Skorowidz Silverlight, 23 Silverlight 5, 36 skalowanie, 28 Sklep Windows, 12, 233, 235 skrót klawiszowy Alt+Enter, 179 Alt+F4, 52 Ctrl+Alt+I, 173 Ctrl+Alt+O, 64, 131 Ctrl+F5, 55 Ctrl+R, 227 Ctrl+Shift+A, 130 Shift+F5, 52 Windows+C, 194 Windows+Q, 194 symulator Sklepu Windows, 239 symulowanie opcji licencjonowania, 238 szablon, 28 Aplikacja podzielona, 46 Aplikacja siatki, 45 Pusta aplikacja, 45 szablony kafelków, 170 powiadomień, 181 projektów C#, 45 wbudowane, 32 szczypanie, 103 szyfrator strumienia, 162 szyfrowanie, 162 słownik stylów StandardStyles, 46 słowniki zasobów, 77 słowo kluczowe async, 53, 150 await, 53, 149 Binding, 69 new, 148 Ś środowisko Desktop, 36 programowania, IDE, 22 Windows Store, 36 T tablice bajtów, 160 TDD, 226 technologia SOAP, Simple Object Access Protocol, 164 sortowanie, 157 sposoby skalowania, 88 stan, 98 procesu, 129 Snapped, 99 standard ECMA-335, 27 StandardStyles, 46 stany puste, 99 statyczny zasób, 73 stos komponentów aplikacji .NET Framework, 23 Win32, 22 Windows 8, 27 strona informacyjna, 117 strumienie, 160 strzałka = , 152 stuknięcie, 103 styl, 76 jawny, 78 niejawny, 77 SettingsBackButtonStyle, 118 SuspensionManager, 46 symbol, 114 symulator, 95, 97 .NET Framework, 14 CLR, 14 XAML, 14 testowanie aplikacji, 223–226, 244 testy jednostkowe, 226 TPL, Task Parallel Library, 149 tryb debugowania, 132, 173 manipulacji, 106 tryby wprowadzania danych, 104 tworzenie pliku, 139 kafelka, 172 łączy, 177 metod asynchronicznych, 151 paneli, 191 pierwszej aplikacji, 44 polecenia OK, 115 powiadomień, 180 statycznego zasobu, 73 UI, 47, 61 typy danych, 201 kafelków, 169 kolekcji, 155 nawigacji, 134 przechowanych danych, 137 U udostępnienie, 200 adresu URL, 204 artykułu, 209 fragmentu tekstu, 205 zawartości, 159 UI, 47, 62, 214 układ, 78, 95 Canvas, 79 GridView, 90 listy, 91 VariableSizedWrapGrid, 84 WrapGrid, 83 uprawnienia aplikacji, 158 urządzenia DLNA, 191 usługa WNS, 183 usługi sieciowe, 164 ustawienia, 12, 209 aplikacji, 143 powiadomień, 180 przechowywania danych, 138 symbolu, 114 uwierzytelnianie dla WNS, 186 użycie kanału OData, 167 kontraktu Search, 189 V VB, Visual Basic, 21, 35 VB.NET, 35 View Code, 48 Visual Studio 2012, 32, 39 Premium, 43 Professional, 43 Test Professional, 43 Ultimate, 43 VSM, Visual State Manager, 98, 100, 214 Poleć książkęKup książkę W wartości ManipulationModes, 105 wątek, 148 wątki aplikacji, 129 weryfikacja aplikacji, 243 WF, Workflow Foundation, 61 wiązanie danych, 69, 166 danych i konwerterów, 73 dwukierunkowe, 72 widok, 95 Menedżera zadań, 128 pomniejszony, 101 przyciągnięty, 98 w MVVM, 219 ZoomedInView, 102 wielowątkowość, 148 Win32, 19 Windows 7, 26 Windows 95, 20 Windows RT, 37 Windows Runtime, WinRT, 9– 12, 26, 35 Windows Store, 12, 19, 26 własne dane, 203 własny ekran startowy, 140 właściwości CLR, 66, 67 dołączane, 67 klasy Timeline, 74 zależne, 65 zasobu, 154 właściwość automatyczna, 113 Content, 158 Setting, 182 tag, 174 zależna DataContext, 66 ZIndex, 79 włączanie powiadomień, 181 WNS, Windows Notification Service, 183, 189 WPF, 36, 214 WSDL, Web Services Description Language, 165 wskaźnik numeryczny, 175 wskaźniki, 174 wstrzykiwanie zależności, 222 wstrzymanie aplikacji, 131 wybór symulatora, 96 wymiary komórek, 80 wyniki wyszukiwania, 198 wyrażenia regularne, 158 wyrażenie lambda, 152 wysyłanie aplikacji, 242 wyszukiwanie, 199 aplikacji, 235 programu Notatnik, 194 w Dictionary.com, 195 w Internet Explorerze, 194 wywołanie asynchroniczne, 150 PostToCloud, 188 wznowienie aplikacji, 133 wzorce projektowania UI, 214 wzorzec MVVM, 213, 215 X XAML, Extensible Application Markup Language, 13, 61 XAML dla układu Grid, 80 VariableSizedWrapGrid, 84 WrapGrid, 83 XML dla kafelka, 173 Z zakładka Application UI, 117 zakończenie działania aplikacji, 133 zalecenia dotyczące kafelków, 174 dotyczące paska aplikacji, 115 dotyczące wskaźników, 176 zapis danych, 144 obrazu, 53 zapisywanie w pamięci, 137 zapytanie LINQ, 89, 138, 156, 199 zarządzanie aplikacjami
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 8. Tworzenie aplikacji z użyciem C# i XAML
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: