Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00319 009330 21044206 na godz. na dobę w sumie
Windows NT/2000 Native API. Leksykon - książka
Windows NT/2000 Native API. Leksykon - książka
Autor: Liczba stron: 632
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-508-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 2000
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Native API, czyli macierzysty interfejs programowania aplikacji systemu Windows NT, to zestaw usług systemowych dostarczanych przez moduł wykonawczy NT programom trybu użytkownika i trybu jądra. Leksykon Windows NT/2000 Native API jest próbą całościowego omówienia tego nieudokumentowanego zbioru procedur. Stanowi niezastąpione narzędzie projektanta oprogramowania, zawierając:

Jako programiście pracującym na poziomie systemu, a także aplikacji, Leksykon Windows NT/2000 Native API pomoże Ci w:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows 2000/NT Native API. Leksykon Autor: Gary Nebbett T‡umaczenie: Pawe‡ Koronkiewicz ISBN: 83-7197-508-2 Tytu‡ orygina‡u: Reference Format: B5, stron: 632 Windows NT/2000 Native API Native API, czyli macierzysty interfejs programowania aplikacji systemu Windows NT, to zestaw us‡ug systemowych dostarczanych przez modu‡ wykonawczy NT programom trybu u¿ytkownika i trybu j„dra. Leksykon Windows NT/2000 Native API jest pr(cid:243)b„ ca‡o(cid:156)ciowego om(cid:243)wienia tego nieudokumentowanego zbioru procedur. Stanowi niezast„pione narzŒdzie projektanta oprogramowania, zawieraj„c: opis ponad 200 procedur macierzystego interfejsu API; szczeg(cid:243)‡owe om(cid:243)wienie procedur niedostŒpnych bezpo(cid:156)rednio z poziomu Win32 API lub oferuj„cych dodatkowe, istotne funkcje; przyk‡adowe procedury biblioteczne i programy narzŒdziowe, ilustruj„ce dzia‡anie omawianych procedur; om(cid:243)wienie architektury j„dra oraz debugowania aplikacji trybu u¿ytkownika. Jako programi(cid:156)cie pracuj„cym na poziomie systemu, a tak¿e aplikacji, Leksykon Windows NT/2000 Native API pomo¿e Ci w: tworzeniu program(cid:243)w narzŒdziowych i mechanizm(cid:243)w systemowych, takich jak debugery, narzŒdzia analityczne i biblioteki wykonawcze; okre(cid:156)leniu czy funkcje, kt(cid:243)rych brakuje w systemie, cho(cid:230) nale¿a‡oby oczekiwa(cid:230) ich obecno(cid:156)ci, faktycznie nie istniej„, czy jedynie nie zosta‡y udokumentowane; zapoznaniu siŒ ze zmianami w API wprowadzonymi w Windows 2000; pog‡Œbianiu wiedzy o tajnikach funkcjonowania Windows NT. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 9836/ 78(cid:15)4 Korzystanie z macierzystego interfejsu API ...................................................i........................ 22 Zależność między Win32 API a API macierzystym ...................................................i............ 23 Przykład W.1. Typowe osłonięcie procedury API macierzystego przez interfejs Win32 ...... 23 Przykład W.2. Najprostszy przykład osłonięcia przez Win32 procedury API macierzystego ...................................................i............................................ 25 Wywoływanie macierzystych usług systemu z trybu jądra...................................................i.. 25 Przykład W.3. Typowa preambuła macierzystej usługi systemowej ...................................... 26 Wartości zwracane przez usługi systemowe ...................................................i........................ 27 Względna częstość wywołań usług systemowych...................................................i................ 27 Tabela W.1. Częstość wywołań macierzystych usług systemowych ...................................... 27 O niniejszej książce ...................................................i...................................................i........... 31 3.+o 2036+-/778/3;/ ZwQuerySystemInformation ...................................................i................................................ 33 ZwSetSystemInformation ...................................................i...................................................i.. 35 SYSTEM_INFORMATION_CLASS ...................................................i.................................. 36 SystemBasicInformation...................................................i...................................................i.... 37 SystemProcessorInformation...................................................i................................................ 38 SystemPerformanceInformation ...................................................i........................................... 39 SystemTimeOfDayInformation ...................................................i............................................ 47 SystemProcessesAndThreadsInformation ...................................................i............................ 48 SystemCallCounts...................................................i...................................................i.............. 53 SystemConfigurationInformation ...................................................i......................................... 53 SystemProcessorTimes ...................................................i...................................................i...... 54 SystemGlobalFlag...................................................i...................................................i.............. 55 2.3;7$ +8:/ /732 SystemModuleInformation ...................................................i...................................................i 56 SystemLockInformation ...................................................i...................................................i....57 SystemHandleInformation...................................................i...................................................i. 59 SystemObjectInformation...................................................i...................................................i..60 SystemPagefileInformation ...................................................i.................................................. 63 SystemInstructionEmulationCounts ...................................................i..................................... 64 SystemCacheInformation ...................................................i...................................................i.. 64 SystemPoolTagInformation...................................................i.................................................. 66 SystemProcessorStatistics...................................................i...................................................i.. 67 SystemDpcInformation...................................................i...................................................i...... 68 SystemLoadImage ...................................................i...................................................i............. 68 SystemUnloadImage...................................................i...................................................i.......... 69 SystemTimeAdjustment ...................................................i...................................................i.... 70 SystemCrashDumpInformation ...................................................i............................................ 71 SystemExceptionInformation ...................................................i............................................... 71 SystemCrashDumpStateInformation ...................................................i.................................... 72 SystemKernelDebuggerInformation...................................................i..................................... 73 SystemContextSwitchInformation...................................................i........................................ 73 SystemRegistryQuotaInformation ...................................................i........................................ 74 SystemLoadAndCallImage...................................................i...................................................i 74 SystemPrioritySeparation ...................................................i...................................................i.. 75 SystemTimeZoneInformation...................................................i............................................... 76 SystemLookasideInformation...................................................i............................................... 77 SystemSetTimeSlipEvent ...................................................i...................................................i.. 78 SystemCreateSession...................................................i...................................................i......... 79 SystemDeleteSession...................................................i...................................................i......... 79 SystemRangeStartInformation...................................................i.............................................. 80 SystemVerifierInformation...................................................i...................................................i80 SystemAddVerifier ...................................................i...................................................i............ 80 SystemSessionProcessesInformation...................................................i.................................... 81 SystemPoolBlocksInformation ...................................................i............................................. 81 SystemMemoryUsageInformation...................................................i........................................ 83 Przykład 1.1. Częściowa implementacja biblioteki ToolHelp ................................................ 84 Przykład 1.2. Lista otwartych uchwytów procesu...................................................i................ 88 ZwQuerySystemEnvironmentValue...................................................i..................................... 90 ZwSetSystemEnvironmentValue...................................................i.......................................... 92 ZwShutdownSystem ...................................................i...................................................i.......... 93 ZwSystemDebugControl ...................................................i...................................................i... 94 Przykład 1.3. Ustawianie wewnętrznego punktu przerwania.................................................. 98 Przykład 1.4. Pobieranie danych śledzenia ...................................................i........................ 100 #4786/- 3.+o ,/8 +8+31o-+7,3-2/ OBJECT_ATTRIBUTES ...................................................i...................................................i 103 ZwQueryObject ...................................................i...................................................i............... 105 ZwSetInformationObject ...................................................i...................................................i. 107 OBJECT_INFORMATION_CLASS ...................................................i................................. 108 ObjectBasicInformation...................................................i...................................................i...108 ObjectNameInformation ...................................................i...................................................i.. 110 ObjectTypeInformation ...................................................i...................................................i... 110 ObjectAllTypesInformation...................................................i................................................ 112 ObjectHandleInformation ...................................................i...................................................i 113 ZwDuplicateObject...................................................i...................................................i.......... 113 ZwMakeTemporaryObject ...................................................i................................................. 115 ZwClose ...................................................i...................................................i........................... 115 Przykład 2.1. Lista otwartych uchwytów procesu...................................................i.............. 116 ZwQuerySecurityObject ...................................................i...................................................i.. 118 ZwSetSecurityObject...................................................i...................................................i....... 119 ZwCreateDirectoryObject...................................................i...................................................i 120 ZwOpenDirectoryObject ...................................................i...................................................i. 121 ZwQueryDirectoryObject ...................................................i...................................................i 123 ZwCreateSymbolicLinkObject ...................................................i........................................... 124 ZwOpenSymbolicLinkObject...................................................i............................................. 125 ZwQuerySymbolicLinkObject ...................................................i........................................... 126 3.+o +(cid:15);689+2+ ZwAllocateVirtualMemory ...................................................i................................................ 129 ZwFreeVirtualMemory...................................................i...................................................i.... 131 ZwQueryVirtualMemory...................................................i...................................................i. 132 MEMORY_INFORMATION_CLASS...................................................i.............................. 134 MemoryBasicInformation...................................................i...................................................i 134 MemoryWorkingSetList ...................................................i...................................................i.. 135 MemorySectionName ...................................................i...................................................i...... 136 ZwLockVirtualMemory...................................................i...................................................i... 137 ZwUnlockVirtualMemory ...................................................i.................................................. 138 ZwReadVirtualMemory...................................................i...................................................i... 139 ZwWriteVirtualMemory...................................................i...................................................i.. 140 ZwProtectVirtualMemory...................................................i...................................................i 142 ZwFlushVirtualMemory ...................................................i...................................................i.. 143 ZwAllocateUserPhysicalPages ...................................................i........................................... 144 ZwFreeUserPhysicalPages ...................................................i................................................. 145 ZwMapUserPhysicalPages ...................................................i................................................. 146 ZwMapUserPhysicalPagesScatter ...................................................i...................................... 148 2.3;7$ +8:/ /732 ZwGetWriteWatch...................................................i...................................................i........... 149 ZwResetWriteWatch...................................................i...................................................i........150 3.+o #/-/ ZwCreateSection...................................................i...................................................i.............. 153 ZwOpenSection ...................................................i...................................................i............... 155 ZwQuerySection ...................................................i...................................................i.............. 156 SECTION_INFORMATION_CLASS...................................................i............................... 158 SectionBasicInformation ...................................................i...................................................i. 158 SectionImageInformation ...................................................i...................................................i 159 ZwExtendSection...................................................i...................................................i............. 160 ZwMapViewOfSection...................................................i...................................................i.... 161 ZwUnmapViewOfSection ...................................................i.................................................. 164 ZwAreMappedFilesTheSame ...................................................i............................................. 164 3.+o 8 ZwCreateThread ...................................................i...................................................i.............. 167 ZwOpenThread ...................................................i...................................................i................ 170 ZwTerminateThread ...................................................i...................................................i........171 ZwQueryInformationThread...................................................i............................................... 172 ZwSetInformationThread ...................................................i...................................................i 174 THREADINFOCLASS ...................................................i...................................................i... 175 ThreadBasicInformation ...................................................i...................................................i.. 175 ThreadTimes ...................................................i...................................................i.................... 176 ThreadPriority...................................................i...................................................i.................. 177 ThreadBasePriority ...................................................i...................................................i.......... 177 ThreadAffinityMask ...................................................i...................................................i........ 177 ThreadImpersonationToken...................................................i................................................ 177 ThreadEnableAlignmentFaultFixup ...................................................i................................... 177 ThreadEventPair ...................................................i...................................................i.............. 178 ThreadQuerySetWin32StartAddress ...................................................i.................................. 178 ThreadZeroTlsCell...................................................i...................................................i........... 179 ThreadPerformanceCount...................................................i...................................................i 179 ThreadAmILastThread ...................................................i...................................................i.... 179 ThreadIdealProcessor ...................................................i...................................................i...... 179 ThreadPriorityBoost ...................................................i...................................................i........ 179 ThreadSetTlsArrayAddress ...................................................i................................................ 179 ThreadIsIoPending...................................................i...................................................i........... 180 ThreadHideFromDebugger...................................................i................................................. 180 ZwSuspendThread ...................................................i...................................................i........... 180 ZwResumeThread...................................................i...................................................i............ 181 #4786/- ZwGetContextThread ...................................................i...................................................i...... 182 ZwSetContextThread...................................................i...................................................i.......183 ZwQueueApcThread...................................................i...................................................i........ 184 ZwTestAlert ...................................................i...................................................i..................... 185 ZwAlertThread...................................................i...................................................i................. 186 ZwAlertResumeThread...................................................i...................................................i.... 187 ZwRegisterThreadTerminatePort ...................................................i....................................... 188 ZwImpersonateThread...................................................i...................................................i..... 188 ZwImpersonateAnonymousToken ...................................................i..................................... 189 3.+o 63-/7 ZwCreateProcess ...................................................i...................................................i............. 191 ZwOpenProcess ...................................................i...................................................i............... 193 ZwTerminateProcess ...................................................i...................................................i.......195 ZwQueryInformationProcess...................................................i.............................................. 196 ZwSetInformationProcess...................................................i...................................................i 197 PROCESSINFOCLASS ...................................................i...................................................i.. 198 ProcessBasicInformation ...................................................i...................................................i. 199 ProcessQuotaLimits...................................................i...................................................i......... 200 ProcessIoCounters ...................................................i...................................................i........... 201 ProcessVmCounters...................................................i...................................................i......... 202 ProcessTimes ...................................................i...................................................i................... 203 ProcessBasePriority ...................................................i...................................................i......... 204 ProcessRaisePriority ...................................................i...................................................i........ 204 ProcessDebugPort...................................................i...................................................i............ 205 ProcessExceptionPort ...................................................i...................................................i...... 205 ProcessAccessToken...................................................i...................................................i........ 205 ProcessDefaultHardErrorMode ...................................................i.......................................... 206 ProcessPooledUsageAndLimits...................................................i.......................................... 206 ProcessWorkingSetWatch ...................................................i.................................................. 207 ProcessUserModeIOPL ...................................................i...................................................i... 208 ProcessEnableAlignmentFaultFixup ...................................................i.................................. 208 ProcessPriorityClass ...................................................i...................................................i........ 208 ProcessWx86Information ...................................................i...................................................i 209 ProcessHandleCount...................................................i...................................................i........ 209 ProcessAffinityMask ...................................................i...................................................i....... 209 ProcessPriorityBoost...................................................i...................................................i........ 210 ProcessDeviceMap......................................i...................................................i........................ 210 ProcessSessionInformation...................................................i................................................. 211 ProcessForegroundInformation ...................................................i.......................................... 211 ProcessWow64Information ...................................................i................................................ 211 2.3;7$ +8:/ /732 RtlCreateProcessParameters ...................................................i............................................... 212 RtlDestroyProcessParameters...................................................i............................................. 214 PROCESS_PARAMETERS...................................................i............................................... 214 RtlCreateQueryDebugBuffer...................................................i.............................................. 218 RtlQueryProcessDebugInformation ...................................................i................................... 218 RtlDestroyQueryDebugBuffer...................................................i............................................ 220 DEBUG_BUFFER..................................................i...................................................i............ 220 DEBUG_MODULE_INFORMATION ...................................................i............................. 221 DEBUG_HEAP_INFORMATION ...................................................i.................................... 223 DEBUG_LOCK_INFORMATION...................................................i.................................... 224 Przykład 6.1. Rozwidlenie procesu Win32 ...................................................i........................ 226 Przykład 6.2. Tworzenie procesu Win32...................................................i............................ 230 Przykład 6.3. Rozszerzenie implementacji biblioteki ToolHelip z użyciem RtlQueryProcessDebugInformation...................................................i................ 234 3.+o +.+2+/3,70 ZwCreateJobObject ...................................................i...................................................i......... 241 ZwOpenJobObject ...................................................i...................................................i........... 242 ZwTerminateJobObject ...................................................i...................................................i... 243 ZwAssignProcessToJobObject ...................................................i........................................... 244 ZwQueryInformationJobObject...................................................i.......................................... 245 ZwSetInformationJobObject...................................................i............................................... 246 JOBOBJECTINFOCLASS...................................................i................................................. 247 JobObjectBasicAccountingInformation ...................................................i............................. 247 JobObjectBasicLimitInformation ...................................................i....................................... 249 JobObjectBasicProcessIdList ...................................................i............................................. 251 JobObjectBasicUIRestrictions...................................................i............................................ 252 JobObjectSecurityLimitInformation...................................................i................................... 252 JobObjectEndOfJobTimeInformation ...................................................i................................ 254 JobObjectAssociateCompletionPortInformation...................................................i................ 254 JobObjectBasicAndIoAccountingInformation ...................................................i................... 255 JobObjectExtendedLimitInformation ...................................................i................................. 255 3.+o /832 ZwCreateToken ...................................................i...................................................i............... 257 ZwOpenProcessToken...................................................i...................................................i..... 260 ZwOpenThreadToken...................................................i...................................................i...... 261 ZwDuplicateToken ...................................................i...................................................i.......... 262 ZwFilterToken ...................................................i...................................................i................. 264 ZwAdjustPrivilegesToken ...................................................i.................................................. 265 ZwAdjustGroupsToken ...................................................i...................................................i... 267 #4786/- ZwQueryInformationToken...................................................i................................................ 268 ZwSetInformationToken...................................................i...................................................i.. 269 TOKEN_INFORMATION_CLASS ...................................................i.................................. 270 TokenUser...................................................i...................................................i........................ 271 TokenGroups i TokenRestrictedSids...................................................i.................................. 271 TokenPrivileges ...................................................i...................................................i............... 272 TokenOwner ...................................................i...................................................i.................... 272 TokenPrimaryGroup ...................................................i...................................................i........273 TokenDefaultDacl...................................................i...................................................i............ 273 TokenSource ...................................................i...................................................i.................... 273 TokenType ...................................................i...................................................i....................... 274 TokenImpersonationLevel...................................................i.................................................. 274 TokenStatistics...................................................i...................................................i................. 274 TokenSessionId...................................................i...................................................i................ 276 Przykład 8.1. Tworzenie okna poleceń dla użytkownika SYSTEM ..................................... 276 3.+o #2-632+-+ ZwWaitForSingleObject...................................................i...................................................i.. 279 ZwSignalAndWaitForSingleObject...................................................i.................................... 280 ZwWaitForMultipleObjects...................................................i................................................ 281 ZwCreateTimer...................................................i...................................................i................ 283 ZwOpenTimer...................................................i...................................................i.................. 284 ZwCancelTimer ...................................................i...................................................i............... 285 ZwSetTimer ...................................................i...................................................i..................... 286 ZwQueryTimer ...................................................i...................................................i................ 287 TIMER_INFORMATION_CLASS ...................................................i................................... 289 TimerBasicInformation...................................................i...................................................i....289 ZwCreateEvent ...................................................i...................................................i................ 289 ZwOpenEvent ...................................................i...................................................i.................. 291 ZwSetEvent...................................................i...................................................i...................... 292 ZwPulseEvent ...................................................i...................................................i.................. 292 ZwResetEvent...................................................i...................................................i.................. 293 ZwClearEvent ...................................................i...................................................i.................. 294 ZwQueryEvent...................................................i...................................................i................. 295 EVENT_INFORMATION_CLASS...................................................i................................... 296 EventBasicInformation ...................................................i...................................................i....296 ZwCreateSemaphore...................................................i...................................................i........297 ZwOpenSemaphore ...................................................i...................................................i......... 298 ZwReleaseSemaphore...................................................i...................................................i...... 299 ZwQuerySemaphore ...................................................i...................................................i........ 300 SEMAPHORE_INFORMATION_CLASS...................................................i........................ 301 2.3;7$ +8:/ /732 SemaphoreBasicInformation ...................................................i.............................................. 301 ZwCreateMutant ...................................................i...................................................i.............. 302 ZwOpenMutant...................................................i...................................................i................ 303 ZwReleaseMutant ...................................................i...................................................i............ 304 ZwQueryMutant........................................i...................................................i.......................... 305 MUTANT_INFORMATION_CLASS...................................................i............................... 306 MutantBasicInformation...................................................i...................................................i.. 306 ZwCreateIoCompletion ...................................................i...................................................i... 307 ZwOpenIoCompletion ...................................................i...................................................i..... 308 ZwSetIoCompletion...................................................i...................................................i......... 309 ZwRemoveIoCompletion ...................................................i...................................................i 310 ZwQueryIoCompletion...................................................i...................................................i.... 312 IO_COMPLETION_INFORMATION_CLASS...................................................i................ 313 IoCompletionBasicInformation ...................................................i.......................................... 313 ZwCreateEventPair...................................................i...................................................i.......... 313 ZwOpenEventPair...................................................i...................................................i............ 314 ZwWaitLowEventPair ...................................................i...................................................i..... 315 ZwWaitHighEventPair ...................................................i...................................................i.... 316 ZwSetLowWaitHighEventPair ...................................................i........................................... 317 ZwSetHighWaitLowEventPair ...................................................i........................................... 318 ZwSetLowEventPair...................................................i...................................................i........318 ZwSetHighEventPair ...................................................i...................................................i.......319 3.+o +8+13.2+ ZwQuerySystemTime...................................................i...................................................i...... 321 ZwSetSystemTime...................................................i...................................................i........... 322 ZwQueryPerformanceCounter...................................................i............................................ 323 ZwSetTimerResolution...................................................i...................................................i.... 323 ZwQueryTimerResolution...................................................i.................................................. 324 ZwDelayExecution ...................................................i...................................................i.......... 325 ZwYieldExecution ...................................................i...................................................i........... 326 ZwGetTickCount ...................................................i...................................................i............. 327 3.+o 6303;+2/;32+2+ KPROFILE_SOURCE ...................................................i...................................................i.... 329 ZwCreateProfile...................................................i...................................................i............... 329 ZwSetIntervalProfile...................................................i...................................................i........ 331 ZwQueryIntervalProfile...................................................i...................................................i...332 ZwStartProfile...................................................i...................................................i.................. 333 ZwStopProfile...................................................i...................................................i.................. 333 Przykład 11.1. Profilowanie jądra ...................................................i...................................... 334 #4786/- 3.+o  368/ 0 PORT_MESSAGE...................................................i...................................................i........... 337 PORT_SECTION_WRITE...................................................i................................................. 339 PORT_SECTION_READ ...................................................i.................................................. 340 ZwCreatePort ...................................................i...................................................i................... 341 ZwCreateWaitablePort ...................................................i...................................................i.... 342 ZwConnectPort ...................................................i...................................................i................ 343 ZwSecureConnectPort ...................................................i...................................................i..... 345 ZwListenPort ...................................................i...................................................i................... 346 ZwAcceptConnectPort...................................................i...................................................i..... 347 ZwCompleteConnectPort ...................................................i...................................................i 349 ZwRequestPort........................................i...................................................i............................ 349 ZwRequestWaitReplyPort ...................................................i.................................................. 350 ZwReplyPort...................................................i...................................................i.................... 351 ZwReplyWaitReplyPort ...................................................i...................................................i.. 352 ZwReplyWaitReceivePort ...................................................i.................................................. 353 ZwReplyWaitReceivePortEx...................................................i.............................................. 354 ZwReadRequestData ...................................................i...................................................i....... 355 ZwWriteRequestData ...................................................i...................................................i...... 357 ZwQueryInformationPort ...................................................i...................................................i 358 PORT_INFORMATION_CLASS...................................................i...................................... 359 PortBasicInformation...................................................i...................................................i....... 359 ZwImpersonateClientOfPort...................................................i............................................... 360 Przykład 12.1. Przyłączanie do portu nazwanego ...................................................i.............. 360 3.+o   ZwCreateFile ...................................................i...................................................i................... 365 ZwOpenFile ...................................................i...................................................i..................... 368 ZwDeleteFile ...................................................i...................................................i................... 371 ZwFlushBuffersFile...................................................i...................................................i......... 371 ZwCancelIoFile ...................................................i...................................................i............... 372 ZwReadFile...................................................i...................................................i...................... 373 ZwWriteFile...................................................i...................................................i..................... 375 ZwReadFileScatter.....................................i...................................................i......................... 376 ZwWriteFileGather...................................................i...................................................i.......... 378 ZwLockFile...................................................i...................................................i...................... 380 ZwUnlockFile ...................................................i...................................................i.................. 382 ZwDeviceIoControlFile...................................................i...................................................i... 383 ZwFsControlFile...................................................i...................................................i.............. 385 ZwNotifyChangeDirectoryFile...................................................i........................................... 387 FILE_NOTIFY_INFORMATION ...................................................i..................................... 389 2.3;7$ +8:/ /732 ZwQueryEaFile...................................................i...................................................i................ 389 ZwSetEaFile...................................................i...................................................i..................... 391 FILE_FULL_EA_INFORMATION...................................................i................................... 392 FILE_GET_EA_INFORMATION...................................................i..................................... 393 ZwCreateNamedPipeFile...................................................i...................................................i. 394 ZwCreateMailslotFile ...................................................i...................................................i...... 396 ZwQueryVolumeInformationFile...................................................i....................................... 398 ZwSetVolumeInformationFile...................................................i............................................ 399 FS_INFORMATION_CLASS ...................................................i........................................... 400 FileFsVolumeInformation ...................................................i.................................................. 401 FileFsLabelInformation ...................................................i...................................................i...402 FileFsSizeInformation ...................................................i...................................................i..... 402 FileFsDeviceInformation...................................................i...................................................i. 403 FileFsAttributeInformation...................................................i................................................. 404 FileFsControlInformation ...................................................i...................................................i 405 FileFsFullSizeInformation...................................................i.................................................. 405 FileFsObjectIdInformation ...................................................i................................................. 406 ZwQueryQuotaInformationFile...................................................i.......................................... 407 ZwSetQuotaInformationFile...................................................i............................................... 408 FILE_USER_QUOTA_INFORMATION...................................................i.......................... 410 FILE_QUOTA_LIST_INFORMATION ...................................................i........................... 411 ZwQueryAttributesFile...................................................i...................................................i....411 ZwQueryFullAttributesFile ...................................................i................................................ 412 ZwQueryInformationFile...................................................i...................................................i. 413 ZwSetInformationFile...................................................i...................................................i...... 414 ZwQueryDirectoryFile ...................................................i...................................................i.... 415 ZwQueryOleDirectoryFile...................................................i.................................................. 417 FILE_INFORMATION_CLASS ...................................................i....................................... 419 FileDirectoryInformation...................................................i...................................................i.420 FileFullDirectoryInformation ...................................................i............................................. 422 FileBothDirectoryInformation...................................................i............................................ 424 FileBasicInformation ...................................................i...................................................i....... 426 FileStandardInformation...................................................i...................................................i..427 FileInternalInformation...................................................i...................................................i.... 428 FileEaInformation...................................................i...................................................i............ 428 FileAccessInformation...................................................i...................................................i..... 429 FileNameInformation ...................................................i...................................................i......429 FileRenameInformation i FileLinkInformation...................................................i.................. 430 FileNamesInformation...................................................i...................................................i.....430 FileDispositionInformation...................................................i................................................. 431 FilePositionInformation...................................................i...................................................i... 432 FileModeInformation...................................................i...................................................i....... 432 #4786/- FileAlignmentInformation...................................................i.................................................. 432 FileAllInformation...................................................i...................................................i........... 433 FileAllocationInformation ...................................................i.................................................. 433 FileEndOfFileInformation ...................................................i.................................................. 434 FileStreamInformation...................................................i...................................................i..... 434 FilePipeInformation...................................................i...................................................i......... 435 FilePipeLocalInformation...................................................i...................................................i 436 FilePipeRemoteInformation ...................................................i............................................... 437 FileMailslotQueryInformation...................................................i............................................ 437 FileMailslotSetInformation...................................................i................................................. 438 FileCompressionInformation...................................................i.............................................. 439 FileObjectIdInformation ...................................................i...................................................i..440 FileCompletionInformation ...................................................i................................................ 440 FileMoveClusterInformation ...................................................i.............................................. 440 FileQuotaInformation ...................................................i...................................................i...... 440 FileReparsePointInformation...................................................i.............................................. 441 FileNetworkOpenInformation ...................................................i............................................ 441 FileAttributeTagInformation ...................................................i.............................................. 442 Przykład 13.1. Otwieranie pliku określonego identyfikatorem............................................. 443 3.+o 9-/ //7869 ZwCreateKey ...................................................i...................................................i................... 445 ZwOpenKey...................................................i...................................................i..................... 447 ZwDeleteKey ...................................................i...................................................i................... 448 ZwFlushKey...................................................i...................................................i..................... 449 ZwSaveKey...................................................i...................................................i...................... 449 ZwSaveMergedKeys...................................................i...................................................i........ 450 ZwRestoreKey ...................................................i...................................................i................. 451 ZwLoadKey ...................................................i...................................................i..................... 452 ZwLoadKey2 ...................................................i...................................................i................... 453 ZwUnloadKey...................................................i...................................................i.................. 454 ZwQueryOpenSubKeys...................................................i...................................................i... 455 ZwReplaceKey...................................................i...................................................i................. 456 ZwSetInformationKey ...................................................i...................................................i..... 457 KEY_SET_INFORMATION_CLASS...................................................i............................... 458 KeyWriteTimeInformation ...................................................i................................................. 458 ZwQueryKey ...................................................i...................................................i................... 459 ZwEnumerateKey ...................................................i...................................................i............ 460 KEY_INFORMATION_CLASS...................................................i........................................ 461 KeyBasicInformation...................................................i...................................................i....... 461 KeyNodeInformation...................................................i...................................................i.......462 2.3;7$ +8:/ /732 KeyFullInformation ...................................................i...................................................i......... 463 KeyNameInformation ...................................................i...................................................i...... 464 ZwNotifyChangeKey...................................................i...................................................i....... 465 ZwNotifyChangeMultipleKeys ...................................................i.......................................... 467 ZwDeleteValueKey ...................................................i...................................................i.........469 ZwSetValueKey...................................................i...................................................i............... 470 ZwQueryValueKey...................................................i...................................................i..........471 ZwEnumerateValueKey ...................................................i...................................................i.. 473 KEY_VALUE_INFORMATION_CLASS ...................................................i........................ 474 KeyValueBasicInformation ...................................................i................................................ 474 KeyValueFullInformation i KeyValueFullInformationAlign64 ........................................... 475 KeyValuePartialInformation...................................................i............................................... 476 ZwQueryMultipleValueKey ...................................................i............................................... 477 KEY_VALUE_ENTRY ...................................................i...................................................i.. 479 ZwInitializeRegistry ...................................................i...................................................i........ 479 3.+o +,/4/-/2+274/-+/+9.8210 ZwPrivilegeCheck ...................................................i...................................................i........... 481 ZwPrivilegeObjectAuditAlarm...................................................i........................................... 482 ZwPrivilegedServiceAuditAlarm ...................................................i....................................... 483 ZwAccessCheck...................................................i...................................................i............... 485 ZwAccessCheckAndAuditAlarm ...................................................i....................................... 486 ZwAccessCheckByType...................................................i...................................................i.. 488 ZwAccessCheckByTypeAndAuditAlarm ...................................................i.......................... 490 ZwAccessCheckByTypeResultList ...................................................i.................................... 493 ZwAccessCheckByTypeResultListAndAuditAlarm...................................................i.......... 495 ZwAccessCheckByTypeResultListAndAuditAlarmByHandle ............................................ 497 ZwOpenObjectAuditAlarm ...................................................i................................................ 500 ZwCloseObjectAuditAlarm...................................................i................................................ 502 ZwDeleteObjectAuditAlarm...................................................i............................................... 503 3.+o  91+2. ++6.+2//2/61  ZwRequestWakeupLatency...................................................i................................................ 505 ZwRequestDeviceWakeup ...................................................i................................................. 506 ZwCancelDeviceWakeupRequest ...................................................i...................................... 507 ZwIsSystemResumeAutomatic...................................................i........................................... 508 ZwSetThreadExecutionState ...................................................i.............................................. 508 ZwGetDevicePowerState...................................................i...................................................i. 509 ZwSetSystemPowerState...................................................i...................................................i. 510 ZwInitiatePowerAction...................................................i...................................................i....512 ZwPowerInformation...................................................i...................................................i.......513 #4786/- POWER_INFORMATION_LEVEL...................................................i.................................. 515 SystemPowerPolicyAc, SystemPowerPolicyDc, SystemPowerPolicyCurrent..................... 515 SystemPowerCapabilities ...................................................i...................................................i 516 SystemBatteryState...................................................i...................................................i.......... 516 SystemPowerStateHandler ...................................................i................................................. 516 ProcessorStateHandler...................................................i...................................................i..... 517 AdministratorPowerPolicy ...................................................i................................................. 517 ProcessorInformation...................................................i...................................................i....... 517 SystemPowerInformation ...................................................i...................................................i 517 ZwPlugPlayControl ...................................................i...................................................i......... 518 ZwGetPlugPlayEvent ...................................................i...................................................i...... 519 3.+o 22/97o91778/3;/ ZwRaiseException ...................................................i...................................................i........... 521 ZwContinue ...................................................i...................................................i..................... 522 ZwW32Call...................................................i...................................................i...................... 523 ZwCallbackReturn ...................................................i...................................................i........... 524 ZwSetLowWaitHighThread ...................................................i............................................... 526 ZwSetHighWaitLowThread ...................................................i............................................... 527 ZwLoadDriver ...................................................i...................................................i................. 527 ZwUnloadDriver...................................................i...................................................i.............. 528 ZwFlushInstructionCache..........................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows NT/2000 Native API. Leksykon
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: