Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 005737 22983458 na godz. na dobę w sumie
Windows Server 2003. Księga eksperta - książka
Windows Server 2003. Księga eksperta - książka
Autor: , , , , Liczba stron: 1176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-207-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Windows 2003 Server to rodzina nowych systemów operacyjnych Microsoftu, mająca zastąpić systemy NT/2000 w zastosowaniach serwerowych. Została ona stworzona z myślą o dużych organizacjach potrzebujących wydajnego, bezpiecznego i skalowalnego rozwiązania dla swoich serwerów. Wiele firm i instytucji korzystających z wcześniejszych systemów Microsoftu dokonuje migracji do Windows 2003.

Książka 'Windows 2003 Serwer. Księga eksperta' to kompendium wiedzy na temat tego systemu operacyjnego. Nie jest ona jedynie modyfikacją i uaktualnieniem wcześniejszej pozycji z tej serii, poświęconej Windows 2000 -- większość rozdziałów została napisana zupełnie od nowa. Autorzy mieli unikalną okazję wdrażać Windows 2003 jeszcze przed jego oficjalną premierą. Na podstawie ich bogatych doświadczeń powstała najbardziej szczegółowa książka o Windows 2003, jaka jest dostępna na rynku.

W książce przedstawiono:

Obsługa skomplikowanego i zaawansowanego systemu, jakim jest Windows 2003, wymaga od administratora dużej wiedzy. Wszystko czego potrzebujesz, by sprawnie go wdrożyć, znajduje się w tej książce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA Windows Server 2003. Ksiêga eksperta Autorzy: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Kenton Gardinier, Noel Neal T³umaczenie: Adam Jarczyk, Tomasz Miszkiel, Piotr Pilch ISBN: 83-7361-207-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows Server 2003 Unleashed Format: B5, stron: 1134 Windows 2003 Server to rodzina nowych systemów operacyjnych Microsoftu, maj¹ca zast¹piæ systemy NT/2000 w zastosowaniach serwerowych. Zosta³a ona stworzona z myġl¹ o du¿ych organizacjach potrzebuj¹cych wydajnego, bezpiecznego i skalowalnego rozwi¹zania dla swoich serwerów. Wiele firm i instytucji korzystaj¹cych z wczeġniejszych systemów Microsoftu dokonuje migracji do Windows 2003. Ksi¹¿ka „Windows 2003 Serwer. Ksiêga eksperta” to kompendium wiedzy na temat tego systemu operacyjnego. Nie jest ona jedynie modyfikacj¹ i uaktualnieniem wczeġniejszej pozycji z tej serii, poġwiêconej Windows 2000 — wiêkszoġæ rozdzia³ów zosta³a napisana zupe³nie od nowa. Autorzy mieli unikaln¹ okazjê wdra¿aæ Windows 2003 jeszcze przed jego oficjaln¹ premier¹. Na podstawie ich bogatych doġwiadczeñ powsta³a najbardziej szczegó³owa ksi¹¿ka o Windows 2003, jaka jest dostêpna na rynku. FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE W ksi¹¿ce przedstawiono: • Przegl¹d systemu Windows Server 2003 • ActiveDirectory — sk³adniki, projektowanie, integracjê z innymi systemami • Us³ugi sieciowe — DNS, WINS, DHCP, Internet Information Services 6 • Bezpieczeñstwo na poziomie serwera i na poziomie transportu • Migracja do systemu Windows Server 2003 z Windows NT i Windows 2000 • Administracja i zarz¹dzanie systemem Windows Server 2003 • Rejestr systemowy • Zdalny dostêp do systemu • Zarz¹dzanie stacjami roboczymi • Zabezpieczenia przed awariami i usuwanie ich skutków • Rozwi¹zywanie problemów, debugowanie i optymalizacja Obs³uga skomplikowanego i zaawansowanego systemu, jakim jest Windows 2003, wymaga od administratora du¿ej wiedzy. Wszystko czego potrzebujesz, by sprawnie go wdro¿yæ, znajduje siê w tej ksi¹¿ce. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 5RKUVTGħEK 1#WVQTCEJ J 9UVúR JJ \úħè+2T\GINæFU[UVGOW9KPFQYU5GTXGT 4Q\F\KCđ9KPFQYU5GTXGTōYRTQYCF\GPKGFQVGEJPQNQIKK Czym jest Windows Server 2003?...................................................W......................................................43 Windows .NET Framework a Windows Server 2003 ...................................................W........................44 Windows .NET Framework ...................................................W...................................................W... ...44 .........45 Windows Server 2003 ...................................................W...................................................W...... Decyzja o implementacji systemu Windows Server 2003 ...................................................W.................46 Kiedy dokonać migracji?...................................................W...................................................W.. Windows Server 2003 jako podstawa środowiska Active Directory..............................................46 Windows Server 2003 obsługujący wbudowane aplikacje serwerowe...........................................47 Windows Server 2003 obsługujący dodatkowe aplikacje serwerowe.............................................48 ...............49 Dodanie systemu Windows Server 2003 do środowiska NT4 lub Windows 2000 ........................50 Migracja z Windows 2000 do systemu Windows Server 2003 ...................................................W...50 Migracja do systemu Windows Server 2003 bezpośrednio z NT4 .................................................51 Wersje systemu Windows Server 2003 ...................................................W..............................................51 Windows Server 2003 Web Edition...................................................W.............................................52 Windows Server 2003 Standard Edition ...................................................W......................................52 Windows Server 2003 Enterprise Edition...................................................W....................................52 Windows Server 2003 Datacenter Edition ...................................................W...................................53 Co nowego w systemie Windows Server 2003? ...................................................W................................54 Zmiany w wyglądzie systemu Windows Server 2003 ...................................................W.................54 Zmiany, które upraszczają wykonywanie zadań...................................................W..........................54 Zwiększone bezpieczeństwo ...................................................W...................................................W.....55 Poprawa wydajności i funkcjonalności ...................................................W........................................56 Lepsza obsługa standardów...................................................W...................................................W.......58 Zdolność do usuwania obiektów ze schematu AD...................................................W.......................59 Ułatwienia administracyjne w systemie Windows Server 2003 ...................................................W........59 Volume Shadow Copy ...................................................W...................................................W....... Tworzenie wykazu globalnego z nośnika ...................................................W....................................60 IPSec NAT Traversal ...................................................W...................................................W...... ..........61 .......59 Windows Server 2003 — poprawa usług dla użytkowników ...................................................W............61 Zarządzanie plikami w DFS...................................................W...................................................W......62 Redundancja i odporność na błędy danych w DFS...................................................W......................62 Redundancja w kolejkach wydruków ...................................................W..........................................62 Windows Server 2003 — korzyści osiągane podczas migracji...................................................W..........63 Zmiana nazw domen ...................................................W...................................................W........ Narzędzie migracji usługi Active Directory 2.0...................................................W...........................63 .........63 6 Windows Server 2003. Księga eksperta Korzyści w usługach terminalowych dla uproszczonych klientów...................................................W....64 Przekierowanie lokalnych dysków i dźwięku ...................................................W..............................64 Obsługa lokalnych stref czasowych ...................................................W.............................................65 ..........65 Wybór typu połączenia...................................................W...................................................W.... ..............66 Session Directory ...................................................W...................................................W........ Korzyści administracyjne ...................................................W...................................................W. ...............66 Automatic Server Recovery ...................................................W...................................................W......66 Software Update Service...................................................W...................................................W.. .........67 Group Policy Management Console ...................................................W............................................67 Remote Installation Service for Servers...................................................W.......................................68 ......68 Out-of-Band Management...................................................W...................................................W... ....................69 .................69 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. Najlepsze rozwiązania ...................................................W...................................................W.... 4Q\F\KCđ2NCPQYCPKGRTQVQV[RQYCPKGOKITCELC KYFTCľCPKG9KPFQYU5GTXGTōPCLNGRU\GTQ\YKæ\CPKC  Ustalenie zakresu projektu...................................................W..................................................................72 Identyfikacja celów i zadań biznesowych implementacji systemu Windows Server 2003 .....................73 Wysokopoziomowe cele biznesowe...................................................W.............................................73 Cele jednostek biznesowych lub działów...................................................W.....................................74 Identyfikacja celów i zadań technicznych podczas implementacji systemu Windows Server 2003.........75 Definiowanie zakresu pracy ...................................................W.........................................................77 Ustalenie harmonogramu implementacji lub migracji ...................................................W.................79 Dobór składu zespołów — projektowego i wdrożeniowego ...................................................W.......81 Faza rozpoznania — analiza istniejącego środowiska ...................................................W.......................82 Czynniki geograficzne...................................................W...................................................W.... Zarządzanie danymi ...................................................W...................................................W....... ...........84 ...........85 Faza projektu — dokumentowanie wizji i planu...................................................W................................86 Sesje współpracy — podejmowanie decyzji projektowych...................................................W.........86 Organizacja informacji w uporządkowanym dokumencie projektu................................................87 Decyzje projektowe dla Windows Server 2003 ...................................................W...........................89 Zatwierdzenie projektu...................................................W...................................................W... ...........89 Faza planowania migracji — dokumentowanie procesu migracji...................................................W......90 .............91 Pora na plan projektu...................................................W...................................................W.... Szybkość a ryzyko...................................................W...................................................W........ .............92 Tworzenie dokumentu migracji ...................................................W...................................................93 Faza prototypu — tworzenie i testowanie planu ...................................................W................................95 Jak zbudować laboratorium?...................................................W........................................................95 Wyniki pracy testowego środowiska laboratoryjnego ...................................................W.................96 Faza pilotażowa — sprawdzenie poprawności planu dla ograniczonej liczby użytkowników.............97 Pierwszy serwer pilotażowy...................................................W.........................................................97 Wdrożenie fazy pilotowej ...................................................W...................................................W. ........98 Rozwiązywanie problemów w fazie pilotażowej...................................................W.........................99 Dokumentacja wyników fazy pilotażowej ...................................................W...................................99 Faza migracji (implementacji) — przeprowadzenie migracji lub instalacji ...............................................100 Ocena zadowolenia użytkowników...................................................W............................................100 Obsługa nowego środowiska Windows Server 2003...................................................W.................100 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. Najlepsze rozwiązania ...................................................W...................................................W.... Faza rozpoznania...................................................W...................................................W......... Faza projektu ...................................................W...................................................W............ ..................101 ...............102 ............102 ...............102 Spis treści 7 .......103 Faza planowania migracji...................................................W...................................................W. ..............103 Faza prototypu...................................................W...................................................W........... Faza pilotażowa...................................................W...................................................W.......... .............103 Faza migracji (implementacji) ...................................................W...................................................104 4Q\F\KCđ+PUVCNQYCPKGU[UVGOW9KPFQYU5GTXGT Wstępne planowanie i przygotowanie instalacji serwera ...................................................W.................106 Weryfikacja minimalnych wymagań sprzętowych ...................................................W....................106 Wybór — nowa instalacja czy modernizacja...................................................W.............................106 Wybór typu serwera ...................................................W...................................................W....... .........107 Gromadzenie niezbędnych informacji...................................................W........................................108 Wykonanie kopii zapasowej plików ...................................................W..........................................110 Instalacja systemu operacyjnego Windows Server 2003 ...................................................W.................110 .........110 Formatowanie partycji...................................................W...................................................W.... Dostosowanie opcji regionalnych i językowych...................................................W........................112 Personalizacja oprogramowania...................................................W.................................................112 Klucz produktu...................................................W...................................................W........... .............113 Wybór trybu licencjonowania ...................................................W....................................................113 Wybór nazwy komputera i hasła administratora...................................................W........................114 Zmiana ustawień daty i godziny...................................................W.................................................115 Zmiana ustawień sieciowych ...................................................W.....................................................115 Podłączenie do grupy roboczej lub domeny ...................................................W..............................116 Zakończenie instalacji ...................................................W...................................................W... ..........116 Logowanie...................................................W...................................................W................ ...............116 Aktywacja Windows Server 2003...................................................W..............................................116 Aktualizacja do systemu Windows Server 2003 ...................................................W..............................118 Kopia zapasowa...................................................W...................................................W........... Sprawdzenie kompatybilności systemu ...................................................W.....................................118 Dodatkowe czynności ...................................................W...................................................W...... Proces aktualizacji...................................................W...................................................W...... .......119 .............119 Wybór alternatywnej metody instalacji...................................................W............................................120 Nienadzorowana instalacja systemu...................................................W.................................................120 ............118 Kiedy przeprowadzić instalację nienadzorowaną?...................................................W.....................120 Użycie ulepszonego Menedżera instalacji ...................................................W.................................121 Przygotowanie do instalacji nienadzorowanej ...................................................W...........................121 Uruchomienie skryptu instalacji nienadzorowanej ...................................................W....................124 Instalacja z obrazu ...................................................W...................................................W...... ...................124 Usługi instalacji zdalnej ...................................................W...................................................W..........125 System Preparation Tool ...................................................W...................................................W.. .......125 Instalacja systemu za pomocą zasad grup i SMS ...................................................W.............................126 ..................126 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. Najlepsze rozwiązania ...................................................W...................................................W.... ...............127 \úħè++9KPFQYU5GTXGT#EVKXG KTGEVQT[ 4Q\F\KCđ9RTQYCF\GPKGFQ#EVKXG KTGEVQT[  Ewolucja usług katalogowych ...................................................W..........................................................132 Wcześniejsze systemy katalogowe Microsoftu...................................................W..........................132 Najważniejsze funkcje Active Directory...................................................W....................................133 8 Windows Server 2003. Księga eksperta Rozwój usługi Active Directory ...................................................W.......................................................134 Ograniczenia domen NT 4.0 ...................................................W...................................................W...134 Przyjęcie standardów internetowych przez Microsoft ...................................................W...............135 Struktura Active Directory ...................................................W...............................................................136 Domena Active Directory ...................................................W...................................................W.. .....136 Drzewa domen Active Directory...................................................W................................................136 Lasy w Active Directory ...................................................W...................................................W.. .......137 Tryby uwierzytelniania w Active Directory...................................................W...............................137 Poziomy funkcjonalne w Windows .NET Active Directory...................................................W......138 Poziom funkcjonalny domen Windows 2000 mieszany ...................................................W............138 Poziom funkcjonalny Windows 2000 macierzysty...................................................W....................138 Poziom funkcjonalny Windows .NET tymczasowy ...................................................W..................138 Poziom funkcjonalny Windows .NET ...................................................W.......................................139 Składniki Active Directory...................................................W...............................................................140 Active Directory oparta na X.500 ...................................................W..............................................140 .................140 Schemat ...................................................W...................................................W.................. Protokół LDAP...................................................W...................................................W............ ............141 Replikacja multimaster kontrolerów domen ...................................................W..............................142 Wykaz globalny i serwery wykazu globalnego...................................................W..........................143 Role wzorców operacji (Operations Master) ...................................................W.............................143 Jednostki organizacyjne...................................................W...................................................W.. Relacje zaufania pomiędzy domenami ...................................................W.............................................145 Przechodnie relacje zaufania...................................................W......................................................145 Bezpośrednie relacje zaufania...................................................W....................................................146 ...............147 Domeny czy jednostki organizacyjne?...................................................W.......................................147 Grupy w środowisku Active Directory...................................................W.............................................148 ............150 Replikacja Active Directory ...................................................W.............................................................150 Grupy czy OU?...................................................W...................................................W............ Lokacje, łącza lokacji i serwery czołowe łączy lokacji...................................................W...............150 Zapisy źródłowe ...................................................W...................................................W.......... DNS w Active Directory ...................................................W...................................................W... ............151 ............152 ........152 ........153 Przestrzeń nazw DNS...................................................W...................................................W...... Dynamiczny DNS ...................................................W...................................................W........... Strefy DNS — standardowe i zintegrowane z AD...................................................W.....................153 Współistnienie usług DNS AD i zewnętrznych ...................................................W.........................154 Bezpieczeństwo Active Directory ...................................................W....................................................154 Kerberos ...................................................W...................................................W................. .................154 IIS 6 domyślnie wyłączony ...................................................W...................................................W.....155 Dodatkowe zagadnienia bezpieczeństwa ...................................................W...................................155 Zmiany w Active Directory w systemie Windows Server 2003 ...................................................W......155 Narzędzie do zmiany nazwy domeny w Windows .NET Active Directory..................................155 Udoskonalenia Kreatora konfigurowania serwera ...................................................W.....................156 Relacje zaufania pomiędzy lasami ...................................................W.............................................156 Możliwość wyłączenia kompresji replikacji Active Directory...................................................W.....156 Dezaktywacja atrybutu schematu...................................................W...............................................157 Przyrostowa replikacja członkostwa w grupach uniwersalnych ...................................................W157 Active Directory w trybie aplikacji...................................................W............................................157 .........158 Dodatkowe zmiany...................................................W...................................................W......... ..................158 ...............159 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. Najlepsze rozwiązania ...................................................W...................................................W.... Spis treści 9 4Q\F\KCđ2TQLGMVQYCPKG9KPFQYU5GTXGT#EVKXG KTGEVQT[  .............161 Przegląd struktury domen...................................................W...................................................W. Relacje zaufania pomiędzy domenami...................................................W.......................................162 Wybór przestrzeni nazw domen ...................................................W.......................................................164 Zewnętrzna (opublikowana) przestrzeń nazw...................................................W............................164 Wewnętrzna przestrzeń nazw...................................................W.....................................................165 Nowe cechy projektowe domen w systemie Windows Server 2003...................................................W165 Wybór struktury domen...................................................W...................................................W.... .............167 Model z pojedynczą domeną ...................................................W...................................................W.........168 Wybieramy model z pojedynczą domeną ...................................................W..................................168 Praktyczny przykład projektu...................................................W.....................................................169 Model z wieloma poddomenami ...................................................W......................................................170 Kiedy dodawać kolejne domeny? ...................................................W..............................................171 Przykład praktyczny...................................................W...................................................W...... ..........172 Wiele drzew w jednym lesie...................................................W.............................................................173 Kiedy wybrać model z wieloma drzewami domen? ...................................................W..................173 Przykład praktyczny...................................................W...................................................W...... Model z lasami zaufanymi...................................................W...................................................W. ..........174 ............174 Kiedy stosować zaufane lasy?...................................................W....................................................176 ..........176 Przykład praktyczny...................................................W...................................................W...... Model z poboczną domeną główną ...................................................W..................................................177 Kiedy stosować model z poboczną domeną główną? ...................................................W................178 Przykład praktyczny...................................................W...................................................W...... Przykład praktyczny...................................................W...................................................W...... ..........178 Model z domeną-segregatorem ...................................................W........................................................179 ..........180 Domeny specjalnego przeznaczenia...................................................W.................................................181 ..........182 Zmiana nazwy domeny Active Directory...................................................W.........................................182 Przykład praktyczny...................................................W...................................................W...... Ograniczenia zmiany nazwy domeny ...................................................W........................................182 Wymagania wstępne ...................................................W...................................................W........ Zmiana nazwy domeny ...................................................W...................................................W...... Podsumowanie...................................................W...................................................W............. Najlepsze rozwiązania ...................................................W...................................................W.... .......183 .....183 ..................186 ...............186 4Q\F\KCđ2TQLGMVQYCPKGUVTWMVWT[LGFPQUVGMQTICPK\CE[LP[EJKITWR ...............188 ........................189 Jednostki organizacyjne...................................................W...................................................W.. Grupy ...................................................W...................................................W.................... Typy grup — zabezpieczeń i dystrybucyjne ...................................................W..............................190 Zasięg grupy...................................................W...................................................W............. Projektowanie OU i grup...................................................W...................................................W.. Projekt struktury OU ...................................................W...................................................W..... ...............192 .............194 ................194 Przeniesienie rozkładu domen zasobów NT na strukturę OU...................................................W....195 Nadużycie OU w projekcie domeny ...................................................W..........................................196 Elastyczność OU ...................................................W...................................................W.......... ...........197 Delegowanie administracji za pomocą OU ...................................................W......................................197 ..............199 Projekt OU i zasady grup...................................................W...................................................W. Projektowanie grup...................................................W...................................................W....... .................200 Najlepsze rozwiązania dla grup...................................................W..................................................200 Wybór standardu nazewniczego dla grup ...................................................W..................................201 Zagnieżdżanie grup ...................................................W...................................................W....... ..........202 Projekt grup dystrybucyjnych ...................................................W....................................................202 10 Windows Server 2003. Księga eksperta Przykładowe projekty ...................................................W...................................................W..... ...............202 Projekt oparty na funkcjach biznesu ...................................................W..........................................202 ..........205 Projekt geograficzny ...................................................W...................................................W..... ..................207 ...............208 4Q\F\KCđ+PHTCUVTWMVWTC#EVKXG KTGEVQT[  Szczegóły replikacji Active Directory...................................................W..............................................209 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. Najlepsze rozwiązania ...................................................W...................................................W.... Czym jest replikacja w Active Directory? ...................................................W.................................210 ........210 Topologia multimaster ...................................................W...................................................W.... ............210 Numery USN...................................................W...................................................W............... ..............211 Kolizje replikacji ...................................................W...................................................W....... .....211 Numer wersji właściwości ...................................................W...................................................W. ............212 Obiekty połączeń...................................................W...................................................W......... Opóźnienia w replikacji ...................................................W...................................................W.. ........213 Replikacja przez SMTP lub IP ...................................................W...................................................214 .............215 Lokacje Active Directory ...................................................W...................................................W. Udoskonalenia lokacji w systemie Windows 2003 Server ...................................................W........215 Kojarzenie podsieci z lokacjami ...................................................W................................................215 Łącza lokacji ...................................................W...................................................W............ ...............216 ...........218 Mostki łączy lokacji ...................................................W...................................................W..... ..............219 KCC i ISTG...................................................W...................................................W............... Koszt łącza lokacji ...................................................W...................................................W...... ............220 Preferowane serwery czołowe lokacji...................................................W........................................221 Planowanie topologii replikacji ...................................................W........................................................222 Odwzorowanie projektu lokacji na projekt sieci...................................................W........................222 Definiowanie lokacji ...................................................W...................................................W..... ..........222 Jedna lokacja czy wiele lokacji? ...................................................W................................................223 Zestawienie podsieci z lokacjami...................................................W...............................................224 Ustalenie łączy lokacji i ich kosztów ...................................................W.........................................224 Ustalenie harmonogramu replikacji ...................................................W...........................................224 Wybór replikacji SMTP lub IP...................................................W...................................................225 Szyfrowanie w łączach lokacji SMTP ...................................................W.......................................225 Ulepszenia replikacji w systemie Windows Server 2003...................................................W.................225 Promocja kontrolera domeny z nośnika ...................................................W.....................................226 Replikacja wartości powiązanych i buforowanie członkostwa w grupach uniwersalnych...........227 Usuwanie obiektów przestarzałych...................................................W............................................228 Wyłączenie kompresji replikacji...................................................W................................................228 Zmiany w schemacie nie wymagają pełnej synchronizacji wykazu globalnego ..........................228 Ulepszenia algorytmu generacji topologii międzylokacyjnej...................................................W........229 Praktyczne przykłady projektów replikacji...................................................W..........................................229 Koncentryczna topologia replikacji ...................................................W...........................................229 Zdecentralizowana topologia replikacji ...................................................W.....................................230 ..................232 ...............232 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. Najlepsze rozwiązania ...................................................W...................................................W.... 4Q\F\KCđ+PVGITCELC# \MCVCNQICOKU[UVGOÎY0QXGNN 1TCENG7PKZK06 J Wprowadzenie do integracji katalogów ...................................................W...........................................233 Services for UNIX ...................................................W...................................................W........ .................234 Składniki Services for Unix ...................................................W.......................................................234 Wymagania wstępne dla Services for UNIX ...................................................W.............................235 Interix jako komponent Services for UNIX ...................................................W.....................................235 Skrypty w Interiksie ...................................................W...................................................W..... ...........236 Narzędzia w środowisku Interix...................................................W.................................................236 Uniksowy NFS i udostępnianie plików w Windows...................................................W........................236 Spis treści 11 Gateway for NFS...................................................W...................................................W.......... Server for NFS ...................................................W...................................................W........... NFS Client...................................................W...................................................W............... ...........236 .............237 ................237 Synchronizacja użytkowników w SFU...................................................W.............................................237 .......237 .....238 Ulepszenia zarządzania Services for UNIX ...................................................W.....................................238 User Name Mapping ...................................................W...................................................W........ Password Synchronization ...................................................W...................................................W. Services for NetWare...................................................W...................................................W..... Zarządzanie zdalne za pomocą serwera i klienta Telnet ...................................................W............239 Wspólna konsola MMC Services for UNIX ...................................................W..............................239 ActivePerl 5.6...................................................W...................................................W........... Łączność z NetWare...................................................W...................................................W....... ...............239 ...............240 Gateway Services for NetWare ...................................................W..................................................240 ................240 File and Print Services for NetWare ...................................................W..........................................241 Microsoft Directory Synchronization Services ...................................................W..........................241 File Migration Utility ...................................................W...................................................W... ...........242 Microsoft Metadirectory Services 3.0 ...................................................W..............................................243 MMS i zarządzanie tożsamościami...................................................W............................................244 Generowanie i obsługa kont w MMS...................................................W.........................................245 MMS i zarządzanie grupami ...................................................W...................................................W...246 Agenty zarządzające w MMS-ie ...................................................W................................................246 Podsumowanie informacji o MMS-ie ...................................................W........................................247 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. Najlepsze rozwiązania ...................................................W...................................................W.... ..................247 ...............247 \úħè+++7UđWIKUKGEKQYG G DNS od środka...................................................W...................................................W............ Zapotrzebowanie na DNS ...................................................W...................................................W... Historia DNS-u...................................................W...................................................W........... Konstrukcja usługi DNS...................................................W...................................................W... Hierarchia DNS-u...................................................W...................................................W......... Przestrzeń nazw DNS-u ...................................................W...................................................W.... 4Q\F\KCđ 05ōU[UVGOPC\YFQOGP ...................251 ....252 .............252 .............253 ...........253 ......254 DNS w systemie Windows Server 2003...................................................W...........................................254 Instalacja usługi DNS za pomocą Kreatora konfigurowania serwera...........................................255 Konfiguracja DNS wskazującego na siebie ...................................................W...............................257 Rekordy zasobów ...................................................W...................................................W.......... ................258 Rekordy SOA ...................................................W...................................................W.............. ............258 Rekord hosta (A) ...................................................W...................................................W......... ............258 Rekord serwera nazw (NS) ...................................................W...................................................W. ....260 Rekordy usług (SRV) ...................................................W...................................................W...... ........260 Rekord skrzynki pocztowej (MX)...................................................W..............................................261 Rekord wskaźnika (PTR) ...................................................W...................................................W... .....261 Rekord nazwy kanonicznej (CNAME) ...................................................W......................................261 Inne rekordy ...................................................W...................................................W............. ...............261 12 Windows Server 2003. Księga eksperta Strefy DNS ...................................................W...................................................W............... Transfery stref...................................................W...................................................W.......... Zapytania DNS ...................................................W...................................................W............ Zapytania rekurencyjne ...................................................W...................................................W... Zapytania iteracyjne ...................................................W...................................................W..... .....................262 Strefy wyszukiwania do przodu ...................................................W.................................................263 Strefy wyszukiwania wstecznego...................................................W...............................................263 ..........263 Strefy podstawowe ...................................................W...................................................W........ ..........264 Strefy pomocniczne...................................................W...................................................W....... Strefy skrótowe ...................................................W...................................................W.......... .............264 ......................265 Pełny transfer strefy ...................................................W...................................................W.... ............267 Przyrostowy transfer strefy ...................................................W........................................................267 ..................268 ........268 ...........268 ...............269 ........269 Dynamiczny DNS ...................................................W...................................................W........... ............269 Czas życia (TTL)...................................................W...................................................W......... ........270 Bezpieczne aktualizacje ...................................................W...................................................W.. .........271 Starzenie i oczyszczanie...................................................W...................................................W. ........271 Wskazówki główne ...................................................W...................................................W......... ...............272 Forwardery ...................................................W...................................................W............... Wyszukiwanie za pomocą WINS...................................................W...............................................273 Ewolucja usługi Microsoft DNS...................................................W.......................................................274 Strefy zintegrowane z Active Directory...................................................W.....................................274 Aktualizacje dynamiczne ...................................................W...................................................W.. ......274 Obsługa zestawu znaków Unicode...................................................W.............................................275 Inne składniki DNS-u ...................................................W...................................................W..... Zmiany w DNS-ie w Windows Server 2003 ...................................................W....................................275 DNS w partycji aplikacji ...................................................W...................................................W. ........275 Automatyczne tworzenie stref DNS...................................................W...........................................275 Koniec problemów z „wyspą”...................................................W....................................................276 Strefa główna lasu dla _msdcs przeniesiona do odrębnej strefy ...................................................W276 DNS w środowisku Active Directory...................................................W...............................................276 Wpływ DNS-u na Active Directory ...................................................W...........................................277 Active Directory i DNS innych producentów ...................................................W............................277 Strefy wtórne w środowisku AD...................................................W................................................278 Rekordy SRV i rozwiązywanie lokacji ...................................................W......................................278 Rozwiązywanie problemów z DNS-em ...................................................W...........................................280 Diagnozowanie problemów za pomocą dziennika zdarzeń DNS-u ..............................................280 Monitorowanie DNS-u za pomocą monitora wydajności ...................................................W..........280 Buforowanie po stronie klienta i problemy z plikiem HOSTS ...................................................W..280 Narzędzie wiersza poleceń NSLOOKUP...................................................W...................................281 Narzędzie wiersza poleceń IPCONFIG...................................................W......................................282 Narzędzie wiersza poleceń TRACERT...................................................W......................................282 Narzędzie wiersza poleceń DNSCMD...................................................W.......................................282 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. Najlepsze rozwiązania ...................................................W...................................................W.... ..................283 ...............284 4Q\F\KCđ * 29+05KMQPVTQNGT[FQOGP  Przegląd „pozostałych” usług sieciowych...................................................W..........................................285 Podstawowe składniki sieci przedsiębiorstwa...................................................W..................................286 ..........286 .......287 Adresowanie w sieci...................................................W...................................................W...... Rozwiązywanie nazw...................................................W...................................................W....... Spis treści 13 Integracja katalogu ...................................................W...................................................W...... Zmiany usług sieciowych w systemie Windows Server 2003 ...................................................W...287 ............287 Podstawy protokołu DHCP ...................................................W...................................................W.. .........288 Zapotrzebowanie na DHCP...................................................W...................................................W.. ...288 Poprzednicy DHCP — RARP i BOOTP...................................................W....................................288 ............289 Serwer DHCP...................................................W...................................................W.............. Klient DHCP ...................................................W...................................................W.............. .............289 Automatic Private IP Addressing...................................................W...............................................290 Agenty przekazujące DHCP...................................................W...................................................W. ...290 DHCP i dynamiczny DNS...................................................W...................................................W.... ...291 Instalowanie DHCP i tworzenie nowych zakresów ...................................................W...................291 Zmiany w DHCP w systemie Windows Server 2003...................................................W.......................294 Automatyzacja tworzenia i przywracania kopii zapasowych bazy danych DHCP.......................294 Alternatywne ustawienia sieci klienta DHCP ...................................................W............................295 Procedury awaryjne DHCP ...................................................W...................................................W.. .........296 Odporność na awarie DHCP — metoda „50/50”...................................................W.......................296 Odporność DHCP na awarie — metoda „80/20”...................................................W.......................297 Odporność na awarie DHCP — metoda „100/100”...................................................W...................298 Metoda zakresów rezerwowych ...................................................W.................................................299 .....299 Klastry serwerów DHCP...................................................W...................................................W.... Zaawansowane pojęcia DHCP ...................................................W...................................................W......299 ........300 Superzakresy DHCP...................................................W...................................................W........ ...........300 Zakresy multiemisji...................................................W...................................................W...... Delegowanie administracji DHCP ...................................................W.............................................300 Narzędzie wiersza poleceń Netsh...................................................W...............................................301 Konserwacja bazy danych DHCP ...................................................W..............................................301 ............302 .........303 Autoryzacja DHCP...................................................W...................................................W......... DHCP i bezpieczeństwo kontrolera domeny ...................................................W.............................304 Bezpieczeństwo DHCP...................................................W...................................................W...... Podstawy usługi WINS...................................................W...................................................W..... .............304 Przestarzała metoda rozwiązywania nazw NetBIOS ...................................................W.................304 Integracja DNS-u i WINS ...................................................W...................................................W.. Zmiany w WINS w systemie Windows Server 2003...................................................W.................305 .....305 Instalacja i konfiguracja WINS ...................................................W........................................................306 ............307 Instalacja WINS ...................................................W...................................................W.......... Konfiguracja partnerów ściągania i wypychania ...................................................W.......................307 Replikacja WINS...................................................W...................................................W.......... Rozwiązywanie klientów NetBIOS i plik LMHOSTS ...................................................W..............309 Planowanie, migracja i utrzymanie usługi WINS ...................................................W............................310 ...........308 Projektowanie środowiska WINS ...................................................W..............................................310 Modernizacja środowiska WINS ...................................................W...............................................310 Konserwacja bazy danych WINS...................................................W...............................................312 Rozmieszczenie kontrolerów domen GC ...................................................W.........................................312 Wykaz globalny Active Directory...................................................W..............................................312 Rozmieszczenie wykazów globalnych/kontrolerów domen ...................................................W......312 Buforowanie grup uniwersalnych ...................................................W..............................................313 Rozmieszczenie wykazów globalnych i kontrolerów domen...................................................W.......314 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. Najlepsze rozwiązania ...................................................W...................................................W.... ..................314 ...............315 14 Windows Server 2003. Księga eksperta 4Q\F\KCđ+PVGTPGVQYGWUđWIKKPHQTOCE[LPG ++5  Ulepszenia w IIS 6...................................................W...................................................W....... ..................318 Planowanie i projektowanie IIS...................................................W........................................................320 Ustalenie zapotrzebowania na serwery ...................................................W......................................320 Ustalenie wymogów odporności na błędy ...................................................W.................................320 Konfiguracja IIS ...................................................W...................................................W......... Instalowanie i modernizacja IIS ...................................................W.......................................................321 Modernizacja z poprzednich wersji IIS...................................................W......................................323 ...................323 ..............323 Przystawka IIS...................................................W...................................................W........... Konfiguracja usług WWW...................................................W...................................................W... ...325 Tworzenie witryny WWW w IIS ...................................................W...............................................325 Wybór właściwości witryny WWW ...................................................W..........................................326 Tworzenie i konfiguracja katalogu wirtualnego...................................................W.........................328 Konfiguracja i optymalizacja aplikacji...................................................W.............................................330 Izolowanie i pule aplikacji ...................................................W.........................................................330 Odtwarzanie procesów w IIS 6 ...................................................W..................................................331 .......332 Monitorowanie stanu IIS...................................................W...................................................W.. ..........332 Wydajność aplikacji ...................................................W...................................................W...... Opcje aplikacji...................................................W...................................................W.......... ...............333 Instalacja i konfiguracja FTP...................................................W............................................................333 Izolacja użytkowników FTP dla ochrony treści...................................................W.........................334 Tworzenie serwisu FTP...................................................W...................................................W.... Właściwości FTP...................................................W...................................................W.......... Dodatkowe komponenty IIS...................................................W...................................................W. .......334 ...........335 .........337 ............337 ............338 ..............339 .................339 Usługa SMTP ...................................................W...................................................W.............. Usługa NNTP ...................................................W...................................................W.............. Indeksowanie...................................................W...................................................W............. Zabezpieczenie IIS ...................................................W...................................................W....... Bezpieczeństwo systemu Windows Server 2003 ...................................................W.......................339 Wyłączanie Rozszerzenia usługi sieci Web ...................................................W...............................340 Uwierzytelnianie w IIS...................................................W...................................................W... .........340 Inspekcje...................................................W...................................................W................ ..................341 Certyfikaty SSL...................................................W...................................................W.......... .............341 Konfiguracja opcji zabezpiec
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Server 2003. Księga eksperta
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: