Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00137 005026 23473572 na godz. na dobę w sumie
Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0884-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opanuj system Windows Vista PL szybko i bez problemów

Dla wielu ludzi informatyka jest wiedzą niemal tajemną. Zawiłości korzystania z komputera, systemu operacyjnego i aplikacji są równie tajemnicze, jak egipskie hieroglify. Ekran komputera pełen jest zagadkowych ikon, a informatycy posługują się trudnym do zrozumienia żargonem. Jednak opanowanie zasad korzystania z komputera nie wymaga poświęcenia całego życia, ascezy i wielogodzinnych medytacji. Wbrew temu, co głoszą specjaliści, praca z komputerem nie jest niczym niezwykłym.

Dzięki książce 'Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik' opanujesz podstawowy element korzystania z możliwości komputera -- pracę z systemem operacyjnym. Dzięki zawartym w niej wiadomościom zaczniesz traktować komputer jak narzędzie, a nie magiczną skrzynkę robiącą w tajemniczy sposób dziwne rzeczy. Dowiesz się, jak dostosować wygląd systemu Windows Vista do własnych upodobań oraz korzystać z jego funkcji i narzędzi. Poznasz sposoby drukowania plików, pobierania zdjęć z aparatu cyfrowego oraz korzystania z poczty elektronicznej i WWW.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ISBN: 978-83-246-0884-3 Format: A5, stron: 216 Opanuj system Windows Vista PL szybko i bez problem(cid:243)w (cid:149) Poznaj elementy systemu operacyjnego (cid:149) Wykorzystaj oprogramowanie do‡„czone do systemu (cid:149) Po‡„cz komputer z Internetem Dla wielu ludzi informatyka jest wiedz„ niemal tajemn„. Zawi‡o(cid:156)ci korzystania z komputera, systemu operacyjnego i aplikacji s„ r(cid:243)wnie tajemnicze, jak egipskie hieroglify. Ekran komputera pe‡en jest zagadkowych ikon, a informatycy pos‡uguj„ siŒ trudnym do zrozumienia ¿argonem. Jednak opanowanie zasad korzystania z komputera nie wymaga po(cid:156)wiŒcenia ca‡ego ¿ycia, ascezy i wielogodzinnych medytacji. Wbrew temu, co g‡osz„ specjali(cid:156)ci, praca z komputerem nie jest niczym niezwyk‡ym. DziŒki ksi„¿ce (cid:132)Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik(cid:148) opanujesz podstawowy element korzystania z mo¿liwo(cid:156)ci komputera (cid:151) pracŒ z systemem operacyjnym. DziŒki zawartym w niej wiadomo(cid:156)ciom zaczniesz traktowa(cid:230) komputer jak narzŒdzie, a nie magiczn„ skrzynkŒ robi„c„ w tajemniczy spos(cid:243)b dziwne rzeczy. Dowiesz siŒ, jak dostosowa(cid:230) wygl„d systemu Windows Vista do w‡asnych upodobaæ oraz korzysta(cid:230) z jego funkcji i narzŒdzi. Poznasz sposoby drukowania plik(cid:243)w, pobierania zdjŒ(cid:230) z aparatu cyfrowego oraz korzystania z poczty elektronicznej i WWW. (cid:149) Podstawy obs‡ugi systemu Windows Vista PL (cid:149) Pliki, foldery i Kosz (cid:149) Porz„dkowanie pulpitu (cid:149) Aplikacje do‡„czone do systemu (cid:149) Korzystanie z Panelu Sterowania (cid:149) Drukowanie (cid:149) Sieci i internet (cid:149) Multimedia Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Vista_r00_p03.qxd 13-04-07 13:51 Page 3 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Nowy wygląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Kalendarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Prostsze wyszukiwanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Nowa wersja przeglądarki Internet Explorer . . . . . . . . . . . .12 Nowy Media Player i Media Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Trudny wybór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Rozdział 1. Witaj w świecie Windows Vista . . . . . . . . . . . . . . . .16 Pierwsze uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Ochrona konta hasłem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Pulpit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Porządkowanie pulpitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Grzebanie w śmietniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Pasek zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Windows znaczy okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Pasek poboczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Kończenie pracy z systemem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Rozdział 2. Obsługa folderów i plików . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Operacje na plikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Operacje na folderach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Rozdział 3. Pulpit, czyli porządki na biurku . . . . . . . . . . . . . . .48 Ikony pulpitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Wygaszacz ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Kompozycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Ustawianie wyglądu Klasyczny Windows . . . . . . . . . . .54 Rozdzielczość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Konfigurowanie skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Interfejs Windows Aero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Rozdział 4. Aplikacje i akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 WordPad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Wstawianie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 3 Vista_r00_p03.qxd 13-04-07 13:51 Page 4 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik Notatnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Kalkulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Paint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Kształty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Zaawansowane opcje menu Widok . . . . . . . . . . . . . . .82 Tablica znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Informacje o systemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Kalendarz systemu Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Gry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Rozdział 5. Vista w krainie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Zacznijmy od definicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Kilka dodatkowych definicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Instalowanie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Grupy robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Udostępnianie zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Poczta systemu Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Tworzenie i konfigurowanie konta . . . . . . . . . . . . . . . .107 Sprawdzanie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Otwieranie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Tworzenie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Dołączanie plików do wiadomości . . . . . . . . . . . . . . .112 Wysyłanie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Odbieranie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Odpowiadanie na wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Tworzenie filtrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Korzystanie z folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Importowanie i eksportowanie wiadomości . . . . . . . .116 Szukanie ważnych wiadomości w folderach . . . . . . . .117 Kontakty systemu Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Tworzenie grup kontaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Rozdział 6. Internet Explorer 7... I wszystko jasne! . . . . . . . . .123 Wyświetlanie stron WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Paski narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Wyszukiwanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Zmiana dostawcy wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 4 Vista_r00_p03.qxd 13-04-07 13:51 Page 5 Spis treści Usuwanie historii przeglądania . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Dostosowywanie ustawień przeglądarki . . . . . . . . . . . . . .134 Zamiana zakładek strony głównej . . . . . . . . . . . . . . .134 Tworzenie kopii zapasowej strony głównej . . . . . . . . .135 Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Organizowanie ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Eksportowanie i importowanie ulubionych . . . . . . . . .137 Funkcje zabezpieczenia i prywatności . . . . . . . . . . . . . . . .139 Zmiana ustawień prywatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Rozdział 7. Funkcje multimedialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Windows Media Player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Zgrywanie muzyki z dysku CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Biblioteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Odtwarzanie plików z biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Kolejność odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Oblicze odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Windows Movie Maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Pokaz slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Dodawanie do filmu tytułów i napisów końcowych . .155 Publikowanie filmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Windows Media Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Słuchanie muzyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Słuchanie radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Odtwarzanie wideo i oglądanie obrazów . . . . . . . . .160 Łatwiejsze wyszukiwanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . .161 Pokaz slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Edycja obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Gry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Typy plików obsługiwanych przez program Windows Media Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Rozdział 8. Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Konfigurowanie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Zmiana drukarki domyślnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Instalowanie sterowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Wybór opcji drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Podgląd wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 Drukowanie do pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 5 Vista_r00_p03.qxd 13-04-07 13:51 Page 6 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik Drukarka XPS Dokument Writer . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 Drukowanie do pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 Kolejka wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 Anulowanie drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 Drukowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 Udostępnianie drukarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Rozdział 9. Praca z programami i narzędziami . . . . . . . . . . .181 Dodawanie i usuwanie programów . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Usuwanie lub zmiana konfiguracji programu . . . . . .185 Włączanie i wyłączanie funkcji systemu Windows . . .185 Uruchamianie programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Zapobieganie automatycznemu uruchamianiu programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Polecenie Uruchom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Polecenie Uruchom jako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Zgodność programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 Ręczne modyfikowanie ustawień zgodności . . . . . . .190 Znajdowanie programów zgodnych z systemem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 Zapobieganie uruchamianiu szkodliwego kodu . . . . . . . .192 Programy używane domyślne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 Ustaw programy domyślne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 Kontrola rodzicielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 Rozdział 10. Zabezpieczenia systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Zapora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Aktualizacje automatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Ochrona antywirusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Windows Defender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Skanowanie w poszukiwaniu niechcianego oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 Harmonogram skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207 Lista dozwolonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 6 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 93 Rozdział 5. Vista w krainie sieci System Windows Vista czuje się w sieci jak ryba w wodzie. Może to być mała sieć osiedlowa, sieć dużej firmy lub sieć rozległa — każda z nich z otwartymi ramionami powita kom- puter z systemem Windows Vista. I ta miłość od pierwszego wejrzenia jest w pełni odwzajemniona. Windowsy kochają sieci, a sieci kochają Windowsy. Połączenie lokalne jest tworzone auto- matycznie dla każdej wykrytej karty sieciowej. Jeśli więc zainstalowałeś na komputerze kartę sieciową, to pod- czas uruchamiania komputera system ją wykryje i automatycznie utworzy połączenie lokalne. Skoro wszystko jest takie piękne, zastanawiasz się pewnie, po co w ogóle piszę ten rozdział — w końcu wystarczy podłączyć kabel sie- ciowy do karty sieciowej i gotowe. I tak, i nie. W końcu chcesz być świadomym użytkownikiem swojego komputera, prawda? Dlatego musisz się dowie- dzieć, „co w sieci piszczy”! 93 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 94 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik Zacznijmy od definicji (jeśli np. zechcesz podłączyć swoją domową sieć do sieci WWW, będzie Ci potrzebny router). Okablowanie — przez długi czas kable były niezbędnym elementem tworzenia sieci, ponieważ łączyły urządzenia i pozwalały przesyłać pomiędzy nimi informacje. Teraz coraz bardziej popularne stają się sieci bezprzewodowe wymagające używa- nia bezprzewodowych kart siecio- wych i routerów, ale obchodzące się doskonale bez okablowania. Jak połączysz komputery ze sobą — czy to za pomocą kabli, czy też bez- przewodowo — kontrolę nad sytuacją przejmuje system Vista, który dosko- nale radzi sobie z zarządzaniem zada- niami w sieci. Umożliwia m.in. współ- dzielenie jednego łącza do sieci WWW czy korzystanie z jednej drukarki. Wskazówka Jeśli chcesz sprawdzić, czy komputer, z którego korzystasz, jest już podłączony do sieci, wybierz z menu Start opcję Sieć. System Vista przeszuka sieć i poda nazwy wszystkich komputerów podłączonych do tej samej sieci, co Twój komputer (ry- sunek 5.1). Aby podłączyć się do innego komputera, dwukrotnie kliknij lewym przy- ciskiem myszy jego ikonę. Z pewnością mądre techniczne głowy pokręcą z niesmakiem nad taką ubogą definicją, ale powiem, że sieć to co naj- mniej dwa komputery połączone ze sobą w taki sposób, aby mogły współdzielić zasoby. I już? Już! Jeśli Twój komputer ma podłączoną dru- karkę, a żona chce drukować na niej dokumenty ze swojego laptopa — podłącz laptop żony do swojego kom- putera i staniesz się szczęśliwym posia- daczem sieci komputerowej. Twoja sieć komputerowa będzie miała na pewno cechy wspólne z siecią rozległą wielkiej korporacji. Niektóre z nich przedsta- wiam poniżej. Karty sieciowe — mogą być standar- dowe (wymagają podłączenia kabla, który służy jako medium przesyłające informacje pomiędzy kartami) lub bezprzewodowe (komunikują się z innymi urządzeniami w sieci za pomocą fal radiowych). Karty siecio- we to urządzenia, które potrafią przełożyć to, co mówi Twój komputer, na język zrozumiały przez inne urządzenia w sieci (komputery, route- ry, itp.). Routery — gdy łączysz ze sobą dwa komputery, wystarczy Ci kabel, ale gdy jest ich więcej — potrzebny Ci będzie router, który dba o prawidłowe dostarczanie informacji pomiędzy podłączonymi do niego urządzenia- mi. Pozwala on nie tylko połączyć kilka komputerów w jedną sieć, ale również łączyć sieci pomiędzy sobą 94 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 95 Rozdział 5. Vista w krainie sieci Rysunek 5.1. Po wybraniu z menu Start opcji Sieć możesz się szybko przekonać, czy Twój komputer widzi również inne kom- putery, czyli zobaczysz, czy jest elementem sieci Aby sprawdzić stan połączenia lokal- nego, przejdź do Panelu sterowania i w widoku sekcji Sieć i Internet kliknij łącze Wyświetl stan sieci i zadania (rysu- nek 5.2). Rysunek 5.2. Przez wybranie z Panelu ste- rowania skrótu Wyświetl stan sieci i zada- nia możesz zobaczyć stan połączenia kom- putera z siecią Następnie w sekcji Sieć kliknij łącze Wyświetl stan, co spowoduje wyświetle- nie znanego już z poprzednich wersji systemu okna Stan: Połączenie lokalne (rysunek 5.3). Okno zawiera infor- Rysunek 5.3. Okno Stan: Połączenie lokal- ne podaje dokładne parametry połączenia z siecią macje na temat czasu trwania i szyb- kości połączenia oraz ilości przesła- nych danych. Po zapoznaniu się z in- formacjami znajdującymi się w oknie kliknij przycisk Zamknij. Kilka dodatkowych definicji Podczas dyskusji o sieciach kompute- rowych z fachowcami zostaniesz z pewnością zasypany lawiną tech- nicznych określeń, takich jak koncen- trator, przełącznik czy punkt dostępu. Nie martw się, jeśli od koncentratora bliższy Ci jest koncentrat, a przełącznik to dla Ciebie ten pstryczek na ścianie, który zapala lampę. Te wszystkie okreś- lenia zostały wymyślone przez specja- listów, aby wszystko wydawało się takie mądre i skomplikowane. Ale zaraz zde- maskuję te pojęcia i objaśnię różnice między nimi, a Ty będziesz mógł śmiało stanąć do rozmowy z najbar- dziej nawet przemądrzałym fachow- cem od sieci. 95 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 96 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik Koncentrator (ang. hub) umożliwia komunikację komputerów w sieci. Każdy komputer podłączany jest do koncentratora za pomocą kabla sie- ciowego, a informacje przesyłane mię- dzy komputerami są transmitowane przez koncentrator. Koncentrator nie może określić źródła ani miejsca doce- lowego odbieranych informacji, dla- tego wysyła je do wszystkich połączo- nych z nim komputerów, w tym do komputera, z którego informację wysłano. Koncentrator może wysyłać i odbie- rać informacje, jednak niejednocześ- nie. Z tego powodu koncentratory są wolniejsze od przełączników. Są od nich również mniej złożone, ale dzię- ki temu tańsze. Przełącznik (ang. switch) działa tak samo jak koncentrator, jednak posia- da zdolność identyfikowania miejsca docelowego odbieranej informacji, dzięki czemu wysyła ją tylko do kom- puterów, które daną informację mają odebrać. Przełącznik może jednocześ- nie wysyłać i odbierać informacje, dzię- ki czemu działa szybciej niż koncen- trator. Jeżeli sieć domowa składa się z co najmniej czterech komputerów lub ma być używana do czynności wymagających przekazywania wielu informacji między komputerami (np. podczas gry sieciowej lub udostępnia- nia muzyki), lepiej użyć przełącznika niż koncentratora, choć — niestety — wiąże się to z nieco większym nakła- dem finansowym. Wspominałam już wcześniej o obo- wiązkowym składniku sieci, jakim jest 96 router. Oprócz tego, że router umożliwia komunikację komputerów, pozwala również na przekazywanie informacji między dwiema sieciami — np. między siecią domową a siecią WWW. Routery mogą być przewodo- we lub bezprzewodowe. Do połącze- nia komputerów odpowiednie są zarówno koncentratory, jak i przełącz- nik, jednak wszystkie komputery, które mają mieć dostęp do sieci WWW za pośrednictwem jednego modemu, muszą korzystać z routera lub mode- mu z wbudowanym routerem. Route- ry zazwyczaj mają wbudowane zabez- pieczenia, takie jak zapora. Punkt dostępu (ang. access point — inaczej stacja bazowa) zapewnia bez- przewodowy dostęp do przewodowej sieci. Punkt dostępu jest podłączany do koncentratora, przełącznika lub routera przewodowego i wysyła sygnały bezprzewodowe. Dzięki temu kompu- tery i urządzenia mogą bezprzewodo- wo połączyć się z siecią przewodową. Punkty dostępu działają podobnie do stacji bazowych telefonii komór- kowej: można przemieszczać się z miej- sca na miejsce i nadal mieć bezprze- wodowy dostęp do sieci. Jeżeli chcesz bezprzewodowo połączyć komputery i posiadasz router z taką możliwością, punkt dostępu nie jest potrzebny. Punkt dostępu nie ma wbudowanej technologii udostępniania połączeń internetowych, dlatego aby udostępnić takie połączenie, należy podłączyć punkt dostępu do routera lub mode- mu z wbudowanym routerem. Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 97 Rozdział 5. Vista w krainie sieci Instalowanie sieci W tym podrozdziale znajdziesz pod- stawowe informacje dotyczące konfi- gurowania prostej sieci domowej składającej się z kilku komputerów. Nie licz jednak, że dowiesz się, jak skonfigurować rozległą sieć firmową składającą się z setek komputerów. Jeśli masz taki problem, to skontaktuj się ze specjalistami lub kup książkę dogłębnie omawiającą problem. Jeśli jednak chcesz połączyć w sieć swój komputer, laptop żony i drukarkę oraz korzystać ze wspólnego łącza do sieci WWW, to myślę, że jestem w stanie Ci pomóc. Tworzenie sieci ogranicza się do kilku podstawowych kroków: 1. Instalowania potrzebnego sprzętu. 2. Konfigurowania połączenia interne- towego (ten krok nie jest obowiąz- kowy). 3. Podłączania komputerów. 4. Uruchamiania kreatora instalowa- nia routera bezprzewodowego lub punktu dostępu (ten punkt dotyczy wyłączenie sieci bezprzewodowej). Punkt 1., czyli instalowanie potrzeb- nego sprzętu ogranicza się zasadniczo do zamontowania w każdym z kom- puterów, który miałby być podłączony do sieci, karty sieciowej i połączenia ich za pomocą kabla (chyba że będzie to sieć bezprzewodowa). Połączenie internetowe nie jest koniecz- ne do zainstalowania sieci, chociaż większość osób chce używać sieci do udostępniania połączenia interne- towego. Do zainstalowania połączenia internetowego potrzebny jest kabel lub modem DSL oraz konto u usługodaw- cy internetowego (ang. Internet Service Pro- vider). Następnie należy uruchomić Kreator połączeń internetowych i postępo- wać zgodnie z instrukcjami. Jeśli po- trzebne Ci będą dodatkowe informac- je, uzyskasz je od dostawcy usług internetowych. Sposób podłączania komputerów jest uzależniony od zaplanowanej struk- tury sieci. Jeśli tworzysz sieć przewo- dową, potrzebny Ci będzie koncentra- tor, przełącznik lub router, do którego podłączysz komputery za pomocą kabla sieciowego. Do udostępnienia połączenia internetowego niezbędny będzie router, który należy podłączyć do modemu. Jeśli natomiast budowana sieć będzie bezprzewodowa, wszystkie komputery będą się łączyły z punktem dostępu, który następnie należy podłączyć do modemu, jeśli chcesz udostępniać połączenie internetowe. Ostatni punkt tworzenia sieci dotyczy sieci bezprzewodowej. Finalny krok to uruchomienie kreatora Instalowanie rou- tera bezprzewodowego lub punktu dostępu na komputerze podłączonym do rou- tera (rysunek 5.4). Kreator poprowadzi Cię przez proces dodawania kolejnych komputerów i urządzeń do sieci. 97 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 98 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik Grupy robocze Jak wszystko na tym świecie, również sieci potrzebują nazw. Nazwa sieci to inaczej grupa robocza (ang. workgroup), czyli grupa komputerów połączonych za pomocą sieci i udostępniających zasoby (np. drukarki, skanery, pliki itp.). Podczas konfigurowania sieci system Windows automatycznie tworzy grupę roboczą i nadaje jej nazwę. Możesz przyłączyć się do istniejącej w sieci grupy roboczej lub utworzyć nową. Tworzenie grupy roboczej zacznij od uruchomienia Panelu sterowania i przej- ścia do sekcji System i konserwacja, w któ- rej następnie należy otworzyć sekcję System (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Sekcja System uruchamiana z Panelu sterowania W obszarze Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej komputera kliknij polecenie Zmień ustawienia. Jeśli zosta- nie wyświetlony monit o hasło admi- nistratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Pojawi się okno dialogowe Właściwości systemu (rysunek 5.6). Przejdź na zakładkę Nazwa kom- putera i kliknij przycisk Zmień. Rysunek 5.4. Okno kreatora Instalowanie routera bezprzewodowego lub punktu dostępu Uwaga Jeśli Twoja sieć będzie się składać tylko z dwóch komputerów, możesz się obejść bez dodatkowego urządzenia, łącząc ich karty sieciowe ze sobą za pomocą kabla krosowego. Zalecane jest wykonanie testu sieci wcelu upewnienia się, że wszystkie kom- putery iurządzenia są prawidłowo pod- łączone i funkcjonują poprawnie. Aby wykonać test sieci, na każdym kompu- terze należy kliknąć przycisk Start i wybrać polecenie Sieć. Powinny być widoczne ikony aktualnie używanego komputera oraz wszystkich innych komputerów i urządzeń dodanych do sieci. Uwaga Jeżeli do testowanego komputera pod- łączona jest drukarka, ikona drukarki może nie być widoczna na innych komputerach, dopóki drukarka nie zostanie udostępniona. 98 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 99 Rozdział 5. Vista w krainie sieci Adres IP Kiedy wpiszesz w przeglądarce okreś- lenie „protokół dyplomatyczny”, znaj- dziesz tysiące odwołań, ale żadne z nich nie zawiera definicji tego pojęcia. Podobnie jest z protokołem TCP/IP — wszyscy o nim mówią, ale tylko nie- liczni wiedzą, co to tak naprawdę jest. Otóż protokół komunikacji w sieci, podobnie jak np. protokół dyploma- tyczny, określa konwencje przyjęte w komunikacji pomiędzy różnymi jed- nostkami. Protokół pozwala określić adresata i cel komunikacji oraz sposoby wymiany informacji pomiędzy jednostkami. W sieci WWW najczęściej spotyka- nym protokołem komunikacji jest protokół TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol). W jego skład wchodzi cały zestaw protokołów. Uwaga Adres IP to liczba 32-bitowa zapisana w postaci czterech liczb z zakresu od 0 do 255, oddzielonych od siebie kropkami. Do konfiguracji połączenia interneto- wego, w celu umożliwienia innym oso- bom połączenia z danym komputerem lub przy rozwiązywaniu problemów z siecią może być potrzebny adres IP komputera. Aby go poznać, przejdź do Panelu sterowaniaiwwidoku sekcji Sieć i Internet kliknij łącze Wyświetl stan sieci i zadania. Następnie w sekcji Sieć kliknij 99 Rysunek 5.6. Okno dialogowe Właściwości systemu W sekcji Członkostwo okna Zmiana naz- wy komputera/domeny (rysunek 5.7) zaznacz pole wyboru Grupa robocza, a następnie wykonaj jedną z następują- cych czynności. • Aby przyłączyć się do istniejącej grupy roboczej, wpisz nazwę tej gru- py, a następnie kliknij przycisk OK. • Aby utworzyć nową grupę roboczą, wpisz nazwę tej grupy, a następnie kliknij przycisk OK. Rysunek 5.7. Okno dialogowe Zmiany nazwy komputera/domeny Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 100 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik łącze Wyświetl stan i w oknie Stan: Połącze- nie lokalne kliknij przycisk Szczegóły. Adres IP jest widoczny w kolumnie Wartość w oknie dialogowym Szczegóły połączenia sieciowego (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Okno Szczegóły połączenia sieciowego 100 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 101 Rozdział 5. Vista w krainie sieci Udostępnianie zasobów Aby inni użytkownicy sieci mieli dostęp do zasobów Twojego kompu- tera, musisz je najpierw udostępnić. Pliki i foldery można udostępniać na kilka różnych sposobów. Najczęst- szym sposobem udostępniania plików w systemie Windows jest udostępnie- nie ich bezpośrednio z komputera. Sys- tem Windows zapewnia dwie metody udostępniania plików w taki sposób: można udostępniać pliki z dowolne- go folderu na komputerze lub z folde- ru publicznego. Wybór metody udostępniania plików zależy od wyboru miejsca przechowy- wania folderów udostępnionych, od osoby, której mają być one udostęp- nione oraz poziomu kontroli nad pli- kami. Każda z metod umożliwia udo- stępnienie plików lub folderów osobie używającej Twojego komputera lub innego komputera w tej samej sieci. Udostępnianie plików z dowolnego folderu na komputerze pozwala zde- cydować, kto będzie mógł dokonywać zmian w udostępnionych plikach oraz jakie zmiany można będzie wprowa- dzać (jeżeli w ogóle będzie to możliwe). Pozwala na to ustawienie uprawnień udostępniania. Uprawnienia udo- stępniania można nadać poszczegól- nym użytkownikom lub grupom użytkowników w tej samej sieci. Tej metody udostępniania można rów- nież użyć jako sposobu uzyskania dostępu do plików udostępnionych za pomocą innego komputera, ponie- waż pliki udostępnione innym oso- bom są również widoczne dla Ciebie z poziomu innego komputera. Udostępnianie plików z folderu publicznego na komputerze wymaga skopiowania lub przeniesienia plików do tego folderu i udostępnienie ich w tej lokalizacji. Jeżeli dla folderu publicznego włączone zostanie udo- stępnianie plików, każdy posiadacz konta użytkownika i hasła na Twoim komputerze oraz wszystkie osoby z danej sieci będą widziały wszystkie pliki w folderze publicznym i znaj- dujących się w nim folderach. Nie można wprowadzić ograniczenia, aby widoczne były tylko niektóre pliki z folderu publicznego. Można jednak ustawić uprawnienia, które ograniczają dostęp do folderu publicznego wszyst- kim osobom lub uniemożliwiają dokonywanie zmian w plikach albo tworzenie nowych plików. Można włączyć udostępnianie chronione hasłem. Dostęp sieciowy do folderu publicznego będą wówczas miały osoby, którym przypisane jest konto użytkownika i hasło na danym kom- puterze. Domyślnie dostęp do folde- ru jest wyłączony. Aby udostępnić pliki w ich bieżącej lokalizacji bez kopiowania do folderu publicznego, odszukaj na dysku fol- der, który chcesz udostępniać, i na pasku narzędzi kliknij polecenie Udo- stępnij. W oknie dialogowym Udostęp- nianie plików (rysunek 5.9): 101 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 102 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik • Czytelnik — pliki z folderu udostęp- nionego mogą być jedynie wyświet- lane przez osobę lub grupę osób. • Współautor — możliwe jest wyświet- lanie wszystkich plików, dodawa- nie plików oraz zmiana lub usu- wanie dodanych plików przez osobę lub grupę osób. • Współwłaściciel — pliki z folderu udostępnionego mogą być wyświet- lane, zmieniane i usuwane przez osobę lub grupę osób. Uwaga Jeżeli udostępniany jest plik, a nie folder, nie masz możliwości ustawienia poziomu uprawnień Współautor. Po wybraniu osób lub grup do udo- stępnienia plików kliknij przycisk Udo- stępnij. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwier- dzenie, wpisz hasło albo potwierdź. Po odebraniu potwierdzenia o udo- stępnieniu folderu wyślij odpowied- nim osobom łącze do udostępnionych plików z informacją o udostępnieniu i sposobie uzyskania dostępu do pli- ków (rysunek 5.11). Możesz to zrobić: • Klikając opcję Łącze wiadomości e-mail, aby w programie Windows Mail automatycznie otworzyć wia- domość e-mail z łączem do udo- stępnionych plików. • Kopiując i wklejając do wiadomoś- ci e-mail wyświetlane na ekranie łącze. Kliknij łącze prawym przy- Rysunek 5.9. Okno dialogowe Udostępnia- nie plików • Wpisz nazwę osoby, której mają być udostępnione pliki, a następnie klik- nij przycisk Dodaj. • Kliknij strzałkę po prawej stronie pola tekstowego, kliknij nazwę osoby na liście, a następnie kliknij przycisk Dodaj. • Jeżeli na liście nie ma nazwy osoby, której pliki mają zostać udostępnio- ne, kliknij strzałkę po prawej stronie pola tekstowego, a następnie wybierz polecenie Utwórz nowego użytkownika, aby utworzyć nowe konto użytkow- nika i udostępnić pliki osobom z niego korzystającym. W kolumnie Poziom uprawnień kliknij strzałkę obok poziomu uprawnień danej osoby lub grupy (rysunek 5.10), a następnie wybierz jeden z dostęp- nych poziomów udostępniania: Rysunek 5.10. Lista dostępnych do wyboru poziomów uprawnień 102 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 103 Rozdział 5. Vista w krainie sieci Rysunek 5.11. Wybrany folder został udo- stępniony innym użytkownikom sieci ciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj łącze. Następnie otwórz nową wiadomość e-mail i wklej łącze. Jeżeli nie chcesz wysyłać wiadomości e-mail do osoby, której zostały udo- stępnione pliki, kliknij przycisk Goto- we. Pamiętaj jednak, że osoba ta nie będzie w stanie znaleźć udostępnio- nych plików do czasu podania jej informacji o ich lokalizacji. Wskazówka Folderowi udostępnionemu można nadać nazwę udziału, co ułatwi innym osobom znalezienie go na komputerze. Jest to możliwe za pośrednictwem okna dialogo- wego Udostępnianie zaawansowane dla folderu. Aby uzyskać dostęp do tego okna dialogowego, prawym przyciskiem myszy kliknij udostępniony folder, wybierz pole- cenie Właściwości, przejdź na zakładkę Udostępnianie (rysunek 5.12) i kliknij opcję Udostępnianie zaawansowane (rysunek 5.13). Jeśli zostanie wyświetlo- ny monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Rysunek 5.12. Zakładka Udostępnianie okna dialogowego Właściwości folderu Rysunek 5.13. Okno dialogowe Udo- stępnianie zaawansowane Pliki z folderu publicznego nie są udo- stępnianie określonym osobom. Do- stęp do folderu publicznego mają wszystkie osoby posiadające konto użytkownika na komputerze użytkow- nika, jednak to użytkownik decyduje o dostępie do tego folderu osób z sieci. Może udzielić dostępu wszystkim użytkownikom w sieci lub nie udzie- lić dostępu żadnemu użytkownikowi. 103 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 104 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik Można włączyć udostępnianie chro- nione hasłem. Dostęp sieciowy do fol- deru publicznego będą wówczas miały tylko osoby, którym przypisane jest konto użytkownika i hasło na danym komputerze. Domyślnie dostęp do fol- deru jest wyłączony. Aby otworzyć folder Publiczny, wybierz z menu Start/Dokumenty i w panelu z lewej strony okna kliknij strzałkę umieszczoną obok polecenia Więcej, a następnie kliknij opcję Publiczny (rysunek 5.14). Aby ograniczyć dostęp sieciowy do fol- deru publicznego do osób, którym przypisane jest konto użytkownika i hasło na danym komputerze, włącz udostępnianie chronione hasłem. W Panelu sterowania przejdź do sekcji Sieć i Internet, a następnie kliknij łącze Centrum sieci i udostępniania. W sekcji Udostępnianie i odnajdowanie kliknij przycisk strzałki obok pozyc- ji Udostępnianie chronione hasłem (rysu- nek 5.15) i wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji: • Włącz udostępnianie chronione hasłem, • Wyłącz udostępnianie chronione hasłem. Rysunek 5.14. Najprostszy dostęp do folde- ru Publiczny jest przez folder Dokumenty Dostęp do folderu publicznego mają wszystkie osoby, którym na Twoim komputerze przypisane jest konto użytkownika i hasło, jednak o dostę- pie do tego folderu osób z sieci decy- dujesz Ty. Nie można wybierać osób, które będą miały dostęp do folderu publicznego z sieci. Udzielić dostępu można wszystkim użytkownikom w sieci lub żadnemu. Można jednak ustawić poziom uprawnień, decy- dując, czy osoby korzystające z folderu publicznego za pośrednictwem sieci mogą tylko otwierać pliki, czy także je zmieniać i tworzyć. 104 Rysunek 5.15. Ograniczenie dostępu siecio- wego do folderu Publiczny Jeśli chcesz sterować poziomem dostę- pu do folderu publicznego, w sekcji Udostępnianie i odnajdowanie kliknij przycisk strzałki obok Udostępnianie fol- deru publicznego i wybierz jedną z nastę- pujących pozycji: • Włącz udostępnianie, aby dowolna osoba z dostępem do sieci mogła otwierać pliki; • Włącz udostępnianie, aby dowolna osoba z dostępem do sieci mogła otwierać, zmie- niać i tworzyć pliki; Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 105 Rozdział 5. Vista w krainie sieci • Wyłącz udostępnianie (osoby zalogowa- ne na danym komputerze wciąż będą mogły uzyskać dostęp do tego folderu). Podobnie jak inni użytkownicy sieci mogą korzystać z udostępnionych zasobów Twojego komputera, tak i Ty możesz używać udostępnionych zaso- bów ich komputerów. Powstaje w tym momencie pytanie, jak odszukać pliki i foldery na innych komputerach w sieci. I tutaj z pomocą przychodzi folder Sieć, który umożliwia wygodny dostęp do komputerów w sieci. Możesz w nim zobaczyć zawartość kompute- rów w sieci oraz znaleźć udostępnione pliki i foldery. Folder Sieć jest dostępny bezpośrednio z menu Start. W folderze Sieć widoczne są wszystkie komputery i urządzenia podłączone do sieci. Kliknij dwukrotnie ikonę komputera, aby zobaczyć pliki, do któ- rych masz dostęp (rysunek 5.16). Wskazówka Jeśli nazwa użytkownika i hasło są inne na komputerze, na którym obecnie pracu- jesz, niż na komputerze, do którego pró- bujesz uzyskać dostęp, może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie infor- macji logowania. Można automatycznie łączyć się z innym komputerem w sieci, przechowując swoje hasło. Dysk zmapowany to udostępniony folder lub komputer w sieci, do któ- rego tworzony jest skrót na kompute- rze lokalnym. Do każdego dysku zmapowanego przypisana jest litera, np. D. Aby znaleźć pliki na zmapo- wanym dysku: 1. Wybierz z menu Start/Komputer i wskaż interesujący Cię dysk z sek- cji Lokalizacja sieciowa. 2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku zmapowanego, aby zobaczyć pliki i foldery, do których masz dostęp. Rysunek 5.16. Lista folderów, do których dostęp ma bieżący użytkownik komputera na komputerze RADO-XP 105 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 106 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik Poczta systemu Windows Górna część prawego panelu wyświet- la zawartość wybranego folderu, np. Skrzynka odbiorcza, a jego dolna część pokazuje zawartość dokumentu zazna- czonego w górnej części okna. Ikony na pasku narzędzi umożliwiają szyb- ki dostęp do najczęściej używanych funkcji bieżącego folderu. Jeśli np. bieżącym folderem jest Skrzyn- ka odbiorcza, to na pasku narzędzi dostępne będą m.in. następujące ikony: • Utwórz pocztę • Odpowiedz • Prześlij dalej Aby dopasować zawartość paska narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar paska narzędzi, wybierz opcję Dostosuj, a następnie wskaż ikony, z których chcesz korzys- tać w oknie Dostosowywanie paska narzę- dzi (rysunek 5.18). Rysunek 5.18. Okno Dostosowywanie paska narzędzi pozwala użytkownikowi umieścić na pasku skróty do najczęściej używanych narzędzi Ikona programu Poczta systemu Windows znajduje się domyślnie w lewym pane- lu menu Start. Jest ona zlokalizowana w osobnej sekcji na samej górze menu, obok aplikacji Internet Explorer, co dowodzi, jak ważne są te dwa narzędzia w dzisiejszych czasach. Po urucho- mieniu programu pojawia się główne okno aplikacji, które składa się z ele- mentów znanych również z innych programów (rysunek 5.17). Rysunek 5.17. Okno aplikacji Poczta syste- mu Windows Pasek menu, znajdujący się w górnej części okna, pozwala nadostęp doopcji menu. Pasek narzędzi, położony tuż pod paskiem menu, ułatwia szybki dostęp do najczęściej używanych funk- cji. Drzewo folderów w lewym panelu okna umożliwia dostęp do folderów, a prawy panel okna Outlook Express to „obszar zadań”. 106 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 107 Rozdział 5. Vista w krainie sieci Tworzenie i konfigurowanie konta W programie Poczta systemu Windows można konfigurować wiele różnych kont. Do wyboru masz osobiste konta e-mail, konta służbowe e-mail oraz konta grup dyskusyjnych. W poczcie systemu Windows zarządzanie wielo- ma kontami jest proste, ponieważ każde znajduje się w osobnym folderze. W programie Poczta systemu Windows obsługiwane są trzy typy kont: poczto- we, grup dyskusyjnych i usług katalo- gowych. Usługi katalogowe są książ- kami adresowymi online i są zwykle obecne np. na uczelniach i w firmach. Aby dodać nowe konto w programie Poczta systemu Windows, wybierz z menu polecenie Narzędzia/Konta. Pojawi się okno Konta internetowe (rysu- nek 5.19). Kliknij przycisk Dodaj i wybierz typ dodawanego konta (rysu- nek 5.20). Masz do wyboru konto e- mail, konto grup dyskusyjnych oraz usługę katalogową. Rysunek 5.20. Możesz wybrać jeden z trzech typów kont pocztowych W kolejnym oknie zostaniesz popro- szony o wprowadzenie imienia i naz- wiska. Wpisz swoje prawdziwe imię i nazwisko, swój pseudonim lub cokolwiek innego. Nazwa, którą tutaj wpiszesz, będzie widoczna dla od- biorcy wiadomości w polu Nadawca. Kliknij przycisk Dalej. Kolejne okno wymaga podania inter- netowego adresu e-mail (rysunek 5.21) — adresu nadanego przez dostawcę usług internetowych. Adres ma format nazwa_uzytkownika@dostawcauslug.com. Znak @ oddziela nazwę użytkownika od nazwy domeny dostawcy usług internetowych. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego okna. Rysunek 5.19. Okno Konta internetowe wyświetla listę kont skonfigurowanych w programie Poczta systemu Windows Rysunek 5.21. Wpisz adres e-mail 107 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 108 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik W kolejnym oknie dialogowym podaj nazwę serwera pocztowego, którego będziesz używać (rysunek 5.22). Wpisz jego nazwę w polu Serwer poczty przy- chodzącej. Z listy rozwijanej Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer możesz wy- brać typ serwera pocztowego. W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisz nazwę serwera poczty wychodzącej i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 5.22. Jeśli nie wiesz, co wpisać w polach wymagających podania nazw ser- werów, informację taką uzyskasz od admi- nistratora zarządzającego serwerem, na któ- rym znajduje się Twoje konto pocztowe Uwaga Nazwa konta użytkownika, której używasz do łączenia się z siecią Web, może być inna niż nazwa konta pocztowego. Jak wiesz, jednemu użytkownikowi można przypisać wiele kont pocztowych, dlate- go też konkretna nazwa użytkownika nie musi być identyczna z nazwą konta pocz- towego, z którym się łączysz. 108 Uwaga Adres, który wpisałeś w tym polu, jest używany, kiedy adresat odpowiada na wysłaną przez Ciebie wiadomość. Jeśli używasz kilku kont pocztowych, ale chcesz, aby odpowiedzi adresatów zawsze wracały na jeden, konkretny adres, wpisz ten adres w tym polu. W kolejnym oknie podaj nazwę użytkownika i hasło do konta pocz- towego. Najprawdopodobniej będzie to część nazwy (do znaku @), którą podałeś w polu Adres e-mail. W polu Hasło podaj swoje hasło do tego konta pocztowego. Zaznacz pole opcji Zapamiętaj hasło, jeśli chcesz, aby aplikacja Outlook Express pamiętała hasło do konta pocztowego. Dzięki temu nie będziesz musiał wpisywać hasła za każdym razem, kiedy zechcesz odebrać pocztę. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do ostatniego okna (rysunek 5.23), w którym pozostaje Ci tylko kliknąć przycisk Zakończ. Uwaga Nazwy serwera poczty przychodzącej (POP3) i serwera poczty wychodzącej (SMTP) u niektórych dostawców usług internetowych mogą być różne. Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 109 Rozdział 5. Vista w krainie sieci ręcznie. Sprawdzanie ręczne jest przy- datne, gdy nie chcesz czekać aż do następnego zaplanowanego spraw- dzenia nowych wiadomości w pro- gramie lub korzystasz z telefoniczne- go połączenia z internetem i nie chcesz, aby program Poczta systemu Windows nawiązywał połączenie automatycznie. Aby sprawdzać nową pocztę automa- tycznie, wybierz z menu polecenie Narzędzia/Opcje i przejdź na zakładkę (rysunek 5.25). W sekcji Ogólne Wyślij/Odbierz wiadomości zaznacz pole wyboru Sprawdź, czy są nowe wiadomoś- ci co i wpisz czas w minutach, jaki ma upłynąć pomiędzy kolejnym łącze- niem się programu ze skrzynką pocz- tową na serwerze. Rysunek 5.23. Ostatnie okno pozwala zakończyć proces konfigurowania konta. Jeśli jednak chcesz się upewnić, czy wszyst- kie informacje zostały wpisane prawidłowo, możesz to zrobić, klikając przycisk strzałki w górnej części okna Aby usunąć konto z programu Pocz- ta systemu Windows, wybierz z menu Narzędzia/Konta, następnie wskaż na liście konto, które chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń (rysunek 5.24). Rysunek 5.24. Wystarczy wybrać z listy nazwę konta i kliknąć przycisk Usuń, aby konto znikło z programu Sprawdzanie wiadomości W programie Poczta systemu Win- dows można zaplanować automa- tyczne sprawdzanie nowej poczty elek- tronicznej albo sprawdzać pocztę Rysunek 5.25. Zaznaczenie pola wyboru Sprawdź, czy są nowe wiadomości, co spo- woduje, że program będzie się automatycz- nie łączył z serwerem pocztowym w celu odebrania nowych wiadomości Aby sprawdzić pocztę ręcznie, wybierz z menu polecenie Narzędzia/Wyślij i od- bierz/Wyślij i odbierz wszystkie. Pojawi się okno dialogowe informujące o postę- 109 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 110 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik pie procesu wysyłania i odbierania wia- domości (rysunek 5.26). Rysunek 5.27. Wiadomość e-mail wyświetlona w osobnym oknie Rysunek 5.26. Okno informujące o postępie procesu wysyłania i odbierania wiadomości Wskazówka Aby sprawdzić nową pocztę bez wysyłania poczty znajdującej się w Skrzynce nadaw- czej, wybierz z menu polecenie Narzę- dzia/Wyślij i odbierz/Odbierz wszystkie. Wskazówka Podczas wyświetlania wiadomości w osob- nym oknie można klikać przyciski Poprzed- nia i Następna, aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości. Tworzenie wiadomości Aby utworzyć nową wiadomość, klik- nij przycisk Utwórz pocztę w prawym rogu paska narzędzi. Pojawi się okno Nowa wiadomość (rysunek 5.28). Otwieranie wiadomości Najprostszym sposobem wyświetlenia wiadomości jest czytanie jej w okien- ku podglądu, gdzie można przeglądać zawartość bez jej otwierania w osob- nym oknie. Aby wyświetlić większą część dużej wiadomości bez koniecz- ności przewijania, można ją jednak otworzyć w osobnym oknie. Kliknij folder poczty (np. Skrzynka odbiorcza), zawierający wiadomości do odczytania, i wykonaj jedną z nastę- pujących czynności. • Aby wyświetlić wiadomość w okien- ku podglądu, kliknij wiadomość na liście wiadomości. • Aby wyświetlić wiadomość w od- dzielnym oknie (rysunek 5.27), kliknij ją dwukrotnie na liście wia- domości. 110 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 111 Rozdział 5. Vista w krainie sieci Rysunek 5.28. Okno nowej wiadomości W polu Do wpisz adres osoby, do której chcesz wysłać wiadomość (dla potrzeb naszego ćwiczenia wpisz własny adres pocztowy); jeśli chcesz przesłać kopię tej wiadomości do innej osoby, wpisz jej adres w polu DW (skrót od słów: Do wiadomości) Możesz przemieszczać się pomiędzy polami przy użyciu kla- wisza Tab lub przejść do pola, klikając je jednokrotnie lewym przyciskiem myszy. W polu Temat wpisz temat two- rzonej wiadomości, a następnie przejdź do panelu wiadomości i wpisz treść. Nowa wiadomość zawiera również pole UDW, gdzie możesz umieścić adresatów, do których przesłana zosta- nie kopia Twojej wiadomości. Jednak pozostali adresaci Twojej wia- domości nie będą widzieli adresu osoby wliście adresowej wiadomości. Aby pole UDW było widoczne, wybierz z menu wiadomości Widok/Wszystkie nagłówki (rysunek 5.29). Jeśli włączysz opcję poka- zywania wszystkich nagłówków, będzie ona aktywna w kolejnych oknach wia- domości. Rysunek 5.29. Pole UDW jest domyślnie ukryte, ale możesz je wyświetlić, wybierając z menu polecenie Widok/Wszystkie nagłówki Wskazówka Wiadomości możesz również adresować, korzystając z przechowywanej w progra- mie Poczta systemu Windows bazy adre- sów. W tym celu kliknij przycisk Do, DW lub UDW, pojawi się okno Wybierz adre- satów wyświetlające listę wszystkich kontaktów przechowywanych w progra- mie (rysunek 5.30). Rysunek 5.30. Okno Wybierz adresatów pojawia się po kliknięciu przycisku Do, DW, UDW W polu Temat:wpisz temat wiadomości. 111 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 112 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik Kliknij główną część okna wiado- mości i wpisz treść. Po zakończeniu wpisywania wiado- mości wykonaj jedną z następujących czynności. • Aby wysłać wiadomość natych- miast, kliknij przycisk Wyślij. • Aby wysłać wiadomość później, kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Wyślij później. Wiadomość zostanie wysłana po następnym kliknięciu przycisku Wyślij/Odbierz. Wskazówka Jeśli tworzona wiadomość jest długa i chcesz wrócić do pracy nad nią później, możesz ją w każdej chwili zapisać. Aby zapisać wiadomość, kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz. Zapi- sane i niewysłane wiadomości są prze- chowywane w folderze Kopie robocze. Dołączanie plików do wiadomości Do wiadomości e-mail możesz dołą- czyć plik dowolnego typu (zdjęcie, dokument tekstowy, arkusz kalkula- cyjny itd.). Jeśli skończyłeś tworzyć nową wiadomość, kliknij przycisk Dołącz (oznaczony ikoną spinacza biu- rowego) na pasku narzędzi. Pojawi się okno Otwieranie, w którym możesz przeglądać dostępne w syste- mie dyski (rysunek 5.31). Zaznacz plik, który chcesz dołączyć do wia- domości, i kliknij przycisk OK. 112 Rysunek 5.31. Po kliknięciu przycisku Dołącz pojawi się okno Otwieranie, w nim możesz wskazać plik, który ma zostać dołączony do wiadomości Plik został dołączony do wysyłanej wiadomości. W skrzynce adresata, obok tytułu wiadomości, pojawi się ikona spinacza, dzięki czemu będzie wiedział, że otrzymana wiadomość zawiera dołączony plik. Wysyłanie wiadomości Jeśli skończyłeś pisać wiadomość, kliknij przycisk Wyślij znajdujący się z prawej strony paska narzędzi. Spo- woduje to umieszczenie wiadomości w Skrzynce nadawczej. Przy folderze Skrzynka nadawcza w lewym panelu okna aplikacji Outlook Express poja- wi się cyfra 1 otoczona nawiasami. Oznacza to, że w Skrzynce nadawczej znajduje się jedna wiadomość ocze- kująca na wysłanie (rysunek 5.32). Aby wysłać wiadomości oczekujące w Skrzynce nadawczej, kliknij przycisk znajdują- Wyślij/Odbierz cy się na pasku narzędzi. Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 113 Rozdział 5. Vista w krainie sieci Rysunek 5.32. W folderze Skrzynka nadawcza jedna wiadomość oczekuje na wysłanie Odbieranie wiadomości Po kliknięciu przycisku Wyślij/Odbierz aplikacja łączy się z serwerem poczty i nowe wiadomości odebrane z serwe- ra mogą pojawić się w Skrzynce odbior- czej. Nowe wiadomości są oznaczone ikoną zamkniętej koperty i w liście wiadomości opisane są pogrubioną czcionką (rysunek 5.33). Aby odczy- tać wiadomość, kliknij lewym przy- ciskiem myszy nagłówek wiadomości — treść pojawi się w dolnym panelu okna programu Poczta systemu Win- dows. Możesz czytać wiadomość w panelu podglądu lub dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy nagłówek wiadomości, aby otworzyć wiadomość w osobnym oknie. Przeczytane wiadomości oznaczone są ikoną otwartej koperty i pozostają w folderze Skrzynka odbiorcza, dopóki ich nie usuniesz lub nie przeniesiesz do innego folderu. Jeśli nie chcesz już przechowywać przeczytanej wiado- Rysunek 5.33. Nowe wiadomości wyróżniają się w liście pogrubioną czcionką i ikoną zamkniętej koperty mości, zaznacz ją w folderze Skrzynka odbiorcza i kliknij przycisk Usuń znaj- dujący się na pasku narzędzi. Wiado- mość zostanie przeniesiona do fol- deru Elementy usunięte. Aby wydrukować wiadomość, kliknij lewym przyciskiem myszy nagłówek wiadomości, a następnie wciśnij przy- cisk Drukuj. Pojawi się standardowe okno drukowania systemu Windows Vista, w którym możesz wybrać dru- karkę i opcje drukowania (rysunek 5.34). Kliknij przycisk Drukuj w oknie drukowania. Rysunek 5.34. Polecenie drukowania wia- domości jest dostępne po kliknięciu jej nagłówka prawym przyciskiem myszy 113 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 114 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik Tworzenie filtrów Jeśli otrzymujesz wiele wiadomości e- mail, którymi nie jesteś zaintereso- wany i których nie chcesz czytać, możesz określić Reguły wiadomości, aby automatycznie usuwać wybrane wia- domości, przenosić je do wyznaczo- nego folderu lub przesyłać do innego adresata. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości z konkretnych adresów, możesz zablokować ich odbieranie. Wybierz z menu Narzędzia/Reguły wia- domości. W menu, które się pojawi, możesz wybrać reguły dla poczty lub grup dyskusyjnych (rysunek 5.35). Rysunek 5.35. Reguły wiadomości możesz definiować dla poczty i grup dyskusyjnych Utwórz regułę, zaznaczając odpowied- nie pola opcji w oknie Nowa reguła pocz- ty; możesz również edytować regułę w polu Opis reguły. Pierwszym krokiem jest wybranie warunków dla reguły (takich, które będą wywoływały uruchomienie regu- ły). Następnie należy wybrać akcje, które zostaną wykonane, kiedy będą spełnione warunki reguły — np. prze- niesienie wiadomości do folderu lub jej usunięcie (rysunek 5.36). Odpowiadanie na wiadomości Aby odpowiedzieć nadawcy na otrzy- maną wiadomość, kliknij lewym przyciskiem myszy nagłówek wiado- mości, a następnie kliknij przycisk . Pojawi się okno Odpowiedz wiadomości z wypełnionymi polami Do i Temat. Jeśli nadesłana wiadomość była zaadresowana do większej liczby osób, kliknięcie przycisku Odpowiedz spowoduje, wszystkim że Twoja odpowiedź zostanie roze- słana do wszystkich adresatów wia- domości, na którą odpowiadasz. Jeśli chcesz przesłać swoją wiadomość do osób, które nie otrzymały orygi- nalnej wiadomości, możesz je umieś- cić w polach DW i UDW, podobnie jak robisz to, wysyłając nową wiado- mość. Aby przesłać otrzymaną wia- domość innej osobie, kliknij przycisk Prześlij dalej i wpisz adres tej osoby w polu Do lub DW. Kiedy skończysz edytować wiado- mość, kliknij przycisk Wyślij i wiado- mość zostanie umieszczona w Skrzyn- ce nadawczej. Wskazówka Wiadomość, na którą odpowiedziałeś, jest oznaczona ikoną otwartej koperty ze strzałką skierowaną w lewo , natom- iast wiadomość, którą przesłałeś dalej — ikoną otwartej koperty ze strzałką skiero- waną w prawo . 114 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 115 Rozdział 5. Vista w krainie sieci Rysunek 5.36. Okno definiowania reguł poczty Rysunek 5.37. Okno dialogowe Opcje wia- domości-śmieci Trzecie pole zawiera opis reguły, który powstaje podczas zaznaczania warun- ków i akcji z nią związanych. Możliwe jest również tworzenie reguł złożonych. Nazwa reguły jest umiesz- czona w czwartym polu okna Nowa reguła poczty. Domyślnie każda nowa reguła otrzymuje nazwę Nowa reguła poczty nr i przydzielony kolejny numer. Jednak pole Nazwa reguły jest edyto- walne i użytkownik może zmienić domyślną nazwę reguły na nazwę odpowiadającą funkcjom reguły. Nadanie opisowych nazw znacznie ułatwia zarządzanie. Jeśli wybierzesz z menu Narzędzia/Opcje wiadomości-śmieci, pojawi się okno Opcje wiadomości-śmieci. Przejdź na zakładkę Zablokowani nadawcy (rysunek 5.37). Za pomocą przycisku Dodaj możesz do- dać nadawcę lub domenę do listy zablokowanych nadawców (dotyczy to zarówno wiadomości z grup dys- kusyjnych, jak i wiadomości e-mail). Poczta systemu Windows ma wiele spo- sobów ochrony użytkownika przed niechcianymi lub potencjalnie groźny- mi wiadomościami. Oczywiste niech- ciane komercyjne wiadomości (ang. spam) są przechwytywane i przenoszone do specjalnego folderu Wiadomości-śmie- ciprzez filtr wiadomości-śmieci. Poziom ochrony przed wiadomościami-śmie- ciami można zwiększyć lub zmniejszyć, w zależności od liczby otrzymywanych wiadomości-śmieci. Można zapobiec blokowaniu wiadomości wysłanych z konkretnych adresów e-mail, dodając je do listy bezpiecznych nadawców. Wiadomości-śmieci można przeno- sić z folderu Wiadomości-śmieci z powro- tem do folderu Skrzynka odbiorcza. Jeśli program Poczta systemu Win- dows podejrzewa wiadomość e-mail o to, że jest to wiadomość-śmieć, reaguje, wyświetlając okno dialogowe pozwalające użytkownikowi podjąć decyzję dotyczącą sposobu dalszego 115 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 116 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik postępowania z podejrzaną wiado- mością (rysunek 5.38). Rysunek 5.38. Okno dialogowe, które pozwala użytkownikowi wybrać dalszy sposób postępowania z podejrzaną wiado- mością Korzystanie z folderów Foldery programu Poczta systemu Windows są widoczne w lewym pane- lu okna programu. Aby przenieść wia- domość do innego folderu, chwyć ją, klikając lewym przyciskiem myszy i trzymając wciśnięty ten przycisk, przeciągnij do innego folderu i upuść. Użytkownik może również tworzyć własne foldery, które mogą być szcze- gólnie przydatne, jeśli otrzymuje bar- dzo dużo nowych wiadomości. Prze- noszenie wiadomości do folderów pomaga utrzymać porządek w skrzyn- ce pocztowej i wyszukać wiadomości. Aby utworzyć nowy folder, wybierz z menu Plik/Nowy/Folder. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wpisać nazwę nowego folderu. Aby utworzyć folder zagłębiony, kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący folder i wybierz opcję Nowy folder, a następnie wpisz nazwę tworzonego folderu (rysunek 5.39). 116 Rysunek 5.39. Okno dialogowe Tworzenie folderu Importowanie i eksportowanie wiadomości Jeśli masz więcej niż jeden komputer i do tej pory używałeś programu Pocz- ta systemu Windows lub jego wcześ- niejszych wersji na innym kompute- rze albo korzystałeś z innego programu pocztowego, możesz importować wszystkie stare wiadomości i listę kon- taktów do programu Poczta systemu Windows. Musisz zapewnić jakikol- wiek sposób przeniesienia danych, taki jak połączenie sieciowe lub dysk przenośny, a następnie użyć go jako źródła informacji, które mają być importowane. Aby zaimportować informacje z inne- go źródła, należy wybrać z menu Plik/Importuj, a następnie wskazać jedną z dostępnych opcji: Kontakty sys- temu Windows, Wiadomości, Ustawienia konta pocztowego lub Ustawienia konta grup dyskusyjnych (rysunek 5.40). Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 117 Rozdział 5. Vista w krainie sieci Rysunek 5.40. Istnieje kilka opcji importo- wania danych do programu Poczta syste- mu Windows Jeśli chcesz importować informacje do programu Poczta systemu Windows, musisz podać, z jakiej aplikacji dane mają być importowane (rysunek 5.41). Jest to niezwykle ważne, gdyż różne pro- gramy pocztowe używają odmiennych formatów zapisu danych. Wybierz odpowiednią aplikację i kliknij przy- cisk Dalej. Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać lokalizację plików z danymi. Może to być dysk lokalny, dysk sieciowy lub dysk CD. Jeśli korzystasz z konfiguracji dwusys- temowej, możesz również odszukać lokalizację plików danych programu Poczta systemu Windows z poprzed- niej wersji systemu i zaimportować te dane. Aby wybrać lokalizację inną niż domyślna, kliknij przycisk Przeglądaj. W zależności od programu poczto- wego, z którego importujesz dane, i od ich ilości, mogą się pojawić dodatko- we okna dialogowe. Czas importu danych może być dłuższy niż kilka minut. Po zakończeniu importu klik- nij przycisk Zakończ. Rysunek 5.41. Pierwszym krokiem pod- czas importowania danych jest wybranie aplikacji, z której dane mają zostać zaim- portowane Szukanie ważnych wiadomości w folderach Masz dużą bazę wiadomości prze- chowywanych w Skrzynce odbiorczej lub innym folderze, a tu nagle wystąpi konieczność szybkiego odszukania konkretnej wiadomości. Nadawanie flag ważności działa poprawnie tylko przy niewielkiej bazie wiadomości. Jeśli nadałeś wysoką flagę ważności kilkuset wiadomościom, możesz stra- cić dużo czasu na przeszukanie wszystkich i odnalezienie tej kon- kretnej. Aby tego uniknąć, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania programu Poczta systemu Windows. Wybierz zmenu Edycja/Znajdź. Wmenu, które się pojawi, możesz wybrać jedną z następujących opcji: Wiadomość, Osoby; a jeśli jesteś wewnątrz wiadomości lub treść wiadomości jest widoczna w pane- lu podglądu, dostępna jest również opcja Tekst tej wiadomości. 117 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 118 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik Możesz definiować różne kryteria wyszukiwania, a także określić, w któ- rym folderze wiadomość ma być wyszukiwana (rysunek 5.42). Rysunek 5.42. Okno dialogowe Znajdo- wanie wiadomości 118 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 119 Rozdział 5. Vista w krainie sieci Kontakty systemu Windows W systemie Windows można zarzą- dzać informacjami o osobach i orga- nizacjach, tworząc dla nich kontakty w folderze Kontakty systemu Windows (rysunek 5.43). Każdy kontakt zawiera informacje dotyczące jednej osoby lub organizacji. Rysunek 5.43. Okno folderu Kontakty sys- temu Windows Kiedy chcesz sprawdzić adres e-mail lub numer telefonu znajomego, wystar- czy, że otworzysz folder Kontakty i tam znajdziesz potrzebne dane. Gdy musisz zanotować informacje doty- czące kontaktu biznesowego, możesz je przechować w folderze Kontakty. W tym folderze można umieścić dowolny typ informacji dotyczącej kontaktów — nawet zdjęcia. Folder Kontakty funkcjonuje też jako książka adresowa aplikacji Poczta sys- temu Windows. Podczas tworzenia wiadomości e-mail adresatów możesz wybierać z folderu Kontakty (omówi- liśmy to zagadnienie pobieżnie we wcześniejszej części rozdziału). Nawet użytkownicy, którzy nie korzystają z aplikacji Poczta systemu Windows jako z programu pocztowego, mogą używać apletu Kontakty systemu Win- dows do przechowywania informacji na temat różnych osób i organizacji. Dla każdego kontaktu możesz zapi- sać następujące informacje: • Adresy e-mail — dla każdego kon- taktu możesz wpisać dowolną licz- bę adresów e-mail, ustawiając jeden z nich jako adres preferowany, czyli taki, który będzie używany przez aplikację Poczta systemu Windows, gdy zechcesz szybko wysłać wiado- mość e-mail, a nie wybierać adresu z listy. • Obraz — dodanie obrazu ze zdję- ciem kontaktu ułatwia zapamięta- nie wyglądu danej osoby. • Numery telefonów — możesz wpi- sywać domowe, służbowe i komór- kowe numery telefonów oraz nume- ry faksów. • Adresy ulic — dla kontaktu możesz zapisać adres domowy i służbowy. • Informacje o rodzinie — tutaj możesz wprowadzić informacje dotyczące małżonka lub partnera danej osoby, dzieci, płci, daty uro- dzenia i ważnych rocznic. • Adresy witryn sieci Web — możesz zapisać adresy domowej i służbowej witryny sieci Web kontaktu. • Uwagi — to miejsce na wszelkie inne informacje związane z kon- taktem. 119 Vista_r05_p04.qxd 13-04-07 12:29 Page 120 Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik ikonę strzałki znajdującą się pod obra- zem (rysunek 5.45). Dostęp do folderu Kontak
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Vista PL. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: