Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 002582 22737772 na godz. na dobę w sumie
Windows Vista PL. Kurs - książka
Windows Vista PL. Kurs - książka
Autor: , Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0530-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook (-69%), audiobook).

Poznaj niesamowite możliwości systemu Windows Vista

System operacyjny jest najważniejszą aplikacją instalowaną na komputerze. Na rynku niekwestionowaną palmę pierwszeństwa wśród producentów tego typu oprogramowania dzierży firma Microsoft. Windows Vista to jej najnowszy produkt, będący efektem prawie 10-letniej pracy zespołu programistów i testerów. Vista to niezwykle intuicyjny, łatwy w obsłudze i wydajny system operacyjny. Jego możliwości docenią zarówno początkujący, jak i zaawansowani użytkownicy komputerów. Niezwykle istotne zalety systemu to jego ogromne bezpieczeństwo i rozbudowane mechanizmy pracy w sieci.

Dzięki książce 'Windows Vista PL. Kurs' poznasz ten funkcjonalny i niezawodny system operacyjny. Dowiesz się, w jakich wersjach jest oferowany i która z nich jest najbardziej odpowiednia dla Ciebie. Nauczysz się instalować oraz konfigurować system, pracować z oknami, korzystać z Eksploratora Windows i menu Start. Opanujesz zasady korzystania z systemu plików, wyszukiwania i szyfrowania zbiorów, drukowania z poziomu Windows Vista i zarządzania kontami użytkowników. Poznasz zadania administratora systemu, a także dowiesz się, w jaki sposób podłączyć komputer do sieci oraz skorzystać z poczty elektronicznej i przeglądarki WWW.

Zamiast długich tekstów -- rysunki z dokładnymi objaśnieniami.
Samodzielna nauka nigdy nie była tak prosta.

Pobierz plik MP3 i posłuchaj recenzji o książce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Windows Vista PL. Kurs Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-0746-4 Format: B5, stron: 324 Poznaj niesamowite mo¿liwoœci systemu Windows Vista (cid:129) Zainstaluj system na swoim komputerze (cid:129) Dostosuj Windows Vista do swoich wymagañ (cid:129) Wykorzystaj aplikacje do³¹czone do systemu (cid:129) Pod³¹cz komputer do sieci System operacyjny jest najwa¿niejsz¹ aplikacj¹ instalowan¹ na komputerze. Na rynku niekwestionowan¹ palmê pierwszeñstwa wœród producentów tego typu oprogramowania dzier¿y firma Microsoft. Windows Vista to jej najnowszy produkt, bêd¹cy efektem prawie 10-letniej pracy zespo³u programistów i testerów. Vista to niezwykle intuicyjny, ³atwy w obs³udze i wydajny system operacyjny. Jego mo¿liwoœci doceni¹ zarówno pocz¹tkuj¹cy, jak i zaawansowani u¿ytkownicy komputerów. Niezwykle istotne zalety systemu to jego ogromne bezpieczeñstwo i rozbudowane mechanizmy pracy w sieci. Dziêki ksi¹¿ce „Windows Vista PL. Kurs” poznasz ten funkcjonalny i niezawodny system operacyjny. Dowiesz siê, w jakich wersjach jest oferowany i która z nich jest najbardziej odpowiednia dla Ciebie. Nauczysz siê instalowaæ oraz konfigurowaæ system, pracowaæ z oknami, korzystaæ z Eksploratora Windows i menu Start. Opanujesz zasady korzystania z systemu plików, wyszukiwania i szyfrowania zbiorów, drukowania z poziomu Windows Vista i zarz¹dzania kontami u¿ytkowników. Poznasz zadania administratora systemu, a tak¿e dowiesz siê, w jaki sposób pod³¹czyæ komputer do sieci oraz skorzystaæ z poczty elektronicznej i przegl¹darki WWW. (cid:129) Opis wersji systemu Windows Vista (cid:129) Instalacja i aktualizacja systemu (cid:129) Uruchamianie i zatrzymywanie Windows Vista (cid:129) Konfigurowanie menu Start i paska zadañ (cid:129) Praca z plikami i katalogami (cid:129) Konta u¿ytkowników (cid:129) Panel Sterowania (cid:129) Odtwarzanie muzyki i filmów (cid:129) Przegl¹danie cyfrowych zdjêæ (cid:129) Tworzenie kopii zapasowych (cid:129) Przegl¹danie witryn WWW (cid:129) Korzystanie z Windows Mail (cid:129) Zabezpieczanie systemu Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................................5 Rozdział 1. Wybór, instalacja i pierwsze uruchomienie systemu Windows Vista ....................11 Wybór wersji systemu Windows Vista ..............................................................................11 Instalacja systemu operacyjnego ........................................................................................20 Aktywacja systemu ..............................................................................................................43 Zmiana wydania systemu ....................................................................................................46 Praca z systemem .................................................................................................................47 Podsumowanie .....................................................................................................................56 Rozdział 2. Praca z oknami ................................................................................................................................57 Podstawowe informacje .......................................................................................................57 Eksplorator Windows ..........................................................................................................65 Podsumowanie......................................................................................................................70 Rozdział 3. Dostosowanie systemu do własnych potrzeb .................................................................71 Interfejs użytkownika ..........................................................................................................71 Środowisko systemowe ........................................................................................................93 Podsumowanie....................................................................................................................101 Rozdział 4. Pliki i foldery .................................................................................................................................103 Praca z folderami ................................................................................................................103 Praca z plikami ...................................................................................................................114 Praca z wieloma wersjami plików i folderów ..................................................................119 Wyszukiwanie informacji ..................................................................................................121 Kompresja i szyfrowanie....................................................................................................126 Podsumowanie....................................................................................................................130 Rozdział 5. Drukowanie ....................................................................................................................................131 Instalacja .............................................................................................................................131 Konfiguracja ........................................................................................................................136 Drukowanie .........................................................................................................................139 Usuwanie drukarki ............................................................................................................143 Podsumowanie....................................................................................................................144 Rozdział 6. Dołączone programy ...............................................................................................................145 Edytory tekstu .....................................................................................................................146 Programy graficzne ............................................................................................................150 Gry ........................................................................................................................................152 Kontakty ..............................................................................................................................153 Vista00.indd 3 2007-01-12 09:57:41 Kalendarz .............................................................................................................................157 Uruchamianie starszych programów ...............................................................................160 Podsumowanie....................................................................................................................162 Rozdział 7. Konta użytkowników ...............................................................................................................163 Zarządzanie kontami użytkowników...............................................................................163 Kontrola dostępu ................................................................................................................168 Profile użytkowników systemu .........................................................................................179 Podsumowanie....................................................................................................................180 Rozdział 8. Multimedia ....................................................................................................................................181 Urządzenia multimedialne ................................................................................................181 Windows Media Center .....................................................................................................186 Windows Media Player ......................................................................................................188 Windows Movie Maker .....................................................................................................195 Zdjęcia .................................................................................................................................198 Windows DVD Maker .......................................................................................................202 Podsumowanie....................................................................................................................203 Rozdział 9. Administracja systemem ........................................................................................................205 Panel sterowania .................................................................................................................205 Konsola Zarządzania komputerem ..................................................................................224 Własna konsola MMC .......................................................................................................230 Podsumowanie....................................................................................................................236 Rozdział 10. Sieci lokalne ..................................................................................................................................237 Centrum sieci i udostępniania ..........................................................................................237 Konfiguracja połączeń sieciowych ...................................................................................241 Praca w sieciach lokalnych ................................................................................................248 Podsumowanie....................................................................................................................257 Rozdział 11. Internet ............................................................................................................................................259 Połączenie z Internetem ....................................................................................................259 Internet Explorer 7+ ..........................................................................................................264 Poczta systemu Windows ..................................................................................................278 Podsumowanie....................................................................................................................288 Rozdział 12. Bezpieczeństwo ............................................................................................................................289 Centrum zabezpieczeń ......................................................................................................289 Wirusy ..................................................................................................................................290 Złośliwe oprogramowanie .................................................................................................294 Zapora ..................................................................................................................................296 Aktualizacja systemu .........................................................................................................299 Podsumowanie....................................................................................................................304 Dodatek A ......................................................................................................................................305 Skorowidz .......................................................................................................................................319 Vista00.indd 4 2007-01-12 09:57:41 8 Multimedia Od dawna wpisywanie z klawiatury poleceń i odczytywanie wyświetlanych na mo- nitorze odpowiedzi przestało być jedynym sposobem komunikacji z komputerem — współczesne systemy operacyjne pozwalają m.in. na wydawanie poleceń za pomocą myszy, odtwarzanie muzyki, wyświetlanie programów internetowych stacji telewizyj- nych, obróbkę zdjęć i zapisywanie danych na płytach CD lub DVD. W firmie Microsoft trwają intensywne prace nad opracowaniem komunikacji głoso- wej z komputerem — szczegóły tego projektu możesz poznać na anglojęzycznej stronie http://www.microsoft.com/speech/default.mspx. Z tego rozdziału dowiesz się, jak zainstalować dodatkowe urządzenia multimedialne, a także jak, wykorzystując możliwości systemu Windows Vista, odtwarzać filmy i mu- zykę oraz przeglądać zdjęcia. Urządzenia multimedialne Zanim będziesz mógł obejrzeć film, posłuchać muzyki czy przejrzeć zdjęcia, musisz podłączyć do komputera odpowiednie urządzenia multimedialne: telewizor lub kartę telewizyjną, kartę muzyczną i głośniki lub aparat cyfrowy. Vista08.indd 181 11-01-2007 23:11:05 182 Urządzenia multimedialne Instalacja Jeżeli posiadane przez Ciebie urządzenie ma złącze USB, jego podłączenie do kompu- tera spowoduje automatyczne jego wykrycie i odpowiedni kreator przeprowadzi Cię przez proces instalacji i konfiguracji. Po bezproblemowej instalacji urządzenie będzie gotowe do pracy już po kilku chwilach. Jeżeli urządzenie nie wykorzystuje technolo- gii USB, lecz inną, która nie oferuje automatycznego wykrywania, może być konieczne jego ręczne zainstalowanie. Poniżej opisaliśmy procedurę instalacji aparatu cyfrowego. Chociaż większość, jeśli nie wszyscy, producenci aparatów cyfrowych dołączają opro- gramowanie do sprzedawanego sprzętu, czasami lepiej jest skorzystać ze sterowników systemu Windows Vista. Aby zainstalować aparat cyfrowy: 1. Poprawnie podłącz urządzenie do komputera, następnie je uruchom. 2. Z menu Start wybierz Panel sterowania. 3. Wybierz kategorię Sprzęt i dźwięk i uruchom zadanie Skanery i aparaty fotograficzne. 4. Jeżeli pomimo włączenia aparatu nie ma go na liście zainstalowanych urządzeń, kliknij przycisk Dodaj urządzenie. 5. Zostanie uruchomiony Kreator instalacji skanera i aparatu fotograficznego — na ekranie powitalnym kliknij Dalej. 6a 6b 6c 6. Następnie wybierz: a. b. c. Producenta. Typ urządzenia, które chcesz zainstalować. Jeżeli Twoje urządzenie nie wy- stępuje na liście, oznacza to, że Windows Vista nie posiada wbu- dowanych sterowników obsługi. W tej sytuacji skorzystaj z przyci- sku Z dysku w celu podania lokali- zacji sterowników producenta. 7. W zależności od rodzaju wybranego urządzenia możesz zostać poproszony o wskazanie portu komunikacyjnego, do którego zostało ono podłączone. Kliknij Dalej. Vista08.indd 182 11-01-2007 23:11:05 Urządzenia multimedialne 183 8. Na stronie kreatora Jaka jest nazwa urządzenia wpisz nazwę, pod jaką Twoje urządzenie będzie występowało w systemie. Kliknij Dalej. 9. Kliknij Zakończ, aby zakończyć pracę kreatora. 10. Dwukrotne kliknięcie ikony zainstalowanego urządzenia spowoduje wyświet- lenie okna, z poziomu którego możesz wykonać odpowiednie dla danego urzą- dzenia operacje. W przypadku aparatu cyfrowego można np. pobrać zdjęcia lub wyświetlić jego właściwości. Automatycznie odtwarzanie płyt CD i DVD Windows Vista cały czas sprawdza takie urządzenia, jak napędy płyt czy czytniki kart. Jeżeli wykryje nowy nośnik, analizuje go i podpowiada Ci, co możesz z nim zro- bić. Jeżeli na przykład włożyłeś do napędu płytę z programem instalacyjnym, kompu- ter uruchomi instalator; jeżeli umieściłeś w napędzie CD krążek z danymi, na ekra- nie pojawi się okienko z pytaniem, jaki program uruchomić — możesz odtworzyć dane w Windows Media Player, wydrukować lub wyświetlić obrazy jako pokaz slajdów, sko- piować obrazy, otworzyć folder lub nie podejmować żadnej akcji. Po podłączeniu do komputera aparatu fotograficznego (albo po włożeniu do napędu DVD płyty z nagra- nymi zdjęciami) pojawi się okno pozwalające na: 5 1 2 3 4 1. Skopiowanie zdjęć do komputera 2. Przeglądanie zdjęć w Galerii zdjęć Windows. 3. Przeglądanie zdjęć za pomocą pro- gramu Media Center. 4. Wyświetlenie nośnika w oknie Eksploratora Windows. 5. Zatwierdzenie jako domyślnej dla zdjęć właśnie wybranej akcji. Raz ustawione opcje autostartu możesz zmienić w Panelu sterowa- nia. Procedura ta została przedsta- wiona w rozdziale 3. Vista08.indd 183 11-01-2007 23:11:05 184 Urządzenia multimedialne Nagrywanie płyt Do nagrania płyty CD lub DVD nie jest potrzebny żaden dodatkowy program — możesz to zrobić bezpośrednio z poziomu Eksploratora Windows (oczywiście jest potrzebna nagrywarka). W tym celu: 1. Włóż czystą płytę do napędu. 2. Jeżeli będziesz nagrywać dane na płycie wielokrotnego zapisu, na której znaj- dują się już jakieś pliki, w oknie Komputer Eksploratora Windows otwórz napęd i kliknij odnośnik Wymaż ten dysk CD-RW. Po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań kreatora płyta zostanie skasowana i przygotowana do zapisu. 3. Teraz należy skopiować pliki, które mają się znaleźć na krążku. Możesz to zro- bić na trzy sposoby: 3c 3b a. b. c. Albo za pomocą dowolnej techniki skopiować z poziomu Eksploratora Windows pliki wprost na płytę. Albo wysyłać pliki do napędu CD/DVD, jak to robisz, gdy wysyłasz je na dyskietkę lub pocztą elektroniczną. Albo kliknąć widoczny na pa- sku eksploratora przycisk Nagraj. 4. Po przeniesieniu plików na płytę w menu nagrywarki należy kliknąć ikonę Zapisz. 5. Następnie udzielasz odpowiedzi na kilka prostych pytań kreatora: a. b. Podaj tytuł płyty. Kliknij odnośnik Pokaż opcje formatowania. Domyślnie płyta CD lub DVD będzie mogła być odczytywana i zapisywana podobnie do dyskietki czy dysku wymiennego. Jeżeli jednak planujesz tak nagraną płytę używać w komputerach działających pod kontrolą starszych systemów operacyj- nych, wybierz opcję Format zarządzany. Vista08.indd 184 11-01-2007 23:11:05 Urządzenia multimedialne 185 6. Poczekaj, aż płyta zostanie sfor- matowana, a proces nagrywa- nia dobiegnie końca. Windows Vista domyślnie tworzy płyty wie- losesyjne. Oznacza to, że nagry- wając płytę, nie musisz zapełnić jej za jednym razem. Możesz na- grać połowę płyty, a gdy zdobę- dziesz nowe dane nadające się do dogrania na nośnik, postępujesz tak samo, jakbyś miał do czynie- nia z czystą płytą, tylko o mniej- szej pojemności. 7. Jeżeli tylko wybrałeś aktywny sy- stem plików, możliwe będzie za- równo kopiowanie, jak kasowanie czy modyfikowanie nagranych na płycie plików i folderów. 8. Zapisywane na płycie dane do- myślnie są wcześniej kopiowane na dysk systemowy — jeżeli bę- dzie na nim za mało miejsca, na- granie płyty będzie niemożliwe. Możesz zmienić lokalizację plików tymczasowych: a. 5a 5b 8b 8c 8d b. c. W oknie Eksploratora Windows kliknij prawym przy- ciskiem ikonę napędu CD/ DVD i z menu kontekstowego wybierz opcje Właściwości. Przejdź na zakładkę Nagrywanie. Wskaż dysk, na którym jest wystarczająco dużo miejsca (minimum 5 GB w przypadku nagrywania jednostronnych płyt DVD). 7 8e Vista08.indd 185 11-01-2007 23:11:05 186 Windows Media Center d. e. Określ, czy po nagraniu płyty ma ona zostać automatycznie wysunięta z napędu. Domyślnie każda sesja jest zamykana, co pozwala odczytać tak nagraną płytę na innych komputerach, ale każdorazowo zamknięta sesja zajmuje dodatkowo około 20 MB, jej zamkniecie chwilę trwa, a ta operacja będzie przeprowadzana przy każdym wysunięciu płyty z napędu. Jeżeli nie chcesz zamykać sesji UDF, kliknij przycisk Ustawienia globalne i usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie zamknij bieżącą sesję UDF. Windows Media Center Program Windows Media Center umożliwia oglądanie i nagrywanie telewizji cyfrowej i telewizji wysokiej jakości, a dzięki intuicyjnemu systemowi menu zapewnia wrażenia pracy ze sprzętem elektronicznym wysokiej klasy. Ułatwia on wyszukiwanie, odtwarza- nie i zarządzanie wszystkimi rozrywkami cyfrowymi na komputerze lub w telewizorze przy użyciu myszy i klawiatury lub pilota zdalnego sterowania. Przy pierwszym uruchomieniu programu kreator przeprowadzi Cię przez jego konfigurację: 1. Z menu Start uruchom Windows Media Center. 2. Wybierz instancję niestandardową i kliknij OK. 3. Rozpocznij pracę kreatora konfiguracji. 4. Konfiguracja programu składa się z dwóch części — kliknij Dalej. 5. Zapoznaj się z oświadczeniem firmy Microsoft dotyczącym poszanowania Twojej prywatności. 6. Następnie zdecyduj, czy chcesz wziąć udział w programie udosko- nalania jakości jej produktów (jeżeli odpowiesz Tak, chcę dołą- czyć, informacje na temat Twojej pracy z Media Center będą przesy- łane do Microsoftu). 7. Jedną z zalet programu jest auto- matyczne wyszukiwanie i pobiera- nie z Internetu dodatkowych 7 Vista08.indd 186 11-01-2007 23:11:06 Windows Media Center 187 informacji na temat plików multimedialnych — okładek albumów, listy utwo- rów itd. Jeżeli chcesz pobierać takie informacje, wybierz opcję Tak i kliknij Dalej. 8. Pierwsza część konfiguracji zostanie zakończona. Odpowiadając na kolejne py- tanie kreatora, będziesz mógł dostosować wygląd programu do własnych po- trzeb, skonfigurować głośniki lub zakończyć konfigurację. 9. Jeżeli zdecydowałeś się na optymalizację wyglądu programu, kolejno wykonaj następujące czynności: 9d a. b. c. d. e. f. Obejrzyj demonstracyjny film wideo. Kliknij Dalej — jeżeli nie pra- cujesz w trybie pełnoekrano- wym, zostaniesz poproszony o jego włączenie. Wskaż podstawowy monitor. Wskaż typ tego monitora. Wskaż format (4:3 lub 16:9). Wskaż rozdzielczość. 10. Jeżeli zdecydowałeś się na dostosowanie głośników: a. b. c. Wybierz ich liczbę. Ewentualnie typ podłączenia (analogowe, cyfrowe lub wbudowane). Po przetestowaniu głośników konfiguracja zostanie zakończona. 11 11. Jeżeli wybrałeś opcję Skonfiguruj swoje biblioteki muzyki, obrazów i audio: a. Wskaż folder, którego zawar- tość ma być monitorowana przez Windows Media Center, lub folder, który chcesz wyłą- czyć z takiego monitorowania. Wskaż lokalizację tego folderu. b. Vista08.indd 187 11-01-2007 23:11:06 188 Windows Media Player 12 12. Windows Media Center nie przy- pomina standardowych progra- mów. Opcje programu można przeglądać bez zakłócania bieżą- cej czynności — możliwe jest jed- noczesne nawigowanie po menu programu Media Center i oglą- danie filmu, programu telewizyj- nego lub fotografii, a korzystając z takich opcji, jak miniatury obra- zów, można szybko znaleźć odpo- wiedni dysk CD, fotografię, film lub program telewizyjny. 13. Jeżeli tylko masz podłączony do komputera tuner telewizyjny lub radiowy albo jeżeli jesteś szczęśliwym posiadaczem wydajnego połączenia z Internetem, dzięki Media Center będziesz mógł oglądać telewizję, słuchać radia i zapisywać ulubione audycje na dysku. Żeby poznać możliwości programu, naciśnij klawisz F1 i zapoznaj się z tematami pomocy. Windows Media Player Program Windows Media Player 11 dla systemu Windows Vista pozwala łatwiej korzy- stać z cyfrowej muzyki, nagrań wideo i obrazów oraz zarządzać nimi. 1. Uruchom program Windows Media Player. 2. Przy pierwszym uruchomieniu będziesz miał możliwość skonfigurowania pro- gramu — wybierz opcję Ustawienia niestandardowe i kliknij przycisk Dalej. 3. Pierwsze pytania będą dotyczyły ustawień prywatności: a. b. Żeby wyświetlać informacje o odtwarzanych utworach, Windows Media Player będzie wysyłał identyfikatory odtwarzanych filmów i utworów mu- zycznych do sklepu internetowego. Zaznaczenie drugiej opcji spowoduje pobieranie z Internetu brakujących danych o odtwarzanych utworach (np. nazwisko autora) i Windows Media Player będzie musiał w tym celu wysłać identyfikatory odtwarzanych przez Ciebie plików. Vista08.indd 188 11-01-2007 23:11:06 Windows Media Player 189 c. Coraz częściej pliki multime- dialne są chronione za pomocą technologii DRM — zaznaczenie trzeciej opcji spowoduje automa- tyczne pobieranie z Sieci kluczy umożliwiających legalnym użyt- kownikom ich odtwarzanie. 3 DRM (ang. Digital Rights Management) to system zabezpieczeń mający przeciwdzia- łać używaniu danych cyfrowych w sposób sprzeczny z zamiarem ich wydawcy i chronić prawa autorskie ich twórców. Z reguły ochrona polega na zaszyfrowaniu utworu — żeby móc go odtworzyć lub skopiować, trzeba posiadać odpowiedni klucz deszyfrujący. d. Czasami do odtwarzania pobieranych z Internetu plików (np. audycji te- lewizyjnych) konieczne jest wysłanie do serwera, z którego je pobieramy, identyfikatora odbiorcy — ta opcja jest domyślnie wyłączona. Po jej włącze- niu dostawca będzie w stanie zidentyfikować odbiorców audycji. e. Zaznaczenie opcji Zapisz historię plików i adresów URL w odtwarzaczu spo- woduje przechowywanie historii odwiedzanych stron WWW i może mieć wpływ na prywatność jedynie w przypadku, gdy z tego samego komputera korzysta wiele osób. f. Kliknij Dalej. 4. Wybierz, czy ikona programu Windows Media Player ma zostać umieszczona na pulpicie i pasku szybkiego uruchamiania. 5. Następnie zdecyduj, czy Windows Media Player zostanie powiązany z wszyst- kimi typami plików multimedialnych, czy chcesz ręcznie określić typy odtwa- rzanych za jego pomocą plików, i zakończ działanie kreatora. 6. Program zostanie uruchomiony. Nawigacja po oknie programu przypomina nieco pracę z Eksploratorem Windows: a. b. Na pasku narzędzi znajdują się ikony najczęściej wykonywanych operacji. Poniżej znajduje się pasek nawigacyjny — wybierz opcję Muzyka i jeżeli jest to potrzebne, wskaż folder z przykładową muzyka. Vista08.indd 189 11-01-2007 23:11:06 190 Windows Media Player 6a 6c c. Kliknij ikonę Odtwórz — rozpocznie się odtwarzanie nagrań. 7. Kliknij ikonę Biblioteka. Biblioteka multimediów została udoskonalona tak, aby rozszerzyć możliwości zarządzania cyfrowymi materiałami rozrywkowymi i ich odtwarzania. Na przykład dostosowując okładki albumów i widoki ułożonych kolekcji muzycznych wraz ze wzbogaconymi informacjami o wykonawcach, utworach i płytach CD, możesz zachować aktualność całej kolekcji muzycznej. Zgrywanie płyt audio Zgrywanie muzyki z płyt CD i zapisywanie jej w skompresowanej postaci na dysku komputera to popularny sposób przygotowywania plików, które będzie można odtwa- rzać podczas pracy z komputerem. Dzięki Windows Media Player operacja ta sprowa- dza się do: 1. Włożenia płyty audio do napędu (jeżeli płyta została automatycznie uru- chomiona, przerwij jej odtwarzanie, jeżeli wyświetlone zostało okno Autoodtwarzanie, odznacz pole wyboru Zawsze wykonuj tą czynność, wybierz opcję Zgraj utwory muzyczne i przejdź do punktu 4.). 2. Uruchomienia programu Windows Media Player. 3. Kliknięcia ikony Zgraj — po chwili zobaczysz listę utworów, a program może spróbować pobrać z Internetu dodatkowe informacje o wykonawcach i tytułach utworów. 4a 4b 4 4d 4c Vista08.indd 190 11-01-2007 23:11:07 Windows Media Player 191 4. Jeżeli automatyczne pobranie tych informacji było niemożliwe: a. b. c. d. Kliknij prawym klawiszem myszy pole tytułu, z menu kontekstowego wybierz Edit i wpisz tytuł albumu. W ten sam sposób wpisz nazwiska wykonawców. Rok wydania albumu. I tytuły poszczególnych utworów. 5. Skonfigurowania formatu zgrywanych plików. W tym celu kliknij znajdującą się pod ikoną Zgraj skierowaną w dół strzałkę i z menu wybierz Więcej opcji: a. b. 5d 5a 5b 5c 5e 5f 5b Żeby zmienić lokalizację zapisy- wanych plików, kliknij przycisk Zmień i wskaż inny folder. Żeby zmienić sposób automatycz- nego tworzenia nazw plików, klik- nij Nazwa pliku. ● Domyślnie nazwą pliku jest nu- mer utworu oddzielony spacją od jego nazwy. Żeby to zmienić, wystarczy zaznaczyć odpowied- nie pola wyboru lub usunąć ich zaznaczenie. Możesz też zmienić znak sepa- ratora, na przykład zamiast spa- cji zastosować myślnik. Po wprowadzeniu zmian klik- nij OK. ● ● c. Określ format plików — domyśl- nie tworzone są pliki Windows media Audio, ale na liście dostęp- nych formatów znajduje się też popularny MP3. d. Pliki Windows media Audio mogą być cyfrowo zabezpie- czone, co spowoduje, że będziesz mógł zgrywać do tego formatu tylko zabezpieczone płyty audio. Vista08.indd 191 11-01-2007 23:11:07 192 Windows Media Player Odtworzenie tak sformatowanych plików będzie wymagało posłużenia się kluczem — uruchamianie tak przygotowanych plików na innych kompu- terach będzie dość trudne. e. Określ jeszcze jakość (częstotliwość próbkowania) plików. f. I kliknij przycisk OK. 6. Kliknięcia przycisku Start — rozpocznie się zgrywanie zaznaczonych utworów. Konfiguracja programu Windows Media Player Wygląd i funkcjonalność Media Playera mogą być dostosowane do potrzeb i preferen- cji użytkowników. W kolejnych punktach przedstawimy kilka najważniejszych opcji konfiguracyjnych. Wybór wizualizacji Podczas odtwarzania muzyki, jeżeli tylko klikniesz ikonę Teraz odtwarzane, w głów- nym oknie programu zobaczysz jej wizualizację, czyli dwu- lub trójwymiarową anima- cję zmieniającą się w rytm odtwarzanej muzyki. Dodatkowe wizualizacje są dostępne w Internecie. Aby ją zmienić: 2 1. Kliknij prawym przyciskiem my- szy dowolny obszar głównego okna programu. 2. Wybierz kategorię i wizualizację. 3. Żeby zobaczyć ją na całym ekra- nie, dwukrotnie kliknij lewy kla- wisz myszy albo naciśnij kombi- nację klawiszy Alt+Enter. 4. Żeby powrócić do trybu okienko- wego, raz jeszcze dwukrotnie klik- nij lewy klawisz myszy albo naciś- nij klawisz Esc. Ustawianie efektów dźwiękowych Windows Media Player został wyposażony w cały komplet narzędzi poprawiających jakość odtwarzanego dźwięku i obrazu. Żeby się z nimi zapoznać: Vista08.indd 192 11-01-2007 23:11:07 Windows Media Player 193 1. Podczas odtwarzania muzyki kliknij widoczną pod ikoną Teraz odtwarzane skierowaną w dół strzałkę. 2. Zaznacz opcję Ulepszenia/Pokaż ulepszenia — na dole głównego okna pojawi się okno efektów. 3. Za pomocą strzałek w lewo lub prawo przejdź do okna Korektora graficznego (ang. Equalizer). a. b. Włącz korektor. Rozwiń listę predefiniowanych ustawień i wybierz pasujące do właśnie odtwarzanej muzyki. 3 4. Przejdź do okienka umożliwiającego zmianę prędkości odtwarzania i przekonaj się, jakby brzmiał utwór zagrany o połowę wolniej. a. b. Przywróć normalną prędkość. Przejdź do okienka trybu cichego. 4 5. Włącz ten tryb — zauważ, że różnica pomiędzy bardzo cichymi i bardzo głoś- nymi partiami została zmniejszona. 6. Przejdź do okna efektów SRS WOW — technologia SRS WOW, utworzona przez firmę SRS Labs, umożliwia dodawanie głębokich basów, dając wrażenie przebywania w samym środku źródła odtwarzanej muzyki. Funkcja TruBass poprawia brzmienie basów lub dźwięków o niskiej częstotliwości, symulując efekt uzyskiwany podczas stosowania dużo większych głośników. Ta wyraźna zmiana planu dźwiękowego powoduje, że dźwięk odbierany przez słuchacza zdaje się pochodzić z szerzej rozstawionych głośników. 7. Przejrzyj pozostałe efekty dźwiękowe i wizualne. Vista08.indd 193 11-01-2007 23:11:07 194 Windows Media Player Odtwarzanie filmów Od czasu opracowania wydajnych i niepowodujących widocznej utraty jakości spo- sobów kompresowania filmów ich przetwarzanie i odtwarzanie (oprócz przetwarza- nia i odtwarzania muzyki) stało się jednym z głównych zadań domowych komputerów. Do systemu Windows Vista dołączone są dwa programy — umożliwiający odtwarzanie filmów i muzyki Windows Media Player i przeznaczony do obróbki i tworzenia filmów Windows Movie Maker. Po raz pierwszy program Windows Media Player został wyposażony w darmowy dekoder płyt DVD. Aby obejrzeć film DVD lub VCD: 1. Włóż płytę z filmem do napędu. 2. Jeżeli zostało wyświetlone pytanie, co zrobić z tą płytą, z listy dostępnych op- cji wybierz Odtwórz używając Windows Media Player. Zostanie uruchomiony w trybie pełnoekranowym i rozpocznie się projekcja filmu. 3. W innym przypadku uruchom Media Playera, kliknij ikonę Teraz odtwarzane i wybierz opcję Odtwórz. 4. Jeżeli odtworzenie filmu będzie niemożliwe, Windows Media Player auto- matycznie spróbuje pobrać z Internetu i zainstalować wymagane dekodery. Niestety, czasami (dotyczy to np. filmów skompresowanych popularnym kode- rem DivX) darmowa wersja dekodera nie będzie dostępna — wtedy pozostaje Ci albo kupienie takiego dekodera w Internecie, albo skorzystanie z innych dar- mowych programów do odtwarzania tak skompresowanych filmów. Vista08.indd 194 11-01-2007 23:11:08 Windows Movie Maker 195 Windows Movie Maker Korzystając z nowej wersji programu Windows Movie Maker, można szybko i łatwo im- portować, edytować i porządkować wszystkie nakręcone samodzielnie cyfrowe filmy wideo. Gdy filmy są już gotowe, można bez problemu przenieść je na dysk DVD. Przechwytywanie obrazów wideo z kamery cyfrowej Projekt programu Windows Movie Maker może zawierać zarówno pliki wideo (takie jak avi czy mpeg), audio (na przykład mp3) oraz pliki graficzne (między innymi bmp, jpg, tiff oraz png). Aby je zaimportować: 3 1 4 1. Z menu Plik wybierz Importuj elementy multimedialne. 2. Wskaż lokalizację importowa- nych plików, zaznacz je i kliknij przycisk Importuj. 3. Możliwe jest również bezpośrednie przechwytywanie obrazów wideo z kamery cyfrowej — jeżeli dysponujesz taką kamerą, podłącz ją do komputera i z menu Plik wybierz opcję Importuj z cyfrowej kamery wideo. 4. Po zaimportowaniu materiałów należy je umieścić w okienku serii ujęć lub na osi czasu tworzonego filmu. Praca z klipami Klipy (pojedyncze zaimportowane pliki) mogą być na różny sposób edytowane: 1. Aby podzielić na kilka mniejszych części zaimportowany plik audio lub wideo: a. b. c. Umieść go w okienku serii ujęć. Kliknij przycisk Odtwarzaj. Wstrzymaj odtwarzanie w punkcie, w którym chcesz podzielić klip. Vista08.indd 195 11-01-2007 23:11:08 196 Windows Movie Maker 1b 1d 1a 3c 3a 3d 3b d. e. Kliknij przycisk Podziel. Klip zostanie podzielony i za- pisany jako dwa osobne ujęcia. 2. Kilka klipów można też połączyć w jeden — wystarczy je zaznaczyć, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, i kliknąć przycisk Połącz. 3. Możesz również przyciąć (skrócić) klip: a. b. Kliknij przycisk Seria ujęć i przełącz widok klipów na Oś czasu. Odtwórz klip i w momen- cie gdy wskaźnik odtwarza- nia znajdzie się w miejscu pla- nowanego przycięcia, z menu Klip wybierz opcję Początek przycięcia. c. d. Poczekaj, aż znacznik odtwarzania znajdzie się w miejscu, do którego chcesz przyciąć ujęcie, i z menu Klip wybierz Koniec przycięcia. Możesz też przyciąć klip za pomocą myszki, po prostu trzymając wciśnięty lewy klawisz i zmniejszając rozmiar klipu. 4a 4b 4c 4. Po ułożeniu serii ujęć możemy zdefiniować przejścia między nimi. W tym celu: a. Przełącz się do widoku serii ujęć. Wyświetl możliwe efekty przejścia. Przeciągnij wybrany efekt przejścia pomiędzy dwa ujęcia. b. c. Vista08.indd 196 11-01-2007 23:11:08 Windows Movie Maker 197 Praca z projektami Projekt składa się z serii ujęć, łączących ich przejść, ewentualnie ścieżki dźwiękowej i efektów dodatkowych. Aby wszystkie te elementy zapisać w jednym pliku projektu: 1. Z menu Plik wybierz opcję Zapisz projekt. 2. Za pierwszym razem zostaniesz poproszony o podanie nazwy projektu i klik- nięcie przycisku Zapisz. Raz zapisany projekt będzie można w ten sposób aktualizować. Gotowy projekt należy opublikować w formie filmu: 1. Kliknij widoczny na pasku przycisk Publikuj film. 2. Wybierz miejsce publikacji (na przykład Ten komputer). 3. Podaj nazwę i lokalizację pliku filmu i kliknij Dalej. 4a 4b 4c 4. Określ jakość filmu: a. b. c. Domyślnie zaznaczone jest pole Najlepsza jakość odtwarzania. Możesz też określić wielkość pliku wynikowego. Albo wybrać jeden z typowych formatów filmów. 5 5. Po kliknięciu przycisku Opublikuj film zostanie wygenerowany i zapisany w pliku o podanej nazwie. 6. Zakończ pracę kreatora i obejrzyj swoje dzieło. Vista08.indd 197 11-01-2007 23:11:08 198 Zdjęcia Zdjęcia Obróbka i wywołanie zdjęć nie wymagają już pełnej specjalistycznego sprzętu ciemni lub ukończenia specjalnych kursów. Użytkownicy Visty bez kłopotów mogą kopiować, poprawiać, porządkować i drukować zrobione przez siebie aparatem cyfrowym zdjęcia. Kopiowanie zdjęć z aparatu cyfrowego Większość aparatów cyfrowych zapisuje zdjęcia na kartach pamięci flash. Zapisane na nich zdjęcia należy skopiować do komputera albo podłączając aparat do komputera kablem USB, albo wkładając wyjętą z aparatu kartę pamięci do specjalnego czytnika i podłączając ten czytnik do portu USB. 1. Niezależnie od wybranego sposobu, pojawi się okno Autoodtwarzania. Żeby rozpocząć kopiowanie, wybierz opcję Importuj obrazy. Jeżeli okno Autoodtwarzanie nie zostało wyświetlone, rozwiń menu Start, kliknij Komputer, kliknij prawym przyciskiem ikonę dysku wymiennego i z menu konteksto- wego wybierz opcję Otwórz Autoodtwarzanie. 2. Wpisz opis kopiowanych zdjęć — zostanie on użyty w nazwie fol- deru i nazwie kolejnych plików. 2 4 3 3. Klikając odnośnik Opcje, będziesz mógł ustawić m.in. folder docelowy, określić sposób generowania nazw plików i automatycznie usunąć z aparatu zaimporto- wane zdjęcia. 4. Kliknij przycisk Importuj — rozpocznie się kopiowanie zdjęć. 5. Podczas importowania będziesz mógł obejrzeć zdjęcia. Domyślnie nie są one usuwane z karty pamięci aparatu. Jeżeli chcesz je usunąć, zaznacz pole Wymaż po zaimportowaniu. 6. Po skopiowaniu wszystkich zdjęć zostaną one pokazane w Galerii fotografii. Vista08.indd 198 11-01-2007 23:11:09 Zdjęcia 199 Galeria fotografii systemu Windows Vista Galeria fotografii systemu Windows Vista zawiera wiele narzędzi do obsługi cyfrowych fotografii i filmów wideo. Za jej pomocą możesz porządkować, wyszukiwać i wyświet- lać fotografie i filmy wideo, a także je edytować, drukować i udostępniać. Przechowywanie i kolekcjonowanie plików graficznych Jeżeli nie zmieniłeś domyślnych ustawień importu zdjęć, będą one zapisywane w pod- folderach folderu Obrazy, a ich nazwa będzie połączeniem daty importu i podanego opisu. Jednak bardzo szybko okaże się, że znalezienie wśród setek (tysięcy) zdjęć tego jednego nie jest takie łatwe. Dlatego Galeria fotografii umożliwia wyszukiwanie zdjęć na podstawie kilku kryteriów: 1. Najczęściej stosowanym kryterium jest data wykonania zdjęć. Aparaty cyfrowe zapisują tę informację razem z każdym zrobionym zdjęciem. Żeby z niej korzy- stać, należy prawidłowo ustawić datę w aparacie. Aby na przykład zobaczyć zdjęcia z czerwca 2006 roku: 1b a. b. Uruchom program Galeria foto- grafii systemu Windows. Rozwiń sekcję Data wykonania, 2006 i wreszcie miesiąc listopad. Zwróć uwagę, że w głównym ok- nie programu widoczne są tylko zdjęcia zrobione w zaznaczonym przez Ciebie okresie. 2. Dodawane do zdjęć opisy mogą okazać się najłatwiejszym i najszybszym sposo- bem ich wyszukiwania. a. Wyłącz filtrowanie na podstawie daty (np. zaznaczając całą sekcję Data wykonania). Rozwiń sekcję Oznakowania i zaznacz opcję Bez oznakowania. W głównym oknie programu zobaczysz wszystkie nieopisane zdjęcia — kliknij dowolne z nich prawym przyciskiem myszy (żeby dodać opis do b. c. Vista08.indd 199 11-01-2007 23:11:09 200 Zdjęcia d. 3 2 wielu zdjęć, wystarczy je zazna- czyć, trzymając wciśnięty kla- wisz Ctrl). Z menu kontekstowego wybierz Dodaj oznakowanie — z prawej strony pojawi się nowe okno. Dodaj opis zdjęcia. Zwróć uwagę, że każde zdjęcie może mieć wiele opisów — na przykład zdjęcie z wakacji na Krymie może być opisane nastę- pująco: Krym, Wakacje, Danka. Zauważ, że w widocznym w lewej części oknie nawigacyjnym pojawiły się dodane przez Ciebie opisy — klikając dowolny z nich, wybierzesz interesu- jące Cię zdjęcia. e. f. g. 3. Oceniając (przyznając określoną liczbę gwiazdek) zdjęcia, również ułatwisz so- bie ich wyszukiwanie. Ocena zdjęć odbywa się podobnie jak ich opis — poprzez zaznaczenie wybranych zdjęć i kliknięcie ikony odpowiedniej liczby gwiazdek. Pokaz zdjęć Domyślnie zdjęcia pokazywane są jako miniatury. Żeby je przejrzeć: 1 4 3 2 1. Ustaw kursor myszy nad wybra- nym zdjęciem — zobaczysz jego powiększenie. 2. Klikając te przyciski, obrócisz w lewo lub prawo zaznaczone zdjęcie. 3. Wielkość miniatur może być płyn- nie zmieniana. 4. A następnie jednym kliknięciem możesz przywrócić oryginalną wielkość i ustawienie miniatur. Vista08.indd 200 11-01-2007 23:11:09 Zdjęcia 201 5. Klikając przycisk Odtwórz pokaz slajdów (albo naciskając klawisz F11), uru- chomisz pokaz slajdów — na całym ekranie kolejno pokazywane będą wybrane zdjęcia. 6. W trakcie pokazu zmieniać zdjęcia możesz za pomocą klawiszy strzałek. Naciśnięcie klawisza Esc kończy pokaz slajdów. Obróbka zdjęć Rzadko kiedy skopiowane z aparatu zdjęcia są od razu gotowe do wydrukowania — najczęściej potrzebna jest ich wcześniejsza obróbka. Na szczęście Galeria fotografii umożliwia automatyczną poprawę jakości zdjęć: 7 1 2 3a 3b 4 5 6 1. Zaznacz dowolne zdjęcie i kliknij przycisk Napraw. 2. Żeby automatycznie skorygować jas- ność, kontrast i nasycenie kolorów, kliknij Dopasuj automatycznie. 3. Możesz również ręcznie korygować: a. b. Jasność i kontrast zdjęcia. Nasycenie i temperaturę kolorów. 4. Bardzo przydatną funkcją jest możliwość wycięcia fragmentu zdjęcia — w tym celu wystarczy kliknąć przycisk Przytnij obraz i za pomocą myszy ustalić, która część zdjęcia ma zostać zachowana. 5. Ostatni przycisk pozwala na automatyczną korekcję efektu czerwonych oczu. 6. W każdej chwili możesz porzucić lub przywrócić wprowadzone zmiany. 7. Aby powrócić do Galerii kliknij przycisk Powrót do Galerii — wprowadzone i nie odrzucone zmiany zostaną zapisane. Vista08.indd 201 11-01-2007 23:11:09 202 Windows DVD Maker Windows DVD Maker Dzięki programowi Windows DVD Maker do przygotowania i nagrania płyty DVD zawierającej zdjęcia lub filmy, które można będzie oglądać na ekranie telewizora, nie trzeba instalować żadnych dodatkowych programów. 1. Rozwiń menu Start i znajdź, a następnie uruchom program Windows DVD Maker. 2. Kliknij przycisk Wybierz fotografie lub wideo. 3. Dodaj filmy lub pliki graficzne. 4. Podaj tytuł tworzonej płyty. 5. Klikając odnośnik Opcje, będziesz mógł ustawić m.in. współczynnik proporcji filmu DVD (4:3 lub 16:9). 6. Kliknij Dalej. 7. Wybierz styl menu filmu DVD. 8. Możesz też zmienić tekst menu. 9. Oraz jego wygląd. 10. Po kliknięciu przycisku Nagraj film zostanie wygenerowany i zapisany. 3 4 5 6 8 9 7 10 Vista08.indd 202 11-01-2007 23:11:10 Podsumowanie 203 Podsumowanie Po przeczytaniu niniejszego rozdziału i wykonaniu znajdujących się w nim ćwiczeń Czytelnik powinien umieć samodzielnie odpowiedzieć na większość poniższych pytań. Pozostałe, z którymi Czytelnik może mieć pewne kłopoty, mają mu pomóc w poszerze- niu wiadomości (wszystkie odpowiedzi znajdują się w dodatku A). 1. Co to jest port komunikacyjny? 2. Jak zainstalować nagrywarkę? 3. Do czego służą pliki tymczasowe? 4. Co zawiera identyfikator użytkownika pobierającego z Internetu pliki multimedialne? 5. Czym charakteryzuje się koder DivX ? Vista08.indd 203 11-01-2007 23:11:10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Vista PL. Kurs
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: