Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00564 010988 22975338 na godz. na dobę w sumie
Windows Vista PL. Seria praktyk - książka
Windows Vista PL. Seria praktyk - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2058-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości systemu Windows Vista i efektywnie korzystaj ze wszystkich jego funkcji!

System Windows -- wydawałoby się, że wszystko jest oczywiste i nic Cię już nie zaskoczy. Jednak aby efektywnie korzystać ze wszystkich funkcji i programów oferowanych w wersji Vista oraz poprawnie skonfigurować komputer, potrzebujesz dobrego i szybkiego przewodnika. Jeśli więc jesteś nowym użytkownikiem lub aktualizujesz poprzednią wersję systemu -- ta książka jest właśnie dla Ciebie!

Książka 'Windows Vista PL. Seria praktyk' zawiera dokładny i przejrzysty opis pięciu edycji systemu operacyjnego Windows Vista -- Business, Enterprise, Home Premium, Home Basic i Ultimata. Znajdziesz tu m.in. informacje dotyczące instalacji i konfiguracji systemu, pracy z plikami, programami i pocztą. Poznasz zasady tworzenia kopii zapasowych oraz zabezpieczeń i ochrony systemu. Korzystając z prostych instrukcji, napisanych pozbawionym informatycznego żargonu językiem, nauczysz się nie tylko sprawnie zarządzać systemem, ale także efektywnie korzystać z internetu oraz pracować w sieci.

Twój niezastąpiony przewodnik po systemie Windows Vista!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows Vista PL. Seria praktyk Autor: Harshad Kotecha T³umaczenie: Marcin Rogó¿ ISBN: 978-83-246-2058-6 Tytu³ orygina³u: Windows Vista in Easy Steps (In Easy Steps) Format: 180x235, stron: 224 Poznaj mo¿liwoœci systemu Windows Vista i efektywnie korzystaj ze wszystkich jego funkcji! • Jak skonfigurowaæ komputer dla systemu Windows Vista? • Jak zarz¹dzaæ plikami i folderami? • Jak zbudowaæ sieæ domow¹? System Windows — wydawa³oby siê, ¿e wszystko jest oczywiste i nic Ciê ju¿ nie zaskoczy. Jednak aby efektywnie korzystaæ ze wszystkich funkcji i programów oferowanych w wersji Vista oraz poprawnie skonfigurowaæ komputer, potrzebujesz dobrego i szybkiego przewodnika. Jeœli wiêc jesteœ nowym u¿ytkownikiem lub aktualizujesz poprzedni¹ wersjê systemu — ta ksi¹¿ka jest w³aœnie dla Ciebie! Ksi¹¿ka „Windows Vista PL. Seria praktyk” zawiera dok³adny i przejrzysty opis piêciu edycji systemu operacyjnego Windows Vista — Business, Enterprise, Home Premium, Home Basic i Ultimata. Znajdziesz tu m.in. informacje dotycz¹ce instalacji i konfiguracji systemu, pracy z plikami, programami i poczt¹. Poznasz zasady tworzenia kopii zapasowych oraz zabezpieczeñ i ochrony systemu. Korzystaj¹c z prostych instrukcji, napisanych pozbawionym informatycznego ¿argonu jêzykiem, nauczysz siê nie tylko sprawnie zarz¹dzaæ systemem, ale tak¿e efektywnie korzystaæ z internetu oraz pracowaæ w sieci. • Konfiguracja komputera dla systemu Windows Vista • Podstawy sterowania • Eksplorator Windows • Zarz¹dzanie plikami i folderami • Praca z programami • Uruchamianie przegl¹darki Internet Explorer • Program pocztowy • Czcionki i drukowanie • Praca w sieci • Personalizowanie komputera • Multimedia • Konserwacja systemu • Ochrona przed z³oœliwym oprogramowaniem Twój niezast¹piony przewodnik po systemie Windows Vista! 1 2 3 4 Edycje systemu Windows Czym jest Windows? Edycje Windows Vista Konfiguracja komputera dla systemu Windows Vista Doradca uaktualnienia Przegląd funkcji Raport podsumowujący Szczegółowe wyniki Użycie myszy Uruchamianie systemu Windows Vista Przełączanie użytkowników Zaczynamy Pulpit System Windows — Zapraszamy! Przycisk Start Pomoc i obsługa techniczna Przeszukiwanie systemu pomocy Zapytaj kogoś Więcej możliwości uzyskania wsparcia Aktywacja produktu Wyłączanie komputera Podstawy sterowania Menu Okna dialogowe Struktura okna Przenoszenie okna Przywracanie okna Przełączanie okien Zmienianie rozmiaru okna Układanie okien Układanie ikon Przewijanie Zamykanie okna Eksplorator Windows Eksplorator Windows Folder Komputer Eksplorowanie dysków Uruchamianie Eksploratora Windows Spis treści 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 Ulubione łącza Zapisane wyszukiwania Pasek adresu Dostosowywanie wyglądu Zawartość folderu Zmienianie widoków Sortowanie Grupowanie Opcje folderu Dostosowywanie folderów Zarządzanie plikami i folderami Zaznaczanie plików i folderów Kopiowanie oraz przenoszenie plików i folderów Konflikty między plikami Usuwanie plików i folderów Kosz Tworzenie pliku lub folderu Zmienianie nazwy pliku lub folderu Cofanie operacji na plikach Właściwości plików Otwieranie plików Bieżące elementy Wyszukiwanie plików i folderów Foldery skompresowane Praca z programami Uruchamianie i zamykanie programów Klasyczne menu Start Wyszukiwanie w menu Start Uruchamianie programów za pomocą polecenia Uruchom Tworzenie skrótu Przypinanie do menu Start Grupowanie na pasku zadań Folder Autostart Zminimalizowany (lub zmaksymalizowany) Instalowanie i odinstalowywanie Funkcje Windows Kompatybilność programów Wiersz polecenia Menedżer zadań Internet i Windows Nowe połączenie z internetem Uruchamianie Internet Explorera Przeglądanie stron WWW Przyciski przeglądarki 5 6 7 51 52 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 66 70 72 73 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 104 107 108 110 Wyszukiwanie w internecie Zmienianie dostawcy wyszukiwania Ulubione Źródła RSS Historia Strona główna Przeglądanie w kartach Powiększanie Drukowanie E-mail i Windows Web Mail Włączanie protokołu POP Uruchamianie programu Poczta systemu Windows Konfiguracja zabezpieczeń Pobieranie e-maili Czytanie wiadomości Odpowiadanie na wiadomość Tworzenie nowej wiadomości Kontakty systemu Windows Listy dyskusyjne Blokowanie niechcianej poczty Wysyłanie strony WWW Czcionki i drukowanie Czcionki systemu Windows Tablica znaków Instalowanie nowych czcionek Wygładzanie metodą ClearType Instalowanie drukarki lokalnej Dodawanie drukarki sieciowej Drukowanie dokumentu Podgląd wydruku Zarządzanie drukowaniem Konfigurowanie drukarki Praca w sieci Składniki sieci Konfigurowanie sieci Połączenie internetowe Wykrywanie sieci Centrum sieci i udostępniania Mapa sieci Udostępnianie plików i folderów Mapowanie udostępnionego folderu 8 9 10 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 124 125 127 129 130 131 132 133 134 136 138 139 140 142 143 144 145 146 148 150 151 152 153 154 155 156 158 159 160 161 162 11 12 Dostosowywanie Windows Personalizuj swój komputer Kolor i wygląd Tło pulpitu Przerzucanie okien i Flip 3D Podgląd na żywo Wygaszacz ekranu Dźwięki Pasek zadań Kompozycje pulpitu Pasek boczny systemu Windows Konta użytkowników Data i godzina Kalendarz systemu Windows Karnacje programu Windows Media Player Multimedia Kopiowanie obrazów Folder Obrazy Galeria fotografii systemu Windows Windows Movie Maker Windows Media Player Kopiowanie CD audio Odtwarzanie filmów DVD Biblioteka multimediów Zasoby online Windows Media Center Dodatek: Konserwacja systemu Właściwości systemu Informacje o wydajności Czyszczenie dysku Defragmentacja dysku Planowanie zadań Konfigurowanie opcji zasilania Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych Łatwy transfer w systemie Windows Przywracanie systemu Centrum zabezpieczeń systemu Windows Zapora systemu Windows Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem Windows Update Zmienianie ustawień Skorowidz 163 164 165 166 168 169 170 171 172 173 174 176 178 179 180 181 182 183 184 186 187 188 189 190 191 192 193 194 196 197 198 199 200 201 202 204 206 207 208 209 210 211 7 Internet i Windows Skonfiguruj nowe połączenie z internetem lub użyj istniejącego, a następnie przeglądaj internet za pomocą przeglądarki Internet Explorer. Wybierz ulubioną wyszukiwarkę, oznacz ulubione strony, wykorzystaj źródła RSS (Real Simple Syndication) i przeglądnij kilka stron w kartach. 104 Nowe połączenie z internetem 107 Uruchamianie Internet Explorera 108 Przeglądanie stron WWW 110 Przyciski przeglądarki 112 Wyszukiwanie w internecie 113 Zmienianie dostawcy wyszukiwania 114 Ulubione 115 Źródła RSS 116 Historia 117 Strona główna 118 Przeglądanie w kartach 119 Powiększanie 120 Drukowanie s w o d n W i i t e n r e t n I Wskazówka Wielu ISP zapewnia do- datkowe usługi, takie jak konta e-mailowe, serwery stron WWW oraz miej- sce na prywatne strony WWW. Nowe połączenie z internetem Zanim rozpoczniesz korzystanie z internetu, musisz odpowiednio skonfigurować komputer. Będziesz potrzebował: dostawcy usług internetowych (ISP), zapewniającego konto dające dostęp do internetu; sieci transmisyjnej — łączy kablowych, telefonicznych lub bezprze- wodowych; sprzętu umożliwiającego połączenie z siecią transmisyjną. W przypadku połączenia szerokopasmowego, takiego jak DSL (Digital Subscriber Line) lub dostarczanego przez telewizję kablową, będziesz potrzebował odpowiedniego modemu lub routera (zwykle dostarczanego przez ISP). W przypadku połączeń telefonicznych (dial-up) będziesz potrzebo- wał modemu, który zazwyczaj jest wbudowany do komputera. Dostawca usług internetowych może dostarczyć Ci oprogramowanie pomocne przy instalacji sprzętu, konfigurowaniu systemu i rejestracji konta. Jeżeli jednak musisz samodzielnie skonfigurować połączenie lub konfigurujesz drugie połączenie, jako zapasowe, możesz użyć kreatora połączeń z internetem. 1 Kliknij Start/Panel sterowania/ Wyświetl stan sieci i zadania (lub w widoku klasycznym kliknij dwukrotnie ikonę Centrum sieci i udostępniania). Nie zapomnij Korzystanie z oprogra- mowania i procedur ofe- rowanych przez ISP jest zazwyczaj rozwiązaniem najlepszym, ponieważ będą one specjalnie dostosowane do Twojej usługi. 4 0 1 Nie zapomnij Podczas instalacji Win- dows próbuje automa- tycznie wykryć i skon- figurować połączenia, więc może się okazać, że połączenie jest już usta- nowione. dokończenie... 2 Kliknij łącze Skonfiguruj połączenie lub sieć (strona 104), aby wy- świetlić obsługiwane opcje połączeń. 3 Zaznacz opcję Połącz z Internetem i kliknij przycisk Dalej. Strzeż się Jeżeli Windows skonfigu- rował już połączenie, zo- stanie to wykryte. Możesz wybrać opcję Przeglądaj Internet teraz (strona 108) lub skonfigurować drugie połączenie (na przykład jako zapasowe). 1 0 5 4 Zostanie uruchomiony kreator nowego połączenia. Wybierz metodę łączenia się z internetem odpowiednią dla Twojej kon- figuracji. Na podstawie konfiguracji sprzętowej komputera system Windows identy- fikuje wszystkie możliwe sposoby nawiązywania połączeń. Jeżeli dyspo- nujesz routerem bezprzewodowym lub pracujesz w takiej sieci, może być dostępna opcja dla połączenia bezprzewodowego. Jeżeli w komputerze nie jest zainstalowany modem, opcja Telefoniczne nie będzie dostępna. s w o d n W i i t e n r e t n I Nie zapomnij Jeżeli dysponujesz innym komputerem, w którym połączenie z internetem jest już skonfigurowa- ne, możesz połączyć komputery w sieć lokalną (strona 154) i udostępnić połączenie z internetem. 6 0 1 dokończenie... 5 Jeżeli wybierzesz połączenie szerokopasmowe, zostanie popro- szony o wpisanie nazwy użytkownika i hasła, które otrzymałeś od ISP. 6 Jeżeli wybierzesz opcję Telefoniczne, również zostaniesz popro- szony o wprowadzenie nie tylko nazwy użytkownika i hasła, ale także numeru telefonu i reguł wybierania w Twojej lokalizacji. 7 Kontynuuj pracę z krea- torem aż do zakończenia konfigurowania połącze- nia z internetem. Uruchamianie Internet Explorera Program Internet Explorer można uruchomić na wiele sposobów, z któ- rych nie wszystkie muszą być dostępne w Twoim systemie. Nie zapomnij 1 2 3 4 Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę Internet Explorer. Kliknij ikonę Internet Explorer na pasku szybkiego uruchamiania. Kliknij przycisk Start i klik- nij ikonę Internet w górnej części menu Start. W grupie Wszystkie programy jest dostępny odpowiedni skrót. W menu Start/Wszyst- kie programy/Akcesoria znajduje się łącze Internet Explorer (bez dodatków). Jest to wersja awaryjna, używana w przypadku wystąpienia problemów z przeglądaniem niektó- rych witryn WWW. Okno programu Internet Explorer posiada cechy wspólne z oknem Eksploratora Windows (strona 46), takie jak ukryty pasek menu, jed- nak występują też między nimi różnice, a okno IE zawiera dodatkowe elementy: Pasek narzędzi Pasek tytułu Pasek adresu Przeglądanie w kartach 1 0 7 Pasek poleceń Hiperłącza tekstowe Hiperłącze graficzne Reklama Pasek stanu Ustawienia zabezpieczeń Pasek powiększenia s w o d n W i i t e n r e t n I 8 0 1 Strzeż się Popełnienie błędu we wpisywaniu adresu URL może spowodować wy- świetlenie strony, której właściciele wykorzystują literówki często popeł- niane w adresach URL i parodiują oryginalne witryny. Dlatego też zawsze dokładnie wpisuj adres URL. Nie zapomnij Nie musisz wpisywać prefiksu http://, ponieważ Internet Explorer robi to automatycznie. Przeglądanie stron WWW World Wide Web jest ogromnym zbiorem witryn internetowych, z któ- rych każda zawiera połączone ze sobą strony. Każda strona w internecie posiada unikatowy adres, zwany URL (Uniform Resource Locator) lub po prostu adresem internetowym. Są one reklamowane wszędzie — w gazetach, tygodnikach, telewizji. Przeciętny adres URL przypo- mina poniższy: http://www.microsoft.pl/windows/default.mspx wskaźnik strony WWW; strona nazwa serwera; witryny; sekcja; WWW pod- typ Nazwa serwera jest zwykle nazwą przedsiębiorstwa lub innej organiza- cji (małymi literami), na przykład microsoft czy ineasysteps. Wśród typów witryn wyróżniamy: com — witryny komercyjne i biznesowe; org — organizacje i stowarzyszenia; edu — edukacja, szkolnictwo; gov — instytucje rządowe. Do adresu może być również dołączona końcówka określająca kraj, na przykład: com.pl — Polska; ca — Kanada; co.uk — Wielka Brytania. Aby odwiedzić główną stronę firmy lub organizacji, zwykle wystarczy wpisać nazwę serwera i typ witryny, ponieważ dla pozostałych części adresu zostaną przyjęte wartości domyślne. Na przykład aby odwiedzić główną stronę firmy Microsoft, wystarczy wpisać www.microsoft.pl. dokończenie... Aby wyświetlić stronę WWW: 1 Kliknij w pasku adresu i rozpocznij wpisywanie adresu żądanej strony. Wskazówka Gdy wpiszesz tylko nazwę (np. ineasysteps), naciśnij Ctrl+Enter. Internet Explo- rer automatycznie doda prefiks www i końcówkę .com, tworząc adres www.ineasysteps.com. Gdy będziesz wpisywać adres, Internet Explorer spróbuje go uzupeł- nić, bazując na dotychczas odwiedzanych witrynach. Jeżeli żądana strona znajduje się na wyświetlanej liście, kliknij odpowiedni wpis. W przeciwnym przypadku kontynuuj wpisywanie. 2 Jeżeli nie zostanie wy- świetlona żadna sugestia, wpisz cały adres i kliknij przycisk Przejdź do lub naciśnij klawisz Enter. 1 0 9 Nie zapomnij Po ustawieniu kursora nad hiperłączem może ono zmienić kolor, a kursor przyjmie kształt dłoni. Po wyświetleniu strony możesz przejść do innej strony w tej samej lub innej witrynie bez koniecz- ności wpisywania adresu. 3 Ustaw kursor nad hiperłączem tekstowym lub graficznym — adres URL zostanie wyświetlony w pasku stanu. Kliknij, aby przejść do tego adresu. s w o d n W i i t e n r e t n Przyciski przeglądarki Pasek menu nie jest wyświetlany, a układ przycisków paska narzędzi zo- stał nieco zmieniony w Internet Explorerze dla systemu Windows Vista. I 0 1 1 Nie zapomnij Jeżeli otwarta jest tylko jedna karta, przyciski Kar- ty szybkiego dostępu i Lista kart będą ukryte. Na stro- nie 118 znajdziesz opis przeglądania w kartach. Wskazówka Pasek adresu jest zawsze wyświetlany, nawet w okienkach wyskaku- jących. To sprawia, że zawsze wiesz, jaką stronę przeglądasz. Najbardziej przydatne przyciski przeglądarki zostały umieszczone po lewej stronie paska adresu. Wstecz i Dalej Za pomocą tych przycisków możesz przecho- dzić między ostatnio odwiedzonymi stronami. Kliknij strzałkę w dół, aby rozwinąć listę ostat- nio odwiedzonych stron. Centrum ulubionych Pozwala przejrzeć listę ulubionych stron, źródeł RSS i historię odwiedzonych stron. Dodaj do Ulubionych Dodaje bieżącą stronę do listy ulubionych. Karty szybkiego dostępu i Lista kart Pozwalają przeglądać kilka stron w tym samym oknie programu Internet Explorer. Nowa karta Otwiera kolejną kartę. Pasek adresu Zawiera przyciski Przejdź do, Zatrzymaj i Odśwież, sterujące ładowaniem strony WWW określonej w pasku adresu. Okienko wyszukiwania Zawiera przycisk Opcje wyszukiwania, umożliwiający wybranie dostawcy wyszukiwania (strona 113). dokończenie... Pozostałe przyciski paska narzędzi zostały umieszczone w pasku poleceń, po prawej stronie okna. Domyślnie włączonych jest siedem przycisków: Wyświetla domyślne strony główne. Pozwala przeglądać lub subskrybować źródła RSS dostępne na stronie. Drukuje stronę WWW (posiada opcję dopasowywa- nia przez skalowanie). Pozwala wysłać stronę, wysłać łącze i otworzyć stro- nę w nowym oknie. Zawiera opcje blokowania wyskakujących okienek, filtru witryn wyłudzających informacje oraz zarzą- dzania dodatkami. Zawiera polecenia Spis treści i indeks, Samouczek, Pomoc techniczna oraz umożliwia przesłanie opinii o produkcie. (Poszukiwanie) Wyszukuje informacje w podręcznikach, materiałach źródłowych i witrynach finansowych. Aby zmienić dostępne przyciski, kliknij pasek narzędzi prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Dostosuj pasek narzę- dzi, a następnie Dodaj lub usuń polecenia. Można dodać następujące przyciski: Uruchamia klienta poczty elektronicznej, na przykład Pocztę systemu Windows. Pozwala wybrać rozmiar tekstu (od naj- mniejszego do największego). Pozwala wybrać inne kodowanie znaków narodowych. Przełącza widok pełnoekranowy. Kopiuje do schowka i usuwa. Kopiuje do schowka bez usuwania. Wkleja zawartość schowka. Włącza lub wyłącza widok pełnoekranowy. 1 1 1 Nie zapomnij Możesz dostosować długość paska poleceń, aby wyświetlić więcej przycisków. Jeżeli aktyw- na (zaznaczona) jest opcja Zablokuj paski narzędzi, kliknij ją, a następnie prze- ciągnij w lewo uchwyt paska narzędzi. s w o d n W i i t e n r e t n I 2 1 1 Wyszukiwanie w internecie Jeżeli szukasz jakichś informacje, ale nie znasz adresu URL, możesz użyć funkcji wyszukiwania, aby odnaleźć prawdopodobnie potrzebne Ci strony. Wskazówka Naciśnij Ctrl+E, aby przejść do okienka wyszukiwania. Naciśnij Alt+Enter, aby wyświetlić wyniki w nowej karcie. 1 2 Kliknij w okienku wyszukiwa- nia i wpisz słowo lub frazę po- wiązane z tematem i naciśnij klawisz Enter. Wyszukiwanie jest przeprowadzane za pomocą Windows Live Search. Zostanie wyświetlona lista witryn spełniających kryteria wyszukiwania oraz krótkie opisy. 3 Kliknij wynik, aby otworzyć stronę. Po kliknięciu przycisku Wstecz zostanie ponownie wyświetlona lista wyników. Wyszukiwanie w pasku adresu Pasek adresu również działa jak okienko wyszukiwania. 1 W pasku adresu wpisz szukaną frazę i naciśnij Enter (lub Alt+Enter). Nie zapomnij Po przeprowadzeniu wyszukiwania zostaną wyświetlone w karcie, tak jak przy korzystaniu z okienka wyszukiwania. Zmienianie dostawcy wyszukiwania Aby dodać nowych dostawców wyszukiwania do programu Internet Explorer: 1 Kliknij strzałkę znajdującą się po prawej stronie okienka wy- szukiwania, a następnie wybierz opcję Znajdź więcej dostawców. 2 3 4 5 Na stronie Dodawanie dostawców wyszukiwania w programie Inter- net Explorer wyświetlana jest lista wszystkich obsługiwanych dostawców. Wybierz dostawcę, na przykład Google, i zaznacz opcję Ustaw jako domyślnego dostawcę wyszukiwania (jeżeli chcesz). Następnie kliknij przycisk Dodaj dostawcę. Aby wybrać innego dostawcę, tylko dla bieżącej sesji, kliknij strzałkę, aby otworzyć opcje wyszukiwania i wybierz żądanego dostawcę. Aby zmienić domyślnego dostawcę, kliknij opcję Zmień domyślne ustawie- nia wyszukiwania i wskaż żądanego dostawcę. Wskazówka Możesz dodać kolejnych dostawców wyszuki- wania, nie zmieniając domyślnych ustawień. Lista dostawców zostanie uzupełniona i będziesz mógł w razie potrzeby korzystać z usług danego dostawcy. 1 1 3 Wskazówka Aby usunąć dodanego dostawcę wyszukiwa- nia, kliknij opcję Zmień domyślne ustawienia wyszukiwania, zaznacz żądanego dostawcę i kliknij przycisk Usuń. s w o d n W i i t e n r e t n I Wskazówka Możesz również kliknąć prawym przyciskiem my- szy łącze na stronie WWW lub w wynikach wyszu- kiwania i wybrać opcję Dodaj do ulubionych. Ulubione Jeżeli napotkasz stronę, którą z pewnością będziesz chciał odwiedzić ponownie, dodaj ją do listy ulubionych, aby uniknąć konieczności zapi- sywania lub zapamiętywania jej adresu. 1 Przeglądając stronę, kliknij przycisk Dodaj do ulubionych, a na- stępnie kliknij opcję Dodaj do ulubionych (lub naciśnij Ctrl+D). Nie zapomnij Kliknij przycisk Nowy folder, aby zdefiniować podfolder, lub kliknij strzałkę w dół, aby wybrać istniejący podfolder. 2 3 4 1 1 Jako nazwa nowej ulubionej strony używany jest jej tytuł, jednak możesz wpisać dowolną nazwę. Kliknij przycisk Dodaj, aby zapisać stronę na liście Ulubione. Przeglądanie ulubionych 1 2 3 4 Kliknij przycisk Centrum ulubionych i przycisk Ulubione (jeżeli nie jest jeszcze aktywny). Kliknij nazwę folderu, aby go roz- winąć. Kliknij dowolny wpis listy Ulubione, żeby wyświetlić powiązaną z nim stronę WWW. Za pomocą opcji Dodaj do ulubionych i Organizuj ulubione możesz przeno- sić, zmieniać nazwy i usuwać wpisy z listy. Wskazówka , Kliknij zieloną strzałkę by zakotwiczyć Centrum ulubionych przy krawę- dzi okna, dzięki czemu będziesz mógł przeglądać wiele wpisów bez ko- nieczności nieustannego wyświetlania Centrum. Kliknij przycisk , gdy będziesz chciał zamknąć Centrum. Źródła RSS Źródła RSS (Really Simple Syndication) przesyłają często aktualizowane treści pochodzące z witryn z wiadomościami i blogów. Internet Ex- plorer może wykrywać i wyświetlać źródła podczas przeglądania stron WWW. Możesz również subskrybować je, aby automatycznie sprawdzać i pobierać zaktualizowaną zawartość. Wykrywanie źródeł 1 Uruchom Internet Explorera i otwórz stronę, na której są dostępne źródła. Przycisk Źródła zmieni kolor. Wskazówka Kliknięcie przycisku Źród- ła automatycznie wybiera pierwsze źródło z listy (lub jedyne źródło). 2 3 4 Kliknij przycisk Źródła, aby przejrzeć listę dostępnych źródeł. Na przykład w witry- nie CNN (www.cnn.com): Kliknij źródło, aby przejrzeć jego zawartość. Będziesz mógł rów- nież subskrybować źródło, dzięki czemu jego aktualizacje będą automatycznie pobierane. Kliknij łącze Subskrybuj do tego źródła, a następ- nie kliknij przycisk Subskrybuj, aby dodać źródło do listy w Centrum ulubionych. 1 1 5 Nie zapomnij Aby przejrzeć subskry- bowane źródła, kliknij przycisk Centrum ulubio- nych, a następnie przycisk Źródła. s w o d n W i i t e n r e t n Historia 1 Otwórz Centrum ulubionych i kliknij przycisk Historia. I Wskazówka Możesz również nacisnąć Ctrl+H, aby otworzyć Centrum ulubionych z ak- tywną Historią. 6 1 1 2 3 Zakotwicz Centrum ulubionych (strona 114), abyś mógł swobodnie przeglądać wpisy historii. Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok przycisku Historia, aby zmienić kolejność sortowania wpisów. Zarządzanie historią 1 Kliknij Narzędzia/Opcje internetowe i wybierz kartę Ogólne. Nie zapomnij Na karcie Ogólne dostęp- ne są również ustawienia strony głównej, wyszu- kiwania, kart i wyglądu (strona 117). 2 W sekcji Historia przeglądania kliknij przycisk Usuń, aby usunąć za- pisy lub przycisk Ustawienia, aby zmienić zasięg historii (domyślnie 20 dni). Strona główna Strona główna jest wyświetlana po uruchomieniu programu Internet Explorer lub po kliknięciu przycisku Strona główna. Jako strona główna może być ustawiona domyślna strona Windows, strona zdefiniowana przez ISP lub producenta komputera. Oczywiście możesz również wybrać stronę główną. Bieżąca strona WWW 1 2 Jeżeli żądana strona WWW jest wy- świetlona w aktywnej karcie, kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Strona główna i wybierz opcję Dodaj lub zmień stronę główną. Użyj tej strony jako strony głównej lub dodaj ją do zesta- wu stron głównych. Wskazówka Jako stronę główną możesz zdefiniować wszystkie otwarte karty przeglądarki (strona 118). Resetowanie strony głównej 1 Kliknij Narzędzia/Opcje internetowe i wybierz kartę Ogólne. 1 1 7 2 Kliknij przycisk Użyj domyśl- nej, aby wybrać stronę głów- ną, która została określona przy instalacji programu Internet Explorer lub klik- nij przycisk Użyj pustej, aby nie ustawiać strony głównej — na przykład do pracy offline. 3 Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. Nie zapomnij Możesz określić stronę główną, wpisując jej adres do pola Strona główna. s w o d n W i i t e n r e t n I Przeglądanie w kartach W jednym oknie przeglądarki możesz wyświetlić kilka stron — każda zostanie umieszczona na osobnej karcie. 1 Aby otworzyć pustą kartę, kliknij przycisk Nowa karta. Wskazówka Zaznacz opcję Nie pokazuj więcej tej strony, aby po kliknięciu przycisku Nowa karta od razu była wy- świetlana pusta karta. Nie zapomnij Aby otworzyć hiperłącze w nowej karcie, naciśnij klawisz Ctrl i kliknij je lub kliknij je prawym przy- ciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz łącze w no- wej karcie. 8 1 1 Wskazówka Aby zapisać grupę kart, kliknij przycisk Dodaj do ulubionych (strona 114) i wybierz opcję Dodaj grupę kart do ulubionych. 2 3 4 Przewiń w dół i kliknij przycisk Zamknij, aby wyczyścić kartę. Aby zmienić aktywną kartę, kliknij jej tytuł w pasku kart lub kliknij przycisk Karty szybkiego dostępu i wybierz żądaną stronę. Przy kończeniu pracy Internet Explorera zostaniesz zapytany, czy chcesz zamknąć wszystkie karty. Kliknij Pokaż opcje i zaznacz opcję Otwórz przy następnym uru- chomieniu programu, jeżeli chcesz pracować ponownie z tym samym zestawem stron WWW. Powiększanie Funkcja Powiększenie w programie Internet Explorer umożliwia powięk- szanie i pomniejszanie widoku strony WWW. W przeciwieństwie do działania przycisku Rozmiar (strona 111), powiększana jest cała strona — zarówno tekst, jak i obrazy. 1 Kliknij przycisk Powiększenie, aby ustawić powiększenie na 125, 150 lub 200 (wartości są wybierane poprzez kolejne kliknięcia). 2 Kliknij strzałkę w dół i wybierz je- den z predefiniowanych poziomów powiększenia (na przykład 200 ). Wskazówka Pomniejsz widok, aby wyświetlić ogólny widok dużej strony WWW. Powiększ widok, aby zobaczyć szczegóły jakiejś części strony. 1 1 9 3 Kliknij przycisk Powiększenie, aby przywrócić powiększenie 100 . Za pomocą kółka myszy 1 Jeżeli dysponujesz myszą wyposażoną w kółko, aby zmienić stopień powiększenia, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i użyj kółka. Za pomocą klawiatury 1 Naciśnij klawisze Ctrl i minus, aby pomniejszyć lub Ctrl i plus, aby powiększyć widok (o 10 ). Naciśnij Ctrl+0, aby przywrócić 100-procentowe powiększenie. s w o d n W i i t e n r e t n I 0 2 1 Drukowanie Po kliknięciu przycisku Drukuj na pasku poleceń Internet Explorer auto- matycznie wydrukuje stronę wyświetlaną w bieżącej karcie. Wydruk zo- stanie automatycznie wyskalowany i dopasowany do rozmiaru papieru, dzięki czemu prawa strona nie zostanie obcięta, jak to działo się we wcześniejszych wersjach programu. Użyj podglądu wydruku, aby przekonać się, jak będzie wyglądała strona po wydrukowaniu. Otwórz żądaną stronę WWW, kliknij strzałkę znajdującą się obok przyci- sku Drukuj i wybierz opcję Podgląd wydruku. Zauważ, że aktywna jest opcja Dopasuj przez zmniejszenie. Aby zobrazować zalety tej opcji, kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję 100 , aby zobaczyć, jak obraz zostanie przycięty po wy- drukowaniu. 1 2 3 Wskazówka Za pomocą przycisków Orientacja pionowa i Orien- tacja pozioma możesz szybko zmienić orientację obrazu. W przypadku większych stron możesz wyświetlić podgląd maksymalnie 12 stron dru- kowanych, aby przekonać się, jak będzie wyglądała cała strona WWW. Nie zapomnij Możesz wybrać współ- czynnik powiększenia wydruku (z przedziału od 30 do 200 ) lub wybrać niestandardową wartość. W widoku pełnej strony dostępne są wygodne uchwyty pozwalające dostosować marginesy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Vista PL. Seria praktyk
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: