Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 010710 21078831 na godz. na dobę w sumie
Windows XP PL. Księga eksperta - książka
Windows XP PL. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 808
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-788-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Windows XP to nie tylko nowy, atrakcyjny interfejs użytkownika. Ten nowoczesny system operacyjny kryje w sobie wiele nieodkrytego potencjału. Książka 'Windows XP PL. Księga eksperta' pozwoli Ci w pełni go wykorzystać. Jeśli Windows XP jest nieodzownym narzędziem Twojej pracy, jest to książka dla Ciebie. Tak szczegółowych i wyczerpujących informacji nie znajdziesz nigdzie indziej.

Napisana łatwym i przyjaznym językiem książka, sprawi, że po jej przeczytaniu staniesz się prawdziwym ekspertem Windows XP.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Windows XP PL. Ksiêga eksperta Autor: Terry William Ogletree T³umaczenie: Grzegorz Kowalczyk, Aleksandra Kula, Cezary Welsyng ISBN: 83-7197-788-3 Tytu³ orygina³u: Windows XP Unleashed Format: B5, stron: 815 Windows XP to nie tylko nowy, atrakcyjny interfejs u¿ytkownika. Ten nowoczesny system operacyjny kryje w sobie wiele nieodkrytego potencja³u. Ksi¹¿ka „Windows XP PL. Ksiêga Experta” pozwoli Ci w pe³ni go wykorzystaæ. Jeġli Windows XP jest nieodzownym narzêdziem Twojej pracy, jest to ksi¹¿ka dla Ciebie. Tak szczegó³owych i wyczerpuj¹cych informacji nie znajdziesz nigdzie indziej. • Omówienie wewnêtrznej architektury Windows XP • Praca z nowym pulpitem Windows XP • Instalowanie i konfigurowanie aplikacji, rozwi¹zywanie problemów ze starszymi programami • Szybka praca z wykorzystaniem linii komend • Zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników • Monitorowanie pracy systemu, dzienniki wydajnoġci, alerty • Sposoby zapobiegania awariom i radzenia sobie z ich skutkami • Efektywne zarz¹dzanie dyskami i partycjami • Zarz¹dzanie procesami i zadaniami • Rejestr Windows XP i sposoby przyspieszenia dzia³ania systemu • Szczegó³owe omówienie pracy z Windows XP w sieciach LAN i Internet • Korzystanie z domen Windows i Active Directory • Multimedialne funkcje Windows XP: tworzenie w³asnych rysunków i filmów • Dodatki omawiaj¹ce protokó³ TCP/IP, LDAP, korzystanie z Windows XP na komputerach przenoġnych oraz uruchamianie i zarz¹dzanie serwerami WWW, FTP i SMTP Napisana ³atwym i przyjaznym jêzykiem ksi¹¿ka, sprawi, ¿e po jej przeczytaniu staniesz siê prawdziwym ekspertem Windows XP. 5RKUVTGħEK 1#WVQTG  9RTQYCFGPKG úħè+#TEJKVGMVWTCKKPUVCNCELC E 4QFKCđ9KPFQYU:22TQHGUUKQPCNQFħTQFMC  Architektura systemu Windows XP: tryb jądra i tryb użytkowy...................................................a........26 Tryb jądra a warstwa uniezależnienia od sprzętu...................................................a.........................27 Pamięć chroniona i jądro ...................................................a...................................................a.................29 Usługi rezydentne ...................................................a...................................................a............................29 Jak działa pamięć wirtualna ...................................................a.........................................................30 Wielozadaniowość i wieloprocesowość równoległa ...................................................a..........................36 Co to jest DirectX? ...................................................a...................................................a..........................37 4QFKCđ CPKOCEPKGUKPUVCNQYCèNWDCMVWCNKQYCèU[UVGO Wymagania sprzętowe...................................................a...................................................a.....................39 Sprawdź listę zgodności sprzętu ...................................................a..................................................41 Poszukiwanie wsparcia technicznego dla modeli, których nie ma na liście zgodności sprzętu .....41 Program pilotażowy...................................................a...................................................a.........................43 Zgodność aplikacji ...................................................a...................................................a....................43 Obsługa podsystemu Windows on Windows...................................................a...............................44 Instalacja z podłączeniem do sieci...................................................a......................................................44 Zapisywanie informacji o sieci w systemie Windows 95/98 ...................................................a.......45 Polecenie ipconfig w systemie Windows NT 4.0 i Windows 2000 ................................................47 Instalować czy aktualizować? ...................................................a............................................................49 Uaktualnienie z wersji systemu Windows 95/98 i Windows Me...................................................a.49 Uaktualnienie z wersji systemu Windows NT lub Windows 2000.................................................50 Instalacja kilku systemów operacyjnych...................................................a......................................53 Przygotowanie komputera dla systemu Windows XP...................................................a........................55 Czas na porządki: usuwamy niepotrzebne aplikacje i elementy ...................................................a..55 Zapisywanie kopii konfiguracji aplikacji ...................................................a.....................................56 Zapisz ustawienia urządzeń...................................................a..........................................................56 Twórz kopie bezpieczeństwa! ...................................................a......................................................58 Defragmentacja partycji dysku...................................................a.....................................................61 Przezorny zawsze ubezpieczony ...................................................a........................................................63 4QFKCđ+PUVCNCELCKCMVWCNKCELCU[UVGOW9KPFQYU:2 Instalacja Windows XP ...................................................a...................................................a...................65 Co to jest dynamiczna aktualizacja? ...................................................a............................................67 Co to jest Kreator transferu plików i ustawień? ...................................................a...........................67 Lista kontrolna instalacji i aktualizacji...................................................a.........................................70 6 9KPFQYU:22.-UKúICGMURGTVC Uruchamianie instalatora systemu Windows XP ...................................................a...............................71 Instalowanie systemu z dysku instalacyjnego Windows XP ...................................................a.......72 Uruchamianie instalatora systemu w poprzednich wersjach systemu Windows ............................72 Uruchamianie Instalatora systemu przez połączenie sieciowe...................................................a.....73 Gasimy światło, czyli instalacja bezobsługowa ...................................................a...........................73 Instalator systemu prosi o informacje...................................................a.................................................73 Opcje instalacji ...................................................a...................................................a..........................74 Dynamic Update...................................................a...................................................a........................75 Po pierwszym restarcie: tryb tekstowy instalacji ...................................................a...............................76 Windows XP — zapraszamy! ...................................................a...................................................a...76 Wybór partycji...................................................a...................................................a...........................77 Czas na kopiowanie plików na dysk twardy ...................................................a................................81 Po drugim restarcie: przeczytaj to koniecznie!...................................................a...................................81 Od zbierania informacji po finalizowanie instalacji...................................................a.....................82 Opcje regionalne i językowe ...................................................a........................................................82 Personalizacja oprogramowania...................................................a...................................................84 Nazwa komputera i hasło administratora ...................................................a.....................................85 Ustawienia daty i godziny ...................................................a...................................................a.........85 Ustawienia sieciowe ...................................................a...................................................a..................85 Po trzecim restarcie ...................................................a...................................................a.........................86 Pięć kroków do końca ...................................................a...................................................a...............86 4QFKCđ+PUVCNCELCPKGPCFQTQYCPCKWUđWIC5[URTGR Składnia polecenia instalacji systemu ...................................................a................................................89 Instalacja nienadzorowana z wykorzystaniem pliku konfiguracyjnego unattend.txt ............................93 Tworzenie pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanej za pomocą Kreatora Menedżera instalacji systemu Windows ...................................................a.....94 Instalowanie systemu Windows XP z wykorzystaniem programu Sysprep........................................104 Identyfikatory systemu w procesie klonowania systemu Windows XP .......................................104 Korzystanie z programu Sysprep do instalowania systemu na pojedynczym komputerze...........104 Klonowanie instalacji za pomocą polecenia Sysprep ...................................................a................106 Plik Sysprep.inf ...................................................a...................................................a.......................106 úħè++2WNRKVCTæFCPKGRNKMCOKRQFUVCYQYCMQPHKIWTCELC 4QFKCđ-QPHKIWTQYCPKGQRELKWđCVYKGēFQUVúRW  Konfiguracja opcji ułatwień dostępu przy użyciu Panelu sterowania .................................................110 Funkcje KlawiszeTrwałe, KlawiszeFiltru i KlawiszePrzełączające...................................................a.112 Wykorzystanie funkcji KlawiszeTrwałe ...................................................a....................................112 Aktywacja funkcji KlawiszeTrwałe ...................................................a...........................................113 Konfiguracja ustawień funkcji KlawiszeTrwałe ...................................................a........................114 Aktywacja i konfiguracja funkcji KlawiszeFiltru ...................................................a......................114 Aktywacja funkcji KlawiszePrzełączające...................................................a.................................116 Funkcje WartownikDźwięków i PokażDźwięki...................................................a...............................116 Funkcja Duży kontrast poprawia czytelność ekranu ...................................................a........................117 „Myszkowanie po klawiaturze”...................................................a........................................................119 Zakładka Ogólne okna Opcje ułatwień dostępu ...................................................a...............................120 Urządzenia funkcji KlawiszeSzeregowe ...................................................a....................................121 Opcje administracyjne...................................................a...................................................a.............121 Kreator ułatwień dostępu...................................................a...................................................a...............121 5RKUVTG ħEK 7 Ułatwienia dostępu systemu Windows XP...................................................a.......................................123 Narrator ...................................................a...................................................a...................................123 Lupa...................................................a...................................................a.........................................124 Klawiatura ekranowa...................................................a...................................................a...............125 Co to jest Menedżer narzędzi?...................................................a..........................................................127 Rozpoznawanie mowy...................................................a...................................................a...................128 Rozpoznawanie pisma ręcznego...................................................a.......................................................128 4QFKCđ7TWEJCOKCPKGU[UVGOW  Uruchamianie komputera ...................................................a...................................................a..............131 Uruchamianie system Windows XP? ...................................................a...............................................133 Podsumowanie ...................................................a...................................................a........................134 Plik BOOT.INI ...................................................a...................................................a........................135 Opcje uruchamiania systemu...................................................a............................................................138 Tryb awaryjny ...................................................a...................................................a.........................138 Włącz rejestrowanie uruchamiania ...................................................a............................................139 Włącz tryb VGA...................................................a...................................................a......................139 Ostatnia znana dobra konfiguracja ...................................................a.............................................139 Tryb przywracania usług katalogowych ...................................................a....................................140 Tryb debugowania...................................................a...................................................a...................140 Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu...................................................a...................140 Sprawdź zawartość dziennika zdarzeń w poszukiwaniu błędów uruchamiania systemu .............140 Uruchamianie systemu z wykorzystaniem zaawansowanych opcji ..............................................142 4QFKCđ0QY[RWNRKV  Pierwsze spojrzenie na nowy pulpit systemu Windows XP...................................................a.............143 Konfigurowanie pulpitu...................................................a...................................................a.................145 Utwórz własne tło pulpitu ...................................................a...................................................a.......145 Konfigurowanie ikon na pulpicie ...................................................a...............................................146 Robimy porządki: wyrzuć, jeśli nie używasz...................................................a.............................147 Witryna sieci Web jako pulpit...................................................a....................................................148 Wybór wygaszacza ekranu ...................................................a...................................................a............151 Zmiana wygaszacza ekranu...................................................a...................................................a.....151 Tworzenie wygaszacza ekranu Moje obrazy................................................a.................................152 Zmienianie wyglądu elementów systemu Windows XP ...................................................a..................152 Dodawanie efektów przejścia dla menu oraz ustawianie zaawansowanych właściwości elementów systemu...................................................a...................153 Ustawienia monitora ...................................................a...................................................a...............154 Wybór i tworzenie nowych kompozycji...................................................a...........................................156 Klasyczny Windows i inne kompozycje ...................................................a....................................156 Tworzenie własnych kompozycji...................................................a...............................................157 Konfigurowanie skrótów ...................................................a...................................................a...............157 Tworzenie skrótów ...................................................a...................................................a..................157 Zmiana nazwy skrótu ...................................................a...................................................a..............157 Właściwości skrótu ...................................................a...................................................a.................158 Menu Start ...................................................a...................................................a.....................................159 Pierwsza piątka, czyli pięć ostatnich aplikacji, których używałeś ................................................159 Przypnij swoje ulubione programy do menu Start ...................................................a.....................160 Pomocnik wyszukiwania...................................................a...................................................a.........161 Konfigurowanie paska zadań...................................................a............................................................164 Grupowanie przycisków na pasku zadań ...................................................a...................................164 Obszar powiadomień...................................................a...................................................a...............166 8 9KPFQYU:22.-UKúICGMURGTVC 4QFKCđ#RNKMCELGKCMEGUQTKC Korzystanie z programu HyperTerminal ...................a...................................................a.......................168 Uruchamianie programu HyperTerminal i tworzenie połączenia .................................................169 Rozrywka...................................................a...................................................a.......................................171 Rejestrator dźwięku...................................................a...................................................a.................171 Regulacja głośności...................................................a...................................................a.................172 Korzystanie z Narzędzi systemowych ...................................................a..............................................173 Tablica znaków ...................................................a...................................................a.......................174 Korzystanie z programu Informacje o systemie...................................................a.........................175 Korzystanie z narzędzi folderu Akcesoria...................................................a........................................176 Korzystanie z aplikacji Kalkulator ...................................................a.............................................177 Korzystanie z Notatnika ...................................................a...................................................a..........178 Korzystanie z programu WordPad ...................................................a.............................................179 Korzystanie z programu Paint ...................................................a....................................................183 Gry ...................................................a...................................................a.................................................186 4QFKCđ1DUđWICHQNFGTÎYKRNKMÎY Nowy Eksplorator Windows ...................................................a...................................................a.........189 Typy plików i powiązania ...................................................a...................................................a.......191 Wykonywanie prostych operacji za pomocą Eksploratora Windows ...........................................192 Oszczędzamy miejsce. Część pierwsza, czyli kompresowanie i dekompresowanie folderów .....195 Oszczędzamy miejsce. Część druga, czyli pakowanie folderów ..................................................196 Szyfrowanie plików i folderów ...................................................a..................................................197 Tworzenie nowych folderów...................................................a...................................................a...198 Konfigurowalne opcje folderów ...................................................a.......................................................199 Zmiana ikony folderu ...................................................a...................................................a..............199 Zmiana typu folderu ...................................................a...................................................a................200 Usługa indeksowania a szybkie wyszukiwanie ...................................................a................................201 Konfigurowanie usługi indeksowania ...................................................a........................................202 Uruchamianie Usługi indeksowania...................................................a...........................................203 Szybkie wyszukiwanie ...................................................a...................................................a............203 Mapowanie dysków sieciowych a dostęp do zasobów ...................................................a..............203 Wypal płytkę, czyli kopiowanie plików i katalogów na dysk CD-R ..................................................204 Pliki danych, które mają być nagrane na dysk CD, są przechowywane w obszarze tymczasowym...................................................a...........................205 Kosz ...................................................a...................................................a...............................................206 Przywracanie plików z Kosza ...................................................a....................................................206 Opróżnianie Kosza ...................................................a...................................................a..................207 Udostępnianie plików i folderów ...................................................a.....................................................208 Udostępnianie plików innym użytkownikom tego samego komputera ........................................208 Udostępnianie plików wewnątrz niewielkiej grupy roboczej w sieci lokalnej .............................208 Udostępnianie plików w domenie lub w sieci Active Directory...................................................a210 Zakładka Zabezpieczenia a udostępnianie zasobów ...................................................a..................214 4QFKCđ/KETQUQHV1WVNQQM ZRTGUULCMQMNKGPV RQEV[GNGMVTQPKEPGLITWRF[UMWU[LP[EJKPKGV[NMQ Poznawanie aplikacji Outlook Express ...................................................a............................................218 Okno aplikacji Outlook Express ...................................................a................................................218 Konfigurowanie konta użytkownika w aplikacji Outlook Express...............................................221 5RKUVTG ħEK 9 Odbieranie i wysyłanie wiadomości...................................................a.................................................224 Tworzenie wiadomości ...................................................a...................................................a...........224 Załączanie plików do wiadomości e-mail ...................................................a..................................225 Wysyłanie wiadomości ...................................................a...................................................a...........225 Masz wiadomość, czyli jak odczytywać przychodzące wiadomości ............................................226 Drukowanie wiadomości e-mail..........................a...................................................a.......................226 Odpowiadanie i przesyłanie wiadomości e-mail...................................................a........................226 Konfigurowanie opcji aplikacji Outlook Express ...................................................a............................227 Zakładka Ogólne ...................................................a...................................................a.....................227 Zakładka Czytanie...................................................a...................................................a...................229 Zakładka Potwierdzenia ...................................................a...................................................a..........230 Zakładka Wysyłanie ...................................................a...................................................a................231 Zakładka Redagowanie ...................................................a...................................................a...........231 Zakładka Podpisy ...................................................a...................................................a....................233 Zakładka Pisownia ...................................................a...................................................a..................234 Zakładka Zabezpieczenia ...................................................a...................................................a........234 Zakładka Połączenie...................................................a...................................................a................236 Zakładka Konserwacja ...................................................a...................................................a............237 Tworzenie filtrów i blokowanie niechcianych wiadomości...................................................a.......238 Korzystanie z Książki adresowej...................................................a......................................................239 Tworzenie folderów w Książce adresowej...................................................a.................................240 Dodawanie nowych kontaktów w Książce adresowej ...................................................a...............241 Korzystanie z grup w Książce adresowej...................................................a...................................243 Sortowanie i drukowanie informacji z Książki adresowej...................................................a.........244 Korzystanie z folderów programu Outlook Express ...................................................a........................245 Tworzenie nowych folderów pomaga porządkować wiadomości ................................................245 Importowanie i eksportowanie wiadomości...................................................a...............................245 Szukanie ważnych wiadomości w folderach...................................................a..............................246 Zarządzanie kontami użytkowników w programie Outlook Express..................................................248 Tworzenie konta grup dyskusyjnych...................................................a..........................................249 Subskrypcje i rezygnacja z subskrypcji grup dyskusyjnych ...................................................a......250 Czytanie wiadomości z grup dyskusyjnych ...................................................a...............................251 Wysyłanie wiadomości grup dyskusyjnych ...................................................a...............................252 úħè+++#FOKPKUVTCELCCTæFCPKGMQPVCOKWľ[VMQYPEKMÎY KRTQDNGO[VGEJPKEPGE 4QFKCđ7TWEJCOKCPKGUVCTU[EJCRNKMCELK YU[UVGOKG9KPFQYU:2 Dlaczego nie można uruchomić aplikacji? ...................................................a..........................................256 Co się dzieje podczas uaktualniania? ...................................................a...............................................257 Uaktualnienie — i co dalej? ...................................................a.............................................................257 Korzystanie z trybów zgodności...................................................a.......................................................259 Znajdowanie zgodnego sprzętu i oprogramowania za pomocą aCentrum pomocy i obsługi technicznej ...................................................a...................................................a......................260 Application Compatibility Toolkit ...................................................a...................................................261 Regularne korzystanie z funkcji Windows Update ...................................................a..........................262 10 9KPFQYU:22.-UKúICGMURGTVC 4QFKCđ+PUVCNQYCPKGKWUWYCPKGCRNKMCELK Co się dzieje podczas instalowania aplikacji w systemie Windows XP?............................................264 Punkty przywracania systemu ...................................................a....................................................264 Rozwiązywanie problemów z udostępnianymi elementami systaemu i bibliotekami dołączanymi dynamicznie...................................................a...................................265 Automatyczne uruchamianie programów z dysku CD...................................................a.....................267 Korzystanie z apletu Dodaj lub usuń programy ...................................................a...............................268 Usuwanie aplikacji z systemu Windows XP...................................................a..............................271 Instalowanie i usuwanie składników systemu Windows XP...................................................a............272 Po instalacji...................................................a...................................................a....................................275 4QFKCđ0CTúFKCYKGTUCRQNGEGē  Pierwsze spojrzenie na program Wiersz polecenia ...................................................a..........................278 Konfigurowanie wyglądu okna programu Wiersz polecenia ...................................................a...........279 Konfigurowanie Historii poleceń, Opcji wyświetlania i Opcji edytowania..................................280 Zakładka Czcionka — zmiana kroju i rozmiaru czcionki...................................................a..........280 Zmiana rozmiaru okna, rozmiaru buforu ekranu i pozycji okna...................................................a281 Zakładka Kolory, czyli ucieczka od szablonów...................................................a.........................282 Standardowe polecenia ...................................................a...................................................a..................283 Usuwamy polecenia, które nie działają w nowej wersji systemu .................................................283 Dostępne polecenia wiersza poleceń...................................................a..........................................285 Polecenie HELP ...................................................a...................................................a......................288 Polecenie NET...................................................a...................................................a.........................289 Polecenia przekierowania strumieni wejścia i wyjścia ...................................................a..............292 Potoki i filtry ...................................................a...................................................a...........................294 Użycie symboli wieloznacznych w poleceniach ...................................................a........................295 Korzystanie z plików wsadowych ...................................................a....................................................296 Planowanie zadań za pomocą wiersza poleceń (schtasks) ...................................................a...............298 Tworzenie nowego zaplanowanego zadania ...................................................a..............................298 Korzystanie z polecenia schtasks /create..............a...................................................a......................301 Efekty uruchamiania zaplanowanych zadań ...................................................a..............................301 Polecenia sieciowe...................................................a...................................................a.........................302 Tworzenie dysku startowego systemu MS-DOS...................................................a..............................302 4QFKCđ2CPGNUVGTQYCPKC  Widok klasyczny i widok kategorii ...................................................a..................................................305 Kategoria Wygląd i kompozycje ...................................................a......................................................307 Opcje folderów ...................................................a...................................................a........................308 Dodatkowe menu okna Wygląd i kompozycje ...................................................a..........................313 Rozwiązywanie problemów ...................................................a...................................................a....318 Połączenia sieciowe i internetowe ...................................................a....................................................319 Dodaj lub usuń programy ...................................................a...................................................a..............319 Dźwięki, mowa i urządzenia audio...................................................a...................................................320 Aplet Dźwięki i urządzenia audio ...................................................a..............................................320 Aplet Mowa...................................................a...................................................a.............................321 Menu Rozwiązywanie problemów okna Dźwięki, mowa i urządzenia audio ..............................322 Wydajność i konserwacja ...................................................a...................................................a..............322 Menedżer urządzeń ...................................................a...................................................a.................325 Przeglądanie ustawień urządzeń...................................................a.................................................325 Drukarki i inny sprzęt ...................................................a...................................................a....................328 Konta użytkowników...................................................a...................................................a.....................328 5RKUVTG ħEK 11 Data, godzina, język i opcje regionalne...................................................a............................................328 Opcje ułatwień dostępu ...................................................a...................................................a.................329 Pomoc i obsługa techniczna ...................................................a.............................................................329 4QFKCđ CTæFCPKGMQPVCOKWľ[VMQYPKMÎY  Tworzenie kont użytkowników podczas instalacji systemu...................................................a.............332 Tworzenie kont użytkowników po zakończeniu procesu instalacji systemu ............................................332 Zmiana konfiguracji kont użytkowników...................................................a.........................................335 Zmień nazwę ...................................................a...................................................a...........................335 Utwórz lub zmień hasło...................................................a...................................................a...........336 Odzyskiwanie zapomnianego hasła ...................................................a...........................................338 Usuwanie hasła...................................................a...................................................a........................339 Zmień obraz powiązany z kontem użytkownika...................................................a........................339 Zmiana typu konta...................................................a...................................................a...................341 Usuwanie konta użytkownika ...................................................a....................................................341 Wybór sposobu logowania i wylogowywania konta użytkownika ...................................................a..342 Tworzenie Zasad grupy dla komputera lokalnego ...................................................a...........................343 Ustawienia zabezpieczeń komputera lokalnego...................................................a.........................345 Konfigurowanie Zasad haseł ...................................................a......................................................346 Konfigurowanie Zasad blokady konta ...................................................a.......................................347 Konfigurowanie ustawień użytkownika ...................................................a...........................................348 Korzystanie z szablonów administracyjnych ...................................................a...................................349 Monitorowanie pracy użytkowników ...................................................a...............................................350 Przydzielanie praw użytkownikom ...................................................a..................................................353 Grupy jako sposób na uproszczenie administrowania i przydzielania uprawnień do zasobów ..........355 Dodawanie użytkowników do grup...................................................a............................................356 Tworzenie nowej grupy lokalnej...................................................a................................................357 Szybkie przełączanie użytkowników...................................................a................................................358 Korzystanie z usług Pomoc zdalna i Pulpit zdalny...................................................a...........................359 Korzystanie z usługi Pulpit zdalny...................................................a.............................................359 Korzystanie z usługi Pomoc zdalna ...................................................a...........................................361 4QFKCđ/QPKVQTQYCPKGU[UVGOWY[MQT[UVCPKGOPCTúFKC 2QFINæFFCTGē  Pierwszy rzut oka na Podgląd zdarzeń ...................................................a.............................................366 Typy zdarzeń ...................................................a...................................................a...........................367 Uruchamianie usługi zapisywania zdarzeń ...................................................a................................368 Dziennik zdarzeń...................................................a...................................................a.....................368 Dziennik zdarzeń aplikacji ...................................................a.........................................................369 Dziennik zabezpieczeń ...................................................a...................................................a............370 Dziennik zdarzeń systemowych ...................................................a.................................................373 Konfigurowanie właściwości dzienników zdarzeń ...................................................a..........................375 Wybór lokalizacji dziennika zdarzeń ...................................................a.........................................376 Definiowanie rozmiaru dziennika zdarzeń oraz parametrów zapisu po zapełnieniu dziennika........377 Korzystanie z zakładki Filtr okna właściwości dziennika.................................................a............378 Archiwizowanie plików dzienników i usuwanie zdarzeń ...................................................a................381 Zatrzymywanie pracy komputera przy zapełnieniu dziennika zabezpieczeń .......................................382 Edytowanie Rejestru systemowego...................................................a............................................382 Co robić, kiedy komputer przestanie działać z powodu zapełnienia dziennika zabezpieczeń? ........383 12 9KPFQYU:22.-UKúICGMURGTVC 4QFKCđ TWMQYCPKGYU[UVGOKG9KPFQYU:2  Podstawy drukowania w systemie Windows XP. Definicje podstawowych terminów ......................385 Korzystanie z Kreatora dodawania drukarki ...................................................a....................................387 Tworzenie połączenia z drukarką lokalną ...................................................a..................................388 Łączenie się z drukarką podłączoną do serwera wydruku ...................................................a.........395 Zarządzanie właściwościami drukarki...................................................a..............................................396 Zakładka Ogólne ...................................................a...................................................a.....................396 Zakładka Udostępnianie ...................................................a...................................................a..........396 Zakładka Porty ...................................................a...................................................a........................397 Zakładka Zaawansowane ...................................................a...................................................a........397 Zakładka Ustawienia urządzenia...................................................a................................................400 Zarządzanie drukarkami ...................................................a...................................................a................400 Metody zarządzania drukarkami ...................................................a................................................402 Wyszukiwanie drukarek w sieci ...................................................a.......................................................403 4QFKCđ CTæFCPKGF[UMCOKKRCTV[ELCOK  Dyski proste i dynamiczne ...................................................a...................................................a............406 Wybór typu partycji i woluminu ...................................................a......................................................407 Porównanie systemów plików FAT, FAT32 i NTFS ...................................................a.......................409 Ulepszenia w systemie plików FAT32...................................................a.......................................409 System plików NTFS ...................................................a...................................................a..............409 Korzystanie z narzędzia zarządzania dyskami ...................................................a.................................410 Dodawanie i usuwanie partycji ...................................................a..................................................412 Tworzenie dysków logicznych na partycji rozszerzonej...................................................a............415 Konwersja dysków podstawowych na dynamiczne ...................................................a...................416 Rozszerzanie woluminu dynamicznego ...................................................a.....................................417 Zmiana litery lub ścieżki dysku ...................................................a.................................................418 Zarządzanie dyskami z wiersza poleceń...................................................a...........................................419 Konwersja partycji z systemu plików FAT na NTFS ...................................................a................419 Polecenie DISKPART...................................................a...................................................a.............420 Korzystanie z polecenia DISKPART LIST ...................................................a...............................424 Usuwanie partycji lub woluminu ...................................................a...............................................425 Formatowanie dysku ...................................................a...................................................a...............427 Konfigurowanie właściwości partycji ...................................................a..............................................428 Korzystanie z narzędzia Oczyszczanie dysku ...................................................a............................429 Zakładka Narzędzia...................................................a...................................................a.................430 Zakładka Sprzęt...................................................a...................................................a.......................433 Udostępnianie dysku ...................................................a...................................................a...............435 Zarządzanie przydziałami.............................a...................................................a..............................436 Udostępnianie plików z wykorzystaniem konsoli zarządzania komputerem ......................................437 Sesje i Otwarte pliki ...................................................a...................................................a................438 Udostępnianie dysków w domenie ...................................................a...................................................439 4QFKCđ-QT[UVCPKG/GPGFľGTCCFCē Zarządzanie aplikacjami za pomocą Menedżera zadań...................................................a....................441 Kończenie zadania, czyli zamykanie aplikacji...................................................a...........................442 Przełączanie się do aplikacji ...................................................a......................................................443 Uruchamianie nowych zadań ...................................................a...................................................a..443 Menu Opcje ...................................................a...................................................a.............................444 5RKUVTG ħEK 13 Zarządzanie poszczególnymi procesami ...................................................a..........................................445 Zmiana priorytetu procesu ...................................................a...................................................a......446 Kończenie procesów i Zamykanie drzewa procesów...................................................a.................447 Menu Opcje zakładki Procesy...................................................a....................................................448 Zakładka Wydajność jako źródło informacji o wydajności systemu ..................................................449 Analiza pracy karty sieciowej za pomocą zakładki Sieć ...................................................a..................451 4QFKCđ4GLGUVTU[UVGOW9KPFQYU:2  Krótka historia Rejestru systemu Windows ...................................................a.....................................454 Podstawy Rejestru systemu ...................................................a...................................................a...........455 Poddrzewa ...................................................a...................................................a...............................456 Klucze, podklucze, wpisy i wartości ...................................................a..........................................460 Katalogi i pliki...................................................a...................................................a.........................461 Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie Rejestru systemu ...................................................a.........462 Kopia zapasowa Rejestru ...................................................a...................................................a........463 Przywracanie Rejestru...................................................a...................................................a.............464 Korzystanie z Edytora rejestru w systemie Windows ...................................................a......................465 Przeszukiwanie Rejestru ...................................................a...................................................a.........466 Zmiana wpisu w Rejestrze ...................................................a...................................................a......468 Dodawanie wpisu lub klucza do Rejestru ...................................................a..................................469 Usuwanie klucza lub wpisu z Rejestru...................................................a.......................................469 Eksportowanie i importowanie informacji z Rejestru...................................................a................469 4QFKCđ6YQTGPKGMQRKKCRCUQYGLYU[UVGOKG9KPFQYU:2  Sprzęt ma znaczenie ...................................................a...................................................a......................474 Plan tworzenia kopii zapasowych...................................................a.....................................................476 Podjęcie decyzji o zawartości kopii zapasowej...................................................a..........................476 Jak i kiedy tworzyć kopie zapasowe ...................................................a..........................................476 Kreator kopii zapasowej ...................................................a...................................................a................480 Samodzielne tworzenie kopii zapasowej ...................................................a..........................................483 Wybór elementów, które mają być zapisane w kopii zapasowej ..................................................484 Konfigurowanie opcji kopii zapasowej...................................................a......................................484 Zaawansowane opcje programu tworzenia kopii zapasowej...................................................a............485 Ogólne ...................................................a...................................................a.....................................485 Typ kopii zapasowej...................................................a...................................................a................487 Dziennik kopii zapasowej ...................................................a...................................................a.......487 Wykluczanie plików...................................................a...................................................a................487 Przywracanie danych z kopii zapasowej ...................................................a..........................................487 Kreator przywracania ...................................................a...................................................a..............489 Samodzielne przywracanie plików...................................................a.............................................490 Automatyczne odzyskiwanie systemu...................................................a..............................................492 Uruchamianie kopii zapasowej z wiersza poleceń ...................................................a...........................493 4QFKCđ/QPKVQTQYCPKGU[UVGOWFKGPPKMKY[FCLPQħEKQTCCNGTV[  Zagadnienia związane z wydajnością pracy systemu Windows XP ...................................................a496 Czynniki sprzętowe mające wpływ na wydajność systemu...................................................a.......497 Kilka pomysłów na poprawę wydajności systemu ...................................................a....................502 Menedżer zadań ...................................................a...................................................a.............................513 Monitor systemu ...................................................a...................................................a............................516 W jaki sposób Monitor systemu gromadzi niezbędne informacje ................................................517 Uruchamianie Monitora systemu ...................................................a...............................................517 14 9KPFQYU:22.-UKúICGMURGTVC Wybieranie liczników wydajności ...................................................a.............................................519 Przeglądanie wykresów...................................................a...................................................a...........521 Drukowanie informacji z Monitora systemu...................................................a..............................525 Modyfikacja właściwości Monitora systemu ...................................................a.............................525 Wyznaczanie poziomu odniesienia wydajności systemu...................................................a...........528 Konfiguracja dzienników wydajności i alertów ...................................................a...............................529 Tworzenie dziennika licznika...................................................a.....................................................530 Konfiguracja alertów...................................................a...................................................a...............532 Monitorowanie wydajności systemu za pomocą narzędzi wywoływanych z wiersza poleceń...........536 4QFKCđ1FTQDKPCRCTCPQKRNCPQYCPKGCYCT[LPGIQ QFVYCTCPKCU[UVGOW  Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych ...................................................a.........................................538 Kreator automatycznego odzyskiwania systemu...................................................a..............................539 Tworzenie dysku automatycznego odtwarzania systemu oraz kopii bezpieczeństwa partycji systemowej...................................................a.........................540 Odtwarzanie awaryjne przy użyciu mechanizmu automatycznego odzyskiwania systemu .........542 Ostatnia znana dobra konfiguracja — szansa na sukces ...................................................a..................544 Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym ...................................................a................................545 Konsola odzyskiwania ...................................................a...................................................a...................548 Uruchamianie Konsoli odzyskiwania z instalacyjnej płyty CD systemu Windows .....................548 Wybór systemu operacyjnego ...................................................a....................................................549 Comożna zrobić za pomocą Konsoli odzyskiwania? ...................................................a.................549 Jak zainstalować Konsolę odzyskiwania?...................................................a..................................552 Na ratunek systemowi — przywracanie sterowników urządzeń...................................................a......553 Sterownik certyfikowany — co to takiego? ...................................................a...............................554 Mechanizm przywracania sterowników urządzeń ...................................................a.....................554 Zastosowanie funkcji Przywracanie systemu do odtwarzania poprzednich ustawień komputera ......556 Jakie informacje zapisuje (odtwarza) mechanizm przywracania systemu....................................558 Zastosowanie kreatora przywracania systemu ...................................................a...........................560 Ręczne tworzenie punktów przywracania...................................................a..................................563 Przywracanie systemu do wcześniejszego stanu...................................................a........................564 4QFKCđ-QPHKIWTCELCMQORWVGTCFQRTCE[YUKGEK.#0  Zastosowanie usługi DHCP oraz statycznych adresów IP ...................................................a...............568 Zastosowanie statycznych adresów IP ...................................................a.......................................569 Automatyczne adresowanie prywatne IP (APIPA) ...................................................a....................569 Instalacja i konfiguracja protokołu TCP/IP oraz jego składników...................................................a......569 Wykorzystanie apletu Dodaj lub usuń programy do instalacji składników sieciowych ...............570 Konfiguracja połączeń przy użyciu protokołu TCP/IP...................................................a.....................572 Konfigurowanie karty sieciowej ...................................................a................................................574 Opcja To połączenie wykorzystuje następujące składniki ...................................................a.........579 Konfiguracja protokołu TCP/IP ...................................................a.................................................579 Konfiguracja statycznych adresów IP ...................................................a..............................................581 Zaawansowane ustawienia protokołu TCP/IP...................................................a............................582 Inne protokoły komunikacyjne w sieciach LAN ...................................................a..............................586 Instalowanie dodatkowych klientów sieciowych ...................................................a.......................587 Instalowanie dodatkowych usług sieciowych ...................................................a............................588 Instalowanie dodatkowych protokołów sieciowych ...................................................a..................589 Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks...................................................a...589 Grupy robocze i domeny ...................................................a...................................................a...............590 5RKUVTG ħEK 15 4QFKCđ-QPHKIWTCELCMQORWVGTCFQRTCE[Y+PVGTPGEKG  Połączenia dial-up kontra połączenia szerokopasmowe...................................................a...................591 Standardowy modem analogowy ...................................................a...............................................592 Modemy kablowe i modemy DSL ...................................................a.............................................592 Połączenia ISDN ...................................................a...................................................a.....................596 Instalacja modemu ...................................................a...................................................a.........................597 Kreator dodawania sprzętu...................................................a...................................................a......597 Wykrywanie modemu ...................................................a...................................................a.............599 Konfiguracja ustawień modemu ...................................................a.......................................................601 Zakładka Ogólne ...................................................a...................................................a.....................601 Zakładka Modem...................................................a...................................................a.....................601 Zakładka Diagnostyka...................................................a...................................................a.............602 Zakładka Zaawansowane ...................................................a...................................................a........603 Zakładka Sterownik...................................................a...................................................a.................605 Zakładka Zasoby ...................................................a...................................................a.....................606 Zakładka Zarządzanie energią...................................................a....................................................606 Reguły wybierania numeru ...................................................a...................................................a.....606 Zakładka Ogólne ...................................................a...................................................a.....................608 Zakładka Reguły wybierania numerów kierunkowych...................................................a..............608 Zakładka Karta telefoniczna...................................................a.......................................................610 Konfiguracja zaawansowanych opcji modemu ...........................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP PL. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: