Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00555 010853 21053819 na godz. na dobę w sumie
Winny czy niewinny? Prawdziwe i fałszywe poczucie winy - ebook/pdf
Winny czy niewinny? Prawdziwe i fałszywe poczucie winy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 228
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379060252 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Will van der Hart i Rob Waller, umiejętnie łącząc osiągnięcia współczesnej teologii i psychologii z głębokim duszpasterskim oraz klinicznym doświadczeniem, dedykują swoją książkę wszystkim zmagającym się z poczuciem winy. Z niezwykłą wrażliwością i mądrością proponują nam odróżnienie prawdziwego poczucia winy, które wiedzie do krzyża Chrystusa i przyjaźni z Bogiem, od fałszywego, które niszczy, dokucza, prowadząc do dręczących wyrzutów sumienia. Ich rady są głębokie i wnikliwe, a przy tym bardzo praktyczne.

Ta książka jest jak drogowskaz, wyznaczający właściwy kierunek do lepszego miejsca – miejsca wewnętrznej wolności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WWWWWW IIII LL L VAAA N D EEEEEE RRRRRR HHHHHHHH AAAAA RRRRRRRTTTT R OOOO BBB WWAAAAAAA LLLLL LL EEEEE RRRRRR Winny czy niewinny? Prawdziwe i fałszywe poczucie winy Will van der Hart i Rob Waller, umiejętnie łącząc osiągnięcia współczesnej teologii i psychologii z głębokim duszpasterskim oraz klinicznym doświadczeniem, dedykują swoją książkę wszystkim zmagającym się z poczuciem winy. Z niezwykłą wrażliwością i mądrością proponują nam odróżnienie prawdziwego poczucia winy, które wiedzie do krzyża Chrystusa i przyjaźni z Bogiem, od fałszywego, które niszczy, dokucza, prowa- dząc do dręczących wyrzutów sumienia. Ich rady są głębokie i wnikliwe, a przy tym bardzo praktyczne. Ta książka jest jak drogowskaz, wyznaczający właściwy kierunek do lepszego miej- sca – miejsca wewnętrznej wolności. WILL VAN DER HART jest pastorem w Holy Trinity Brompton. W swojej pracy duszpa- sterskiej wykorzystuje teologię biblijną do rozwiązywania problemów emocjonalnych i psychologicznych. ROB WALLER jest psychiatrą, konsultantem oraz członkiem komitetu wykonawczego Royal College of Psychiatrists Spirituality Special Interest Group. Will van der Hart i Rob Waller są założycielami The Mind and Soul Foundation, orga- nizacji non profi t, szukającej wspólnych obszarów działania dla teologii i psychologii. ? y n n w e i i n y z c y n n W i T R A H Cena det. 30,00 zł www.wdrodze.pl Książka dostępna siążka dostępna również jako również jako E-BOOK E-BOOK Patronat R E D N A V R E L L A W B O R L L I W Winny czy niewinny? WILL VAN DER HART ROB WALLER Winny czy niewinny? Prawdziwe i fałszywe poczucie winy Przełożyła Magdalena Ciszewska Tytuł oryginału Th e Guilt Book. A path to grace and freedom © Will van der Hart and Rob Waller, 2014 All rights reserved. Th is translation of Th e Guilt Book fi rst published in 2014 is published by arrangement with Inter-Varsity Press, Nottingham, United Kingdom Copyright © for this edition by Wydawnictwo W drodze 2015 Redaktor Lidia Kozłowska Projekt okładki do serii Radosław Krawczyk Redakcja techniczna i opracowanie okładki Justyna Nowaczyk Ilustracje Charlie Mackesy Fotografi a na okładce © Fotolia.pl ISBN 978-83-7906-006-1 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2015 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl Druk i oprawa: Drukarnia OMEGA PRESS sp. z o.o., Sosnowiec Milowice Druk na papierze Creamy 80 g, wol. 2,0 fi rmy Paperlinx Dedykujemy wszystkim zmagającym się z poczuciem winy Podziękowania Rob chciałby podziękować NHS1 za wsparcie podczas jego zatrud- nienia i szkolenia, Will dziękuje zaś swoim kolegom i przyjaciołom z  diecezji londyńskiej. Zwłaszcza biskupowi Richardowi Chartreso- wi, którego posługa była tak inspirująca. Obaj jesteśmy wdzięczni redakcji i działowi marketingu IVP (szczególnie Eleanor Trotter) za sprawność i cierpliwość w pracy nad naszymi brudnopisami, a także za dzielenie wizji tej książki. Chcieliśmy podziękować też wszystkim, którzy napisali rekomendacje, J. Johnowi za przedmowę i Charliemu Mackesy’emu za oprawę plastyczną. Jesteśmy też wdzięczni – dużo bardziej, niż jesteśmy to w stanie wyrazić – naszym żonom, Susannie i Lucindzie – i oczywiście Panu Bogu, który tak wiele nauczył nas o poczuciu winy, miłości, przeba- czeniu i nadziei, czym się dzielimy. A W O M D E Z R P 1 System służby zdrowia w(cid:3)Wielkiej Brytanii fi nansowany ze środków publicznych. 7 I ? Y N N W E N I Y Z C Y N N W I 8 Przedmowa Zgodnie z  podstawowym chrześcijańskim przekonaniem ludzie są bardzo nieuporządkowani. I w żadnej dziedzinie życia owo nieupo- rządkowanie nie jest większe niż w dziedzinie poczucia winy. (Może- cie utrzymywać, że ten wątpliwy zaszczyt należy się seksowi, ale który grzech w dziedzinie seksu nie łączy się z poczuciem winy?) Łatwo zapomnieć, że poczucie winy może też być dobrą rzeczą. Mianem dobrego poczucia winy możemy określić ostrzegawczą ikon- kę pulsującą na desce rozdzielczej naszego życia, która wskazuje nam precyzyjnie, co i gdzie się zepsuło. Dobre poczucie winy daje czystą ranę: ślad po chirurgicznym cięciu, uświadomienie, że zrobiliśmy coś złego i potrzebujemy Bożego przebaczenia za jakiś konkretny uczy- nek, słowo lub myśl. Dobre poczucie winy jest wyraźnie na czymś sku- pione i kieruje ku Bogu. Kiedy przedstawiamy to – cokolwiek by to było – Bogu, który nas kocha, Synowi, który nas odkupuje, i Duchowi Świętemu, który nas uzdrawia, rany wynikające z dobrego poczucia winy szybko się goją i pozostawiają jedynie kilka blizn. Dobre poczu- cie winy jest więc celowe i zdrowe. Wiedzie nas ono do krzyża Chry- stusa i prowadzi do przyjaźni z Bogiem. A W O M D E Z R P 9 Jednak na każdy gram dobrego poczucia winy przypada tona złego, diabolicznie oszukańczego i  niszczącego fałszywego poczucia winy. Fałszywe poczucie winy to dokuczliwe, dręczące wyrzuty sumienia z powodu czegoś, co albo nie było w ogóle grzechem, albo było czymś tak drobnym, że wszyscy już dawno o tym zapomnieli. Szerzy się ono bardzo i może być niemal powszechne. Wystarczy spytać jakiegokol- wiek księdza, pastora lub psychiatrę, albo kogokolwiek, kto poważnie przygląda się swojemu życiu. Tak naprawdę nikt nie musi ci mówić, jak bardzo jest ono rozpowszechnione i niszczące. Fałszywe poczucie winy to zaklinacz, szepcze nam do ucha, że upadliśmy, skupia naszą uwagę na każdej skazie w naszym życiu i umniejsza wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Fałszywe poczucie winy to truciciel: zadaje rany sceptycyzmu, zatruwające nasze dusze i życie. Fałszywe poczucie winy to wreszcie szyderca: szydzi z wszystkich naszych osiągnięć, wyśmie- wa nasze nadzieje na łaskę i kwestionuje każde dążenie do dobra. Poczucie winy i sposoby radzenia sobie z nim to temat tej wspania- łej książki. Pozwólcie, że we wstępie do niej wskażę kilka szczególnych cech, które uderzyły mnie w fałszywym poczuciu winy. Pierwszą cechą fałszywego poczucia winy jest to, że często powo- duje ono ogólne i niekonkretne oskarżenia. Jestem pewien, że każdy z nas słyszał ten cichy głosik: „Znowu coś zawaliłeś” albo „Nie jesteś dobrym człowiekiem”. Te oskarżenia nigdy nie są konkretne, ale za- wsze są bolesne i nigdy nie prowadzą nas do Boga łaski, który pra- gnie przebaczać. Do niczego niepotrzebny jest diabeł opisany w Biblii: „oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskar- ża ich przed Bogiem naszym” (Ap 12,10)1. Nic dziwnego, że fałszy- 1 Wszystkie cytaty z(cid:3)Pisma Świętego za: Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2003. 10 I ? Y N N W E N I Y Z C Y N N W I we poczucie winy jest niekonkretne. Przecież gdyby dotyczyło czegoś szczególnego, moglibyśmy tego żałować. Drugą cechą fałszywego poczucia winy jest to, że nie jest ono poje- dynczym, zwykłym złem w umyśle, to ogólna choroba, która pozwala, by atakowały nas inne choroby. Fałszywe poczucie winy (a nawet nie- wybaczone dobre poczucie winy) może byś łatwo niewłaściwie wy- korzystane przeciwko nam lub – broń Boże – przez nas samych. Jak wiele dzieci zostało zmuszonych do tego, by czuły się winne niepo- wodzeń w małżeństwach ich rodziców? Jak wielu małżonków zostało zmuszonych przez swoich rodziców do uwierzenia, że wyłącznie oni są odpowiedzialni za to lub owo nieszczęście? Poczuciem winy można manipulować. Wystarczy sprawić, że ktoś poczuje się winny za coś, a już ma się nad nim choćby częściową kontrolę. Trzecia bolesna cecha fałszywego poczucia winy polega na tym, że jest ono mylące. Jedną z jego osobliwości jest to, że wiemy, iż to podróbka. Nawet jeśli dręczy nas przez dekady stare trywialne niepo- rozumienie, wiemy, że poczucie winy, które czujemy, jest śmieszne. Tu tkwi jednak prawdziwe niebezpieczeństwo: fałszywe poczucie winy sprawia, że to prawdziwe cieszy się złą reputacją. Łatwo może- my wpaść w pułapkę myślenia, że w ogóle nie warto się za nic winić, i w ten sposób wylejemy dziecko, czyli prawdziwe poczucie winy, z ką- pielą, czyli z fałszywym poczuciem winy. A to katastrofa, bo odrzuca- jąc prawdziwe poczucie winy, burzymy most, który wiedzie do Boga. Ostatnią i  tragiczną cechą fałszywego poczucia winy jest jego trwanie. Mnóstwo mężczyzn i kobiet w podeszłym wieku zapomniało o tym, co przyzwoitego robili pół wieku temu, ale doskonale pamięta drobiazgi, które zrobili źle. A dokładniej mówiąc: pamiętają to, o czym myślą, że zrobili źle, fałszywe poczucie winy jest bowiem ostatecznie skończonym kłamcą. Długie uporczywe trwanie fałszywego poczucia A W O M D E Z R P 11 winy jest zaskakujące; właśnie dlatego, że jest ono fałszywe, trudno sobie z nim poradzić. Poza tym, jak możesz żałować i uzyskać prze- baczenie, jeśli w istocie rzeczy może być tak, że nie ma czego żałować i czego przebaczać? Z tego i z wielu innych powodów fałszywe poczucie winy wymaga przeanalizowania. Jestem bardzo wdzięczny za tę głęboką i wnikliwą książkę. Jest ona czymś więcej niż tylko zwykłym przewodnikiem po fałszywym poczuciu winy, który jedynie kataloguje jego typy. Napisa- ła ją niezwykle skuteczna para autorów: pastor i psychiatra. Teologię i psychologię długo uznawano za wrogów, ale na takich właśnie po- lach jak to, te dwie dziedziny mogą się spotkać i w efekcie przynieść niesłychanie owocne rezultaty. Z  duszpasterską wrażliwością i  mą- drością autorzy proponują czytelnikowi możliwość zidentyfi kowania fałszywego poczucia winy i oczyszczenia się z niego. Mam nadzieję i modlę się o to, by ta książka uwolniła wiele osób od poczucia winy, o którym myśleli, że nigdy się go już nie pozbędą, i by Bóg im błogo- sławił w niewyobrażalny dla nich sposób. kanonik J. John www.philotrust.com I ? Y N N W E N I Y Z C Y N N W I 12 Spis treści Podziękowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1. Winny czy niewinny – dwa rodzaje poczucia winy . . . . . . . . . . 25 2. Poczucie winy jako grzech – jak wyleczyć prawdziwe poczucie winy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3. Celowo winny – dlaczego fałszywe poczucie winy się rozprzestrzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 4. W poczuciu winy – życie zabarwione złem . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 5. Wyrzuty sumienia – w pułapce fałszywego poczucia winy . . . . 109 6. Poczucie winy i wstyd – w obliczu uczuć i działań. . . . . . . . . . . 133 7. Akceptowanie przebaczenia – życie teraźniejszością . . . . . . . . . 155 8. Poczucie winy i radość – lepsza droga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Aneksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y 199 3 S K E N A 225 Ostatnio w serii ukazały się: John Eldredge, Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy Henry Cloud, John Townsend, Mamo, to moje życie Archibald D. Hart, Rozwód. Jak ratować dzieci Claudio Risé, Sztuka ojcostwa Muriel Mazet, Zranione dziecko Henry Cloud, Reguły sukcesu Martin Rovers, Uzdrowić miłość Heinz-Peter Röhr, Narcyzm – zaklęte „ja” John Townsend, Kto nam zatruwa życie? Xavier Lacroix, Naucz mnie żyć. Esej o ojcostwie Archibald D. Hart, Catherine Hart-Weber, Depresja nastolatka Mark Victor Hansen, Art Linkletter, Najlepsza reszta życia Stephen Arterburn, Mężczyźni i ich sekrety Hans Morschitzky, Lęk przed porażką Henry Cloud, John Townsend, To nie moja wina Sharon Jaynes, Marzenia kobiety John Eldredge, Dziennik pokładowy Chris Thurman, Kłamstwa, w które wierzymy Björn Süfke, Krajobraz męskiej duszy Marshall J. Cook, Oswoić lęk John Towsend, Recepta na miłość John Trent, Larry K. Weeden, Błędne koło rozwodów Marilyn Meberg, Kobieta i utracona miłość Max Lucado, Wieloryb nie może latać. O sztuce stawania się sobą Xavier Lacroix, Małżeństwo Pat Gelsinger, Tajniki żonglerki. Jak znaleźć równowagę między pracą, wiarą i rodziną? Christiane i Alexander Sautter, Gdy opadną maski. Terapia związków Henry Cloud, Poszukiwana – poszukiwany. Poradnik dla singli Manfred Lütz, Szaleństwo! Leczymy nie tych, których trzeba Max Lucado, Potwór w szafi e. Jak jutro bać się mniej niż dzisiaj Lisa M. Hendey, Mama na pełen etat Sara Savage, Eolene Boyd-MacMillan, Konfl ikt w relacjach JJ a psychologią Stephen Arterburn, Debra Cherry, Jak nakarmić pragnienia Philippe Gutton, Vincent Villeminot, Usłyszeć, czego nastolatki nie mówią Antonello Vanni, Ojcowie obecni – dzieci szczęśliwe Marie-France Hirigoyen, Molestowanie moralne Florence d’Assier de Boisredon, Słuchanie jako sztuka obecności Paolo Scquizzato, Kłamstwo iluzji. Siedem grzechów głównych. Między duchowością Michel Martin-Prével, Rozwiedzeni wciąż kochają Simone Pacot, Droga wewnętrznego uzdrowienia Helen Alexander, Doświadczenie żałoby Philippe Gutton, Vincent Villeminot, Jak nawiązać dialog z nastolatkami Joseph Nicolosi, Linda Ames Nicolosi, Dziecko a skłonności homoseksualne Heinz-Peter Röhr, Uzależnienia. Przyczyny i terapia Fabrice Hadjadj, Kobieta i mężczyzna. O mistyce ciała T.C. Ryan, Już się nie wstydzę. Wyznania mężczyzny uzależnionego od seksu Stephen Arterburn, David Stoop, Temperatura wrzenia. Jak zrozumieć gniew mężczyzn? Yves Boulvin, Klucz do zrozumienia relacji rodzice – dzieci Rachel Gardner, André Adefope, Randkowe dylematy. Romantyczna rewolucja Glynn Harrison, Wielkie Ego. O obsesji budowania poczucia własnej wartości Simon Vibert, Stres. Podążając ścieżką spokoju Nowa odsłona serii PPsychologia i h l i i WWiaraiWWW SIMON VIBERT Stres Podążając ścieżką spokoju Cena det. 29,90 zł Książka dostępna również jako E-BOOK STEPHEN ARTERBURN DAVID STOOP Temperatura wrzenia Jak zrozumieć gniew mężczyzn? Cena det. 33,00 zł www.wdrodze.pl www.facebook.com/W.drodze.Wydawnictwo Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, 61 850 47 52, faks 61 850 17 82
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Winny czy niewinny? Prawdziwe i fałszywe poczucie winy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: